นานาสาระสุขภาพที่น่ารู้.. เล่าสู่กันฟัง
 
นวัตกรรมในการรักษาแผลเบาหวานที่เท้า

“หากคุณเป็นเบาหวาน และมีแผลที่เท้ายังมีวิธีการอีกมากที่ช่วยคุณได้

ให้โอกาสกับตัวคุณและขาของคุณสักนิดก่อนที่คุณจะตัดสินใจตัดขา ”

   ..ผู้เป็นเบาหวานประมาณร้อยละ15 จะเกิดแผลที่เท้า และร้อยละ 14-24 ของผู้ป่วยกลุ่มนี้จะต้องถูกตัดขาสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย คาดว่าในปี พ.ศ. 2553 จะมีผู้เป็นเบาหวานประมาณ 2.1ล้านคน และจะมีผู้ที่ถูกตัดเท้าถึง 27,300 คน หรือประมาณ 3-4 คนต่อวัน มีผู้เป็นเบาหวานจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวเองว่ากำลังเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดส่วนปลายตีบหรือจะเกิดแผลเบาหวานที่เท้าเข้าให้แล้วและมีคนอีกจำนวนมากที่หลงไปว่าอาการดังกล่าวที่ตัวเองเป็นนั้น ไม่ร้ายแรง ที่ไหนได้แล้วทุกอย่างมันก็สายเกินแก้ไปเสียแล้ว ทั้งๆ ที่ควรจะป้องกันหรือรักษาขาไว้ได้ ถ้ารู้ตัวเสียแต่เนิ่นๆ


       สัญญาณเตือนว่าจะเกิดแผลเบาหวานที่เท้า ได้แก่ ขนที่เท้าหรือขาจะน้อย
สีผิวของขาจะคล้ำขึ้นบางรายอาจจะซีด คลำชีพขจรที่หลังเท้าไม่ได้ เท้าจะเย็นอุณหภูมิเท้าสองข้างไม่เท่ากัน เล็บหนาตัว เกิดแผลเรื้อรังที่เท้า หากเป็นมากจะมีการเน่าของนิ้ว  ผู้เป็นเบาหวานนอกจากมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดที่ขาตีบตันแล้วตัวโรคเบาหวานเองยังทำให้เท้าชาอีกด้วย เมื่อเกิดแผลที่เท้า ก็มักถูกปล่อยปละละเลยเพราะแผลไม่เจ็บปวด จนทำให้แผลลุกลาม  อาการเริ่มแรกของหลอดเลือดส่วนปลายตีบอาจไม่มีอาการใดๆเมื่อมีการตีบตันมากขึ้นจะเริ่มมีปัญหาการปวดที่ขาเวลาเดินได้ซักระยะหนึ่งจนจำเป็นต้องหยุดพัก ต่อเมื่อการตีบตันเป็นมากขึ้นผู้ป่วยจะเริ่มเดินได้น้อยลงเพราะความปวดอาจมีแผลเกิดขึ้นซึ่งแผลรักษาไม่หายด้วยการรักษาปกติจนไปถึงนิ้วเท้าดำ ตายเสียขาได้  มีจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีอาการปวดขาใดๆ เลยจนกระทั่ง เกิดแผลไม่หาย หรือนิ้วเท้าดำตายซึ่งโรคได้ดำเนินไปมากแล้ว หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องแผลอาจจะลุกลาม มีการติดเชื้อจนถึงขนาดต้องตัดขาบางรายมีการติดเชื้อรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต การตัดนิ้วเท้าหรือ ตัดเนื้อตายเพียงอย่างเดียว มักไม่ทำให้แผลหายแต่กลับยิ่งทำให้แผลลุกลามมากขึ้น ถึงขั้นเสียขาได้ ดังนั้นโรคนี้จึงต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องจึงจะหายและรักษาขาไว้ได้

โดยทั่วไปในคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลเกิดขึ้นแพทย์จะทำการซักประวัติตรวจร่างกายโดยยังทำการตรวจพิเศษอีกอย่างหนึ่งควบคู่ไปด้วย นั่นคือตรวจวัดความดันของหลอดเลือดที่ขาเทียบกับที่แขนหรือที่เรียกว่า ABI ซึ่งจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยว่ามีภาวะหลอดเลือดส่วนปลายตีบตันหรือไม่โดยค่าปกติจะอยู่ที่ 0.9-1.4  ซึ่งหากพบว่าค่า ABI ต่ำกว่า 0.9 แสดงว่าผู้ป่วยอาจจะมีภาวะหลอดเลือดตีบตันเกิดขึ้น  แต่ถ้าต่ำกว่า0.4หมายความว่าโอกาสที่ผู้ป่วยจะต้องถูกตัดขานั้นค่อนข้างสูงแล้วถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

ทั้งนี้หากพบความผิดปกติดังกล่าวศัลยแพทย์อาจจะพิจารณาส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมโดยการอัลตร้าซาวด์หลอดเลือดด้วยเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์(CTScan)หรือตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRIซึ่งจะทำให้เห็นตำแหน่งของการตีบตันได้อย่างชัดเจนเพื่อประโยชน์สำหรับวางแผนการรักษาลำดับต่อไป

สำหรับวิธีการรักษาหลอดเลือดส่วนปลายตีบโดยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและการใส่ขดลวดนี้ ตอนนี้เทคโนโลยีการรักษาด้วยการใส่สายสวนหลอดเลือดมีความก้าวหน้าไปค่อนข้างมากจากเดิมที่ทำได้แค่นำบอลลูนเข้าไปขยายในเส้นเลือดที่มีการตีบจุดสั้นๆเท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถทำได้มากกว่าแม้จะมีการตีบตันสนิทเป็นระยะทางที่ยาวขึ้น ซึ่งการสอดสายสวนขยายหลอดเลือดนี้จะทำให้ผู้ป่วยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดไม่ต้องดมยาสลบ ทั้งยังฟื้นตัวเร็วและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วขึ้น ความสูญเสียที่ผู้ป่วยเบาหวานได้รับจึงได้นำนวัตกรรมการรักษาแผลเบาหวานที่เท้าที่เกิดจากโรคหลอดเลือดตีบตัน โดยมีทางเลือกอยู่หลายวิธี ผู้ป่วยที่การตีบตันเพียงเล็กน้อยอาจเริ่มต้นด้วยการใช้ยารักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยมีพยาธิสภาพมากขึ้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาที่มากขึ้นเช่นการสอดสายสวนขยายหลอดเลือด การผ่าตัดตัดต่อ bypass เส้นเลือดเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงที่ขาได้

ปัจจุบันวิทยาการด้านการสอดสายสวนขยายหลอดเลือดรุดหน้าไปมากจากเดิมทำได้เพียงขยายหลอดเลือดที่ตีบเป็นความยาวสั้นๆ เท่านั้น แต่ปัจจุบันสามารถทำได้แม้ในผู้ป่วยที่มีการตันของหลอดเลือดที่มีระยะทางยาวๆได้ จนทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ดีขึ้นได้โดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด  ข้อดีของการรักษาด้วยการสอดสายสวนขยายหลอดเลือดมีข้อดีมากมาย อาทิผู้ป่วยไม่ต้องผ่าตัด ไม่มีแผลเกิดขึ้นมีเพียงรูเข็มเล็กๆที่ผิวหนังบริเวณที่เจาะเท่านั้น เจ็บเพียงเล็กน้อยคล้ายการเจาะเลือด ไม่ต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบเพียงแค่ฉีดยาชาบริเวณตำแหน่งที่จะเจาะหลอดเลือดเท่านั้นก็สามารถทำได้ หลังจากทำผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วสามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนานเป็นสัปดาห์เหมือนผ่าตัด สามารถทำได้ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายจากการผ่าตัด

หากคุณตรวจพบว่ามีปัญหาหลอดเลือดส่วนปลายตีบตันอย่านิ่งนอนใจเพราะนั่นอาจนำมาซึ่งความสูญเสียกับตัวคุณ และขาของคุณ

ด้วยปรารถนาดีจาก

คลินิกรักษาแผลเบาหวานที่เท้า

รพ.รามคำแหง

Create Date : 26 มิถุนายน 2555
Last Update : 26 มิถุนายน 2555 14:18:30 น. 2 comments
Counter : 2026 Pageviews.  
 
 
 
 
แผลเบาหวานสามารถดูแลได้โดยใช้ผงเห็ดหลินจือโรยที่แผล ผงเห็ดหลินจือจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนส์ ช่วยไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปเพิ่มในแผล และจะซับน้ำเหลืองให้แห้งทำให้แผลแห้งและหายได้คับ มีผู้ป่วยตัวอย่างดูรูปได้ครับ

เห็ดหลินจือมีหลายสายพันธุ์ประมาณ 20,000 กว่าสายพันธุ์ที่มีคุณค่าทางยาสูงส่วนใหญ่จะมีสีแดง และจากการวิจับพบว่า สารสำคัญในเห็ดหลินจือ สามารถแย่งออกเป้น 3 ส่วนคือ สารที่ละลายน้ำได้มีประมาณ 60% สารที่ละลายในกรด 35% และที่เหลือเป็นสารละเหย 5% ดังนั้นหากเราเอาเห็ดหลินจือไปต้มก็จะได้รับสารเฉพาะที่ละลายน้ำได้เท่านั้นและยังสูญเสียคุณค่าไปกับความร้อนอีก และเราก็ไม่สารมารถรู้ว่าเราซื้อเห็ดพันธุ์ไหนมา ระยะเวลาเก็บเกี่ยวถูกต้องมีคุณค่าทางยามากน้อยแค่ไหน เห็ดหลินจือก็คล้ายๆเห็ดที่เราทานกันทุกวันครับแต่มีคุณค่าทางยาสูงกว่าเห็ดทั่วไปมาก แต่เห็ดหลินจือ 1 ชนิดจะดูแลอวัยวะของร่างกายได้ประมาณ 2-3 อวัยวะ เช่นอาจะเด่นทางด้านบำรุงตับ กับหัวใจ หรือบำรุงกระดูกกับปอด ฉะนั้นบริษัทแด๊กซินจึงได้คิดสูตรตำรับยาโดยใช้เห็ดหลินจือ 6 สายพันธุ์เพื่อให้สามารถฟื้นฟูระบบของร่างกายได้ครับทุกอวัยวะ และได้ขอจดทะเบียนเป็นยาแผนโบราณ บริษัทมีความมั่นคงได้เปิดขายสินค้ามา 20 ปีแล้ว

สนใจสอบถามข้อมูลปรึกษาปัญหาโรคได้ที่ 085-507-4445 หรือ ID LINE : chotechaiw หรือ แอดคุยที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100001586182806
 
 

โดย: โชติชัย IP: 58.8.153.13 วันที่: 6 กรกฎาคม 2558 เวลา:14:49:23 น.  

 
 
 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
 
 

โดย: สมาชิกหมายเลข 3762148 วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:16:22:47 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หนึ่งเสียงในกทม.
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
คุยกับหมอราม
[Add หนึ่งเสียงในกทม.'s blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com