นานาสาระสุขภาพที่น่ารู้.. เล่าสู่กันฟัง
 
โรคนอนกรน...

โรคนอนกรน

นอนกรน อาจมีสาเหตุจากทางเดินหายใจอุดตัน
ในขณะนอนหลับ ที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (OSAS) คนที่เป็นโรคนี้จะนอนกรนเสียงดัง มีอาการคล้ายสำลักหรือสะดุ้งตื่นกลางดึก
ต้องลุกขึ้นมาถ่ายปัสสาวะตอนกลางดึก รู้สึกสมองตื้อ คิดอะไรไม่ออก เพราะง่วงนอน ขี้ลืม
ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงาน ตื่นขึ้นมาด้วยอาการอ่อนล้า ไม่สดชื่นหรือปวดศีรษะและ
ต้องการนอนต่ออีกทั้งที่ไม่ได้นอนดึก บางคนอาจมีอาการร่วมด้วย อาทิเช่น จุกแน่นคอ
เหมือนมีอะไรติดคอ หูอื้อ หงุดหงิดง่าย ขี้โมโห คนข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน
บ่นว่า คุณอารมณ์เสียบ่อยๆ รวมทั้งมีความรู้สึกทางเพศลดลง

เป็นอันตรายได้หลายแบบ
- นอนกรนเสียงดัง มีผลทำให้แฟนหรือเพื่อนร่วมห้องลำบากใจ
- ง่วงนอนขณะขับรถ มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุ
- ขี้ลืม ไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานไม่เต็มที่
- หลับในห้องเรียน ความจำไม่ดี คิดไม่ออก มีผลทำให้เรียนหนังสือไม่เก่ง
- เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคของหลอดเลือดสมอง
ซึ่งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย

ถ้าคุณเป็นโรคนี้ คุณจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคของหลอดเลือด
ในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด ได้มากกว่าคนปกติ เป็นเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร

โดยมีอัตราเสี่ยงต่อโรค เทียบกับคนปกติดังนี้
- โรคความดันโลหิตสูง……………> มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนปกติ 1.5-2.5 เท่า
- โรคหัวใจขาดเลือด………………> มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนปกติ 2-4 เท่า
- โรคของหลอดเลือดในสมอง…………………. มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าคนปกติ 2 เท่า

ภาวะหยุดหายใจจากทางเดินหายใจอุดตันในขณะนอนหลับ
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME (OSAS)

ตามปกติเวลาคนเรานอนหลับทางเดินหายใจส่วนลำคอ จะแคบลงเนื่องจาก เพดานอ่อน
ลิ้นไก่และลิ้นตกไปด้านหลังตามน้ำหนักของเนื้อเยื่อร่วมกับการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อของลิ้น
และเพดานอ่อนขฯะนอนหลับแต่อย่างไรก็ตาม ในคนปกติทางเดินหายใจส่วนนี้กว้างขวาง
เพียงพอที่จะเป็นทางนำอากาศจากจมูกผ่านไปยังหลอดลมได้
ผู้ป่วยโรคนี้มีช่องคอแคบ จากเนื้อเยื่อเพดาน อ่อน ลิ้นไก่ หรือลิ้น มีขนาดใหญ่และหย่อนยาน หรือมีคางสั้นมาก เวลาหายใจขณะนอนหลับ จะมีอาการสั่นสะเทือนของเพดานอ่อน ลิ้นไก่ หรือโคนลิ้น ทำให้เกิดเป็นเสียงกรน
ผู้ป่วยมักมีเสียงกรนไม่สม่ำเสมอมีลักษณะของการกลั้นหายใจหรือสำลักน้ำลาย ตามด้วย
การสะดุ้งหรือหายใจอย่างอ่อนแรงเหมือนขาดอากาศ อาจเกิดขึ้นหลายสิบหรือหลายร้อยครั้งต่อคืน

ในขณะที่มีการหยุดหายใจ ออกซิเจนในเลือดแดงจะต่ำลง ทำให้เกิดความผิดปกติ
ในการทำงานของอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะหัวใจ หลอดเลือด ปอด และสมอง เป็นผลให้สมอง
ต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้น เพื่อเปิดทางเดินหายใจและทำให้ออกซิเจนสามารถผ่านเข้าไป
ในปอดได้อีกหลังจากนั้นไม่นาน สมองจะเริ่มหลับอีก การหายใจก็จะเริ่มขัดข้องอีกแล้ว ปลุกสมองให้ตื่นขึ้นอีก วนเวียนซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่นนี้ไปตลอดคืน ทุกคืน เป็นผลให้สมรรถภาพการนอนหลับเสียไป รวมทั้งทำให้เกิดผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ
แบบเรื้อรัง

ปัญหาง่วงนอนมากผิดปกติ
การนอนหลับมีความสำคัญต่อชีวิต และสุขภาพ ส่วนมากคนเราต้องการนอนหลับประมาณ
7-8 ชั่วโมง เราอาจสังเกตได้ด้วยตัวเองว่า นอนหลับได้เพียงพอหรือไม่โดยอาศัยความรู้สึก
ของตัวเองเมื่อตื่นนอนเช้า ถ้าตื่นนอนเช้าด้วยความรู้สึกสดชื่น แจ่มใส พร้อมที่จะทำงานต่างๆ
อย่างเต็มที่ แสดงว่าได้รับการพักผ่อนนอนหลับมาอย่างเพียงพอ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามี
ความรู้สึกปวดหัวทุกวันหลังตื่นนอน หรือยังง่วงนอนอยู่ถึงแม้ว่าได้นอนมาแล้วหลายชั่วโมง
แสดงว่านอนไม่พอหรือการหลับนั้นขาดคุณภาพ
ในผู้ป่วยที่มีปััญหาง่วงนอนมากผิดปกติจากการนอนหลับที่ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีนอนกรนร่วมด้วย อาจมีสาเหตุจากภาวะหยุดหายใจขณะ
นอนหลับ ซึ่งเป็นภาวะที่พบได้บ่อย แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนัก และมีความสัมพันธ์กับโรคอื่นๆ อีกหลายโรค เช่น โรคความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคหลอดเลือดในสมองอันเป็นเหตุ
ให้ผู้ป่วยเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

การตรวจการนอนหลับ
(POLYSOMNOGRAPHY)

PSG (POLYSOMNOGRAPHY) เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถบอกได้ว่าคุณภาพในการนอนของคืนนั้นๆ เป็นอย่างไร หลับได้ดีหรือสนิทเพียงไร มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ โดยที่
ผู้ป่วยเองไม่สามารถทราบได้ โดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจการนอนหลับนี้
ประกอบด้วย
-การตรวจคลื่นสมอง เพื่อวัดระดับความลึกของการนอนหลับ
- การตรวจวัดระดับออกซิเจนในกระแสเลือด
- การตรวจดูการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะหลับ
- การตรวจวัดการทำงานของกล้ามเนื้อขณะหลับ
- การตรวจวัดการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อทรวงอกและกล้ามเนื้อหน้าท้อง ที่ใช้ในการหายใจ
- การนับจำนวนครั้งของการหยุดหายใจ หรือ หายใจน้อยลงขณะหลับ
ทั้งหมดนี้ใช้เวลาในการตรวจวัดช่วงกลางคืนอย่างน้อยประมาณ 6-8 ชั่วโมง
ซึ่งเป็นเวลาปกติของการหลับของคนทั่วไป

นอนกรนรักษาได้
คุณเป็นคนหนึ่ง ที่นอนกรนเสียงดังหรือเปล่า ตัวคุณเองอาจไม่รู้ ลองถามแฟนคุณหรือเพื่อนร่วมห้องของคุณดูซิว่า เป็นยังไง
คุณเคยรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนในช่วงเวลาทำงานกลางวัน หลับในห้องประชุม ปวดมึนหัวโดยไม่ได้เกิดจากความเครียด คิดอะไรไม่ออก ความจำและสมาธิแย่ลง
รู้สึกไม่สดชื่นเมื่อตื่นนอนในตอนเช้ารึเปล่า
อาการทั้งหมดนี้อาจมีสาเหตุจากโรคนอนกรนแต่โรคนี้สามารถรักษาหายให้หายได้
ถ้าคุณต้องการการรักษา ทำได้โดยวิธีไม่ผ่าตัด (CPAP) หรือวิธีผ่าตัดโดยเทคนิคทันสมัย
หลังการรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกดีขึ้นมาก นอนหลับได้อย่างมีความสุข ไม่มีการสะดุ้ง ตื่นขณะหลับ ตื่นนอนด้วยความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส พร้อมที่จะทำงาน
ความทรงจำและสติปัญญาดีขึ้น และอาการนอนกรนเสียงดังอันน่ารำคาญของคุณหายไป
แฟนหรือเพื่อนร่วมห้องของคุณจะมีความสุขมากขึ้น

ข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยที่มีภาวะอุดตัน
ข้อควรปฏิบัติในผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ

- งดการดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาท หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำชากาแฟ
- การควบคุมน้ำหนัก โดยการจำกัดปริมาณและชนิดอาหาร
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อตื่นตัว และเป็นมาตรการในการลดน้ำหนัก
- นอนในท่าตะแคงหลีกเลี่ยงการนอนในท่านอนหงาย และควรนอนศีรษะสูงเล็กน้อย
- รีบปรึกษาแพทย์ เมื่อมีอาการหยุดหายใจขณะหลับ
- แพทย์พิจารณาแนวทางการรักษาจากความรุนแรง และสาเหตุของโรค

การรักษา
1. การใช้เครื่อง CPAP ผู้ป่วยต้องนอนโดยมีเครื่องครอบปาก เครื่อง CPAP จะดันอากาศเข้าทางจมูกและปาก เพื่อให้ความดันในทางเดินหายใจสูงขึ้นเนื้อเยื่อ ผู้ป่วยที่เคยอุดกั้นทางเดินหายใจ
จะถูกดันให้เปิดข้อดีคือ ไม่ต้องผ่าตัดแต่ผู้ป่วยมักทนไม่ไหวเพราะอึดอัดต้องใส่หน้ากากตลอดในเวลานอน เสียบุคลิกภาพ
2. การผ่าตัดรักษานอนกรนด้วยเลเซอร์ (LASER ASSISTED UVULOPALASTY) เป็นวิธีหนึ่งในการผ่าตัดรักษานอนกรนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ทำให้การผ่าตัดเลือดออกน้อย
และแผลไม่บวมมาก หลังผ่าตัด ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ ทานอาหารอ่อนและไม่ทำให้เสียงพูดเปลี่ยนไป คุณยังคงพูดได้เหมือนเดิม

นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดอีกหลายวิธี หลังจากรักษา ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรู้สึกดีขึ้นมาก นอนหลับได้อย่างมีความสุข ไม่มีกาสะดุ้งตื่นขณะหลับ ตื่นนอนด้วยความรู้สึกสดชื่นแจ่มใส พร้อมจะทำงานด้วยความทรงจำและสติปัญญาดีขึ้น อาการนอนกรนเสียงดังอันน่ารำคาญของคุณหายไป แฟนหรือเพื่อนร่วมห้องของคุณจะมีความสุขมากขึ้น//www.ram-hosp.co.thCreate Date : 05 พฤศจิกายน 2551
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2551 11:26:53 น. 2 comments
Counter : 1265 Pageviews.  
 
 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการรักษาประมาณเท่าไหร่ค่ะ
 
 

โดย: โม IP: 223.206.48.228 วันที่: 30 สิงหาคม 2554 เวลา:2:46:01 น.  

 
 
 
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
 
 

โดย: สมาชิกหมายเลข 3762148 วันที่: 24 มีนาคม 2560 เวลา:15:49:34 น.  

Name
Opinion
*ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก

หนึ่งเสียงในกทม.
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 5 คน [?]
คุยกับหมอราม
[Add หนึ่งเสียงในกทม.'s blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com