FAQ BlogGang

 • BlogGang คืออะไร
 • BlogGang ต่างกับ ไดอารี่ออนไลน์ อย่างไร
 • การใช้บริการ BlogGang ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
 • ต้องการมีเว็บ Blog ที่ BlogGang ต้องทำอย่างไร
 • ต้องการเปิดเว็บ Blog หลายเว็บได้หรือไม่
 • เว็บ Blog ที่ได้จาก BlogGang มีพื้นที่จำกัดหรือไม่
 • Login สมาชิก Pantip.com แล้ว แต่ทำไมในเว็บ BlogGang เหมือนยังไม่ login
 • BlogGang ทำอะไรได้บ้าง
 • ประเภทของ Group Blog ที่มี 3 แบบ คือ Private, Public, VIP แตกต่างกันอย่างไร
 • หน้าตาของ เว็บ Blog ที่มี 2 แบบคือ Diary Style และ Blog Style แตกต่างกันอย่างไร
 • ทำไม Blog ที่เพิ่งเขียน/แก้ไข ไม่แสดงในหน้าแรกของ BlogGang
 • มีเว็บ Blog กับ BlogGang เรียบร้อยแล้ว ต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บ https://ชื่อที่เลือกเดิม.bloggang.com ได้หรือไม่
 • ต้องการเปลี่ยนชื่อสมาชิกใน BlogGang ได้หรือไม่
 • เกิดความผิดพลาด เผลอลบหรือผิดพลาดที่ระบบ ทำให้ Blog หาย จะกู้ Blog กลับมาได้หรือไม่
 • ต้องการย้าย blog จาก group หนึ่งไปยังอีก group หนึ่งได้หรือไม่ comment ใน blog เดิมจะตามไปหรือไม่
 • ทำไมมีเว็บ Blog กับ BlogGang แล้ว แต่ท้ายชื่อสมาชิกในกระทู้พันทิป ถึงไม่มีสัญลักษณ์ My Blog
 • ไม่อยากมีสัญลักษณ์ My Blog ท้ายชื่อสมาชิกในกระทู้ เอาออกได้หรือไม
 • สามารถใช้บริการเว็บ Blog ที่เปิดไว้กับ BlogGang ได้นานแค่ไหน มีวันหมดอายุหรือไม่
 • ทำไมยกเลิกสมาชิกหรือถูกระงับสมาชิกไปแล้ว Blog ของสมาชิกดังกล่าวยังเปิดดูได้ปกติ
 • ต้องการยกเลิกเว็บ Blog ของตนเองต้องทำอย่างไร
 • อยากทราบว่าสมาชิก Pantip.com ที่คุณรู้จัก มีเว็บ Blog ชื่อว่าอะไรต้องทำอย่างไร
 • ทำไม comment ใน blog แล้วข้อความไม่แสดง
 • พบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการติดต่อทีมงาน ติดต่อได้ที่ใด
 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

   

  Q: BlogGang คืออะไร
  A: BlogGang คือ "Web log" หรือเรียกสั้นๆ ว่า "blog" ชื่อดังกล่าวเริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม ปี 1997 โดยผู้ที่คิดชื่อนี้คือ Jorn Barger "weblog" (เว็บ Blog) หมายถึงเว็บไซต์ส่วนตัว ที่ผู้สร้างหรือที่เรียกว่า blogger จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่บอกเล่าเรื่องราว สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอบทความใหม่ๆ วิจารณ์ข่าวสารบ้านเมือง หรืออื่นๆ ที่ผู้ใช้เห็นว่าน่าสนใจ พร้อมกันนั้น ยังเปิดให้ผู้เยี่ยมชมได้สามารถแสดงความคิดเห็นต่อ topic ต่างๆ ที่ได้ตั้งขึ้นอีกด้วย

   

  Q: BlogGang ต่างกับ ไดอารี่ออนไลน์ อย่างไร
  A: ไดอารี่ออนไลน์ถือเป็นเว็บ Blog ชนิดหนึ่ง โดยมีข้อจำกัดมากกว่าในเรื่องระยะเวลาในการเขียน กล่าวคือ ไดอารี่ออนไลน์นั้น ส่วนใหญ่จะเขียนบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันนั้นๆ เขียนเรื่องส่วนตัวของผู้เขียน ในขณะที่เว็บ Blog สามารถเขียนสิ่งต่างๆ ได้กว้างกว่า หลากหลายกว่า และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา

   

  Q: การใช้บริการ BlogGang ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
  A: ในขณะนี้ ทางเรายังไม่มีนโยบายที่จะเรียกเก็บค่าใช้บริการ BlogGang

   

  Q: ต้องการมีเว็บ Blog ที่ BlogGang ต้องทำอย่างไร
  A: ผู้ที่จะสร้าง Blog เป็นของตนเองได้ จะต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ดูรายละเอียดและขั้นตอนการขอเปิด Blog ได้ที่นี่ หากยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ได้ที่ http://pantip.com/register/register_member สมาชิกแบบบัตรประชาชนและสมาชิกแบบมือถือเท่านั้น ที่สามารถสมัคร BlogGang ได้ สามารถทำการ upgrade สมาชิกเป็นแบบบัตรประชาชนได้ ในหน้า profile เมื่อทำการสมัครแบบ E-mail เสร็จ

   

  Q: ต้องการเปิดเว็บ Blog หลายเว็บได้หรือไม่
  A: สมาชิกเว็บ Pantip 1 ชื่อสมาชิก สามารถสร้าง BlogGang ได้ 1 เว็บ Blog อย่างไรก็ตาม BlogGang ได้เตรียมการแบ่ง Group Blog ไว้ให้ เพื่อให้ท่านสามารถแบ่งแยกเนื้อหาของ Blog ได้ชัดเจน ตัวอย่างเช่น Group หนึ่งสำหรับบันทึกเรื่องที่เกิดในชีวิตประจำวัน, Group หนึ่งสำหรับเขียนบทความต่างๆ ในเรื่องที่สนใจ และอีก Group หนึ่งไว้สำหรับแสดงรูปถ่ายที่ได้ไปถ่ายมา ฯลฯ ในที่นี้แต่ละเว็บ Blog สามารถแบ่งเป็นหลาย Group ได้ตามความต้องการ จึงเสมือนว่า สมาชิกแต่ละคนมีหลาย เว็บ Blog

   

  Q: เว็บ Blog ที่ได้จาก BlogGang มีพื้นที่จำกัดหรือไม่
  A: ตอนนี้แต่ละ Blog จะได้พื้นที่ไม่จำกัด

   

  Q: Login สมาชิก Pantip.com แล้ว แต่ทำไมในเว็บ BlogGang เหมือนยังไม่ login
  A: ชื่อสมาชิกในเว็บ BlogGang เป็นชื่อและรหัสผ่านเดียวกับของเว็บ Pantip แต่เนื่องจากอยู่ต่าง domain name กัน การที่ทาง BlogGang.com จะทราบว่าคุณ Login สมาชิก แล้ว คุณจะต้อง login ในหน้าแรกของเว็บ BlogGang หรือผ่าน link ในส่วน My Pantip เท่านั้น

  ทั้งนี้การ comment blog จะแสดงชื่อสมาชิก เฉพาะสมาชิก Pantip.com ที่มี blog ใน BlogGang แล้วเท่านั้น

  Q: BlogGang ทำอะไรได้บ้าง
  A: BlogGang มีส่วนหลักๆ อยู่ 5 ส่วน
  1. Content : ส่วนที่เป็นเนื้อหาของ Blog ซึ่งเป็นที่แสดงข้อความ หรือรูปภาพต่างๆ ที่เจ้าของ Blog สร้างขึ้น
  2. Profile : แสดงข้อมูลส่วนตัวของเจ้าของ Blog
  3. Friends's Blog : เพิ่ม link เว็บ Blog ของเพื่อน ไว้ใน Blog ของตัวเองอัตโนมัติ ทำให้สามารถเข้า Blog ของเพื่อนได้ ผ่านหน้า Blog ของเรา
  4. Links : สำหรับใส่ link เว็บที่เราสนใจ และอยากให้เพื่อนคนอื่นๆ รู้จัก
  5. Comment : ส่วนแสดงความคิดเห็น ซึ่งเจ้าของ Blog สามารถเลือกได้ว่า ต้องการให้มีส่วนนี้หรือไม่ และกำหนดได้ว่า comment ได้เฉพาะเพื่อน VIP, เฉพาะสมาชิก หรือได้ทุกคน

  ทั้งนี้เจ้าของ Blog ยังสามารถตกแต่ง Blog โดยใส่ script, กำหนด style sheet และเปลี่ยน Theme ได้ตามต้องการ และมีเครื่องมือในการดูแลเว็บ blog เช่น ลบ comment, จัดการ ban คำ & banIP และจัดการ Comment ที่ถูกแบนได้

   

  Q: ประเภทของ Group Blog ที่มี 3 แบบ คือ Private, Public, VIP แตกต่างกันอย่างไร
  A: ในการสร้าง Group แต่ละ Group นั้น ท่านสามารถเลือกได้ว่า ต้องการให้คนทั่วไปเห็นข้อความใน Group นั้นๆ ที่ท่านสร้างหรือไม่ โดยหากเจ้าของ Blog กำหนดให้ Blog เป็นแบบ Public คนทั่วไปก็จะสามารถเข้าเยี่ยมชม Group นั้นใน Blog ของท่านได้ ในขณะที่ถ้าท่านเลือกแบบ Private คนที่จะสามารถเข้าใน Group นั้นของท่านได้ จะต้องใช้ password ที่ท่านเป็นคนกำหนดขึ้น เป็นรหัสผ่านในการเข้าชม หรือหากกำหนด Blog เป็นแบบ VIP คนที่จะเข้าชมได้ จะต้องเป็นเพื่อน VIP ที่เจ้าของ Blog อนุญาตแล้วเท่านั้น

   

  Q: หน้าตาของ เว็บ Blog ที่มี 2 แบบคือ Diary Style และ Blog Style แตกต่างกันอย่างไร
  A: รูปแบบการแสดงของ BlogGang นั้น แบ่งได้เป็น 2 แบบคือ Diary Style และ Blog Style
  โดย Diary Style จะมีลักษณะคล้าย Diary ส่วนตัว ซึ่งเก็บรวบรวม Blog โดยสามารถเข้าดู Blog ในแต่ละวัน และแสดงเนื้อหาส่วน comment ของ Blog นั้นให้เห็นใน Blog นั้นทันที ส่วน Blog Style จะเก็บรวบรวม Blog หลายๆ อันไว้ในหน้าเดียวกัน สามารถดู Blog ล่าสุดหลายอันได้พร้อมกัน แต่หากต้องการดูส่วน comment ของ Blog ใด ต้องเลือก Blog ที่ต้องการแต่ละ Blog โดยตรง

   

  Q: ทำไม Blog ที่เพิ่งเขียน/แก้ไข ไม่แสดงในหน้าแรกของ BlogGang
  A: ในหน้าแรกของ BlogGang.com และหน้าแบ่งตามกลุ่มย่อย จะเรียงลำดับหัวข้อ Blog ตามเวลาที่สร้างครั้งแรก (ไม่ได้ดูเวลาที่แก้ไขล่าสุด) โดย Blog ที่ใหม่กว่าจะอยู่ด้านบน และจะแสดงเฉพาะหัวข้อ Blog ที่ Publish แล้ว และเป็น Blog ที่ไม่ได้อยู่ใน Group แบบ Private หรือ VIP

 • ในหน้าแรกของ BlogGang.com จะเรียงลำดับหัวข้อ Blog ตามเวลาที่สร้าง แต่จะแสดงเพียง Blog ที่เพิ่งสร้างใหม่ ในวันปัจจุบัน ของสมาชิกแต่ละคน เพียง 1 Blog โดย List หน้าแรกจะ update ประมาณทุก 15 นาที

  กรณีที่สร้าง Blog ใหม่ในวันที่ผ่านมา แล้วมาแก้ไขซ้ำ หัวข้อ Blog จะไม่แสดงในวันปัจจุบัน

 • ส่วนหน้า List Blog ตามกลุ่มย่อย จะรวม Blog ของทุกวัน สำหรับ Blog ของสมาชิกที่เขียนต่อวัน มากกว่า 1 หัวข้อในกลุ่มย่อยนั้น จะแสดงเพียง 1 หัวข้อต่อวัน แต่สามารถคลิกดูหัวข้อทั้งหมดของวันได้ ที่ + ท้ายหัวข้อ Blog วันเดียวกัน โดยหน้า List Blog ตามกลุ่มย่อย จะ update ประมาณทุก 3 ชั่วโมง

   

  Q: มีเว็บ Blog กับ BlogGang เรียบร้อยแล้ว ต้องการเปลี่ยนชื่อเว็บ https://ชื่อที่เลือกเดิม.bloggang.com ได้หรือไม่
  A: สามารถเปลี่ยนได้จากหน้าจัดการ Blog ในเมนู เปลี่ยนชื่อเว็บ Blog

   

  Q:ต้องการเปลี่ยนชื่อสมาชิกใน BlogGang ได้หรือไม่
  A: ชื่อสมาชิกใน BlogGang ก็คือชื่อสมาชิกใน Pantip.com เมื่อทำการขอเปลี่ยนชื่อในฝั่ง Pantip.com เรียบร้อยแล้วภายใน 1 วัน ระบบจะทำการเปลี่ยนชื่อในฝั่ง BlogGang.com โดยอัตโนมัติ

   

  Q: เกิดความผิดพลาดที่ระบบ ทำให้ Blog หาย จะกู้ข้อมูล Blog กลับมาได้หรือไม่
  A: ทางเว็บมีการเก็บ back up ข้อมูลเนื้อหา Blog ก่อนแก้ไขครั้งล่าสุดไว้ ดังนั้นหากจัดการ Blog แล้วข้อมูลสูญหาย ให้หยุดจัดการทันที แล้วแจ้งมายังทีมงาน เพราะหากจัดการต่อ จะทำให้ back up เปลี่ยนแปลง ซึ่งทีมงานจะไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาให้ได้

  นอกจากนั้น ทางเว็บมีการทำ back up ข้อมูลทั้งระบบไว้เป็นระยะ สำหรับกรณีเกิดเหตุขัดข้อง ข้อมูลหายทั้งระบบ ซึ่งจะช่วยกู้ข้อมูลที่เก็บไว้ กลับมาใช้งานได้

   

  Q:ต้องการย้าย blog จาก group หนึ่งไปยังอีก group หนึ่งได้หรือไม่ comment ใน blog เดิมจะตามไปหรือไม่
  A: สามารถย้าย blog จาก group หนึ่งไปยังอีก group หนึ่งได้ โดยเลือกแก้ไข blog ที่ต้องการ และเลือกเปลี่ยน group ใหม่ ซึ่ง comment ใน blog เดิมจะย้ายตามไปด้วย

   

  Q: ทำไมมีเว็บ Blog กับ BlogGang แล้ว แต่ท้ายชื่อสมาชิกในกระทู้พันทิป ถึงไม่มีสัญลักษณ์ My Blog
  A: ทางเว็บพันทิป จะ update ข้อมูลว่าสมาชิกคนใดมีเว็บ Blog เพียงวันละครั้ง ดังนั้นสำหรับสมาชิกที่เพิ่งสมัครสร้างเว็บ Blog ใหม่ จึงอาจจะยังไม่มีสัญลักษณ์ My Blog ท้ายชื่อสมาชิกในกระทู้ทันที รวมทั้งจะมีสัญลักษณ์แสดงเฉพาะในกระทู้ที่เขียนภายหลังจากมี Blog แล้วเท่านั้น

   

  Q: ไม่อยากมีสัญลักษณ์ My Blog ท้ายชื่อสมาชิกในกระทู้ เอาออกได้หรือไม่
  A: ตอนนี้ทางเว็บไม่มีระบบให้เลือกแสดงหรือไม่แสดงสัญลักษณ์ My Blog ได้ ทุกคนที่เคยสมัครเว็บ Blog จะมีสัญลักษณ์ขึ้นอัตโนมัติ ดังนั้นกรณีที่ไม่ต้องการให้แสดงสัญลักษณ์ My Blog ท้ายชื่อ เช่น ต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่อยากให้บางคนเข้ามาดูเนื้อหาใน blog หรือไม่ค่อยมีเวลา update Blog ยังไม่อยากให้คนทั่วไปเข้ามาดู Blog ได้

  สามารถกำหนดประเภท Group Blog แต่ละ Group ที่ต้องการให้เป็นแบบ Private หรือ VIP แทน ซึ่งจะทำให้ Blog ของคุณมีความเป็นส่วนตัว และผู้ที่เข้ามาดู blog ของคุณจะไม่เห็นเนื้อหาใน Blog ทันที

  หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ต้องการให้แสดงสัญลักษณ์ My Blog ท้ายชื่อสมาชิกในกระทู้ ด้วยเหตุผลอื่น ไม่สามารถให้เอาออกได้ในขณะที่ยังมีสถานภาพสมาชิกอยู่ นอกเสียจากยกเลิกชื่อสมาชิกดังกล่าวเท่านั้น

   

  Q: สามารถใช้บริการเว็บ Blog ที่เปิดไว้กับ BlogGang ได้นานแค่ไหน มีวันหมดอายุหรือไม่
  A: สามารถใช้ไปได้เรื่อยๆ ไม่มีวันหมดอายุ จนกว่า bloggang จะเลิกให้บริการ หรือนอกจากสมาชิกภาพ Pantip ของคุณจะถูกระงับการใช้งาน หรือคุณจะขอยกเลิกสมาชิกไป

   

  Q: ทำไมยกเลิกสมาชิกหรือถูกระงับสมาชิกไปแล้ว Blog ของสมาชิกดังกล่าวยังเปิดดูได้ปกติ
  A: เนื่องจากก่อนหน้านี้ ทางเว็บยังไม่มีระบบจัดการปิด Blog ของสมาชิกที่ยกเลิก หรือถูกระงับสมาชิกโดยอัตโนมัติ ดังนั้นสำหรับผู้ที่เคยยกเลิกสมาชิกไปแล้ว หรือถูกระงับสมาชิกอยู่ หากต้องการให้ปิด Blog ต้องรบกวนแจ้งมาให้ทีมงานจัดการปิดให้

   

  Q: ต้องการยกเลิกเว็บ Blog ของตนเองต้องทำอย่างไร
  A: เนื่องจากตอนนี้ทางเว็บยังไม่มีระบบให้สมาชิกยกเลิกเว็บ Blog และทีมงานจะจัดการปิด Blog ให้เฉพาะสมาชิกที่ยกเลิกสมาชิก หรือถูกระงับสมาชิกเท่านั้น หากยังมีสถานภาพสมาชิกอยู่ปกติ แล้วต้องการยกเลิกเว็บ Blog ขอแนะนำให้กำหนด Group Blog ในเว็บ Blog ของคุณเป็นแบบ Private ซึ่งผู้ที่เข้ามาดู blog ของคุณจะไม่เห็นเนื้อหาใน Blog คล้ายกับการปิด Blog เช่นกัน

   

  Q: อยากทราบว่าสมาชิก Pantip.com ที่คุณรู้จัก มีเว็บ Blog ชื่อว่าอะไรต้องทำอย่างไร
  A: สามารถค้นหาโดยระบุชื่อสมาชิก Pantip.com ที่คุณรู้จัก จากเข้าหน้าแรกของ BlogGang.com

   

  Q: ทำไม comment ใน blog แล้วข้อความไม่แสดง
  A: ทั้งนี้เนื่องจากทางเว็บมีระบบป้องกัน โดยการแบนข้อความหรือ IP ซึ่งหากข้อความ comment มีคำไม่เหมาะสม หรือ comment จาก IP ที่เจ้าของ blog ป้องกันไว้ ข้อความที่ comment จึงไม่แสดงบนเว็บทันที บางข้อความจะรอให้เจ้าของ blog พิจารณาก่อนว่าจะให้แสดงบนเว็บหรือไม่

   

  Q: พบปัญหาในการใช้งาน หรือต้องการติดต่อทีมงาน ติดต่อได้ที่ใด

  ปัญหาที่คุณสามารถจัดการหรือแก้ไขได้เอง

 • กรณีไม่ทราบวิธีตกแต่ง Blog
  - ดูคำแนะนำและ Code ที่สมาชิกนิยมใช้ ที่นี่
  - ลองค้นหา code จาก google หรือถ้าจะค้นจากที่เพื่อนๆ เคยเขียนไว้ใน blog ค้นได้จากหน้าแรกของ BlogGang (มุมขวาบน) ซึ่งเป็น search ที่ google เข้ามา search เฉพาะใน bloggang ค่ะ
  - ดู Blog ต่างๆ จาก กลุ่มย่อยตกแต่ง blog ซึ่งรวมรวม blog เกี่ยวกับการตกแต่ง blog ของเพื่อนสมาชิก
 • กรณีจำนวน counter ในหน้า admin ผิดพลาด เนื่องจากโปรแกรมนับจำนวน counter ของเว็บ อาจจะทำงานผิดพลาดเมื่อระบบมีปัญหา หรือทำงานไม่ทัน ทำให้จำนวน counter อาจจะผิดพลาด จึงขอแนะนำให้หา script นับจำนวนของที่อื่นมาติดไว้ใน Script area ของคุณเอง เช่น script ง่ายๆ ไม่ต้องลงทะเบียนของ fastwebcounter.com (ของ webstat.net ที่เคยแนะนำล่าสุด ถูกโปรแกรม avast แจ้งว่าเป็นเว็บมีไวรัส) ส่วนจำนวน TOP Page views by ทรูฮิต ในหน้าแรกของ Bloggang เป็นการนับจากทางทรูฮิต เวลาจำนวนนับของ Bloggang หาย/มีปัญหา สถิติของทรูฮิตจะไม่หาย
 • กรณี Friends' blogs ไม่แสดง สาเหตุที่ Friends' blogs จะไม่แสดงตามปกติ
  จะเกิดจากใส่ script area ผิดพลาด (ทางเว็บวางตำแหน่งของ script area ไว้เหนือ Friends' blogs) ให้ตรวจสอบและแก้ไขที่ "จัดการ Script area" หากแก้ไขถูกต้องแล้ว Friends' blogs จะกลับมาแสดงปกติ
 • กรณีใส่ code ผิดพลาด ทำให้ปุ่ม save ในหน้า จัดการ Script area หายไป ให้ copy ข้อมูล code เก็บไว้ แล้วเลือก [Reset Script] ระบบจะเคลียร์ลบ code ในช่อง จัดการ Script และ StyleSheet ออกให้ แล้วปุ่ม save จะกลับมาปกติ
 • กรณีพบปัญหาจากการใส่ code html หรือ script ต่างๆ ทำให้การแสดงผลของ blog ผิดเพี้ยนไป หรือไม่แสดงผล แสดงว่า code ที่ใส่ผิดพลาด ให้ลบ code นั้นออก และตรวจสอบ code ให้ถูกต้อง ก่อนทดลองใส่เพื่อทดสอบการแสดงผลแต่ละคำสั่งใหม่อีกครั้ง
 • ข้อแนะนำในการติดต่อทีมงาน BlogGang.com

 • ติดต่อได้โดย คลิกที่นี่
 • หากข้อมูล Blog สูญหาย ขณะจัดการ Blog ให้หยุดจัดการทุกอย่าง แล้วแจ้งมาให้ทีมงานทราบ ปกติจะมี back up ก่อนหายเก็บไว้ หากจัดการต่อจะทำให้ back up ที่เก็บไว้หายไป และไม่สามารถกู้ข้อมูลกลับมาได้
 • หากพบปัญหาชื่อ Group Blog หาย/ชื่อไม่แสดง ให้แจ้งชื่อ Group Blog ที่หาย และหมายเลข Group Blog (หากจำได้) และยกตัวอย่างหัวข้อ Blog ที่อยู่ใน Group ที่หายมาให้ทราบ
 • หากลืมรหัสผ่านของ Private Group จำเป็นต้องยืนยันว่าเป็นเจ้าของ Blog โดยติดต่อทีมงาน แล้วทีมงานจะแจ้งรหัสผ่านของ Private group ไปให้ทราบค่ะ
 • หากถูก spam comment จำนวนมาก ให้แจ้ง link แต่ละหัวข้อ Blog ที่ถูก spam มาด้วย เพื่อทีมงานจะได้เข้าไปจัดการลบให้

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

  1. BlogGang.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้ บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

  2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  BlogGang.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การเสิร์ชข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน

  3. BlogGang.com มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

  BlogGang.com มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall, encode, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึง ตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ BlogGang.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี

  4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ BlogGang.com จัดเก็บ

  4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น cookies, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ

  4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก (ชื่อ Login), email, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก ถูกจัดเก็บโดยเว็บไซต์ Pantip.com เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน

  4.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการ เช่น เนื้อหาในบล็อก , การร่างบล็อก (draft), link, รูปภาพในคลังภาพ, videos, การโหวต, กดติดตาม, ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การใช้งาน, ช่องทางการใช้งาน, ตำแหน่งของการ เข้าใช้งาน, log files โดยจัดเก็บเพื่อรักษาบรรยากาศการใช้งานและวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน

  4.5 ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงหน้าจัดการข้อมูลของตนเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบ ข้อมูลที่ผู้ใช้งานได้ให้ข้อมูลไว้ เจ้าของบล็อกมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของตนเองบน BlogGang.com และมีสิทธิ์ที่จะจัดการเนื้อหาในบล็อกและข้อมูลส่วนตัวโดยแสดงเป็นสาธารณะหรือปิดให้เป็นส่วนตัวได้

  4.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมกิจกรรมกับทาง BlogGang.com เช่น ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, email , จะถูกเก็บเพื่อใช้ในการติดต่อและจัดส่งรางวัลให้แก่สมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล BlogGang.com ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
  6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคค

  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจ ทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

  6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก

  6.2 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงบล็อกของตนเองได้อีก

  7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล

  BlogGang.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม BlogGang.com มี ความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  7.1 กับบริษัทในเครือ BlogGang.com เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที

  7.2 กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ BlogGang.com เช่น Analytics โดย BlogGang.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ BlogGang.com ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น

  7.3 กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์

  7.4 กรณีที่ BlogGang.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานมาจากบุคคลฝ่ายที่สาม BlogGang.com จะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อขอความยินยอมอีกครั้ง

  8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้เข้าใช้บริการทั่วไปมีสิทธิขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน (cookies) ได้โดยติดต่อกับทางเว็บไซต์ Pantip.com

  9. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่ BlogGang.com 63/4 ซอยอินทามระ 1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือติดต่อทีมงาน คลิกที่นี่

  About BlogGang

  BlogGang เป็นบริการหนึ่งของเว็บไซต์ Pantip.com ที่จัดทำขึ้นโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2547 เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีพื้นที่ส่วนตัว ในการสร้างสรรค์งานเขียนต่างๆ ของตนเองอย่างอิสระ ทั้งบอกเล่าเรื่องส่วนตัว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจำวัน แบ่งปันข้อมูล บทความ รูปภาพ หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารต่างๆ ตามแต่ที่ผู้ใช้บริการแต่ละท่านต้องการ

  นอกจากนั้น BlogGang ยังถือเป็นชุมชนออนไลน์ ที่เจ้าของ Blog สามารถติดต่อ เชื่อมความสัมพันธ์ กับเจ้าของ Blog อื่นๆ สร้างมิตรภาพดีๆ บนโลกอินเทอร์เน็ต และเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้น

  หากท่านสนใจที่จะสร้าง BlogGang สามารถทำได้โดย Log in สมาชิกของเว็บไซต์ Pantip.com จากนั้นท่านก็สามารถเริ่มสร้าง BlogGang กับเราได้ทันทีค่ะ

  สุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข กับการใช้บริการ BlogGang ของเรานะคะ