เทคนิคการหายใจอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างชีวิตให้ยืนยาว


เทคนิคการหายใจอย่างถูกต้อง ช่วยสร้างชีวิตให้ยืนยาว
หลายต่อหลายครั้งที่คนเราหายใจผิดวิธีโดยไม่รู้ตัวมาก่อน การหายใจที่ถูกต้องและถูกวิธีนั้น นอกจากจะช่วยให้เรามีสุขภาพกายที่ดี และมีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย แทบไม่น่าเชื่อว่า การหายใจที่ถูกต้อง เป็นวิธีที่ช่วยลดความเครียด เพิ่มพลังในการทำงาน ให้เราเป็นคนมีสุขภาพที่ดีได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพมักจะแนะนำเรื่องการลดน้ำหนัก รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งจะเป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดเรื่องความเครียดได้ แต่หารู้ไม่ว่า วิธีที่ง่ายๆในการช่วยคลายเครียด ซึ่งมักจะไม่มีผู้ใดคิดถึงมาก่อนเลยก็คือ การหายใจอย่างถูกต้อง

จากการศึกษาพบว่า การเรียนรู้ถึงการหายใจอย่างถูกวิธี จะช่วยให้มีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยรักษาเชื้อโรคและความเจ็บป่วยโดยตรงได้ แต่เทคนิคการหายใจจะช่วยควบคุมเรื่องความกระวนกระวายใจ ความเครียด ความวิตกกังวลต่างๆ

นอกจากนี้ การหายใจอย่างถูกต้องจะช่วยเรื่องของระบบประสาท การมีสมาธิ มีจิตใจจดจ่อและสามารถควบคุมความเครียดที่เกิดขึ้นได้


• การฝึกการหายใจที่ถูกวิธี มีดังนี้

ความแตกต่างระหว่างการหายใจแบบปกติธรรมดาและการหายใจแบบลึก มีดังนี้

การหายใจแบบปกติธรรมดานั้นมาจากปอด โดยใช้การควบคุมกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก การหายใจแบบนี้จะช่วยให้ออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงหัวใจ ซึ่งหัวใจจะทำหน้าที่ในการสูบฉีดโลหิตไปสู่เซลล์ต่างๆของร่างกายอีกทีหนึ่ง

ในทางตรงกันข้าม การหายใจแบบลึกนั้น เป็นการหายใจอย่างช้าๆลึกๆลงไป ไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อหน้าอก แต่ใช้กระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อผืนใหญ่ใต้ปอด โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนคือส่วนล่าง กลาง และส่วนบน

การฝึกหายใจแบบลึกนี้สามารถฝึกทำได้ทุกที่ โดยการนั่งตัวตรง ให้บ่าได้รับการผ่อนคลาย หายใจเข้าลึกๆผ่านทางจมูก ยกกระบังลมขึ้นให้อากาศบริสุทธิ์เข้าในส่วนล่าง ขยายเข้ามาในส่วนกลางและส่วนบนจนเต็มบริเวณหน้าท้อง หน้าอก จนถึงบ่าไหล่ หากทำอย่างถูกต้องส่วนบริเวณอกจะยกขึ้น ท้องจะโป่งออก และจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกระบังลม

หายใจออกทางปากอย่างช้า ๆ นับให้ถึง 5 ต้องหายใจเอาลมออกให้หมด เพราะเราจะไม่สามารถหายใจเข้าได้อย่างเต็มที่หากปอดยังเก็บลมบางส่วนไว้ ลองฝึกทำกิจกรรมนี้ประมาณ 5-10 ครั้ง หากได้รับการฝึกฝนการหายใจแบบลึกบ่อยๆ จะทำให้ร่างกายหายใจแบบลึกนี้ได้โดยไม่ต้องคิด

การหายใจอย่างลึกนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนได้มากเพียงพอในครั้งหนึ่งๆ ที่จะขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเสียออกจากร่างกายได้ หากทำการหายใจอย่างถูกต้องจะทำให้มีสุขภาพที่ดี ความดันโลหิตลดลง การเต้นของหัวใจช้าลงและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ทั้งยังช่วยให้จิตใจเกิดความสงบ ช่วยลดการนอนไม่หลับอีกด้วย

เราสามารถเรียนรู้เทคนิคการหายใจแบบลึกได้จากการอธิษฐานอย่างมีสมาธิจดจ่อ การออกกำลังกายแบบแอโรบิกบางประเภท การเล่นโยคะ เป็นต้น ซึ่งประเทศของเรารู้จักกันดีในเรื่องของการกำหนดลมหายใจ โดยการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจและจิตวิญญาณ โดยผ่านพลังของการหายใจหรือจิตที่แน่วแน่ในการอธิษฐาน

การหายใจเข้าลึกๆ ควบคุมลมหายใจให้เป็นจังหวะช้าๆ ให้ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน จดจ่อในสิ่งที่กำลังนึกถึง เข้าและออก สามารถพูดออกเป็นคำพูดด้วยในเวลาหายใจออก เช่น คำว่า สุขสบาย

ในขณะที่การหายใจที่ผิดส่งผลต่อสุขภาพจิต สุขภาพจิตก็ส่งผลต่อการหายใจเช่นเดียวกัน แต่ใครจะรู้ว่า การหายใจที่ถูกวิธีทำอย่างไร สิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องคิด หลายคนมีการหายใจแบบตื้นๆ ซึ่งเกิดจากความเครียด และความวิตกกังวล หลายคนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความเครียดมักจะกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัว

การหยุดหายใจชั่วคราวจะทำให้เกิดปัญหาสะสมต่อเนื่อง การหายใจแบบไม่ลึกจะทำให้ร่างกายโหยหาออกซิเจน ซึ่งทำให้พลังงานลดลง มีปัญหาการแก่ก่อนวัย มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง และนำมาถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆอีก

เมื่อเวลาเราทำงานบ้าน กวาดบ้าน ซักผ้า ทำงานที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ ลองใช้เทคนิคการหายใจอย่างง่ายๆ และการหายใจที่ลึกๆนี้ ซึ่งจะช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดี และสิ่งที่สำคัญคือการหายใจอย่างถูกต้องนั้น ช่วยสร้างชีวิตให้ยาวนาน

• ประโยชน์ของการหายใจที่ถูกวิธี

ประโยชน์สำคัญ 2 ประการในการหายใจที่ถูกวิธี คือ

1. คนเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะอากาศที่เราหายใจ การหายใจจะทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจน และออกซิเจนจะช่วยควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ

การหายใจที่ถูกต้องจะช่วยให้ร่างกายได้รับการเผาผลาญอาหารที่เหมาะสม การได้รับสารอาหารที่เพียงพอจะช่วยในการควบคุมกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ลดความอ่อนเพลีย ช่วยต่อสู้กับความกดดันในสภาวการณ์ต่างๆได้ และยังช่วยควบคุมอารมณ์ เช่น เมื่ออยู่ในภาวะเศร้าเสียใจได้ด้วย

2. การหายใจช่วยให้ร่างกายกำจัดสารพิษและของเสียต่างๆ การขาดออกซิเจนจะทำให้ร่างกายได้รับความกระวนกระวาย อ่อนเพลีย เกิดความวิตกจริต ขาดสมาธิ ไม่สามารถจำอะไรได้ และขาดการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น

(จาก นิตยสารธรรมลีลา ฉบับที่ 151 กรกฎาคม 2556 ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ)


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก

//www.barefootmonk.org/index.php?option=com_content&view=article&id=238:2013-07-31-01-41-57&catid=38:dharm-know&Itemid=64


ขอขอบคุณ ภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เนตสาขา Health Blog


newyorknurse


Create Date : 02 สิงหาคม 2560
Last Update : 7 สิงหาคม 2560 20:23:01 น. 24 comments
Counter : 2522 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณก้นกะลา, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณtuk-tuk@korat, คุณJinnyTent, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณพันคม, คุณสองแผ่นดิน, คุณClose To Heaven, คุณSweet_pills, คุณmambymam, คุณโอพีย์, คุณInsignia_Museum, คุณtoor36, คุณปรัซซี่, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณkae+aoe, คุณOldbuff 1222, คุณTui Laksi, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณเกศสุริยง, คุณThe Kop Civil, คุณme-o


 
สวัสดีจ้า..
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆเลยจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 3 สิงหาคม 2560 เวลา:22:24:26 น.  

 
สวัสดีตีอนเช้าค่ะพี่น้อย
การหายใจเป็นเรื่องลึกซึ้งมากขนาดนี้เลย
ต้องฝึกเป็นประจำแล้วค่ะโดย: ann_shinchang วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:6:20:19 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย..

ทำประจำทุกวันเลยคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:7:06:43 น.  

 
ชอบทำเวลาเดินเล่นกอล์ฟค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:8:02:32 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณน้อย
ขอบคุณสำหรับความรู้
นับแต่นี้จะฝึกหายใจตาม blog ดูค่ะ
หายใจลึก ๆ ช้า ๆ เบา ๆ แล้วค่อย ๆ ปล่อยลมหายใจ
ทำทุกครั้งถ้านึกได้ จะพยายามค่ะ^^


โดย: JinnyTent วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:11:48:12 น.  

 
ต้องเอาไปฝึกบ้างแล้วสิ..


โดย: พันคม วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:20:45:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเทคนิคการหายใจครับ พี่น้อย


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:23:10:38 น.  

 
newyorknurse Health Blog ดู Blog

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่าพี่น้อย


โดย: Close To Heaven วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:23:22:08 น.  

 
newyorknurse Health Blog

ขอบคุณพี่น้อยมากนะคะ
เป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีประโยชน์มากค่ะโดย: Sweet_pills วันที่: 5 สิงหาคม 2560 เวลา:23:47:14 น.  

 
เรื่องราววันนี้ดีมากๆเลยค่ะ

ขอบคุณโหวตที่บล็อกค่ะโดย: mambymam วันที่: 6 สิงหาคม 2560 เวลา:6:50:02 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
_______________
ขอบคุณคะ


โดย: เมษาโชดดี วันที่: 6 สิงหาคม 2560 เวลา:9:37:02 น.  

 
อ่านแล้ว คิดว่าจะต้องนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอครับ
ดีมากๆครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 6 สิงหาคม 2560 เวลา:11:14:05 น.  

 
เรื่องการหายใจเคยอ่านเคยทราบมา แต่พอจะปฏิบัติจริงๆ ทำไม่ค่อยได้ทุกที (ลืม)


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 6 สิงหาคม 2560 เวลา:15:36:26 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่น้อย ^^

พอได้สูดหายใจลึก ๆ แล้วมันก็ดีจริง ๆ นะคะ


โดย: ปรัซซี่ วันที่: 6 สิงหาคม 2560 เวลา:21:18:29 น.  

 
newyorknurse Health Blog

ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะโดย: kae+aoe วันที่: 7 สิงหาคม 2560 เวลา:8:53:02 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน มีประโยขน์มากเลยคะ
ทุกวันนี้ก็ฝึกหายใจให้ถูกต้องและให้ชินอยู่คะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 7 สิงหาคม 2560 เวลา:10:22:37 น.  

 
สวัสดีค่าพี่น้อย


โดย: Close To Heaven วันที่: 7 สิงหาคม 2560 เวลา:11:28:45 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย

ผมก็ฝึกลมหายใจทุกเช้าค่ำนะครับ ก่อนนอนก็สวดมนต์ทำสมาธิสักพัก และทุกเช้า โดยเฉพาะตอนเช้านี่หลังสมาธิหัวใจจะเต้นช้าลงอยู่ที่ราว58-68 ครั้งต่อนาทีเท่านั้นละ

ภาพสวยงามชัดเจนมากครับพี่ คิดถึงนะ


โดย: find me pr วันที่: 7 สิงหาคม 2560 เวลา:14:18:12 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับกำลังใจนะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 7 สิงหาคม 2560 เวลา:22:51:19 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
มารับสิ่งมีประโยชน์จากพี่น้อยค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 สิงหาคม 2560 เวลา:23:03:12 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ พี่น้อย


โดย: ann_shinchang วันที่: 8 สิงหาคม 2560 เวลา:6:06:28 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้านสุขภาพที่ยอดเยี่ยมเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 8 สิงหาคม 2560 เวลา:10:04:29 น.  

 
บล็อกนี้ลืมโหวตไปค่ะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 15 กันยายน 2560 เวลา:9:16:18 น.  

 
สวัสดีจ้ะ เราแวะมาทักทายนะ sinota ซิโนต้า Ulthera สลายไขมัน SculpSure เซลลูไลท์ ฝ้า กระ Derma Light เลเซอร์กำจัดขน กำจัดขนถาวร รูขุมขนกว้าง ทองคำ ไฮยาลูโรนิค Hyaluronic คีเลชั่น Chelation Hifu Pore Hair Removal Laser freckle dark spot cellulite SculpSure Ultherapy กำจัดไขมัน ร้อยไหม adenaa ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ สักคิ้วถาวร สักคิ้ว 6 มิติ ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ขิง น้ำมันมะพร้าว ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ


โดย: สมาชิกหมายเลข 4286561 วันที่: 22 ธันวาคม 2560 เวลา:17:46:31 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
สิงหาคม 2560
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
2 สิงหาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.