บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)จำกัด ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว


บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)จำกัด
ได้รับการอนุมัติจาก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว
 

หลังจากที่ทางบริษัท AstraZeneca ได้มายื่นจดทะเบียนขออนุมัติฉีดวัคซีนในประเทศไทย และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วนั้น
วัคซีนของ AstraZeneca จำนวนนับล้านเข็ม จะทยอยออกมาฉีดให้กับคนไทยได้ในต้นเดือนมิถุนายนนี้ อย่างน้อย 6,000,000 เข็ม เดือนกรกฎาคมอีก 10,000,000 เข็ม
ข้อมูลอย่างเป็นทางการของการศึกษาวิจัยของบริษัท AstraZeneca พบว่า หลังฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มหนึ่ง มีภูมิคุ้มกันขึ้น 98% และเมื่อฉีดเข็มสองจะมีภูมิคุ้มกันขึ้นมากกว่า 99%
ในขณะที่การเก็บข้อมูลเบื้องต้น 61 คน ของศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ ได้ตัวเลขคล้าย กัน กล่าวคือ หลังฉีดเข็มหนึ่งในคนไทยแล้ว จะมีภูมิคุ้มกันขึ้น 96.7%
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือ ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ซึ่งปกติภูมิคุ้มกันจะสู้คนอายุน้อยกว่าไม่ได้
ในกรณีของวัคซีน AstraZeneca ผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปี ฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วภูมิคุ้มกันขึ้น 97.8% และในเข็มที่สองขึ้นถึง 100%
นอกจากนั้นถ้าดูระดับภูมิต้านทานในกระแสเลือด หลังจากฉีดวัคซีน พบว่า หลังฉีดวัคซีนเข็มหนึ่งแล้ว 28 วัน ระดับภูมิต้านทานขึ้นสูง 8386.46 GMT
แต่ถ้าวัดหลังฉีดเข็มสองไปแล้วแปดสัปดาห์ ระดับภูมิต้านทาน จะขึ้นสูงกว่าสามเท่าตัว
เป็น 29,034.74 GMT
และถ้าทิ้งระยะเวลาห่างออกไป 9-11 สัปดาห์
ภูมิต้านทานจะขึ้นสูงถึง 34,754.10 GMT
และถ้าเลยระยะเวลา 12 สัปดาห์ ภูมิต้านทานจะขึ้นถึง 63,181.59 GMT
ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมาก และสนับสนุนวิธีการฉีดวัคซีนได้แก่
1) วัคซีนของบริษัท AstraZeneca สามารถฉีดในผู้สูงอายุมากกว่า 65 ปีได้ และมีระดับการเกิดภูมิคุ้มกันไม่แตกต่างกับคนอายุน้อยกว่า
2) วัคซีนของ AstraZeneca ถ้าทิ้งช่วงฉีดเข็มสองห่างจากเข็มหนึ่งนานกว่า 4 สัปดาห์ เป็น 12 สัปดาห์ภูมิคุ้มกัน จะขึ้นสูงกว่าเดิมเกือบแปดเท่า
การที่ประเทศไทยมีวัคซีนของบริษัท AstraZeneca อยู่ในโควต้าของเราเอง 61,000,000 โดส จึงเป็นความมั่นคงทางวัคซีนเป็นอย่างมาก
เพราะวัคซีนดังกล่าวผลิตในประเทศไทยเราเอง และมีกำลังการผลิตที่สูงกว่า 61,000,000 โดส
กว่าสามเท่าตัว (ซึ่งจะต้องส่งไปช่วยประเทศที่มีการแพร่ระบาดและมีฐานะยากจนในอาเซียน เช่น อินโดนีเซียเป็นต้น ตามข้อตกลงที่ทางบริษัท AstraZeneca มีกับบริษัทสยามไบโอซายน์)
ถ้าเราตกลงซื้อวัคซีนกับบริษัทอื่น ที่มีฐานการผลิตอยู่นอกประเทศ ก็จะมีความเสี่ยง ที่อาจจะได้วัคซีนช้ากว่ากำหนด หรือได้วัคซีนไม่ครบ
เพราะวัคซีนผลิตอยู่นอกประเทศเรา ยกตัวอย่างเช่น ประเทศอินเดีย เป็นฐานการผลิตใหญ่ของบริษัท AstraZeneca มีหลายประเทศที่ยากจนในโครงการ COVAX ได้รับโควต้าของวัคซีนที่จะผลิตจากอินเดียไปฉีด
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับวัคซีนตามที่ตกลงกันไว้ เพราะอินเดียเก็บไว้ฉีดในประเทศตนเอง เนื่องจากมีการระบาดอย่างรุนแรง ภายในประเทศ
Reference
บริษัทแอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)จำกัด


******

 

อเมริกา ไม่ได้เลือก
ที่จะใช้วัคซีน Pfizer กับ Moderna

******

ครบถ้วน ชั้นริงไซด์
ขอบคุณเพื่อนท่านนี้ ที่จบ ป.เอก และทำงาน
ด้านนโยบายให้รัฐบาลรัฐใหญ่ในอเมริกา ใช้ชีวิตที่นั่นมากว่า 30 ปี
ข้อมูลและงานวิเคราะห์ของเธอ
ระดับ Professional และเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆเสมอ

 
 

.
===========================================
ออกจากเรื่องโควิดได้ไม่นานเลย
โพสนี้อยากเขียนให้หลายคนเข้าใจ
ถึงการใช้วัคซีนของอเมริกานะคะ
ว่าจริง ๆ แล้ว อเมริกา ไม่ได้เลือกที่จะใช้วัคซีน Pfizer กับ Moderna
แต่ที่อเมริกาใช้วัคซีนสองตัวนี้
เพราะมันเป็นวัคซีนที่ออกมาก่อนใคร
เพราะมันเป็นเทคโนโลยี mRNA
ที่ทำการทดลองเร็วกว่าวัคซีนที่ใช้ไวรัส
เพราะวัคซีนที่ใช้ไวรัสจะต้องเลี้ยงไวรัส
และมีขั้นตอนอื่นที่ใช้เวลานาน
อเมริกาสั่งซื้อวัคซีนจากทุกบริษัทหลักที่พัฒนา (และยารักษาด้วย)
ตั้งแต่ตอนที่บริษัทเขาเริ่มพัฒนาแล้ว
รวมทั้ง AstraZeneca ด้วย
ถึงวันนี้ เราก็ยังมีวัคซีนที่เราสั่งของ Novavax, GSK, etc. ที่ยังทดลองอยู่
เพราะอเมริกาต้องการมั่นใจว่า
ไม่ว่าวัคซีนตัวไหนจะออกมา อเมริกาจะได้วัคซีนมาใช้
โดยส่วนมากเป็นการให้เงินช่วยเหลือวิจัย
ผ่านทาง operation warp speed
นั่นคือ อเมริกาให้เงินบริษัทพวกนี้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนทดลองเลย
เพื่อให้บริษัทพวกนี้มีเงินทำวิจัย จะได้สำเร็จเร็วขึ้น
โดยส่วนมากจะได้กันบริษัทละ 1,000 กว่าล้านเหรียญ
(รวมใช้ไปประมาณ 10,000 ล้านเหรียญ)
แล้วก็จะมีสัญญาติดไป
ว่าบริษัทต้องทดลองในแนวทางที่รัฐบาลวางไว้
ระหว่างทดลองบริษัทจะแชร์ข้อมูลให้กับรัฐบ
ถ้าวัคซีนเธอออกมาใช้ได้ อเมริกาจะได้กี่ร้อยล้านโดส
และจะสั่งซื้อเพิ่มได้อีกกี่ร้อยล้านโดส
และก็เพราะแบบนี้
วัคซีนที่ออกมาใหม่ ๆ ถึงได้ไปอยู่กับประเทศรวย ๆ หมด
เพราะเขาสั่งกันตั้งแต่ยังไม่คลอด
ยกเว้น Pfizer นะคะ
Pfizer เธอได้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเยอรมันก่อนหน้านั้นแล้ว
ที่มีเงื่อนใขน้อยกว่า
และเธอไม่อยากที่จะต้องแชร์ข้อมูล หรือ ทำการทดลองตามแนวทางที่รัฐบาลอเมริกาวางไว้
นัยว่าเธอจะทำได้เร็วขึ้น
(จริง ๆ วัคซีนพัฒนาโดย BioNTech ที่เป็นบริษัทเยอรมัน
Pfizer เป็นพาร์ทเนอร์ของ BioNTech มานานแล้ว ช่วยเรื่องการตลาดและ logistics)
บังเอิญวัคซีนของ Pfizer กับ Moderna ออกมาได้ก่อน
ด้วยเหตุผลที่เราบอกไปแล้ว
(และเธอก็พยายามออกมาให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะได้ขายให้ได้มากที่สุด
ตอนออกมาตอนแรกเธอถึงต้องเก็บที่อุณหภูมิสุดขั้ว
แล้วต่อมาค่อยเปลี่ยน ว่าเก็บที่ลบหน่อย ๆ ก็ได้เดือนนึง
คือเธอจะรอทดลองต่อให้รู้ผลตรงนี้ก็ได้
แต่ถ้ารอ ก็คือวัคซีนเธอต้องออกมาใช้ช้าลงหลายเดือน
ขาดรายได้ไปมากมาย
เธอเลยดันวัคซีนออกมาก่อน แล้วค่อยศึกษาต่อไปเรื่อย ๆ)
อเมริกาถึงได้ใช้ Pfizer กับ Moderna เป็นหลัก
ถ้าเกิด AstraZeneca วัคซีน เป็นวัคซีนตัวแรก ที่ออกมาใช้
อเมริกาก็จะใช้ AstraZeneca เป็นหลัก
เพราะเขาไม่ได้เลือกใช้เพราะคุณภาพวัคซีน
(ตราบเท่าที่วัคซีนผ่านเกณฑ์ของ operation warp speed คือประสิทธิภาพเกิน 50% ไม่รวม margin of error เขาใช้หมด)
แต่ตอนนั้นมันไม่มีทางเลือก อเมริกาติดเชื้อมาก
วัคซีนอะไรออกมาเขาก็ใช้
แต่บังเอิญสองตัวแรกที่ออกมามันเป็นสองตัวนี้
เพราะฉนั้นโปรดเข้าใจกันให้ถูกต้องด้วยนะคะ
======
และสำหรับคนที่นั่งด่า นั่งวิจารณ์
ไม่ว่าจะเรื่อง รพ สนาม
ต้องรอเตียง
แอพต่าง ๆ บางทีไม่ทำงาน
เข้าไปแล้วหาเวลาจองคิวฉีดวัคซีนไม่ได้
ที่คุณด่า คุณวิจารณ์ เพราะคุณไม่เคยเห็นที่อื่น
ว่าเขาก็มีปัญหาเหมือนกัน
เราจะพูดถึงที่นิวยอร์คเป็นส่วนใหญ่เพราะเราอยู่ที่นี่
แล้วงานเราก็ทำให้เราได้รับรู้ถึงอะไรพวกนี้อยู่บ้าง
ช่วงที่เคสเยอะ ๆ
นิวยอร์คก็มีปัญหาเตียงไม่พอค่ะ
ไม่ใช่แค่เตียงไม่พอ เครื่องช่วยหายใจเราก็ไม่พอ
หมอพยาบาลเราก็ไม่พอ
ห้องเก็บศพเราก็ไม่พอ
ที่ฝังศพเราก็ไม่พอ
เราต้องไปขุดเครื่องช่วยหายใจโบราณมาใช้
เราร้องขออาสาสมัครที่เป็นหมอ พยาบาล ที่เกษียนไปแล้ว มาช่วย แล้วก็ขอจากรัฐอื่นด้วย
เราต้องเอาศพไปไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ติดแอร์ที่จอดอยู่ข้าง รพ
เราต้องขุดหลุมใหญ่ แล้วฝังศพรวมกัน
เรื่องข้อมูลข่าวสาร ก็ไม่ต่างกันค่ะ
บางคนต้องโทรหาไม่รู้กี่หน่วยงาน
ต้องอยู่ในสายเป็นชั่วโมง กว่าจะรู้เรื่อง
บางทีก็ยังไม่รู้เรื่อง
นี่คือเรารักษาเฉพาะคนป่วยหนักนะคะ
คนป่วยเล็กน้อยเราให้อยู่บ้านกักตัวเอา
เมื่อเดือน กพ มีนา ตอนที่วัคซีนยังไม่ล้นนั้น
จะเข้าไปหาคิวฉีดวัคซีนนี่กว่าจะได้คิวต้องเข้าทุกวัน ทั้งวัน
เพื่อนเราจะลงทะเบียนให้พ่อแม่เขาต้องนั่งเฝ้าอยู่หลายวัน กว่าจะจองได้
บางทีเข้าไปเจอคิว จะกดจอง ก็เจอ error ไปต่อไม่ได้
เอาจริง ๆ เมื่อก่อนคุณจะไปขอวีซ่าอเมริกาก็จองคิวยากแบบนี้อ่ะ
บางทีลงทะเบียนเข้าไปแต่หาคิวจองไม่ได้
ต้องตื่นแต่เช้าตรู่มาหาคิว
ทำไมตอนนั้นไม่ด่ารัฐบาลอเมริกากันนะ 🤔🤔
พูดน่ะ มันง่ายกว่าทำเสมอค่ะ
คุณนั่งอยู่บ้าน มโนเอาเอง ก็คิดว่ามันง่าย
แค่ให้เด็กมาเขียนแอพ แค่เพิ่มเตียง แค่ซื้อวัคซีนอันโน้นอันนี้
แต่ในการทำงานจริงมีมันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะ
ที่มันทำไม่ได้อย่างที่มโนเอาค่ะ
ถ้าไม่ช่วย อย่างน้อยก็อย่าทำตัวเป็นภาระนะคะ
อคติก็ลด ๆ ลงบ้าง
จะไม่ชอบนายกฯ ไม่ชอบรัฐบาล
ก็อย่าพาลไปด่าคนทำงานเขาหมด
อย่าเอาการเจ็บป่วย การสูญเสีย ความทุกข์ของคนอื่น
มาเป็นเครื่องมือโจมตีคนที่คุณไม่ชอบ
เพราะมันไม่ได้ช่วยอะไร
นอกจากแสดงออกถึงพื้นฐานจิตใจ และ ความเห็นแก่ตัวของคุณ
มันน่าสมเพชอ่ะ
เป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคน
ขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะ
ปล. นิวยอร์คประชากร 19 ล้านคนนะคะ
ปล.2 Moderna ตั้งแต่ตั้งบริษัทมา ไม่เคยมียาที่ได้รับการอนุมัติออกมาใช้/ขายนะคะ วัคซีนโควิดนี่เป็นตัวแรก
เพราะฉนั้นเขาไม่เคยมีตัวแทนขาย (เพราะเขาไม่มีอะไรจะขาย) มาก่อน
===========================================
cr. Thana Thananan
 
Health Blog/Education blog
 
newyorknurse Create Date : 11 พฤษภาคม 2564
Last Update : 12 พฤษภาคม 2564 20:28:34 น. 17 comments
Counter : 1012 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณhaiku, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณสองแผ่นดิน, คุณSweet_pills, คุณกะว่าก๋า, คุณTui Laksi, คุณnonnoiGiwGiw, คุณkae+aoe, คุณ**mp5**, คุณKavanich96, คุณหอมกร, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณร่มไม้เย็น, คุณPooh Station TH, คุณนายแว่นขยันเที่ยว


 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 
สวัสดีครับ
สวัสดียามค่ำครับ

ได้คิวฉีดละครับ วันศุกร์นี้แล้ว


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:21:02:01 น.  

 
สวัสดีครับคุณน้อย

ผมดูข่าว เห็นว่าคนอเมริกันก็ไม่ยอมฉีดวัคซีนก็เยอะ
จนวัคซีนเหลือ
กลายเป็นต่างชาติกำลังสนใจจะไปฉีด
เห็นว่าบางที่มีแคมเปญท่องเที่ยวรวมไว้ด้วยแน่ะ

ส่วนในบ้านเรา
ล่าสุดเห็นข่าวว่าปรับแผนใหม่ด้วยการ walk in
แต่คงเริ่มเดือนหน้าครับ
ซึ่งมีทั้งแบบลงทะเบียนก่อน // แบบเป็นหมู่คณะ เช่นรวมกันในหน่วยงาน // และแบบwalk-in มาเลยไม่ต้องนัด
เร็วๆ นี้เค้าคงแจ้งความคืบหน้าครับ

แต่ทุกวันนี้ fake news เยอะมากเลยครับ
อย่างวันนี้ที่มีการฉีดนอกสถานที่ ที่Central ลาดพร้าว
ตามแผนเค้าคือฉีดให้กับบุคลากร และคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ (เดาว่าที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง) แต่กลายเป็นคืนก่อนหน้ามีไลน์ว่อนเลย ว่าใครไปฉีดก็ได้ ทีนี้ พอคนไปแล้วไม่ได้ฉีดก็จะบ่นว่าทำไมมาทั้งทีไม่ได้ฉีด อะไรงี้ สื่อมวลชนก็สำคัญนะครับ เพจข่าวบางเพจก็เสนอข่าวแบบไม่ครบทั้งหมด ทำให้คนเข้าใจผิดก็เยอะ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 12 พฤษภาคม 2564 เวลา:23:29:51 น.  

 
จากบทวิเคราะห์ทำให้เข้าใจข้อมูลเชิงลึกขึ้นถึงการเลือกใช้วัคซีนที่อเมริกา
ขอบคุณค่ะพี่น้อยโดย: Sweet_pills วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:1:03:53 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

ผมรอฉีดวัคซีนทางเลือกครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:6:51:33 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณน้อย
ชอบจังที่คุณน้อยให้เรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนกันโควิด
เราก็ได้จองคิววันฉีดเรียบร้อยแลัวค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลที่ช่วยให้กระจ่างขึ้นด้วยค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:7:39:57 น.  

 
แปะโป้งไว้ก่อนค่ะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:17:54 น.  

 
ส่งกำลังใจให้กัน ทั่วทุกมุมโลกนะคะ สู้ๆ กัน ค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:19:50 น.  

 
เพิ่งจองคิวฉีดวัคซีนไปเลยค่ะ ฉีดโน่นปลายเดือนหน้า

จากบล็อก..
้น้องเพิ่งรู้ว่าเล็บครุฑผสมข้าวสารแล้วทาแผลงูสวัดได้ดีจัง
ตอนสมัยเด็กๆ ที่ตลาดแถวบ้านขายทอดมันมะละกอกะทอดมันหัวปลี
ใส่ใบเล็บครุฑค่ะ อร่อยมาก น้องก็เลยชอบแบบนั้นมาตั้งแต่เด็ก


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:28:39 น.  

 
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ


โดย: **mp5** วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:10:27:30 น.  

 
ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจให้บล็อก - Ribs mannn เขาใหญ่ด้วยนะครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:40:42 น.  

 
สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ไปพูดคุยและส่งกำลังใจให้ที่บล็อกนะครับ


โดย: มาช้ายังดีกว่าไม่มา วันที่: 13 พฤษภาคม 2564 เวลา:22:55:38 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:3:14:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:7:09:34 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องวัคซีนแบรนด์ต่างๆ

สำหรับประเทศไทยแล้ว
ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เราเลือกวัคซีน
แต่วัคซีนมีไม่พอ ตัวไหนมาเขาฉีดทั้งนั้น
แม้แต่การจองฉีด ยังทำให้ปวดหัวกันเลย..

AZ ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ

แต่รัฐบาลเราช้าไปหน่อย เหมือนรออะไรอยู่
เลยไม่ทันกับการยับยั้งน่ะครับ.

Have a Nice day krub.


โดย: wicsir วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:7:44:10 น.  

 
ที่เมืองไทยจะได้ฉีดคะตัวนี้ค่ะพี่น้อย
อีกหน่อยข่าวฉีดแล้วเป็นอย่างไรคงได้ทราบกันโดย: หอมกร วันที่: 14 พฤษภาคม 2564 เวลา:9:07:00 น.  

 
เห็นด้วยกับข้อความข้างบนเลยค่ะ
เข้าใจและเป็นกำลังใจให้คนทำงานทุกคนนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 พฤษภาคม 2564 เวลา:8:07:04 น.  

 
เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง 
สวัสดีครับ
ฉีดไปแล้วเรียบร้อย ยังปกติดีครับ

แต่เค้าให้รอดูสามวันนี่เนอะ


โดย: เซียน_กีตาร์ วันที่: 15 พฤษภาคม 2564 เวลา:19:44:47 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 163 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนน นะคะ

BG Popular Award # 19


BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2564
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
11 พฤษภาคม 2564
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.