วิธีการปฏิบัติ การตรวจหามะเร็งเต้านมและอาการ - การตรวจmammogram Bonedensity
Your First Mammogram: What to Expectผู้หญิงอายุ 40 ปีขีันไปควรตรวจมะเร็งเต้านม - แมมโมแรม(Mammogram) ทุก 1-2 ปี

สำหรับผู้ที่มีปัญหาที่เต้านม หรือมีประวัติในครอบคร้วเป็นมะเร็งเต้านมต้องตรวจก่อนอายุสี่สิบปี และอาจจะต้องตรวจบ่อยขีัน แพทย์จะแนะนำว่าควรตรวจปีละกี่ครั้ง


การตรวจแมมโมแกรม( Mammogram) ถือเป็นการป้องกัน ที่อเมริกา ประกันส่วนมากจะจ่ายค่าตรวจให้ และอยากให้ผู้หญ่งได้รับการตรวจทุกปี เพราะถ้าตรวจพบเนิ่นๆก็จะได้รักษาและโอกาสหายมีได้มาก


จขบ.ไปตรวจ แมมโมแกรม( Mammogram) และ ความแน่นหนาของกระดูกมา Bone density มาเล่าให้เพื่อนๆรับรู้ก้น ทางแผนกรังสี จะบอกว่าก่อนสองวันที่จะไปตรวจความหนาของกระดูก ให้หยุดทานแคลเซี่ยม สำหรับตรวจมะเร็งเต้านม ห้ามใส่น้ำหอมหรือแป้ง ว้นที่ไปตรวจ

เมื่อไปถีงที่ตรวจ บางแห่งก็ทำในโรงพยาบาล บางแห่งก็มีศูนย์มะเร็งโดยเฉพาะ
ขั้นแรก ก็จะมีการลงทะเบียน กรอกแบบฟอร์ม ประวัติและหลักฐานใบประกันสุขภาพ (Health Insurance) พนักงานก็จะให้เซ็นต์ชือที่ห้าแห่ง
ในฟอร์มที่เขาให้มา พร้อมอธิบายให้เข้าใจ นี่เป็นการรับคนไข้สำหรับเข้ารพ.หรือมาตรวจรักษาทุกราย

1 เซนต์ชื่อรับรองว่า ข้อความที่อยู่และข้อความสำหรับประกันสุขภาพถูกต้อง

2 เซ็นต์ ชื่อรับรองว่า เรายอมให้ตรวจ หรือรักษาโรค

3 เซ็นต์รับร้อบรองว่าเรายินยอม ให้ผล การตรวจต่างๆเป็นซี่งเป็นเรืองส่วนตัว อนุญาติให้ใช้ได้ในเครือขายของวงการแพทย์ เรื่องสุขภาพที่นี่สำคัญมาก จะไม่มีการมาเล่ากันว่าใครเป็นอะไร หรือเรารู้ว่าใครป่วยเป็นมะเร็งแล้วเราไปเล่าให้คนอื่นฟัง ผู้ที่เป็นมีสิทธิฟ้องเราได้ ว่าเราเอาความลับส่วนต้ว
ของเขาไปแพร่หลาย ตอนประธานาธิบดี คลินตัน ป่วยโรคห้วใจที่รพ.โคลัมเบีย พยาบาลที่ทำในโรงพยาบาล สามารถอ่านได้ที่คอมพิวเตอร์ ที่ตึกต้วเอง ปรากฎว่าพยาบาลทีอ่าน อยู่แผนกอื่นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เพียงแต่อยากรู้ ถูกจับได้ ก็ถูกไล่ออกทันที ถือว่าล่วงเกินเรื่องส่วนต้วคนอื่น(Privacy law)

4 เลขาจะพิมพ์ป้ายข้อมือ และให้เราดูว่าวันเกิดตรงไหม ชือถูกต้องใหม
เรื่องนี้ก็สำคัญมาก เพื่อไม่ให้มีการรักษา หรือ ผ่าต้ดผิดคน ที่อเมริกา เวลาเข้าห้องผ่าตัด เรายังรู้เรื่อง พยาบาลมาเรียก เขาจะถามวันเดื่อนปีเกิด และชื่อ เพราะชื่ออาจจะซ้ำกันได้ และทบทวนว่ามาผ่าตัดเรื่องอะไร หมอชือ่อะไร เป็นการป้องกันการผ่าตัดผิดคนและผ่าต้ดผิดที่ เช่นมาผ่าตัดที่แขนซ้าย
กลายเป็นผ่าตัดแขนขวา จีงต้องมีการตรวจให้แน่นอน และคอนเฟริมกับคนป่วยด้วย


5 เซ็นต์สัญญาจ่ายเงิน ถ้าประกันสุขภาพไม่จ่ายค่าตรวจรักษา


หล้งจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เลขาก็พาไปห้องเปลี่ยนเสื่อผ้า แล้วรอที่ห้องรอ มีทีวี หน้งสือ และน้ำให้ดื่ม เพื่อรอเรียกไปทำแมมโมแกรม


เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก - Bone density


วิธีการปฏิบัติการตรวจหามะเร็งและอาการ
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง


มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในผู้หญิงไทยรองจากมะเร็งปากมดลูก โดยพบมากในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป มะเร็งเต้านมเป็นโรคที่มีผลการรักษาดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวินิจฉัยได้ในระยะเริ่มแรก เนื่องจากการดำเนินของโรคมะเร็งเต้านมผู้ป่วยมักไม่มีอาการผิดปกติในระยะเริ่มต้น ดังนั้นจึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องทำการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้น

การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมมี 3 วิธี คือการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป การตรวจเต้านมโดยแพทย์ผู้ชำนาญ และการถ่ายภาพรังสีเต้านมหรือที่เรียกว่าการทำแมมโมแกรม การตรวจค้นหามะเร็งเต้านมเป็นวิธีการค้นหาโรคระยะแรกก่อนที่จะมีการแพร่กระจาย จุดมุ่งหมายของการตรวจค้นหามะเร็งเพื่อจะสามารถค้นพบโรคมะเร็งตั้งแต่ในระยะเริ่มต้นซึ่งจะเป็นผลดีต่อการรักษา ดังนั้น การค้นหาโรคมะเร็งเต้านมตั้งแต่ยังไม่มีอาการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด เพื่อจะได้ให้การรักษาก่อนที่โรคจะลุกลามไปและสามารถรักษาให้หายขาดได้

ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมสูง คือ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป มีประวัติญาติใกล้ชิดเป็นมะเร็งเต้านม เช่น แม่ พี่สาว หรือน้องสาว หรือผู้ที่ได้รับฮอร์โมนทดแทนมานานมากกว่า 5 ปี ควรรับการตรวจค้นหามะเร็งเต้านมด้วยการเอกซเรย์เต้านมหรือที่เรียกว่าการทำแมมโมแกรม

สำหรับวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจที่สุด คือ 5 - 7 วันหลังจากวันสุดท้ายของประจำเดือน เพราะจะเป็นช่วงที่เต้านมนิ่มลง ไม่มีการคัดตึงจากผลของฮอร์โมน โดยควรทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ส่วนผู้ที่ประจำเดือนหมดไปแล้ว หรือได้รับการผ่าตัดมดลูกไป ควรทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองในวันที่ตรงกันของทุกเดือน เช่น ทุกวันที่ 1 ของเดือน หรือทุกวันสุดท้ายของเดือน เป็นต้น

วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเองเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจที่สุด คือ 5 - 7 วันหลังจากวันสุดท้ายของประจำเดือน โดยควรทำการตรวจอย่างสม่ำเสมอทุกเดือน ส่วนผู้ที่เข้าสู่วัยหมดประจำเดือนหรือได้รับการผ่าตัดมดลูกไป ควรทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองในวันที่ตรงกันของทุกเดือน

ขั้นตอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง : มีขั้นตอนดังนี้

ภาพประกอบ วิธีการปฏิบัติ- ปล่อยแขนแนบข้างลำตัวตามสบาย เปรียบเทียบเต้านมทั้ง 2 ข้างว่ามีความผิดปกติของเต้านมหรือไม่ เช่น สีผิว รอยบุ๋ม รอยแผล หัวนมบุ๋มหรือบิดเบี้ยว


- ยกมือขึ้นทั้ง 2 ข้างเหนือศีรษะ แล้วกลับมาอยู่ในท่าท้าวสะเอว พร้อมทั้งดูสิ่งที่ผิดปกติ


โน้มตัวมาข้างหน้าโดยใช้มือท้าวสะเอว เกร็งกล้ามเนื้อหน้าอก สังเกตว่าเต้านมห้อยลง อยู่ในลักษณะเดียวกันหรือมีการดึงรั้งของผิวเต้านมหรือไม่


- บีบหัวนม เพื่อดูว่ามีของเหลวผิดปกติออกมาหรือไม่ หากพบว่ามีของเหลวออกมาจากหัวนม ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุต่อไป


- นอนราบสอดหมอนหรือม้วนผ้าใต้ไหล่ ตรวจเต้านมทีละข้าง โดยยกแขนด้านเดียวกับเต้านมที่จะตรวจเหนือศีรษะเพื่อให้เต้านมด้านนั้นแบนราบลง ซึ่งจะทำให้คลำพบ ก้อนได้ง่ายขึ้นให้ใช้นิ้ว 3 นิ้ว คือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และ นิ้วนาง วางชิดเสมอกัน กดคลำให้ทั่วทั้งเต้านมและรักแร้ในลักษณะวนเป็นก้นหอยเล็กๆ หรืออาจจะใช้วิธีการคลำเป็นรัศมีวงกลม วนออกจากหัวนมจนทั่วทั้งเต้านม เพื่อตรวจดูว่ามีก้อนผิดปกติหรือไม่ทำเช่นนี้ 3 รอบ โดยให้ระดับความลึกของการกดเป็น 3 ระดับ คือ กดลงไปในระดับผิวกดให้ลึกขึ้น และกดลึกจนถึงกระดูก ที่สำคัญคือ ห้ามบีบเนื้อเต้านม เพราะจะทำให้รู้สึกว่ามีก้อน ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่สำหรับแนวการการคลำมี 3 แบบ คือ

การคลำในแนวก้นหอย โดยเริ่มจากส่วนบนไปตามแนวก้นหอย จนกระทั่งถึงฐานเต้านมบริเวณรักแร้


การคลำในแนวขึ้นลง เริ่มจากใต้เต้านมถึงรักแร้ แล้วคลำในแนวขึ้นและลงสลับกันไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งเต้านม


การคลำในแนวรูปลิ่ม เริ่มจากส่วนบนของเต้านมจนถึงฐานแล้วกลับสู่ยอดอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ทั่วทั้งเต้านม


มะเร็งเต้านม รักษาหายได้ ถ้าพบในระยะเนิ่นๆ เพราะฉนั้นสุภาพสตรีก็ควรตรวจต้วเองบ่อยๆ ที่จะง่ายๆ ก็ตอนอาบน้ำ และก่อนนอน ขอให้สุภาพสตรีทั้งหลาย รักษาสุขภาพ ดูแลตัวเองนะคะ


ข้อมูลจากศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์


newyorknurse


Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2555
Last Update : 29 กุมภาพันธ์ 2555 22:43:19 น. 37 comments
Counter : 6452 Pageviews.

 
แวะมาอ่านสาระน่ารู้ค่ะ พี่น้อย

ขอคุณนะคะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:18:43 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
ขอบคุณความรู้ดีๆที่มาแบ่งปัน

มาส่งท้ายเดือนแห่งความรัก
วันที่ 4 ปี มี 1ครั้ง


มีขนมเบื้องมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 29 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:52:10 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อยเป็นมะเร็งชนิดที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับผู้หญิงเลยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:6:26:02 น.  

 
สวัสดีวันที่แสนสุขค่ะพี่น้อย..

ฟ้ามาส่งความคิดถึง..พร้อมกับกลิ่นอายแห่งความรักที่ไม่เคยจางไปจากหัวใจกันด้วย นะคะมีความสุขกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์...ของความรักรอบๆกายด้วย นะคะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:7:15:30 น.  

 
สวัสดีครับพี่ ได้ความรู้เยอะเชียว เดี๋ยวจะลองตรวจม่าง อิอิ

ขอบคุณมากครับพี่ ที่แวะไปทักทายเสมอเชียว ...


โดย: tiensongsang วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:11:34:07 น.  

 
ดีจังเลยครับพี่น้อย เป็นความรู้ที่มีไว้ป้องกันตัวเองอีกด้วยครับ ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:21:46:12 น.  

 
ป้าเคยตรวจทั้งสองรายการ

รายการแรกตรวจหลายปีแล้ว....ผล ผ่าน แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีเวลาไปตรวจอีกเลย
รายการที่สองราวๆต้นปีที่แล้ว .... ผล ค่อนไปทางบางค่ะ
..............................................


แม้ Valentine's Month จะผ่านไปแล้ว
แต่หัวใจดวงโตยังอยู่

เก็บหัวใจดวงโตที่เต้นตุ๊บตั๊บ...ตุ๊บตั๊บ..ไว้เป็นพลังในวันที่เหนื่อยล้านะคะ
อย่างน้อยก็เป็นความชุ่มชื่นว่า......

ณ ที่แห่งนี้มีความรัก เอื้ออาทร และห่วงใยรอุณน้อยอยู่เสมอค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:21:51:45 น.  

 
ที่ไทย เวลาจะตรวจต้องรอคิวนานมาครับ แต่รอน้อย
เดือนกว่า ตรวจรักษาฟัน

เอ....ผมว่าแวะมาหาคุณน้อยบ่อย แต่นี่ตั้งหลายวัน
เป็นไปได้ไง ไม่พบเลย ขออภัยจริง ๆ ครับ ผมสงสัย
จะเบลอ

มิน่าคุณน้อยเขียนเพียงกล่าวคำสวัสดีเฉย ๆ ยังคิดว่า
คุณน้อยคงจะเคืองที่ผมเขียนเกี่ยวข้องกับ รพ. 555

ไม่รู้เป็นไงเหมือนกันครับคุณน้อย เหมือนไม่มีงานแต่
ทำไม่มีหยุด ก็เกี่ยวกับการติดต่อนั่นแหละครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:22:09:43 น.  

 
ผมเคยไปดอนหอยหลอดหลายครั้งครับพี่น้อย ที่นั่นมีห่อหมกย่างเจ้าหนึ่งอร่อยมาก

พี่เชื่อไหมว่าหอยหลอด ไม่ได้มีเฉพาะสมุทรสงคราม ที่สะพานหิน-ภูเก็ตก็มี ผมซื้อกินบ่อย สดๆ เอามาผัดฉ่าหร่อยมากครับ

ข้อมูลดีๆอย่างนี้ ต้องให้ภรรยามาอ่านด้วยครับ เพราะเธอก็มีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกัน ทั้งเต้านม ทั้งมดลูกเลยเชียว แต่ดีที่คุณหมอบอกว่า ยังไม่ใช่เนื้อร้าย


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:22:22:55 น.  

 
สวัสดีค่ะ พี่น้อย
ขอบคุณนะคะ วลีดีใจที่พี่น้อยแวะไปค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:22:58:29 น.  

 
ผู้หญิงนี่ลำบากจริงๆ ครับ โรคนี้ไม่รู้จะระวังยังไงดีด้วย ผมเคยได้ยินวิธีการตรวจด้วยตนเองมาบ้างจากโทรทัศน์ แต่เพราะไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเท่าไหร่ แต่เคยได้ยินมาว่าเพราะเร็งเต้านมผู้ชายก็มีสิทธิ์เป็นได้นะเออ ถึงจะโอกาสไม่มากเท่าผู้หญิงก็ตามที


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:23:05:56 น.  

 
ตามมาอ่านแล้วค่ะพี่น้อย

ดีจังค่ะ
วิธีตรวจและรูป อ่านแล้วเข้าใจง่าย ปฏิบัติตามได้เลยค่ะ
บล็อกนี้มีประโยชน์กับผู้หญิงมากค่ะ


โดย: little mouse in big apple วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:23:29:42 น.  

 
เคยตรวจแล้วเจ็บมาก
นี่ก็ไม่ได้ตรวจหลายปีแล้ว


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 1 มีนาคม 2555 เวลา:23:59:46 น.  

 
สวัสดีครับ ขออนุญาติเรียกพี่น้อยนะครับ
ต้องขอโทษที่ไม่ได้มาเยี่ยมบล็อกนี้เสียนาน ไม่ได้หายไปไหน
แต่งานที่ร้านเยอะมากจนไม่มีเวลามาทำอย่างอื่นเลย
อันที่จริง ก็ไม่อยากใช้คำว่า"ไม่มีเวลา" เพราะทุกคนก็มีเวลาเท่า
กันหมด น่าจะใช้คำว่า"จัดสรรเวลา"ไม่เป็นเองมากกว่าครับ
บางคนแม้งานจะยุ่งแค่ไหนเค้าก็สามารถแบ่งเวลาไปทำอย่างอื่น
ที่ชอบได้ด้วย เช่นการออกกำลังกาย(คุยกับพยาบาลต้องเรื่อง
สุขภาพ..)จะมาบอกว่างานเยอะจนไม่มีเวลา
ออกกำลังกายนี่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง (ใช่ไหมครับ) เพราะสุดท้าย
เงินที่หามาได้อย่างยากลำบากต้องเอามาค่ารักษาตัวเองหมด
(เอ...รู้ แต่ปฎิบัติหรือเปล่าเนี่ย ! ) ความรู้เรื่องสุขภาพก็เหมือน
กัน อย่างเช่นวันนี้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์มากเรื่องการตรวจ
หามะเร็งเต้านมตัวตัวเอง! เอ๊ะยังไง!
ขอบคุณสำหรับกุหลาบแดงดอกโตด้วยครับ ขอให้พี่น้อยมี
ความสุขทุกๆวัน และมีบล็อกดีๆ มีสาระอย่างนี้ไปตลอดนะครับ
สวัสดีครับ.โดย: หมุนตามไมล์ วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:0:20:01 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:6:22:50 น.  

 
goodmorning ka

Today I am in Sapa .Yesterday I trek 4km . to the

hilltribes villege but comeback by motercycle

the waether is fine TOday I trek again !2 km. to

anather village I am veryenjoy

missyou


โดย: pornmaihom IP: 113.167.205.217 วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:7:09:03 น.  

 
ประเทศพม่าสวยและเสน่ห์มากเลยครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:7:49:16 น.  

 
ทักทายสวัสดีกับคุณน้อยครับ

มะเร็งเต้านมภัยร้ายสำหรับคุณสุภาพสตรีจริงๆ เลยนะครับ
คนรอบตัวที่รู้จัก และทำงานร่วมกัน หายหน้าหายตาไปเป็นปีทีละคน สองคน
แต่ล้วนกลับมาอยู่ในสภาพภายนอกที่ดูจะเป็นปกติแลดูเหมือนเดิม
แต่ช่วงระยะเวลาการรักษา และกำลังใจของตัวเอง และกับคนที่มอบให้
ที่ต้องเผชิญอยู่ในระยะเวลานานๆ ตลอดการรักษา
เรียกว่างานนี้กำลังใจสำคัญกันมากๆ เลยนะครับ

พอทราบข่าวกันมาในช่วงปีสองปีนี้
ดูว่าเทรนด์ของการดูแลตัวเอง ตรวจด้วยตัวเอง หรือ มาตรวจเช็คกับคุณหมอเป็นประจำทุกปี
ดูเหมือนว่าที่ได้ฟังมาจะไม่ต้องถึงขั้นนี้แล้ว แต่ก็คงต้องรอฟังดูว่าเทรนด์ใหม่่นี้จะเป็นที่แน่ชัดหรือเปล่า


โดย: ถปรร วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:8:25:08 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ พี่น้อย เข้ามาอ่านเรื่องการตรวจมะเร็งเต้านม ต้อยเคยได้ยินมาว่า การตรวจแมมโมแกรมจะเจ็บมาก ไม่รู้จริงหรือเปล่า ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ นี้นะค่ะ
อ้อ..เรื่องเพื่อนของลูกสาว เขาไปหาหมอแล้ว ปรากฏว่าที่หลานเอวาถ่ายแล้วมีคล้าย ๆ วุ้นเกาะนั้น เป็นเพราะยาบำรุงเลือดของแม่ค่ะ ปูเขาเป็นโรคเลือดน้อย ต้องกินยาบำรุงเลือดเลยมีผลกับลูก ขอบคุณพี่น้อยมากนะค่ะสำหรับความห่วงใยที่มีให้กับน้องสาวคนนี้เสมอมา และดีใจด้วยที่ผลตรวจไม่พบอะไร ขอให้พี่น้อยมีสุขภาพที่ดีเช่นนี้ตลอดไปน๊า


โดย: KeRiDa วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:8:56:04 น.  

 
สวัสดียามสายค่ะพี่น้อย

ฟ้ามาส่งรอยยิ้ม..เติมพลังและกำลังใจในวันทำงานสุดท้ายของสัปดาห์..
ยิ้มกันอย่างเป็นสุข..สนุกกับการทำงานอีกวัน นะคะ

"ติดปีกบินมาด้วยใจเพื่อให้รัก
ฟ้ามาทักมวลมิตรนี้มีความหวัง
ส่งความสุขมายิ้มให้ได้พลัง
โลกสวยยังบังเกิดนี้มีทุกคน"

มีความสุขกับการรอคอยในสิ่งที่หวังกัน นะคะ
โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:10:10:45 น.  

 
เมื่อวานทำขนมปัง
วันนี้ทำคุกกี้ไป 80 ชิ้นค่ะ

หมดแรงแล้ว
เดี๋ยวไปนอนล่ะค่ะ
กู๊ดไนท์ค่ะพี่น้อย


โดย: little mouse in big apple วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:10:53:46 น.  

 
มาทักทายยามเช้าของเมืองไทยค่ะคุณน้อย

เดี๋ยวบ่ายๆจะพาแม่ไปหาหมอตาตามนัดค่ะ


โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:10:58:21 น.  

 
เมนูหอยๆ มาซักบ่ายโมงของเมืองไทยครับ ตอนนี้รีบเอาเพลงมาใส่ก่อน


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:11:47:58 น.  

 

มาเยี่ยมชม มาทักทายครับ

เรื่องราวในบล็อกนี้ของพี่น้อยเป็นประโยชน์?มาก ๆ สำหรับคุณสุภาพสตรีทั้งหลายครับ ผมเห็นด้วยครับที่คุณผู้หญิงทุกท่านควรหมั่นตรวจหาก้อนเนื้อมะเร็งที่เต้านมด้วยตนเองเป็นประจำครับ เพราะว่าถ้าเจอก่อนก็จะรักษาได้หายขาดครับ ของอย่างนี้กันเอาไว้ดีกว่าแก้ครับ

แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้แก่คุณสุภาพสตรีทุกท่านที่เป็นโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งอื่น ๆ ขอให้ท่านมีกำลังใจที่ดี มะเร็งสามารถรักษาให้หายขาดได้ครับ เพียงแต่ขอให้ท่านสู้ ๆ และเอาชนะมันให้ได้ครับ

ว่าแล้วผมก็ฝากบล็อกไร้สาระ ที่ผมเคยเขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมไว้ให้พี่น้อยและเพื่อน ๆ ได้อ่านกันด้วยครับ

มาเล็งเต้ากู

คลิกเข้าไปอ่านกันแบบขำขำ อย่าซีเรียส อย่าคิดมากนะครับ

อิอิ


โดย: อาคุงกล่อง วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:14:38:14 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย

ขอบคุณข้อมูลดีๆที่นำมาฝากค่ะโดย: pantawan วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:21:26:13 น.  

 
ปอมก็ต้องตรวจเหมือนกันค่ะน้าน้อย . . .

มีโกโก้อุ่นๆมาฝากนะคะ
สดใสๆ ในทุกๆวันจ้า


โดย: กาปอมซ่า วันที่: 2 มีนาคม 2555 เวลา:21:53:03 น.  

 
ทำรูปมาให้พี่น้อยดูเป็นตัวอย่างค่ะ
นุชแปะโค้ดไว้ให้พี่น้อยที่หลังไมค์ด้วยนะคะทั้ง3รูปเลยค่ะ


โดย: oranuch_sri วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:5:43:56 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่น้อย
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:6:21:20 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณน้อย เอ..คุณน้อยกำลังจะเดินทาง
ไปเที่ยวทีไหนเหรอครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:6:35:10 น.  

 
ขอบคุณครับพี่น้อยโดย: กะว่าก๋า วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:6:54:40 น.  

 
พี่น้อย สวัสดีค่ะ
อ้อยอ่านจบไปเมื่อวันก่อนโน้นที่ีพี่โพสต์ระหว่างทำงาน
สงสัยข้อความไม่มาค่ะ
เหมือนเม้นต์ที่บ้านคุณอ๋อ
กลับมาอ่านอีกรอบวันนี้ถึงรู้ค่ะ
เรื่อง Mammogram ละเอียดมากค่ะ
...
มีเพื่อนมาจากรอตเตอร์ดัมสามคน
นัดไปเจอกันที่หัวหินทุกปี
จะกลับมาวันจันทร์นะคะพี่


โดย: A IP: 113.53.48.101 วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:7:03:21 น.  

 
...อรุณสวัสดิ์ครับ ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมครับ
ตอบคำถามให้แล้วครับ(ตอบได้ไม่ละเอียดเท่าไรน่ะ)


โดย: krittut_48 วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:7:57:17 น.  

 
ยิ้มสวัสดีวันหยุดค่ะพี่น้อย..

ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้ดีๆมาให้กัน นะคะ

วันนี้เราได้พักผ่อนกันเสียทีหลังจากทำงาน...จนเหนื่อยล้ากันมาทั้งสัปดาห์แล้วนะคะ
ฟ้าจึงมาชวนให้พักผ่อนสบายๆ..ที่บ้านพักหน้าน้ำตกหลังนี้ค่ะ
มามองดูแมกไม้สายธารข้างหน้า...ด้วยใจที่แช่มชื่น กัน นะคะ


"มาลั้ลล้าหัวเราะร่าจ๋ะจ๋าหน่อย
แล้วค่อยๆหลับตาลงพักตรงนี้
หยุดพักผ่อนเหนื่อยหายสบายดี
ขอน้องพี่มิตรที่รักได้พักกัน"

มีความสุข สดชื่น แจ่มใสในวันหยุด..ด้วยหัวใจที่เบิกบานกันนะคะโดย: พิรุณร่ำ วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:10:41:13 น.  

 
สวัสดีจ้ะพี่น้อย

วันนี้พอดีพาสาวมาตรวจด้วยนะจ้ะอากาศร้อนอย่างนี้.... มาเบาหวิวกันดีก่านะ


โดย: find me pr วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:16:48:51 น.  

 
สวัสดีครับพี่

เป็นผู้หญิงนี่โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม คนที่เป็นก็น่าเห็นใจมากๆเลยโดย: กลิ่นดอย วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:19:04:47 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
มีเครื่องดื่มมาฝากค่ะ

scraps for orkut


โดย: pantawan วันที่: 3 มีนาคม 2555 เวลา:19:39:34 น.  

 


สวัสดีคุณน้อย เอาบุญมาฝาก จากการทำบุญและร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมพระธรรมทูต
สายต่างประเทศที่ มจร.วังน้อย-


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 4 มีนาคม 2555 เวลา:0:30:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
 
23 กุมภาพันธ์ 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.