วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องวิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
 

Doctor Tips
วิธีการใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง
ในสถานะการณ์ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 
ฝุ่น PM 2.5
แม้ฝุุ่นจิ๋วช่วงนี้จะพักยก แต่หมดฝนเมื่อใด มาทันทีและปีนี้มาไวมาก


นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ และประธาน
ชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยได้โพสต์ผ่านเพจ
“หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC” ให้มุมมองถึงเรื่องฝุ่น PM 2.5
ซึ่งคุณหมอได้สรุปจากที่ได้รับเชิญจากกรมควบคุมมลพิษ
และกรมอนามัยให้พูดเรื่อง ”ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษ
ทางอากาศ” เมื่อกลางเดือนส.ค.ที่ผ่านมา ว่า

“PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน
ขนาด 1/25 ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผม มองไม่เห็น
ด้วยตาเปล่า อันตรายของ PM2.5 คือฝุ่นนี้ขนาดเล็กมาก
สามารถทะลุผ่านถุงลมของปอดเข้าเส้นเลือดทำให้ผนัง
หลอดเลือดอักเสบ หลอดเลือดในหัวใจ สมองตีบตัน

PM2.5 เป็นหนึ่งในหลายมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการวัด
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)..

คนไทยเริ่มกลัวฝุ่น PM2.5 หลังรับทราบข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลกที่พยายามทำให้คนทั้งโลกหวาดกลัวโดยคาด
คะเนในปี 2562 จะมีคนเสียชีวิตทั้งโลกจากมลพิษทาง
อากาศทุกชนิดประมาณ 9 ล้านคน (ตัวเลขนี้สูงกว่าการตาย
จากอุบัติเหตุทางถนน โรคเอดส์ วัณโรค มาลาเรียรวมกัน!!)
แบ่งเป็น 7 ล้านคนตายจากการสูบบุหรี่ อีก 7 ล้านคนตายจาก
มลพิษทางอากาศ (ดูกราฟ)
ตัวเลขนี้เห็นได้ชัดว่ามีการคาบเกี่ยวกัน (overlap) ถ้าคิดเฉพาะ
คนไม่สูบบุหรี่ จะเหลือตายจากมลพิษทางอากาศ 2 ล้านคน การตาย
จากมลพิษทางอากาศยังแยกเป็นหายใจมลพิษร้อยละ 60 จากนอกบ้าน
ร้อยละ 40 จากในบ้าน ถ้าคิดเฉพาะคนไม่สูบบุหรี่ตายจากมลพิษ
ทางอากาศนอกบ้านจะเหลือตาย 1.2 ล้านคน บุหรี่อันตรายกว่า
มลพิษทางอากาศนอกบ้านถึง 6 เท่า!!

สำหรับประเทศไทยองค์การอนามัยโลกคาดคะเนคนไทยตาย
จากสูบบุหรี่ 5 หมื่นคน ตายจากมลพิษทางอากาศ 5 หมื่นคน
ถ้ารวมกันตายจากมลพิษทางอากาศทุกชนิดประมาณ 6.4 หมื่นคน
ถ้าคิดเฉพาะคนไม่สูบบุหรี่ตายจากมลพิษทางอากาศนอกบ้าน
จะเหลือตายประมาณ 8,400 คน

การตายจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5
ต้องใช้เวลาเข้าไปสะสมในร่างกาย 10-20 ปี ไม่ใช่ตายทันที
องค์การอนามัยโลกจัดสาเหตุการตายของมลพิษทางอากาศนอกบ้าน
ร้อยละ 80 เกิดจากเส้นเลือดโคโรนารีย์ตีบตัน และเส้นเลือด
ในสมองตีบตัน ที่เหลือร้อยละ 20 ตายจากโรคทางเดินหายใจ

เราก็ทราบเส้นเลือดตีบตันมีหลายสาเหตุ เช่น ไขมันสูง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง กรรมพันธุ์ มลพิษทางอากาศเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ร่วมเท่านั้น ไม่ใช่สาเหตุหลัก

คนในประเทศที่มีค่าเฉลี่ยของ PM2.5 ต่ำอยู่ในเกณฑ์ขององค์
การอนามัยโลก ส่วนใหญ่ก็ยังตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน
โรคหลอดเลือดสมอง คนไทยควรตื่นตัว แต่ไม่ควรตื่นตระหนก
กับค่าฝุ่น PM2.5 มากเกินไป
การทำงานขององค์การอนามัยโลกปกติมักจะผ่อนปรนกับประเทศ
ที่ยากจนและกำลังพัฒนา แต่ในกรณีของฝุ่น PM2.5 องค์การอนามัย
โลกกลับทำตรงกันข้าม เข้มมากกับทุกประเทศ กำหนดค่าเฉลี่ย
PM2.5 ใน24 ชั่วโมงให้ต่ำมาก ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม ค่าเฉลี่ย
รายปีไม่เกิน 10 องค์การอนามัยโลกเองยอมรับว่า ร้อยละ 90
ของประชากรโลกหายใจฝุ่น PM2.5 มากกว่าค่าเฉลี่ยที่
องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้

ขนาดประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่ทำตามองค์การอนามัย
โลกเขากำหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 35 ค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 15

สำหรับประเทศไทยเรากำหนดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไม่เกิน 50
ค่าเฉลี่ยรายปีไม่เกิน 25 ซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

การวัด PM2.5 ในไทยโดยเฉพาะกทม.เพิ่งทำมา 8 ปี และ
ทำเพียง 6 สถานี ในระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน
ทุกปีช่วงต้นเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคม ปัญหาฝุ่น PM2.5
มีมานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเกิด และก็ไม่ได้แย่ลง เรากำลังจะมีสถานีตรวจ
50 สถานีในกทม.50 เขตในไม่ช้า

ต้นกำเนิดหลักๆของ PM2.5 คือ 1 .ไอเสียจากรถยนต์ โดยเฉพาะดีเซล
เป็นสาเหตุหลัก 2 ฝุ่นจากการก่อสร้างขนาดใหญ่ ปล่องโรงงาน
อุตสาหกรรม3 การเผาในที่โล่ง

ค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐานเมื่อ
1 มีการปล่อย PM 2.5 จากแหล่ง
กำเนิดเพิ่มขึ้น
2 สภาพภูมิอากาศ ลมสงบ มีการผันกลับ
ของอุณหภูมิ (temperature inversion)
ทำให้ความกดอากาศสูง อากาศปิด
ฝุ่น PM2.5 ลอยขึ้นสูงไม่ได้
สะสมในอากาศเพิ่มขึ้น

การแก้ปัญหาฝุ่นด้วยการตั้งเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำจากอาคารสูง
จากรถ จากโดรนบินฉีดพ่นน้ำเพื่อจับฝุ่น เหมือนกับการขี่ช้าง
จับตั๊กแตน ได้ไม่คุ้มเสีย แก้ปัญหาฝุ่นแค่พื้นที่เล็กๆบริเวณที่
ฉีดเท่านั้น นอกจากนี้ มีอันตรายจากการหายใจละอองน้ำปนเปื้อน
ด้วยเชื้อโรคเข้าปอด เกิดปอดติดเชื้อ เนื่องจากเชื้อโรคที่อยู่
ในธรรมชาติไปเกาะที่หัวฉีดน้ำ

คนไทยต้องให้ความร่วมมือลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ
ดูแลสภาพรถ ไม่ปล่อยควันดำ ไม่เผาทุกอย่างโดยไม่จำเป็น
รวมทั้งเผาธูป กระดาษเงินกระดาษทอง ในวันที่ฝุ่น PM2.5
สูงเกินค่ามาตรฐาน

แนะนำให้กลุ่มเสี่ยงคือ 1เด็กเล็ก 2ผู้หญิงตั้งครรภ์ 3คนสูงอายุ
4คนที่มีโรคเรื้อรัง โรคภูมิแพ้ทางจมูก โรคหอบหืด โรคถุงลม
โป่งพอง โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคหลอด
เลือดในสมองตีบ ใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน
ใส่หน้ากาก N95 ระยะสั้นๆ ใส่นานไม่ไหวเพราะอึดอัด
งดออกกำลังกายนอกบ้าน ปฏิบัติตามคำแนะนำ
กรมควบคุมมลพิษ และกรมอนามัย

ควรติดตามแอพพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ
ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องวัด PM 2.5 แบบพกพาเพราะไม่แม่นยำ”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://siamrath.co.th/n/107781
 
newyorknurseCreate Date : 28 มกราคม 2563
Last Update : 28 มกราคม 2563 8:14:32 น. 17 comments
Counter : 1358 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณkatoy, คุณหอมกร, คุณปรศุราม, คุณJinnyTent, คุณวลีลักษณา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณSai Eeuu, คุณtoor36, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณmariabamboo, คุณRinsa Yoyolive, คุณhaiku, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณเกศสุริยง, คุณทนายอ้วน, คุณสองแผ่นดิน, คุณเรียวรุ้ง, คุณmcayenne94, คุณInsignia_Museum


 


โดย: สมาชิกหมายเลข 5715106 วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:10:46:50 น.  

 
หน้ากากอนามัย..หากใส่ผิดนี่เสียของ
ประดุจหัวล้านได้หวีเลยนะคะ
เพราะหลายๆคนไม่ชอบบีบให้กระชับจมูกสวนลุม ข้าง รพ.จุฬา นี่ ขนาดเป็นปอดของ กทม.

ก้เป็นปอดอุดมด้วยควันพิษ(ภายใน) ทุกเช้าค่ำเลยค่ะพี่น้อย


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:14:04:06 น.  

 
newyorknurse Health Blog ดู Blog
ช่วงนี้เมืองกรุงอากาศดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้อย
โดย: หอมกร วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:16:13:18 น.  

 
ทั้งมลภาวะเป็นพิษ
และไวรัสโคโรน่า ต้องระมัดระวังทุกทางเลย
ไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากค่ะ
สถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ
ก็ต้องลุ้นกันวันต่อวัน เฮ้อ


โดย: JinnyTent วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:17:30:54 น.  

 
เรื่องฝุ่นนี่น่ากลัวกว่าไข้หวัดอีกนะคะเพราะเลี่ยงไม่ได้
ขอบคุณข้อมูลดีๆค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:18:38:39 น.  

 
บล็อกวันนี้ ทันเหตุการณ์มากค่ะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:22:34:19 น.  

 
ช่วงนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยไปไหนก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อน ถึงมันจะเริ่มน้อยแล้วก็ประมาทไม่ได้ ยิ่งช่วงนี้มีเรื่องโรคระบาดอีก ยิ่งต้องป้องกัน


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:23:29:48 น.  

 
newyorknurse Health Blog

ส่งกำลังใจค่ะ


โดย: mariabamboo วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:7:46:05 น.  

 
เวลาเข้ากรุงใส่ตลอดเลยค่า
น้ำมูกไหลแล้วแบบนี้โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:7:51:38 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณน้อย
โลกอยู่ยากขึ้นทุกวันนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:9:16:55 น.  

 
สวัสดีครับพี่น้อย

ขออนุญาตเรียกว่าพี่นะครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ

เรื่องฝุ่นจิ๋ว pm2.5 ณ วันนี้ผมรู้สึกว่าคนไทยไม่ค่อยตื่นตัวเท่าไหร่ครับ
แต่กลับกลัวไข้หวัดโคโรน่ากันซะมากกว่า

ผมเปิดแอพ air4thai ดู ณ ขณะนี้ อากาศในกรุงเทพฯ ถือว่าดีมากครับอยากให้อากาศเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆ ไม่อยากให้มีฝุ่นจิ๋ว
ฝุ่นมาทีไร ผมไปวิ่งออกกำลังกายไม่ได้เลยครับพี่
ครั้นจะใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง ก็หายใจไม่ออกครับ

ปีที่แล้ว (2019) ฝุ่นจิ๋วมา คนในกรุงเทพฯ ใส่หน้ากากมันส่วนมาก
แต่ปีนี้ (2020) ช่วงฝุ่นมา คนแทบไม่ใส่หน้ากากอนามัยเลย
เพิ่งมาใส่กันมากๆ เอาตอนที่มีข่าวเชื้อไวรัสโคโรน่าระบาดนี่เองครับ

ขอบพระคุณมากๆ ครับพี่ ที่แวะไปเยี่ยมเยียนที่บ้านโดย: สีเมจิก (สมาชิกหมายเลข 5106714 ) วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:12:46:43 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
The Kop Civil Sports Blog ดู Blog
คนผ่านทางมาเจอ Music Blog ดู Blog
โอน่าจอมซ่าส์ Home & Garden Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Food Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Sai Eeuu Hobby Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาส่งกำลังใจให้พี่น้อยค่ะ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:17:34:14 น.  

 
นอกจากจะมีฝุ่นแล้วยังมีไวรัสโบโลน่าอีก อิอิอิ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:20:43:31 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลมีประโยชน์ครับ พี่น้อย
ต่างจังหวัด ก็เผาตอซังข้าว เผาไร่อ้อย เผาขยะ เผาถ่าน
โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 29 มกราคม 2563 เวลา:23:54:05 น.  

 

ตอบคุณสองแผ่นดิน

เรื่องเผาขยะ เผาใบไม้กิ่งไม้ ต่างจังหวัด
ตอนกลับเมืองไทยก็เห็นแทบทุกวัน รู้สีก
ไม่ชอบเหมือนกัน บางวันนอนกลิ่นควัน
ที่เขาเผาใบไม้ กิ่งไม้ ก็เข้าห้องนอน นอนดม
กลางวันเช้าๆเย็น ก็ได้แต่กลิ่นเผา ทั้งๆที่ทางรัฐ
ประกาศว่าห้ามเผา แต่...​ตามที่เห็นก็คือไม่เผาแล้ว
เขาจะทำอย่างไรกับพวกกิ่งไม้ใบไม้เหล่านี้...
เห็นแล้วก็คิดไม่ออกเลย ที่นิวยอร์กเราจะมี
วันเก็บขยะอาทิตย์ละสองวัน อังคารกับศุกร์
วันเก็บพวกกระดาษต่างๆ หนี่งวัน วันพุธ และ
วันพฤหัสจะเป็นวันเก็บพวกใบไม้ กิ่งไม้ กิ่งไม้
ต้องตัดสั้นและมัดเป็นกองๆ แต่ถ้ามีเยอะเกินเจ้า
ของบ้านต้องจ้างบริษัทมาจัดการป่นเป็นผงแล้วนำ
ไปทิ้งที่เขาจัดไว้ให้

ไม่ทราบว่าบ้านเรามีบริการนี้ไหม?


โดย: newyorknurse วันที่: 30 มกราคม 2563 เวลา:6:10:59 น.  

 
เรื่องฝุ่นนี้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน
ที่ต้องร่วมมือกันนะคะ
สังคมไทย เสียที่รู้ทุกเรื่อง แต่ขาดจิตสำนึก เกี่ยงกันไปมา ตราบใดที่ยังโทษกัน เพราะเธอ เพราะนั่นโน่นนี่ และคิดว่าเป็นปัญหาที่ใครต้องมาออกมาตรการแก้ไข ก็คงต้องเหนื่อยไปอีกนาน แต่ถ้าทุกคนมีจิตสำนึก รู้รักสามัคคี สิ่งใดทำให้สภาพแวดล้อมไม่ดี ลดละเลิก เราก็จะปลอดฝุ่นระยะยาวค่ะ


โดย: mcayenne94 วันที่: 30 มกราคม 2563 เวลา:12:59:36 น.  

 
สวัสดีตอนค่ำๆคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 30 มกราคม 2563 เวลา:20:30:20 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
มกราคม 2563
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
28 มกราคม 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.