บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
All Blogs
 

Main Menu

บทความใหม่

«•» บางองค์กรเท่านั้น ที่เหมาะกับการมี "ที่ปรึกษา"
«•» สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการติดต่อเป็นตัวแทนขายกับต่างประเทศ
«•» จุดเปลี่ยน และ จุดพลิกผัน ของชีวิต
«•» ประเมินพฤติกรรมการทำงาน
«•» เลือกบริษัทฯวิจัย Quantitative ต้องคำนึงถึงอะไร
«•» ให้พนักงานอบรมภายนอกมา ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด?
«•» ระบบพี้เลี้ยง การสอนงาน และ ความสัมพันธ์กับพนักงานใหม่
«•» ทำอย่างไรให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้นาน
«•» เปลี่ยน "เชิงรับ" เป็น "เชิงรุก"
«•» สตอเบอรี่นมสด
«•» "ได้ดี" กับ "ประสบความสำเร็จในชีวิต"
«•» ต้องรอด ในภาวะวิกฤติ COVID-19
«•» บริษัทฯ/หัวหน้า ให้ลางานยาก
«•» การประเมินผลงานและการปรับเงินเดือน
«•» การสัมภาษณ์งานที่ดี
«•» Recruiter ที่เก่งๆ มีคุณสมบัติ 13 ลักษณะ
«•» อาชีพที่มีโอกาสเป็น “ซูเปอร์สเปรดเดอร์”
«•» นำเสนอ นโยบายภาครัฐ หลัง โควิด-19
«•» ถิ่นกาขาว ► ชาววิไล ► ไทยมหารัฐ ► จักรพรรดิราช
«•» มุมมองบวก กับ Covid 19
«•» ข้อพึงระวังของ Work from Home
«•» การบริหารจัดการ Work from Home
«•» การบริหารประเทศช่วงระหว่างและหลัง ไว้รัส โควิด 19
«•» อยากได้ พนักงานขยันและทุ่มเทให้กับการทำงาน
«•» เมื่อคุณมีปัญหากับคนในองค์กร
«•» Change Agent for Digital Government«•» Data Scientists นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล«•» คนเก่งด้านใดๆ ก็ สามารถผิดพลาดในด้านนั้นๆได้
«•» อ่านโดยวิเคราะห์ จะไม่ตกเป็นเหยื่อ...
«•» ประเภทของ ที่ปรึกษา (ในความเป็นจริง)
«•» ห่วงโซ่อุปทาน - Supply Chain
«•» โลจิสติกส์ - Logistics
«•» ผลของการเรียนสมาธิ จาก หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย
«•» สิ่งดีๆในอีกมุมมอง ที่ได้รับจาก หลวงพ่อธัมมชโย และ วัดพระธรรมกาย
«•» สรรเสริญคุณหลวงพ่อฯ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ จนได้ตำแหน่ง DIP Consultant Award 2013
«•» อย่าหลงกับความสำเร็จในอดีต จะทำให้สูญเสีย...
«•» กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
«•» "คิดอยากจะทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ"
♘ "ว่าจะ(ทำ)... ขอเครียร์งานก่อน..." แปลว่า...
«•» ไม่มี ประชาธิปไตย ที่แท้จริง...
«•» 4 บทบาทสำคัญที่ทำให้พ่อแม่ได้ลูกดี
«•» ท่าบริหาร เพื่อพัฒนาสมอง
«•» ภัยเงียบชาวออฟฟิส
 

พัฒนาตนเอง


☸ ทำยังไง ถึงจะ "ค้นพบ" ตัวเอง
☸ การค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง
☸ เรียนรู้จาก เกม "โกะ"
☸ ผลจากการเล่นหมากล้อม กระดานที่ 4
☸ 12 Brain rules
☸ คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ
☸ ความสำเร็จต้องแลกด้วยอะไร
☸ เติบโตทางร่างกาย หรือ เติบโตทางความคิด..
☸ คุณพ่อ อยากเปลี่ยนลูกสาวให้คุยเก่งขึ้น ทำไงดี

คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ

♥ เซลมือใหม่ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
♘ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ
♥ นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
♥ คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?
♥ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน - เดล คาร์เนกี
♥ ความสำเร็จ คืออะไร?
♥ คนที่อันตรายที่สุด คือคนรอบข้างที่คิดไม่เหมือนเรา
♥ ต้องวางแผน ควบคู่กับ การมองไปในอนาคต
♥ นิสัยที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ
♥ หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก
♥ ชีวิตคือการลงทุน
♥ นิสัยบ่งบอกอนาคต
♥ ความสำเร็จได้จากการมุ่งมั่นที่จะสั่งสมประสบการณ์
♥ อยากเปลี่ยนแปลงนิสัย ต้องมีใจมุ่งมั่น
♥ คุณคงไม่ต้องการเก็บเกี่ยวผลความสำเร็จในชีวิต ด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์
♥ อีก 5 หลักการณ์ ในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
♥ จะสำเร็จต้องสร้างนิสัยเป็นสัตว์สังคม
♥ เปลี่ยนนิสัยให้กลายเป็นแม่เหล็กมนุษย์
♥ เปลี่ยน "นิสัย"
♥ ทัศนคติเปลี่ยน นิสัยก็เปลี่ยน... นิสัยเปลี่ยน บุคคลิกจะเปลี่ยน
♥ เพราะผู้ใหญ่สั่งสอน นิสัยพื้นฐานเลยหายไป...
♥ จะสำเร็จ ต้องมีนิสัยชอบสื่อสาร
♥ เปลี่ยนนิสัยให้เหมาะกับเป้าหมายความสำเร็จ
♥ คุณคือสิ่งที่คุณคิด และ คุณอยากจะเป็น
♥ ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น...
♥ 10 ความแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนชั้นกลาง
♥ แบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น...
♥ ถึง... พ่อแม่ที่มีบุตรหลานเล่น Internet
♥ ลักษณะนิสัยที่ต้องมีของ... เลขา..
♥ เส้นทางสู่ความร่ำรวย ที่แต่ละคน "ต้องจ่ายไม่เท่ากัน"
♥ สร้างนิสัยการกระทำ 4 อย่าง เพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จ....

แนวคิดในการทำธุรกิจ

♘ การเขียนแผนธุรกิจ
♘ โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SME
♘ แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - บทสรุปผู้บริหาร
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - ความเป็นมาของโครงการ
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์สถานการณ์
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนเชิงกลยุทธ์
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการบริหารจัดการ
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการตลาด
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการผลิต
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการเงิน
♘ รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน
♘ แนวความคิดธุรกิจ - กล้าที่จะออกจากวงจรมนุษย์เงินเดือน
♘ แนวความคิดธุรกิจ - 5 ข้อห้ามกับการทำธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - เร่งให้รู้ว่าลูกค้าจะตกลงหรือไม่
♘ แนวความคิดธุรกิจ - อย่ากลัวกับการสร้างธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - คุยกับคนที่ตัดสินใจได้

การจัดตั้งกิจการ

♘ การจัดเรียงลำดับมีผลกับความสำเร็จในชีวิต
♘ ปรับเปลี่ยนระบบงานเก่า ให้เป็น ระบบงานใหม่
♘ ระบบงานใหญ่ บริหารงานคนมากกว่า 100 เขาทำกันอย่างไร...
♘ สร้างระบบทีมขาย...
♘ สร้างระบบควบคุมการผลิต
♘ สร้างระบบควบคุมการผลิต (2)
♘ 5 สุดยอดวิชา "ขันที"
♘ หัวหน้างานโครตแย่ 1 - หัวหน้างานไม่ตัดสินใจ
♘ การมีเพื่อน... สำคัญจริงๆ...
♘ การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
♘ สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ
♘ สร้างนิสัยให้ฟังความทั้งสองด้าน
♘ "มือโปร" ... มันมากกว่าแค่คำพูด...
♘ ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี
♘ จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของกิจการ
♘ นอกจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีสิ่งนี้ด้วย...
♘ "เล่นไพ่" จะทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไร...???
♘ เส้นใยเส้นแรกของลูกแมงมุม กับ การเริ่มต้นชีวิตทางด้านธุรกิจ
♘ สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ
♘ ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ
♘ ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ
♘ จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.
♘ อยากจะทำธุรกิจ ก็ต้องวางโครงร่างของสิ่งที่จะทำเสียก่อน
♘ เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ
♘ ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี
♘ จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง
♘ คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ
♘ โมเดล ธุรกิจการผลิต
♘ จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน
♘ บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

ตัวอย่างธุรกิจ

♘ อนาคต กับ อาชีพและธุรกิจ
♘ "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง
♘ หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ
♘ ทำเงิน 30000 ให้เป็น 1 ล้าน ในเวลา 1 ปี อย่างถูกกฎหมาย
♘ Food Court / Food Center / Food Park
♘ ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

ปรับปรุงกิจการ

♘ หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.
♘ ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.
♘ Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง
♘ ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

พัฒนาระบบงาน

♘ การวางระบบธุรกิจ
♘ เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
♘ การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
♘ วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"
♘ วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ
♘ การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"
♘ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การและการจัดการ

♘ ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่ ♘ การผลิต
♘ การจัดองค์กรธุรกิจ
♘ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.
♘ แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม
♘ การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร
♘ องค์กรสมัยปัจจุบัน

WBI : Whole Business Indicator

♘ WBI คืออะไร...
♘ WBI - จากพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ
♘ WBI - คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก CSI
♘ WBI - สินค้าที่ดี และ บริการที่ดี ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

การตลาด

♘ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
♘ กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"
♘ กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก
♘ กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร
♘ กลยุทธ์ ฆ่าผู้วางแผน...
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 1 คุณธรรมลูกจ้าง
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 2 แนะนำตัว
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 3 งานตามหาคน
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 4 คนตามหางาน
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 5 ยอดคนตามหานายดี
♘ การขาย อสังหาริมทรัพย์
♘ การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น
♘ การขึ้นราคาสินค้า

การสร้างแบรนด์

♘ การสร้างแบรนด์
♘ การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์
♘ วางกลยุทธ์ให้กับ "การขายของขวัญปีใหม่..."
♘ ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์
♘ โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด
♘ สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร
♘ สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์
♘ คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน
♘ Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย
♘ Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส
♘ สินค้าของเล่นเด็ก
♘ การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ
♘ หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ

♘ ที่ปรึกษาธุรกิจ
♘ คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
♘ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ
♘ นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
♘ คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?
♘ ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

ภาษาอังกฤษกับการติดต่อธุรกิจ

§ การติดต่อธุรกิจ...
§ การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...
§ การดำเนินการประชุม...
§ การประชุม...
§ หารายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย Long Tail Plus Strategy
▬ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบธรรมชาติ
♘ พระราชปรารภ ในพระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเหตุแห่งความตายในท่ามกลางอายุ
♘ กฐิน คืออะไร?
♘ เลขศาสตร์ 7 ตำรา
♘ ความหมายของเลขหลัก 0 ถึง 9
♘ เมื่อรู้จักแยกแยะ สิ่งที่เกิดขึ้น กับ การปรุงแต่งด้วยความรู้สึก
♘ การทำธุรกิจเหมือนการวิ่งแข่งขัน
♘ คำถาม : ทำธุรกิจช่วงเศรษฐกิจย้ำแย่อย่างนี้ ทำอย่างไรดี
♘ คำถาม : พนักงานราชการ อีโก้ สูงจะทำอย่างไรดี
♘ Video กลยุทธ์การตลาดของโค้ก ในต่างประเทศ
♘ คำถาม : อยากให้ลูกได้เงินเดือนเป็นแสน
♘ คำถาม : ต้องการกระตุ้นยอดขายสินค้าค่ะ แต่ไม่มีหัวการตลาดเลยขอคำแนะนำด้วยค่ะ
♘ คำถาม : ขอความรู้คะ กับการวิเคราะห์ swot รถหัวลาก
♘ คำถาม : ถ้ามีเด็กคนนีงมีโปรไฟล์แบบนี้ เป็นคุณ คุณจะรับเค้าเข้าทำงานมั๊ยครับ
♘ คำถาม : ขอคำแนะนำ! ในการเข้าไปเสนอสินค้าให้กับบริษัท!
♘ คำถาม : ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานพิเศษวันหยุดหรือทำธุรกิจเล็กๆ
♘ คำถาม : ทำไงถึงจะเอาชนะความขี้เกียจทำงานได้คะ
♘ คำถาม : อายุ 19 อยากเปิดร้านหมูกระทะ
♘ คำถาม : เปิดบริษัททัวร์เพื่อขายแบบออนไลน์ต้องทำยังไงบ้าง
♘ คำถาม : ที่บ้านทำสวนต้นไม้ขายส่ง อยากหาลูกค้าเพิ่มขึ้น
♘ AEC กับ คนทั่วไป
♘ คำถาม : ขอข้อมูลการทำคาร์แคร์ค่ะ
♘ คำถาม : จะทำอย่างไรให้ดูดีที่สุด
♘ คำถาม : การทำธุรกิจ ร้านทำป้ายไวนิล ตรายาง นามบัตร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์งาน
♘ คำถาม : ควรต่ออายุให้กับพนักงานที่เกษียณ หรือไม่ครับ เพราะเหตุใด
♘ คำถาม : อยากทำงาน Consult แต่ GPA ไม่ดี มีโอกาสไหมคะ?
♘ คำถาม : สนใจทำงานด้าน System Analyst / System Engineer
♘ คำถาม : อยากหางานเข้าบริษัท
♘ คำถาม : สร้างแรงบันดาลใจยังไงให้พร้อมกับการเปลี่ยนงานครับ
♘ คำถาม : มีคอร์สหรืออบรมที่ไหน ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นมั้ยคะ
♘ คำถาม : อยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ทำไปแล้วมันจะอยากทำอีก ใครพอมีวิธีคิดค้นหาตัวเองบ้างครับ
♘ คำถาม : ทำไงดีคะให้ขายของในเฟสได้อะคะ
♘ คำถาม : การทำธุรกิจจำหน่ายผลไม้แปรรูป กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
♘ คำถาม : มีวิธีลด EGO ให้ตัวเองไหมครับ..
♘ คำถาม : มีสินค้าเจ๋งๆ จะเริ่มบริษัทอย่างไร
♘ คำถาม : อยากเปิดร้าน เบเกอรี่ + ข้าวกล่อง + ขายอาหารสด
♘ คำถาม : อยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีวิธีค้นหาตัวเองบ้างไหมครับ
♘ คำถาม : เลิกธุรกิจส่วนตัว ไปทำ นำเข้าส่งออกที่ กทม.ดีหรือไม่
♘ คำถาม : อยากทำงานเกี่ยวกับสารคดี ควรเริ่มต้นที่ตรงไหนคะ?
♘ คำถาม : การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานในแผนก?
♘ จะแก้ไขนิสัยลูกน้อง ต้องทำอย่างไร...
♘ ธุรกิจ เครื่องทำน้ำอุ่น
♘ การเสนอขายสินค้าที่ลูกค้ามีเจ้าประจำอยู่แล้ว
♘ Lanchester Strategy
♘ ควรต่ออายุให้กับพนักงานที่เกษียณหรือไม่???
♘ ตัวแทนจำหน่าย จะอยู่ต่อไปได้นานสักเท่าไหร่...
♘ ...... กว่าจะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ...... มุมมองที่ 2 : ตอบคำถาม
♘ ...... กว่าจะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ...... มุมมองที่ 1 : รู้จักตนเอง
♘ ลวดลายทองคำ
♘ สร้างแบรนด์ แบบ จิตต์ ตัณฑเสถียร
♘ ผลงานขึ้นกับเวลาที่ใช้ไป จริงหรือ?
♘ คำพูดด้านลบ สร้างความเชื่อใหม่ด้านลบ
♘ ปิดหูปิดตาใช้ปัญญาคิด จะเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้
♘ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
♘ การพัฒนาตนเอง
♘ Dealing with difficult people
♘ พลิกจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง
♘ ข้อความเตือนใจ
♘ กฏ 20 ข้อ เพื่อสร้างความอดทน
♘ คาถา 6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
♘ 25 คำคมขงเบ้ง
♘ Business Model Generation : 9 Building Blocks
♘ ที่ปรึกษา มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง แล้วจะให้คำปรึกษาที่ดีได้อย่างไร?
♘ ลักษณะของ Road Map ?
♘ ภาพรวม แนวทางการเขียน Road Map สำหรับ AEC
♘ 10 วิธีในการคิดของแอปเปิ้ล - สตีฟ โทบัก
♘ กังวลว่าถ้าออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองจะเจ๊งหรือไม่?
♘ เทคนิคการสร้างผู้ช่วย บริหารพนักงานของพ่อค้าแม่ค้า
♘ ปริญญา ภาพลักษณ์ และ ประสบการณ์ เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการรับคนเข้าทำงาน จริงหรือ ?
♘ Management Trainee และ หุ้น สำหรับ GEN-Y
♘ วิธีหาสินค้าที่สามารถนำมาบวกกำไรเพิ่ม
♘ ลักษณะที่ปรึกษาที่น่ารังเกียจ 7 ประเภท
♘ สร้างความ "มั่งคั่ง" และ "มั่นคง" ตอนที่ 1 “ ชีวิตของคนรวย ”
♘ สิ่งที่ได้จากเกมส์
♘ 7s ของ McKinsey
♘ Video จิตวิทยาการลงทุน ตอนที่ 1
♘ Video จิตวิทยาการลงทุน ตอนที่ 2
♘ Video จิตวิทยาการลงทุนต่อการกำไรขาดทุน
♘ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
♘ คู่เดท ตามราศี
♘ กรุ๊ปเลือดของคุณ เหมาะกับงานแบบไหน
♘ เทคนิคการสร้างอารมณ์สดใสในที่ทำงาน
♘ บ้านของคนที่เกิดในราศีต่างๆ...
♘ "สามเหลี่ยมอัจฉริยะ" สู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต
♘ ยึดติด และ ปล่อยวาง
♘ การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน
♘ การพัฒนาความคิดสร้างสรร
♘ 4 วิธีสอนเด็กๆ ให้รู้จักแพ้
♘ ชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย
♘ แนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก
♘ วิธีส่งเสริมความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์
♘ วิธีสอนเด็กเกี่ยวกับมารยาททางสังคม
♘ ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็ก
♘ การใช้ภาษาแสดงออกทางความคิด
♘ รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม
♘ 15 เทคนิค พัฒนาความคิดสร้างสรร
♘ พัฒนาความคิดสร้างสรรในเด็ก
♘ พัฒนาสมองลูก เริ่มต้นจากสมาธิ
♘ อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
♘ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
♘ สุขภาพดี ด้วยการ บริหารนิ้ว
♘ กำหนด Mission พันธกิจ
♘ กำหนด Vision วิสัยทัศน์
♘ นิสัยที่น่าเบื่อ (แต่ก็ต้องทำใจ)
♘ โฆษณา การตลาดที่รุมเร้า
♘ การใช้ KPI เพื่อให้องค์กรล่มสลาย
♘ การมีเพื่อน.. สำคัญจริงๆ
♘ การอ่านคนจากน้ำเสียง และ การเจรจา
♘ Sense of Ownership
♘ นอกจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีสิ่งนี้ด้วย...
♘ อ่านคน อ่านใจ อ่านจากการแสดงออก...
♘ การสร้างแบรนด์
♘ จะสอนลูกอย่างไรให้โตเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้สังคม เป็นผู้ให้ที่ดี
♘ คติธรรม - หลวงปู่ทวด
♘ จำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเรียน โทฯ ?
♘ ทำนายพฤติกรรม กับ ตัวอักษรแรกของอีเมล์
♘ หัวหน้างานโครตแย่ 1 - หัวหน้างานไม่ตัดสินใจ
♘ พัฒนาตัวเองอย่างไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
♘ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ทำงานกับองค์กร
♘ ลักษณะของคนตามแนวนพลักษณ์
♘ Management by...
♘ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากผลผลิตของมหาวิทยาลัย
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 9 - จำนวนตัวอย่าง
♘ ความแตกต่างในการแก้ปัญหาของนักวิชาการ กับ ที่ปรึกษาฯ
♘ การแข่งขัน กับ การพักผ่อน
♘ โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SME
♘ รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
♘ แด่องค์กรที่แสนรัก - 35 - ปกหลังของการทำงาน
♘ อำนาจของจิต
♘ การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
♘ คำอธิษฐาน ๑๐ ประการ
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 1 - ทำไมต้องมี เรตติ้งโทรทัศน์
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 2 - เรตติ้งคืออะไร
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 2.5 - วิธีการสุ่มตัวอย่าง
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 3 - ความเข้าใจผิดในเรื่องเรตติ้ง
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 3.5 - การบันทึกคนดูโทรทัศน์
♘ แนวความคิดธุรกิจ - อย่ากลัวกับการสร้างธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - คุยกับคนที่ตัดสินใจได้
♘ Context & System Thinking
♘ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - อาชีพและธุรกิจในอนาคต
♘ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - การทำงานให้มีความสุข และ สนุกกับงาน
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ใช้ข้อมูลที่มีและหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มาก
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - พยายามหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิด
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - มีพลังและความคิดสร้างสรร
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ต้องวางตำแหน่งเป็น
♘ สุขภาพดีเริ่มที่ลำใส้
♘ ความแตกต่างระหว่าง ประเทศพัฒนาแล้ว กับ ประเทศกำลังพัฒนา
♘ เข้าใจระบบเศรษฐกิจจากวัว
♘ แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน
♘ ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่
♘ การขาย อสังหาริมทรัพย์
♘ งานหมู หรือ งานหนัก เราก็รักที่ทำงาน (มั๊ง?)
♘ การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
♘ แต่องค์กรที่แสนรัก
♘ ...::: ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานให้เต็มที่ :::...
♘ สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ
♘ สร้างนิสัยให้ฟังความทั้งสองด้าน
♘ กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"
♘ แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)
♘ ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น...
♘ "มือโปร" ... มันมากกว่าแค่คำพูด...
♘ คิดค่าคอมมิชชั่น ทีม และ แต่ละบุคคล
♘ ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี
♘ อาหารไทย 22 ตำรับต้านโรคมะเร็ง
♘ คนที่มีความสุข
♘ 10 วิธีถนอม กระดูกสันหลัง
♘ ทำไมเวลาตากฝน แล้วถึงเป็นหวัด
♘ ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน
♘ เวลาในการทำงาน
♘ ไขความลับสมองเงินล้าน
♘ ต้องปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจ
♘ เก่งทั้งทีมแต่กลับล้มเหลว..
♘ การขึ้นราคาสินค้า
♘ 6 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ควรมีสำหรับนักบริหาร
♘ เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
♘ เป้าหมายที่สูญหายไป...
♘ 4 คำถามโหด ตอนสมัครงานที่ใหม่
♘ การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์
♘ จุดอ่อนของคนหางานทำ
♘ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน - เดล คาร์เนกี
♘ มุมมองต่างชาติกับการทำงานแบบไทย
♘ หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน
♘ กลัวตาย หรือ ไม่อยากตาย...
♘ 10 ความแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนชั้นกลาง
♘ แบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น...
♘ ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
♘ เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร...
♘ ความสำเร็จ คืออะไร?
♘ ไม่กล้าก็ไม่ก้าว ไม่ก้าวก็ไม่เดิน
♘ เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน
♘ คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด
♘ 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

<<   Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 1  >>   <<  Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 2  >>

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
ได้รับรางวัล ที่ปรึกษาของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปี พ.ศ. 2556
DIP Consultant Award 2013
ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรกระบวนการ โค้ชผู้บริหารด้านการจัดการ
นักวิจัยการตลาด นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Business Consult, Facilitator Trainer, Executive Management Coach,
Marketing Survey, Data Scientist
 

Create Date : 04 กันยายน 2561    
Last Update : 21 กรกฎาคม 2564 9:19:18 น.
Counter : 35031 Pageviews.  

บทความทั้งหมดบทความใหม่

«•» คนเก่งด้านใดๆ ก็ สามารถผิดพลาดในด้านนั้นๆได้
«•» อ่านโดยวิเคราะห์ จะไม่ตกเป็นเหยื่อ...
«•» ประเภทของ ที่ปรึกษา (ในความเป็นจริง)
«•» ห่วงโซ่อุปทาน - Supply Chain
«•» โลจิสติกส์ - Logistics
«•» ผลของการเรียนสมาธิ จาก หลวงพ่อธัมมชโย วัดพระธรรมกาย
«•» สิ่งดีๆในอีกมุมมอง ที่ได้รับจาก หลวงพ่อธัมมชโย และ วัดพระธรรมกาย
«•» สรรเสริญคุณหลวงพ่อฯ ที่ทำให้ประสบความสำเร็จ จนได้ตำแหน่ง DIP Consultant Award 2013
«•» อย่าหลงกับความสำเร็จในอดีต จะทำให้สูญเสีย...
«•» กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
«•» "คิดอยากจะทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ"
♘ "ว่าจะ(ทำ)... ขอเครียร์งานก่อน..." แปลว่า...
«•» ไม่มี ประชาธิปไตย ที่แท้จริง...
«•» 4 บทบาทสำคัญที่ทำให้พ่อแม่ได้ลูกดี
«•» ท่าบริหาร เพื่อพัฒนาสมอง
«•» ภัยเงียบชาวออฟฟิส


พัฒนาตนเอง


☸ ทำยังไง ถึงจะ "ค้นพบ" ตัวเอง
☸ การค้นหางานที่เหมาะกับตนเอง
☸ เรียนรู้จาก เกม "โกะ"
☸ ผลจากการเล่นหมากล้อม กระดานที่ 4
☸ 12 Brain rules
☸ คุณลักษณะของพยาบาลที่ผู้รับบริการคาดหวังและพึงพอใจ
☸ ความสำเร็จต้องแลกด้วยอะไร
☸ เติบโตทางร่างกาย หรือ เติบโตทางความคิด..
☸ คุณพ่อ อยากเปลี่ยนลูกสาวให้คุยเก่งขึ้น ทำไงดี

คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ

♥ เซลมือใหม่ ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
♘ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ
♥ นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
♥ คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?
♥ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน - เดล คาร์เนกี
♥ ความสำเร็จ คืออะไร?
♥ คนที่อันตรายที่สุด คือคนรอบข้างที่คิดไม่เหมือนเรา
♥ ต้องวางแผน ควบคู่กับ การมองไปในอนาคต
♥ นิสัยที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ
♥ หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก
♥ ชีวิตคือการลงทุน
♥ นิสัยบ่งบอกอนาคต
♥ ความสำเร็จได้จากการมุ่งมั่นที่จะสั่งสมประสบการณ์
♥ อยากเปลี่ยนแปลงนิสัย ต้องมีใจมุ่งมั่น
♥ คุณคงไม่ต้องการเก็บเกี่ยวผลความสำเร็จในชีวิต ด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์
♥ อีก 5 หลักการณ์ ในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
♥ จะสำเร็จต้องสร้างนิสัยเป็นสัตว์สังคม
♥ เปลี่ยนนิสัยให้กลายเป็นแม่เหล็กมนุษย์
♥ เปลี่ยน "นิสัย"
♥ ทัศนคติเปลี่ยน นิสัยก็เปลี่ยน... นิสัยเปลี่ยน บุคคลิกจะเปลี่ยน
♥ เพราะผู้ใหญ่สั่งสอน นิสัยพื้นฐานเลยหายไป...
♥ จะสำเร็จ ต้องมีนิสัยชอบสื่อสาร
♥ เปลี่ยนนิสัยให้เหมาะกับเป้าหมายความสำเร็จ
♥ คุณคือสิ่งที่คุณคิด และ คุณอยากจะเป็น
♥ ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น...
♥ 10 ความแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนชั้นกลาง
♥ แบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น...
♥ ถึง... พ่อแม่ที่มีบุตรหลานเล่น Internet
♥ ลักษณะนิสัยที่ต้องมีของ... เลขา..
♥ เส้นทางสู่ความร่ำรวย ที่แต่ละคน "ต้องจ่ายไม่เท่ากัน"
♥ สร้างนิสัยการกระทำ 4 อย่าง เพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จ....

แนวคิดในการทำธุรกิจ

♘ การเขียนแผนธุรกิจ
♘ โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SME
♘ แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - บทสรุปผู้บริหาร
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - ความเป็นมาของโครงการ
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์สถานการณ์
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนเชิงกลยุทธ์
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการบริหารจัดการ
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการตลาด
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการผลิต
♘ การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการเงิน
♘ รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน
♘ แนวความคิดธุรกิจ - กล้าที่จะออกจากวงจรมนุษย์เงินเดือน
♘ แนวความคิดธุรกิจ - 5 ข้อห้ามกับการทำธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - เร่งให้รู้ว่าลูกค้าจะตกลงหรือไม่
♘ แนวความคิดธุรกิจ - อย่ากลัวกับการสร้างธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - คุยกับคนที่ตัดสินใจได้

การจัดตั้งกิจการ

♘ การจัดเรียงลำดับมีผลกับความสำเร็จในชีวิต
♘ ปรับเปลี่ยนระบบงานเก่า ให้เป็น ระบบงานใหม่
♘ ระบบงานใหญ่ บริหารงานคนมากกว่า 100 เขาทำกันอย่างไร...
♘ สร้างระบบทีมขาย...
♘ สร้างระบบควบคุมการผลิต
♘ สร้างระบบควบคุมการผลิต (2)
♘ 5 สุดยอดวิชา "ขันที"
♘ หัวหน้างานโครตแย่ 1 - หัวหน้างานไม่ตัดสินใจ
♘ การมีเพื่อน... สำคัญจริงๆ...
♘ การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
♘ สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ
♘ สร้างนิสัยให้ฟังความทั้งสองด้าน
♘ "มือโปร" ... มันมากกว่าแค่คำพูด...
♘ ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี
♘ จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของกิจการ
♘ นอกจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีสิ่งนี้ด้วย...
♘ "เล่นไพ่" จะทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไร...???
♘ เส้นใยเส้นแรกของลูกแมงมุม กับ การเริ่มต้นชีวิตทางด้านธุรกิจ
♘ สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ
♘ ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ
♘ ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ
♘ จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.
♘ อยากจะทำธุรกิจ ก็ต้องวางโครงร่างของสิ่งที่จะทำเสียก่อน
♘ เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ
♘ ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี
♘ จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง
♘ คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ
♘ โมเดล ธุรกิจการผลิต
♘ จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน
♘ บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

ตัวอย่างธุรกิจ

♘ อนาคต กับ อาชีพและธุรกิจ
♘ "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง
♘ หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ
♘ ทำเงิน 30000 ให้เป็น 1 ล้าน ในเวลา 1 ปี อย่างถูกกฎหมาย
♘ Food Court / Food Center / Food Park
♘ ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

ปรับปรุงกิจการ

♘ หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.
♘ ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.
♘ Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง
♘ ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

พัฒนาระบบงาน

♘ การวางระบบธุรกิจ
♘ เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
♘ การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
♘ วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"
♘ วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ
♘ การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"
♘ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

องค์การและการจัดการ

♘ ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่ ♘ การผลิต
♘ การจัดองค์กรธุรกิจ
♘ สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.
♘ แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม
♘ การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร
♘ องค์กรสมัยปัจจุบัน

WBI : Whole Business Indicator

♘ WBI คืออะไร...
♘ WBI - จากพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ
♘ WBI - คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก CSI
♘ WBI - สินค้าที่ดี และ บริการที่ดี ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

การตลาด

♘ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์
♘ กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"
♘ กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก
♘ กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร
♘ กลยุทธ์ ฆ่าผู้วางแผน...
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 1 คุณธรรมลูกจ้าง
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 2 แนะนำตัว
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 3 งานตามหาคน
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 4 คนตามหางาน
♘ กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 5 ยอดคนตามหานายดี
♘ การขาย อสังหาริมทรัพย์
♘ การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น
♘ การขึ้นราคาสินค้า

การสร้างแบรนด์

♘ การสร้างแบรนด์
♘ การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์
♘ วางกลยุทธ์ให้กับ "การขายของขวัญปีใหม่..."
♘ ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์
♘ โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด
♘ สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร
♘ สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์
♘ คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน
♘ Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย
♘ Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส
♘ สินค้าของเล่นเด็ก
♘ การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ
♘ หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ

♘ ที่ปรึกษาธุรกิจ
♘ คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?
♘ คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ
♘ นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?
♘ คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?
♘ ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

ภาษาอังกฤษกับการติดต่อธุรกิจ

§ การติดต่อธุรกิจ...
§ การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...
§ การดำเนินการประชุม...
§ การประชุม...

§ หารายได้อย่างต่อเนื่อง ด้วย Long Tail Plus Strategy
▬ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบธรรมชาติ
♘ พระราชปรารภ ในพระบาทสมเด็จฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าด้วยเหตุแห่งความตายในท่ามกลางอายุ
♘ กฐิน คืออะไร?
♘ เลขศาสตร์ 7 ตำรา
♘ ความหมายของเลขหลัก 0 ถึง 9
♘ เมื่อรู้จักแยกแยะ สิ่งที่เกิดขึ้น กับ การปรุงแต่งด้วยความรู้สึก
♘ การทำธุรกิจเหมือนการวิ่งแข่งขัน
♘ คำถาม : ทำธุรกิจช่วงเศรษฐกิจย้ำแย่อย่างนี้ ทำอย่างไรดี
♘ คำถาม : พนักงานราชการ อีโก้ สูงจะทำอย่างไรดี
♘ Video กลยุทธ์การตลาดของโค้ก ในต่างประเทศ
♘ คำถาม : อยากให้ลูกได้เงินเดือนเป็นแสน
♘ คำถาม : ต้องการกระตุ้นยอดขายสินค้าค่ะ แต่ไม่มีหัวการตลาดเลยขอคำแนะนำด้วยค่ะ
♘ คำถาม : ขอความรู้คะ กับการวิเคราะห์ swot รถหัวลาก
♘ คำถาม : ถ้ามีเด็กคนนีงมีโปรไฟล์แบบนี้ เป็นคุณ คุณจะรับเค้าเข้าทำงานมั๊ยครับ
♘ คำถาม : ขอคำแนะนำ! ในการเข้าไปเสนอสินค้าให้กับบริษัท!
♘ คำถาม : ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานพิเศษวันหยุดหรือทำธุรกิจเล็กๆ
♘ คำถาม : ทำไงถึงจะเอาชนะความขี้เกียจทำงานได้คะ
♘ คำถาม : อายุ 19 อยากเปิดร้านหมูกระทะ
♘ คำถาม : เปิดบริษัททัวร์เพื่อขายแบบออนไลน์ต้องทำยังไงบ้าง
♘ คำถาม : ที่บ้านทำสวนต้นไม้ขายส่ง อยากหาลูกค้าเพิ่มขึ้น
♘ AEC กับ คนทั่วไป
♘ คำถาม : ขอข้อมูลการทำคาร์แคร์ค่ะ
♘ คำถาม : จะทำอย่างไรให้ดูดีที่สุด
♘ คำถาม : การทำธุรกิจ ร้านทำป้ายไวนิล ตรายาง นามบัตร ถ่ายเอกสาร และพิมพ์งาน
♘ คำถาม : ควรต่ออายุให้กับพนักงานที่เกษียณ หรือไม่ครับ เพราะเหตุใด
♘ คำถาม : อยากทำงาน Consult แต่ GPA ไม่ดี มีโอกาสไหมคะ?
♘ คำถาม : สนใจทำงานด้าน System Analyst / System Engineer
♘ คำถาม : อยากหางานเข้าบริษัท
♘ คำถาม : สร้างแรงบันดาลใจยังไงให้พร้อมกับการเปลี่ยนงานครับ
♘ คำถาม : มีคอร์สหรืออบรมที่ไหน ที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นมั้ยคะ
♘ คำถาม : อยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร ทำไปแล้วมันจะอยากทำอีก ใครพอมีวิธีคิดค้นหาตัวเองบ้างครับ
♘ คำถาม : ทำไงดีคะให้ขายของในเฟสได้อะคะ
♘ คำถาม : การทำธุรกิจจำหน่ายผลไม้แปรรูป กลุ่มเป้าหมาย นักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
♘ คำถาม : มีวิธีลด EGO ให้ตัวเองไหมครับ..
♘ คำถาม : มีสินค้าเจ๋งๆ จะเริ่มบริษัทอย่างไร
♘ คำถาม : อยากเปิดร้าน เบเกอรี่ + ข้าวกล่อง + ขายอาหารสด
♘ คำถาม : อยากรู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีวิธีค้นหาตัวเองบ้างไหมครับ
♘ คำถาม : เลิกธุรกิจส่วนตัว ไปทำ นำเข้าส่งออกที่ กทม.ดีหรือไม่
♘ คำถาม : อยากทำงานเกี่ยวกับสารคดี ควรเริ่มต้นที่ตรงไหนคะ?
♘ คำถาม : การหมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่พนักงานในแผนก?
♘ จะแก้ไขนิสัยลูกน้อง ต้องทำอย่างไร...
♘ ธุรกิจ เครื่องทำน้ำอุ่น
♘ การเสนอขายสินค้าที่ลูกค้ามีเจ้าประจำอยู่แล้ว
♘ Lanchester Strategy
♘ ควรต่ออายุให้กับพนักงานที่เกษียณหรือไม่???
♘ ตัวแทนจำหน่าย จะอยู่ต่อไปได้นานสักเท่าไหร่...
♘ ...... กว่าจะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ...... มุมมองที่ 2 : ตอบคำถาม
♘ ...... กว่าจะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ ...... มุมมองที่ 1 : รู้จักตนเอง
♘ ลวดลายทองคำ
♘ สร้างแบรนด์ แบบ จิตต์ ตัณฑเสถียร
♘ ผลงานขึ้นกับเวลาที่ใช้ไป จริงหรือ?
♘ คำพูดด้านลบ สร้างความเชื่อใหม่ด้านลบ
♘ ปิดหูปิดตาใช้ปัญญาคิด จะเข้าใจชีวิตอย่างถ่องแท้
♘ การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์
♘ การพัฒนาตนเอง
♘ Dealing with difficult people
♘ พลิกจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็ง
♘ ข้อความเตือนใจ
♘ กฏ 20 ข้อ เพื่อสร้างความอดทน
♘ คาถา 6P เพื่อความสำเร็จในการทำงาน
♘ 25 คำคมขงเบ้ง
♘ Business Model Generation : 9 Building Blocks
♘ ที่ปรึกษา มีความคิดเห็นที่ไม่ถูกต้อง แล้วจะให้คำปรึกษาที่ดีได้อย่างไร?
♘ ลักษณะของ Road Map ?
♘ ภาพรวม แนวทางการเขียน Road Map สำหรับ AEC
♘ 10 วิธีในการคิดของแอปเปิ้ล - สตีฟ โทบัก
♘ กังวลว่าถ้าออกมาเปิดธุรกิจของตัวเองจะเจ๊งหรือไม่?
♘ เทคนิคการสร้างผู้ช่วย บริหารพนักงานของพ่อค้าแม่ค้า
♘ ปริญญา ภาพลักษณ์ และ ประสบการณ์ เป็นตัวชี้วัดที่ดีในการรับคนเข้าทำงาน จริงหรือ ?
♘ Management Trainee และ หุ้น สำหรับ GEN-Y
♘ วิธีหาสินค้าที่สามารถนำมาบวกกำไรเพิ่ม
♘ ลักษณะที่ปรึกษาที่น่ารังเกียจ 7 ประเภท
♘ สร้างความ "มั่งคั่ง" และ "มั่นคง" ตอนที่ 1 “ ชีวิตของคนรวย ”
♘ สิ่งที่ได้จากเกมส์
♘ 7s ของ McKinsey
♘ Video จิตวิทยาการลงทุน ตอนที่ 1
♘ Video จิตวิทยาการลงทุน ตอนที่ 2
♘ Video จิตวิทยาการลงทุนต่อการกำไรขาดทุน
♘ กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริมการตลาดของธุรกิจ
♘ คู่เดท ตามราศี
♘ กรุ๊ปเลือดของคุณ เหมาะกับงานแบบไหน
♘ เทคนิคการสร้างอารมณ์สดใสในที่ทำงาน
♘ บ้านของคนที่เกิดในราศีต่างๆ...
♘ "สามเหลี่ยมอัจฉริยะ" สู่ความสำเร็จในการใช้ชีวิต
♘ ยึดติด และ ปล่อยวาง
♘ การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อการปรับปรุงงาน
♘ การพัฒนาความคิดสร้างสรร
♘ 4 วิธีสอนเด็กๆ ให้รู้จักแพ้
♘ ชั้นเรียนที่ผ่อนคลาย
♘ แนวทางการส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก
♘ วิธีส่งเสริมความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์
♘ วิธีสอนเด็กเกี่ยวกับมารยาททางสังคม
♘ ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็ก
♘ การใช้ภาษาแสดงออกทางความคิด
♘ รูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถาม
♘ 15 เทคนิค พัฒนาความคิดสร้างสรร
♘ พัฒนาความคิดสร้างสรรในเด็ก
♘ พัฒนาสมองลูก เริ่มต้นจากสมาธิ
♘ อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
♘ เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
♘ สุขภาพดี ด้วยการ บริหารนิ้ว
♘ กำหนด Mission พันธกิจ
♘ กำหนด Vision วิสัยทัศน์
♘ นิสัยที่น่าเบื่อ (แต่ก็ต้องทำใจ)
♘ โฆษณา การตลาดที่รุมเร้า
♘ การใช้ KPI เพื่อให้องค์กรล่มสลาย
♘ การมีเพื่อน.. สำคัญจริงๆ
♘ การอ่านคนจากน้ำเสียง และ การเจรจา
♘ Sense of Ownership
♘ นอกจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีสิ่งนี้ด้วย...
♘ อ่านคน อ่านใจ อ่านจากการแสดงออก...
♘ การสร้างแบรนด์
♘ จะสอนลูกอย่างไรให้โตเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้สังคม เป็นผู้ให้ที่ดี
♘ คติธรรม - หลวงปู่ทวด
♘ จำเป็นหรือเปล่าที่ต้องเรียน โทฯ ?
♘ ทำนายพฤติกรรม กับ ตัวอักษรแรกของอีเมล์
♘ หัวหน้างานโครตแย่ 1 - หัวหน้างานไม่ตัดสินใจ
♘ พัฒนาตัวเองอย่างไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น
♘ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ทำงานกับองค์กร
♘ ลักษณะของคนตามแนวนพลักษณ์
♘ Management by...
♘ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ จากผลผลิตของมหาวิทยาลัย
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 9 - จำนวนตัวอย่าง
♘ ความแตกต่างในการแก้ปัญหาของนักวิชาการ กับ ที่ปรึกษาฯ
♘ การแข่งขัน กับ การพักผ่อน
♘ โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SME
♘ รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ
♘ แด่องค์กรที่แสนรัก - 35 - ปกหลังของการทำงาน
♘ อำนาจของจิต
♘ การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
♘ คำอธิษฐาน ๑๐ ประการ
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 1 - ทำไมต้องมี เรตติ้งโทรทัศน์
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 2 - เรตติ้งคืออะไร
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 2.5 - วิธีการสุ่มตัวอย่าง
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 3 - ความเข้าใจผิดในเรื่องเรตติ้ง
♘ การตรวจวัดจำนวนคนดูโทรทัศน์ - 3.5 - การบันทึกคนดูโทรทัศน์
♘ แนวความคิดธุรกิจ - อย่ากลัวกับการสร้างธุรกิจ
♘ แนวความคิดธุรกิจ - คุยกับคนที่ตัดสินใจได้
♘ Context & System Thinking
♘ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - อาชีพและธุรกิจในอนาคต
♘ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - การทำงานให้มีความสุข และ สนุกกับงาน
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ใช้ข้อมูลที่มีและหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มาก
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - พยายามหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิด
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - มีพลังและความคิดสร้างสรร
♘ "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ต้องวางตำแหน่งเป็น
♘ สุขภาพดีเริ่มที่ลำใส้
♘ ความแตกต่างระหว่าง ประเทศพัฒนาแล้ว กับ ประเทศกำลังพัฒนา
♘ เข้าใจระบบเศรษฐกิจจากวัว
♘ แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน
♘ ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่
♘ การขาย อสังหาริมทรัพย์
♘ งานหมู หรือ งานหนัก เราก็รักที่ทำงาน (มั๊ง?)
♘ การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม
♘ แต่องค์กรที่แสนรัก
♘ ...::: ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานให้เต็มที่ :::...
♘ สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ
♘ สร้างนิสัยให้ฟังความทั้งสองด้าน
♘ กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"
♘ แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)
♘ ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น...
♘ "มือโปร" ... มันมากกว่าแค่คำพูด...
♘ คิดค่าคอมมิชชั่น ทีม และ แต่ละบุคคล
♘ ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี
♘ อาหารไทย 22 ตำรับต้านโรคมะเร็ง
♘ คนที่มีความสุข
♘ 10 วิธีถนอม กระดูกสันหลัง
♘ ทำไมเวลาตากฝน แล้วถึงเป็นหวัด
♘ ช่องว่างระหว่างวัยในการทำงาน
♘ เวลาในการทำงาน
♘ ไขความลับสมองเงินล้าน
♘ ต้องปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจ
♘ เก่งทั้งทีมแต่กลับล้มเหลว..
♘ การขึ้นราคาสินค้า
♘ 6 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ควรมีสำหรับนักบริหาร
♘ เงินเดือนน้อยพออยู่พอกิน เงินเดือนมากกลับเป็นหนี้สิน
♘ เป้าหมายที่สูญหายไป...
♘ 4 คำถามโหด ตอนสมัครงานที่ใหม่
♘ การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์
♘ จุดอ่อนของคนหางานทำ
♘ วิธีชนะมิตรและจูงใจคน - เดล คาร์เนกี
♘ มุมมองต่างชาติกับการทำงานแบบไทย
♘ หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน
♘ กลัวตาย หรือ ไม่อยากตาย...
♘ 10 ความแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนชั้นกลาง
♘ แบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น...
♘ ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง
♘ เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร...
♘ ความสำเร็จ คืออะไร?
♘ ไม่กล้าก็ไม่ก้าว ไม่ก้าวก็ไม่เดิน
♘ เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน
♘ คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด
♘ 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

<<   Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 1  >>   <<  Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 2  >>

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
DIP Consultant Award 2013
ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรกระบวนการเชิงกิจกรรม โค้ชผู้บริหารการจัดการ นักวิจัยการตลาด
Business Consult, Facilitator Trainer, Executive Management Coach, Marketing Survey
 

Create Date : 01 สิงหาคม 2559    
Last Update : 15 กรกฎาคม 2561 9:34:32 น.
Counter : 17551 Pageviews.  

บทความใหม่

<<  Smiley Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 1  >>   << Smiley Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 2  >>

บทความใหม่


<<  Smiley Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 1  >>   << Smiley Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 2  >>

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
DIP Consultant Award 2013
ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรกระบวนการเชิงกิจกรรม โค้ชผู้บริหารการจัดการ นักวิจัยการตลาด
Business Consult, Facilitator Trainer, Executive Management Coach, Marketing Survey
 

Create Date : 22 สิงหาคม 2556    
Last Update : 1 สิงหาคม 2559 8:32:50 น.
Counter : 43187 Pageviews.  

บทความใหม่ 2555/2012<<  Smiley Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 1  >>   << Smiley Link บทความทั้งหมด  หน้าที่ 2  >>บทความใหม่
 

Create Date : 17 มีนาคม 2555    
Last Update : 9 กันยายน 2555 10:07:42 น.
Counter : 8531 Pageviews.  

บทความทั้งหมด 2555

ดวงปี 2555


 1. ราศี เมษ (13 เม.ย.-13 พ.ค.)

 2. ราศี พฤษภ (14 พ.ค.-13 มิ.ย.)

 3. ราศี เมถุน (14 มิ.ย.-14 ก.ค.)

 4. ราศี กรกฎ (15 ก.ค.-16 ส.ค.)

 5. ราศี สิงห์ (17 ส.ค.-16 ก.ย.)

 6. ราศี กันย์ (17 ก.ย.-16 ต.ค.)

 7. ราศี ตุลย์ (17 ต.ค.-15 พ.ย.)

 8. ราศี พิจิก (16 พ.ย.-15 ธ.ค.)

 9. ราศี ธนู (16 ธ.ค.-13 ม.ค.)

 10. ราศี มังกร (14 ม.ค.-12 ก.พ.)

 11. ราศี กุมภ์ (13 ก.พ.-13 มี.ค.)

 12. ราศี มีน (14 มี.ค.-12 เม.ย.)


 13. วิธีแก้ปีชง, เสริมดวง ปรับดวง ปี 2555

 14. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 15. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 16. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 17. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 18. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?


 19. วิธีชนะมิตรและจูงใจคน - เดล คาร์เนกี

 20. ความสำเร็จ คืออะไร?

 21. คนที่อันตรายที่สุด คือคนรอบข้างที่คิดไม่เหมือนเรา

 22. ต้องวางแผน ควบคู่กับ การมองไปในอนาคต

 23. นิสัยที่เหมาะกับการประกอบธุรกิจ

 24. หล่อหลอมแนวความคิด ด้วยความคิดเชิงบวก

 25. ชีวิตคือการลงทุน

 26. นิสัยบ่งบอกอนาคต

 27. ความสำเร็จได้จากการมุ่งมั่นที่จะสั่งสมประสบการณ์

 28. อยากเปลี่ยนแปลงนิสัย ต้องมีใจมุ่งมั่น

 29. คุณคงไม่ต้องการเก็บเกี่ยวผลความสำเร็จในชีวิต ด้วยร่างกายที่ไม่สมบูรณ์

 30. อีก 5 หลักการณ์ ในการพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ

 31. จะสำเร็จต้องสร้างนิสัยเป็นสัตว์สังคม

 32. เปลี่ยนนิสัยให้กลายเป็นแม่เหล็กมนุษย์

 33. เปลี่ยน "นิสัย"

 34. ทัศนคติเปลี่ยน นิสัยก็เปลี่ยน... นิสัยเปลี่ยน บุคคลิกจะเปลี่ยน

 35. เพราะผู้ใหญ่สั่งสอน นิสัยพื้นฐานเลยหายไป...

 36. จะสำเร็จ ต้องมีนิสัยชอบสื่อสาร

 37. เปลี่ยนนิสัยให้เหมาะกับเป้าหมายความสำเร็จ

 38. คุณคือสิ่งที่คุณคิด และ คุณอยากจะเป็น

 39. ถ้าเปิดใจคนได้ อะไรก็ง่ายขึ้น...

 40. 10 ความแตกต่าง ระหว่าง คนรวย กับ คนชั้นกลาง

 41. แบบทดสอบ เพื่อให้รู้จักตนเองมากขึ้น...

 42. ถึง... พ่อแม่ที่มีบุตรหลานเล่น Internet

 43. ลักษณะนิสัยที่ต้องมีของ... เลขา..

 44. เส้นทางสู่ความร่ำรวย ที่แต่ละคน "ต้องจ่ายไม่เท่ากัน"

 45. สร้างนิสัยการกระทำ 4 อย่าง เพื่อทำให้คุณประสบความสำเร็จ....


 46. แนวคิดในการทำธุรกิจ


 47. การเขียนแผนธุรกิจ

 48. โครงสร้างแผนธุรกิจ สำหรับ SME

 49. แนวการเขียนแผนธุรกิจ (ภาคการผลิต)

 50. การเขียนแผนธุรกิจ - บทสรุปผู้บริหาร

 51. การเขียนแผนธุรกิจ - ความเป็นมาของโครงการ

 52. การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์อุตสาหกรรม

 53. การเขียนแผนธุรกิจ - การวิเคราะห์สถานการณ์

 54. การเขียนแผนธุรกิจ - วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย

 55. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนเชิงกลยุทธ์

 56. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการบริหารจัดการ

 57. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการตลาด

 58. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการผลิต

 59. การเขียนแผนธุรกิจ - แผนการเงิน

 60. รายชื่อธนาคารที่ท่านสามารถยื่นเพื่อขอกู้ยืมเพื่อพัฒนาธุรกิจ

 61. แนวความคิดธุรกิจ - กายกรรมหมุนจาน

 62. แนวความคิดธุรกิจ - กล้าที่จะออกจากวงจรมนุษย์เงินเดือน

 63. แนวความคิดธุรกิจ - 5 ข้อห้ามกับการทำธุรกิจ

 64. แนวความคิดธุรกิจ - เร่งให้รู้ว่าลูกค้าจะตกลงหรือไม่

 65. แนวความคิดธุรกิจ - อย่ากลัวกับการสร้างธุรกิจ

 66. แนวความคิดธุรกิจ - คุยกับคนที่ตัดสินใจได้
 67. การจัดตั้งกิจการ


 68. การจัดเรียงลำดับมีผลกับความสำเร็จในชีวิต

 69. ปรับเปลี่ยนระบบงานเก่า ให้เป็น ระบบงานใหม่

 70. ระบบงานใหญ่ บริหารงานคนมากกว่า 100 เขาทำกันอย่างไร...

 71. สร้างระบบทีมขาย...

 72. สร้างระบบควบคุมการผลิต

 73. สร้างระบบควบคุมการผลิต (2)

 74. 5 สุดยอดวิชา "ขันที"

 75. หัวหน้างานโครตแย่ 1 - หัวหน้างานไม่ตัดสินใจ

 76. การมีเพื่อน... สำคัญจริงๆ...

 77. การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น

 78. สร้างความคิดอย่างเป็นระบบ

 79. สร้างนิสัยให้ฟังความทั้งสองด้าน

 80. "มือโปร" ... มันมากกว่าแค่คำพูด...

 81. ไขเคล็ดลับวิธีการคิดและแนวทางการมองโลกของอภิมหาเศรษฐี

 82. จิตสำนึกของความเป็นเจ้าของกิจการ


 83. นอกจากวิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจแล้ว จะต้องมีสิ่งนี้ด้วย...

 84. "เล่นไพ่" จะทำให้ธุรกิจดีขึ้นได้อย่างไร...???

 85. เส้นใยเส้นแรกของลูกแมงมุม กับ การเริ่มต้นชีวิตทางด้านธุรกิจ

 86. สำรวจตลาดก่อน จัดตั้งธรุกิจ

 87. ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจ

 88. ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ

 89. จิตใจของเจ้าของกิจการ ที่ต้องมี.

 90. อยากจะทำธุรกิจ ก็ต้องวางโครงร่างของสิ่งที่จะทำเสียก่อน

 91. เส้นทางสู่ความเป็นเจ้าของกิจการ

 92. ความสามารถส่วนตัวที่เจ้าของกิจการควรจะมี

 93. จะตั้งกิจการ ต้องรบในกระดาษให้ชนะ ก่อนออกสนามรบจริง

 94. คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ

 95. โมเดล ธุรกิจการผลิต

 96. จะทำ e-Commerce อยากให้คุยกันในเรื่องเหล่านี้ก่อน

 97. บทความเปรียบเปลย "การสร้างธุรกิจ กับ เจ้าของเวที"

 98. ตัวอย่างธุรกิจ


 99. อนาคต กับ อาชีพและธุรกิจ

 100. "คลีนิคหมอฟัน" - สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการจัดตั้ง

 101. หาเงินเก็บสัก 5 ล้านบาท จากธุรกิจอาหาร เล็กๆ

 102. ทำเงิน 30000 ให้เป็น 1 ล้าน ในเวลา 1 ปี อย่างถูกกฎหมาย

 103. Food Court / Food Center / Food Park

 104. ธุรกิจ : ซัก อบ รีด

 105. ปรับปรุงกิจการ


 106. หาก กิจการเริ่มมีปัญหา จะจัดการอย่างไรดี.

 107. ตรวจสอบว่าธุรกิจของคุณ ขาขึ้น หรือ ขาลง.

 108. Joint Venture กับ ความหมายที่เคลือบแฝง

 109. ธุรกิจสำหรับคนที่ล้มมาจากธุรกิจ มีหนี้สิน หรือเหลือทุนน้อยๆ

 110. พัฒนาระบบงาน


 111. การวางระบบธุรกิจ

 112. เทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

 113. การตรวจวัดงานประเภทคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม

 114. วิธีหา "หัวใจของธุรกิจ"

 115. วงจรของธุรกิจในเชิงความคิดของเจ้าของกิจการ

 116. การสร้างระบบ "แฟรนไชส์"

 117. การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

 118. องค์การและการจัดการ


 119. ข้อระวังในการเปลี่ยนแปลงองค์กรเดิมๆมาเป็นบริหารจัดการแนวใหม่

 120. การผลิต

 121. การจัดองค์กรธุรกิจ

 122. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ลูกผสม ตะวันออก + ตะวันตก.

 123. แนววิธี การบริหารจัดการ ในการเปิดสาขา เพิ่ม

 124. การแก้ปัญหาการเมืองในองค์กร และ การแบ่งพรรคพวกในองค์กร

 125. องค์กรสมัยปัจจุบัน

 126. WBI : Whole Business Indicator


 127. WBI คืออะไร...

 128. WBI - จากพื้นฐานของแต่ละธุรกิจ

 129. WBI - คุณประโยชน์ที่ได้รับจาก CSI

 130. WBI - สินค้าที่ดี และ บริการที่ดี ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ

 131. การตลาด


 132. กลยุทธ์การสร้างแบรนด์

 133. กลยุทธ์ "สามคนกลายเป็นเสือ"

 134. กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก

 135. กลยุทธ์ การตลาดแบบกองโจร

 136. กลยุทธ์ ฆ่าผู้วางแผน...

 137. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 1 คุณธรรมลูกจ้าง

 138. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 2 แนะนำตัว

 139. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 3 งานตามหาคน

 140. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 4 คนตามหางาน

 141. กลยุทธ์มนุษย์เงินเดือน ฉบับสามก๊ก - ตอน 5 ยอดคนตามหานายดี

 142. การขาย อสังหาริมทรัพย์

 143. การตั้งราคาสินค้าเบื้องต้น

 144. การขึ้นราคาสินค้า

 145. การสร้างแบรนด์

 146. การสร้างแบรนด์ - องค์ประกอบในการสร้างแบรนด์

 147. วางกลยุทธ์ให้กับ "การขายของขวัญปีใหม่..."

 148. ข้อมูลการตลาดในสยามสแควร์

 149. โฆษณา การตลาดที่รุมเร้าความคิด

 150. สินค้าใหม่จะโฆษณาอย่างไร

 151. สินค้าที่ควรจะโฆษณาทางโทรทัศน์

 152. คบไกลตีใกล้.. คบใกล้เพื่อหนุน คบมิตรเพื่องาน และ คบงานเพื่อเงิน

 153. Experiential Marketting - การวางแผนการตลาดโดยมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย

 154. Viral Marketing – การตลาดแบบแพร่กระจายของไวรัส

 155. สินค้าของเล่นเด็ก

 156. การตลาด เพื่อการส่งเสริมธุรกิจ

 157. หลักการสร้างชื่อสินค้า จากการตอบ กระทู้ ห้องสีลม

 158. คุณสมบัติและลักษณะของแต่ละอาชีพ


 159. ที่ปรึกษาธุรกิจ

 160. คนเป็นเซลล์ต้องมีทักษะอะไรบ้าง?

 161. คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางธุรกิจ

 162. นักการตลาดที่จะทำให้บริษัทก้าวหน้าควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

 163. คนทำงานบัญชีกับการตลาดต่างกันยังไง?

 164. ลักษณะและพื้นฐานนิสัยของ HR ที่ประสบความสำเร็จ

 165. ภาษาอังกฤษกับการติดต่อธุรกิจ


 166. การติดต่อธุรกิจ...

 167. การติดต่อธุรกิจนอกสถานที่...

 168. การดำเนินการประชุม...

 169. การประชุม...


 170. เจ้าของกิจการ / หัวหน้างาน / เจ้านาย / ลูกน้อง


  หัวหน้างาน/ผู้บริหาร


 171. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจอยู่ทำงานกับองค์กร

 172. Management by...

 173. ...::: Proactive Working ::: ทำอย่างไรให้พนักงานทำงานให้เต็มที่ :::...

 174. คิดค่าคอมมิชชั่น ทีม และ แต่ละบุคคล

 175. ต้องปรับแนวคิดในการบริหารธุรกิจ

 176. ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงาน...

 177. คนไม่มีปริญญาใช้คนมีปริญญาทำงานให้ ได้อย่างไร?

 178. ข้ามเขตระหว่าง "คนเก่งงาน" กับ "คนเก่งบริหาร"

 179. หัวหน้างานควรทำตัวเป็น โค๊ช ของทีมงาน

 180. เลือกคนขึ้นมาเป็นผู้บริหาร...

 181. สร้างหัวหน้างานให้มี ศักยภาพที่สมดุลย์

 182. ข้อคิดดีดี สำหรับนักบริหารฯ

 183. แนวทางของหัวหน้างานและการทำงาน

 184. ผู้นำ กับ เจ้านาย

 185. พัฒนาภาวะผู้นำ...

 186. นิสัยหรือ พฤติกรรมที่พนักงานต้องการให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลง...

 187. งานบริหารไม่มีกฎตายตัว...

 188. ก้าวข้ามผ่านจาก ผู้บริหารระดับกลาง เป็น ผู้บริหารระดับสูง

 189. ผู้บริหารที่บ้าอำนาจ ลุแก่อำนาจ

 190. บริหาร


 191. ทักษะผู้นำที่จำเป็น - การยอมรับการเปลี่ยนแปลง

 192. ปรับเงินเดือนให้พนักงาน...

 193. ลูกน้องเกี่ยงงาน

 194. "ถ้าผู้บริหารต่อว่าเรามาในหลายเรื่อง เราควรสื่อสารให้ลูกน้องรับทราบหรือไม่ และในลักษณะใด"

 195. บ้านผมเป็นโรงงานบริหารงานแบบเถ้าแก่...ผมเพิ่งจบ แต่อยากปรับปรุงใหม่ครับ ทำยังไงดี ?

 196. เลือกคนให้เข้ากับงาน เลือกงานให้เข้ากับคน

 197. ทำอย่างไรเพื่อให้พนักงานอยู่กับบริษัทฯ ได้นานๆ...

 198. หลักการบริหารจัดการ "คน"

 199. คุณจะบริหารลูกน้องพวกนี้อย่างไรดี...

 200. พนักงาน / ลูกน้อง


 201. เงินเดือน เงินเก็บ และ ความสุข ของคนทำงาน

 202. เริ่มต้นทำงานใหม่อย่างไรให้มีความสุข

 203. มนุษย์เงินเดือนมืออาชีพ

 204. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"

 205. "ทำอย่างไรเราถึงทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ..."

 206. เจ้านายที่เป็นปัญหา 16 แบบ

 207. มีเจ้านายอย่างนี้ บริหารอย่างไร

 208. หัวหน้างานใหม่ เพิ่งจบ ไม่มีประสบการณ์ และ อายุน้อยกว่า

 209. ซื้อตัว...

 210. ลาออก... ง่ายจะตาย... แต่...

 211. มนุษยสัมพันธ์


 212. คน 3 วัย ผลกระทบจากพฤติกรรม และ แนวความคิด

 213. ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบหน้าใครสักคนหนึ่ง แต่จำเป็นต้องทำงานอยู่ด้วยกัน ในที่ทำงานเดียวกันทุกๆ วัน

 214. โดนคำวิจารณ์ แล้ว ท้อแท้ ทำไงดี...

 215. นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน บินได้ไม่สูง อนาคตไปได้ไม่ไกล จริงหรือ...

 216. เรียนเก่งเรียนดี ทำงานบริษัทฯยักษ์ใหญ่ แต่ปรับตัวไม่ได้ทำไงดี...?

 217. ผมว่าผมกำลังมีมีดปักอยู่ข้างหลังนะเนี่ย... ใครช่วยเอาออกให้ที... (ถูกแทงข้างหลัง....)

 218. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "เพื่อน"

 219. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "รักษาความเป็นเพื่อน"

 220. ส่วนตัว/บริหาร/การตลาด : "วิธีการหาเพื่อนใหม่"

 221. แนวทางการแก้ไขลดข้อขัดแย้งซึ่งกันและกัน

 222. สร้างแรงจูงใจในการทำงาน


 223. สร้างผลงานอย่างไร ให้มีผลงานตลอดเวลา...

 224. ไฟในการทำงาน

 225. ยังอยากจะทำงานที่เดิมอยู่หรือเปล่า...

 226. "เด็กรุ่นใหม่เขามีทัศนคติในการทำงานอย่างไรน่ะ"

 227. ควรตั้งกลยุทธ์เช่นไร เมื่อคนในบริษัท ไม่ปรับปรุงตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง


 228. แนวคิดเชิงกลยุทธ์


 229. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - การทำงานให้มีความสุข และ สนุกกับงาน

 230. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ใช้ข้อมูลที่มีและหาข้อมูลเพิ่มเติมให้มาก

 231. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - พยายามหลีกเลี่ยงกับดักทางความคิด

 232. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - มีพลังและความคิดสร้างสรร

 233. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - ต้องวางตำแหน่งเป็น

 234. Context & System Thinking

 235. 6 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ ที่ควรมีสำหรับนักบริหาร

 236. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - 2

 237. พัฒนาตนให้เป็น "บุคคลเชิงกลยุทธ์" - 1


 238. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ - ปฐมบท

 239. แนวคิดในเชิงบริบท = SWOT Analysis

 240. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 1 - สิ่งที่ตัวเองมี

 241. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 2 - สิ่งแวดล้อมที่มีรอบๆตัวคุณ

 242. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 3 - มองหลายๆมุม

 243. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 4 - สร้างสมดุลของน้ำหนักในแต่ละเหตุการณ์

 244. แนวคิดเชิงกลยุทธิ์ : แนวทางที่ 5 - ทอดสะพานสู่ความคิดความรู้สึกของคนอื่นๆ

 245. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 6 - เปรียบเทียบเพื่อสร้างแรงกระตุ้น

 246. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 7 - ไม่มีใครให้แข่ง ก็แข่งกันตัวเอง

 247. แนวคิดเชิงกลยุทธ์ : แนวคิดที่ 8 - คิดถึงความต้องการในอนาคต และ ทำปัจจุบันให้ถึงอนาคตที่คิดไว้

 248. แนวคิดเชิงกลยุทธ : แนวคิดที่ 9 - เลียนแบบแต่ดัดแปลง

 249. ความไม่มีกลยุทธ์ ก็ยังมีกลยุทธ์แอบแฝงอยู่

 250. จะสอนลูกอย่างไรให้โตเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้สังคม เป็นผู้ให้ที่ดี

 251. รอยตำหนิ... แค่ 2 ที จะมีผลอะไร...?

 252. เปอร์เซ็นต์ (%)

 253. การอ่านคนจากน้ำเสียง และ การเจรจา

 254. คติธรรม - หลวงปู่ทวด

 255. งานหมู หรือ งานหนัก เราก็รักที่ทำงาน (มั๊ง?) [หนังสือน่าอ่าน]

 256. ชัยชนะที่ยั่งยืน...

 257. เวลาในการทำงาน

 258. เก่งทั้งทีมแต่กลับล้มเหลว..

 259. ไม่กล้าก็ไม่ก้าว... ไม่ก้าวก็ไม่เดิน...

 260. 20 รูปแบบการทำงานที่ทำให้ "เจ้านายปลื้ม"


 261. ฝึกสมองไบร์ ด้วย 9 เทคนิค

 262. ...ทำไม่คนเก่งถึงไม่ค่อยมีความสุข...

 263. ต้องการเงินเก็บ หรือ ธุรกิจ หลังเกษียณ


 264. บทความที่ตีพิมพ์


 265. ตอนที่ 1 : “พนักงานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่า…”

 266. ตอนที่ 2 : “ไม่มีผลงานก็จะไล่ออก... เลยหรือ???”

 267. ตอนที่ 3 : โดนเทศน์ เรื่อง “บริหารเวลา...”

 268. ตอนที่ 4 : “เธอเข้าใจ งานที่ควรทำ กับ งานที่ต้องทำอย่างไร?”

 269. ตอนที่ 5 : คู่ปรับ ระหว่าง ฝ่ายผลิต vs ฝ่ายขาย

 270. ตอนที่ 6 : เครียร์งาน รังควานใจ

 271. ตอนที่ 7 : “คนก็มีน้อยกว่างานแล้วยังจะเอางานมาเพิ่มให้อีก...”

 272. ตอนที่ 8 : “กลัวเจ้านายรู้…แล้วมายุ่งกับงานของฉัน…”

 273. ตอนที่ 9 : สาวสุดเปรี้ยว กับ ผู้บริหารสุดโบฯ (ฉบับแก้ไข)

 274. เจ้านายจู้จี้

 275. ตอนที่ 10 : “เบื่องานจัง... โว๊ย...”

 276. ตอนที่ 11 : ฝรั่งคิด แต่พี่ไทยทำอีกอย่าง...

 277. ตอนที่ 12 : “อยากเปลี่ยนระบบงานของพ่อจัง...”

 278. ตอนที่ 13 : เชื่อเรื่องดวงด้วย...

 279. ใครว่าเราทำงานที่ไม่ได้สร้างผลกำไรให้บริษัทฯ...

 280. ตอนที่ 14 : รู้ได้อย่างไรว่าคู่ของเราจะเข้ากับเราได้หรือไม่

 281. ตอนที่ 15 : ธาตุ กับ เดือนเกิด ปีเกิด

 282. ตอนที่ 16 : หาลูกน้อง มาสนับสนุน หรือ เลื่อยขาเก้าอี้...

 283. เฮ้อ... งานแรกก็เจอดีเลย

 284. ปล่อยให้...ตกนรกในใจ...(จากการกระทำของเขาเอง)

 285. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 1

 286. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 2

 287. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 3

 288. สร้างพายุสมอง ลูกที่ 4 289. โบนัส กับดักเพื่อทำให้พนักงานอยู่ได้นาน

 290. น้ำมันขึ้น ของแพง เงินเดือนลด

 291. มีงานเสี่ยงกับชีวิต ใครอยากจะไปทำบ้าง...

 292. ใครจะไปเป็นมือระเบิดพลีชีพบ้าง..Click เพื่อไปยังเมนู หน้า 2/2
 

Create Date : 19 พฤศจิกายน 2554    
Last Update : 19 พฤศจิกายน 2554 15:38:48 น.
Counter : 5057 Pageviews.  

1  2  3  4  5  6  

wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992, 062 826 1544

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ

ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

การวางแผนกลยุทธ์

วิจัยธุรกิจ

IT Dashboardไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

ต้องการสอบถาม โทร 062-641-5992, 062-826-1544
ติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com
Line ID : wbjoong

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ การตลาดและการประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ การวางแผนกลยุทธ์ วิทยากรเชิงกิจกรรม, วิทยากรกระบวนการ นักวิจัยการดำเนินงานธุรกิจ Executive & Management Coach

ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้... ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด
<< Main Menu >>
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friends


 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.