กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก
กลยุทธ์ สงครามการตลาดเชิงรุก
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

กลยุทธ์สงครามการตลาดเชิงรุก คือ กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีเป้าหมายเพื่อบรรลุเป้าประสงค์บางอย่าง โดยทั่วไปจะเป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจากคู่แข่งที่เป็นเป้าหมาย นอกจากส่วนแบ่งการตลาดแล้ว กลยุทธ์การตลาดเชิงรุกยังมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่ง กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก, กลุ่มตลาดระดับบนและกลุ่มลูกค้าที่มีความภักดีสูง

ปัจจัยสำคัญ

ปัจจัยหลักของของกลยุทธ์มี 4 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ประเมินจุดแข็งของคู่แข่งที่เป็นเป้าหมาย พิจารณาถึงความสนับสนุนที่จะได้จากพันธมิตรของคู่แข่ง อนึ่ง ควรเลือกเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในการจู่โจม

2. ค้นหาจุดอ่อนในตำแหน่งของคู่แข่ง โจมตีไปยังจุดนั้น ควรพิจารณาดูว่า การที่คู่แข่งเป้าหมายจะได้รับแรงสนับสนุนเพื่อกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้เสียเปรียบอีกครั้งต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่

3. เปิดฉากโจมตีให้ลงไปในตำแหน่งที่จำเพาะเจาะจงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากธรรมชาติของผู้ตั้งรับจะต้องตั้งรับในทุกทิศทุกทางที่อาจจะถูกโจมตี จึงเป็นข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ของผู้โจมตีให้สามารถทุ่มเทกำลังไป ณ จุดๆเดียว

4. เปิดฉากการจู่โจมให้เร็ว พลังของการโจมตีแบบไม่คาดฝันให้ผลที่มากกว่าการโจมตีด้วยกำลังมหาศาลแต่เอิกเริก

รูปแบบของกลยุทธ์เชิงรุก

รูปแบบหลักๆของกลยุทธ์สงครามการตลาดเชิงรุก มี 4 แบบ ดังต่อไปนี้

การจู่โจมซึ่งหน้า - เป็นการโจมตีแบบตรงๆ ที่ต้องมีการรวบรวมเอาสรรพกำลังและทรัพยากรในองค์กรทั้งหมดที่มีอยู่ โดยเฉพาะเม็ดเงินที่ถือเป็นทรัพยากรหลัก ทุกๆหน่วยงานในองค์กรของคุณจะต้องทำงานอย่างหนักเพื่อเตรียมตัวจู่โจม ตั้งแต่ฝ่ายการตลาดไปจนถึงฝ่ายผลิต และยังเกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่เข้มข้นเพื่อประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ได้มีการทุ่มเทพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธในการโจมตีคู่แข่งในส่วนที่เป็นจุดอ่อนโดยเฉพาะ บ่อยครั้ง ที่เป็นความพยายามที่จะ "ปลดปล่อย" กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (ออกจากการครอบงำของสินค้าคู่แข่ง) แต่ในความเป็นจริงแล้ว กลยุทธ์แบบจู่โจมซึ่งหน้ามักจะพบเห็นได้ไม่บ่อยนัก เนื่องจากเหตุผลสองประการ หนึ่งก็คือ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง ทรัพยากรที่มีคุณค่าหลายอย่างต้องถูกระดมมาใช้และสูญเสียไปในการทำสงคราม ข้อที่สอง กลยุทธ์แบบนี้มักจะไม่ประสบผลสำเร็จ ในกรณีที่ฝ่ายตั้งรับสามารถที่จะจัดหาทรัพยากรเพื่อมาสนับสนุนการฟื้นตัวได้ทันเวลา ข้อได้เปรียบทางกลยุทธ์ของฝ่ายบุกจะหมดไปในทันที ทำให้คุณจำเป็นจะต้องแข็งแกร่งกว่าคู่ต่อสู้ จริงๆแล้วก็มีตัวอย่างอยู่มากมายเช่นกัน (ทั้งการแข่งขันในเชิงธุรกิจและสงคราม) ที่ฝ่ายตั้งรับสามารถต้านทานผู้บุกรุกที่กล้าแข็งกว่าได้ ดังนั้นกลยุทธ์จะเหมาะสมกับการใช้ก็ต่อเมื่อ

- สินค้าในตลาดค่อนข้างเหมือนกัน
- มูลค่าของแบรนด์ต่ำ
- ความภักดีของลูกค่าต่ำ
- ความต่างของสินค้าไม่มาก
- คู่แข่งมีทรัพยากรจำกัด
- ผู้โจมตีมีทรัพยากรมาก


กลยุทธ์โอบล้อม (กลยุทธ์ตีโอบ) กลยุทธ์นี้ค่อนรู้จักกันดี แต่ไม่ชัดเจนนักในแง่ของการเป็นกลยุทธ์เชิงรุก การโอบล้อมคู่แข่งทำได้สองทางด้วยกัน หนึ่ง คุณต้องพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกับของคู่แข่ง และให้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวดึงเอาส่วนแบ่งการตลาดมาจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง, ปล่อยให้มันอ่อนแอ, ทำให้เสื่อมความนิยม และก็ถึงเวลาของการโอบล้อม ถ้ากระทำได้สำเร็จอย่างลับๆ จะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาความยุ่งยากได้มาก อีกด้านหนึ่งการโอบล้อมจะกระทำที่ตลาดเฉพาะกลุ่มแทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ ผู้จู่โจมจะขยายกลุ่มตลาดที่จะค่อยๆโอบล้อมและครอบคลุมตลาดของคู่แข่ง การเข้ายึดพื้นที่ทีละเล็กละน้อยจะช่วยให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดจากเป้าหมาย และกลยุทธ์โอบล้อมจะใช้ได้ในเงื่อนไขต่อไปนี้

- กลุ่มตลาดไม่ได้ถูกแบ่งอย่างชัดเจน
- ตลาดบางกลุ่มไม่ค่อยจะมีการแข่งขันมากนัก
- ผู้โจมตีมีทรัพยากรเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ค่อนข้างมาก
- ผู้โจมตีมีทรัพยากรเพียงพอที่จะใช้ในการดำเนินการกับกลุ่มตลาดหลายกลุ่มพร้อมๆกัน
- ผู้โจมตีมีโครงสร้างองค์กรแบบไม่รวมศูนย์


กลยุทธ์ก้าวกระโดด - กลยุทธ์นี้จะเป็นการสลายกำลังคู่ต่อสู้ไปพร้อมๆกับความสามารถในการแข่งขัน ในสมรภูมิธุรกิจจะหมายถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือสร้างแบบจำลองธุรกิจใหม่ๆ เป็นกลยุทธ์แห่งการปฏิวัติที่ฝ่ายรุกจะเป็นผู้เขียนกฏในการแข่งขันขึ้นใหม่ ยกตัวอย่างเช่น การมาถึงของเทคโนโลยีซีดีรอมที่ถือเป็นชัยชนะ (อย่างไม่เด็ดขาด ณ เวลานี้) ที่มีต่อคาสเซ็ตเทปผู้ซึ่งเป็นคู่แข่ง แบบที่ผู้ชนะไม่จำเป็นต้องทำสงคราม กลยุทธ์นี้จะมีประสิทธิภาพมากหากมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

กลยุทธ์โจมตีด้านข้าง - เป็นกลยุทธ์แบบโจมตีทางด้านข้างเพื่อทำให้คู่แข่งเกิดความระส่ำระสายและเกิดแรงกดดันภายใน ในขณะที่คุณทำกำไรคู่แข่งก็ตกอยู่ในสภาวะวุ่นวาย เป็นการหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงกับกำลังหลักของคู่ต่อสู้ (ดูรายละเอียดในกลยุทธ์สงครามการตลาดแบบโจมตีด้านข้าง)


จาก Offensive marketing warfare strategies
แหล่งที่มา //en2.wikipedia.org/wiki/Offensive_marketing_warfare_strategies

แปลและเรียบเรียง Steady Mann


วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
DIP Consultant Award 2013
ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรกระบวนการเชิงกิจกรรม โค้ชผู้บริหารการจัดการ นักวิจัยการตลาด
Business Consult, Facilitator Trainer, Executive Management Coach, Marketing SurveyCreate Date : 21 กรกฎาคม 2548
Last Update : 24 ธันวาคม 2558 21:54:39 น.
Counter : 20272 Pageviews.

18 comments
  
เยียมจิงๆคับ
โดย: ทางชีวิต IP: 58.9.71.98 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:24:12 น.
  
ขอบคุณครับสำหรับความรู้ ผมต้องอ่านหนังสือเอง ไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยลัย ด้วยเหตุผลหลายประการ ขอบคุณอีกครั้งครับ เพราะหลายข้อมูลที่ในหนังสือเรียนผมไม่มีค้นหาบทความในเนตก็ไม่ค่อยเจอ หรือเจอแต่อ่านไม่เข้าใจ
โดย: แดน IP: 58.8.83.44 วันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:51:07 น.
  
ขอบคุณครับสำหรับความรู้นี้ผมจะนำไปประยุกค์ใช้ครับ
โดย: มดแดงมอเตอร์ IP: 124.121.155.17 วันที่: 13 ตุลาคม 2551 เวลา:17:48:01 น.
  
ดีใจค่ะที่ได้อ่านบทความฉบับนี้ เพราะได้รับความรู้ที่ดีมาประทับสมองอีกเยอะเลย
โดย: joo IP: 117.47.205.124 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:17:18:34 น.
  
สุดยอด
โดย: นักขายประกัน IP: 222.123.238.205 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:19:29:08 น.
  
ขอบคุณมากครับ กำลังหาอ่านแนวนี้พอดีเลยครับ เป็นกำลังใจให้ต่อไปครับ
โดย: MUTHAI IP: 118.172.154.25 วันที่: 16 ตุลาคม 2552 เวลา:13:17:06 น.
  
เป็นประโยน์ชมากครับ
โดย: pilajan1964@hotmail.com IP: 125.26.149.164 วันที่: 23 พฤศจิกายน 2552 เวลา:9:48:42 น.
  
ขอบคุณมากครับ ที่ได้ไอเดียดีดีเอาไปประยุคใช้มีอะไรดีๆมาแบ่งปันผุฌณฺฒธุระกิจใหม่อย่างผมบ้างน่ะครับ
โดย: chaituch IP: 203.144.144.164 วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:17:17:00 น.
  
กำลังมึนๆ การทำตลาดอยู่พอดี พอได้อ่านเลยปิ๊งไอเดียว่าต้องทำงัยต่อ ขอบคุณครับ
โดย: krits IP: 124.122.5.172 วันที่: 24 สิงหาคม 2553 เวลา:19:04:16 น.
  
ปัญญาเปรียบเสมือนของขลังติดตัว / ขอบคุณมากครับสำหรับความรู้ที่แบ่งปันมา ผมอยากเรียนการตลาดครับ แต่หมดเวลาแล้วเพราะงานเยอะมาก แต่พยายามหาเวลาเรียนครับ
โดย: ิิblond tulip IP: 110.169.132.60 วันที่: 4 ธันวาคม 2553 เวลา:11:34:02 น.
  
ขอคอบคุณมากกลับบทความที่ดีๆ
โดย: อุดม สองเจริญงาม IP: 124.120.172.250 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:14:43:15 น.
  
ขอบคุณครับ
โดย: นิกกี้ IP: 118.172.239.97 วันที่: 23 พฤษภาคม 2554 เวลา:17:26:33 น.
  
ขอบคุณกับความรู้ฉบับดี จะเอาไปใช้ในการทำงานใหม่นะคะ
โดย: มนัญญา IP: 223.207.37.254 วันที่: 29 มิถุนายน 2554 เวลา:10:42:10 น.
  
ขอบคูณครับสำหรับความรู้
โดย: ปิยะพล IP: 171.4.45.65 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:18:47:20 น.
  
สุโค่ยๆๆ
ขอกราบเท้าฝากตัวเป็นศิษย์
โดย: สุรวงศ์ วัฒนกูล IP: 124.120.42.244 วันที่: 6 เมษายน 2556 เวลา:7:59:55 น.
  
ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
โดย: แพน IP: 58.8.250.154 วันที่: 2 ตุลาคม 2558 เวลา:16:08:42 น.
  
จะนำไปพัฒนาตนเองต่อไปครับ ขอบคุณมากครับ
โดย: เมธี มีสกุล พนักงานขาย ทดลองงาน โตโยต้ามหาสารคาม 1992 สาขาพยัคฯ IP: 49.229.43.176 วันที่: 8 ธันวาคม 2558 เวลา:19:26:41 น.
  
สุดยอดค่ะ เยี่ยมมากๆๆๆ
โดย: เมย์ IP: 171.97.24.19 วันที่: 11 ตุลาคม 2560 เวลา:23:04:04 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
กรกฏาคม 2548

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends