ลักษณะของ Road Map ?

ลักษณะของ Road Map ?


โดย วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj)เมื่อกล่าวถึง Road Map ผมมักจะนึกถึงแผนที่เส้นทางของถนนหนทาง เพื่อไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างเช่น หากเราอยู่กรุงเทพฯ และ ต้องการไปเชียงใหม่ เราจะขับรถไปเส้นทางไหน มีเส้นทางมากมายที่เชื่อมจุดหนึ่้ง ไปยังอีกจุดหนึ่ง
ภายในแผนที่ จะบอกถึงเส้นทางที่มี ที่ใช้เดินทางจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง หรือ พูดง่ายๆคือ มีเส้นทางทั้งหมด ให้ว่า มีความเป็นไปได้ของการเดินทาง หรือ เลือกที่จะเดินทาง แบบใดบ้าง ทั้งนี้ การเลือกเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง ก็ขึ้นอยู่กับคนที่ใช้แผนที่นั้นๆ ว่าต้องการเดินทางไปเส้นทางใด ต้องการแวะพักที่ใด ความสามารถในการเดินทางเป็นอย่างไร ฯลฯ

Road Map ของธุรกิจ ก็ควรจะเป็นเช่นนี้ด้วยหรือเปล่า ภาพรวมของ Road Map ควรจะระบุจุดหมายต่างๆของแต่ละขั้นตอนการพัฒนาธุรกิจว่า มีขั้นตอนใดบ้าง และ สามารถไปยังขั้นตอนเหล่านั้นได้อย่างไร ทั้งนี้ การสร้างเส้นทาง อาจจะไม่ใช่จากจุดหนึ่ง ไปยังจุดหนึ่งเรื่อยๆ แต่อาจจะต้องสร้างทางลัดเพื่อให้ถึงอีกจุดหนึ่งได้รวดเร็วยิ่งขึ้น หรือ มีเส้นทางให้เลือกในการปฏิบัติได้หลากหลายเส้นทาง แต่ละจุดหมาย ก็เปรียบเหมือนกับ แต่ละจุดพัก แต่ละจังหวัดในแผนที่ ซึ่งเมื่อเดินทางไปถึง ก็เหมือนกับว่าได้ก้าวผ่านความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง...แผนที่ประกอบด้วยหลากหลายรูปแบบ บางแผนที่เป็นแผนที่คร่าวๆ บอกเส้นทางหลักในการเชื่อมโยงเท่านั้น บางแผนที่มีความละเอียดปานกลาง บางแผนที่ต้องแบ่งออกเป็นหลายๆหน้า เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดของแผนที่ได้อย่างชัดเจน เห็นถึงจุดที่จะแวะผ่าน จุดเติมน้ำมัน ลักษณะภูเขา แม่น้ำ ฯลฯ

Road Map ของธุรกิจ จึงควรที่จะมีรูปแบบการวางแผนงาน และเป้าหมายทั้งแต่โครงร่างใหญ่ ไปจนถึงรายละเอียดของแผนที่ในระดับกลาง และ รายละเอียดปลีกย่อย เพื่อให้เห็นสภาวะของการดำเนินงานต่างๆ ว่าจะต้องพบปัญหาอย่างไร ควรจะมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง อะไรจะสนับสนุนการเดินทางไปของธุรกิจ เพื่อที่จะได้วางแผน และ ตั้งรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ก่อนที่จะเดินทางบนเส้นทางธุรกิจนั้นๆ

แผนที่ ไม่ได้แสดงเพียงเส้นทางรถยนต์ แต่ยัง มีเส้นทางรถไฟ เส้นทางเครื่องบิน หรือ เส้นทางเรือ เพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้าใจและเลือกว่าจะโดยสารด้วยอะไร รถยนต์ รถไฟ รถขนส่ง เครื่องบิน ขี่จักรยานไปเอง หรือ จะโบกรถไปยังจุดต่างๆ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับ เวลา และ เงินตรา ของผู้ใช้แผนที่นั้นๆ บางคนอยากดื่มด่ำกับธรรมชาติ ยอมที่จะเดินทางไกลสักหน่อย เสียเวลาสักหน่อย แต่ได้ใช้เวลากับสิ่งที่ตนเองชื่นชอบได้มากขึ้น ซึ่งคนบางกลุ่ม ถึงกับขับจักรยานเดินทางไปทั่วก็เพื่อสาเหตุนี้...

Road Map ทางธุรกิจ ก็ไม่แตกต่างกัน ธุรกิจจะขับเคลื่อนไปจากจุดใดจุดหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ งบประมาณ และ เวลา ที่ต้องการให้ไปถึง ยิ่งมีงบประมาณมากเท่าใด การเดินทางก็จะรวดเร็วขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นความต้องการของทุกๆธุรกิจ แต่ว่า ธุรกิจย่อมมองเห็นคุณค่าของแต่ละการเดินทางไม่เหมือนกัน เช่น บางธุรกิจ มองเห็นว่า ระบบการผลิตเป็นหัวใจหลัก ก็จะทุ่มเทเวลาและงบประมาณเข้าไปปรับปรุงด้านการผลิตเป็นส่วนใหญ่ ก่อนที่จะไปมุ่งเน้นการตลาด แต่บางธุรกิจ มองเห็นว่า การตลาดเป็นหัวใจของธุรกิจ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ จึงมีมาก และ เร่งให้เกิดการผลิตให้ตอบสนองต่อตลาด ลักษณะเช่นนี้ ก็เหมือนกับว่า ความต้องการให้ประสบความสำเร็จของผู้บริหาร มีผลต่อการตัดสินใจใช้เครื่องมือ ใช้งบประมาณ และ เวลา กับจุดเป้าหมายนั้นๆ ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมองความสำคัญที่แตกต่างกันไป เหมือนการเลือกที่จะเดินทางด้วยวิธีใดนั่นเอง…เส้นทางในแผนที่ มักมีชื่อถนนหรือตัวเลขของเส้นทางกำกับ เพื่อให้แน่ใจว่า การเดินทางในแต่ละเส้นทางเมื่อเดินทางจริงๆนั้น จะตรงกับแผนที่ในเส้นทางใด

Road Map ทางธุรกิจ ก็ควรจะมีแผนการดำเนินงานต่างๆที่ชัดเจน มีเป้าหมายของแต่ละแผนงาน และ ต้องทำความเข้าใจกับผู้ดำเนินการทางธุรกิจว่า ณ ตอนนี้ เรากำลังใช้แผนอะไรกันอยู่ ตรงกับที่วางแผนกันหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เป็นการช่วยให้ทีมงานเข้าใจในทิศทางเดียวกันด้วย

เส้นทางในแผนที่ไม่ได้บอกว่า พื้นผิวถนนเป็นเช่นใด กำลังมีการก่อสร้างหรือไม่ บางแผนที่ทำล่วงหน้าก่อนการตัดถนนเส้นทางในแผนที่มี แต่ความเป็นจริงแล้ว ไม่มีเส้นทางให้เดินทางไปทางนั้น เมื่อต้องการผ่านจุดนั้น ก็จะต้องอ้อมไปใช้อีกเส้นทาง เพื่อไปให้ถึงจุดหมาย

Road Map ทางธุรกิจ การวางแผนต่างๆ หรือ แม้นกระทั่ง จุดเป้าหมายย่อย ก็เป็นเพียงแผนที่วางไว้ บางครั้ง การจะไปถึงจุดหมาย อาจจะไม่ต้องผ่านจุดนั้น แต่อย่างน้อย ยังมีแผนรองรับสำหรับการดำเนินธุรกิจ นั้นๆ และ บางครั้ง แผนที่วางไว้ อาจจะไม่เหมาะกับการดำเนินการ หรือ ขาดการสนับสนุน และในบางครั้ง แผนที่วางไว้อย่างสวยหรู ดูแล้วทำงานรวดเร็ว ก็อาจจะไม่สามารถทำจริงได้อย่างที่คาดหวัง ดังนั้น การดำเนินไปเพื่อจุดหมาย บางครั้งก็ต้องถอย บางครั้งก็ต้องอ้อม บางครั้งก็ต้องฝ่าไป เส้นทางแต่ละเส้น ไม่ใช่ว่าจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป การมุ่งสู่จุดหมาย จำเป็นต้องมีการพลิกแพลงเพื่อให้ถึงจุดมุ่งหมาย

แผนที่ จะใช้เครื่องหมายที่สื่อถึงสถานที่ต่างๆ ง่ายต่อการจดจำ และ เขียนอย่างง่ายๆตามความเป็นจริง อ่านง่าย เข้าใจง่าย และ ใช้เป็นเครื่องมือในการเดินทางแบบง่ายๆ

Road Map ทางธุรกิจที่ดี ก็ต้องเป็นแผนที่ง่าย อ่านแล้วเข้าใจกันทุกคน หรือ ใช้เวลาศึกษาแผนงานไม่นานก็จะเข้าใจ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจแผนการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เข้าใจถึงที่มา ที่ไป ของแนวความคิด และ หนทางการดำเนินไปของแต่ละเป้าหมายย่อย Road map ที่ดี จึงจำเป็นต้องให้คนทั่วไปเข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์พื้นๆ ไม่ใช่ใช้คำศัพท์หรูหรา ขั้นตอนยุ่งยาก วกวน สับสน ดูดี แต่ใช้งานไม่ได้..แผนที่ใช้สีเป็นตัวแบ่งเขตพื้นที่

Road Map ทางธุรกิจก็ควรจะแบ่งเป้าหมาย ในแต่ละเป้าหมายให้ชัดเจน แบ่งแยกการทำงานของแต่ละส่วนให้ชัดว่า งานนี้เป็นงานของหน่วยงานใด ใครรับผิดชอบ เพราะ ถ้าไม่ได้มอบหมายงานให้ผู้หนึ่งผู้ใดรับผิดชอบอย่างชัดเจน ก็เท่ากับ ไม่มีใครที่จะรับผิดชอบงานๆนั้นแม้นแผนที่จะเริ่มล้าสมัย เราเริ่มมีการใช้ GPS เป็น เครื่องมือในการช่วยเดินทาง แต่ถึงอย่างไร GPS ก็ไม่ได้แนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดเสมอไป บางครั้งก็พาเราหลงทาง ซึ่งผู้ใช้เครื่องมือนี้จะรู้ว่า GPS เป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้สะดวกขึ้น แต่ถึงอย่างไร เราก็ยังต้องใช้การตัดสินใจของเราในการเดินทางแต่ละครั้งอยู่ดี

Road Map สำหรับธุรกิจ แม้นจะมีเครื่องมือสนับสนุนมากมาย มีวิธีการหลากหลาย บางคนออกแบบผ่านคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนทุกๆขั้นตอนมีบอกเป็นคู่มือไว้พร้อมสรรพ แต่ถึงอย่างไร ผู้ตัดสินใจก็ควรจะเป็นคนที่ดำเนินการแต่ละขั้นตอนอยู่ดี ไม่มี Road Map ใดที่จะสมบูรณ์พร้อม คนทำงานทุกคน หน่วยงานทุกหน่วยงาน หรือแม้นแต่ผู้ประกอบการ ก็จะรู้ดีว่า ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข ณ ช่วงเวลานั้นๆ ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และ ความเชื่อมั่นว่าจะแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด Road Map อาจจะเป็นเพียงเครื่องนำทาง แต่ไม่ใช่เป็นแนวทางการดำเนินการที่ไม่สามารถแก้ไขได้การเชื่อมโยงแต่ละจังหวัด หรือ แต่ละสถานที่ บางครั้งการตัดถนนใหม่จะเป็นการสร้างเส้นทางที่ดีและใช้งานได้ในระยะยาว

แน่นอนว่า Road Map สำหรับธุรกิจ ในบางครั้งก็ต้องคำนึงถึงแนวทางการดำเนินงานใหม่ๆ เพื่อให้ไปถึงจุดเป้าหมายย่อย หรือ จุดเป้าหมายรวม หรือแม้นแต่ Road Map เองไม่ได้กล่าวไว้ แต่หากสามารถทำให้เป้าหมายมาถึงได้เร็วขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการทำงานใหม่ๆ นั่นก็ควรที่จะยอมรับและลุยเพื่อสร้างเส้นทางนั้นๆ ให้สำเร็จไปพร้อมกัน และ ให้ทันต่อการใช้งานกลับมาที่ Road Map ขององค์กรต่างๆที่จะเข้ายุค AEC ถ้าเขียน Road Map เหมือนเขียนแผนงานที่มีเส้นทางเดียว ก็อย่าเรียกว่า Road Map เลย เป้าหมายความสำเร็จของ Road Map คือเครื่องมือชี้แนะนำแนวทาง ดังนั้น มันอาจจะมีมากมายหลายทางเลือก เสียเวลามากในการเขียน อาจจะเขียนขึ้นมาแล้วได้ใช้บ้าง ไม่ได้ใช้บ้าง แต่แน่นอนว่า ประเด็นหลักๆที่จะต้องดำเนินไปให้เสร็จ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุค AEC ต้องมีเหมือนกัน แต่ทว่า การดำเนินไปในแต่ละประเด็นอาจจะแตกต่างกัน เมื่อมีปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงแผนงาน หรือ สร้างถนนขึ้นมาใหม่ ให้ทันกับเวลาที่จะมาถึง นั่นจึงควรจะเป็น Road Map ที่น่าจะสามารถช่วยเหลือ ผู้ประกอบการได้มาก อย่าให้แนวคิดการเขียนแผนธุรกิจแบบเดิมๆ มาครอบงำแค่เปลี่ยนชื่อ แต่ควรที่จะเข้าใจว่า Road Map คืออะไรก่อนที่จะทำกันต่อไปCreate Date : 17 มีนาคม 2555
Last Update : 17 มีนาคม 2555 18:46:13 น.
Counter : 5584 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มีนาคม 2555

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
17 มีนาคม 2555
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends