การผลิต


การผลิต

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)องค์กรธุรกิจทางด้านการผลิต มักจะแบ่งออกเป็นส่วนๆตามหน้าที่เสมอ อย่างเช่น หน้าที่การตลาด เพื่อการขายสินค้า เพื่อที่จะทราบความต้องการของลูกค้า หน้าที่การเงินและการบัญชี เพื่อจัดหาทุน และการตัดสินใจในการลงทุน หน้าที่ทางการบริหารบุคคล หน้าที่การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญขององค์กรธุรกิจทางด้านการผลิตก็คือ การผลิต

(ภาพจาก //www.applicadthai.com/)

การผลิตก็ขาดระบบการผลิตไม่ได้เช่นกัน ระบบการผลิตจะแบ่งออกเป็นขั้น เป็นตอน หรือ การผลิตสินค้าแบบตามสั่ง ก็ต้องมีการควบคุมการผลิตด้วยระบบการผลิตทั้งสิ้น การบริหารจะเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการผลิต เพื่อกำหนดแผนรวมของกิจการธุรกิจการผลิตสินค้า ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งสภาวะแวดล้อมทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร

สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร ก็อย่างเช่น เงิน ทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการดำเนินการ ปัญหาต่างๆ นิสัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ส่วนบุคคล บันทึกและเอกสาร รายงาน การสัมนา การประชุม เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นสภาวะที่เกิดภายในองค์กรทั้งสิ้น ส่วน สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่จะมีผลกระทบกับองค์กร ก็อย่างเช่น สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม การเมือง วัฒนธรรม การแข่งขันจากคู่แข่ง เทคโนโลยี ลักษณะและพฤติกรรมผู้บริโภค แหล่งวัตถุดิบ หนังสือพิมพ์ วารสาร รายงาน หนังสือ เป็นต้น

ทั้งนี้ระบบการผลิตต้องอาศัย ทิศทางขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของกิจการ ต้องอาศัยทิศทางจากความต้องการของลูกค้า กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน วัตถุประสงค์ของสินค้าที่ผลิต วิธีการ เทคโนโลยี และ งบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยระบบ และ การบริหารจัดการเข้ามาควบคุมเพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ไมว่าจะเป็นคุณภาพ ต้นทุนที่ต่ำ มาตรฐานการทำงาน ราคา ปริมาณการผลิตที่เหมาะสม และ ระดับสินค้าคงคลัง

การผลิตนั้น ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต แรงงาน ที่ดิน ทุน และ การบริหาร ซึ่งการเลือกทำเลหรือ ที่ดิน เพื่อใช้ในการผลิตนั้น ก็สำคัญค่อนข้างมาก การเลือกทำเลในการผลิตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ทำเลที่ดีควรจะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบ หรือ อยู่ใก้ลกับแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อลดต้นทุนที่เกิดจากการขนส่ง หรือถ้าหากต้องอยู่ห่างจากแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่งจำหน่ายสินค้า ก็ต้องมีทำเลทีมีการคมนาคมสดวก มีการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี หลีกเลี่ยงการแข่งขัน หรือ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็ต้องมีทำเลที่ดีกว่า และ ทำเลนั้นๆต้องมีสาธารณูปโภคที่ดี วิธีการที่จะใช้ในการเลือกทำเลในการตั้งโรงงานผลิตนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการสร้างตาราง ให้น่้ำหนักกับความต้องการแต่ละอย่างที่เหมาะกับกิจการ แล้ว ให้คะแนนแต่ละหัวข้อ ของแต่ละทำเล ผลรวมของน้ำหนักที่คุณให้กับแต่ละสถานที่นั้น จะบ่งบอกได้ว่า คุณควรจะเลือกสถานที่ใดมากกว่ากัน...

เมื่อมีการผลิตเกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาต่างๆของการผลิต ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
- ปัญหาเกี่ยวกับเทคนิค
- อุปสรรคที่เกิดในกระบวนการผลิต
- ปัญหาที่เกี่ยวกับคน
- ปัญหาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
- ปัญหาจากการดำเนินงาน
- ปัญหาด้านการวางแผน อย่างเช่นการคาดคะเนความต้องการของผู้บริโภคผิด
- การวางแผนการผลิตผิดพลาด
- ปัญหาการออกแบบกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนหรือลดขั้นตอนมากเกินไป
- การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมหรือยากเกินกว่าความสามารถที่จะผลิต
- หาบุคคลากรที่ไม่เหมาะสมกับงาน
- แรงงานมากหรือน้อยเกินไป
- เครื่องจักรขาดการบำรุงรักษา
- การจัดซื้อที่ได้ต้นทุนสูงกว่าปกติ
- ปัญหาความปลอดภัยของพนักงาน
- ปัญหาจากเงินทุน
- ปัญหาการขนส่ง
ฯลฯ เป็นต้น

ซึ่งปัญหาต่างๆนั้น ก็ต้องหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดการกับปัญหา ไม่ว่าจะจัดการที่ต้นเหตุของปัญหา หรือหาวิธีการป่้องกัน หรือ แก้ไขปัญหาเหล่านี้


การผลิตไม่ใช่เรื่องยาก และก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ปัญหาต่างๆของการผลิตของคนไทย ส่วนใหญ่มาจากการไม่มีเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้มองไม่เห็นภาพรวมของการผลิต มองไม่เห็นปัญหาที่ซุกซ่อนไว้ และ มองไม่เห็นการสิ้นเปลืองที่สามารถควบคุมได้ แต่ไม่ได้ทำ

ถ้าคุณมีส่วนร่วมกับการผลิต หรือ ปัญหาการผลิต ต้องหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง แล้วแก้ปัญหาให้ตรงจุดตั้งแต่จุดเริ่มของปัญหา การที่จะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจะทำให้สิ้นเปลือง และ ปัญหาไม่ยุติไม่ว่าจะให้เวลามันนานเท่าใดก็ตาม

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)

Create Date : 16 ตุลาคม 2548
Last Update : 28 กันยายน 2559 19:21:53 น.
Counter : 2316 Pageviews.

33 comments
  
เข้ามาเก็บความรู้ค่ะ พอดีอยู่ในธุรกิจของบริการ เลยมะต้องปวดหมองเรื่องการผลิตสักเท่าไร่ อิอิ
โดย: ladybear (ladybear ) วันที่: 16 ตุลาคม 2548 เวลา:11:17:59 น.
  
อยู่ในส่วนของงานบริการเหมือนกันค่ะ
แต่ก็ปวดหัว ^^'
...
โดย: ขอบคุณที่รักกัน (blueberry_cpie ) วันที่: 16 ตุลาคม 2548 เวลา:19:41:22 น.
  
อยากจะเข้าใจ
โดย: 11 พฤศจิกายน 2548 IP: วันที่: 0:07:45 เวลา:203.188.35.224 น.
  
ที่ผมเรียน เรียน....ไปผมไม่เข้าใจเลย ขอคำแนหน่อยคับ
โดย: อาตี๋...น่ารัก IP: 203.188.35.224 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:12:14 น.
  
วันนี้....นุ้ยน่ารักจังเลย คิดถึงนะ...ฝันดีนะคับ
โดย: จาก....พี่เฟียต IP: 203.188.35.224 วันที่: 11 พฤศจิกายน 2548 เวลา:0:16:04 น.
  
นิตยา
โดย: 13 มกราคม 2549 IP: วันที่: 12:29:25 เวลา:58.11.40.186 น.
  
โดย: เพ็ญผกา IP: 203.146.253.104 วันที่: 26 พฤษภาคม 2549 เวลา:13:03:33 น.
  
อยู่ในฝ่ายผลิต ปัญหามีมากกว่าที่เขียนไว้นะ บางทีกว่าจะเข้าใจทำราและพัฒนาได้ ปัญหาก็เกิดซ้ำๆ ไปแล้ว แต่มีข้อมูลได้อ่านและศึกษา ดีมากๆๆ
โดย: เด็กใหม่สายผลิต IP: 203.113.143.186 วันที่: 8 กรกฎาคม 2549 เวลา:8:41:30 น.
  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตทางด้านสุขภาพค่ะ
พอดีว่าหาข้อมูลทำรายงานยังหาไม่เจอเลย
โดย: sandy IP: 203.155.199.198 วันที่: 22 กรกฎาคม 2549 เวลา:20:39:42 น.
  

เรียนการจัดการมา แต่ก็ยังไม่เข้าใจสักเท่าไร ว่าเศรษฐกิจแบบไหนดีที่สมควรจะนำมาเป็นแบบอย่าง
โดย: หญิง IP: 203.113.17.141 วันที่: 25 กันยายน 2549 เวลา:15:20:59 น.
  
สายงานผลิตน่าปวดหัวจัง ปัญหาก้อเยอะ แก้ไม่ตกซักที เรื่องนี้เสร็จ เรื่องนี้ตามมา เมื่อไหร่จะแก้หายซักที
โดย: pp IP: 58.147.60.233 วันที่: 28 กันยายน 2549 เวลา:11:36:50 น.
  
คืออยากจะรู้ว่า การผลิตอย่างเต็มส่วน
หมายความว่าอย่างไรค่ะ ?
โดย: นิดน่อย IP: 202.137.135.214 วันที่: 31 ตุลาคม 2549 เวลา:20:34:48 น.
  
อยากทำด้านรีสอร์ทและการท่องเที่ยวคับผม
โดย: ม่อน IP: 203.156.86.72 วันที่: 24 มกราคม 2550 เวลา:15:33:20 น.
  
เรียนด้านการตลาดค่ะมีเรื่องที่เรียนแล้วไม่รู้เรื่องเต็มไปหมดเลย อยากให้มีข้อมูลทางการตลาดเยาะๆ
โดย: นิด IP: 125.24.149.247 วันที่: 2 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา:8:09:53 น.
  
โดย: บุ๋ม IP: 203.118.81.10 วันที่: 2 มิถุนายน 2550 เวลา:15:15:27 น.
  
อาจาร์ยให้หาความหมายของการผลิตและการปฎิบัติการไม่รู้จะไปหาที่ไหนช่วยหน่อยนะค่ะ
โดย: นู๋แตน IP: 124.120.172.125 วันที่: 24 มิถุนายน 2550 เวลา:22:40:25 น.
  
โดย: 000 IP: 203.172.187.116 วันที่: 29 มิถุนายน 2550 เวลา:14:16:58 น.
  
ฝากบอกแหม่มด้วยว่าเราหาไม่เจอ
โดย: บอล IP: 222.123.228.116 วันที่: 1 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:11:52 น.
  
อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับแฟรนไชส์พอดียังหาไม่เจอจะทำรายงานส่งอ.
บอลก็มาหาหรอแล้วเล่นไหน
โดย: บอล IP: 222.123.228.116 วันที่: 1 กรกฎาคม 2550 เวลา:17:14:28 น.
  
ทำรายงานเรื่องนี้อยู่จ๊ะ
โดย: น้ำหวาน IP: 203.113.61.71 วันที่: 29 กรกฎาคม 2550 เวลา:20:07:14 น.
  
กำลังทำรายงานเรื่องน้อย่เหมือนกานคับ
โดย: pempeka@hotmail.com IP: 125.24.194.154 วันที่: 6 สิงหาคม 2550 เวลา:14:16:40 น.
  
คุณที่หาความหมายการผลิต คุณเข้าgooglerพิมพ์คำที่คุณต้องการค้นหา
โดย: จิป้า IP: 125.26.197.32 วันที่: 14 สิงหาคม 2550 เวลา:10:15:28 น.
  
โดย: ส้ม IP: 125.27.174.119 วันที่: 20 สิงหาคม 2550 เวลา:17:50:52 น.
  
มีสาระดีคะและชอบมากเลยคะ ให้ความรู้ดีคะ
โดย: แพ็ก IP: 58.147.44.35 วันที่: 28 สิงหาคม 2550 เวลา:11:31:38 น.
  
ขุนเขายังอยู่ใยกลัวหาฟืนมิได้
โดย: สัมภเวสี IP: 202.5.94.111 วันที่: 29 สิงหาคม 2550 เวลา:9:23:31 น.
  
มีสาระมากมายเกี่ยวกับการผลิต
โดย: เหล็กดัด IP: 58.9.62.123 วันที่: 7 กันยายน 2550 เวลา:17:21:01 น.
  
อยากรู้เรื่องดำเนินการผลิตและการบริหาร ผมหาเท่าไรก็หาไม่เจอ งงงงงงงงมาก.....................
โดย: เอ็ม IP: 125.27.30.109 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2550 เวลา:20:30:51 น.
  
โดย: simle IP: 61.7.221.111 วันที่: 14 มกราคม 2551 เวลา:12:59:27 น.
  
กำลังเรียนบริหารอยู่ค่ะ
ยากจัง โดยเฉพาะเรื่องของการวิเคราะห์
ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับบทความดีดีอย่างน้อย
ขอศึกษาไว้นะค่ะ
-*-*-*-
ถ้ามีคำถาม ข้อสงสัย จะถามได้ที่ไหนค่ะ
โดย: หมิว IP: 202.28.117.235 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:8:59:57 น.
  
เรียนบริหารค่ะอยากรู้ว่าแนวความคิดการผลิตตรงกับบริษัทใด
โดย: น้องจุ๊ BC1D IP: 202.149.25.241 วันที่: 1 มิถุนายน 2551 เวลา:20:39:48 น.
  
ใครจะติดต่อ คงต้องเปิดที่ [ดู Profile ทั้งหมด] ข้างๆรูปของ wbj ครับ เพราะพี่เขาไม่ค่อยตอบในนี้สักเท่าไหร่
โดย: ปีกนก IP: 125.24.10.212 วันที่: 9 มิถุนายน 2551 เวลา:23:19:00 น.
  
อยากทราบลักษณะธุรกิจการผลิต
โดย: บีค่ะ IP: 118.174.122.183 วันที่: 8 กรกฎาคม 2551 เวลา:18:14:46 น.
  
ขอบคุณค่ะ
โดย: จูน IP: 118.174.168.107 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:44:21 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ตุลาคม 2548

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
16 ตุลาคม 2548
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends