บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
All blogs
 
ความเป็นจริงทั้ง 4 ของ ชีวิต และ ธุรกิจ

ถ้าจะมองให้เห็นความเป็นจริงในการบริหารงานเชิงพุทธผมก็อยากให้มองถึง ความเป็นจริง 4 ประการที่เกิดขึ้นกับคน มันก็เกิดขึ้นกับการบริหาร หรือ ธุรกิจ เช่นกัน สิ่งที่บอกให้กับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นและได้ปฏิบัติตนเพื่อหลุดพ้นจาก ความเป็นจริงทั้ง 4 นี้ ก็คือ สิ่งที่จะบอกให้กับผู้บริหาร หรือ เจ้าของกิจการทราบว่า ทุกๆธุรกิจย่อมอยู่ในวงโคจรของความจริง ทั้ง 4 ประการนี้ คือ เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย ซึ่งหนึไม่พ้นกับคนทุกๆคน และ ทุกๆธุรกิจ

การเกิด

คนเริ่มกิจการก็เหมือนกับคนที่พยายามสร้างให้กิจการนั้นๆ เกิดขึ้น เป็นจุดที่จะบอกว่าจะมีกิจการนี้เกิดขึ้นหรือไม่ การเกิดของคนในอดีตเป็นสิ่งที่ยากมาก หมอก็ไม่ได้เก่งกาจเหมือนปัจจุบัน ไม่ทราบว่าลูกในครรภ์จะเป็นอย่างไร ไม่รู้เลยว่าลูกในท้องจะเป็นหญิงหรือชาย หน้าตาของลูกในท้องเป็นอย่างไร หรือ ต้องทำอย่างไรเพื่อให้ลูกเก่งกาจ ฉลาดเป็นเลิศ ยิ่งเมื่อ 2500 กว่าปีที่ผ่านมา ลองนึกดูสิว่ามันจะยากขนาดไหน ก็เทียบกับกิจการที่เปิดใหม่ หากยังใช้การเกิดแบบตัวคุณเอง ไม่ได้ฝากครรภ์กับหมอที่มีความสามารถ ไม่ได้ให้คนที่เก่งมาดูแลเรื่องการเกิด ก็เท่ากับ กำลังย้อนการเกิดของธรุกิจ ให้เป็นการเกิดตามธรรมชาติ ซึ่งโอกาสเกิดได้ก็มีน้อย โอกาสเลี้ยงแล้วได้ดีเป็นเลิศ ก็ต้องมีน้อยไปตามๆ กัน มันเป็นสัจจะธรรมในปัจจุบันที่เห็นคนก่อตั้งธุรกิจมากมาย แต่ก็ต้องปิดตัวลงไปตามๆกัน...

ทางด้านการบริหารจัดการนั้น หากเปิดแผนกใหม่ การวางโครงร่างของแผนกเป็นสิ่งสำคัญ อะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่ต้องมี การเชื่อมโยงแผนกเข้าด้วยกัน หรือแม้นแต่ โครงร่างการบังคับบัญชาของแผนก รวมทั้งเส้นทางการเจิรญเติบโตในหน้าที่การงานของพนักงานแต่ละคน มีมากน้อยเพียงใด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายในการเพิ่มแผนกที่สมบูรณ์และอยู่ได้ ยิ่งเพิ่มแผนกที่ทำเงินให้กับธุรกิจด้วยแล้ว ยิ่งยากใหญ่ การทำให้แผนกสามารถอยู่รอดได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบอีกมากมายที่จะต้องเรียนรู้ และ จัดการ

ส่วนคนที่จัดตั้งแผนกอย่างขอไปที ให้มันจบๆ ขอแค่สามารถหาเงินได้ก็พอแล้ว.. ส่วนใหญ่ เสียเวลากับการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยไม่ได้ลดปัญหาที่จะตามมา ก็เลยจ้างผู้บริหารมาเพื่อแก้ไขปัญหา แทนที่จะจ้างผู้บริหารมาเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป...

ความแก่

สังขารของคนเราไม่เที่ยง เมื่อมีการเกิด การเติบโตขึ้น ก็เท่ากับ เราก็เริ่มแก่ขึ้น เป็นสิ่งธรรมชาติที่สร้างมาให้ ตั้งแต่เกิด เมื่อผ่านไปหนึ่งวัน ก็เท่ากับเราเติบโตขึ้นไปหนึ่งวัน แต่แท้ที่จริงแล้ว เรากำลังเริ่มแก่ขึ้นทีละวัน แต่การเติบโตในช่วงวัยเด็กแรกเริ่มนั้น การแก่ขึ้นเป็นการสร้างและเพิ่มศักยภาพของเด็กให้มีความสามารถให้ถึงพร้อมเพื่อการเผชิญโลกในอนาคต มีคนมากมายที่หมดโอกาสที่จะผ่านช่วงชีวิตจนถึงวัยชราจริงๆ ทั้งโรคภัยไข้เจ็บ หรือแม้นแต่อุบัติเหตุ เป็นสิ่งที่ทำให้คนมากมายที่จบชีวิตลงอย่างน่าเศร้าใจ..

ธุรกิจก็เช่นกัน เจ้าของกิจการที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนควรเริ่มต้นธุรกิจจากเล็กๆแล้วค่อยขยายให้ใหญ่ขึ้น ให้เหมาะสมกับประสบการณ์ที่มี การพยายามทำให้ธุรกิจขยายให้เร็วขึ้น บางทีมันอาจจะส่งผลให้ร่างกายของธรุกิจไม่แข็งแรงเท่าที่ควร การเรียนรู้ในเริ่มแรกของการจัดตั้งกิจการ จะเป็นแนวทางทั้งชีวิตของกิจการเลยก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่ ธุรกิจที่สร้างขึ้น สิ่งที่หล่อหลอมธุรกิจเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งบอกว่า อนาคตของธุรกิจเป็นอย่างไร หรือ ธุรกิจที่ดำเนินกิจการลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ เราก็สามารถเดาได้ว่า ธุรกิจนั้น ได้ผ่านประสบการณ์มาเช่นใดได้เช่นกัน

การบริหารธุรกิจนั้น ประสบการณ์ของการบริหารนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักบริหาร ความสามารถของนักบริหารและประสบการณ์ที่ผ่านมา จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า เขาสามารถควบคุมธุรกิจหรือแผนกของเขาได้ดีมากน้อยเพียงใด เขาจะควบคุมแล้วจะมีจุดอ่อน หรือ จุดแข็งทางด้านใด ซึ่งก็ขึ้นกับประสบการณ์ของนักบริหารทั้งสิ้น...

องค์กรที่สร้างผู้บริหารจากพนักงาน จะทำให้มุมมองและวิสัยทัศน์ของการบริหารเป็นแบบเดิมๆ ส่วน องค์กรที่รับผู้บริหารใหม่ๆที่ผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างเข้ามา จะพบว่าจะมีแนวทางใหม่ๆ และ วิธีการที่นอกเหนือจากที่เคยกระทำมาแล้วเสมอๆ ซึ่งก็ขึ้นกับแต่ละองค์กรว่าต้องการเช่นใด...

ความเจ็บป่วย เป็นไข้ไม่สบาย

ความเจ็บไข้ไม่สบาย เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนต้องเจอกันทั้งสิ้น ไม่ว่าเจ็บไข้เล็กๆน้อยๆ หรือ ต้องนอนโรงพยาบาล ความเจ็บไข้มักเกิดจากเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย แล้วทำให้เกิดร่างกายอ่อนแอ เกิดจากความไม่สมดุลในร่างกาย เช่นเม็ดเลือดขาวไม่สามารถกำจัดสิ่งแปลกปลอมได้หมด เป็นต้น ทำให้เกิดความเจ็บป่วย และ ความเจ็บป่วยนี้เองที่คนเราทุกคนไม่ต้องการ จึงทำให้คนอีกกลุ่มที่มองเห็นความเจ็บป่วยเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตน จึงหันไปดูแลเรื่องสุขภาพทั้งอาหารการกิน และ การออกกำลังกายกันมากขึ้น...

ธุรกิจก็เช่นกันย่อมมีปัญหาที่เกิดจากความไม่สมดุลย์ของคน ของงาน ของหัวหน้างาน ของคน หรือ ของระบบอยู่เป็นประจำ การแก้ปัญหาของหัวหน้างานในแต่ละส่วนอาจจะทำให้ความไม่สมดุลย์กลับมาสู่สภาวะสมดุลย์ได้ แต่ก็ต้องใช้เวลา ใช้แรงงานมากกว่าปกติ...

ปัญาหาของธุรกิจนั้น ไม่ว่าใครก็ตามย่อมไม่อยากให้มันเกิดขึ้น และ หากปัญหาเหล่านั้น อาจจะส่งผลถึงกับการทำให้ธุรกิจปิดตัวลงไป ยิ่งไม่อยากให้เกิดขึ้นเลย ทั้งนี้ ก็ขึ้นกับการบริหารของนักบริหารว่า จะสามารถทำให้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ลดน้อยลง หรือ ไม่มีเลยได้อย่างไร การจัดระบบที่ดี การบำรุงรักษาระบบอยู่บ่อยๆ หรือ การทำให้พนักงานมีความพึงพอใจ หัวหน้างานมีความสามารถ สิ่งเหล่านี้ต้องดูแลอยู่เป็นประจำ เพื่อทำให้องค์ประกอบของธุรกิจแข็งแรงตลอดเวลา...

ตาย

ทุกคนเกิดมาก็ต้องตายกันทุกคน เพียงแต่การตายของแต่ละคน ไม่เหมือนกัน อาจจะตายเพราะป่วยไม่สบาย หรือ ตายไปตามอายุไข หรือ ตายเพราะเกิดอุบัติเหตุก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใคร แต่ก็ต้องเกิดขึ้น ซึ่งคนบางคนเลยวางแผนการตายไว้ โดย [u]ตัวตายแต่ชื่อยังอยู่[/u] ซึ่งทำให้เขาสามารถยืดเวลาการตายไปจริงๆ จากสังคมได้ อย่าเช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ ร่างกายของท่านตายไปแล้วเมื่อ 2500 กว่าปีที่ผ่านมาแต่ชื่อเสียง คุณความดีที่มีให้กับมวลมนุษย์ ยังอยู่และจะสืบต่อไปอีกนาน นั่นเป็นการตายของกายหยาบ แต่ในความทรงจำและความดีนั้นไม่ตายจากไปด้วย...

ธุรกิจ ทุกๆธุรกิจก็ย่อมเดินทางไปถึงจุดจบเช่นกัน เพียงแต่ใครสามารถวางแผนการจบสิ้นของธุรกิจแล้ว สามารถส่งผลดีให้กับเจ้าของธุรกิจ หรือ ส่งผลดีมีชื่อเสียงให้อยู่ได้ยาวนานกว่ากัน... การวางแผนธุรกิจที่ดีย่อยคำนึงถึงเหตุปัจจัยที่จะทำให้กระทบกับการดำเนินธุรกิจ ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจเกิดความเสียหายมากๆ นั้น ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ เพื่อดำเนินกิจการได้ต่อไป แต่หากไม่สามารถทำให้กิจการดำเนินอยู่ได้ ก็ต้องหากิจการใหม่มารองรับเป็นต้น

ผู้บริหารที่จะเกษียรตัวเอง หรือ จะลาออกจากธุรกิจที่ดูแลอยู่ ต้องสร้างทายาททางการบริหารเพื่อสร้างให้การบริหารไม่ขาดตอน หลายคนที่อยากจะออกจากบริษัทฯ แล้วออกจากบริษัทฯเลยโดยไม่สร้างทายาททางบริหาร อาจจะโดนคนก่นด่าไล่หลัง หรือ สาปแช่งโดยเราไม่รู้ตัวก็ได้ หากนักบริหารที่มีจริยธรรมในจิตใจ การลงจากบัลลังค์การบริหารควรจะมีผู้สืบทอดที่ดีก่อนจะจากไป... นั่นเป็นสิ่งที่ควรทำ


Create Date : 05 กรกฎาคม 2548
Last Update : 5 กรกฎาคม 2548 23:22:18 น. 8 comments
Counter : 1646 Pageviews.

 

หวัดดีคะ แวะเข้ามาอ่านมุมมองดีๆของการทำธุรกิจคะ


โดย: asariss วันที่: 6 กรกฎาคม 2548 เวลา:0:38:14 น.  

 
เศรษฐกิยไทย ย่ำแย่น่ะครับ จะดีกว่า นี้ไหมสงสารพ่อ แม่ที่ต้อง ทำงาน หนัก บางวัน ผมแถบนอนไม่หลับเพราะต้องคิดว่า พรุ่งนี้ จะ มีงานเข้ามาใหม่ นักท่องเที่ยวไม่ค่อยเข้า มาไทยเลย ถนนว่างเปล่า


โดย: เศรษฐวิทย์ IP: 61.7.174.216 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:17:27:27 น.  

 
รัฐบาลอย่ามั่วมา ทำรายประชาชน สิผมไม่ได้ว่าคนไม่ดีน่ะ แต่ว่าคนดี ก่ะมี อยากจะบอกให้ พวกที่ งานไม่ทำสร้างความเดือนร้อนให้ประชาชน ไม่สงสาร ในหลวง หรอ ผู้ที่ให้ พวกเราได้ มีที่อยู่ ยังสร้างความวุ่นวาย อีก ลองไปคิดดูดีดีสิ


โดย: เศรษฐวิทย์ IP: 61.7.174.216 วันที่: 14 ธันวาคม 2550 เวลา:17:29:52 น.  

 
เป็นสัจธรรมจริงๆครับ เกิด แก่ เจ็บ ตาย


โดย: u461 IP: 58.8.37.108 วันที่: 26 ธันวาคม 2550 เวลา:9:47:46 น.  

 
เนื่องจากว่าเนื้อหาความรู้ของอาจาร์ย เย่อะมาก ผมอ่านไปอ่านมา บ้างที่ก็อ่านซ้ำ พออ่านๆ ไป ซักระยะ ก็อ้าว ตรูอ่านแล้วนี่หว่า .....อิอิอ เลยขอฝากเม้นท์ไว้เตือนตัวเองครับ ....เพราะผมจะอ่านของอาจาร์ยให้ครบทุกเรื่องเลย... ( คนดี มีฝีมือ ถือคติ.... คนไม่ดี มีฝึมือ ถือทิฐิ )


โดย: เจมส์ เลิฟ IP: 125.24.68.231 วันที่: 1 มิถุนายน 2552 เวลา:14:02:17 น.  

 
Comparison with radical To make things better.Thank you very muchโดย: Kron IP: 125.24.57.84 วันที่: 15 สิงหาคม 2552 เวลา:18:48:19 น.  

 
เป็นความจริงที่ทุกคนต้องเจอจริงๆคะ


โดย: I+am+With+You วันที่: 4 พฤศจิกายน 2552 เวลา:16:58:17 น.  

 
คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ สามข้อหลังเราเลือกได้ เรามีทางเลือกที่จะทำมากมาย ขึ้นกับเราจะตัดสินใจ ตัดสินใจจุดเล็ก ๆ ทีละน้อย ๆ จนเป็นนิสัย เป็นตัวคุณ ณ วันนี้ ดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณ

๑. ทุกคนต้องเรียน เรียนรู้ ใครจะเรียนมากเรียนน้อย ก็แล้วแต่ตัวคุณเลือกเอง
๒. ทุกคนต้องทำงาน คุณมีสิทธิ์เลือกได้
๓. คุณต้องมีครอบครัว
๔. คุณต้องมีสังคม
๔. คุณต้องมีเวลา และความเป็นส่วนตัว


โดย: นายประหยัด IP: 223.206.231.96 วันที่: 25 กรกฎาคม 2554 เวลา:18:30:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 207 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.