ประะเภทของที่ปรึกษา (ในความเป็นจริง)
ประะเภทของที่ปรึกษา (ในความเป็นจริง)
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Mentor Jung


ทำอาชีพ ที่ปรึกษา ไม่ใช่เรื่องง่าย และ คำว่า ที่ปรึกษา คนยังใช้คำเดียวกัน แต่มีความหมายแตกต่างกัน 
ต้องเข้าใจว่า "ที่ปรึกษา" ในเมืองไทย สามารถจำแนกได้ 8 แบบ คือ

1. ที่ปรึกษา ที่ต้องทำงานให้กับองค์กรด้วย ก็เหมือนกับ พนักงานดีๆนี่เอง แต่เรียกให้หรูว่า ที่ปรึกษา เพื่อให้แตกต่างจากพนักงาน โดยมีสิทธิในการเข้างานจำนวนวันน้อยกว่า หรือ เวลางานที่ยืดหยุ่นมากกว่า ทั้งนี้เพื่อองค์กรจะได้จ่ายเงินน้อยแต่ได้คนมีคุณภาพเข้ามาทำงานในการควบคุมงานด้วย

2. ที่ปรึกษา ที่องค์กรยกย่องให้เกียรติ โดยให้ใช้คำว่า ที่ปรึกษานำหน้า แต่ไม่จ่ายเงิน ทั้งนี้เพราะเห็นว่า แค่ขอคำปรึกษาเล็กๆน้อยๆ ก็แค่คิดให้ก็พอ เดี๋๋ยวไปทำเอง ดังนั้น คนที่คิดแบบนี้ก็มีมากในเมืองไทย เวลาเก็บเงิน เขาก็จะ งงๆ ว่า ทำไมต้องเก็บ ไม่ได้ทำอะไรให้เขาสักหน่อย สรุปว่า เขาก็จะไม่จ้าง

3. ที่ปรึกษา เป็น คนทำงานของภาครัฐ ต้องให้บริการ ฟรี ซึ่ง ธุรกิจขนาดเล็กไปถึง ขนาดกลาง ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐในการให้คำปรึกษาฟรี ไปมากกว่า 60% ของสถานประกอบการทั้งหมด หรือ องค์กรที่ต้องการใช้ ที่ปรึกษา โดยไม่เสียเงิน อีกทางหนึ่ง ก็จะใช้ที่ปรึกษาโดยให้ที่ปรึกษารับเงินจาก ภาครัฐที่ช่วยค่าที่ปรึกษา ครึ่งหนึ่ง แต่ตนเองไม่อยากจะเสีย ที่ปรึกษา ได้ค่าแรงจาก ภาครัฐ แต่ไม่ได้จาก สถานประกอบการก็มี.. มีประมาณ ครึ่งหนึ่งที่ได้เงินจากสถานประกอบการด้วย ส่วนใหญ่ สถานประกอบการต้องการใช้บริการฟรี

4. ที่ปรึกษา ที่เป็น คนร่วมพรรค(พวก) ของ คนที่มีตำแหน่งสูง กลุ่มนี้ จะมีรายได้ ต้องทำงาน แต่ก็มีเป้าหมาย พยายามผลักแนวทางการบริหารประเทศ จากแนวคิดของตนเอง หรือ เอาแนวคิดของ คนทำงาน ไปนำเสนอว่าเป็นแนวคิดของตนเอง เพื่อให้ดูว่าตนเองมีผลงาน โอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมให้เติบโตในพรรค จะได้มีหนทางมากขึ้น และอีกการดำเนินงานคือ การหาช่องทางการสร้างรายได้ให้พรรค(พวก) โดย บีบเอาจากคนทำงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในส่วนที่มี Budget ที่ต้องใช้ที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยตรง ส่วนใหญ่ จะโดน ที่ปรึกษากลุ่มนี้ ดึงไปโดยอ้างว่า มีช่องทางการดำเนินงานที่ดีกว่า เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น สรุปว่า ที่ปรึกษากลุ่มนี้ ทำงานเพื่อ ตนเองและพรรค(พวก) ไม่ได้คำนึงถึงองค์กร และ ประเทศชาติ สักเท่าไหร่

5. ที่ปรึกษา จากตำแหน่งงานเดิมหรือมีเส้นสายภายใน เนื่องจากได้สร้างหรือมีเส้นสายในองค์กรเดิมอย่างดี ลูกน้องที่ขึ้นมาใหม่เลยต้องการให้มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาองต์กรต่อไป หรือ ต้องการใช้เส้นสายเพื่อสร้างความก้าวหน้า และ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานในเรื่องที่ ที่ปรึกษา มีเส้นสาย กลุ่มนี้ จะได้เงินเดือนค่อนข้างสูง เป็นไปตามกฎระเบียบของภาครัฐ แต่ผลงานอาจจะมี หรือ อาจจะไม่มีก็สุดแล้วแต่

6. ที่ปรึกษา จากการขึ้นทะเบียน ที่ปรึกษา อันนี้ มีทั้งผู้ประกอบการ คนทำงาน คนในองค์กรภาครัฐ และ คนทั่วไป จะเห็นว่า แค่ลงทะเบียนในเว็บไซด์ ก็จะเรียกตนเองว่า ที่ปรึกษา แล้ว ทางภาครัฐ จึงต้องจัดให้มีการสอบ ประเมินคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการให้คำปรึกษา เฉพาะด้าน คนกลุ่มนี้ บางคนก็สอบ บางคนก็ไม่สอบ แต่ก็บอกว่าตนเองเป็นที่ปรึกษา อันนี้มีเยอะ ทำให้ ที่ปรึกษาธุรกิจ จริงๆโดยดูถูกไปด้วย

7. ที่ปรึกษา จากการมีชื่อเสียง ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ อันนี้ อาจจะมีทั้งมีผลงานและไม่มีผลงาน ที่เห็น มี ที่ปรึกษาที่ถนัดด้านหนึ่ง แต่ก็ให้ไปทำอีกด้านหนึ่ง ก็มี องค์กรที่มีชื่อเสียง หรือ สถาบันการศึกษา มักจะใช้ ที่ปรึกษา ประเภทนี้ เพราะ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรไปด้วย

8. ที่ปรึกษาธุรกิจ แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ

8.1 ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่เน้นรายได้ของตนเองเป็นหลัก กลุ่มนี้ เป็น ที่ปรึกษาธุรกิจที่เน้นเรื่องรายได้ของตนก่อนความสำเร็จของผู้ประกอบการ จะเห็นว่า ถ้าไม่ได้เงิน จะไม่ให้คำแนะนำอะไรทั้งนั้น  

8.2 ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้วยใจ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ที่พยายามทำให้สถานประกอบการ ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งหาข้อมูล ทั้งแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ แต่ส่วนใหญ่ ได้เงินบ้าง ไม่ได้เ้งินบ้าง ก็พยายามทำกันไป

8.3 ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านการฝึกอบรม มักใช้การให้การฝึกอบรมทางด้านทฤษฎี เป็นประตูในการเข้าไปสถานประกอบการ บางท่านก็สามารถให้คำแนะนำได้อย่างดี บางท่านก็เข้าไปเพื่อเพิ่ม ฝึกอบรม ให้กับองค์กร โดยไม่ได้คำนึงถึงผลที่ได้รับอย่างแท้จริง บางคนก็ประสบความสำเร็จ เพระาคนในองค์กร สามารถนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้้ แต่ถ้าคนในองค์กรไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้ ก็จะตำหนิ คนในองค์กรว่า ไม่ทำงาน ไม่มีความสามารถ แต่ที่ปรึกษา ก็ไม่เคยทำเป็นตัวอย่างให้ดู อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่

8.4 ทีปรึกษาธุรกิจ ที่มีความรู้ ความสามารถ ทางด้านทฤษฎี มักมาจาก อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ออกมาหาประสบการณ์ หรือ ทำให้กับสถานศึกษา ในการให้คำปรึกษากับสถานประกอบการที่เข้าร่วมด้วย คนกลุ่มนี้ใช้ทฤษฎี มาประยุกต์ในการให้คำปรึกษา เป็นที่ยอมรับของกลุ่มที่เชื่อมั่นกับสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะมีปมทางการศึกษามาก่อน มีทั้งการให้การอบรม และ แนะนำ สถานประกอบการที่มีคนเก่งๆสามารถประยุกต์ทฤษฎีมาเป็นภาคปฏิบัติได้ ก็จะไปได้สวย แต่ถ้า องค์กรไม่แข็งแกร่งพอ เมื่อเจอที่ปรึกษาลักษณะนี้ ก็จะสับสนกันทั้งองค์กรไปเลย

8.5 ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่มีประสบการณ์ การทำงานตรง มักเป็นคนที่ทำงานเป็นผู้บริหารมาก่อน มีประสบการณ์การทำงานมามาก มักไม่ค่อยมีทฤษฎี เน้นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือ แนะแนวทางการดำเนินงานที่ตนเองเคยประสบความสำเร็จมาก่อนให้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา

8.6 ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ให้คำปรึกษาเพียงอย่างเดียว ไม่ลงมือทำ จะพบมากกับที่ปรึกษาที่เน้นทฤษฎี ทั้งนี้ การไม่เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ ทำให้มีการแนะนำที่ไม่สามารถดำเนินการได้ก็มี

8.7 ที่ปรึกษาธุรกิจ ที่พยายามแปลงร่างไปทำงานให้กับ สถานประกอบการ กลุ่มนี้เน้นเรื่องการปฏิบัติการมาก ต้องการความสำเร็จ และ ไม่ค่อยเชื่อใจพนักงานในองค์กรว่า จะสามารถทำได้ กลัวว่าพนักงานในองค์กรจะไม่สามารถทำได้ แล้วตนเองจะไม่มีผลงาน จึงจะลงมือทำเองไปซะทุกเรื่อง

ทั้ง นี้ รูปแบบการเป็นที่ปรึกษา ก็ขึ้นอยู่กับส่วนผสมการเป็นที่ปรึกษาของแต่ละบุคคล ว่าจะเป็นที่ปรึกษาในรูปแบบใด...

แล้วคุณเป็นที่ปรึกษาแบบใด....?  ตอบผมหน่อยนะ...Create Date : 31 ตุลาคม 2559
Last Update : 31 ตุลาคม 2559 10:22:34 น.
Counter : 1549 Pageviews.

0 comments
ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
 *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ตุลาคม 2559

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends