Ortho knowledge for all @ Do no harm patient and myself @ สุขภาพดี ไม่มีขาย ถ้าอยากได้ ต้องสร้างเอง
Group Blog
 
All Blogs
 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
'ในหลวง'พระราชทาน พรปีใหม่ พร้อม ส.ค.ส.พระมหาชนก ประจำปี 2558 ให้คนไทยคิดให้รอบคอบ เที่ยงตรงและยั่งยืน

วันที่ 31 ธ.ค.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ให้คนไทยคิดรอบด้าน รอบคอบ เที่ยงตรงและยั่งยืน พร้อมพระราชทานบัตรอวยพร ส.ค.ส. พุทธศักราช 2558 พระมหาชนก แก่ปวงชนชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส แด่ปวงชนชาวไทยเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 ว่า ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคน ให้มีความสุขความเจริญ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารภปรารถนา ในปีใหม่นี้ ขอให้ประชาชนชาวไทยตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดให้คิดให้ดีให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อให้การกระทำนั้นบังเกิดผลเป็นความสุขความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติ ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีความสุขสวัสดี พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการสวัสดีปีใหม่

บัตรอวยพร ส.ค.ส. พุทธศักราช 2558 พระมหาชนก "ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์

ปัญญาที่เฉียบแหลม

กำลังกายที่สมบูรณ์"

ขอจงมีความสุขความเจริญ HAPPY NEW YEAR

ทั้งนี้ ส.ค.ส.พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 นี้ เป็นภาพจากพระราชนิพนธ์พระมหาชนกการ์ตูนในเหตุการณ์ขณะที่เรือกำลังแล่นไปสุวรรณภูมิล่ม พระมหาชนกต้องอดทนว่ายน้ำอยู่ในมหาสมุทรนานถึง 7 วัน 7 คืน และนางมณีเมขลาได้มาอำนวยพรให้

กลางภาพ ส.ค.ส.มีพรพระราชทานพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ว่า ขอให้ทุกคนมีความเพียรที่บริสุทธิ์ปัญญาที่เฉียบแหลมกำลังกายที่สมบูรณ์

ด้านล่างของภาพข้อความภาพขวามีข้อความภาษาไทยขอจงมีความสุขความเจริญ และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีขาว ว่า HAPPY NEW YEAR และชื่อพระราชนิพนธ์พระมหาชนก The Story of MAHAJANAKA

ด้านซ้ายบนของ ส.ค.ส.มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎและผอบทองประดับ มีตัวอักษรสีเหลือง พร้อมข้อความว่า ส.ค.ส.2558 และตัวอักษรสีขาวข้อความว่า สวัสดีปีใหม่

ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีเขียวเข้ม มุมล่างซ้ายมีข้อความ ก.ส.9 ปรุง 301021 ธ.ค.2557 มุมด้านขวาข้อความมหาวิทยาลัยปูทะเลย์ มิถิรา 2557 กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านบนด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 2 แถว ส่วนด้านล่างเรียงกัน 3 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม

เครดิต http://www.thairath.co.th/content/472197..........................................

สมเด็จพระเทพฯ ได้พระราชทานลายพระหัตถ์พรพระราชทานสำหรับปีมะแม แก่ประชาชนชาวไทยผ่านร้านภูฟ้าเมื่อวันที่14 พ.ย.57 ด้วยว่า

“ส.ค.ส. 2558

มะแมแพะน่ารัก ฟาร์มฉันมีแพะอยู่สองชนิด

แบล็กเบงกอลดำสนิทตัวไม่ใหญ

แพะจำนาปารีสูงกว่าใคร

ต้องติดใจงามสง่าน่ารักจัง

เหล่าพวกแพะปีมะแมนำแต่สุข

ปีนี้ห่างภัยไกลทุกข์กว่าหนหลัง

ทั้งแข็งแรงร่างกายมีพลัง

ประดุจดังจิตหมายสบายเอย”
 

Create Date : 31 ธันวาคม 2557    
Last Update : 31 ธันวาคม 2557 21:22:25 น.  

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ 2557

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัส แด่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ ว่า "บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุขความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ความปรารถนาของทุกๆ คนคงไม่แตกต่างกันนัก คือ ต้องการให้ตนเองมีความสุขความเจริญและให้บ้านเมืองมีความสงบ ร่มเย็น ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายรักษาสุขภาพ กาย สุขภาพจิต ให้สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มกำลัง ข้อสำคัญจะคิดจะทำสิ่งใด ให้นึกถึงส่วนรวม และความเป็นไทยไว้เสมอ งานของตนและงานของชาติ จะได้ดำเนินก้าวหน้าไปโดยถูกต้อง เที่ยงตรงไม่ติดขัด และบรรลุถึงประโยชน์ เป็นความสุขความเจริญและความสงบร่มเย็น ดังที่ทุกคนตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน"

พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ปวงชนชาวไทย เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้ม ทรงผูกเนคไทสีเขียวอ่อนมีลวดลายฉลองพระองค์ชั้นในเชิ้ตขาว ฉลองพระบาทสีดำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระเก้าอี้สีขาว หน้าพระแกล หรือหน้าต่าง ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงฉายร่วมกับ คุณทองแดงสุนัขที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 หมอบอยู่แทบพระบาทเบื้องขวา ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้ายมีผอบทองประดับ เบื้องล่างของผอบทอง มีตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า ส.ค.ส. 2557 และตัวอักษรสีส้มข้อความว่า สวัสดีปีใหม่ ด้านขวาใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ ด้วยตัวอักษรสีฟ้า ว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวเข้ม ว่า Happy New Year 2014 กรอบของ ส.ค.ส พระราชทาน ฉบับนี้เป็นภาพ ใบหน้าคนเล็กๆ ที่มีแต่รอยยิ้ม เรียงกัน ด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกัน ด้านละ 2 แถว พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร

..................


สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี

โปรดประทานพรโดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เนื้อเพลง เพลงวันปีใหม่ (เพลงพรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ในหลวง)
ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
คำร้อง: พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู­่หัวฯ จากอัลบั้ม เอช เอ็ม บลูส์ ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่


.....................................


นำมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นมงคลกับชีวิต ..
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ..
เป็นบุญที่ได้เกิดมาไต้เบื้องยุคลบาท ฯ 

Create Date : 01 มกราคม 2557    
Last Update : 1 มกราคม 2557 20:42:23 น.  

หนังสือ โรคกระดูกเด็กปัญหาไม่เล็กแต่แก้ได้ .. หนังสือเล่มใหม่ออกแล้วครับหนังสือ โรคกระดูกเด็กปัญหาไม่เล็กแต่แก้ได้
รหัสสินค้า: 002099
ราคาพิเศษ: 117.00 บาท
ISBN: 9786165155496
นักเขียน: นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์

รายละเอียด:
ความผิดปกติในเด็ก จะต้องเริ่มรักษาให้เร็วที่สุด ปล่อยไว้นานความผิดปกติก็จะมากขึ้น
โรคกระดูกเด็กปัญหาไม่เล็กแต่แก้ได้ โดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ นพ.พนมกร ดิษฐสุวรรณ์
"หมอหมู" เจ้าของล็อกอินชื่อดังแห่งเว็บไซดต์พันทิป

http://nationbook.tarad.com/product.detail_910140_th_5688291


หนังสือเล่มก่อนหน้า


"คำถามฮอต สกัด กระดูกเสื่อม" ... รวบรวมคำถามที่พบบ่อย และ คำตอบคำแนะนำ ท่าบริหาร ..

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=23-02-2013&group=2&gblog=19


" รู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูก " คู่มือต่อกรโรคกระดูกตั้งแต
่ศีรษะจรดปลายเท้า .. เล่มนี้ จะเป็นเนื้อหาความรู้ ในโรคที่พบบ่อย ๆ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=22-06-2009&group=2&gblog=6
 

Create Date : 17 พฤศจิกายน 2556    
Last Update : 17 พฤศจิกายน 2556 13:48:37 น.  

คำถามฮอต สกัด กระดูกเสื่อม .. หนังสือเล่มใหม่ ออกแล้วครับ ^_^คำถามฮอต สกัด กระดูกเสื่อม         ปกหน้า                                                        ปกหลัง
    ตัวอย่าง เนื้อหาด้านใน


หนังสือเล่มใหม่ ออกแล้วครับ ^_^ ..

รวบรวมคำถามที่พบบ่อย และ คำตอบคำแนะนำ ท่าบริหาร ..
ราคา เล่มละ ๑๕๐ บาท .. มีจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำ .. ( ถ้าร้านไหน ไม่มี ก็แสดงว่า เป็นร้านชั้นตาม ^_^ )


หนังสือเล่มก่อนหน้า " รู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูก " คู่มือต่อกรโรคกระดูกตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า .. เล่มนี้ จะเป็นเนื้อหาความรู้ ในโรคที่พบบ่อย ๆ

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=cmu2807&date=22-06-2009&group=2&gblog=6

ไม่แน่ใจว่ายังมีเหลืออยู่หรือเปล่า ถ้าสนใจ ก็ลองสอบถามที่เฟส สำนักพิมพ์ ฐานบุ๊คส์ นะครับ https://www.facebook.com/ThanBooks


 

Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2556    
Last Update : 23 กุมภาพันธ์ 2556 16:05:16 น.  

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ครับ
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอำนวยอวยพรให้ทุกท่าน ประสพกับความสุข ความเจริญในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว คิดหวังสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีงามขอให้ได้สมดังหวังตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ และตลอดไป

คิดดี พูดดี ทำดี คบคนดี ชีวิตก็จะดีมีความสุข
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ครับ 

Create Date : 27 ธันวาคม 2555    
Last Update : 27 ธันวาคม 2555 13:40:08 น.  

1  2  3  4  5  

หมอหมู
Location :
กำแพงเพชร Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 586 คน [?]
ผมเป็น ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ หรือ อาจเรียกว่า หมอกระดูกและข้อ หมอกระดูก หมอข้อ หมอออร์โธ หมอผ่าตัดกระดูก ฯลฯ สะดวกจะเรียกแบบไหน ก็ได้ครับ

ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่ง ซึ่งเมื่อเรียนจบแพทย์ทั่วไป 6 ปี ( เรียกว่า แพทย์ทั่วไป ) แล้ว ก็ต้องเรียนต่อเฉพาะทาง ออร์โธปิดิกส์ อีก 4 ปี เมื่อสอบผ่านแล้วจึงจะถือว่าเป็น แพทย์ออร์โธปิดิกส์ โดยสมบูรณ์ ( รวมเวลาเรียนก็ ๑๐ ปี นานเหมือนกันนะครับ )

หน้าที่ของหมอกระดูกและข้อ จะเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย ของ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระดูก ข้อ และ เส้นประสาท โรคที่พบได้บ่อย ๆ เช่น กระดูกหัก ข้อเคล็ด กล้ามเนื้อฉีกขาด กระดูกสันหลังเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม กระดูกพรุน เป็นต้น

สำหรับกระดูกก็จะเกี่ยวข้องกับกระดูกต้นคอ กระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกราน กระดูกข้อไหล่ จนถึงปลายนิ้วมือ กระดูกข้อสะโพกจนถึงปลายนิ้วเท้า ( ถ้าเป็นกระดูกศีรษะ กระดูกหน้า และ กระดูกทรวงอก จะเป็นหน้าที่ของศัลยแพทย์ทั่วไป )

นอกจากรักษาด้วยการให้คำแนะนำ และ ยา แล้วยังรักษาด้วย วิธีผ่าตัด รวมไปถึง การทำกายภาพบำบัด บริหารกล้ามเนื้อ อีกด้วย นะครับ

ตอนนี้ผม ลาออกจากราชการ มาเปิด คลินิกส่วนตัว อยู่ที่ จังหวัดกำแพงเพชร .. ใช้เวลาว่าง มาเป็นหมอทางเนต ตอบปัญหาสุขภาพ และ เขียนบทความลงเวบ บ้าง ถ้ามีอะไรที่อยากจะแนะนำ หรือ อยากจะปรึกษา สอบถาม ก็ยินดี ครับ

นพ. พนมกร ดิษฐสุวรรณ์ ( หมอหมู )

ปล.

ถ้าอยากจะถามปัญหาสุขภาพ แนะนำตั้งกระทู้ถามที่ .. เวบไทยคลินิก ... ห้องสวนลุม พันทิบ ... เวบราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์ หรือ ทางอีเมล์ ... phanomgon@yahoo.com

ไม่แนะนำ ให้ถามที่หน้าบล๊อก เพราะอาจไม่เห็น นะครับ ..
New Comments
Friends' blogs
[Add หมอหมู's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.