Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
24 พฤศจิกายน 2558
 
All Blogs
 

“ศิลปะแห่งการเขียน” การเขียนสารคดี โดยอ.ชมัยภร แสงกระจ่าง

24 พฤศจิกายน 2558

ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมอบรมการเขียนที่จัดขึ้นโดยสถาบันปัญญ์สุข ซึ่งเป็นสถาบันแบ่งปันความสุขและปัญญาที่จัดตั้งขึ้นโดย อาจารย์เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้านการเขียนในหัวข้อ “ศิลปะแห่งการเขียน” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการสอนในหัวข้อว่าด้วยการเขียนสารคดี โดยอาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่าง ศิลปินแห่งชาติและนักเขียนนักวิจารณ์ชื่อดัง ผมขอสรุปรายละเอียดของการบรรยายเพื่อบันทึกไว้สำหรับตัวผมและผู้ที่สนใจ โดยผมจดเป็นรายละเอียด(เลคเชอร์) สำหรับนำมาเขียนเรียบเรียงขึ้นใหม่ไม่ใช่การถอนเทปคำบรรยาย ดังนั้นจึงอาจจะมีส่วนที่คลาดเคลื่อนไปบ้างก็ได้แต่ผมก็พยายามจะเขียนสรุปให้ตรงตามที่บรรยายมากที่สุดครับ

ซึ่งการบรรยายมีรายละเอียดดังนี้

-การเสพหนังสือมี 2 วิธีคือ 1.การอ่าน 2.การเขียน

-การอ่านนั้นนำเรื่องราวทั้งหมดเข้าสู่ตัวเราโดยใช้ตาอ่าน ถ้าใช้หูฟังเป็นเรื่องของสียงซึ่งถือว่าเป็นการเสพเหมือนกัน

-ใครที่เริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่ตอนอายุ 12 ขวบ สมองส่วนหน้าจะทำงานได้ดีมาก ส่วนเด็กคนใดที่ไม่ได้อ่านหนังสือตั้งแต่อายุ 12 ขวบแสดงว่าสมองส่วนหน้านั้นได้ถูกทำลายไปแล้ว

-การอ่านหนังสือเป็นการเสริมสร้างจินตนาการได้มากที่สุด เพราะมันเป็นการทำให้เราต้องทยอยคิดว่าจะเกิดอะไรต่อไป ซึ่งผิดจากการดูภาพยนตร์เพราะว่าภาพยนตร์มันมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมันแล้ว แต่การอ่านต้องคิดจินตนาการเพื่อให้เห็นภาพ

-การเขียนเป็นกระบวนการส่งออก คือส่งความเข้าใจชีวิตออกไป เป็นการถ่ายทอดออกมาตามวัยและตามประสบการณ์ของชีวิต

-ประสบการณ์ชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการเสพงานศิลปะแขนงอื่นด้วย โดยเฉพาะงานศิลปะที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริง

-ในการส่งออกไป ถ้าเราส่งออกข้อเท็จจริงก็จะเป็นสารคดี แต่ถ้าเราส่งออกไปพร้อมจินตนาการก็จะเป็นนิยาย ซึ่งการส่งออกแบบนี้ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝนทางภาษาด้วย

-ในปัจจุบันงานเขียนสารคดีได้เชื่อมตัวมันเองเข้ากับการประพันธ์อื่น ๆ แล้ว ซึ่งสามารถนำเทคนิควิธีการเขียนต่าง ๆ มาใช้ในการเขียนสารคดีได้ กลายเป็นงานสารคดีที่มีวรรณศิลป์ที่งดงามไปแล้ว

-สารคดีเป็นงานเขียนที่ใช้ข้อเท็จจริงเป็นหลัก ดังนั้นข้อมูลต้องถูกต้องเสมอ

-ดังนั้นคนที่ชอบเก็บรายละเอียดและชอบแสวงหาข้อเท็จจริง คนพวกนี้สามารถเขียนสารคดีได้ดี เพราะการเขียนสารคดีต้องอย่าคิดเอาเองหรือสร้างข้อมูลขึ้นเอง

-ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ใช้ในงานเขียนสารคดีจะต้องมีหลักฐานยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โดยหลักฐานยืนยันก็คือ การอ้างอิง , เอกสารอ้างอิง , ภาพถ่าย ฯลฯ โดยทั้งหมดต้องมีน้ำหนักชัดเจนที่คนอ่านสามารถรับรู้ได้ว่ามันเป็นของจริง,เป็นเรื่องจริง

-งานสารคดีมีองค์ประกอบ 3 อย่างคือ
1.มีข้อมูลที่ถูกต้อง
2.มีกลวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ
3.มีความจริงใจ ปราศจากอคติและความดูแคลน

-คนที่เขียนสารคดีต้องมีใจที่เปิดกว้างและเป็นกลาง ต้องซื่อสัตย์ต่อข้อมูลที่นำเสนอ ถ้าขาดความจริงใจแล้วคนอ่านจะรู้ เพราะมันจะสะท้อนความไม่จริงใจออกมาได้ผ่านตัวหนังสือการเขียนสารคดีท่องเที่ยว

-จะเขียนเรื่องอะไรเราควรจะมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย โดยเราต้องรอบรู้พอสมควร เช่นเราจะเขียนสารคดีเกี่ยวกับประเทศจีน เราต้องรอบรู้เรื่องราวของประเทศจีนมากพอควรด้วย

-ภาษาที่ใช้ในการเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญ งานเขียนสารคดีท่องเที่ยวภาษาที่ใช้ในการเล่าเรื่องต้องเป็นภาษากลาง ๆ

-เวลาเราจะเขียนสารคดีเรื่องใดนั้นให้เราคิดประเด็นไว้ก่อนเลย ต้องมีประเด็นที่ชัดเจนก่อนที่จะวางโครงเรื่อง ซึ่งความน่าสนใจของสารคดีท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประเด็นที่เราคิดไว้

-เวลาที่จะเขียนให้เราประมวลเรื่องราวทั้งหมดออกมาก่อน แล้วตั้งเป็นคำถามเพื่อสร้างเป็นประเด็นขึ้นมา

-ส่วนที่สำคัญที่สุดของการเขียนสารคดีท่องเที่ยวก็คือ ชีวิตของมนุษย์หรือของคนจะเข้าไปสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น(สถานที่)ได้อย่างไร? ไม่ใช่ให้เพียงภาพแต่ไม่ให้ชีวิตด้วย เวลาเขียนควรเรียงประเด็นไปตามความสำคัญ

-จิตร ภูมิศักดิ์ เคยเขียนสารคดีท่องเที่ยวนครวัด โดยการเขียนผ่านตัวละคร 3 คนที่เป็นนักท่องเที่ยว (มีตัวจิตร ภูมิศักดิ์อยู่ในนั้นด้วย) ตัวละครคุยกันเป็นข้อมูลเกี่ยวกับนครวัดทั้งหมด

-เวลาที่เขียนสารคดีท่องเที่ยว เราต้องเชื่อมความมีชีวิตของแต่ละแห่งใส่เข้าไปไว้ด้วย เพราะชีวิตเท่านั้นที่จะทำให้สถานที่นั้น ๆ งดงามและมีความหมาย หากจะเขียนถึงสถานที่หรือสิ่งของอย่างเดียวมันจะแห้งเกินไป เราต้องเขียนถึงชีวิตด้วย

-เวลาเขียนต้องมีตัวเราอยู่ในเรื่องด้วย รวมทั้งคนที่เราไปเจอ นอกนั้นเป็นสถานที่ที่เราเห็น

-หลาย ๆ ท่านอ่านหนังสือเพราะว่าติดคนเขียน หรือว่าชอบคนเขียนท่านหนึ่งท่านใดเป็นพิเศษ (ใครมีนักเขียนประจำใจบ้าง? นักเขียนคนนั้นคือใคร?)

-คุณไพบูลย์ วงษ์เทศ เขียนเรื่องราวเป็นบทกวีในยุคหลัง 6 ตุลา

-ในงานสารคดีมีตัวผู้เขียนอยู่ในงานเขียนนั้นด้วย ซึ่งตัวผู้เขียนในเรื่องนั้นเองจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าผู้เขียนมีความรู้(เกี่ยวกับเรื่องนั้นหรือสถานที่นั้น)มากน้อยขนาดไหน

-นิราศ ถือว่าเป็นงานเขียนสารคดีรุ่นเก่าของไทย เป็นสารคดีท่องเที่ยวที่เขียนถึงสถานที่ต่าง ๆ พร้อมกับรำพึงรำพันถึงบ้านเกิดหรือคนรักที่จากมา

-ในการเขียนสารคดีท่องเที่ยวเราต้องคิดให้ชัดและมีประเด็นหลัก รวมทั้งตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ก่อนเลย เพื่อที่ว่าในเวลาเขียนเราจะสามารถคลุมประเด็นได้

-ส่วนประเด็นย่อยในงานสารคดีก็เหมือนโครงเรื่องย่อยของนิยาย แต่ในงานสารคดีประเด็นย่อย ๆ นั้นอาจจะแยกขาดออกจากกันได้ (แต่ในนิยายทำไมได้) เพราะเรื่องทั้งหมดถูกคลุมเอาไว้ด้วยประเด็นหลักแล้ว เช่น เขียนเรื่องการขึ้นภูกระดึงในวันนี้ แต่อาจจะมีการเล่าเรื่องถึงเหตุการณ์หินถล่มที่ภูกระดึงในสมัย พ.ศ.2510 ด้วยก็ได้ , มีการพูดถึงลูกหาบด้วยก็ได้ , มีการพูดถึงต้นไม้ด้วยก็ได้ , มีการพูดถึงนยาบายการสร้างกระเช้าไฟฟ้าด้วยก็ได้ ฯลฯ

-สาเหตุที่ประเด็นย่อยต่าง ๆ สามารถแยกออกจากกันได้ก็เพราะว่ามีแกนกลางของเรื่องที่เป็นเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว

-การเขียนสารคดีท่องเที่ยวขอให้เขียนด้วยการเข้าใจในชีวิตของตัวเราเองสารคดีชีวประวัติ

-ถ้าเป็น “อัตชีวประวัติ” นั้นแสดงว่าผู้เขียนเขียนประวัติของตัวเอง แต่ถ้าเป็น “ชีวประวัติ” แสดงว่าผู้อื่นเป็นคนเขียนถึงชีวิตของคนคนนั้น

-ยกตัวอย่างอัตชีวประวัติที่ชื่อเรื่องว่า “ความสำเร็จและความล้มเหลว” เขียนโดย ม.ล.บุญเหลือ เทพสุวรรณ เป็นการเขียนถึงชีวิตของตัวเองทั้งด้านที่ดี (ความสำเร็จ) และด้านที่ไม่ดี (ความล้มเหลว)

-ในกรณีที่เขียนเป็นชีวประวัตินั้นสามารถเขียนถึงชีวิตของคนคนนั้นได้ตั้งแต่ต้นจนจบ แต่ถ้าเป็นอัตชีวประวัตินั้น ผู้เขียนสามารถเขียนได้แค่เพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้น (เพราะชีวิตยังไม่จบสิ้น/ผู้เขียนยังไม่ตาย) โดยอัตชีวประวัตินั้นผู้เขียนอาจจะละเลยไม่เขียนถึงเรื่องราวที่ไม่ดีในชีวิตของตัวเองได้

-ดังนั้นถ้าผู้เขียนเขียนได้ดีประวัติชีวิตของคนนั้นก็จะสมบูรณ์ ถ้าเป็นอัตชีวประวัติผู้เขียนอาจจะปกป้องส่วนที่ไม่ดีไว้ก็ได้

-“แกะลายไม้หอม” เป็นชีวประวัติแบบบางส่วนของชีวิต ของคุณกฤษณา อโศกสิน ซึ่งเป็นชีวิตส่วนที่เขียนหนังสือเท่านั้น ผู้อ่านอ่านแล้วจะเห็นประเด็นในเรื่องการเขียนเป็นหลัก-“สันติปรีดี” เป็นชีวประวัติของท่านปรีดี พนงยงค์ เขียนโดย อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง

-“อยู่เพื่อใจดวงรัก” เขียนโดย อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นชีวประวัติของนักเขียนที่ใช้นามปากกาว่า “ส.บุญเสนอ” เป็นการเขียนแบบสาระนิยาย โดยมีคำนำบอกไว้เพราะใช้ข้อมูลชีวิตเพียงบางส่วน เนื่องจากไม่สามารถหาข้อมูลได้ครบถ้วนจึงต้องเขียนเป็นสาระนิยายแทน

-“ดอกหญ้าเหนือพื้นดิน” เขียนโดย อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นชีวประวัติของ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างเขียน (ยังเขียนไม่เสร็จ)

-พอเรามั่นใจว่าจะเขียนประวัติของใคร ให้เราทำทามไลน์ (Time Line )
เขียนเรียงพ.ศ.เรียงปีไว้ก่อนเลย เพื่อที่จะดูว่าในแต่ละปี(แต่ละพ.ศ.)นั้น เขาทำอะไรบ้าง? การที่ต้องเรียงไว้เพื่อให้ในการเขียนจะได้ไม่ตกหล่น แล้วค่อยหาข้อมูลเพิ่มเติมในแต่ละปี โดยไปดูว่าในปีนั้น ๆ มีการบันทึกข้อมูลไว้ที่ไหนบ้าง?

-เวลาเขียนชีวประวัติเราต้องการข้อมูลมากที่สุด เพราะยิ่งใส่รายละเอียดเยอะมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น ในบางครั้งผู้เขียนต้องคุยกับญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักเขา เพื่อหาข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับการประกอบการเขียนให้เห็นชีวิตของเขา

-สารคดีชีวิตนั้นสามารถทำให้คนอ่านร้องไห้ได้ เพราะว่ามันเป็นชีวิตจริง ๆ ของคนคนหนึ่ง

-ในกรณีที่คนนั้นเขามีข้อเสียหรือมีเรื่องราวไม่ดีนั้น เรา(ผู้เขียน)ต้องถามตัวเองให้ได้ก่อนว่า “เราจะเอาข้อมูลส่วนนั้นมาทำไม?” ก่อนจะเขียนเราต้องตอบตัวองให้ได้ก่อน

-เรา(ผู้เขียน)ต้องรู้ประวัติชีวิตของเขาทั้งหมด เวลาเขียนให้เขียนตามเวลาในแต่ละปีเพื่อที่จะได้คลุมเนื้อเรื่องได้ และเวลาเขียนเราต้องเขียนให้เป็นรูปร่างของชีวิต เขียนโดยทำให้เห็นเป็นภาพที่คนอ่านจะสามารถเขาใจถึงชีวิตของคนคนนั้นได้

-ในการเขียนสารคดีชีวิตหรือเขียนชีวประวัตินั้น ในงานเขียนจะต้องไม่มีตัวเรา(ผู้เขียน)เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งต่างจากการเขียนสารคดีท่องเที่ยวที่ต้องมีตัวเรา(ผู้เขียน)อยู่ในเรื่องด้วย

-เขียนให้อยู่ภายใต้กรอบชีวิตของคนคนนั้น โดยเลือกที่จะเขียนเรื่องราวของใครจากความน่าสนใจของชีวิต และต้องคำนึงถึงด้วยว่าผู้อ่านจะได้อะไรจากการอ่านเรื่องราวชีวิตนั้นด้วย

-“เดินสู่อิสรภาพ” ของประมวล เพ็งจันทร์ เป็นการเขียนสารคดีการเดินทางของชีวิต โดยผู้เขียนต้องการพิสูจน์ถึงความเสียสละของคนในสังคม เป็นงานเขียนที่เรียกร้องหาความดีงามที่คนมีให้แก่กัน เป็นเรื่องของการช่วยเหลือคนด้วยกัน โดยอ.ประมวล เพ็งจันทร์ เป็นคนที่ชัดเจน มีการเขียนอธิบายที่ชัดเจนมาก เล่มนี้เขียนในปี 2553 เป็นหนังสือน่าอ่านมาก
-“ไล่ตงจิ้น ลูกขอทาน ผู้ไม่ยอมแพ้ต่อชะตาชีวิต” เป็นเรื่องราวของชีวิตที่น่าอ่าน เป็นหนังสือแปลของประเทศไต้หวัน

-“ไฟหนาว” นวนิยายของกฤษณา อโศกสิน มีการบรรยายฉากปวดท้องจะคลอดลูก ใครที่ไม่เคยมีความรู้สึกปวดอย่างนั้นควรหามาลองอ่านดู

-กฤษณา อโศกสิน ให้ข้อคิดโดยบอกว่า “ให้ทำงานตามลำดับ อย่าก้าวข้าม”

-การเขียนหนังสือนั้นเติบโตไปตามอายุของคนเขียน

-การเขียนโดยการลงมือเขียนไปเลย จะทำให้ผู้เขียนรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องตรงไหนบ้าง

-เชิงอรรถหรือบรรณานุกรม มีไว้เพื่ออ้างอิงความถูกต้องของข้อมูล

-นวนิยายเรื่อง “ฤดูร้อนมีดอกไม้บาน” เขียนโดย อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง เป็นนวนิยายที่เขียนเกี่ยวกับโรคลมชัก โดยเอาข้อมูลมาจาก ศูนย์โรคลมชัก โรงพยบาลจุฬาลงกรณ์

-นวนิยายเรื่อง “บานไม่รู้โรย” เขียนโดย อ.ชมัยภร แสงกระจ่างเป็นนวนิยายที่เขียนเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ โดยเอาข้อมูลมาจากผู้ที่ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์

-อ.ชมัยภร แสงกระจ่าง บอกว่าตัวท่านเองกลายเป็นนักเขียนแนวเพื่อสุขภาพไปแล้ว (อ.แซวตัวเองเล่น)

ท้ายสุดนี้ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์ชมัยภร แสงกระจ่างผู้ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์สำหรับผม และขอขอบคุณสถาบันปัญญ์สุข โดยอาจารย์เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ และทีมงานเป็นอย่างมากที่จัดให้มีกิจกรรมดี ๆ สำหรับแบ่งปันให้แก่สังคม ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับการบรรยาย “ศิลปะแห่งการเขียน” ในครั้งนี้คงจะมีความสุขกันอย่างถ้วนหน้า

ขอขอบคุณครับ


 

Create Date : 24 พฤศจิกายน 2558
4 comments
Last Update : 24 พฤศจิกายน 2558 16:37:45 น.
Counter : 128 Pageviews.

 

อาคุงกล่อง Literature Blog ดู Blog
ส่งกำลังใจค่ะ คุณอาคุงกล่อง

 

โดย: โอพีย์ (Opey ) 24 พฤศจิกายน 2558 17:21:07 น.  

 

อาคุงกล่อง Literature Blog ดู Blog


รูปนี้มีเพื่อนเรานะทิดกล่อง นั่งหน้าขวาหนะ

 

โดย: หอมกร 25 พฤศจิกายน 2558 10:15:39 น.  

 

ได้ความรู้มากๆ เลยนะคะ น้องซีให้แม่อ่านหนังสือมาตลอดตั้งแต่เกิด จนตอนนี้เธออ่านหนังสือเองได้แล้วค่ะ เธออายุ 7 ขวบ ยังไม่ 12 ^^ สมองยังได้อยู่เนอะ....ตั้งใจว่าวันเกิดปีนี้ (ช่วงวันเด็ก) จะให้สมุดบันทึกเธอสักเล่มค่ะ...บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
อาคุงกล่อง Literature Blog

 

โดย: kae+aoe 25 พฤศจิกายน 2558 11:18:22 น.  

 

สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ

โหวตเลยนะคะ ได้ความรู้ที่แน่นมาก
คงเป็นความโชคดี ที่เป็นเด็กคนเดียวในบ้าน
หนังสือจึงคือเพื่อนที่ดีที่สุด ณ เวลานั้น
ยังคงรักการอ่าน แต่อุปกรณ์คือส่ายตาก็ต้องดูแลค่ะ


แอมอร

 

โดย: peeamp 25 พฤศจิกายน 2558 13:52:52 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


BlogGang Popular Award#11


 
อาคุงกล่อง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 42 คน [?]
อาคุงกล่อง เป็นชายไทยคนหนึ่ง ที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกงานและเวลาว่างในวันหยุด เขียนเรื่องราวต่าง ๆ เพื่อเก็บไว้อ่านเป็นงานอดิเรก โดยบางเรื่องสนุกบ้างไม่สนุกบ้าง ขำบ้างไม่ขำบ้าง .... เพื่อน ๆ ก็ทนอ่าน ๆ กันไปก่อนนะครับ โดยช่วงนี้ผมพยายามจะเขียนเรื่องใหม่ ๆ ให้ทุกท่านได้อ่านกันบ่อย ๆ ครับ

"ในชีวิตจริงของคนเรา มีอะไรอีกมากมายที่จะต้องรับรู้และรับผิดชอบ ในแต่ละวันเรามีโอกาสที่จะหัวเราะได้สักกี่ครั้ง? แต่ถ้าเราได้มีโอกาสหัวเราะเสียบ้างเพื่อเป็นการผ่อนคลายหรือคลายเครียด ก็คงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ"

ถ้าคุณเข้ามาในบล็อคของผมแล้ว คุณสามารถอมยิ้มหรือหัวเราะได้ ผมก็คงจะดีใจแล้วครับ ... อิอิ (กรุณาช่วยทิ้งคอมเม้นท์วิจารณ์ไว้ให้ผมด้วยนะครับ จักขอบพระคุณมากเลยครับ)
akungklong@hotmail.com
Friends' blogs
[Add อาคุงกล่อง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.