เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ได้มาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระราชวังเดิม กองทัพเรือ กทม.


เมื่อทราบข่าวทางโทรทัศน์ว่า ในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2557
กองทัพเรือ และ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
จะเปิดให้ประชาชนสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบรมราชานุสาวรีย์รวมถึงเข้าชมพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น.


ด้วยความที่อุ้มศรัทธาในพระเจ้าตากสินมหาราชมาก มีหรือจะพลาด
เมื่อกองทัพเรือมีประกาศให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาสักการะพระองค์ท่านได้ถึงเขตหวงห้าม
ว่าแล้วโทรนัดให้พี่อ้อ-มาแตะมือดูแลคุณพ่อแทนอุ้ม
อุ้มก็นั่งรถเมล์สาย 12 มาลงที่ผ่านฟ้าแล้วต่อด้วยสาย 47 มาลงที่ท่าเตียน
ลงเรือข้ามฟากคนละ 3 บาท ข้ามมายังท่าน้ำวัดอรุณฯ แล้วเดินมายังกองทัพเรือ
นับเป็นบุญอันยิ่งใหญ่มากในช่วงส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2557 ของอุ้มเลยที่ได้มาที่นี่ค่ะ


กองทัพเรือ : ตั้งอยู่ที่ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600
โทรศัพท์ : 0-2475-4117, 0-2472-7291
โทรสาร : 0-2466-9355
อีเมล : info@wangdermpalace.org
เว็บไซต์ : http://www.wangdermpalace.org
เวลาทำการในเวลาราชการ : ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ : เวลา 09.00-16.30 น.
เปิดให้เยี่ยมชม : แต่ต้องมีหนังสือขออนุญาตเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะผ่านทางกองทัพเรือ
ยื่นหนังสือที่สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


พระราชวังกรุงธนบุรี หรือ พระราชวังเดิม
เป็นพระราชวังหลวงของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปากคลองบางกอกใหญ่
ในเขตที่เคยเป็นที่ตั้งของป้อมวิไชยเยนทร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ตำแหน่งของพระราชวังนี้เป็นจุดสำคัญทางยุทธศาสตร์สามารถสังเกตการณ์ได้ในระยะไกล
อีกทั้งยังใกล้กับเส้นทางคมนาคมและเส้นทางการเดินทัพที่สำคัญด้วยค่ะ


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้โปรดให้สร้างพระราชวังนี้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2310
ภายหลังจากที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย
เพื่อใช้เป็นที่ประทับและว่าราชการเมื่อทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี


เดิมพระราชวังแห่งนี้
มีอาณาเขตตั้งแต่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ขึ้นมาจนถึงคลองเหนือวัดอรุณราชวราราม (คลองนครบาล)
โดยรวมวัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม) และวัดท้ายตลาด (วัดโมลีโลกยาราม)
เข้าไปในเขตพระราชวังค่ะ


ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ
พระองค์ท่านได้ย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งพระนครและสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นที่ประทับ
พระราชวังกรุงธนบุรีจึงได้ชื่อว่า "พระราชวังเดิม" ตั้งแต่บัดนั้นค่ะ


สถานที่สำคัญบริเวณพระราชวังเดิม ก็คือ
อาคารท้องพระโรง อาคารพระตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่-หลังเล็ก อาคารเรือนเขียว
อาคารตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ป้อมวิไชยประสิทธิ์ และศาลศีรษะปลาวาฬ
อุ้มไปชมมาหมดเลยค่ะ นับเป็นมงคลในชีวิตสูงสุดเลยค่ะ


สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระยาตากในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.2310
รัชสมัยพระที่นั่งสุริยาอมรินทร์
เห็นว่าเหลือกำลังจะต้านทานกองทัพพม่าได้ พระเจ้าตากฯ จึงนำกำลังตีฝ่าวงล้อมพม่าออกมา 
กรุงศรีอยุธยาก็ล่มสลายถูกพม่าตีแตก...บ้านเมืองถูกเผาทำลายพินาศ

 
พระองค์ทรงนำกำลังกอบกู้อิสระภาพ ขับไล่พม่า ปราบปรามหัวเมืองต่างๆ
และสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานี 
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี


พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ออกรบ ต่อสู้ขับไล่ข้าศึกและกอบกู้บ้านเมือง 
ทรงทำสงครามเกือบตลอดพระชนม์ชีพจนถึง พ.ศ.2325 ไม่มีเวลาที่จะทรงพระเกษมสำราญ 
แม้พระราชวังที่ประทับก็มิได้จัดสร้างอย่างใหญ่โตกลับเป็นพระราชวังที่เรียบง่ายแต่สวยงาม 
บัดนี้พระราชวังของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ได้กลายเป็นสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
กษัตริย์นักรบผู้อุทิศพระชนชีพกอบกู้ประเทศไทย
ทรงมีพระราชวังที่เรียบง่าย ควรที่อนุชนจะได้ศึกษาหาความรู้ ณ พระราชวังเดิม


นี่คือ ปีนใหญ่หน้าอาคารตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตำหนักหลังนี้พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้น
เมื่อครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนอิศเรศรังสรรค์
และประทับที่พระราชวังเดิมในระหว่างปี พ.ศ.2367 - 2394
แต่หลังจากที่พระองค์ทรงได้รับพระราชทานบวรราชาภิเษก
ได้ทรงย้ายไปประทับ ณ พระบวรราชวัง


จึงได้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ตัวอาคารมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตก หรือเรียกว่าตึกแบบอเมริกัน
และถือได้ว่าเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงค์ชั้นสูง
ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบตะวันตกหลังแรกๆ ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เลยค่ะ
อเมซิ่งสุดสุดเลยค่ะ


ด้วยเพราะว่า ณ พระราชวังเดิมแห่งนี้
ได้เคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2330
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347
และวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2351 ตามลำดับ
ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงอิศรสุนทรและประทับอยู่ที่พระราชวังดิมแห่งนี้ค่ะทุกพระตำหนักห้ามถ่ายภาพค่ะพอดีอุ้มถ่ายได้แค่ด้านนอกแล้วก็เก็บกล้องมือถือ


ภายหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
สิ้นพระชนม์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชวังเดิม
ให้เป็นที่ตั้งโรงเรียนนายเรือ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2443
โดยทรงขอให้รักษาซ่อมแซมของที่ปลูกสร้างที่มีมาแต่เดิม
ได้แก่ ท้องพระโรง พระตำหนักของสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลศีรษะปลาวาฬ


อาคารท้องพระโรงเป็นอาคารทรงไทย
ผังอาคารรูปตรีมุข วัสดุมุงหลังคาเป็นกระเบื้องดินเผาสีส้มชนิดหางเหลี่ยงไม่เคลือบสี
ด้านจั่วประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์และนาคสะดุ้ง
สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 2310 พร้อมกับการสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
อาคารท้องพระโรงประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์เชื่อมต่อกัน


พระที่นั่งองค์ทิศเหนือเรียกว่าท้องพระโรงอยู่ทางทิศเหนือใช้เป็นที่ออกขุนนาง
ตรงกลางแต่เดิมมีเสาไม้กลมสองแถวๆ ละ 8 ต้น เรียกว่า ในประธาน
เป็นที่รอรับเสด็จของขุนนางขณะเข้าเฝ้าทางทิศใต้ยกพื้นสูงเรียกว่า มุขเด็จ
ใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ขณะเด็จออกว่าราชการ


พระที่นั่งองค์ทิศใต้ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งองค์แรก
เรียกกันว่า พระที่นั่งขวาง เป็นส่วนพระราชมณเฑียร
หรือพระราชฐานชั้นกลางอันเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์


ได้เข้าไปชมทั้งสององค์เลยค่ะ แต่ห้ามถ่ายภาพ
ไปเห็นกับตามาคุ้มค่ากับการเยี่ยมชมมาก


สวยมาก อุ้มยังจำภาพทุกภาพภายในท้องพระโรงได้เลยค่ะ
อุ้มชอบภาพงาช้างคู่ใหญ่ยาวมาก ยืนมองดูด้วยความชื่นชม
สมแล้วกับที่ได้รับรางวัลจากองค์ยูเนสโก ประเภทอนุรักษ์โบราณสถานดีเด่น
อีก 9 เดือนอย่าพลาดเด็ดขาด ย้ำเลยจดลงปฏิทินเลยค่ะ 28 ธันวาคม 2558


กองทัพเรือในสมัยเมื่อยังมีฐานะเป็นกรมทหารเรือ
ได้ซ่อมแซมดัดแปลงและต่อเติมตำหนักและเรือนพักเป็นกองบังคับการโรงเรียนนายเรือ
อาคารเรียนและอาคารนอนของนักเรียน


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449
ซึ่งในเวลาต่อมากองทัพเรือได้กำหนดวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันกองทัพเรือ


และได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาไว้ในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนนายเรือดังนี้
"วันที่ 20 พฤศจิกายน รศ 125 เราจุฬาลงกรณ์ ปร.
ได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เหนการทหารเรือมีรากหยั่งลงแล้ว
จะเปนที่มั่นสืบไปในภายน่า"


สามสิ่งที่ต้องมาชมที่พระราชวังเดิมนอกจากศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้ว
ก็คือโคมไฟ แล้วก็ระฆังจีนตัวนี้เลยค่ะ
ระฆังจีนตัวนี้อยู่ที่ท้องพระโรงชั้นนอกมีคำจารึกเป็นภาษาจีนอยู่ที่ตัวระฆังค่ะ


ณ ภายในท้องพระโรงแห่งนี้ กองทัพเรือได้นำของที่ระลึกที่ควรค่าต่อการสะสม
นำมาให้เช่าบูชาด้วยค่ะ


ไฮไลต์ของพระราชวังเดิมอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
เป็นอาคารทรงไทยที่มีการผสมผสานรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกในบางส่วน
หลังคาอาคารเป็นทรงไทยมีมุขลดสามด้าน มุงด้วยกระเบื้องดินเผาสีส้มอมเหลือง
หน้าจั่วประดับด้วยช่อฟ้า, ใบระกา หางหงส์ และนาคสะดุ้ง ทำด้วยไม้สักทาสีแดง
ผนังหน้าบันเป็นฝาก่ออิฐฉาบปูนเรียบไม่ปรากฎลวดลายตกแต่ง


ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอาคารเก๋งคู่ และตั้งประชิดกำแพงพระราชวังทางด้านทิศตะวันออก
สร้างขึ้นสมัยราชกาลที่ 5
เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จมาประทับ ณ พระราชวังเดิม
ระหว่างปีพ.ศ. 2424-2443
โดยได้มีพระดำริให้สร้างศาลหลังปัจจุบันขึ้นแทนศาลหลังเดิมที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม
ทั้งนี้ไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดว่าศาลหลังที่มีมาแต่เดิมนั้น
สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานอย่างใดตัวอาคารยกพื้นสูงมีใต้ถุนด้านล่าง
จากหลักฐานการสำรวจทางสถาปัตยกรรมและโบราณคดี เมื่อปีพ.ศ. 2540
พบว่า ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ หลังปัจจุบันสร้างซ้อนทับลงบนฐานของอาคารอีกหลังหนึ่ง
ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นศาลหลังเดิม


ถึงมาคนเดียวแต่ภาพเดี่ยวอุ้มเยอะมาก ถ่ายเยอะไว้ก่อนแล้วค่อยมาคัดภาพคมชัดดีที่สุดทีหลัง
บอกแล้วว่าที่ใดมีนักท่องเที่ยวเยอะที่นั่นก็จะมีภาพเดี่ยวอุ้มเยอะตามไปด้วย
ขอบคุณช่างภาพทุกท่านด้วยนะคะ


กรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพียง 15 ปี หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสวรรคต
ภายในศาลประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชประทับยืน
และทรงพระแสงดาบขนาดประมาณเท่าครึ่งของพระองค์จริง


คาถาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
สวด นโม 3 จบ แล้วกล่าวคำดังต่อไปนี้ว่า
"โอมสิโน ราชาเทวะ ชะยะตุภะวัง สัพพะศัตรูวินาสสันติ"
แล้วถวายเครื่องสักการะแล้วพูดต่อด้วยคำว่า
"โอมสิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง"


วันที่ไปอุ้มคือวันที่ 28 ธันวาคม 2557 เมื่อเวลา 10.00 น.
มีประชาชนได้อุ้มเด็กชายยืนถ่ายภาพคู่กับดาบพระองค์ท่าน แล้วน้องเขาโหนดาบ
ทำให้ดาบหักหล่นลงมาที่พระบาทพระเจ้าตากสินมหาราชฯ เลยค่ะ
ว่าแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่กองทัพเรือมาดู...
ไม่รู้ว่าป่านนี้คงบูรณะซ่อมแซมให้พระองค์ท่านถือดาบเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไว้วันที่ 28 ธันวาคม 2558 อีก 9 เดือนข้างหน้าค่อยไปถ่ายภาพมาให้ดูใหม่ค่ะ


เขาบอกกันมาว่าเป็นความเชื่อของเหล่าข้าราชการและผู้ที่ใส่เครื่องแบบต่างๆ กันว่า
หากต้องการประสงค์จะเข้ารับราชการเป็นทหาร ให้มาสักการะพระองค์ท่าน
จะได้เป็นข้าราชการสมใจ
ส่วนท่านที่ได้เป็นข้าราชการประสงค์จะเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง มาสักการะขอกับพระองค์ท่าน
ก็จะได้ดั่งสมประสงค์เขาบอกมาอุ้มก็บอกต่อไปค่ะ
พอดีอุ้มยืนได้มุมเลยยิงภาพนี้มา เป็นภาพสวยมากค่ะ
เขาเป็นต้นแบบให้ผู้ที่มาถ่ายภาพทีหลังต้องทำตามถ่ายภาพตามเลยค่ะ ป่านนี้ท่านคงเลื่อนยศแน่แน่


อุ้มทำท่าไหว้พระองค์ท่านแต่ช่างภาพส่วนตัว(ใครก็ไม่รู้) ถ่ายภาพไม่ได้ดังใจสักภาพ
ไหว้เสร็จถึงได้ถ่ายภาพก็เลยได้ภาพออกมาดังนี้
แต่ขนลุกมากเลยค่ะที่ได้มาสักการะมาสัมผัสพระองค์ท่าน เป็นมงคลชีวิตเลยค่ะ


ศาลศีรษะปลาวาฬ
ในระหว่างการขุดสำรวจครั้งล่าสุดได้พบฐานอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ติดกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางเอกสารประกอบแล้วสันนิษฐานว่า
เป็นซากของอาคารศาลศีรษะปลาวาฬเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ก่อนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และได้พังลงในคืนวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2443


เป็นคืนที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมีกรมพระจักรพรรดิพงศ์สิ้นพระชนม์
รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารหลังเดิมตามที่ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เป็นอาคารโถงแบบจีนส่วนศาลศีรษะปลาวาฬ
หลังปัจจุบันทางมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้ปรึกษากับกรมศิลปากร
และเห็นชอบให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2542
บนฐานของศาลหลังเดิมที่ได้ขุดพบเพื่อใช้เป็นที่ จัดแสดงกระดูกศีรษะปลาวาฬ
ที่ได้พบอยู่ใต้ถุนศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในคราวสำรวจพื้นที่ทางโบราณคดีในช่วงการบูรณะครั้งล่าสุด


รูปแบบของอาคารหลังปัจจุบัน
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับอาคารโบราณสถานโดยรอบโดยยังคงรูปแบบเป็นเก๋งจีน


อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างไทย-จีน
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่างรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยสร้างขนานกับอาคารเก๋งคู่หลังเล็กที่อยู่ทางทิศเหนือ
ลักษณะเด่นที่แตกต่างจากเก๋งคู่หลังเล็กก็คือ ส่วนหลังคาเขียนสีตกแต่งเป็นลวดลายแบบจีน
แต่กรอบหน้าต่างมีการจำหลักลายประดับแบบไทย
ปัจจุบันอาคารหลังนี้ใช้เป็นที่จัดแสดงภาพนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
ในด้านการทำนุบำรุงบ้านเมืองในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และมีพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ภาพในด้วยนะคะ
เข้าไปทุกคนต่างมากราบสักการะพระองค์ท่านทั้งนั้นค่ะ


อาคารตำหนักเก๋งคู่หลังเล็กเป็นรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน
มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ประตูหน้าต่างเพื่อให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศภายในบ้านเรา
สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
และเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมับดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนอิศเรศรังสรรค์
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดฯ
ให้ซ่อมแซมและดัดแปลงในช่วง พ.ศ.2367 - 2394
พร้อมกับให้สร้างพระตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่ในรูปแบบที่สอดคล้องกับอาคารหลังนี้


ปัจจุบันอาคารนี้ใช้เป็นที่จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการรบ
ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


จริงๆ อุ้มกะว่าจะจบภาพในตอนเดียว แต่ถ่ายภาพมาเยอะขนาดตัดภาพเดี่ยวอุ้มออกไปเยอะ
ยังเหลืออีกเป็น 100 ภาพ ยกไปต่อเป็นตอนที่สองละกันเน๊าะ
อาจจะไม่ค่อยว่างมาเดินสายเม้นท์แต่ก็คิดถึงเสมอค่ะ จะพยายามไปเม้นท์คืนนะคะ


ขอขอบคุณข้อมูล : มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ
BG : คุณตะวันสีชมพู /กรอบ : น้อง KungGuenter
เพลง : ไทยควรคำนึง : สันติ ลุนเพ
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
 

Create Date : 20 มีนาคม 2558
68 comments
Last Update : 23 มีนาคม 2558 5:46:20 น.
Counter : 555 Pageviews.

 

แวะมาขอบคุณครับสำหรับโหวต
พระราชวังเดิมยังไม่เคยไปเลยครับ ชมภาพผ่านบล็อกพี่อุ้มแล้วกัน
(ปีในบล็อกพี่ 56 58 อิ อิ)
โหวตให้ครับ อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: เศษเสี้ยว 20 มีนาคม 2558 23:42:32 น.  

 

มาโหวตให้น้องอุ้มก่อนไปนอนจ้ะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: เนินน้ำ 21 มีนาคม 2558 0:14:11 น.  

 

นับถือพระองค์ท่านมาก ๆ ค่ะ
ต้องขอบคุณคุณอุ้มมากที่พามากราบท่านและชมพระราชวังเดิมพร้อมข้อมูลโดยละเอียดเลยนะคะ โหวตให้ค่ะ

 

โดย: haiku 21 มีนาคม 2558 23:34:13 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

มาเที่ยวและสักการะพระเจ้าตากสินด้วยคนค่ะคุณอุ้ม สถานที่น่าไปมากๆ ค่ะ

ขอบคุณมากๆ สำหรับโหวตและแวะไปเที่ยวที่บล็อกเรานะคะ

 

โดย: LoveParadise 22 มีนาคม 2558 0:38:07 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 22 มีนาคม 2558 4:55:14 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

หมิงหมิงต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยครับพี่
แนวเค้าเลยล่ะครับ 5555


 

โดย: กะว่าก๋า 22 มีนาคม 2558 6:29:35 น.  

 

สวัสดีคร้าบคุณอุ้ม

โอ้โห อ.เต๊ะ อ่านการเดินทางแล้วสุดยอดมากนะครับ

นั่งรถ ต่อเรือ เดินเท้า ข้ามเขา เย้ย ไม่มีนะครับ555

ที่นี่ อ.เต๊ะ ยังไม่มีโอกาสไปชมเลย ก้ได้อาศัย ชมผ่านไกด์สาวขาลุยแบบคุณอุ้มสีนี่แหละครับ
นอนห้องแอร์ อ่านเอาหน้าคอม ไม่เหนื่อยดีด้วย อิอิ

ประวัติศาสตร์ในอดีตนี่ เป็นสิ่งมีค่า เป็นเครื่องหล่อหลอม ความเป็นไทย ความมั่นคงของชาติเราเลยนะครับ

เวลาอ.เต๊ะ ไปเที่ยวที่แบบนี้นี่
จะรู้สึกรักชาติ แล้วก็ฮึกเหิมมากเลยละครับ ขอบอก

ขอบคุณคุณอุ้มที่ไปตาม อ.เต๊ะ มาดูสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


 

โดย: multiple 22 มีนาคม 2558 8:09:13 น.  

 

เอาไปเหอะ ..บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น 

โดย: foreverlovemom 22 มีนาคม 2558 9:24:31 น.  

 

ขอบคุณที่พาเที่ยวโหวตด้วยค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 22 มีนาคม 2558 10:33:52 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ตามน้องอุ้มมาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากค่ะ

 

โดย: ดอยสะเก็ด 22 มีนาคม 2558 10:36:07 น.  

 

งงค่ะ ทำไม ไม่มีที่กดโหวตล่ะคะ รีเฟรชหน้าจอก็แล้ว ออกไปแล้วเข้ามาใหม่ก็แล้ว ดูจากคอมเมนท์ด้านบน ไม่เห็นมีใครมีปัญหาแบบหนูเลยค่ะ

28 ธันวาของทุกปี วันพระเจ้าตากสินมหาราช เปิดให้เข้าชมพระราชวังเดิมได้ฟรี ไม่เคยได้ไปเลยค่ะ ส่วนมากช่วงวันเวลานี้ ไปต่างจังหวัดตลอด

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 22 มีนาคม 2558 12:54:57 น.  

 

ได้ข่าวเหมือนกันครับเรื่องเด็กไปโหนจนดาบหักลงมา คนที่เป็นผู้ปกครองคงหน้าซีดน่าดู

ต้องยืนและถ่ายหลายครั้งมั้งครับ กว่าจะได้แบบพี่เจ้าหน้าที่ในรูป

+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 22 มีนาคม 2558 17:30:26 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่อุ้ม

งานบล็อกแก๊งค์คงไม่ได้ลงไปอีกเช่นเคย
รอชมบรรยากาศจากบล็อกพี่อุ้มและผองเพื่อนนะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 22 มีนาคม 2558 18:47:47 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เวียงแว่นฟ้า Book Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

--------------------

ขอบคุณที่พาเที่ยวและโหวตให้ด้วยค่ะ
เสียดายที่ห้ามถ่ายภาพทุกพระตำหนักนะคะ แฮ่

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 22 มีนาคม 2558 19:16:49 น.  

 
หลับ ยัง ???

อ่ะ .. พี่ป๋อง มา ของดี มาฝากค่ะ .. 

โดย: foreverlovemom 23 มีนาคม 2558 0:16:14 น.  

 

วันนี้ก็ยังโหวตไม่ได้ค่ะ ไม่มีอะไรให้กดเลย ไม่ว่าไลค์ ไม่ว่าโหวต ทำไมคนอื่นไม่มีปัญหาน้อ หรือจะเป็นเพราะบราวเซอร์ที่เราใช้มังคะ เดี๋ยวหนูลองใหม่ค่ะ ลองเปิดจากโทร. ดูค่ะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 23 มีนาคม 2558 5:20:40 น.  

 

ไปเที่ยวด้วยคนนะคะ
ขอบคุณข้อมูลความรู้ดี ๆ ด้วยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เตยจ๋า Topical Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ALDI 23 มีนาคม 2558 5:57:26 น.  

 

ตามมาชมพระราชวังด้วยค่ะ
>>>>>
พี่ยังเสียดายมากที่สมัยก่อนๆพี่ไม่กล้าไปไหน กลับมาเมืองไทยก็ต้องรอคนมารับส่งบ้านอยู่ไกลไปกับเพื่อนเขาพาที่น
ยวแล้วมาส่งอีกกว่าเขาจะกลับถึงบ้านก็หลังเที่นยงคืน ระยะนั้นเลยไม่ค่อยได้ไปไหน ตอนนี้พอยพอจะกล้าไปไหนๆเองก็ไม่ค่อยคล่องแล้ว. แต่ตอนนี้ก็ยังต้องมีคนมารอรับปลายทางอยู่นะ ยังไม่กล้าไปแท็กซี่คนเดียว
กลัวและไม่รู้ทางด้วย เฮ้อ ลำบากจัง. ทำไงได้อยากไปไหนๆต้องใจกล้า ต้องทำใจเยอะพอควรเคยโดดขึ้นรถไปไหนๆ มานีไปลำบาก
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: newyorknurse 23 มีนาคม 2558 6:55:27 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 23 มีนาคม 2558 7:50:22 น.  

 

ดีเลยนะคะ แบบนี้

แต่ชอบรูปแรก 5555 มีน้อง นร. หนุ่มๆ ประกอบแหมๆ น่ารักเชียว

 

โดย: kae+aoe 23 มีนาคม 2558 8:13:51 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอบคุณที่พาไปเที่ยวนะคะคุณอุ้ม
น่าจะเรียกไปเสียค่าปรับฐานทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะผู้ปกครองก็ช่างกระไรเลย


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


 

โดย: หอมกร 23 มีนาคม 2558 9:02:11 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอุ้ม ต้องเรียกตัวเองว่าพี่แล้วค่ะ อิอิ เคยเรียกหลายๆครั้งแต่คุณอุ้มไม่เคยเรียกพี่สักทีค่ะ อิอิ

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะขอบคุณที่ไลท์ให้นะคะวันนีโหวตหมดแล้วไว้มาใหม่นะคะ

มีความสุขมากๆนะคะ


 

โดย: กิ่งฟ้า 23 มีนาคม 2558 11:13:45 น.  

 


ขอบคุณน้องอุ้มที่พาเที่ยวอย่างละเอียดได้ความรู้ดีมาก
ปีนี้ต้องไปบ้างแล้ว พระเจ้าตากพี่นับถือท่านมาก ถ้าไม่มีท่านมากู้ชาติป่านนี้เราคงไม่มีประเทศเหมือนชนชาติมอญ
โหวตเลยค่ะ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: พรไม้หอม 23 มีนาคม 2558 14:22:22 น.  

 

ขอบคุณมากนะคะพี่อุ้ม สำหรับกำลังใจที่ให้กันมาเสมอๆ

 

โดย: ลั่นทมขาว 23 มีนาคม 2558 16:44:50 น.  

 

แวะมาทักทายยามเย็นครับผม
วันนี้ขอตามไปเที่ยวด้วยคนนะครับ
ของแต่ล่ะอย่าง ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจทั้งนั้นเลย
ปล.ขอบคุณที่แวะไปเที่ยวและโหวตเป็ฯกำลังใจหใ้น้องด้วยนะครับ

 

โดย: Ariawah Auddy 23 มีนาคม 2558 17:58:47 น.  

 

โหวตท่องเที่ยวค่ะ ต้องโหวตจากโทรศัพท์

สรุปว่า มองเห็นหน้าจอไม่เหมือนกันค่ะ ถ้ามองจากพีซี (ใช้ไฟร์ฟ็อกซ์) ที่บอกคุณอุ้มว่าไม่มีที่กดโหวต จะเห็นถึงแค่ภาพสุดท้ายศีรษะปลาวาฬ แล้วต่อด้วยคอมเมนท์ที่ 1 เลยค่ะ

แต่ดูจากโทรศัพท์ (ใช้โครม) มีคลิปยูทูปด้วย มีเครดิตต่อท้าย มีโหวต ครบเลยค่ะ

แต่ก่อนๆ ที่เคยเข้ามาบล็อกคุณอุ้มก็ไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะ งงเหมือนกัน

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 23 มีนาคม 2558 19:36:34 น.  

 
พี่ป๋องไป กินหนม มาค่ะ ..

เพิ่งเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เอง ..

ได้เห็นเม้นท์ คุณอุ้ม .. ดีใจ .. 

โดย: foreverlovemom 23 มีนาคม 2558 19:49:34 น.  

 

สวัสดียามค่ำครับ. 

โดย: ก้อนเงิน 23 มีนาคม 2558 20:47:00 น.  

 

มาทักทาย..ขอบคุณนะคะ

 

โดย: เขมอนันท์ 23 มีนาคม 2558 21:01:41 น.  

 

เดี๋ยวนี้เปิดให้ชมสองวันเลย แต่ก่อนเปิด 28 ธ.ค. วันเดียวครับ ผมไปเมื่อสองปีก่อนมั้ง เสียดายที่อาคารสวนใหญ่บูรณะไปหมดแล้ว
พระเจ้าตากสินไม่ได้ให้ทรัพย์ประเทศหมดไปกับพระราชวังมากมายแบกษัตริย์องค์ก่อนๆเลยนะครับ วังของท่านเล็กกว่าบ้านขุนนางสมันอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ซะอีก แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปก็รื้อฟื้นความอลังการของกษัตริย์กลับมาเหมือนสมัยอยุธยายศยิ่งฟ้า

โอ้ว พี่โอกับพี่ก๋าได้หัวใจเยอะจริงๆ ว่าแต่พี่ก๋าไม่ได้เยอะที่สุดเหรอครับ ใครได้ที่ 1 ครับเนี่ย?

 

โดย: ชีริว 23 มีนาคม 2558 22:59:35 น.  

 

แวะมาขอบคุณสำหรับโหวตครับ พี่อุ้ม

 

โดย: เศษเสี้ยว 23 มีนาคม 2558 23:26:51 น.  

 

แวะมาโหวตจ้าพี่อุ้ม

 

โดย: patthanid 23 มีนาคม 2558 23:54:23 น.  

 

สุดยอดเลยค่ะคุณอุ้ม ได้รู้อะไรเยอะเลยค่ะ
อยากเข้าไปเยี่ยมชมบ้างจังเลยค่ะ
เพราะช่วงเวลาที่เค้าเปิดปลายปีกลับบ้านพอดี

ขอบคุณที่ไปโหวตให้ด้วยนะคะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ปลาทอง9 24 มีนาคม 2558 0:16:39 น.  

 

สวัสดีครับคุณอุ้ม
ตามมาเที่ยวชมด้วยคนครับ
อุ้มสี Travel Blog

 

โดย: moresaw 24 มีนาคม 2558 0:31:19 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 24 มีนาคม 2558 6:43:16 น.  

 

ตามพี่อุ้มมาเที่ยวค่า

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 24 มีนาคม 2558 8:18:00 น.  

 

ที่นี่ยังไม่เคยไปเที่ยวเลยค่ะ แม้ว่าจะอยู่แถวๆ นั้นอยู่หลายปี

วันนี้โหวตเต็มแล้ว พรุ่งนี้มาโหวตให้นะคะพี่อุ้ม

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 24 มีนาคม 2558 8:43:00 น.  

 

ยังไม่เคยไปที่นี่เลยคุณอุ้ม
เอาไว้ในลิสท์ละกัน...

ปล. ว่างๆไปทักทายกันที่ FB
ได้นะครับ
https://www.facebook.com/aod.wichit

 

โดย: wicsir 24 มีนาคม 2558 9:07:19 น.  

 

มาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชด้วยค่ะคุณอุ้ม
พระราชวังเดิมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าไปมากค่ะ
ยิ่งมาได้ชมที่บล็อกคุณอุ้มยิ่งอยากไปจัง

ขอบคุณที่แวะฟังเพลงนะคะ
พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ


 

โดย: mambymam 24 มีนาคม 2558 11:51:39 น.  

 

สวัสดียามเที่ยงครับ

 

โดย: ก้อนเงิน 24 มีนาคม 2558 11:56:48 น.  

 

บล็อกวันนี้
ผมเขียนจากประสบการณ์จริงของตัวเองเลยครับพี่อุ้ม

จากคนอารมณ์ร้อนมากๆ
ก็สามารถเปลี่ยนนิสัยตัวเองได้
ด้วยการเปลี่ยนความคิดจริงๆครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 24 มีนาคม 2558 14:29:08 น.  

 

มาโหวต3อันเลย มันไม่ยอมให้เลยโหวตให้อันเดียวนะ
ปล.ขอบคุณที่จุดธูปบอกเรื่อง voucher นะพี่

 

โดย: สุริยาวดี 24 มีนาคม 2558 14:40:05 น.  

 
สวัสดี มื้อ อาหารว่าง ครัช .. 

โดย: foreverlovemom 24 มีนาคม 2558 15:36:19 น.  

 

มาตามไปชมด้วย ขอบคุณที่ไปชมดอกไม้ครับ
วันนี้ยิ่งมีเยอะเลย

 

โดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) 24 มีนาคม 2558 16:03:14 น.  

 

ขอบคุณครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 24 มีนาคม 2558 16:09:05 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่อุ้มตามไปเที่ยวสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช
ทีพระราชวังเดิม ฯ ด้วยนะค่ะ จุ๊บๆ ^^

 

โดย: mastana 24 มีนาคม 2558 18:43:03 น.  

 

ตามพี่อุ้มมาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราชครับผม พร้อมกดโหวตให้เลยครับ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Ariawah Auddy Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Diarist ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ปีศาจความฝัน 24 มีนาคม 2558 20:20:13 น.  

 

เอาลอดช่องสิงคโปร์มาเสิร์ฟลูกค้าโต๊ะ 8 ค่ะ ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 24 มีนาคม 2558 20:34:05 น.  

 

น่าไปชมมากครับ
ผมไปธุระแถวนั้นบ่อยมาก แต่ยังไม่มีโอกาสเข้าชมอย่างจริงๆจังๆ ขอบคุณคุณอุ้มสำหรับภาพและข้อมูลครับ

อุ้มสี Travel Blog

 

โดย: Insignia_Museum 24 มีนาคม 2558 22:06:06 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ไปด้วยค่าาาาพี่อุ้ม

 

โดย: Close To Heaven 24 มีนาคม 2558 23:46:51 น.  

 

ขอบคุณพี่อุ้มที่มาอวยพรวันเกิดนะค้า

 

โดย: Close To Heaven 24 มีนาคม 2558 23:56:03 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 25 มีนาคม 2558 6:41:41 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

เนินน้ำ Food Blog
พรไม้หอม Health Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog
กาปอมซ่า Music Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog 

โดย: mambymam 25 มีนาคม 2558 8:32:16 น.  

 

โหวตค่าพี่อุ้ม

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 25 มีนาคม 2558 8:37:43 น.  

 

ไว้จะตามรอยไปเที่ยวค่ะรอเพื่อนมาเเล้วจะพาชม

 

โดย: maistyle 25 มีนาคม 2558 9:24:16 น.  

 

หนังดูไม่จบ แย่งเจ้าริวไม่ชนะ
เพลงเจิน เจิน เอฟเอ็ม 95 เปิดบ่อยอยู่นะ เข้าชาร์ตช่วงนี้

อิอิ

 

โดย: sunny-low 25 มีนาคม 2558 12:34:59 น.  

 

ขอบคุณคุณอุ้มที่แวะชมแฟชั่นด้วยกันค่ะ

 

โดย: mambymam 25 มีนาคม 2558 15:02:03 น.  

 

มาเที่ยวกับพี่อุ้มค่ะ

 

โดย: sawkitty 25 มีนาคม 2558 17:01:11 น.  

 

ควันโดนพายุสลายไปละคะ
ไฟเขียวแล้วนะคะ
มาเชียงใหม่อย่าลืมสลีบันยันนะคะ

 

โดย: mariabamboo 25 มีนาคม 2558 18:34:13 น.  

 

สวัสดีคร้าบคุณอุ้ม

จะมาบอกว่า เดี๋ยวนี้ บล็อก อ.เต๊ะ ย้อนยุค เย้ย กลับไปเป็นเหมือนสมัยเขียนบล็อกใหม่ๆแล้วละครับ

คือไม่มีรูปเลยซักกะรูปเดียว 555

ขนาดเรื่องก็ยังดองซะเป็นเดือนๆเลย ยังเขียนยิ่งถอยหลังนะครับนี่ บล้อก อ.เต๊ะ 555

 

โดย: multiple 25 มีนาคม 2558 18:59:09 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ ได้ความรู้เยอะเลย

 

โดย: ชลบุรีมามี่คลับ 25 มีนาคม 2558 21:53:05 น.  

 


จัด ปะ ..
 

โดย: foreverlovemom 27 มีนาคม 2558 4:15:13 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 27 มีนาคม 2558 6:45:37 น.  

 

เสียดายจังค่ะ มี่ไม่รู้จะได้ไปงานบล๊อกรึเปล่า

 

โดย: kae+aoe 27 มีนาคม 2558 7:23:27 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอุ้ม
ขอบคุณที่แวะชมกระเป๋านะคะ

 

โดย: mambymam 27 มีนาคม 2558 7:25:43 น.  

 

คุณอุ้มชีพจรลงเท้าอีกแล้วนะคะ ... เพลงเพราะมาก ปลุกใจดีค่ะ :)

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: Tristy 27 มีนาคม 2558 9:16:05 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่อุ้ม ..มายิ้มและส่งพลังโหวตให้พี่อุ้มผู้น่ารักค่ะ ขอบคุณกำลังใจด้วยคะพี่อุ้มน่ารักเสมอเลยนะฮ่ะ จุ๊บๆๆ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: mastana 27 มีนาคม 2558 10:02:18 น.  

 

รอชมหาดเขาเต่าด้วยนะคะคุณอุ้ม

----

...ถ้าได้ส่งโปสการ์ดไปอีก หนูจะบอกให้นะคะ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 27 มีนาคม 2558 14:21:41 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 50 คน [?]


กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวงปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน

กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~

ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันคลิกชมภาพที่รูปได้เลยค่ะ


หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง


วัดสุปัฎนาราม


แก่งสะพือ


ไปชมภาพเขียนสีที่ผาแต้ม


แม่น้ำสองสีGroup Blog
 
<<
มีนาคม 2558
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 มีนาคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friend

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.