เรามาถึงจุดนี้กันได้อย่างไร : ตะพาบ หลัก กม.135 : พาไหว้พระที่วัดเลียบ จ.อุบลราชธานีคลิกตรงนี้จะย้อนไปดูตอนที่ 1 ไปดูเขาแกะสลักต้นเทียนที่วัดพระธาตุหนองบัว

คลิกตรงนี้จะย้อนไปดูตอนที่ 2 ไปดูเขาติดพิมพ์ต้นเทียนที่วัดบูรพาโจทย์ตะพาบหลักกิโลเมตรที่ 135 : เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง ?
เจ้าของโจทย์โดย : น้องต่อ (toor36)นั่นสิ...เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง...จากโจทย์ตะพาบหลัก กม.ที่ 135
นับตั้งแต่คุณนายอุ้มสีรู้จัก BLOGGANG
โดยมี Blog เป็นของตนเองและเขียน Blog แรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547
นับนิ้วมาจนถึงวันนี้ 30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา ปีนี้เป็นปีที่ 11 แล้ว
อยู่ยาวอยู่โยงเป็นแม่ย่า Bloggang จน 11 ปีเชียวหรือนี่โอ้ววว..ไม่น่าเชื่อเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง..
ตรงนี้คือ จุดที่เราสามารถเขียนเรื่องราวและแชร์ประสบการณ์
จากการที่อุ้มไปเที่ยวมาอย่างไม่มีลิมิต
แบบบอกให้รู้ไว้ให้กันและกันมา 11 ปี ได้อย่างมีความสุขในเรื่องราวค่ะโดยมีวัตถุประสงค์แค่เพียงว่า
"เมื่อคลิกเข้า Blog อุ้มสี..อย่างน้อยคุณต้องได้อะไรกลับไป(บ้าง)"ในวันอาสาฬหบูชา 30 กรกฎาคม 2558
อุ้มก็จะได้ทบทวนสิ่งที่ผ่านมาว่าวันนี้เรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง ???ว่าแล้วอุ้มก็พาเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวัดเลียบกันเลยนะคะ
วัดเลียบตั้งอยู่เลขที่ 116 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
โดยมีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 37 ตารางวา
ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2391
ตรงกับปลายรัชสมัยพระบามสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 3
เป็นวัดที่สร้างขึ้นเลียบคูเมืองค่ะเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์สายวิปัสนา
ซึ่งสำนักสงฆ์แห่งนี้มีอายุได้ 44 ปี มีเจ้าอาวาสปกครองมา 10 รูป
ครั้นถึงสมัยพระอาจารย์ทิพย์เสนา ทิพฺพเสโน (แท่นทิพย์)
ท่านได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2433
ก็ไม่มีพระสงฆ์ใดครองสำนักสงฆ์แห่งนี้ต่อเป็นเหตุให้ต้องร้างไปเป็นเวลาเกือบปีต่อมาพระยาสิงหเทพ ได้มาเป็นข้าหลวงกำกับราชการเมืองอุบลราชธานี
จึงให้ท้าวสิทธิสารบุญชู คือ พระอุบลกาลประชานิจ
กับเมืองแสนอุ่น กรมช้างทองจัน พร้อมด้วยญาติวงศ์
ได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์จนเป็นวัดเลียบแห่งนี้ขึ้นมาใหม่และนิมนต์พระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีลเถร พระอาจารย์ฝ่ายวิปัสนามาครองวัดหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีลเถร ได้บุกเบิกเสริมสร้างขึ้นเป็นวัดธรรมยุต
เมื่อ พ.ศ.2534 ในรัชกาลที่ 5
โดยมีพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์) เป็นเจ้าอาวาสพร้อมด้วยภิกษุ สามเณรพระอาจารย์เสาร์ กันตสีลเถระ ชาติภูมิของท่านเป็นชาวอุบล
ชาตะเมื่อปีพ.ศ.2403 และมรณะภาพในปีพ.ศ. 2485
ท่านเป็นพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
และเป็นพระวิปัสสนาธุระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างแม่นมั่นค่ะภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ (บุญชู พรหมวงศานนท์)
พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน
และสังการีจารปัจฌา สังการีจารเกษ และทายิกาภายนอกมีพระอุบลการประชานิจ (บุญชู พรหมวงศานนท์)
พระสุรพลชยากร (อุ่น) ท้าวกรมช้างทองจัน
และสังการีจารปัจฌา สังการีจารเกษ และทายิกา
ได้พร้อมกันมีศรัทธาขยายพื้นที่วัดเพิ่มเติม
โดยสร้างรั้วรอบวัด เสนาสนะและถาวรวัตถุเพิ่มขึ้นอีกมากมายค่ะต่อมาหลวงปู่เสาร์ กนฺสีลเถร ได้ขอพระราชทานขอเป็นวิสุงคามสีมา
โดยท้าวสิทธิสารและเพี้ยเมืองจัน
ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาเป็นวิสุงคามเสมา
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2439
ตรงกับรัชสมัยของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับกาลที่ 5จากหลักฐานและบันทึกของพระเดชพระคุณพระโพธิญาณมุนี (สุธีร์ ภทฺทิโย)
ปรากฏว่า ก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดี เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2391
จ.ศ.1210 ร.ศ.67 ปีวอก สัมฤทธิ์ศก
ตรงกับปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
(ไม่พบหลักฐานที่เป็นเอกสารการขอตั้ง)ส่วนที่มาของชื่อ "วัดเลียบ"นั้น พระโพธิญาณมุนี ท่านสันนิษฐานไว้ว่า
น่าจะเป็นวัดซึ่งสร้างเลียบคันคูเมืองเพราะลักษณะของแนวริมแม่น้ำมูลซึ่งเป็นชั้นสูงแล้วจึงลาดต่ำลงมา
ทางทิศเหนือเป็นแอ่งอยู่ระหว่างแนวถนนศรีณรงค์
ในบริเวณซึ่งเรียกขานกันว่าหลุบยางใหญ่ มีหนองน้ำอยู่
เรียกว่าหนองนกทา อีกทั้งยังมีชื่อของถนนเขื่อนธานีปรากฏอยู่ค่ะในบริเวณนี้ซึ่งเรียกขานกันว่าหลุบยางใหญ่ มีหนองน้ำอยู่
เรียกว่าหนองนกทา อีกทั้งยังมีชื่อของถนนเขื่อนธานีปรากฏอยู่ค่ะแต่ก็มีบางท่านสันนิษฐานไว้ว่า ที่ชื่อวัดเลียบนั้น
มาจากกิริยาอาการเดินไปตามเลียบริมตามขอบของหลวงปู่เสาร์มาวัดเลียบแล้วอย่าลืมแวะชมความงามของพระอุโบสถด้วยนะคะเข้ามากราบสักการะพระพุทธจอมเมือง

ปี 2558 วัดเลียบ หล่อเทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง
เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นขอขอบคุณ : ภาพต้นเทียนจากวัดเลียบในการจัดทำต้นเทียนควบคุมโดย พระครูอุบลคณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเลียบ
พร้อมตั้งโชว์ ณ สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี สุดยอดเลยค่ะพระคุณเจ้า
ตอนอุ้มมาถ่ายภาพการทำต้นเทียนที่วัดเลียบเห็นท่านทำโน้นทำนี่ไม่หยุด
แล้วอุ้มก็สอบถามถึงว่าจะมีลิมิตส่งต้นเทียนวันไหน
หลวงพี่ท่านตอบว่า วันที่ 29 ก.ค. 2558 เพราะต้องนำมาตั้งโชว์ที่ทุ่งศรีเมืองต้นเทียนวัดเลียบวิจิตรบรรจงมากเลยค่ะ
พอเห็นต้นเทียนเสร็จจากภาพข้างล่างก็ได้แต่บอกว่าสุดยอดเลยค่ะหลวงพี่
ขอบคุณภาพ : Petchy FcSmerb Saosriสุดยอด ผลการประกวดต้นเทียนประเภทแกะสลักขนาดกลาง
ที่ 1 เป็นของวัดเลียบ.....แหล่มเลยเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไง...
จากการชอบเพลงมาสู่การท่องเที่ยวแล้วนำไปสู่เรื่องราวเล่าสู่กันฟัง
เก็บเป็นความประทับใจในสายสัมพันธ์ของพี่น้องผองเพื่อน
จนทุกวันนี้...เรามาถึงจุดนี้กันได้เพราะมิตรภาพแห่ง Bloggang เลยค่ะ
ขอบคุณ...และขอบคุณ


ขอขอบคุณ : ที่มาของข้อมูล : วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / เพลง : คิดถึงอุบล : สายัณห์ สัญญา
BG : คุณเนยสีฟ้า / กรอบ : น้อง KungGuenter
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
 

Create Date : 30 กรกฎาคม 2558
27 comments
Last Update : 31 กรกฎาคม 2558 23:50:24 น.
Counter : 231 Pageviews.

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

พี่อุ้มไปถึงวัดสวยๆเลยนะครับ

ชอบครับ

เป็นคนธรรมดาที่มีสุข

ใช่เลยครับพี่

 

โดย: กะว่าก๋า 30 กรกฎาคม 2558 14:00:01 น.  

 

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

------------------

สวัสดีวันอาสาฬหบูชาค่ะคุณอุ้ม

วัดเลียบเป็นวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานและสวยงามมากนะคะ
การแกะสลักต้นเทียนของท่านพระครูก็งามวิจิตรมากค่ะ
ขอบคุณคุณอุ้มที่พาชมค่ะ

 

โดย: Sweet_pills 30 กรกฎาคม 2558 20:34:52 น.  

 

เข้ามาเที่ยวด้วยคนครับ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: PZOBRIAN 30 กรกฎาคม 2558 20:46:14 น.  

 

เข้ามาดูเทียนพรรษาสวยๆค่ะ

 

โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน 30 กรกฎาคม 2558 21:59:56 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 31 กรกฎาคม 2558 4:13:00 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม 

โดย: กะว่าก๋า 31 กรกฎาคม 2558 6:33:58 น.  

 

สวัดสีค่ะพี่อุ้มสีของมี้เก๋ 11 ปี มันยาวยาวนามมากๆ นะคะ...มาถึงได้นี่สุดยอดมากค่ะ มี้ก็จะขอตามรอยคุณอุ้มสีต่อไปนะคะ

 

โดย: kae+aoe 31 กรกฎาคม 2558 8:46:19 น.  

 

แวะมาทักทายครับ

 

โดย: ลุงแมว IP: 180.180.159.93 31 กรกฎาคม 2558 8:50:09 น.  

 

เป็นงานตะพายที่น่ารักมากค่ะ

โหวตทันทีค่ะ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: พรหมญาณี 31 กรกฎาคม 2558 9:44:26 น.  

 
อิ ..

ท่องเที่ยวไทย ..

หนับหนุน .. คับ ..บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
Maeboon Klaibann Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ปอลิง .. 2700 อ่ะ .. อย่าว่าแต่ไปเที่ยวเมืองนอกเลย ..

ตอนนี้ อ่ะ .. แค่ ทุเรียน .. ยัง ไกล เกิน ฝัลลลลลล ..


 

โดย: foreverlovemom 31 กรกฎาคม 2558 10:17:25 น.  

 

ขอบคุณกับการพาเที่ยวนะ
ได้เที่ยวชมวัดเลียบและได้รู้ประวัติและภาพที่บอกเล่าเรื่องราว

 

โดย: NENE77 31 กรกฎาคม 2558 10:22:38 น.  

 

สวัสดีคร้าบ

กว่าจะมาถึงจุดนี้ เราก้ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนไงละครับ อิอิ

คุณอุ้มท่องบล็อกมานานมากๆเลยนะครับ ตั้ง 11ปี ยังยืนหยัดอยู่ได้ อย่างมั่นคง

ตรงข้ามกับ ของ อ.เต๊ะ นี่ซี้ พอมาถึงวันนี้ อ.เต๊ะ ปิดบล้อก ปิดเม้นท์ซะเลย 555

ไม่มีอะไรที่แน่นอนจริงๆนะครับ

แล้วก้คุณอุ้ม บอกว่ามาบ้านนี้ต้องได้อะไรกลับไป

งั้นอย่าว่าอย่างงู้น อย่างงี้เลย
อ.เต๊ะ ยืมสตางค์ซัก 200 ก้แล้วกันนะครับ อิอิ

ไอ้บร้า อ.เต๊ะ คุณอุ้มเค้าอุตส่าห์เอาเรื่องดีๆ ของดีๆมาฝาก เอ็งนี่มันเหลือเกินจริ้งๆเล้ยยย 555

มาบล้อกนี้ อ.เต๊ะ ได้ สัจธรรมกลับไปข้อนึงนะครับ ที่ว่า
ที่สุดของคน คือการเป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

ที่สุดของบล้อกเกอร์คือ การดองบล็อก อมตะนิรันตกาล นะคร้าบ 555

ปล.งานแกะสลักเทียน สวยงาม น่าตื่นตะลึง ตึงๆมากเลยละครับ

น่าปลื้มและชื่นชมในพลังศรัทธาจริงๆครับ

 

โดย: multiple 31 กรกฎาคม 2558 10:35:13 น.  

 

ตามน้องอุ้มมาไหว้พระ
และคารวะแม่ย่าบล็อกแก็งค์ด้วยค่ะ ^__^
วันนั้นเมารถจริง ๆ นะคะน้องอุ้ม พอรถข้าง ๆ เคลื่อนไปข้างหน้าพี่ก็รู้สึกว่ารถตัวเองไหลหลัง รีบเหยียบเบรค อ้าว..ก็เบรคอยู่นี่นาแล้วไหลได้ไง 555

 

โดย: เนินน้ำ 31 กรกฎาคม 2558 10:52:47 น.  

 

สวัสดีค่ะ..

เลียบๆเคียงๆมาท่องวัดด้วยคนนะค่ะ

สวยๆได้ควงามรู้ค่ะ

 

โดย: คนผ่านทางมาเจอ 31 กรกฎาคม 2558 12:05:08 น.  

 

เขียนมายาวนานจริงๆ ของผมเริ่ม 13 สิงหาคม 2549 ถึงตอนนี้ก็เกือบจะ 9 ปีแล้ว

ถ้าเป็นมุมมองที่ว่าได้อะไรกลับไป ที่นี่คงจะเป็นมุมมองของสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งที่ไม่เหมือนที่อื่นมั้ง แต่จริงๆ แต่ละที่มันก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้ว (ถ้าเขียนบล็อกด้วยตัวเอง)

นี่คงได้เวลาแห่เทียนกันแล้วล่ะนะ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 31 กรกฎาคม 2558 13:42:04 น.  

 

เปลี่ยนตัวเรา
เปลี่ยนง่าย
เปลี่ยนคนอื่น
เปลี่ยนยากจริงๆครับพี่อุ้ม

บ่อยครั้งเวลาเราบ่นว่า
ทำไมเขาไม่เข้าใจเราเลย
ก็เป็นความหมายเดียวกันกับที่เราก็ไม่เคยเข้าใจคนอื่นเลยเช่นกัน

 

โดย: กะว่าก๋า 31 กรกฎาคม 2558 14:11:01 น.  

 

เทียนพรรษาแท่งใหญ่ๆแกะสลักลวดลายสวยงามมากมาย
เป็นอะไรที่น่าทึ่งสุดๆค่ะ
สุดยอดฝีมือจริงๆ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


ขอบคุณคุณอุ้มที่แวะฟังเพลงนะคะ 

โดย: mambymam 31 กรกฎาคม 2558 14:47:40 น.  

 

ขอบคุณค่ะน้องอุ้มสำหรับรางวัลที่มอบให้
เพราะปรกติไม่ค่อยมีความมานะขยันอดทนพยายาม นี่น้องอุ้มให้มาครบเลย แต่ถ้าให้ดีอย่าลืมให้กล้องด้วยนะคะ 55555

 

โดย: เนินน้ำ 31 กรกฎาคม 2558 14:52:28 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog

เคยได้ยินเพลงนี้ นานนนนนเหลือเกิน ขอบคุณที่พาเที่ยว นำภาพสวยๆ มาฝาก พร้อมเพลงเพราะๆ ค่ะ

 

โดย: Maeboon 31 กรกฎาคม 2558 15:24:51 น.  

 

ขอบคุณพี่อุ้มที่แวะไปเยียนที่บล็อคนะคะ

วันนี้หนูตามมาให้กำลังใจ ด้วยการโหวตด้วย

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: au_jean 31 กรกฎาคม 2558 15:42:02 น.  

 

อ่านแล้วกำลังจะถามว่า
พระอาจารย์เสาร์ องค์ที่ท่าน
เป็นพระอาจารย์หลวงปู่มั่น
ใช่หรือเปล่า..

พออ่านลงมา ใช่แล้ว... ท่าน
เป็นคนอุบลเหรอครับ..

ที่วัดเลียบเคยไปครับ ครั้งที่
ย้ายไปทำงานที่อุบล... ไม่ได้
ไปหลายปีแล้ว.. ดูตามภาพ
สวยงดงาม สงบ..ดีครับคุณอุ้ม

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 31 กรกฎาคม 2558 16:19:08 น.  

 

ชอบจังค่ะ เป็นคนธรรมดาที่มีความสุข

 

โดย: redclick 31 กรกฎาคม 2558 18:20:18 น.  

 

แวะมาชมครับป้าอุ้ม

วันนี้ผมไป สุ 1000 มาเหมือนกัน

เจอที่เค้าโชว์หล่อเทียนพรรษาปวดเหือนกัน งามไม่แพ้กันเลยบันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
เนินน้ำ Literature Blog ดู Blog
เป็ดสวรรค์ Funniest Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
อุ้มสี Dharma Blog ดู Blog

 

โดย: ไอเอิร์ธ 31 กรกฎาคม 2558 22:01:35 น.  

 

แวะมากราบพระและตามคุณอุ้มมาเที่ยววัดด้วยคนจ้า
ต้องขอโทษด้วยที่แวะมาช้า
เพิ่งค่อยยังชั่วจากหวัดเลยหายศีรษะไปซะหลายวัน
จะว่าไปแล้วเราก็เริ่มเล่นบล็อกไล่ ๆ กับคุณอุ้มนะคะ
เสียดายเพื่อนบล็อกรุ่นแรก ๆ หายไปกันเยอะ
ดีใจที่คุณอุ้มยังเล่นบล็อกอยู่
หวังว่าคงจะเล่นไปอีกนาน ๆ นะคะ
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยแถมอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
คุณอุ้มดูแลสุขภาพด้วยนะคะ โหวตให้จ้า

 

โดย: haiku 31 กรกฎาคม 2558 22:57:22 น.  

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
pantawan Health Blog ดู Blog
Maeboon Klaibann Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

อื้อหือ!! คุณแม่ย่าอุ้มสี เขียนบล็อกมาแล้วต้อง 11 ปี

อย่างงี้ลูกๆ หลานๆขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ อิอิ

ที่นี่มีมิตรภาพดีๆมอบให้กันเสมอเลยนะครับ

นึกถึงงานบล็อกแก๊งค์ขึ้นมาเลย เป็นน้องใหม่ แต่พี่ๆทุกคนก็ทักทายยิ้มแย้มให้กัน

วัดที่พี่อุ้มไปนี่สวยมากๆนะครับ เทียนที่แกะสักก็สวยงามจริงๆ เห็นรูปในเฟชและ มาดูที่บล้อกต่อ

 

โดย: Ariawah Auddy 31 กรกฎาคม 2558 23:16:13 น.  

 

ไปเที่ยวไหว้พระด้วยค่ะ วัดสวยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
กาปอมซ่า Diarist ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


 

โดย: ALDI 1 สิงหาคม 2558 3:27:26 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอุ้ม

เป็นการเดินทางสายบล็อกเกอร์ที่ยาวนานเลยนะคะ
ข้าน้อยขอคารวะหนึ่งจอก 555
เข้ามาที่นี่ก็ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปทุกครั้ง
โดยเฉพาะมิตรภาพ ขอบคุณค่ะ

แอมอร

 

โดย: peeamp 1 สิงหาคม 2558 6:11:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 53 คน [?]
กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง
ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน

กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~

ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
คลิกชมภาพที่รูปได้เลยค่ะ


หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง


วัดสุปัฎนาราม


แก่งสะพือ


ไปชมภาพเขียนสีที่ผาแต้ม


แม่น้ำสองสี
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2558
 
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
30 กรกฏาคม 2558
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.