ตอนที่ 6 วัดอินทารามวรวิหาร บางยี่เรือ ฝั่งธนบุรี กทม.คลิกที่นี่ย้อนกลับไปดูตอนที่ 1 ทุกวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี อุ้มจะต้องมากราบพระเจ้าตากฯ

คลิกที่นี่ย้อนกลับไปดูตอนที่ 2 วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

คลิกที่นี่ย้อนกลับไปดูตอนที่ 3 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดหงส์ฯ

คลิกที่นี่ย้อนกลับไปดูตอนที่ 4 สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์วัดหงส์ฯ กทม.

คลิกที่นี่ย้อนกลับไปดูตอนที่ 5 วัดสุทธาราม ซ.ตากสิน19 ฝั่งธนบุรี กทม.ถ้าขับรถยนต์มาก็มาตามแผนที่ข้างบนเลยค่ะแต่สำหรับอุ้มนั่งรถใต้ดิน MRT จากสถานีห้วยขวางมาลงสถานีสีลม
มาต่อรถไฟฟ้า BTS จากสถานีศาลาแดงมาลงที่สถานีวุฒากาศ
แล้วต่อรถกระเปาะที่ผ่านสถานีวุฒากาศรถจะจอดหน้าวัดอินทารามเลยค่ะ
หรือจะถ้านั่งรถไฟฟ้าเลยมาลงสถานีตลาดพลูก็ต่อรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง 15 บาทค่ะเข้าสู่ตอนที่ 6 ของการมาสักการะพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558อุ้มตั้งใจมาไหว้พระ 3 วัด
อุ้มไปวัดหงส์-วัดสุทธาราม-คราวนี้เป็นวัดสุดท้ายก็คือ วัดอินทารามวรวิหาร วัดนี้ค่ะซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ผู้ที่ศรัทธาในพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งค่ะ
อุ้มขอใช้คำว่า "ต้องมา"เรียกว่าสักครั้งหนึ่งของชีวิตต้องมากราบพระองค์ท่านที่วัดอินทารามวรวิหารจะเป็นมงคลชีวิต
ภาพพระราชอาสน์ของพระเจ้าตากสินมหาราชมหาราชที่ทรงประทับทรงศีลค่ะวัดอินทารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร มีเนื้อที่ทั้งหมด 25 ไร่
ตั้งอยู่ที่ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10601
มาไม่ถูกโทร : 08-6991 - 7658
เว็บไซต์ : http://www.intaram.org/วัดอินทาราม เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกว่า วัดบางยี่เรือนอก
ที่เรียกว่าบางยี่เรือนนอกด้วยเหตุตั้งอยู่ด้านนอก
เพราะนับจากเมืองธนบุรีเก่าออกมา หลักฐานเช่นนี้จึงได้รู้ว่าวัดอินทารามได้นามว่า วัดบางยี่เรือนอกที่มาของคำว่า "บางยี่เรือ"
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา หมายถึงป่าที่มีลักษณะเป็นป่าสะแกทึบ
แต่ฝั่งตรงข้ามเป็นที่ลุ่มมีหญ้าและกกขึ้นอยู่ในน้ำตื้นๆ คล้ายป่าพรุถ้ามีเรือล่องมาในลำคลองจะต้องอ้อมคุ้งมองเห็นได้ชัด จึงเหมาะเป็นชัยภูมิซุ่มยิงได้ดี
จึงเรียกว่า "บังยิงเรือ" ต่อมาเพี้ยนเป็นบางยี่เรือในที่สุด
หน้าวัดตั้งอยู่ริมคลองบางกอกใหญ่ (คลองบางหลวง) ค่ะหากอยากจะเข้าไปกราบไหว้พระประธาน
ต้องมาวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะ เวลา 08.00-17.00 น. วันธรรมดาปิดค่ะพระประธานในพระอุโบสถใหม่ เป็นพระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย
หน้าตักกว้าง 10 ฟุต 3 นิ้วครึ่ง มีนามว่าพระพุทธชินวรที่มาของพระพุทธชินวร
ตามหลักฐานว่ามีพ่อค้าซุงทางเหนือได้นำพระพุทธรูปองค์นี้ล่องมากับซุง
พอดีกับพระยาศรีสหเทพได้บูรณะวัดอินทารามขึ้นใหม่
จึงได้ติดต่อขอซื้อจากพ่อค้าซุงมาไว้เป็นพระประธานที่พระอุโบสถใหม่ที่พระยาศรีสหเทพได้สร้างขึ้นพระอุโบสถหลังใหม่นี้ห่างจากเขื่อนริมคลองบางกอกใหญ่ 90 เมตร
ตัวพระอุโบสถกว้าง19 เมตร ยาว 30 เมตร เสาพระอุโบสถและฝาผนังเขียนเป็นลายดอกไม้เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงปราบดาภิเษกแล้ว ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์
ด้วยเพราะวัดนี้บังเอิญเป็นที่ประสพพระราชหฤทัยของพระองค์ท่าน
พระองค์ได้ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์อย่างถึงขนาด ขยายที่ทางไว้เป็นอันมากพระองค์ทรงถวายพระเพลิง พระบรมศพพระราชชนนี ณ วัดอินทาราม
ในวันพฤหัสบดี แรม 5 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ.2318 ซึ่งเป็นงานใหญ่โต มีการละเล่น
มีมหรสพต่างๆ จำนวน 522 โรง โดยแสดงรวมประมาณ 29 วันวัดอินทารามวรวิหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในสมัยกรุงธนบุรี
และพระองค์ท่านเสด็จฯ มาประกอบพระราชกุศล ณ วัดอินทารามฯ
ตลอดทั้งพระองค์ท่านทรงปฏิบัติกรรมฐานที่วัดอินฯ แห่งนี้อยู่เป็นเนืองนิตย์วัดอินทารามเป็นวัดประจำรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะสร้างหมู่กุฏิและถวายที่ดินให้เป็นธรณีสงฆ์
พระองค์ท่านโปรดฯ ให้นิมนต์พระเถระ ฝ่ายวิปัสสนามาจำพรรษาดังความปรากฏพระบรมราโชวาทที่ค้นพบในพงศาวดารตอนหนึ่ง ซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งว่า

"ขอพระผู้เป็นเจ้าจงตั้งสติอารมณ์ ปรนนิบัติตั้งอยู่ในพระจตุปาริสุทธิศีล
สังวรวินัยบัญญัติบริบูรณ์ อย่าให้พระศาสนาของพระพุทธองค์เศร้าหมองเลย
แม้พระผู้เป็นเจ้าจะขัดสนด้วยจตุปัจจัย 4 ประการนั้น เป็นธุระของโยมจะอุปถัมภ์
ถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งปวงมีศีลคุณบริบูรณ์ในพระศาสนาแล้ว แม้นปรารถนามังสะรุธิระของโยม
โยมก็สามารถเชือดเนื้อและโลหิตออกมาบำเพ็ญทานได้"
(คำว่ารุธิระหมายถึงโลหิต)กล่าวกันว่าในสมัยรัชกาลที่ 1 กรุงรัตนโกสินทร์ วัดอินทารามมีชื่อเรียกว่า วัดบางยี่เรือไทย
โดยที่มีวัดบางยี่เรือรามัญ เรียกสั้นๆ ว่า วัดมอญ
จึงพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดบางยี่เรือไทย วัดนี้มาได้ชื่อว่าวัดอินทารามในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระปรางค์ เหนือ-ใต้ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 โดยพระตรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ)พระปรางค์ คู่ซ้ายขวาด้านหลังอุโบสถ เป็นปรางค์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง
ตั้งอยู่บนฐานสูงประดับเครื่องลายคราม สร้างโดยพระตรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ)สังเกตที่ฐานฐานจะประดับเครื่องลายครามซึ่งพระตรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ) สร้างไว้คู่กับพระอุโบสถใหม่จึงอาจกล่าวได้ว่า
พระตรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ) เป็นผู้ชุบชีวิตวัดอินทารามขึ้นมาใหม่ในการที่พระยาศรีสหเทพ ได้บูรณะสร้างวัดอินทารามขึ้นใหม่
ได้มีผู้แต่งกลอนเพลงยาวชมไว้
สมเด็จกรมพระดำรงฯ ได้ทรงให้คัดพิมพ์เป็นหนังสือของหอพระสมุดขึ้น

ด้วยน้ำจิตศรัทธาท่านกล้าหาญ ทำกองการเพิ่มเติมอยู่ในกุศล
ได้สร้างวัดอารามนามตำบล ด้านสกัดหอไตรอยู่ซ้ายขวา
มีเสาคู่หน้าวัดถัดกันมา บนเสาใหญ่รูปไอยราอัสดร
ศาลาซ้ายขวาอยู่หน้าวัด คู่เคียงถัดอารามงามสลอน

มีถนนอยู่หน้าท่าคนจร นามกร เรียกวัดอินทาราม
ประกอบด้วยปัญญาศรัทธามาก บริจาคทรัพย์ไม่นึกขาม
ไทยทานตามมีให้ชีพราหมณ์ ถวายตามน้ำในได้ศรัทธา
มีพระสงฆ์ทรงศีลามาบิณฑบาต ถวายไปไม่ขาดตามปรารถนา

ไตรจีวรที่พระสงฆ์จำนงมา ได้วันทาน้อมกายถวายทาน
ได้ก่อสร้างอย่างยิ่งสิ่งกุศล เป็นกังวลบุญญาโดยกล้าหาญ
ด้วยจิตตั้งรำพึงถึงกองกาง ไม่เกียจคร้านมีมานะไม่ระวาย
แต่ก่อสร้างพระไตรปิฏกจบ ก็ถ้วนครบบริบูรณ์ทูลถวาย

ได้ฉลองสามราตรีมีมากมาย ทั้งหญิงชายโมทนาทั่วหน้ากัน
อุโบสถเดือนเหมือนอย่างก่อน ทั้งหญิงชายผ้าผ่อนเงินตรา
ได้แจกให้ยาจกคนงกงัน คนแก่นั้นมากมายทั้งยายชี
ประมาณคนชรากว่าสองร้อย มานั่งคอยรำพึงอยู่อึ้งมี่

ได้รับรองไทยทานด้วยการยินดี อัญชลีงกงันชวนกันไป
บ้างให้พรโมทนาสาธุด้วย ให้รื่นรวยเปรื่องปราชญ์อย่าหวาดไหว
ผลทานตามส่งให้จงใจ ให้ท่านสมคิดพระนิพพานด้านหลังของประตูเป็นรูปเซี่ยวกางทั้ง 4 ช่อง
และด้านหลังของหน้าต่างเป็นเทพพระยารักษ์ทั้ง 10 ช่องอาณาเขตของวัด ทิศเหนือ จรดคลองบางกอกใหญ่ขนานตามลำคลองบางกอกใหญ่
ส่วนทิศใต้ จรดคูและทางรถไฟ และทิศตะวันออกจดคูวัด
ส่วนทิศตะวันตก จดคลองบางยี่เรือขนานตามลำคลองในส่วนศาลารายสี่องค์
จะมีแท่นองค์พระเจดีย์ 3 องค์ ที่ยังเหลือเป็นอนุสรณ์ของพระยาศรีสหเทพ
เป็นโบสถ์มหาอุตม์ คือเป็นกุฏิพุทธอนุสรณ์ รวม 4 กุฏิ และมีเจดีย์ 3 องค์ คั่นอยู่ระหว่างกุฏิอเมซิ่งมากเลยกุฏินี้
เป็นรูปหีบพระศพพระพุทธองค์ ขณะยื่นพระบาทออกมาให้พระมหากัสสปะได้นมัสการ
ห้ามพลาดมาสักการะ-ปิดทองพระพุทธเจ้าปางถวายพระเพลิง อเมซิ่งค่ะกุฏิหัวและท้ายประดิษฐานพระปางไสยาสน์ขนาดเท่าพระพุทธองค์ ยาว 4 เมตร 48 เซนต์ค่ะ
คือมีแต่ประตูทางเข้าบานเดียวเท่านั้นแต่ไม่มีหน้าต่าง
ทางวัดเปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเลยค่ะเป็นศาลารายที่ไม่กว้างใหญ่เท่าใดนักเพราะมีพระนอนสวยงาม 2 องค์ อเมซิ่ง..เป็นบุญที่ได้มาวัดอินทารามของอุ้มเลยค่ะและมีรอยพระพุทธบาทด้วยค่ะอีกทั้งภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแต่เริ่มลางเลือนแล้วในกาลต่อมาวัดอินทารามก็ยังคงเป็นอารามหลวง
หากแต่วัดทรุดโทรมมากจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 3ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
วัดอินทารามซึ่งได้เสื่อมสลักหักพังไปเพราะขาดผู้ทำนุบำรุงก็ได้ผู้ศรัทธาปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
ผู้ที่มีศรัทธาปฏิสังขรณ์วัดอินทารามขึ้นใหม่ครั้งนี้ ได้แก่
พระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง) ต้นตระกูลศรีเพ็ญการปฏิสังขรณ์ครั้งนี้
มิได้ทำกันเพียงสิ่งใดปรักหักพังก็ใช้ซ่อมแซมหรือปรับปรุงโยกย้ายของเก่ามาเป็นของใหม่เท่านั้นแต่พระยาศรีสหเทพได้ปลูกสร้างถาวรวัตถุเสนาสนะขึ้นใหม่
ตั้งแต่พระอุโบสถอันเป็นสิ่งใหญ่ลงไปจนถึงสิ่งเล็กน้อยพระอุโบสถหลังนี้ เป็นพระอุโบสถสร้างขึ้นใหม่ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3
จากนั้นพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง ศรีเพ็ญ)
ได้น้อมถวายฯสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงรับเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารเสมาใหญ่หน้าพระอุโบสถ
เสมานี้มีหนังสือขอมจารึกสยาม ภาคที่ 1 จารึกกรุงสุโขทัยศาสตราจารย์ ยอซ เซเดส์
ชำระแปรพิมพ์ พ.ศ. 2467 ความว่า
"แผ่นศิลาจารึกที่ฝังไว้หน้าพระอุโบสถวัดอินทารามนั้น เป็นศิลาจารึกสมัยสุโขทัย อำเภอเมือง
เข้าใจว่าได้มาจากเมืองสุโขทัยเก่าชำรุด มีอักษรประมาณ 25 บรรทัด เป็นภาษาไทยล้านนา
ศักราชไม่ปรากฏ เนื่องด้วยอักษรได้ขาดเลือนหายไปเสียเป็นส่วนมากอ่านไม่ได้ความ

ทางราชการกรมศิลปกรจะนำมาไว้ที่หอพระสมุดแห่งชาติครั้งหนึ่ง
แต่พิจารณาถึงผลที่จะได้รับยังไม่เป็นผล จึงมิได้นำไป
ใจความโดยย่อเข้าใจกันว่าสีมาใหญ่ เป็นการจารึกสถาปนาวัดใดวัดหนึ่งนำมาไว้วัดอินทารามสมัยกรุงธนบุรี
แต่อีกแห่งหนึ่งเขียนไว้ว่า เสมานี้มีอักษรขอมจารึก แต่ได้ความว่าเป็นตำรายา

เมื่อกรมพระยาดำรงค์ฯ เสด็จมาที่วัดนี้คิดจะเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งขาติคราวหนึ่ง
แต่ท่านเจ้าคุณพระทักษิณคณิศรได้ตั้งฝังปูนไว้เสียแล้ว
สูง 59 เซนต์ครึ่ง กว้าง 1 เมตร 18 เซนต์ครึ่ง
และที่ถัดเสมาเข้ามาไปมีศิลาอาสน์หนาใหญ่ เป็นศิลาอาสน์ของพระยาศรีสหเทพทำขึ้นพระยาศรีสหเทพสร้างได้สร้างพระอุโบสถจากบริเวณ
ที่ประดิษฐาน (ฝัง) พระบรมศพของสมเด็จะระเจ้าตากสินฯจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ พระเจ้าตากสินมหาราช ไว้ที่นี่ค่ะแล้วออกจากพระอุโบสถหลังใหม่มาสู่พระวิหารทางทิศเหนือนะคะภายในพระวิหารทางทิศเหนือค่ะองค์พระประธานงดงามมากค่ะ รอบๆ เจาะผนังวางพระพุทธรูปรายรอบเลยค่ะอุ้มไม่ทราบว่าสร้างในสมัยใด งดงามนะคะจุดเด่นของพระวิหารก็คือ เป็นที่เก็บพระพุทธรูปซึ่งอดีตเจ้าอาวาส
ได้รวบรวมมาจากที่ต่างๆ จำนวน 51 องค์นับแต่การสถาปนาซ่อมครั้งใหญ่โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
และพระยาศรีสหเทพแล้ว วัดอินทารามก็ทรุดโทรมหักพังต่อๆ มา
จนกระทั่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5พระองค์โปรดฯ ให้อาราชธนาพระทักษิณคณิสรจากวัดโพธินิมิตร
ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอินฯ งวัดอินทาราม ในปี พ.ศ.2448
ซึ่งพระทักษิณคณิสรได้เอาใจใส่ดำเนินการปฏิสังขรณ์ซ่อมแซมบริเวณวัดให้ดีดังเดิมหลังจากปีพ.ศ.2484 พระวิเชียรมุนีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสสืบจากพระทักษิณคณิสร
ได้ทำหน้าที่บูรณะปฏิสังขรณ์วัดอินทารามต่อมาเมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ.2325 นั้น
ได้ประดิษฐานพระบรมศพ ถวายพระเพลิงและบรรจุพระบรมอัฐิไว้ ณ วัดอินฯ แห่งนี้

พระเจดีย์กู้ชาติ คือ พระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ยอดบัวกลุ่มคู่กับพระเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระอัครมเหสี
ซึ่งมียอดเป็นปล้องไฉน ทั้งสององค์นี้ประดิษฐานอยู่หน้าพระอุโบสถเก่า ริมคลองบางกอกใหญ่ที่มาของข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวัดอินทารามนี้ ได้มาจากหนังสือต่าง ๆ คือ

1.ประวัติอินทารามโดยสังเขป ของท่านเจ้าคุณพระวิเชียรมุนี พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2497
2.ประวัติวัดอินทาราม ของพระใบฎีกาสด สิงหเสนี พิมพ์ครั้งที่ 1 ที่โรงพิมพ์ยิ้มศรี
3.ประวัติวัดอินทาราม ของพระใบฎีกาสด สิงหเสนี พิมพ์ครั้งที่ 2 ที่โรงพิมพ์ศรีหงส์
4.พงศาวดารภาคที่ 64 ฉบับพันจนานุมาศ (เจิม)
5.จากจารึกสยามภาคที่ 1 ตอนจารึกสุโขทัย
6.อนุสรณ์กระถิน ของกรมสวัสดิ์การทหารเรือ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2502
7.หลักฐานจากคำบอกเล่าของผู้ที่เคารพหลายท่าน
8.เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติ
9.หอสมุดกรมพระยาดำรงค์ราชานุภาพจบตอนที่ 6 แต่เพียงเท่านี้
ตอนหน้าตอนสุดท้าย เป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดอินทารามค่ะขอขอบคุณ ...BG : คุณป้าเก๋า ชมพร / กรอบ : น้อง KungGuenter
ดุ๊กดิ๊ก : คุณชมพร & คุณญามี่ / กล่องคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง Blog : ป้ามด & คุณเนยสีฟ้า : คุณป้าเก๋า ชมพร
 

Create Date : 10 กุมภาพันธ์ 2559
68 comments
Last Update : 15 กุมภาพันธ์ 2559 0:52:45 น.
Counter : 367 Pageviews.

 

แวะมากราบสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พร้อมทั้งแปะดวงใจให้ครับ

 

โดย: ควายเฒ่า 10 กุมภาพันธ์ 2559 11:22:33 น.  

 

อัพบล็อกยังไม่เสร็จแน่เลย
งั้นลงชื่อไว้ก่อนนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 10 กุมภาพันธ์ 2559 11:24:27 น.  

 

เห็นแล้วคิดถึงโรงเรียนเก่าเลยค่ะ เคยเรียนม.1-3 ที่รร.วัดอินทาราม จบมายังไม่มีโอกาสไปกราบท่านอีกเลย

 

โดย: touch the sky 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:49:10 น.  

 

สวัสดีตอนเย็นๆค่ะพี่อุ้ม
ด้วยความยินดียิ่งเลยค่ะพี่อุ้ม
ขอบคุณที่ไปเจิมบล็อกให้นะคะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: phunsud 10 กุมภาพันธ์ 2559 16:10:08 น.  

 

ขอบคุณพี่อุ้มที่แวะไปทักทายกันเสมอค่ะ

 

โดย: kae+aoe 10 กุมภาพันธ์ 2559 17:08:30 น.  

 

ภาพสวย..ทีแรกคิดว่าเป็น
วัดอินทร์ บางขุนพรหม..

อ้าวอยู่ฝั่งธน.. ดูสอาด สวย
ครับ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 10 กุมภาพันธ์ 2559 17:58:08 น.  

 

กรุงเทพมีวัดสวยๆเยอะมากเลยนะครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 10 กุมภาพันธ์ 2559 20:08:53 น.  

 

ภาพสวยจ้าาาาา

 

โดย: โอพีย์ (Opey ) 10 กุมภาพันธ์ 2559 22:45:41 น.  

 

น่าสนใจมากค่ะ วัดที่กรุงเทพ มีที่สวย ๆ และน่าสนใจมากเลยค่ะ

 

โดย: simplyusana 10 กุมภาพันธ์ 2559 22:49:02 น.  

 

สวัสดีค่า พี่อุ้ม ^^
แต่ละวัดที่พี่อุ้มไป ไม่เคยไปสักแห่งเลยค่ะ
วันนี้สวย อลังการจริงๆ
เห็นเครื่องเคลือบลายครามต้องดูซ้ำว่าคืออะไรค่ะ แหะๆ ยังนึกว่าดูผิด

บานประตูสวยจังเลย งานละเอียด
เห็นที่เป็นช่องแล้วมีพระพุทธรูป ไม่ค่อยเห็นที่ไหนแบบนี้นะคะ สวยๆๆ

แปะหัวใจค่า
สุขสันต์วันตรุษจีน
มีความสุขมากๆ นะคะพี่อุ้ม ^^

 

โดย: lovereason 10 กุมภาพันธ์ 2559 22:50:58 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ก้นกะลา 11 กุมภาพันธ์ 2559 0:52:23 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 11 กุมภาพันธ์ 2559 6:29:31 น.  

 

โอ้โห เรื่องยาวมาก ทีแรก อ.เต๊ะ คิดว่าคุณอุ้มจะกลับบ้าน ตั้งแต่ตอนที่แล้ว นี่ยังอยู่ต่ออีก
สงสัยนอนค้างที่วัด แหงๆเลย อิอิ

คุณอุ้มบอก เออ ข้าอาศัยกินข้าววัดด้วย แล้วนอนเอาแรง งีบนึง เผลอหลับยาวไป เช้าเลย

เย้ย ข้ากลับบ้านก่อน แล้วมาใหม่โว้-ยย
ไม่ได้จ้องจะกินข้าววัดฟรี เหมือนเอ็งหรอก หนอยๆ เดี๋ยวยันเปรี้ยงเล้ยย 555

วัดนี้ อ.เต๊ะ อ่านแล้วอยากไปมากเลยครับ แต่เห็นในอุโบสถ ถักทอ สายสิญจน์ ถี่ยิบซะขนาดนั้น

อ.เต๊ะ ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่า มันร้อน เย้ย 555

วัดนี้นี่ ที่อ.เต๊ะ เคยได้ยินมาก้เรื่อง เจดีย์คู่ กู้ชาติ เรื่องนึงละ อีกเรื่อง ก็คือ สาวชุดแดงในตำนาน ไม่รู้คุณอุ้มเคยได้ยินมั้ยครับ เนี่ย 555

ที่โดดเด่น ของวัดนี้อีกอย่างคือ หน้าบันพระวิหาร ที่ ประดับด้วย ถ้วยชามเบญจรงค์
ลงรักปิดทอง เค้าว่างดงามมากๆเลยนะครับ

อีกที่ที่ต้องไปดู ก็ตรง หลังคาพระอุโบสถหลังเก่า เชิงชายคา ช่อฟ้าใบระกาเป็นแบบจีนประดับด้วย คนโทน้ำ ถ้วยชามสังคโลก ไม่มีเห็นที่วัดอื่นๆเลย เห็นในรูป สวยงามแปลกตามากเหมือนกัน

เดี๋ยววันนี้ อ.เต๊ะ แปะใจให้ก่อน เดี๋ยวจิ๊กโหวตได้ จะมาใหม่นะคร้าบ แฮ่ๆ

ปล. อ.เต๊ะ ไม่ได้นอนตี 2นะครับ อ.เต๊ะ ตื่นตั้งแต่ตี 2 แล้วละครับ 555 

โดย: multiple 11 กุมภาพันธ์ 2559 7:43:10 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: multiple 11 กุมภาพันธ์ 2559 7:43:50 น.  

 

เพิ่งรู้จักวัดนี้ที่บล็อกคุณอุ้มนี่แหละค่ะ
เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ที่สวยงามนะคะ
องค์พระเจ้าตากสินสีทองอร่ามงามมากเลยค่ะ

ขอบคุณที่แวะชมสวนนะคะ
ไว้พรุ่งนี้มาใหม่ค่ะ
วันนี้จนค่ะ 

โดย: mambymam 11 กุมภาพันธ์ 2559 8:07:30 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 11 กุมภาพันธ์ 2559 8:20:39 น.  

 

โหวตท่องเที่ยวให้ค่ะพี่

วัดนี้เคยได้ยินชื่อมานานมาก แต่ยังไม่เคยได้ไปสักทีเลยแหละค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2559 8:24:39 น.  

 

สวัสดีคะคุณอุ้ม
วัดอินฯนี้ สวยงามมากเลยคร้า
เป็นวัดประวัติศาสตร์ของพระเจ้าตากสินจริงๆ
เหมือนเคยผ่านคะ แต่ยังไม่ได้เข้าไปเยี่ยมชมและกราบพระที่นี่เลย
ต้องปักหมุดไปให้ได้สักครั้งแบบคุณอุ้มว่าแล้วละ
ภาพสวยงามมากด้วยคะ ขอบคุณคะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
ปล.ติดโหวตไว้ก่อนนะคะ

 

โดย: Tui Laksi 11 กุมภาพันธ์ 2559 8:35:45 น.  

 

สวัสดีค่ะน้องอุ้มพี่กิ่งมาช้าไปนิดเมื่อวานโหวตหมดค่ะรอมาวันนี้โหวตท่องเที่ยวให้นะคะ มาอ่านประวัติบางยี่เรือขอบคุณนะคะที่นำสิ่งดีๆมาบอกกันค่ะ

ขอบคุณคะแนนโหวตด้วยนะคะ

สุขสันต์วันสีส้มค่ะ

 

โดย: กิ่งฟ้า 11 กุมภาพันธ์ 2559 9:22:13 น.  

 

ตามมาชมคะ สงสัยว่าสายสินญ์ที่ขึงไว้ในอุโบสถมีความหมายอะไรหรือเปล่า

 

โดย: น้องผิง 11 กุมภาพันธ์ 2559 11:49:55 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจให้ก่อน ถึงห้าร้อยดวงยังค้า

วันหลังค่อยมาอ่าน
ไปทำงานก่อนนะ

 

โดย: secreate 11 กุมภาพันธ์ 2559 11:55:59 น.  

 

แวะมาเยี่ยมและแปะหัวใจชมพูให้ จ้ะ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 11 กุมภาพันธ์ 2559 16:47:02 น.  

 

เคยมาวัดนี้ กับทัวร์ไหว้พระ ไม่ได้เดินดูอะไรมากเลยค่ะ ว่าจะไปอีกรอบ ยังไม่ได้ไปเลย

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 11 กุมภาพันธ์ 2559 20:15:34 น.  

 

สวยจังค่ะคุณอุ้ม ... ดูกว้างขวางมากเหมือนกันนะคะ งานศิลปะ (เรียกแบบแยกประเภทไม่ถูกค่ะ แหะแหะ) ของหลังคา หน้าต่าง ผนังโบสถ์ สวยมาก ๆ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tui Laksi Home & Garden Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: Tristy 11 กุมภาพันธ์ 2559 22:07:17 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

มาเติมใจค่ะคุณอุ้ม

 

โดย: AppleWi 11 กุมภาพันธ์ 2559 23:27:56 น.  

 

แวะมาส่งยิ้มหวาน ๆ กับแปะหัวใจให้คุณอุ้มจ้า

 

โดย: haiku 11 กุมภาพันธ์ 2559 23:52:50 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
 

โดย: กะว่าก๋า 12 กุมภาพันธ์ 2559 6:33:32 น.  

 

555 สมกับที่ไปนอนค้างที่วัดจริงๆ
คุณอุ้มถ่ายมาซะเมม เต็มเลยมั้งนี่ อิอิ

แล้วก็ อ.เต๊ะ ดูชามสังขโลกที่หน้าบัน วิหารแล้ว

เห็นเหมือนๆกัน กับชามกินข้าวที่บ้านคุณอุ้ม2-3 ใบเลยนะครับเนี่ย 555

คุณอุ้มบอก เออ เอ็งเห็นแล้วก็เงียบไว้ อย่าเอ็ดไป เย้ย ของข้าซื้อตลาดนัดโว้-ยย

แต่ที่บ้านเอ็งนะ ของแท้ ของวัด แหงๆ 555

ส่วนอันนี้ นี่เป็นตำนาน หญิงชุดแดง ที่กล่าวขวัญกันมาครับ
http://www.oknation.net/blog/chaiunpenteeruk/2007/09/11/entry-2

 

โดย: multiple 12 กุมภาพันธ์ 2559 6:39:46 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

อ.เต๊ะ ยังจิ๊กโหวตมาไม่ได้เลยอะครับ
เอาใจไปก่อนก็แล้วกัน แฮ่ๆ

 

โดย: multiple 12 กุมภาพันธ์ 2559 6:43:16 น.  

 

งานเขียนของผมในชุด ช่องว่างแห่งความคิด
ส่วนใหญ่เขียนไว้เตือนตัวเองเลยครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 12 กุมภาพันธ์ 2559 10:21:49 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

--------------------

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

-----------------------

วัดอินทาราม ชื่อคุ้น ๆ นะคะ
แต่ไม่เคยโผล่ไปซักที แหะ ๆ

ชอบผนังโบสถ์ที่เจาะผนังวางพระพุทธรูปค่ะ
น่าเอาไปปรับใช้กับที่บ้านบ้าง แฮ่ ๆ

ขอบคุณที่แวะไปเจิมโหวตให้ด้วยค่ะ
ฟ้าใสแปะใจให้ด้วยนะคะ อิอิ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 10:51:13 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคน


แล้วก็โหวตตตตตต ค่ะ


อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ร่มไม้เย็น 12 กุมภาพันธ์ 2559 10:57:07 น.  

 

สวัสดีอีกรอบค่ะพี่อุ้ม

มาขอบคุณที่ไปโหวตให้นะคะพี่

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 10:57:44 น.  

 

ขอร่วมไหว้พระด้วยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: Raizin Heart 12 กุมภาพันธ์ 2559 11:27:18 น.  

 

มาแล้วจ้า
ชื่อวัดคล้าย ๆ กับที่เมืองชลเลย เรื่องราวก็คล้ายๆ กันแต่เมืองชลชื่อวัดใหญ่อินทารามที่พระเจ้าตากแวะพักระหว่างเดินทางไปเมืองจันท์ มีรูปปั้นนักรปในประวัติศาสตร์ด้วยนะ

 

โดย: เนินน้ำ 12 กุมภาพันธ์ 2559 15:13:02 น.  

 

ณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: ไวน์กับสายน้ำ 12 กุมภาพันธ์ 2559 17:49:31 น.  

 

เป็นโรคหัวใจโตไปยังค้า
เอามาเพิ่มให้ค่า
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: secreate 12 กุมภาพันธ์ 2559 18:20:47 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: พันคม 12 กุมภาพันธ์ 2559 19:15:18 น.  

 บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

วัดดูสะอาดตาดีค่ะคุณอุ้ม
ถ่ายภาพได้ชัดดีค่ะ

 

โดย: AppleWi 12 กุมภาพันธ์ 2559 23:41:24 น.  

 

วัดนี้ละครับไฮไลต์การตามรอยของพระเจ้าตากสินเลย พี่อุ้มเที่ยวละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับนี่

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ชีริว 13 กุมภาพันธ์ 2559 0:43:29 น.  

 

ในกรุงเทพฯ มีวัดสวย ๆ เยอะเลยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Close To Heaven Food Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: ALDI 13 กุมภาพันธ์ 2559 4:05:59 น.  

 


เคยไปนานจนชักจะเลือนแล้วค่ะน้องอุ้มเดี่ยวต้องหาโอกาส
ไปอีกค่ะ
โหวตและแปะหัวใจให้ค่ะ

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: พรไม้หอม 13 กุมภาพันธ์ 2559 6:20:29 น.  

 อ.เต๊ะ แย่งชิงโหวตมาได้อันนึง จัดให้ คุณอุ้ม ก่อนเลย แฮ่ๆ 555

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: multiple 13 กุมภาพันธ์ 2559 6:35:51 น.  

 

โหวตให้คุณอุ้มค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
ร่มไม้เย็น Dharma Blog ดู Blog
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ไว้ค่อยมาแปะใจนะคะ

 

โดย: mambymam 13 กุมภาพันธ์ 2559 7:04:33 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม 

โดย: กะว่าก๋า 13 กุมภาพันธ์ 2559 7:06:41 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 13 กุมภาพันธ์ 2559 13:22:20 น.  

 

ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

 

โดย: เหมือนพระจันทร์ 13 กุมภาพันธ์ 2559 13:26:14 น.  

 

มาแบ่งปันความรักให้พี่อุ้มคะ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ตอนนี้หนูกำลังเรียนรู้เรื่องธรรมะคะพี่อุ้ม
เห็นวัดก็รู้สึกใจเป็นสุข สุขอะไรก็ไม่สู้สุขที่ใจจริงมั๊ยคะพี่
ขอบคุณสำหรับภาพและความรู้คะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

 

โดย: Mitsubachi 13 กุมภาพันธ์ 2559 15:25:17 น.  

 

สวัสดีค่ะ พี่อุ้ม ^^

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: ปรัซซี่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 18:25:31 น.  

 

ขอบคุณคราบพี่อุ้มที่มาชี้ลายแทงถึง 2 วัด กำลังรวบรวมวัดที่สร้างใน ร.3 แถบธนบุรีคราบ

 

โดย: ทนายอ้วน 13 กุมภาพันธ์ 2559 19:36:06 น.  

 

เวลาเปิดปิดที่คุณอุ้มบอกมาช่วยให้จัดเวลาได้ ถ้าจะไปที่วัดนี้ ชอบตรงที่เปิดในวันหยุด ที่จริงวัดนี้เคยเป็นทางผ่านของผมเวลาไปทำงานน่ะครับ
โหวตท่องเที่ยวและแปะใจครับ

 

โดย: Insignia_Museum 13 กุมภาพันธ์ 2559 20:21:18 น.  

 

มาแปะหัวใจให้พี่อุ้มเช่นกันนะครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 13 กุมภาพันธ์ 2559 22:50:00 น.  

 

thx u crab

 

โดย: Kavanich96 14 กุมภาพันธ์ 2559 0:45:24 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจให้ดวงใหญ่ๆ ค๊า

 

โดย: patthanid 14 กุมภาพันธ์ 2559 1:49:16 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

อ.เต๊ะ แปะใจให้ก่อนนครับ
เดี๋ยววันนี้ต้องไปทำงานก่อน กลับแล้วจะมาชมรูปต่อ

 

โดย: multiple 14 กุมภาพันธ์ 2559 3:12:39 น.  

 

แปะใจให้คุณอุ้มค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: mambymam 14 กุมภาพันธ์ 2559 6:24:07 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


 

โดย: กะว่าก๋า 14 กุมภาพันธ์ 2559 6:35:23 น.  

 

สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะคุณอุ้มขา
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: Tui Laksi 14 กุมภาพันธ์ 2559 9:51:28 น.  

 

 

โดย: ควายเฒ่า 14 กุมภาพันธ์ 2559 11:12:52 น.  

 

แวะมาแปะหัวใจให้ค่ะ

 

โดย: aitai 14 กุมภาพันธ์ 2559 17:19:45 น.  

 

อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
แปะหัวใจแล้วค่ะ

อุ้มเที่ยววัดเยอะมาก แถมมีรายละเอียดเยอะด้วยค่ะ

ชื่นชม

 

โดย: ซองขาวเบอร์ 9 14 กุมภาพันธ์ 2559 17:35:42 น.  

 

ช่วงนี้ผมก็แต่งเพลงใหม่ไว้สองสามเพลง
แต่ไม่มีเวลาอักเสียงเลยครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 14 กุมภาพันธ์ 2559 18:28:21 น.  

 

แวะเข้ามาแปะหัวใจดวงโตๆ และโหวตให้ด้วยค่ะคุณอุ้ม วัดนี้น่าสนใจมากๆค่ะ สามีเราเค้าชอบให้พาไปชมวัดมากๆค่ะ เค้าชอบมาก สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะ ไว้จะเข้ามาอ่านอีกค่ะ

 

โดย: Max Bulliboo 14 กุมภาพันธ์ 2559 18:44:37 น.  

 ขอให้มีความรักที่สมหวังตลอดไปนะค่ะ..

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 14 กุมภาพันธ์ 2559 20:33:47 น.  

 

ขอบคุณโหวตค่ะคุณอุ้ม

สุขสันต์วันแห่งความรักค่ะ


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 14 กุมภาพันธ์ 2559 21:21:41 น.  

 

พี่อุ้ม & ดวงใจดวงโต โอ้ว้าว หัวใจ level6 นี่ดุ๊กดิ๊กได้ด้วยนะครับเนี่ย


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: ชีริว 15 กุมภาพันธ์ 2559 0:19:10 น.  

 

เห็นแผนที่พอจะทราบว่าเดินทางอย่างไร แต่ดูแล้ว นั่ง BTS ดูจะสะดวกกว่า

พี่อุ้มมาไหว้พระฝั่งธนบ่อยเหมือนกัน ผมไม่ค่อยได้เที่ยววัดฝั่งนี้เท่าไหร่ทั้ง

หัวใจของพี่อุ้มดวงโตดีจริงๆ+

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 15 กุมภาพันธ์ 2559 1:16:48 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ อุ้มสี เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: ก้นกะลา 15 กุมภาพันธ์ 2559 1:33:26 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ


Valentine's Month


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 57 คน [?]

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
ปี พ.ศ.2559
กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง
ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน

กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~

ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2559
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829 
 
10 กุมภาพันธ์ 2559
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.