ความหมายของเลขศาสตร์ 7 ตำรา หมายเลข 96-99
ความหมายของเลขศาสตร์ 7 ตำรา หมายเลข 96-99
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung

ข้อมูลนำมาจากเว็บอื่นๆ ได้สะสมมานาน จนไม่สามารถหาแหล่งที่มาได้ หากผู้ใดทราบ กรุณาเขียนลงใน Comment ให้ด้วยนะครับเลขศาสตร์ หมายเลข 96 : พลังที่อ่อนแอ

เลข 96 เป็นคนใจอ่อน ระวังการหลงผิด ถ้าคบคนดีก็ดีไป ถ้าคบคนชั่ว ก็จะชั่วตามเขาไปด้วย

เลขศาสตร์ 96 หมายถึง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กวดขัน ดาวเกตุ 9 ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระ ผู้ถือศีลต้องดาวศุกร์ 6 อันหมายถึงเรื่องทางโลก รูป รส กลิ่น เสียง  ซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามกัน มองง่ายๆ 6 ก็คือ 9 ที่กลับหัวนั่นเอง ทำให้ผู้ที่ข้องเกี่ยวกับเลขนี้มักจะเป็นคนสองลักษณะ คือมักศรัทธาในศาสนา เข้าวัดเข้าวา ทำบุญอยู่เสมอ แต่ก็ยังคงทำผิดศีลอยู่ ยังคงใช้ชีวิตทางโลกอันเนื่องมาจากความใจอ่อน ใครชวนก็ไปไม่อยากปฏิเสธ เป็นคนที่ใจไม่แข็งพอ ยังตัดทางโลกไม่ได้ ต้องระวังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โทษ ซึ่งจะส่งผลให้ซวย ชีวิตมีปัญหา จะมีเหตุร้ายมาเตือนเป็นระยะๆ

เลขศาสตร์ 96 ครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นเลขที่บ่งบอกถึงจิตใจที่รวนเร ทำอะไรก็จะ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไม่เสร็จสักอย่าง แม้กระทั่งจิตใจก็ขัดแย้งกันเอง ตัดสินใจไม่ได้ไม่มั่นใจในตัวเอง เชื่อคนง่าย ถ้าถูกชี้นำทางที่ดีก็ดีไปเลย ถ้าไม่ดีก็ชั่วไปด้วย ชีวิตการงานไม่ราบรื่น ชีวิตความรักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่สมหวัง สุขภาพเป็น ๆ หาย ๆ โรคนั้นโรคนี้

หมายเลข 96 เป็นเลขที่ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตของผู้ตกอยู่ใต้อิทธิพลเลขนี้จึงสุก ๆ ดิบๆ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ บ่งถึงความขัดแย้งกัน เข้ากันไม่ได้เป็นคนใจอ่อน ชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย แล้วพวกมากลากไป ถ้าคบคนดีก็ดีไป ถ้าคบคนชั่วก็จะชั่วตามเขาไปด้วย

เป็นเลขกลับหัวกลับหาง ไม่สามารถแยกแยะได้ จึงทำให้ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตกระท่อน กระแท่นครึ่งๆ กลางๆ จะดูว่าดีก็ไม่ใช่ จะดูร้ายก็ไม่เชิง บางครั้งก็ส่งผลให้หลงผิดได้ง่าย ร้ายก็ยังดีที่มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจคอยให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพอที่จะทำให้ชีวิตอยู่รอดไปได้

เป็นคนใจอ่อน มักถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย ไม่ความความเชื่อมั่นในตนเองขาดความแกร่งทางจิตใจ อารมณ์อ่อนไหว มีโอกาสเดินทางผิดมัวเมาลุ่มหลงได้ มีความคิดฝันที่ดีเป็นประโยชน์กับตนเองแต่นำมาใช้ดูแลตนไม่ได้ ทำอะไรครึ่งๆกลางๆ

เป็นเลขที่ไม่มีพลังในตัวเอง ชีวิตสุก ๆ ดิบ ๆ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ บ่งบอกถึงความขัดแย้ง เข้ากันไม่ได้เป็นคนใจอ่อน มักถูกชักจูงให้หลงผิดได้ง่าย เป็นคนลักษณะถ้าคบคนดีก็ดีไป แต่ถ้าคบคนชั่วก็จะชั่วตามไปด้วย พวกมากลากไปเลขศาสตร์ หมายเลข 97 : พลังความรุ่งโรจน์

เลข 97 เป็นเลขดีชีวิตมีความรุ่งโรจน์ เหมือนฟ้าประทาน ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงาน ค้าขายได้กำไร ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีคนเคารพนับถือ มีเกียรติในสังคม มีเพื่อนมากมาย แต่ควรระวังเรื่องอุบัติเหตุ อย่าประมาท ควรทำบุญสะเดาะเคราะห์จะเสริมดวงชะตาได้มาก

เลขศาสตร์ 97 หมายถึง วิญญาณบรรพบุรุษ วิญญาณที่คอยคุ้มครองเป็นคนแก่ๆ หรือเจ้าที่ๆบ้านเคยเกี่ยวเนื่องในลักษณะเครือญาติมาก่อน ส่งผลดีด้านมรดกตกทอด จะมีโชคด้านสมบัติเก่าที่สืบต่อกันมา เกิดในครอบครัวที่ดี มีฐานะมั่นคง ไม่ลำบากเดือดร้อนเรื่องการเงิน ชีวิตประสบความสำเร็จดี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เจ็บป่วยไม่นาน มักทำให้ได้เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ มักได้เจอหรือพบปะกับคนที่มีอายุมากกว่ามาก เกี่ยวข้องกับของเก่าๆ คนแก่ๆ โบราณสถาน โบราณวัตถุ

เลขศาสตร์ 97 ดวงอุปถัมภ์ เกิดเรื่องดีและอุปสรรคปัญหา ชีวิตการงานประสบความสำเร็จอย่างมากแต่กว่าจะสำเร็จก็ต้องอดทน ต่อสู้ลำบาก แต่เพราะมีดวงอุปถัมภ์จึงพบแต่คนดี ๆ มาช่วยเหลือทุกด้านจนประสบความสำเร็จ ชีวิตความรักจะพบความสมหวัง เนื้อคู่จะเป็นดาวอุปถัมภ์ให้คุณแก่เจ้าชะตา ทางด้านจิตใจ เจ้าชะตาเป็นคนตรงไปตรงมา กล้าคิดกล้าทำ จริงใจ ชอบอุปถัมภ์ผู้อื่น

หมายเลข 97 เป็นเลขสำเร็จอีกเลขหนึ่ง ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดีมีสมัครพรรคพวกมาก มักเข้มแข็งในการทำงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยำเกรง แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อาจถูกปองร้ายจากกรรมเก่า เลขคู่ปานกลาง

เลขให้คุณปานกลาง พระเกตุและดาวเสาร์หนุนนำให้มีความสำเร็จ คนเลขนี้ชอบท่องเที่ยวเดินทาง เป็นคนจริงใจ พูดตรงไปตรงมา เจ้าระเบียบ ชะตาชีวิตสดใสงดงาม จะมีความรุ่งโรจน์โชติช่วงอย่างคาดไม่ถึง ดวงมีทรัพย์มรดก จะมีเกียรติมีลาภยศ จะประสพความลำบากในชีวิตก่อน แล้วจึงจะได้ดีทีหลัง ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำจะพบกับความสำเร็จและร่ำรวยได้ ผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูส่งเสริม ช่วยเหลือ มีดวงอุปถัมภ์ จะมีชื่อเสียงเงินทอง มีเกียรติและบารมี มีสติปัญญาดี ยินดีช่วยเหลือคนตกทุกข์ยากเสมอ

ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดี มีเพื่อนฝูงมาก คิดการงานสิ่งใดจะประสบผลสำเร็จ การค้าขายมีกำไร จะได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญๆ มีคนเคารพ มีเพื่อนมาก มักเข้มแข็งในหน้าที่การงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อย่าประมาท อาจถูกทำร้ายจากวิบากกรรมเก่าได้ ต้องหมั่นทำบุญจะช่วยได้ดี

เป็นเลขแห่งความสำเร็จอีกเลขหนึ่ง ชีวิตจะก้าวหน้ารุ่งโรจน์ดี มีสมัครพรรคพวกเพื่อนฝูงมาก มักเข้มแข็งในหน้าที่การงาน มีสมรรถภาพดีเยี่ยม เป็นหัวหน้าที่ลูกน้องยำเกรง แต่ในชีวิตต้องระวังอุบัติเหตุ อาจถูกทำร้ายจากกรรมเก่า ต้องหมั่นทำบุญ


วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung


เลขศาสตร์ หมายเลข 98 : พลังลาภลอย

เลข 98 ชีวิตประสบความสำเร็จดี มีพวกพ้องมาก ระวังเรื่องการคบคน

เลขศาสตร์ 98 หมายถึง ความน่าลุ่มหลงศรัทธา ทำให้ดูขลัง คนที่เข้าใกล้จะเชื่อในสิ่งที่พูด เป็นอาจารย์ หรือพระที่น่าเลื่อมใสศรัทธา เชื่อในอำนาจสิ่งลี้ลับ เชื่อในคำสอนของศาสนา ชีวิตมักไม่ลำบาก มีความก้าวหน้าในชีวิตดี เป็นคนหัวไว ฉลาดเฉียบแหลม ช่างสังเกต ช่างวิเคราะห์ เป็นคนที่มีบุญมาก มีลางสังหรณ์แม่น มีความรับผิดชอบดี ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบค่อนข้างกว้าง ดูแลอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมกัน มีเพื่อนคบหาเยอะ

เลขศาสตร์ 98 ดวงขัดแย้ง ชีวิตเกิดความขัดแย้งทุกด้าน ชีวิตทุกด้านจะประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่เพราะมัวแต่ขัดแย้งกับจิตใจตัวเอง หรือขัดแย้งกับผู้อื่น ทำให้ไม่สามารถเติบโตสูงสุดได้ เรื่องความลุ่มหลง มัวเมา หลงผิด คบหากับนักเลง อันธพาลก็จะพาให้ตกต่ำลงได้ ชีวิตความรัก อมทุกข์ กดดันจิตใจ กลั่นแกล้ง ถูกความขัดแย้งมีทั้งสุขและทุกข์

หมายเลข 98 เป็นเลขให้คุณอีกเลขหนึ่งในทางโลดโผน จะประสบความสำเร็จดี มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลก ๆ แหวกแนว เข้ากับใครก็ได้ง่าย ระวังอย่าคบคนพาล ถ้าหากพัวพันจะถอนตัวจากสิ่งแวดล้อมได้ยากมักสนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง ทำให้หลงผิดกลายเป็นเรื่องหลอกลวงผู้อื่นไปเลขคู่นี้ปานกลาง

เป็นเลขให้คุณปานกลางให้คุณในทางโลดโผน พอที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จพอสมควร มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลกๆ แหวกแนว เข้ากับคนได้ง่าย ระวังอย่าคบคนพาล หากเข้าไปพัวพัน จะถอนตัวจากสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายได้ยาก มักสนใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง หมายเลข 98 บวกกันได้ 17 หมายเลข 17 บวกกันได้ 8 เป็นกำลังของดาวราหู จะทำให้ชีวิตตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ถูกกดดัน กลั่นแกล้ง ขัดแย้งมีปัญหากับคนอื่นบ่อยๆ

จะประสบความสำเร็จอย่างดีกับการทำงาน การค้า การลงทุนต่างๆ มีโอกาสได้ลาภลอย ชอบทำอะไรไม่ตามใครพิเศษน่าสนใจ มีคนคบค้าสมาคมมาก มีความสุขดี แต่อาจจะมีโอกาสหลงมัวเมาในบางเรื่องมากเกินไป ระวังการคบเพื่อนที่ไม่ดี

เป็นเลขที่ให้คุณอีกเลขหนึ่ง ในทางโลดโผนจะประสบผลสำเร็จดี มีพวกพ้องมาก ชอบทำอะไรแปลก ๆ แหวกแนวเข้ากับใครได้ง่าย มักจะสนใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนลุ่มหลง ทำให้หลงผิดกลายเป็นหลอกลวงผู้อื่นไป ต้องระวังอย่าคบคนพาล ถ้าหากพัวพันจะถอนตัวจากสิ่งเลวร้ายได้ยากเลขศาสตร์ หมายเลข 99 : พลังการหยั่งรู้

เลข 99 มีอำนาจพิเศษ มีญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ มีประสาทสัมผัสพิเศษ มีพลังทางจิต ทำอะไรพระคุ้มครอง มีความเจริญและมีความสุข

เลขศาสตร์ 99 หมายถึง การเติบโตด้วยอำนาจบุญ ดาวเกตุหนุนกันสองดวงหมายถึงความก้าวหน้าต่อเนื่องอย่างมั่นคง  มีอำนาจพิเศษ ญาณหยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ มีสัมผัสที่6 พระคุ้มครอง มีความเจริญและมีความสุข เหมาะสำหรับอาชีพนักพยากรณ์ หมอดู นักโหราศาสตร์  เป็นเลขมงคลที่มีความสัมพันธ์กับคนร่ำรวย เป็นเลขที่ส่งผลให้ชีวิตมีความสำเร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์ ชีวิตก้าวหน้าได้ด้วยพลังแห่งอำนาจลี้ลับ แรงบุญเก่าที่สั่งสมมา มีบุญหนุนชะตา   ให้ระวังการลุ่มหลง หรือหลงใหลในเรื่องของวัตถุ

เลขศาสตร์ 99 ร่ำรวยมั่งคั่ง เป็นดาวที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วจนน่าประหลาดใจ เลข 9 ถึง 2 ตัว เป็นเลขที่พลังเร้นลับของมิติใดมิติหนึ่งที่มนุษย์มิอาจสัมผัสได้ให้การช่วยเหลือ จะมีสัมผัสที่หกที่จะหยั่งรู้ล่วงหน้าได้ ฝันแม่น จะมีวาสนาเพิ่มพูน มีฐานะร่ำรวยมั่งคั่งได้เร็วโดยไม่คาดคิด ก้าวหน้าจะแคล้วคลาดเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง จะมีโชคโดยไม่คาดคิดเสมอ

หมายเลข 99 เป็นเลขบ่งถึงความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ ได้พลังจากสิ่งเร้นลับในจักรวาลให้การช่วยเหลือ มีพรสวรรค์ทางอำนาจจิต สนใจเรื่องศาสตร์และศาสนา จะมีโชคลาภ ฟลุ๊ค ๆ อยู่เสมอ เป็นคนมีลางสังหรณ์ติดต่อกับวิญญาณได้ทำอะไรมักจะพลัง ไปอยู่ที่ไหนมักจะเจอแต่เรื่องของขลัง

ได้ความสำเร็จอย่างน่ามหัศจรรย์ ได้พลังจากความเร้นลับในจักรวาลให้การช่วยเหลือ มีพรสวรรค์ทางอำนาจจิต หยั่งรู้ล่วงหน้า ฝันแม่น สนใจใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความก้าวหน้าเสมอ มีความทะเยอทะยาน มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยได้เร็ว จะมีวาสนาบารมีเพิ่มพูน ยามมีเคราะห์ภัยก็จะแคล้วคลาด เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษามิให้ต้องเดือดร้อนมากนัก สนใจเรื่องศาสตร์และศรัทธา จะมีโชคแบบฟลุคๆๆ อยู่เสมอ มีลางสังหรณ์ดีเยี่ยม เป็นเลขที่ดีมาก

สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม มีพลังดีต่อจิตใจ ทำอะไรก็มีสิ่งที่มองไม่เห็นคุ้มครองอยู่ สนใจในศาสนา ปรัชญา อำนาจจิตเข้มแข็ง

ดับเบิ้ล 9 มีพลังเร้นลับอยู่ด้วย คนเลขนี้สามารถสัมผัสกับสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปไม่สามารถรู้ได้ มีลางสังหรณ์หรือญาณพิเศษดีเยี่ยม ใบ้หวยแม่น ฝันแม่น สนใจในศาสนา ปรัชญา เรื่องลึกลับทั่วไป อำนาจจิตเข้มแข็ง ออกจะขลัง ๆ อยู่ มักพัวพันกับอดีตวิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
Create Date : 22 ตุลาคม 2558
Last Update : 22 ตุลาคม 2558 2:40:53 น.
Counter : 5692 Pageviews.

0 comments
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ตุลาคม 2558

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
22 ตุลาคม 2558
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends