บริหาร การจัดการ การตลาด พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด กลยุทธ์ ธรรมะ จักรราศี ฯลฯ
จัดตั้งธุรกิจ ปรับปรุงกิจการ | ไขความลับสมองเงินล้าน | การเขียนแผนธุรกิจ | บริหารคน บริหารงาน | พัฒนาความคิด
พระไตรปิฎกฉบับหลวง | แด่องค์กรที่แสนรัก | สุขใจกับเด็กสมาธิสั้น
Group Blog
 
All blogs
 
เรียนรู้จาก เกม "โกะ"เรียนรู้จาก เกม "โกะ"
วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jungนโยบาย และ กลยุทธ์
นโยบาย แตกต่างจาก กลยุทธ์ คือ นโยบายไม่มีเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นเพียงแนะแนว หรือ กฎที่ต้องปฏิบัติ เพื่อให้มีทิศทางในทางเดียวกัน ส่วนกลยุทธ์ เป็นการกระทำที่มีเป้าหมาย..

ตัวอย่างเช่น : ร้านค้าปลีกที่มีสาขามากมาย มีนโยบายขายสินค้าที่มีคุณภาพเท่านั้น (ไม่มีเป้าหมายที่เจาะจงลงไป) แต่เมื่อสาขา เห็นว่า คู้แข่ง มีการนำเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาขาย และขายได้จำนวนมาก ดังนั้น สาขาจึงวางเป้าหมายว่าจะต้องขายได้เป็นจำนวนมากเช่นกัน โดยสร้าง กลยุทธ์ เพื่อจะขายแข่ง.. เป็นต้น แต่ถ้าสาขานั้นๆกำนหดการขายสินค้าที่ไม่มีคุณภาพเป็นกลยุทธ์ เพื่อจะทำให้ยอดขายได้เป็นจำนวนมาก จะเห็นว่ากลุยุทธ์ที่ใช้ไม่สอดคล้องกับ นโยบายที่วาง ดังนั้น จึงไม่สมควรที่จะใช้กลยุทธ์ดีงกล่าว...ยิ่งจับ ยิ่งหนึไกล
การเป็นผู้หนี ย่อมมีหนทางเดียวคือหนี.. แต่คนที่ไล้จับก็ต้องหาหนทางมากมายในการดัก ในการล้อม เพื่อจับให้ได้ ตัวอย่างเช่น นักโทษที่แหกคุก จะมีเพียงทางเลือกเพื่อหนี แต่คนที่จะตามจับกลับมานั้น กลับต้องมาล้อมจับทุกทิศทุกทาง ต้องใช้ทรัพยากรที่มากกว่า เป็นต้น ในเชิงธุรกิจ การที่เราพยายามทำลายคู่ต่อสู้ ทำให้ต้องทุ่มเงินทุ่มแรง เพื่อไปทำลายเขา แทนที่จะเองเงิน เอาทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดมาพัฒนาระบบงานของตน สินค้าของตน.. ดังนั้นจคงมีหลักง่ายๆของ โกะอีกข้อหนึ่งคือ "ใครคึดเอาชนะจะแพ้" เพราะตัวเองกลับเปราะบางลง... ซึ่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ อีกข้อที่ได้จากโกะ คือ "การทำธุรกิจ ต้องหนีคู่แข่งให้ไกล และ เร็ว" ไม่ใช่ทำลายคู่แข่ง....ชนะสนามรบ แต่แพ้สงคราม
ในสงคราม หรือในธุรกิจก็ตาม จะมีการรบ หรือ การทำธุรกิจ แบ่งออกเป็นจุดย่อยๆ มากมาย เช่น สงคราม 9 ทัพของไทย เป็นต้น ซึ่งแม่ทัพทั้ง 9 ของพม่าไม่ได้เก่งกาจเท่ากันทุกคน และ เรา ก็ไม่สามารถหาแม่ทัพของไทยที่เก่งกาจเท่ากันทุกคนได้ จึงต้อง แบ่งทรัพยากรที่มีจำกัด รวมทั้ง จำนวนคน ที่มีอยู่จำกัด ลงไปช่วย หรือ ไปอุดจุดที่สำคัญ และ เป็นประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะต้องแลกกับ การแพ้ในบางสนามรบ เพื่อให้สงครามชนะทั้งหมด ตัวอย่างการวางแผนการรบของสงคราม 9 ทัพ ขอให้มองว่า เบอร์ 1 ตคือเก่งสุด และ เบอร์ 9 เป็นแม่ทัพที่อ่อนที่สุด และ สมมุติว่าแต่ละเบอร์ของไทยและพม่า มีความสามารถเท่ากันครับ..(ขอยกตัวอย่างจากความคิดของตัวเองครับ..)

แม่ทัพพม่า #1 -- แม่ทัพไทย #6 == ต้องการแม่ทัพไทยที่สามารถถ่วงแม่ทัพพม่าที่เก่งที่สุดไว่
แม่ทัพพม่า #2 -- เม่ทัพไทย #3 == ไทยอาจจะแพ้ หรือ ชนะ ก็ได้
แม่ทัพพม่า #3 -- เม่ทัพไทย #1 == ไทยชนะ
แม่ทัพพม่า #4 -- เม่ทัพไทย #2 == ไทยชนะ
แม่ทัพพม่า #5 -- เม่ทัพไทย #3 == ไทยชนะ
แม่ทัพพม่า #6 -- เม่ทัพไทย #4 == ไทยชนะ
แม่ทัพพม่า #7 -- เม่ทัพไทย #5 == ไทยชนะ
แม่ทัพพม่า #8 -- เม่ทัพไทย #7 == ไทยมีแนวโน้มที่จะชนะ
แม่ทัพพม่า #9 -- เม่ทัพไทย #8 == ไทยมีแนวโน้มที่จะชนะ

จะเห็นว่าเราสามารถชนะ 5 ทัพ
มีแนวโน้มที่จะชนะ 2 ทัพ
มีแนวโน้มที่จะแพ้ 1 ทัพ
ต้องแพ้แน่ๆ 1 ทัพ

จะเห็นว่า เราสามารถชนะสงครามได้ โดยย้อมพ่ายแพ้ในสนามรบ บางสนาม...


มีคนชนะ ก็ต้องมีคนพ่ายแพ้
คนที่ประสบความสำเร็จมีน้อย และคนที่ไม่ประสบความสำเร็จมีมาก...
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมีน้อย และธุรกิจที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มีมาก...

ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงไม่สามารถประสบความสำเร็จ ก็เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนฉลาดที่ต้องการเอาชนะ แต่เป็นคนไม่มีปัญญา ไม่สามารถดำเนินตามเป้าหมายหลงทาง หลงกับความชนะในสนามรบ แต่กลับต้องพ่ายแพ้สงคราม..

คนที่เอาชนะมักโดดเดี่ยว เพราะคนที่พ่ายแห้ย่อมไม่ชอบคนที่ชนะ..


ความสำเร็จมาจากกลุ่มคน
คนที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง คือคนที่มีพวก ลองไปหาเรื่องคนที่ประสบความสำเร็จดูสิ.. เค้าจะยกพวกมาเป็นโขยง... การที่มีพวกทำให้สามารถร่วมมือกันเพื่อทำให้งานต่างๆประสบความสำเร็จได้โดยง่าย ไม่มีใครเก่งไปเสียทุกอย่าง.. อีกทั้งยังสามารถระดมความคิดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้.. คนที่อ่อนน้อม ปรานีปรานอม คนที่เป็นประโยชนต์ในสังคม และ ต้องเป็นคนที่มีความจริงใจ จึงจะเป็นคนที่สามารถสร้างทีมงาน รวบรวมทีมงานได้ดี

งานที่ยากคืองานที่ต้องรวบรวมคนหลายๆคน เพื่อให้ทุกคนตั้งใจทำงาน และทุ่มเทให้กับงาน..


จากหนึ่งแตกเป็น 2 จาก 2 สร้างทุกอย่าง..
ความมืด กับ ความสว่าง... กลางวัน กับ กลางคืน.. หยิน กับ หยาง... คอมพิวเตอร์ ก็มีเพียง 0 กับ 1

ในโลกนี้ประกอบด้วย ร้อยกว่าธาตุ แต่ละธาตุประกอบด้วย โปรตรอน นิวตรอน และ อิเล็คตรอน ซึ่งมีเพียง ชั้วบวก และ ขั้วลบเท่านั้น ในปัจจุบัน วิชาฟิสิกส์ ทำให้เราทราบว่า อิเล็คตรอนที่เล็กที่สุดนั้น ก็ยังประกอบด้วย ควอนตัม ซึ่งเป็นเม็ดพลังงาน กับ ความว่างระหว่างเม็ดพลังงาน... นักวิทยาศาสตร์ สามารถเอาเม็ดพลังงานออกมาใช้ประโยชน์ได้เพียงบางธาตุ แต่ความเป็นจริงแล้ว สสารทุกอย่างมีพลังงาน เป็นหน่วยที่เล็กที่สุด กับช่องว่างระหว่างพลังงานเหล่านั้น...

ชีวิตเราก็ยืนอยู่ที่ 2 ขั้วคือ ทุกข์ - สุข


การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นกับความว่าง..
ในโลกเราที่ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะโลกเราอยู่ในความว่างของจักรวาล.. (ลองไม่ว่างดูสิ คงต้องชนดาวดวงอื่น แตกสลายกันไปแน่ๆ..อิอิ)
เราจะสามารถทำสิ่งใดได้นั้น ก็เพราะเราว่าง.. เช่น มือขวาถือแก้วน้ำอยู่ ก็จะมีมือซ้ายที่ว่างเพื่อไปทำงานได้อีก... หากต้องการใช้มือขวาทำงาน ก็ต้องวางแก้วน้ำเพื่อให้มือขวาว่างก่อน ถึงจะใช้มือขวาในการทำงานเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ธุรกิจ หรือ งานที่รับผิดชอบก็เช่นกัน การที่เราปล่อยวางในบางเรื่อง จะทำให้เราสามารถมีเวลา สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น ...

ความสำเร็จต่างๆ ไม่ใด้เกิดจากการสร้างเพียงอย่างเดียว...


ทักษะทางปัญญา 11 ประการ

1. การวางแผน การตัดสินใจ โดยใช้หลักเหตุผลมีใช่อารมณ์

2. ความสำเร็จจะเกิดได้จากการผสมผสานระหว่างนโยบาย กลยุทธ และ ยุทธวิธี ที่ดีพร้อม

3. การปรับกลยุทธตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ยอมรับความจริง และพร้อมที่จะปรับปรุง บทบาทตามสถานภาพใหม่

4. ผู้ที่ไม่พัฒนาย่อมล้าหลังและล่มสลายไปในที่สุด คือ เราควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายไปในการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงมั่นคงของเรา จะทำให้เราทิ้งห่างคุ่ต่อสู้ไปได้เอง ไม่ควรใช้ทรัพยากรทั้งหลายไปในการทำลายล้างฝ่ายตรงข้าม เพราะ "กำลัง" ที่มุ่งใช้ในการทำลายล้าง มักมีปฏิกริยาย้อนกลับรุนแรง

5. การแบ่งสรรปันส่วน: ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง ไม่มีทางได้ทั้งหมด เมื่อได้มาก็ต้องเสีย เมื่อเสียไปแล้วก็ต้องหาทางได้กลับมา

6. การจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ โดยเฉพาะ งานด่วนต้องทำก่อนงานใหญ่เสมอ

7. การจัดดุลยภาพระหว่างเรื่องราวต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องในชีวิต เสมือนการ ดูแลสนามรบ "อย่าขนะสนามรบ แต่แพ้สงคราม"

8. ศึกษา "กำลัง" ที่เกิดจากการรวมตัว การเปรียบเทียบกำลัง การสะสมกำลัง การป้องกันการเสื่อมสลายของกำลัง และ สุดท้ายคือการใช้ "กำลัง" อย่างมีธรรมะเพื่อการสร้างสรรค์

9. การรู้จักประมาณ และ เคารพผู้อื่น ในฐานะที่ต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน

10. คนแพ้คือคนที่ทำผิดมาก ดังนั้น การฝึกให้มีความสุขุมรอบคอบ ควบคุมตัวเองให้ทำผิดน้อยที่สุด รู้จักอดทนอดกลั้น โดยพยายามประคองตัวเองเมื่อเพลี่ยงพล้ำ และ การเตือนสติให้สำรวจตัวเองว่า เราได้ทำอะไรผิดไปบ้าง จุดบกพร่องของเราอยู่ที่ใด.. จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้น

11. เข้าใจเรื่องความเปลี่ยนแปลง อันเป็นสัจจธรรม ของธรรมชาติ ของสิ้งทั้งหลาย ตามเหตุปัจจัยไม่ยึดติด การยกระดับภูมิจิตให้เข้าถึง ความว่าง ความสงบ อันเป็นคุณภาพจิตขั้นสูงสุด


หมากล้อมกับนักบริหาร

คำกล่าวของท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี ที่ท่านได้ให้เกรียติมาเป็นประธานเปิดการแข่งขันหมากล้อม ระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 1 เมื่อเดือนตุลาคม 2539 ท่านได้ระบุถึงคุณประโยชน์ของการฝึกเล่นหมากล้อมไว้ 3 ประเด็น

ประเด็นแรก - การฝึกเล่นหมากล้อมจะเป็นการช่วยเพิ่ม Synape ของเซลล์สมอง ซึ่งท่านอธิบายว่า คนเราจะมีเซลสมองเท่าๆกันทุกคน ซึ่งแต่ละเซลล์จะมีการแตกแขนงกิ่งก้านสาขาออกมา เมื่อแต่ละแขนงของเซลหนึ่งไปจับกับแขนงเซลล์อื่นๆ เราเรียกลักษณะอย่างนี้ว่า Synape ถ้าใครมี Synape มากๆ ก็จะมีระดับ Intelligence สูงตามไปด้วย การเล่นไพ่ เช่น Rummy หรือ Bridge หรือการเล่นหมากกระดานชนิดอื่นๆ เช่น หมากฮอส หมากรุก ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาเพิ่มปริมาณ Synape เช่นกัน แต่เนื่องจากหมากล้อม มี Possibility สูงมากถึง 361! (=10768) จึงต้องใช้ความคิดพิจารณา สูงกว่าเกมอื่นๆ ซึ่งผลก็คือการเพิ่มปริมาณ Synape ในระดับที่สูงกว่า มีหนังสือภาษาอังกฤษเล่มหนึ่งเขียนเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการเล่นหมากล้อมว่าเป็น "Brain Jogging" คือเขาอธิบายว่า การที่เราออกวิ่ง Jogging นั้นเป็น Physical jogging แม้นจะเหน็ดเหนื่อย จากการทำงานมาทั้งวัน แต่เราก็ยังคง Force ร่างกาย โดยการออกกำลังกาย ซึ่งเราก็จะได้สุขภาพร่างกายที่สดชื่น แข็งแรง มีความสมบูรณ์เต็มที่ พร้อมที่จะลุยงานใหม่ต่อไป ไม่อ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยโดยง่ายดาย ในลักษณะเดียวกัน สมองก็ต้องการ jogging เช่นกัน เราต้อง Force สมองของเราให้คิดเรื่องซับซ้อน และ ต้องให้มีสมาธือยู่กับเรื่องซับซ้อนนั้นอย่างต่อเนื่องยาวนานเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ความคิดเรา เฉียบคม มีความพร้อมที่จะใช้ความคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่อ่อนล้าง่ายเมื่อเจอปัญหายุ่งยาก ซับซ้อน

การเล่นหมากล้อม นอกจากจะเป็นการพัฒนาให้มีความคิดเฉียบคมดังกล่าวแล้วนั้น ยังเป็นการฝึกให้ผู้เล่นมีทัศนคติที่ดีต่อปัญหาต่างๆ ในชีวิตและการทำงาน ผู้ที่เล่นอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นคนที่ชอบความยากและงานที่ท้าทายความสามารถ ไม่ย่อท้อหนีปัญหา ง่ายๆ ฝึกให้เกิดความเคยชินกับความยุ่งยากซับซ้อนวุ่นวายเห็นเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายธรรมดา อีกทั้งยังฝึกให้ผู้เล่นเป็นนักวางแผนกลยุทธ พัฒนาความคิดในเชิงวิเคราะห์ คือการกำหนดลักษณะของปัญหา พืจารณาค้นหาสาเหตุ ประเมินกำลังและสภาพแวดล้อม กำหนดทางเลือกที่เป็นไปได้ต่างๆ ทั้งหมดแล้วจึงตัดสินใจเลือกทางเลือกเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ได้อย่างดีที่สุด ทำให้เป็นคนสุขุมลุ่มลึก ละเอียดรอบคอบ ตัดสินใจอยู่บนหลักของเหตุผลไม่ใช้อารมณ์

กล่าวโดยสรุปคือ การเล่นหมากล้อมสามารถทำให้ผู้เล่นพัฒนาความคิดให้เฉียบคม มีทัศนคติความคิดที่ดีต่อปัญหา ชอบความยากและงานที่ท้าทายความสามารถ อีกทั้งยังฝึกให้เป็นนักวางแผนกลยุทธ ผึกให้สามารถควบคุมอารมณ์ให้สงบนิ่ง แล้ววิเคราะห์วิจารณ์เรื่องต่างๆ ไปตามเหตุผลอันสมควร คนอย่างนี้ย่อมเป็นคน "เก่งงาน" ถูกต้องไหมครับ ? เขาจะสามารถทำงานต่างๆได้ดี บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม คน "เก่งงาน" อย่างเดียว จะไม่สามารถทำงานใหญ่ได้ พวกเราเคยได้ยินคำว่า "เก่งคน" ใช่ไหนครับ ? การทำงานเป็นทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวผู้จัดการทีม จำเป็นต้องมีความ "เก่งคน" ด้วยจึงจะสามารถทำงานได้สำเร็จ นอกจากนั้นคนเก่งแต่ไร้คุณธรรมยิ่งน่ากลัวกว่าโจรลักเล็กขโมยน้อยมากมายหลายเท่า บ้านเมืองเรามีเรื่อง ปล้นแบงค์ ค้ายาบ้า ฆ่ากันตาย ทลายบ่อนการพนัน คอรับฃั่น ฯลฯ ก็เพราะเรามีคนที่เก่งที่ไร้คุณธรรมมากเกินความต้องการนั่นเอง คนพวกนี้เราถือว่าไม่รู้จักจัดการชีวิต เพราะ ชอบก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นและแม้แต่ตนเองด้วย ไม่ช่วยสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม...หมากล้อมกับการเสิรมสร้างคุณธรรม

ในการเล่นหมากล้อมที่มีผู้เล่นที่มีฝีมือใกล้เคียงกันแล้ว ก็จะไม่พบเห็นเลยว่า หมากขาวจะกินหมากดำจนหมด หรือ หมากดำจะกินหมากขาวจนหมด ซึ่งทำให้ไม่เกิดความคิดละโมบโลภมาก หรือ คิดทำลายล้างคู่ต่อสู้ เพราะต่างฝ่ายต่างมีทรัพยากรเท่าเทียมกัน และต่างฝ่ายต่างมีความรู้ความสามารถใกล้เคียงกัน จึงไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้ฝ่ายหนึ่งได้ผลประโยชน์มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่ง โดยไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปแย่งผลประโยชน์ที่อีกฝ่ายหนึ่งครอบครองไว้ก่อนแล้วมาเป็นของตน จึงเป็นการส่งเสริมพัฒนาทัศนคติในเรื่องการอยู่ร่วมกัน และ การเคารพสิทธิของผู้อื่น ในฐานะต่างก็มีโอกาสเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมในด้านความมีเมตตา ไม่คิดฆ่าคิดทำลาย ส่งเสริมความสันโดษ ไม่ละโมบโลภมาก ไม่อยากได้ในสิ่งที่ไม่สมควรจะได้

ผู้เล่นที่ชอบใช้กำลังทำลายคู่ต่อสู้จะพบสัจธรรม 2 ลักษณะคือ

1. กรณีทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามได้สำเร็จ จับคู่ต่อสู้กินได้ - เขาจะพบว่าเขาเองก็มีต้นทุนในการได้มาซึ่งชัยขนะนั้น เขาจะซึมซับทัศนคติของการ "ได้อย่างเสียอย่าง" หรือที่ภาษาอังกฤษมักพูดว่า "No Free Lunch" นอกจากนั้นบางครั้งในการพยายามใช้กำลัง Force ให้ได้มา จะพบว่าอาจมีต้นทุนแพงกว่าผลที่ได้รับมาเสียอีก นั่นคือ "การฝืนธรรมชาติ จะต้องใช้กำลังมากเป็นพิเศษ"

2. เมื่อต้องการทำลายล้างคู่ต่อสู้ แล้ว ไม่สำเร็จและได้รับปฏิกริยาตอบสนองโต้กลับอย่างรุนแรง จนบางครั้งอาจจะทำให้แพ้ในเกมนั้นไปเลย เขาจะประจักษ์แจ้งแก่ใจถึง "กฎแห่งกรรม" กรรมใดใครก่อผู้นั้นจะต้องรับผลแห่งกรรมนั้น

เราสามารถเรียนรู้จุดอ่อนของตัวเราเองได้จากเกมที่เล่นแพ้ซึ่งหลักการเล่น หมากล้อม ที่สำคัญคือ การนำเกมที่แพ้มาวิเคราะห์ว่าเราได้ทำอะไรผิดไปบ้าง เป็นการ ปรับแนวทางทัศนคติ และ ลดอัตตา ของผู้เล่นลง คือ ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น ไม่เอาแต่ใจตัวเอง ดื้อ ดันทุรัง ยอมรับผิด / ยอมรับว่าไม่รู้ได้...


แบมก็ไปกับเค้าด้วย

แบมไม่ได้เล่นโกะ แต่แบมไปเรียนรู้ปรัชญาของโกะ แบมไปเรียนรู้ความชาญฉลาดของผู้ที่ผูกปรัชญาที่มีค่า กับ โกะ

และแบมไปศึกษาใจของผู้ที่กำลังเล่นอยู่ในเกมส์โกะ

- แบมได้เรียนรู้ว่า ผู้เล่นหน้าใหม่ในเกมส์ จะได้รับความเอ็นดู จากผู้ที่เชี่ยวชาญในเกมส์ที่มีคุณธรรมในใจ โดยการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหน้าใหม่ ได้ลิ้มรสความอิ่มเอมของการเป็นผู้ชนะในเกมส์แรกๆ เพราะเกมส์จะสนุก ถ้ามีผู้ยินดีร่วมเล่นด้วยกันนานๆ

ในเกมส์ธุรกิจบางประเภท ผู้เล่นหน้าใหม่ที่โชคดี จะได้เจอเซียนธุรกิจที่มีคุณธรรม แบ่งปันความสำเร็จให้ได้ชื่นชม เพียงความสำเร็จเสี้ยวเล็กๆ ที่ถูกสละให้ ก็กลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของผู้เล่นหน้าใหม่ เซียนได้สนุกกับเกมส์ธุรกิจรูปแบบใหม่ ที่มีผู้เล่นหน้าใหม่ๆ หมุนเวียนเข้ามาสร้างชีวิตชีวาให้เสมอ

- แบมได้เรียนรู้ว่า ผู้เล่นหน้าใหม่บางคนที่โชคดีได้ต่อกรกับผู้เชี่ยวชาญ ไม่ได้ฉกฉวยโอกาส เรียนรู้ความมีคุณธรรมของผู้เชี่ยวชาญ แต่กลับเพลิดเพลินอยู่กับความสำเร็จที่คิดว่าตนเป็นผู้สร้าง โดยประมาทใจลืมคิดไปว่า แค่เพียงการสะกิดจากผู้เชี่ยวชาญ ตนก็อาจตายในเกมส์ได้เสมอ

ในเกมส์ธุรกิจ หากผู้เล่นหลงอยู่กับความสำเร็จ โดยไม่เคยได้พิจารณาที่มาแห่งความสำเร็จ ว่ามาจากยักษ์ผู้เอื้ออาทรมนุษย์ตัวเล็กๆ แต่กลับคิดไปว่า ตนกำลังล้มยักษ์ทีละน้อยๆ อาจตายได้อย่างถาวร หากยักษ์ใจดี ขยับตัวสะกิดเตือนให้รู้ ว่าถึงที่สุดแล้ว คุณคือมนุษย์ แต่ผมเป็นยักษ์

- แบมได้เรียนรู้ว่า เมื่อผู้เล่นหน้าใหม่ มีโอกาสเล่นเกมส์กับผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยกัน มักสร้างกฎกติกาที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับกันได้ และวิเคราะห์เกมส์กันผิด หลงคิดไปว่า นี่คือเกมส์ของตน และตนเป็นผู้ควบคุมเกมส์ เมื่อชนะก็คิดว่า ตนชนะในเกมส์แล้ว ทั้งที่เป็นเพียงการชนะภายใต้ กฎ กติกา และความรู้สึกของตนเท่านั้น พวกเขาลืมความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎ กติกา เป็นของตนอยู่แล้ว การอยู่ในเกมส์ให้นาน และสนุก จึงควรอยู่ โดยการเคารพและทำความเข้าใจกฎกติกาของเกมส์นั้นๆ

ในเกมส์ธุรกิจ ผู้เล่นหน้าใหม่ บางคน หลายคน ร่วมกันสร้างกฎ กติ รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมา แล้วลุกขึ้นประกาศกร้าว เรื่องความสุดยอด ความปราดเปรื่องของตน ท่าทางอันมาดมั่น โน้มน้าว ชักจูง ให้ผู้เล่นรายใหม่ๆ โดดลงมาร่วมเล่นเกมส์ธุรกิจ ด้วยกติกาอุปโลก หากชนะ ก็เป็นเพียงชัยชนะลวง ... ผู้เล่นทุกราย ลืมไปว่า ปรัชญาทางธุรกิจ ยังมีอยู่ และยังใช้เป็นกฎ กติกา แห่งคุณธรรมได้เสมอ ...สุดท้าย ผู้ชนะลวงทั้งหลายจะได้รู้ว่า ความสำเร็จที่ตนได้รับและยึดมั่นนั้น เป็นความว่างเปล่าที่ไม่มีค่าอะไรเลย

จากคุณ : bam_ka@


สิ่งที่ผมได้จากการอบรมครั้งนี้ คือ ความว่างเปล่า ครับ

ความว่างเปล่าที่ว่าคือ ทำตัวให้ว่าง ให้เหลือที่พอที่จะเอาอะไรมาใส่ มาเติมได้อีก สิ่งใดไม่ควรเก็บไว้ ก็เอาทิ้งเสียบ้าง ลองหันย้อนกลับมาดูตัวเอง ตอนนี้ นิสัยที่ชอบสะสม มันทำให้เราอึดอัด สะสมจนรก แต่จริง ๆ แล้วไม่ได้เอามันมาใช้เลย (หรือบางทีเอามาใช้บ้าง)
...แก้วน้ำที่ว่างเปล่าย่อมเติมน้ำได้อีกเรื่อย ๆ จนกว่าจะเต็ม และแก้วน้ำที่เต็มแล้วจะไม่มีประโยชน์จนกว่าจะมีใครมาดื่มกินหรือเททิ้งให้แก้วว่างคงเดิม....
...มือที่ว่างเปล่าย่อมต้องใช้งานได้ ยื่นมือไปหยิบ จับ สิ่งของได้อีก แต่มือที่มีของอยู่เต็มแล้ว ย่อมต้องไม่สามารถยื่นไปรับสิ่งของอื่นได้อีก....
...ใจที่มีสาวอยู่เต็ม (อย่างพี่ Daxter) ย่อมต้องไม่สามารถใส่สาว ๆ เข้าไปได้อีก แต่ใจที่ว่างเปล่าอย่างผม ยังใส่ได้อีกเยอะ (เกี่ยวกันไหมเนี่ย) 555555....

จากคุณ : FishLover
ปรัญชา ที่ผมได้จากการเล่น หมากล้อม ในการทำธุรกิจ เป็นประสบการณ์ส่วนตัว

1.การเปิดเกม ก็จะเปิดในจุดที่มีคะแนนมากที่สุด เปรียบกับการเริ่มทำธุรกิจ ที่ต้องเลือกธุรกิจที่มีกำไรมาก

2.การเริ่มเกม เมื่อฝ่ายหนึ่ง เปิดในจุดที่ คะแนนมาก ด้านหนึ่งของกระดาน เราก็ไปวางในจุดที่คะแนนมากเหมือนกันแต่คนละด้านของกระดาน
เปรียบกับ ในเมื่อมีคนทำธุรกิจ ด้านนี้ หรือทำเลนี้ อยู่แล้ว ก็ควรหาธุรกิจ หรือทำเลๆ อื่น ที่ได้กำไรสูงเหมือนกัน
เพราะ จุดประสงค์ การทำธุรกิจ คือ ผลกำไร

และอีกอย่าง การเริ่มเกม ก็เหมือนการเพิ่งเริ่มธุรกิจ ยังไม่มีรากฐาน ไม่มีความแข็งแรง แต่ถ้าอยากไปต่อสู้ ฟาดฟัน เรื่องราคา หรือเรื่องอื่นๆ ก็ได้
เราก็ต้องมีแผนที่จะบุก ถ้าสำเร็จก็ดี แต่ถ้าพลาด ก็แพ้ตั้งแต่เริ่มเลยนะ

นี่แค่การเริ่มเกม แค่ ไม่กี่ เม็ด

แล้วต่อไปก็เป็น การวางกลยุทธ ให้ได้ตามวัตถประสงค์ของเกม
ว่า จะการสร้างฐาน การบุกโจมตี การตั้งรับ การโคะ ( KO : การเจรจาต่อรอง )
การสร้างความมั่นคง ( การสร้างห้องในเกม )
การปรับเปลื่ยนกลยุทธ เมื่อ สถานการณ์เปลื่ยน

การต่อสูที่ กลางกระดาน ซึ่งหลีกเลี่ยงได้ยาก

การปิดเกม ถ้าประมาทปิดเกมไม่ดี จะแพ้ แบบตกม้าเดี้ยงเลย

จากคุณ : TOTO (toto555)

วิบูลย์ จุง // Wiboon Joong (wbj) // Jung
DIP Consultant Award 2013
ที่ปรึกษาธุรกิจ วิทยากรกระบวนการเชิงกิจกรรม โค้ชผู้บริหารการจัดการ นักวิจัยการตลาด
Business Consult, Facilitator Trainer, Executive Management Coach, Marketing SurveyCreate Date : 14 มกราคม 2548
Last Update : 22 สิงหาคม 2559 16:55:50 น. 27 comments
Counter : 1907 Pageviews.

 
/emo/emo7.gif>


โดย: M IP: 203.151.140.121 วันที่: 12 กันยายน 2548 เวลา:11:36:50 น.  

 
คับ


โดย: M IP: 203.151.140.121 วันที่: 12 กันยายน 2548 เวลา:11:38:11 น.  

 
เล่นโกะอย่างไร ช่วยบอกที


โดย: ***** IP: 203.155.215.87 วันที่: 3 พฤษภาคม 2549 เวลา:11:11:32 น.  

 
มีประโยชน์มากมาย ขอบคุณนะ


โดย: ต่อ IP: 61.7.175.213 วันที่: 28 มีนาคม 2550 เวลา:15:04:18 น.  

 
เว็บโกะไดเล่นได้บ้างบอกที chanapol_555@hotmail.com ,k86pdyo


โดย: 55555 IP: 58.8.158.213 วันที่: 24 สิงหาคม 2550 เวลา:21:54:32 น.  

 


โดย: noree IP: 125.26.29.29 วันที่: 31 สิงหาคม 2550 เวลา:17:04:07 น.  

 
ขอบคุณคับ


โดย: รับจ้าง IP: 124.157.207.167 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2550 เวลา:19:45:07 น.  

 
โดย: งง IP: 61.7.233.202 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:10:30:40 น.  

 
อยากได้เกมส์โกะจังหาได้ยังไงช่วยบอกที ติดต่อที่ aun12121@hotmail.com นะ


โดย: akira IP: 202.91.19.206 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:21:50:56 น.  

 


โดย: gin IP: 117.47.71.60 วันที่: 21 มีนาคม 2551 เวลา:8:37:57 น.  

 
อยากได้เกมโกะม๊ากมากหาซื้ออุปกรณ์เกมโกะได้ที่ไหน
ถ้ารู้ช่วยติดต่อมาที่ earnearn310340@hotmail.com

ขอร้องนะคะ


โดย: momogo IP: 125.26.143.159 วันที่: 3 เมษายน 2551 เวลา:2:01:13 น.  

 
หนูเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนเรื่อง โกะ มากๆเลยค่ะ
และตอนนี้หนูรู้สึกอยากจะเล่น โกะ จริงๆ
และการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนเรื่องแรกที่ทำให้หนูอยาก
จะเล่น โกะจริงๆ
และหนูจะเล่นโกะให้ได้สักวัน


โดย: zonya IP: 222.123.8.145 วันที่: 3 เมษายน 2551 เวลา:14:58:15 น.  

 


โดย: 585 IP: 118.173.174.77 วันที่: 3 เมษายน 2551 เวลา:16:32:43 น.  

 
ดี


โดย: โทยะ IP: 61.7.171.230 วันที่: 5 เมษายน 2551 เวลา:15:50:21 น.  

 
นี่ๆชอบกะตูนโกะมากๆขอมั่งซิคัยมีแอดมานะ pingpong_023@hotmail.com


โดย: โทยะ อากิระ IP: 118.172.139.55 วันที่: 11 เมษายน 2551 เวลา:19:18:23 น.  

 


โดย: ';l;'l'; IP: 117.47.51.61 วันที่: 15 เมษายน 2551 เวลา:20:25:12 น.  

 


โดย: ball IP: 117.47.51.61 วันที่: 15 เมษายน 2551 เวลา:20:27:00 น.  

 
honinboshusaku


โดย: sai IP: 125.27.124.235 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:11:56:27 น.  

 
hikaru


โดย: sai IP: 125.27.124.235 วันที่: 23 เมษายน 2551 เวลา:12:11:40 น.  

 
ยากเล่นโกะ


โดย: สายฟ้า IP: 125.24.153.190 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:23:00 น.  

 
ยากเล่นโกะ


โดย: สายฟ้า IP: 125.24.153.190 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:24:01 น.  

 
ยากเล่นโกะ


โดย: สายฟ้า IP: 125.24.153.190 วันที่: 28 พฤษภาคม 2551 เวลา:9:24:07 น.  

 
อยากเล่นโกะจังคับ


โดย: เทพบุตรซุดเซอ IP: 117.47.175.62 วันที่: 13 มิถุนายน 2551 เวลา:17:53:58 น.  

 
หาซื้อตามร้าน ของเล่น ครับ โลตัส บิ๊กซี ก็มีครับ
หรือถ้าจะเล่น ในเน็ต ออนไล ก็ได้ครับ


โดย: tong2129 IP: 222.123.63.135 วันที่: 25 กรกฎาคม 2551 เวลา:10:46:37 น.  

 
อยากได้กระด้านโกะและอยากได้หลังสือสอนโกะ


โดย: แจ็บ IP: 58.136.58.125 วันที่: 19 กันยายน 2551 เวลา:15:09:11 น.  

 
อยำกเล่นโกะ


โดย: อิโค IP: 125.26.26.74 วันที่: 21 ตุลาคม 2551 เวลา:16:44:13 น.  

 
ภูมิใจที่ได้อ่าน ขอบคุณครับ


โดย: luzefer IP: 180.183.227.120 วันที่: 26 สิงหาคม 2554 เวลา:11:38:37 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

wbj
Location :
กรุงเทพ Thailand

[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 206 คน [?]
ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด

Wiboon Sae Joong

Create Your Badge<< Main Menu >>


<< บทความล่าสุด >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'
Friends' blogs
[Add wbj's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.