เปลี่ยนนิสัยให้เหมาะกับเป้าหมายความสำเร็จ
นิสัย นั้นเกิดจากความเคยชินของการกระทำของคน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว นิสัยที่ไม่ค่อยดีนั้น สามารถสร้างได้ง่าย รวดเร็ว แต่ส่งผลทางลบกับผู้มีนิสัยอย่างนั้น เช่น คนที่ชอบวางของไว้ที่นั่นทีที่นี่ที คนกลุ่มนี้จะมีบ้านหรือสถานที่ทำงาน ดูรกรุงรัง ซึ่งบางครั้งทำให้หาสิ่งของไม่เจอก็บ่อยๆ ไป การสร้างนิสัยนี้ก็แสนง่าย แต่เวลาต้องการกลายเป็นคนเรียบร้อยซิ มันยาก นั่นหมายถึง นิสัยที่ดีๆนั้น จะสร้างขึ้นต้องใช้เวลาบังคับตัวเองอย่างมาก แต่เมื่อนิสัยนี้เกิดขึ้นกับตนเองแล้ว มันจะอยู่กับตัวของเราไปอีกนาน และ จะส่งผลดีกับผู้มีนิสัยเหล่านั้นด้วย อย่างคนที่ชอบความเป็นระเบียบ ก็มักจะทำอะไรเรียบร้อย สะอาด หาสิ่งใดก็ง่าย แต่ถ้านิสัยนี้ติดตัวมากเกินไปก็ไม่ค่อยดี เพราะจะกลายเป็นคนจู้จี้จุกจิก น่าลำคาญไป จึงต้องเดินสายกลางในการสร้างนิสัยด้วยนะครับ

ถ้ามองย้อนกลับไป นิสัย เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคน และ ความเคยชินในการปฏิบัติ ซึ่งต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะให้เกิด ประสบการณ์ของเจ้าของนิสัยเหล่านั้น จะส่งผลโดยตรงกับนิสัยที่เขามี และ นิสัยต่างๆ ก็จะสะท้อนออกมาด้วยว่า เขามีความคิดเช่นใดเป็นพื้นฐาน สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน อย่างยากที่จะแยกกันให้ออกมาอย่างเด่นชัด คนเราที่เป็นเช่นนี้กันเอง ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถระบุออกมาได้ว่า นิสัยเหล่านั้นเหล่านี้ของตนเองนั้น มาจากไหน หรือ มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ และ ทำอย่างไรให้นิสัยของตนเองนั้น กลายเป็นนิสัยที่ดี เหมาะแก่การที่จะทำให้เจ้าของนิสัยนั้นๆ กลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จ

การสร้างนิสัยต่างๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จขึ้นนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้เวลา และ แรงกายแรงใจอย่างมาก ซึ่งถ้าคุณไม่ผลัดวันประกันพรุ่งในการที่จะเริ่มทำให้ตัวคุณเองมีนิสัยที่ดีๆ เพื่อความสำเร็จของคุณเองแล้ว คุณก็จะไม่ได้เริ่มที่จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ ดังนั้น แรงใจ เป็นสิ่งสำคัญของคนที่ต้องการประสบความสำเร็จ ผมจึงเน้นในเรื่องนี้เป็นหลักเบื้องต้น

ถ้าคุณมีแรงใจ มีพลังที่จะผลักตัวเองให้สำเร็จ คุณก็ต้องมีเหตุ และ มีผล ต้องเข้าใจกฎของเหตุและผล ว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วมีเหตุที่ทำให้เกิดทั้งนั้น เช่น ความสำเร็จของ MS-Office นั้น เกิดจาก MS มี OS เป็นของตนเอง พื้นฐานที่ดีจึงเป็นรากฐานที่ดี และส่งผลให้กับตึกที่อยู่บนรากฐานนั้นๆ คงทน และ ยืนตระหง่านได้ เหตุที่ MS-Office นั้นได้รับความเชื่อถือเป็นอย่างมาก ไม่ใช่ว่าโปรแกรมในชุดนี้ เก่งกาจกว่าคนอื่นๆ แต่เนื่องจากคนทั่วไป มีความมั่นใจได้ว่า ทุกๆโปรแกรมของ MS จะสามารถใช้งานบน Windows ได้อย่างแน่นอน เพราะว่า เป็นค่ายเดียวกัน ดังนั้น โปรแกรมต่างๆ ที่เก่งๆ ก็เริ่มล้มหายตายจากกันไปทั้งๆที่เก่งกว่า MS-Office เสียด้วยซ้ำ นี่เป็นผลที่เกิดขึ้น จากการที่ MS ใช้เวลาเริ่มต้นกับ OS เป็นส่วนใหญ่ พื้นฐานที่ดีจึงส่งผลให้เกิดผลต่อเนื่องที่ดี

ถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่า "คุณจะประสบความสำเร็จในชีวิต" ซึ่งคุณได้กำหนดแล้วว่า ผลที่คุณจะได้รับคืออะไร เช่น "ต้องการมีเงินใช้โดยไม่ต้องทำงาน" หรือ "ต้องการมีชีวิตที่มีความสุข" สิ่งต่างๆเหล่านี้ เป็นผลที่คุณต้องการ ดังนั้น คุณต้องหาเหตุให้เจอว่า คุณต้องทำเช่นใด เพื่อให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเหล่านั้น แล้วเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ สร้างรากฐานของชีวิตที่คุณต้องการตั้งแต่วันนี้

ในห้องมืดขนาดใหญ่ห้องเดิม หากมีแสงที่ให้เห็น คุณจะสามารถมองเห็นตัวตนของตัวเองชัดเจนขึ้น และ พฤติกรรมของคนนั้น จะมุ่งไปยังจุดที่แสงส่องออกมา เพราะรู้ว่า จุดนั้นเป็นทางออก และหากคุณเป็นคนที่ต้องการออกจากห้องมืด คุณก็จะเดินไปตามทางที่แสงนั้นลอดผ่านมา ถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะเดินไปตามแสงนั้นอย่างจริงๆจังๆ คุณจะไปถึงจุดๆนั้นสักวัน แต่ถ้าคุณหยุดดูสิ่งรอบข้างที่แสงส่องกระทบ คุณก็จะเสียเวลาบางส่วนในการไปถึงจุดเป้าหมาย นี่เป็นสัจจธรรมของชีวิต ที่ทุกคนจะเป็นเช่นนั้น ตัวอย่างนี้ ผมอยากแสดงให้เห็นว่า ถ้าคุณมีเป้าหมาย และ มุ่งประเด็นไปยังเป้าหมายนั้นๆ คุณจะใช้เวลาที่น้อยกว่า การเดินไปอย่างไม่มีจุดหมาย

ชีวิตของคนเราก็แปลกมากๆ เมื่อเราเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราในส่วนใดๆ เราก็จะกลายเป็นแม่เหล็กมนุษย์ ที่มีแรงดึงดูดคนในกลุ่มนั้นๆ ให้เข้ามาหาเรา หรือ เราได้เข้าไปหาคนในกลุ่มนั้นๆได้อย่างดี

คนที่เปลี่ยนนิสัยตัวเองกลายเป็นคนที่มุ่งหาความสำเร็จในชีวิตของตน เช่น คนที่ต้องการมีสุขภาพดีมีความสุขกับครอบครัว คนๆนั้น ก็จะวิ่งเข้าหาคนที่ชอบออกกำลังกาย พาตัวเองไปยังสถานที่ออกกำลังกาย หรือ พักผ่อน เข้าสังคมกับคนที่มีครอบครัวที่ดี บางคนก็ย้ายบ้านเพื่อต้องการย้ายสังคมตัวเองให้ดีขึ้น ก็มีมากมาย มันเป็นเรื่องธรรมดาที่หลายคนมองข้าม แต่แท้ที่จริงแล้ว คนเราจะเลือกในสิ่งที่ตัวเราต้องการ และ ตัวเราเป็นเสมอๆ โดยเราเองอาจจะไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำ

นั่นหมายถึง ถ้าคุณสร้างนิสัย หรือ พฤติกรรม ที่จะส่งให้คุณไปถึงจุดมุ่งหมายของคุณเพื่อประสบความสำเร็จแล้ว นิสัยหรือพฤติกรรมเหล่านั้น จะชักจูงคุณ และ พาคุณไปให้ถึงจุดสำเร็จของชีวิตที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ เห็นไม๊ครับว่า มันสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆ ความสำเร็จไม่ใช่แค่ความต้องการมัน แต่มันเกิดจากการกระทำของคุณเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ถ้าไม่ทำ ก็ไม่เกิดCreate Date : 31 พฤษภาคม 2549
Last Update : 31 พฤษภาคม 2549 6:18:57 น.
Counter : 1079 Pageviews.

3 comments
  
เข้าใจล่ะค่ะ ^^
โดย: ล ม ห า ย ใ จ ...อุ่ น อุ่ น วันที่: 19 กันยายน 2549 เวลา:23:53:15 น.
  
ขอบคุณครับ ผมจะลองดูเพื่อชีวิตของผมและเพื่อคนที่ผมรัก และรักผมทุกคน
โดย: ภูสิต IP: 58.137.17.12 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2550 เวลา:9:09:39 น.
  
ต้องทำเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องเอาเข้าใจ ทำแล้วก็ทำ เท่านั้น ไม่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนะ เดี๋ยวเป็นคำของมาร...
โดย: back IP: 203.121.176.4 วันที่: 27 พฤษภาคม 2552 เวลา:13:00:06 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
พฤษภาคม 2549

 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends