การจัดองค์กรธุรกิจ

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)เมื่อต้องการจัดตั้งธุรกิจประเภทใดก็ตาม จะใหญ่หรือจะเล็กก็ตาม ก็ต้องสร้างองค์กรธุรกิจให้สอดคล้องกับธุรกิจเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ นักบริหารจะต้องออกแบบและพัฒนาองค์กรขึ้นมา เพื่อส่งเสริมให้ธรุกิจเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งแต่ละธุรกิจก็จะไม่เหมือนกัน

การจัดองค์กรต้องอาศัยความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน 3 ประการคือ อำนาจหน้าที่การงาน บุคคลากร และ ทรัพยากร ซึ่งเราจะใช้หลัก 7 ประการในการจัดองค์กร คือ

1. การคำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานของการผลิต เช่น กระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบ เครื่องจักร การจัดการและการวางแผน เป็นต้น

2. การพัฒนาคนเพื่อสร้างคุณภาพของงาน โดยการพัฒนาทั้งทางด้านจิตใจ และ ความรู้ความสามารถควบคู่กันไป ซึ่งเหมาะกับธรุกิจบริการ หรือ ธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นหลัก

3. การศึกษาและวิเคราะห์การทำธุรกิจอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นจุดใดๆ ก็ตาม และต้องติดตามธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

4. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพสังคม เศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ เรื่องเกี่ยวกับการเมือง นโยบาย เป็นต้น

5. การศึกษาและวิเคราะห์การลงทุน และ การหาแหล่งเงินทุน รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุนสำรองเพื่อเป็นตัวสนับสนุน และ ทำให้ธรุกิจดำเนินต่อไปได้

6. การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ อยู่เสมอ ด้วยการตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งตรวจสอบวิธีการผลิต การประเมินผลจากลูกค้า หรือผู้บริโภค ซึ่งคุณภาพก็จะขึ้นกับราคาด้วยเช่นกัน

7. ความร่วมมือและการมีผลประโยชน์ร่วมกันของธุรกิจต่อเนื่อง การคำนึงถึงผู้ขายวัตถุดิบ การสานประโยชน์ร่วมกัน การเข้าใจว่า ทุกคนต้องการกำไรทั้งสิ้น เพียงแต่เขาหรือเราได้พอควรหรือมากเกินไปหรือไม่อย่างไรเท่านั้น


โครงสร้างขององค์กรต้องเหมาะสมกับการบริหารงาน และควรจะยืดหยุ่นได้เพื่อที่จะรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งโครงสร้างขององค์กรถ้าจัดไว้อย่างเหมาะสมจะทำให้ การบริหารงานง่ายเพราะรู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร ช่วยให้ติดตามงานง่ายไม่ก่อให้เกิดปัญหางานคั่งค้าง ช่วยให้การทำงานไม่ซ้ำซ้อน สามารถจ่ายงานออกไปได้โดยทั่วถึง ทำให้ขจัดปัญหาการเกี่ยงงาน หรือ ลังเลในการลงมือทำงาน ทำให้คนทำงานรู้ถึงอำนาจหน้าที่ของตนเองว่ามีขอบข่ายงานของเขามีเพียงใด ทำให้มีจิตใจสามารถจดจ่อกับงานที่ทำ สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานและมีความร่วมมือกับบุคคลอื่นได้ดี เป็นต้น

การแบ่งแผนกงานให้เหมาะสมควรกำหนดให้สอดคล้องกับการทำงาน และสนับสนุนให้องค์กรเจริญเติบโต ซึ่งการจ้ดแบ่งแผนกนั้น จะต้องคำนึงถึง การจัดการงานบริหาร การกำหนดขนาดของแต่ละแผนกอย่างเหมาะสม การมองถึงส่วนขยายในอนาคต งบประมาณที่มี การจัดหาบุคคลากรให้ตรงกับหน้าที่รับผิดชอบ และ การประสานงานอย่างมีระบบ ให้เกรียติแก่กันและกัน

แต่ถ้ามองในมุมมองของเจ้าของกิจการนั้น เราจะแบ่งองค์กรตามการบริหารได้ 3 อย่าง คือ องค์กรแบบรวมอำนาจ องค์กรแบบกระจายอำนาจ และ องค์กรที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ซึ่งจะใช้การบริหารแบบใดนั้น ก็ย่อมขึ้นกับความเหมาะสมกับธุรกิจ แต่ผมชอบองค์กรที่สามารถปรับตัวได้ง่ายมากกว่า

องค์กรที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้นั้น เป็นองค์กรที่มีความยืนหยุ่นทั้งการจัดรูปแบบ การจัดหน่วยงาน และ การดำเนินกิจการ แต่องค์กรก็จะมีหลักในการออกแบบง่ายๆ อย่างเช่น

1. มีการวางแผนงานล่วงหน้า โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ หรือ มีปัจจัยอื่นๆกระทบ

2. บุคคลากรระดับสูง ต้องมีความสามารถดัดแปลงระบบที่ทำงานให้ยืดหยุ่น

3. ขนาดของกิจการต้องกระชับ

4. มีการหมุนเวียนของเงินได้ดี เหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ สามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้

5. สามารถติดตามผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสามารถรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ


ซึ่งหากสามารถจัดองค์กรได้อย่างนี้แล้ว จะทำให้องค์กรขยายตัวได้อย่างเหมาะสมทั้งขนาด และ วิธีการ เพื่อนๆมีวิธีการจัดองค์กรของเพื่อนๆอย่างไร ลองมาแชร์ความรู้กันหน่อยนะครับ...

โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)

Create Date : 14 ตุลาคม 2548
Last Update : 24 สิงหาคม 2551 13:30:00 น.
Counter : 5350 Pageviews.

39 comments
  
เหมือนกับได้กลับไปเรียน องค์กรและการจักการเลยอีกรอบเลยครับ ฮิๆ
ตอนเรียน ทฤษฎี ของ มาร์โคร (ถ้าจำไม่ผิด) ให้มาตั้ง 13 ข้ออ่ะ ทำแค่ครึ่งเดียวก็น่าจะ รุ่งแล้วน่ะ ว่าไหมครับ
โดย: merf1970 วันที่: 14 ตุลาคม 2548 เวลา:13:38:07 น.
  
อ่านแล้วก็เข้าใจนะคะ

แต่ให้ทำ ....คงไม่ง่ายนัก

แต่ก็คงจะไม่ยากเกินไป

ขอบคุณค่า
โดย: มีน แอนด์ มาร์ช วันที่: 14 ตุลาคม 2548 เวลา:21:23:02 น.
  
ผมไม่เคยเรียนด้านการจัดการองค์กรมาก่อนน่ะครับพี่วิบูลย์ เพราะเรียนทางวิศวะฯ แต่ผมก็มีความสนใจอยู่

เทอมหน้าก็จะได้เรียน แต่เป็นวิชาเลือกอ่ะคับ Principle of Management
น่าแปลกที่เพื่อนๆวิศวะของผม ส่วนใหญ่มักจะบอกว่าวิชาเลือกพวกนี้ วิศวะอย่างเราๆไม่รู้จะเรียนไปทำไม จะมีแต่ผมรึป่าวน้าที่อยากเรียน เหอๆ

ขอบคุณคับพี่ ^^
โดย: Culture วันที่: 24 ตุลาคม 2548 เวลา:16:27:33 น.
  
อยากทราบข้อมูลวิชาพฤติกรรมบุคคลในองค์การ
โดย: โจ IP: 202.44.47.2 วันที่: 26 ธันวาคม 2548 เวลา:14:56:28 น.
  
ในอินเตอร์เน็ตก็พอเข้าใจอยู่หรอก แต่อาจารย์เล่นอธิบายไม่เข้าใจเลย
โดย: เด็กแนว IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:06:57 น.
  
เข้าใจนิดหน่อยค่ะเพราะไม่ค่อยตั้งใจสักเท่าไรแต่มันก็น่าสนใจดีมีข้อมูลน้อยจังก็เลยไม่สนใจ
โดย: W9377 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:07:15 น.
  
อ่านแล้วเข้าใจคะแต่เป็นเรื่องที่อยากสำหรับตัวดิฉัน
แต่ถ้าให้ทำคงไม่เกินความสามารถคะ
โดย: อ9386 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:07:43 น.
  
ฟังแล้วก็ดีเข้าใจบ้างไม่ใจบ้าง
โดย: ่jax9440 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:08:04 น.
  
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wbj&month=10-2005&date=14&group=3&blog=1ใช้ได้ดีมาก
โดย: basdy IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:08:18 น.
  
ฟังแล้วก็ดีเข้าใจบ้างไม่ใจบ้าง
โดย: ่jax9440 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:09:22 น.
  
ที่อ่านและฟังอาจารย์อธิบายก็เข้าใจบ้างนะค่ะ
โดย: B 11448 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:10:23 น.
  
เรียนวิชานี้เป็นครั้งแรกถ้าเราศึกษาและทำความเข้าใจกับมันก้คงจะเป็นเรื่องวิเศษเลยล่ะ
โดย: A5261 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:11:03 น.
  
เข้าใจแล้วจ้า (ตั๋ว) อาจารย์ขาๆๆๆเวลาสอนขอมุขหน่อย คนมารยาทดีจะหลับอยู่แล้ว
โดย: มารยาทดี IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:11:18 น.
  
เข้าใจแล้วจ้า (ตั๋ว) อาจารย์ขาๆๆๆเวลาสอนขอมุขหน่อย คนมารยาทดีจะหลับอยู่แล้ว
โดย: มารยาทดี IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:11:30 น.
  
อ่านแล้วทำให้ได้รู้ว่าการที่เราจะทำธุรกิจแต่ละครั้งเราก็ได้ความรู้มากขึ้นจากที่เราเรียนมาก่อน
และได้รู้ลึกไปอีกว่าการเป็นนักธุรกิจต้องมีการจัดระบบอย่างรอบคอบ
และถ้าวันไหนที่เราจะได้เป็นผู้บริหารในวันข้างหน้าเราก็จะได้นำข้อมูลนี้ไปปฎิบัติในอนาคตข้างหน้าได้ค่ะ
คงไม่ยากเกินไปนะค่ะที่เราจะเป็นนักธุรกิจในอนาคต
โดย: จิกโก๋11446 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:13:25 น.
  
อ่านแล้วก็เข้าใจดีเพราะเป็นบทเรียนที่ไม่ค่อยซับซ้อน
แต่ถ้าจะให้ทำก็คงไม่ง่ายเท่าไรนักถ้าเราไม่เข้าไ่่ม่ใจในบทเรียนเราก็สามารถข้นไำด้ตามเว็บไซต์ก็ได้อย่างนี้ไงค่ะ
โดย: น้อยน่า11445 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:14:53 น.
  
อาจารย์อธิบายเข้าใจอยู่ค่ะ อย่าน้อยใจเลยนะค่ะ
โดย: ริน11444 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:16:22 น.
  
อ่านแล้วทำให้รู้ว่าการทำธุรกิจเป็นเรื่องที่ไม่อยากเกินความสามารถ
โดย: อ้อม9383 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:16:37 น.
  
อ่านแล้วทำให้ได้ความรู้เกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ
แต่อ่านไปอ่านมาแล้วงงแฮะ
แต่ถ้ามีเนื้อหาที่เยอะและรัดกุมกว่านี้ก็คงจะรู้เรื่องกว่านี้ค่ะ
โดย: ืืืืnune11441 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:17:11 น.
  
เนื้อหาละเอียดดีคะ...อ่านแล้วเข้าใจง่าย
โดย: ป9397 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:17:40 น.
  
เคยเรียนด้านการจัดการแล้วมันก็เข้าใจดีและเราก็สามารถทำได้ดีค่ะ
โดย: น้องเจ้า 7084 IP: 125.24.173.105 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:18:43 น.
  
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=wbj&month=10-2005&group=3&date=14&blog=1
โดย: 9591 IP: 125.24.165.122 วันที่: 8 พฤศจิกายน 2549 เวลา:11:31:21 น.
  

ขอบคุณมากครับสำหรับบทความดีๆที่มอบให้
โดย: ผู้เปี่ยมด้วยปัญญา ท่านที่ 23 IP: 58.9.64.13 วันที่: 19 มิถุนายน 2550 เวลา:10:07:26 น.
  
โดย: karo IP: 125.24.145.95 วันที่: 24 มิถุนายน 2550 เวลา:16:43:52 น.
  
ข้อมูลเรื่องเนี้ย
ก็สามารถทำไห้เข้าไจและมีข้อมูลพอไช้ได้ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: คนสวยค่ะ IP: 58.9.34.186 วันที่: 5 กันยายน 2550 เวลา:19:37:14 น.
  
Hello all you !!!!!
Do you speak english ?
I'm Vietnames
Cho tôi xin làm quen !!!!
nick name : //www.mtbn_13@yahoo.com
โดย: Hello !! IP: 203.162.3.156 วันที่: 14 ตุลาคม 2550 เวลา:12:29:31 น.
  
ขอบคุณสำหรับถังความรู้ถังนี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนได้เป็นอย่างดี
โดย: ตัวเล็ก IP: 203.113.51.137 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2550 เวลา:8:43:32 น.
  
โดย: rughuhgor IP: 125.24.142.106 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:13:00:35 น.
  
รักนะ
โดย: เดิ้เรีเริรเพ้เรพำfjdgb IP: 125.24.142.106 วันที่: 7 ธันวาคม 2550 เวลา:13:01:42 น.
  
ใครก็ได้ช่วยหน่อยซิค่ะ ขอ Action Plan ทางด้านร้านอาหารหน่อยว่ามีกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรบ้าง
โดย: เด็กน้อย IP: 203.144.240.229 วันที่: 17 ธันวาคม 2550 เวลา:10:16:52 น.
  
อยากเข้าใจนะคะแต่หนูไม่ฉลาดเท่าที่ควรเลยไม่เข้าใจ....
ขอโทษด้วยที่ทำให้ผิดหวัง...ซาโยนาละ...
โดย: รส IP: 61.7.145.116 วันที่: 19 ธันวาคม 2550 เวลา:9:21:24 น.
  
ก้อตอนนี้เรียนด้านนนี้อยู่ ก้อเลยพอเข้าจัย และนัมไปใช้ด้ายด้วย
โดย: สุ IP: 222.123.122.73 วันที่: 1 มกราคม 2551 เวลา:9:49:31 น.
  
กำลังเรียนเรื่องนี้อยู่พอดีเลย
โดย: แม็ก IP: 202.29.94.166 วันที่: 15 มีนาคม 2551 เวลา:11:23:51 น.
  
ผมก็วิศวะ เรียนแต่คำนวณ วิชาเหล่าตอนเรียนก็ไม่ใส่ใจ
พอทำงานสิ่งเหล่านี้กับสำคัญยิ่งหน้าที่การงานโตขึ้น
ภาระต่างๆมากขึ้น การบริหารคนและการจัดการองค์กรยิ่ง
ต้องใส่ใจให้มากๆๆ คนเราทำงานคนเดียวไม่ได้หรอกอยากฝากข้อคิดไว้ "ทำงานกับคน ก็ต้องคิดว่าเค้าเป็นญาติพี่น้องเรา รักกันเข้าไว้"
โดย: old engineer IP: 124.120.208.20 วันที่: 25 เมษายน 2551 เวลา:11:17:48 น.
  
อยากทราบประวัติ ความเป็นมา การบริหารจัดการองค์การ
โดย: saae-17@hotmail.com IP: 125.26.154.229 วันที่: 22 สิงหาคม 2551 เวลา:22:14:12 น.
  
เป็นบทความที่ให้ความรู้และหน้าสนใจ
โดย: วี IP: 58.8.83.77 วันที่: 7 กันยายน 2551 เวลา:22:32:48 น.
  
ขอบคุณมากค่ะเก่งมากเลยค่ะ
โดย: หญิง IP: 115.67.88.223 วันที่: 7 กรกฎาคม 2552 เวลา:16:24:36 น.
  
ก็ดีมากครับ


แล้วนำมาเป็นข้อมูลประกอบการเรียนวิชาการค้าปลีกได้ด้วย


ถ้าเป็นไปได้อยากขอข้อมูลในส่วนของการจัดกิจกรรม


ทางการตลาด


ขอบคุณครับ
โดย: เด็กปากตลาด....ราชมงคล IP: 113.53.171.240 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:21:33:05 น.
  
อยากให้อาจารย์ใส่เนื้อหาที่มีรายละเอียดมากกว่านี้ เจาะลึกถึงขั้นสูง และทฤษฎีต่าง ๆ เปรียบเที่ยบองค์กรใหญ่ ๆ ในบ้านเราว่าแต่ละองค์กรจัดกันเเบบไหน เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจ แต่ที่มีก็ดีมากครับ
โดย: พชรพงศ์ IP: 125.27.230.76 วันที่: 8 สิงหาคม 2553 เวลา:6:46:33 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ตุลาคม 2548

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends