พัฒนาตัวเองอย่างไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น

พัฒนาตัวเองอย่างไร เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น


โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)โดยปกติ ผมก็จะพัฒนาตนเองในสิ่งที่ผมยังไม่มีความเชี่ยวชาญ หรือ ยังไม่มีความสามารถเพียงพอในความรู้สึกของผม

แต่ถ้ามีเป้าหมาย ในการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนทั่วไปต้องการ ไม่ใช่คนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ผมจึงขอแสดงความคิดเห็นในมุมมองของการพัฒนาตนเองเพื่อผมตอบแทนละกัน

ถ้ามองว่า ผลตอบแทนที่มากขึ้น เป็นผลลัพธ์ที่คุณต้องการ คุณก็ต้องรู้ว่า เหตุที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ เหล่านี้มีอะไรบ้าง


การปรับเงินประจำปี => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


การปรับเงินประจำปีของแต่ละองค์กรนั้น ถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในองค์กรที่มีการปรับเงินเดือนสูงๆ ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับ แต่ถึงกระนั้น บางแห่งก็ขึ้นกับรายได้ขององค์กร บางแห่งขึ้นกับผลงานที่ทำ บางแห่งขึ้นกับความพึงพอใจของเจ้านาย บางแห่งก็เอาไปพ่วงกับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆก็มี ดังนั้น ถ้ารู้ว่าการปรับเงินประจำปีขององค์กรเป็นอย่างไร ก็ทำในด้านนั้น ผลตอบแทนก็จะเพิ่มขึ้นมาเอง


ได้รับโบนัส => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


โบนัส ก็เหมือนกับการปรับเงินเดือน แต่โบนัสเป็นผลงานเสียมากกว่า ทั้งนี้ ถ้าองค์กรมีระบบโบนัส ที่พ่วงกับ ผลงาน คุณก็ต้องทำผลงานขึ้นมา ถามว่าต้องปรับปรุงตัวไม๊ ก็คงต้องปรับปรุงตัวเองให้สามารถทำผลงานให้ดีขึ้น แต่ถ้าพ่วงกับเจ้านายคุณ คุณก็คงต้องฝึกให้มีลิ้นที่สากๆหน่อยเพื่อเอาไว้ให้เจ้านายคุณพึงพอใจ บางแห่งเจ้าของคนเดียว อยากจะให้เท่าไหร่ก็ให้ หรือ บางทีก็ไม่ให้เลยก็มี ถ้าอย่างนี้ ปรับปรุงอย่างไรก็คงจะไม่ได้นะครับ


มีการโปรโมทตำแหน่งรับผิดชอบมากขึ้น => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


กว่าจะโปรโมทตำแหน่งให้รับผิดชอบมากขึ้น คุณคงต้องพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถในการรับผิดชอบงานต่างๆได้มากขึ้น ซึ่งความรับผิดชอบส่วนใหญ่ก็จะส่งผลมาจากตำแหน่ง แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าคุณจะขึ้นตำแหน่งก่อนที่จะมีความรับผิดชอบ หรือ คุณสร้างให้คุณมีความรับผิดชอบก่อนจะได้รับตำแหน่ง ทั้งสองแนวทางก็ขึ้นกับองค์กรของคุณว่า เขาเป็นองค์กรอย่างไร แต่ส่วนใหญ่ จากประสบการณ์ของผมอยากจะแนะนำให้คุณ สร้างให้คุณมีความรับผิดชอบให้มากกว่าตำแหน่งปัจจุบัน แล้ว ตำแหน่งที่สุงขึ้นก็จะเข้ามาเอง และ เมื่อตำแหน่งสุงขึ้น ตัวเงินก็จะเพิ่มขึ้นมาเอง


เปลี่ยนหน้าที่การงาน => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


บางคนทำงานที่ตนรับผิดชอบ เจ้านายก็ไม่ให้ผลตอบแทนมากขึ้น อันเนื่องจาก งานที่รับผิดชอบไม่ได้ตรงกับความต้องการของเจ้านาย หรือ ไม่ได้เป็นหน้าที่การงานที่สำคัญๆ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานของตนเอง ก็จะทำให้คุณมีผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ เช่น หากคุณอยู่ในตำแหน่ง Sale Support คุณก็จะได้รายได้เป็นเงินเดือนในระดับหนึ่ง แต่หากคุณเป็น Sale เต็มตัว และ สามารถ เป็น Sale Support ได้ด้วย คุณก็อาจจะได้ค่าคอมฯ เพิ่มขึ้นมาด้วย ทั้งนี้ แค่เปลี่ยนหน้าที่การงาน ก็จะส่งผลให้คุณได้ค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้น คุณก็แค่พัฒนาตัวเองให้เป็นไปตามงานใหม่ก็เท่านั้นเอง


ทำงานได้มากขึ้น หรือ ทำงานพิเศษ=> ผลตอบแทนที่มากขึ้น


บางองค์กรจะมีการให้เงินพิเศษกับงานพิเศษที่ทำ คุณก็ต้องพัฒนาตนเองให้มีความสามารถที่ทำงานได้มากขึ้นกว่าคนอื่นๆ หรือ มากกว่างานประจำที่คุณทำอยู่ ก็จะทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นได้ด้วย และ หากคุณทำได้บ่อยๆ หรือ ได้มากๆ ก็จะส่งผลให้ผลงานของคุณดีขึ้น เข้าตาเจ้านายคุณได้มากขึ้น ผลตอบแทนก็อาจจะมากขึ้นตามขึ้นมาอีก


ความสามารถเพิ่มขึ้น => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


แน่นอนว่า ถ้าคุณมีความสามารถระดับหนึ่งคุณก็จะได้ค่าตอบแทนระดับหนึ่ง แต่ถ้าคุณมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นเช่น สามารถออกแบบระบบการทำงานได้ใหม่ที่ดีกว่าเดิม หรือ การจัดการทีมงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ ความสามารถที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก การพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่มีความรู้หลากหลายด้าน และ ใส่ใจต่องานในการที่จะพัฒนาปรับปรุงงานให้ดีขึ้นด้วย


ทำงานเสนอ ให้เจ้านายรู้ => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


บางคนทำงานเก่ง ทำงานดี แต่ไม่ได้ทำงานให้เจ้านายรับรู้ว่า ทำงานอะไรไป ปรับปรุงอะไรไป โดยเฉพาะหากไปทำงานกับเจ้านายที่ไม่เก่งทางด้านการสังเกตุลูกน้อง ไม่เอาใจใส่ลูกน้องด้วยแล้ว การทุ่มเททำงานไปก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ ทำงานแล้วก็ต้องให้เจ้านายรู้ด้วยว่าคุณได้ทำงานอะไรไป ผลงานอะไรเป็นของคุณ บางคนก็เล่นไม่ทำแต่เอาผลงานไปเสนอแล้วได้ผลตอบแทนมากขึ้นก็มี ดังนั้น คุณจึงควรพัฒนาตนเองทางด้านการสื่อสาร ให้มากๆขึ้นด้วย


ปรับวุฒิเพิ่มขึ้น,ได้ใบประกาศ => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


นอกจากนี้ บางองค์กรก็จะเน้นเรื่องกระดาษที่ได้ ว่า ถ้าคุณได้ใบประกาศมา หรือ ไปวุฒิใหม่มา ก็จะปรับเงินให้ ซึ่งก็จะเป็นอะไรที่คุณต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือขวนขวายในการศึกษาเพิ่มเติมให้มากขึ้น คุณก็จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น


งานนอก => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


แน่นอนว่า บางองค์กรก็มีเวลาเหลือเฟือจริงๆ ดังนั้น การทำงานนอก ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ทำให้คุณมีผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ไม่ได้มาจากองค์กรของคุณเท่านั้นเอง ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะคิดว่าควรทำหรือไม่ทำอย่างไร ต้องใช้วิจารณญาณของตนเองนะครับ


ฉ้อโกง => ผลตอบแทนที่มากขึ้น


อันนี้เป็นวิธีการที่ทำให้คุณได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นอีกแบบหนึ่งแต่เป็นอะไรที่ผมไม่สนับสนุน


ทั้งนี้ เหตุต่างๆที่ยกมา ก็เป็นผลจากการกระทำของเหตุอื่นๆ ด้วย ดังนั้นหากคุณต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้ผลที่เป็นเหตุข้างตนคงต้องพัฒนาทางด้านต่างๆดังนี้ด้วยคือ

- พัฒนาตนเองในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีปัญหา
- พัฒนาตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
- พัฒนาตนเองทางด้านความรู้ความสามารถในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
- พัฒนาตนเองทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติทางบวก
- พัฒนาตนเองทางด้านกายภาพให้สามารถทำงานได้ทน ดี และ อึด
- พัฒนาตนเองทางด้านการกระทำให้สามารถทำในสิ่งที่คิดได้จริง
- พัฒนาตนเองทางด้านการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผล
- พัฒนาตนเองทางด้านการสังเกตุ
ฯลฯ

นอกจากจะต้องพัฒนาตนเองแล้ว คุณก็ต้องลดข้อด้อยหรือนิสัยไม่ดีของคุณให้หมดไปด้วย เช่น

- ไม่เป็นคนขี้ใจน้อย
- ใช้เหตุผลในเรื่องต่างๆให้มากขึ้น
- ไม่เอาแต่ใจตัวเอง
- ไม่ทำให้คนอื่นเดือนร้อน
- นิสัยไม่ดีต่างๆ ก็ต้องลด ละ เลิกไป
ฯลฯCreate Date : 09 กันยายน 2552
Last Update : 9 กันยายน 2552 15:54:06 น.
Counter : 1947 Pageviews.

3 comments
  
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: Tukta21 วันที่: 10 กันยายน 2552 เวลา:0:06:05 น.
  
เรื่องการติดต่อประสานงานและการติดตามผล(บริหารรัฐกิจ)
โดย: นาย ไชยสิทธิ์ อุดมโชค IP: 125.26.134.97 วันที่: 14 ธันวาคม 2552 เวลา:13:12:21 น.
  
เริดสุดๆเลย
โดย: 1 IP: 125.26.240.178 วันที่: 8 เมษายน 2553 เวลา:11:05:59 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
กันยายน 2552

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends