คำถามชี้นำในการ จัดตั้งธุรกิจ หรือ ตรวจสอบธุรกิจ ของคุณ
ข้อมูลทั้งหมดในนี้ เป็น ข้อมูลที่ผมรวบรวมขึ้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามให้กับ ตัวเอง และ แนะนำให้เพื่อนที่เข้ามาปรึกษา ได้มีแนวทางไว้ในการคิดจะได้ไม่หลงประเด็น และ มีหลักยึดในการสร้าง หรือ ตรวจสอบธุรกิจของเพื่อนๆ.. อยากให้กับทุกๆคน เป็นวิทยาทาน

ข้อมูลเป็นคำถาม เพื่อให้ท่านหาคำตอบ อยากทำใหญ่ ทำเล็ก ก็เลือกเอานะครับ ว่าควรมีสิ่งใดเป็นจุดเด่น จุดด้อย การตอบคำถามควรตอบในกลุ่มผู้ร่วมธุรกิจ เพื่อมีแนวทางเหมือนๆกัน มีคนคอยกำกับเป็นคนรวบรวมความคิด และ ดึงความคิดของเพื่อนร่วมธุรกิจออกมานะครับ จะได้มีแนวทางเดียวกัน...

ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนของบริษัทฯ ใหญ่ๆที่ต้องมีโครงร่างที่มั่นคง กับ ส่วนที่บริษัททั่วไปควรจะมอง...

มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ดังนั้น อยากให้ท่านผู้รู้ช่วยแนะนำ และ เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์กับทุกคนนะครับ...
บริษัท
Company Name
- Logo / สัญลักษณ์
- ตราสัญญลักษณ์ในการจดทะเบียนบริษัทฯ
- สถานที่ติดต่อ
- เงินลงทุน / หุ้น

เป้าหมาย และ วัตถุประสงค์
- Vision
- Mission
- Core Value
- Core Purpose
- Services Profit Chain
- หลักการดำเนินการ และ ประกอบการ

แผนงาน และ การดำเนินงาน

แผนงาน เริ่มแรก
- แนวความคิด
- แนวทางปฏิบัติ
- การติดต่อสื่อสาร การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์

แผนงาน 1-5 ปี
- แนวความคิด
- แนวทางปฏิบัติ
- การติดต่อสื่อสาร การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์

แผนงาน 6-10 ปี
- แนวความคิด
- แนวทางปฏิบัติ
- การติดต่อสื่อสาร การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์

แผนงาน ระยะยาว 10+
- แนวความคิด
- แนวทางปฏิบัติ
- การติดต่อสื่อสาร การโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์

ถาม/ตอบ
1. ชื่อบริษัทฯ มีความหมายอย่างไร
2. อะไรคือแรงจูงใจในการตั้งบริษัทฯ
3. เป้าหมายของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงหรือไม่
4. เงินลงทุน และ หุ้นส่วนจะจัดสรรอย่างไร
5. จะเก็บเงินลงทุนในแต่ละหุ้นส่วน เท่าใดก่อน
6. จะเรียกเก็บเงินลงทุนในส่วนที่เหลืออย่างไร เมื่อใด
7. จะจ้างพนักงานกี่คน และ ค่าใช้จ่ายของพนักงาน เป็นเท่าใด
8. ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารเป็นเท่าใด
9. จะสำรองเงินไว้เป็นเงินสดหมุนเวียนเท่าใด ถึงจะพอเพียงในการทำธุรกิจ
10. กลุ่มเป้าหมายลูกค้า เมื่อเริ่มก่อตั้ง
11. อะไรคือสิ่งที่จะเสนอให้กับกลุ่มเป้าหมายแรก เมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ จะสามารถดำเนินธุรกิจไปได้นานเท่าใด
12. กลุ่มเป้าเหมาย ที่แท้จริง ของชั่วชีวิตของบริษัทฯ
13. ค่าใช้จ่ายของสถานที่ตั้งบริษัทฯ ต่อเดือน คุ้นกับค่าใช้จ่ายหรือไม่
14. รายได้ มากกว่ารายจ่ายของบริษัท หรือไม่...
15. ค่าตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น จะได้เมื่อใด
16. จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์เท่าใด ภายใน 1-5 ปี
17. จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลประโยชน์เท่าใด ในระยะยาว
18. ระยะเวลาของหุ้นกู้ ควรเป็นเท่าใด และ ค่าตอบแทนเท่าใด
19. เมื่อใดที่ควรจะยกเลิกบริษัทฯ
20. เมื่อใดที่จะจ้างผู้จัดการทั่วไปที่เป็นบุคคลภายนอก
21. เมื่อใดจะเปลี่ยนเป็น บริษัทฯ มหาชน
โครงร่างบริษัทฯ...

บริษัทฯ
i. ชื่อบริษัทฯ
ii. ที่อยู่
iii. บุคลากร และ หุ้นส่วน
iv. จำนวนเงินทุน และ หุ้น

ธุรกิจ
i. ระยะสั้น
ii. ระยะยาว
iii. ธุรกิจที่ต่อเนื่องจากธุรกิจหลัก

ประเภทธุรกิจ
i. สินค้า
ii. บริการ
. . . . 1. ที่ปรึกษา
. . . . 2. การฝึกอบรม

การกำหนดคุณภาพของธุรกิจ
i. คุณภาพของสินค้า
ii. คุณภาพของบริการ
iii. คุณภาพของพนักงาน
iv. คุณภาพของลูกค้า

เป้าหมายลูกค้า
i. ลูกค้าชั่วคราว
ii. ลูกค้าประจำ
iii. ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ

การกำหนดราคา
i. ระบบการตั้งราคาสินค้า
ii. ระบบการตั้งราคาค่าบริการ
iii. ระบบการจัดเก็บประวัติการขายสินค้า / บริการ

วิธีการหาลูกค้า
i. หาลูกค้าจาก พนักงานขาย
ii. หาลูกค้าจาก การแนะนำของลูกค้า
iii. หาลูกค้าจาก ลูกค้าเดิม (การเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าเดิม)
iv. หาลูกค้าจาก แนวทางอื่นๆ

วิธีการดูแล และ การให้บริการ ลูกค้า
i. ช่วงระยะเวลา เพื่อการติดต่อ
ii. วิธีการส่งเอกสารต่างๆ
iii. วิธีการให้บริการ
iv. วิธีการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และ ติดตามงาน
v. อื่นๆ
. . . . 1. การ์ดอวยพร วันปีใหม่
. . . . 2. ของขัวญแสดงความยินดี ในเรื่องต่างๆ

ค่าใช้จ่าย
i. ค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วน Fix Cost
. . . . 1. เครื่องใช้สำนักงาน
. . . . . . . . a. โต๊ะ
. . . . . . . . b. เก้าอี้
. . . . . . . . c. คอมพิวเตอร์
. . . . . . . . d. เครื่องพิมพ์
. . . . . . . . e. ...
. . . . 2. อื่นๆ
. . . . . . . . a. แอร์
. . . . . . . . b. ของใช้ในห้องครัว
. . . . . . . . c. ของใช้ในห้องประชุม
. . . . . . . . d. ...
ii. ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ Runing Cost
. . . . 1. ค่าจัดตั้งบริษัทฯ , ค่าจดเอกสารสิทธิ์ และ อื่นๆ
. . . . 2. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้
. . . . 3. ค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจ
. . . . . . . . a. ค่าเช่าสถานที่
. . . . . . . . b. ค่าน้ำ ค่าไฟ
. . . . . . . . c. ค่าเดินทาง และ ระบบการเบิกค่าเดินทาง
. . . . . . . . d. ค่าจัดการประชุมนอกสถานที่
. . . . 4. ค่าเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ และ ของใช้สิเปลือง
. . . . . . . . a. ค่ากระดาษ
. . . . . . . . b. ค่าหมึกพิมพ์
. . . . . . . . c. ค่าเครื่องเขียน
. . . . 5. ค่าใช้จ่ายของบุคคลากร
. . . . . . . . a. อัตราเงินเดือน, ค่าที่ปรึกษา
. . . . . . . . b. ค่าตอบแทนอื่นๆ เช่น Bonus, Performance Bonus, Fixed Bonus, Commission, ค่าบริหาร, ฯลฯ
. . . . . . . . c. สวัสดีการพนักงาน เช่น ท่องเที่ยวประจำปี ฯลฯ
. . . . . . . . d. ค่าใช้จ่ายแฝง เช่น กาแฟ ฯลฯ
. . . . 6. ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบ ในการจัดทำสินค้า และ งานบริการ
. . . . 7. อื่นๆ
. . . . . . . . a. ค่าบัตรอวยพร
. . . . . . . . b. ค่ากระเช้าดอกไม้
. . . . . . . . c. ...

การสั่งซื้อวัตถุดิบ, อุปกรณ์ และ การใช้บริการต่างๆ
i. การสั่งซื้อวัตถุดิบ
ii. การสั่งศซื้อเครื่องมือ เครื่องใช้ สำนักงาน
iii. การจัดการประชุม นอกสถานที่

บุคลากร
i. พนักงาน ( ประจำ / ชั่วคราว รายวัน หรือ ต่อครั้ง / ชั่วคราว รายเดือน / ชั่วคราว เซ็นต์สัญญาต่อปี )
. . . . 1. ตำแหน่ง
. . . . 2. ลักษณะงาน และ ปริมาณงาน
. . . . 3. การตรวจวัด ประสิทธิภาพของการทำงาน
. . . . 4. การตรวจวัด ประสิทธิผลที่ได้รับ
. . . . 5. ความพึงพอใจในการทำงาน
ii. หัวหน้างาน ( Supervisor / Executive )
iii. ผู้บริหาร ( Manager / Director / Managing Director )
iv. ที่ปรึกษา
. . . . 1. ทนายความ...
. . . . 2. ผู้ตรวจบัญชี
. . . . 3. ที่ปรึกษาทางด้านอื่นๆ.. จำเป็นต้องมีหรือไม่...
v. ผู้ถือหุ้น
. . . . 1. เงินทุน / จำนวนหุ้น
. . . . 2. กำไร / ขาดทุน

การบริหารงาน บุคคลากร
i. ตำแหน่ง
ii. ลักษณะงาน และ ปริมาณงาน
iii. คู่มือการทำงานแต่ละตำแหน่ง และ Contigency Plan
iv. กฎ และ ข้อบังคับ ในการทำงาน
. . . . 1. การเข้างาน
v. การประเมิณผลงาน
. . . . 1. ระบบการประเมิณผล ประจำปี
. . . . 2. การตรวจวัด ประสิทธิภาพของการทำงาน
. . . . 3. การตรวจวัด ประสิทธิผลที่ได้รับ
. . . . 4. ความพึงพอใจในการทำงาน

เงินทุน
i. เงินจากส่วนผู้ถือหุ้น
ii. หุ้นกู้
iii. เงินกู้ยืม

ส่วนของผู้ถือหุ้น
i. ความเสี่ยงจากการลงทุน
ii. การขาย หรือ โอนหุ้น
iii. ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

การเปลี่ยนรูปแบบ ของ บริษัทฯ
i. เปลี่ยนเป็น บริษัทฯมหาชน
ii. การขายให้บริษัทฯอื่นๆ
iii. การปิดบริษัทฯ

ข้อคิดต่างๆ ในแต่ละระบบงาน
i. ระบบสั่งซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบ
ii. ระบบการผลิต
iii. ระบบการตรวจเช็คคุณภาพ สินค้า
iv. ระบบการตรวจเช็คการให้บริการลูกค้า
v. ระบบการติดตามงาน และ วัดผลการดำเนินงาน
vi. ระบบบุคคลากร
vii. ระบบควบคุม รายรับ/รายจ่าย และ กระแสเงินสด
viii. ระบบบัญชี และ การเงิน

ข้อดี...
i. ...

ข้อเสีย...
i. ...

ข้อควรระวัง หรือ หลีกเลี่ยง และ สิ่งที่ต้องกระทำ
i. ข้อตกลงของผู้ถือหุ้น เรื่องการปันผลประโยชน์
ii. ลิขสิทธิ์ ทางปัญญา
iii. สัญญา เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ ลิขสิทธิทางปัญญา
iv. สัญญา ว่าจ้างพนักงาน
v. สัญญา ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น
vi. สัญญา ข้อตกลงการทำงานของฝ่ายบริหารองค์กร
vii. ใบหุ้น และ การควบคุมหุ้นบริษัทฯ
viii. การควบคุมหนี้สิน และ ทรัพย์สิน
ix. หลีกเลี่ยง การขัดสนทางด้านกระแสเงินสด
x. กฎ และ ข้อบังคับของบริษัท
xi. เป้าหมาย, แผนงาน , วิธีการบริหารงาน และ วิธีการดำเนินงาน
xii. ผังตารางตำแหน่ง และ ขั้นเงินเดือน
xiii. วิธีการประเมิณผลพนักงาน
xiv. คู่มือการทำงาน และ ควบคุมคุณภาพ
xv. แผนสำรอง การทำงาน (ในกรณีเกิดเหตุฉุหกเฉิน)
xvi. แผนต่อเนื่องธุรกิจ

(Reentry)Create Date : 11 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 13 กุมภาพันธ์ 2554 8:33:14 น.
Counter : 1049 Pageviews.

1 comments
  
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, good site!
yiwu market agent //yiwu-markets-agent.blogspot.com/
โดย: yiwu market agent IP: 157.7.52.183 วันที่: 6 กรกฎาคม 2558 เวลา:2:33:24 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
กุมภาพันธ์ 2554

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends