Context & System Thinking

พัฒนาตนให้เป็นบุคคลเชิงกลยุทธ์


โดย วิบูลย์ จุง : Wiboon Joong (wbj)
บุคคลเชิงกลยุทธ์ต้องมองบริบท (Context Thinking)คนแต่ละคนมีสภาพแวดล้อมต่างกัน องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานย่อมต่างกัน เพราะมีประสบการณ์ที่ต่าง การคิดก็ต่างกัน ซึ่งบางคนอาจจะคิดทางบวก อาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี หรือ มีพื้นฐานที่ดี บังคับตนเองให้ออกมาจากสิ่งที่ไม่ดี หรือ สร้างแนวความคิดที่ต่อต้านกับสิ่งเลวร้ายที่ประสบพบเจอ

แต่บางคนก็อาจจะคิดทางลบ เขาอาจจะมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในอดีต อาจจะโดยความโหดร้ายของสังคมทำร้าย และ เลือกแนวทางในการคิดที่เลวร้ายตามๆไปกับสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้อยู่รอดในสังคม โดยการทำร้ายคนอื่นเพิ่มมากขึ้น หรือ อย่างน้อยก็มองคนอื่นในแง่ไม่มีเป็นส่วนใหญ่

ทั้งนี้ แนวคิดเชิงบวกยังนำมาใช้ได้กับแนวคิดเชิงบริบท การส่งผ่านความคิด มาทางสื่อไม่ว่าจะชนิดใด มันจะส่งผ่านแนวคิด ว่าคนนั้นมีลักษณะเป็นเช่นใดมาด้วย บุคคลเชิงกลยุทธ์จะนำวิเคราะห์แนวคิดของแต่ละคนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการคนๆนั้น เช่น การติดต่อ หรือ แม้นแต่การวางแผน ให้สอดคล้อง เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของตนเองและองค์กร หรือ อย่างน้อยก็จะเข้าใจแนวคิดของคนๆนั้นว่าเป็นเช่นใด ซึ่งอาจจะนำมาใช้ในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้


บุคคลเชิงกลยุทธ์จะต้องมีแนวคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)มีเรื่องมากมาย มีปัญหามากมายขององค์กร และ การบริหารจัดการ ดังนั้น ความคิดอย่างเป็นระบบจึงมีผลอย่างมากกับการทำให้งานในองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และ ดำเนินไปอย่างไม่ติดขัด โดยใช้ข้อมูลข่าวสาร สาระสำคัญ และ เวลา เป็นตัวกำหนดความเป็นไปของความสัมพันธ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้

ข้อมูลที่ไม่ได้เก็บรวบรวมไว้ มันก็จะกลายเป็นข้อมูลที่ไร้ค่า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ แต่ไม่ได้นำมาทำประโยชน์อันได้ ก็เป็นข้อมูลขยะ
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาผลที่เกิดขึ้น คือ ฐานข้อมูล
ข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว เพื่อนำมาใช้ในการชี้นำทาง คือ ขุมทรัพย์

บุคคลเชิงกลยุทธ์จึงต้องเข้าใจถึงการใช้ข้อมูล และ คิดที่จะใช้ข้อมูลเหล่านั้น หรือ ดำเนินการต่างๆอย่างเป็นระบบ โดยคำนึงถืงเงื่อนไขของเวลา สถานที่ สิ่งแวดล้อม เพื่อคิดระบบให้สอดคล้องกันไป หรือ แม้นแต่การวิเคราะห์ก็ต้องใช้เงื่อนไขทางด้านเวลา ข้อมูล และ บริบท ในเรื่องต่างๆ เพื่อชี้ให้เห็นถึงแนวทาง หรือ วิธีการที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือ อาจจะพูดอีกแนวหนึ่งคือ บุคคลเชิงกลยุทธ์ต้องเป็นผู้หาขุมทรัพย์ให้กับองค์กร และ หาขุมทรัพย์ให้กับตนเอง ไม่ใช่รอให้เกิดขุมทรัพย์ขึ้นมา ดังนั้น การขวนขวายต่างๆ จึงขึ้นอยู่กับความคิดของบุคคลเชิงกลยุทธ์นั้นๆ

สมมติ ว่าเจอหัวหน้างานที่มักจะตัดสินใจเอาแต่ความคิดตนเองเป็นหลัก ก็ต้องมองให้ออกถึงแนวทางที่เขาจะนำมาใช้ คนเหล่านี้เชื่อมั่นในตนเองสูง ใช้ประสบการณ์และความเข้าใจของตนเองเป็นหลัก แต่ขาดการนำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ หรือ หาทิศทางที่ถูกต้องขององค์กร ดังนั้น บุคคลเชิงกลยุทธ์ที่ดี จะนำเอาข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ และนำเสนอเหมือนกับเป็นความคิดของหัวหน้างาน แต่ออกมาจากความคิดจากการวิเคราะห์ ทำให้เหมือนเจ้านายเป็นคนคิด เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ แต่ถ้าเจอบุคคลเชิงกลยุทธ์ที่แข็งกร้าว ก็จะเอาข้อมูลที่วิเคราะห์มาหักล้างกับเจ้านาย ซึ่งเจอเจ้านายที่ไม่ยอมรับฟังเชื่อมั่นในตนเองมากไป อาจจะไม่ยอมรับ หรือ เสียหน้าทั้งนี้ผลร้ายก็จะตามมาถึงตัวของบุคคลเชิงกลยุทธ์เอง

บุคคลเชิงกลยุทธ์ที่พึงปราถนา จะมองเรื่องผลงานก็ต้องมีความสำเร็จของตนก็ต้องมี แต่สิ่งเหล่านี้สำคัญน้อยกว่าความสำเร็จขององค์กร หรือ ความสำเร็จของทีมงาน ดังนั้น บุคคลเชิงกลยุทธ์ที่มีนิสัยชอบทำงานเป็นทีม ในทีมจะทำงานไปพร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆให้ดีขึ้น แต่บุคคลที่แสดงแต่ผลงานของตน หรือ เอางานของลูกน้องไปเป็นของตน หรือ เสนอว่าเป็นแนวคิดของตน ย่อมกลายเป็นบุคคลเชิงกลยุทธ์ที่ไม่พึงปราถนาไป...Create Date : 15 ตุลาคม 2551
Last Update : 15 ตุลาคม 2551 0:43:26 น.
Counter : 1683 Pageviews.

4 comments
  
กลยุทธ์...ที่ดีต้องมีเจตนาที่ดี...และเกิดประโยชน์สูงสุด..........พุทธปรัชญา

ค้าน immanule Kant..กล่าวว่า หน้าที่เพื่อหน้าที่..
Duty for Duty sake...เหมือนกับ ในภารตยุทธ์...กษัตริย์ทำหน้าที่กษัตร์ย์ ........ฤกษณะสอนอรชุน.

แล้วตัวเราละ...ฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦฦ????
โดย: รงค์ IP: 58.9.124.19 วันที่: 30 ตุลาคม 2551 เวลา:17:10:22 น.
  
ดีคับ..the prince..ของมาคิเวอาลี...
เห็นว่าแยกการเมืองออกจากศีลธรรม..
แต่ชีวิตนะ..I ....ศีลธรรมเป็นทุกอย่าง..ใช่ปล่าวคับ อ.
โดย: rong..คนเดิม.. IP: 58.9.120.230 วันที่: 6 พฤศจิกายน 2551 เวลา:18:17:45 น.
  


เมื่อไม่เสาะแสวงหา ปัญญาก็ไม่เกิด
คนที่ถามว่า ผู้นำคืออะไรอยู่ จะไม่มีทางเป็นผู้นำ
โดย: YOTHIN IP: 199.63.1.252 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2551 เวลา:3:48:39 น.
  
ภาวะผู้นำ คือ ความสามารถของบุคคลที่สามารถชักชวนให้ผู้อื่นกระทำตามด้วยความสมัครใจ

บุคคลเชิงกลยุทธ์(เชิงบวก) คือ สรรสร้างผู้อื่น เพื่อมาสร้างสรรค์ประโยชน์องค์กร

บุคคลเชิงกลยุทธ์(เชิงลบ) คือ สร้างสรรผู้อื่น เพื่อมาสรรสร้างประโยชน์ให้ตน
โดย: ธ.ธรรมโพธิ์ดล IP: 124.120.237.74 วันที่: 23 ธันวาคม 2551 เวลา:22:07:30 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
ตุลาคม 2551

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
15 ตุลาคม 2551
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends