แนวความคิดธุรกิจ - 5 ข้อห้ามกับการทำธุรกิจ
บางเรื่องที่ดูเหมือนว่าจะไม่เกี่ยวข้อง แต่จริงๆมันมีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนการทำธุรกิจอย่างมาก อย่างเช่นศีล 5 ของทางพุทธศาสนา ที่ไม่น่าเชื่อว่า การรักษาศีล 5 จะสามารถทำให้การทำธุรกิจได้ดีขึ้น แต่การจะประยุกต์ศีล 5 ให้เข้ากับการทำธุรกิจได้นั้น ต้องเข้าใจหลักธรรมคำสอนอย่างลึกซึ้ง แต่ในที่นี้ผมจึงขออธิบายให้ฟังคร่าวๆ ไว้เป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงดีกว่า

อย่าเบียดเบียน


การเบียดเบียนคนอื่นให้ได้รับทุกข์ แบ่งได้ออกเป็น 4 ลักษณะในการทำธุรกิจคือ เบียดเบียนลูกค้า เบียดเบียนคู่แข่งขัน เบียดเบียน Supplier และเบียดเบียนพนักงาน

ถ้าธุรกิจใด ที่พยายามเอาเปรียบลูกค้า ทั้งทางด้านสินค้า บริการ ราคาที่สูงกว่าโดยไร้เหตุผล หรือแม้นแต่การส่งสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพให้กับลูกค้า สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการเบียดเบียนลูกค้าทั้งสิ้น เราซื้อของก็ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบ ถึงแม้นตอนซื้อเราจะพอใจในการซื้อก็ตาม แต่เมื่อรู้ภายหลังว่าโดนหลอกให้ซื้อแล้ว ก็ย่อมเจ็บใจเป็นธรรมดา ซึ่งเมื่อเจ็บใจก็มักอาฆาตแค้น ซึ่งอาจจะทำให้สื่อไปให้คนอื่นๆ จนชื่อเสียงของเราไม่ดีในสายตาลูกค้า หรือ เสียชื่อเสียงไปเลยก็มี ทั้งนี้ ถ้าเราตรงไปตรงมากับการซื้อการขาย ก็ย่อมทำให้ลูกค้าสบายใจที่ได้จ่ายเงินตามคุณภาพราคาของไปจริงๆ

บาง คนก็อยากที่จะครองเป็นเจ้าเดียว หรือ ให้มีน้อยรายที่สุด ก็จะพยายามกีดกันไม่ให้คนอื่นได้เกิด ทุกคนเมื่อต้องการทำธุรกิจ ก็ไม่อยากที่จะให้ใครข่มเหงรังแก หรือแม้นแต่ขัดแข้งขัดขา จนหน้าทิ่ม กันไป เมื่อทุกคนต้องการเช่นนี้ เขาก็มีความหวังที่จะทำให้สิ่งที่เขาหวังเป็นจริง การทำให้เขาผิดหวังหรือโดนทำร้ายจากการข่มเหง ข่มขู่ ใส่ร้ายป้ายสี สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเดือดร้อนในสิ่งที่เขาไม่ได้ ทำ ทั้งนี้ เมื่อหมดบุญก็อาจจะโดนเช่นเดียวกับที่ทำกับคนอื่นเช่นกัน

แต่ บางองค์กรก็เบียดเบียน Supplier ทั้งบีบให้ลดราคา ถ้าจะตั้งต้องมีค่าระวาง หรือแม้นแต่ ขอของแถมมากกว่า จนเขาไม่ได้กำไรหรือขาดทุนเสียด้วยซ้ำก็มี ทั้งนี้องค์กรจะประสบความสำเร็จจากการรีดนาทาเร้นคนอื่นๆ ซึ่งอาจจะทำให้เจริญเติบโตในช่วงแรกๆได้ดี แต่ถ้าในระยะยาวซึ่งเมื่อ Supplier รวมหัวกันไม่ส่งสินค้าให้อะไรจะเกิดขึ้น ทำอะไรกับใครสักวันก็ต้องได้สิ่งนั้นๆตอบแทน

การให้พนักงานทำงานหนัก จ่ายเงินน้อย หรือ หลอกให้ทำงานแต่ให้เงินไม่คุ้มค่าหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลง นั่นย่อมทำให้พนักงานเสียขวัญและกำลังใจทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้งานที่ออกมาไม่ดี และ เมื่องานไม่ดีก็จะทำให้ลูกค้าปฏิเสธการรับสินค้า หรือ ส่งสินค้ามาให้แก้ไข เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา เสียทั้งชื่อเสียงด้วยก็มี

ห้ามขโมย


การ ขโมยมีได้หลายรูปแบบ ทั้งการขโมยเพื่อกลั่นแกล้ง หรือ ขโมยความคิดไป ก็ถือว่าเป็นขโมยเช่นกัน ทั้งนี้ การขโมยเป็นสิ่งที่เราทุกคนก็ไม่ชอบให้ของเราต้องหายไป หรือ นำเอาความคิดของเราไปทำแล้วได้ผลกำไร แต่ไม่ได้ให้อะไรกับเจ้าของความคิดเลยก็มี ดังนั้น จะเห็นว่ามีการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์กันบ่อยๆ ทำให้องค์กรไม่สามารถอยู่เย็นเป็นสุขได้

ห้ามเอาคนของเขามาเป็นของเรา


การ ดึงคนงานขององค์กรอื่นมา ก็ถือว่าผิดหลักธรรมในการทำธุรกิจอย่างหนึ่ง ถึงแม้นว่าพนักงานจะยอมมาทำงานเองเนื่องจากได้รับค่าจ้างที่ดีกว่าก็ตาม นั่นเป็นการทำให้อีกฝ่ายเดือดร้อน บางคนดึงหัวหน้าทีมมา แล้วให้หัวหน้าทีมดึงเอาคนภายในองค์กรตามไปด้วย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เราก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ถ้าคนบางคนถูกดึงเข้ามาทำงานกับเราได้ แล้วคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่า เขาจะไม่ถูกดึงตัวจากคนอืนที่ให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า

ห้ามโกหก


ข้อ นี้เป็นข้อที่ผมอยากจะกล่าวถึงมากที่สุด เนื่องจากการการพูดความจริงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในความสำเร็จของธุรกิจ บางองค์กรปั้นตัวเลขดูสวยในตลาดหุ้นแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้น การยอมรับความจริงของนักธุรกิจ จะทำให้การฟื้นตัวขององค์กรเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าการปกปิดเรื่องเหล่านั้นไว้ เพราะ ถ้าเรื่องเกิดแดงขึ้นมาก็อยู่ในจุดที่ไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว

การ บอกความจริงให้กับพนักงานก็จะทำให้พนักงานปรับปรุงการทำงาน และ ช่วยเหลือองค์กรได้ทันท่วงที การบอกความจริงกับ Supplier ว่าคุณต้องการอะไรก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งที่ต้องการได้ง่ายกว่าการปิดบัง การบอกความจริงกับลูกค้าก็จะทำให้คุณได้รับการยอมรับว่าคุณจริงใจในการซื้อ ขาย ซึ่งก็จะได้ใจในระยะยาว การบอกความจริงเท่ากับเป็นการเคารพอีกฝ่ายหนึ่งก่อน ซึ่งเมื่อเขาได้รับการเคารพจากเราเขาก็จะตอบสนองปฎิกริยาด้วยการแสดงความ เคารพตอบเสมอ ไม่เชื่อก็ต้องลองเอาไปปฏิบัติดูครับ

ห้ามมอมเมาให้คนอื่นหลงไหล


การมอม เมาคนให้หลง เช่น บอกให้พนักงานว่าจะเลื่อนตำแหน่งแล้วให้เขาทำงานให้คุณอย่างเต็มที่เต็ม กำลัง แต่ก็ไม่ได้ให้ตำแหน่งตามที่คุณวาดฝันไว้ให้ ก็เท่ากับคุณมอมเมาเขา เมื่อเขารู้ตัวคุณก็อาจจะเสียคนดีมีฝีมือไปก็ได้ หรือแม้นแต่การหลอกลวงกับลูกค้า หรือ Supplier ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างมาก เท่ากับการลดเครดิตของคุณต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งนั่นหมายถึง คุณจะเสียความไว้เนื้อเชื่อใจ และ จะถูกมองว่า ธุรกิจของคุณไม่ซื่อตรง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวตามมา...Create Date : 28 มีนาคม 2552
Last Update : 28 มีนาคม 2552 1:25:49 น.
Counter : 1444 Pageviews.

4 comments
  
คล้ายๆกับเนื้อหาใน หนังสือ เดอะท็อปซีเคร็ตเล่ม 2

..... ภาพลักษณ์จะเป็นเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดของธุรกิจ ดังจะเห็นได้ว่า เป๊บซี่ไม่มีทางตีโค้ก หรือโอวัลตินไม่สามารถเอาชนะไมโล ได้อย่างชนะเด็ดขาดทั้งๆที่ใกล้เคียงกันมาก ทิฟฟานี่ ก็ยังคงเอกลักษณ์ของตัวที่ อัลคาซาร์ ไม่มี เบียร์ช้าง ก็ทำอะไรเบียร์สิงห์ไม่ได้ ยิ่งไปกว่านั้น การแข่งขันกลับทำให้ตลาดเปิด ทุกครั้งที่โค้กอัดงบประชาสัมพันธ์ ยอดขายเป๊บซี่จะสูงขึ้นตามไปด้วย เช่นเดียวกับเบียร์สิงห์ ตอนที่ครองตัวเป็นเจ้าตลาดหนึ่งเดียวของไทย ยอดขายกลับน้อยกว่า หลังจากที่เบียร์ช้างประกาศตัวเข้ามาเป็นคู่แข่ง การแข่งขันทำให้พัฒนา เพราะฉะนั้นอย่ากลัวการแข่งขัน จงขอบคุณคู่แข่ง เป็นมิตรกัน และมองการแข่งเป็นดั่งเช่นเกมกีฬา ไม่ใช่สงคราม

ยิ่งเกมสนุกเท่าไหร่ ผู้ชมยิ่งเยอะเท่านั้น ขอเพียงให้เล่นในเกม อย่าเบียดเบียน รักษากฎกติกา ถ้ารักษาคุณภาพหรือฝีมือไว้ได้ ผู้บริโภคที่เชื่อมั่น จะไม่เปลี่ยนใจอย่างแน่นอน แต่คู่แข่งจะไปสร้างฐานการตลาดให้ใหญ่ขึ้น กลับเป็นผลดีต่อธุรกิจโดยรวม การรักษาฐานลูกค้าเก่า จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจ ขณะที่กำลังดำเนินธุรกิจ ต้องเน้นการรักษา บำรุงฐานลูกค้า เก่าเดิม ให้มั่นคง แข็งแรง และเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจเสมอ

แม้แต่เอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่าง ลองกอง ตันหยงมัส ข้ามหลาม หนองมน โอ่ง ราชบุรี โรตีสายไหม อยุธยา กระหรี่พัพ มวกเหล็ก หม้อแกงเมืองเพชร ส้มบางมด ปลาสลิดบางบ่อ ฯลฯ ก็ยังสามารถคงอยู่มาได้นับร้อยปี งานเทศกาลบางอย่างคงอยู่ได้เป็นพันปี เช่น ลอยกระทงสุโชทัย สงกรานต์เชียงใหม่ กินเจภูเก็ต ตรุษจีนนครสวรรค์ ฯลฯ ทั้งๆที่ ทุกแห่งก็สามารถถูกเลียนแบบได้ ทุกวันนี้ ข้ามหลามหนองมน สามารถทำเงินให้กับชาวชลบุรี ปีหนึ่งๆนับร้อยล้านบาท เพราะความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ความซื่อสัตย์ของผู้ประกอบการ ว่าข้ามหลามที่ซื้อจากที่นี่ไม่หมดอายุและเป็นของแท้ต้นตำหรับ จะเห็นได้ว่า เอกลักษณ์สามารถคงอยู่ได้เป็นเวลานานกว่าที่คิด ขนาดข้ามหลามที่ไม่มียี่ห้อติดอยู่ ยังขายได้
โดย: ปัจจตัง IP: 125.24.42.127 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:2:11:28 น.
  
อย่าเอาเปรียบพนักงาน (ตัดตอนมาจากหนังสือ เดอะท็อปซีเคร็ต 2)

..... เจ้าของธุรกิจจะต้องทำให้พนักงาน รู้สึกว่า ตัวเองก็กำลังใช้งานสร้างเงินด้วย กลยุทธ์เช่นนี้ก็คือระบบส่วนแบ่งนั่นเอง เช่น นักร้องจะได้รับส่วนแบ่งตามจำนวนยอดขาย นักขายประกันจะได้ส่วนแบ่งตามจำนวนเบี้ยประกัน ร้านอาหารที่ทำยอดได้ถึงเป้าในแต่ละเดือน จะมีโบนัสพิเศษให้พนักงาน คนขับรถเมล์จะได้ส่วนแบ่งร้อยละ 2 ของค่าโดยสารที่เก็บได้ ระบบขายตรงทั้งหมดก็ใช้เคล็ดลับนี้ พนักงานทั้งหมดจะรู้สึกว่า ตัวเองกำลังใช้งานสร้างเงิน

การสร้างความกระตือรือร้น ตื่นตัว ให้กับพนักงานอยู่ตลอดเวลา ก็สามารถทำให้ทุกคนรู้สึกว่ากำลังทำงานเพื่องาน พนักงานเอ็มเคสุกี้ จะมีแต่ละช่วงของวันที่ออกมาเต้นบริหารร่างกายประกอบเสียงเพลงให้ลูกค้าดู อย่างสนุกสนาน ทำให้งานกลายเป็นเรื่องสนุก และเมื่อสนุก ก็จะเกิดความสุข ความรักความอบอุ่น ในหมู่ผู้ร่วมงาน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ปริมาณงานต้องสัมพันธ์กับการเลื่อนขั้น ตำแหน่ง และรายได้ แม้จะทำงานเพื่องาน แต่ผลพลอยได้คือเงิน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า เป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต อาจจะแบ่งผลตอบแทนในรูปของเปอร์เซ็นต์รายรับร้าน หรือถ้าเป็นบริษัท ก็ให้ในรูปของสวัสดิการ โบนัส การขึ้นเงินเดือน ให้การฝึกอบรมศึกษาเพิ่มเติม ฯลฯ

ผู้บริหารที่เก่งๆ จะต้องทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ร่วมงาน หรือผู้ร่วมธุรกิจ ไม่ใช่ลูกจ้าง เพราะคำว่าลูกจ้างหมายความว่า ทำงานเพื่อเงิน ประสิทธิภาพของคนทำงานเพื่องาน กับ คนทำงานเพื่อเงินต่างกันมาก

ผู้บริหารที่ให้เวลา ให้สวัสดิการ ให้ความสนใจกับทุกข์สุขของ
พนักงาน ให้เกียรติ เห็นคุณค่าของพนักงาน กระจายอำนาจ พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ และแสดงความชื่นชมเมื่องานประสบความสำเร็จ พนักงานจะทำงานด้วยใจ เมื่อนั้นประสิทธิภาพของการทำงานจะสูงสุด
โดย: ปัจจตัง IP: 125.24.42.127 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:2:12:27 น.
  
อย่าโกหก อย่าโกง

..... หลายๆคนที่เคยไปท่องเที่ยวต่างประเทศ จะต้องได้พบเจอกับเหตุการณ์ของการต่อรองราคาสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา สินค้าบางชนิด บอกราคาเกินกว่าความเป็นจริงถึงสิบเท่าตัว ความรู้สึกของผู้ขายเห็นว่า การทำเช่นนั้นคือความเฉลียวฉลาด และผู้ชื้อที่ไม่รู้จักต่อรองจนไปถึงราคาต่ำสุดคือความซื่อของคนนั้นเอง เข้าทำนองคนซื่อย่อมเป็นเหยื่อของคนฉลาด

ความคิดแบบนี้ ในที่สุดจะทำให้เกิดการต่อรองราคาสินค้ากันอย่างยาวนาน กว่าจะขายได้สักชิ้นต้องใช้พลังในการเจรจาทั้งฝ่ายผู้ซื้อและผู้ขายมากเกิน ความจำเป็น เนื่องมาจากการขาดความไว้ใจ ความซื่อสัตย์คือเคล็ดลับที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ เมื่อขาดความไว้วางใจกัน ในที่สุดธุรกิจนั้นก็อยู่ไม่ได้ ความลับนี้ ใช้ได้ในทุกวงการ เมื่อใดก็ตามที่ผู้บริโภครู้สึกไม่ดีกับภาพลักษณ์นั้น การที่จะเปลี่ยนความรู้สึกยากกว่าการเปลี่ยนชื่อหลายเท่า

ห้างสรรพสินค้า ที่ยืนยันว่า ตนเองขายถูกที่สุด เมื่อผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในชื่อเสียงของห้าง ส่วนใหญ่จะไม่มีการตรวจสอบว่าถูกจริงหรือไม่ และถ้าห้างนั้นบริการด้วยความซื่อสัตย์ ในที่สุดก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณไปกับการโฆษณาอีกต่อไป การซื้อขายจะเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และราบรื่น ในทางตรงกันข้าม ถ้าอีกห้างหนึ่งถูกจับได้และลงประกาศทักท้วงทางสื่อมวลชน ผู้บริโภคที่รู้ตัวว่าขาดความละเอียดก็จะเลิกซื้อสินค้าที่ห้างนั้น ส่วนผู้บริโภคที่มีความละเอียด ก็จะเช็คใบสลิปสินค้า ตรงเค๊านเตอร์จ่ายเงินทีละรายการ เสียเวลาทั้งพนักงานขายและผู้ซื้อสินค้า

แบรนด์หรือตราสินค้า คือสํญลักษณ์ทางธุรกิจ ถ้าเป็นบุคคล ภาพลักษณ์หรืออิมเมจ ก็สำคัญ สำหรับผู้ที่ต้องการจะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นขึ้นมา และสามารถรักษาระดับนั้นไว้ได้ ต้องมีภาพลักษณ์ที่ดี เช่นดาราที่ดังแบบอมตะหลายๆคน สามารถรักษาชื่อเสียงไว้ได้ ตลอดกาล ในขณะที่ดาราบางคนดังสุดเพียงแค่สองสามปี แล้วก็จางหายไป

กรุงโรมไม่ได้สร้างภายในวันเดียว แต่สามารถถูกทำลายลงได้ในวันเดียว เช่นเดียวกับภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ทางธุรกิจหรือของบุคคล ถ้าเกิดเหตุการณ์พลิกผันขึ้น อย่างกะทันหัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกยุคแห่งการสื่อสารจะ ก็สามารถทำลายสิ่งต่างๆที่สร้างสมมาเป็นระยะเวลายาวนานให้พังทลายลงได้ภายใน พริบตา
โดย: ปัจจตัง IP: 125.24.42.127 วันที่: 28 มีนาคม 2552 เวลา:2:13:03 น.
  
ไร้สาระ
โดย: - - IP: 58.8.233.254 วันที่: 25 เมษายน 2552 เวลา:14:17:06 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

wbj
Location :
กรุงเทพ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 210 คน [?]ต้องการสอบถาม กรุณาติดต่อทางเมล์ที่ wbjoong@gmail.com หรือ 062 641 5992

วิทยากรเชิงกิจกรรม

วิทยากรกระบวนการ

ที่ปรึกษาธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ

การตลาดและการประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

และ

การวางแผนกลยุทธ์ไม่ได้ ไม่มี ไม่ดี ไม่ได้...
ต้องได้ ต้องดี ต้องมี ต้องง่าย
และ ทำให้ดีกว่าดีที่สุด<< Main Menu >>ดวงถาวร


ดวงตามวันเกิดดวงตามปีเกิด


;b[^]pN 06' ไรินนื ่นนืเ "รินนื ๋นนืเ c:j06'

Group Blog
มีนาคม 2552

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
30
31
 
 
All Blog
Friends Blog
[Add wbj's blog to your weblog]
MY VIP Friends