happy memories
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2560
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
20 ตุลาคม 2560
 
All Blogs
 

ถนนสายนี้มีตะพาบ โจทย์ที่ ๑๘๙...นิทรรศการศิลปะถวายอาลัยในหลวง ร.๙


พระบรมสาทิสลักษณ์จาก pinterest.com


"กราบสักการะ”เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำเพื่อคนไทยมาตลอด ๗๐ ปี สยามพิวรรธน์ จึงได้ร่วมกับ หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล จัดแสดงนิทรรศการ “กราบ สักการะ” โดย ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทย ด้วยรูปแบบจิตรกรรมผสมผสานเทคนิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ ลงบนผืนผ้าใบสื่อให้เห็นถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบ สักการะ ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดตามคติความเชื่อแบบชาวตะวันออก ด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย โดยผลงานทั้งหมดจำนวน ๒๐ ผลงาน จะจัดแสดงระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ ตุลาคม ศกนี้ ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น ๒ สยามพารากอน

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ มีการเลือกเฟ้นรูปทรงของ สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติมาเป็นสัญลักษณ์แทนความเคารพนบน้อม ตลอดจนเข้าใจและเข้าถึงสัจธรรมความเป็นจริงของทุกสรรพสิ่งที่ล้วนต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้ ดอกไม้ ใบไม้ เถาวัลย์ ก้อนหิน เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะรองรับน้ำ ฯลฯ ซึ่งสัญลักษณ์ในธรรมชาติที่แฝงไว้ในผลงานทั้งหมดล้วนมีความหมายเชื่อมโยงถึงในหลวง ร.๙ อาทิ ดวงเทียนและเปลวไฟ เปรียบเสมือนพระองค์ซึ่งทรงเป็นดุจดั่งดวงประทีปส่องทางให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นความสุกสว่างรำไรเรืองรอง ขณะที่รูปทรงภูเขาภูผาสีทอง ก็เป็นสัญลักษณ์แห่งพระบารมีอันสูงส่งไพศาล พระราชหฤทัยอันหนักแน่นไม่คลอนแคลน ร่องรอยหยดไหลของสีทอง ก็เปรียบได้กับน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งรินล้นให้ความร่มเย็น สู่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี

ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในนิทรรศการ “กราบ สักการะ” โดยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ ระหว่างวันที่ ๑๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐พระบรมฉายาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com
ARDEL Gallery of Modern Art


"ดิน น้ำ ป่า ฟ้า" แรงบันดาลใจจากพ่อ”นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ จาก ๔๕ ศิลปิน ๙๐ ผลงาน เพื่อน้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะองค์อัครศิลปิน และพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

นิทรรศการ “ดิน น้ำ ป่า ฟ้า” แรงบันดาลใจจากพ่อ เป็นนิทรรศการที่นำเสนอการตีความ เพื่อการศึกษา สืบสาน ส่งมอบพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสร้างสรรค์แรงบันดาลใจให้แก่เด็ก เยาวชน และพสกนิกรของท่านให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

ภัณฑารักษ์รับเชิญ
ฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ
อภิศักดิ์ สนจด
ผลงานในนิทรรศการ

ศิลปิน
อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, บุญกว้าง นนท์เจริญ, โชคชัย ตักโพธิ์, อินสนธิ์ วงค์สาม, เจด็จ ทองเฟื่อง, เกษศักดา วิมลทรง, ครองศักดิ์ จุฬามรกต, นรเศรษฐ์ ไวศยกุล,ภาณุ อุดมเพทายกุล, พันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก, ประสาท นิรันดรประเสริฐ, ประสิทธิ์ วิชายะ, รณภพ เตชะวงค์, เรืองศักดิ์ อนุวัตรวิมล, ศิริเดช แม้นอิ่ม, ธวัชชัย หอมทอง, วสันต์ สิทธิเขตต์, วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร, วิทยา จันมา, วรวิทย์ แก้วศรีนวม, ญาณวิทย์ กุญแจทอง

งานนี้จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ชั้น ๗ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภาพและข้อมูลจากเวบ
thailandexhibition.com
FB HAMBERGER MAGAAZINE


"พระราชาในดวงใจ”ชมนิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม ถึง ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ชวนชมนิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน" จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในฐานะองค์อัครศิลปินและพระมหากรุณาธิคุณในฐานะองค์อุปถัมภ์งานด้านศิลปวัฒนธรรมไทย ความน่าสนใจภายในนิทรรศการแห่งนี้จะมีอะไรบ้าง วันนี้เรามีตัวอย่างบางมุมของนิทรรศการมาให้ชมกัน

ความน่าสนใจของนิทรรศการ "พระราชาในดวงใจ" ครั้งนี้อยู่ที่การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัย ที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า ๑๖๐ ผลงาน และวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยการคัดเลือกผลงานจาก ๓ ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ. ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ คุณธวัชชัย สมคง และ คุณศักดิ์ชัย กาย

ไม่ว่าจะเป็น ผลงานของคุณธงชัย ศรีสุขประเสริฐ พระบรมสาทิสลักษณ์ชื่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐, ใช้เทคนิคสีอะคริลิกและทองคำบนผ้าใบ ขนาด ๒๐๐ x ๑๖๐ ซม., ผลงานของคุณพินิตย์ พันธประวัติ ศิลปินที่แกะสลักพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ใช้ในธนบัตร และผลงาน นวมินทราชา หมายเลข ๘, ๒๕๕๖ ใช้เทคนิคการแกะแม่พิมพ์โลหะและการกัดกรด ขนาด ๓๔ x ๒๗.๕ ซม.

นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์ ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดง ซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่ายหลายภาพไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด เหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างหาประเมินที่สุดไม่ได้

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น ๘ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ bacc.or.th, เฟซบุ๊ก Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือโทรศัพท์ ๐๒-๒๑๔-๖๖๓๐)พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
bacc.or.th
manager.co.th
travel.kapook.com


"ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”ภาพที่คุ้นตาของคนไทยเวลาดูข่าวในพระราชสำนักหรือพระบรมฉายาลักษณ์ในหนังสือเล่มต่าง ๆ คือ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับกล้องถ่ายรูป และเชื่อว่าหลายคนคงนึกสงสัยว่า ในกล้องที่ทรงใช้มีภาพอะไรอยู่บ้าง หรือคิดว่าอยากเห็นจังเลย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงถ่ายรูปเล่นอย่างที่เราทำกันบ้างไหม หรือทรงเคยถ่ายภาพเซลฟี่บ้างหรือเปล่า นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์คงตอบคำถามเหล่านี้ได้ดีพอสมควรเลยละค่ะ

ภาพฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงนี้ มีทั้งหมด ๒๐๐ ภาพ จากสามช่วงเวลาในรัชกาล คือ ต้นรัชกาล กลางรัชกาล และปลายรัชกาล

ถ้าพูดด้วยภาษาสามัญ และถ้าหากภาพถ่ายเป็นเครื่องสะท้อนความคิด จิตใจ ความรู้สึก และมุมมองของผู้ถ่ายภาพได้ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เหล่านี้ คือ สิ่งบันทึกความทรงจำและเรื่องราวของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งผ่านสายตาและเลนส์กล้องได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนถึงบั้นปลาย และในหลากหลายสถานะ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งที่มองคู่ชีวิต พ่อคนหนึ่งที่มองลูก ๆ มองคนในครอบครัวของตนเอง ในฐานะของพระราชาที่มองพสกนิกรและแผ่นดินที่ได้เสด็จไปเยือน ในฐานะของคนทำงานที่มองงานการที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า หรือแม้กระทั่งในฐานะของเจ้านายที่มองสัตว์เลี้ยง และในฐานะของศิลปินคนหนึ่งที่ถ่ายทอดความงาม ความรื่นรมย์ ปรากฏการณ์ และอารมณ์ขันผ่านภาพถ่ายของตนเอง

นิทรรศการจัดที่หอศิลป์กรุงเทพฯ ห้องนิทรรศการหลักชั้น ๙
วันที่จัดแสดง ๒ ก.ย. - ๗ ม.ค. ๒๕๖๑ภาพและข้อมูลจากเวบ
minimore.com


"A flower of King Rama ๙”งานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ดอกไม้ของพ่อ “A flower of King Rama ๙” จัดขึ้นโดยกลุ่มศิลปิน งานศิลป์สร้างบุญ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ รวบรวมผลงานพระบรมฉายาลักษณ์จากศิลปินจิตอาสารุ่นใหม่ กว่า ๖๐ ชิ้นงาน

โดยในงานยังมีการเปิดทำการประมูลจำหน่ายพระบรมฉายาลักษณ์และงานศิลปะ เพื่อนำเงินรายได้มอบให้มูลนิธิ “มอบด้วยใจ…ให้ด้วยรัก” วชิรพยาบาล ระดมทุนหาซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย มาชมงานนี้นอกจากจะได้แสดงความระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แล้ว ยังได้ร่วมทำบุญอีกด้วยพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
today.line.me


"ไกลก็เหมือนใกล้ : Never Far From”ไกลก็เหมือนใกล้ : Never Far From นิทรรศการโดย อภิชาติ ฐิติวงศ์วรสกุล ศิลปินหยิบเรื่องราวความเศร้าจากการสูญเสียพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งมาถ่ายทอดประสบการณ์การก้าวผ่านความมืดมนจากแสงสว่างที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบไว้ เหมือนความมืดได้ปกคลุมความรู้สึกของคนไทยจากการสูญสิ้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แต่เมื่อเวลาผ่านไปความสว่างก็ส่องลงมาอีกครั้งให้ได้ซาบซึ้งถึงสิ่งที่พระองค์ได้เคยพระราชทานให้กับเรา

โดยจัดแสดงศิลปะการผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์และการเขียนภาพสีอะคริลิค ใช้เทคนิคการตัดกันของแสง เช่น สื่อเรืองแสงในที่มืด วาดภาพเหตุการณ์สถานที่ แสดงถึงช่วงเวลาของการสูญเสียและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หากแต่คนที่อยู่อย่างเรายังคงต้องดำเนินชีวิตกันต่อไป

นิทรรศการจัดวันที่ ๗ กันยายน - ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ Case Space Revolution, ชั้น ๒ Broccoli Revolution ปากซอยสุขุมวิท ๔๙ BTS ทองหล่อภาพและข้อมูลจากเวบ
today.line.me


"ในดวงใจ”นิทรรศการ “ในดวงใจ” เกิดขึ้น จากการร้อยเรียงดวงใจทุก ๆ ดวงเข้าไว้ด้วยกัน ดวงใจแห่งความตั้งใจที่จะเล่าเรื่องราวถึงพ่อหลวงอันเป็นที่รัก ผ่านผลงานศิลปะหลายหลากจากศิลปินในมุมมองที่ต่างกันไป ผ่านศิลปะหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็น บทกวี ภาพวาด ภาพพิมพ์ งานปั้น งานหล่อ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และดนตรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙

นิทรรศการจัดวันที่ ๗ ตุลาคม - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ YELO House (BTS สนามกีฬาแห่งชาติ)พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
today.line.me


"ประติมากรรมและภาพพิมพ์ รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่นครปฐม”คณาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์เป็นประจำทุกปี ในครั้งที่ ๓๔ นี้ อาจารย์ทุกท่านร่วมกันสร้างสรรค์งานศิลปะในแนวคิด ‘In Loving Remembrance’ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวในความทรงจำทั้งหมดเกี่ยวกับ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ หากอยู่ไม่ไกลจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เราแนะนำให้ตรงไปซึมซับความทรงจำร่วมกันที่นิทรรศการนี้เลย ‘ส่งเสด็จ In Loving Remembrance’

หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
วันนี้ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ทุกวันจันทร์-เสาร์) เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
Facebook l Psg ArtGalleryพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
today.line.me


"ธรรมดีที่พ่อทำ”เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ และร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมรมพลังศิลป์ (The Power of Art Club) ร่วมกับ สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (OESA) ชมรมสตรีนานาชาติแห่งประเทศไทย (The International Women’s Club of Thailand) มูลนิธิ ธรรมดี และ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ จัดนิทรรศการ “ธรรมดี ที่พ่อทำ” ผลงานกว่า ๔๐ ชิ้น จากศิลปินผู้มีชื่อเสียงของไทย

ทั้งนี้ พร้อมเปิดจำหน่ายผลงานเพื่อหารายได้นำไปสมทบทุนการศึกษามอบให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ภาณุพันธุ์) กรโกสียกาจ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ถนนราชดำริ

สรีรพัฒน์ อินทรศิริ ประธานชมรมพลังศิลป์ กล่าวว่า เพื่อน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงจัดนิทรรศการ “ธรรมดี ที่พ่อทำ” โดยเป็นการรวบรวมผลงานศิลปะ ภาพวาด ประติมากรรมชิ้นเอก กว่า ๔๐ ชิ้น จากฝีมือศิลปินผู้มีชื่อเสียงของไทย

อาทิ อ.อนุศักดิ์ อาจธะขันธ์, อ.ประสิทธิ ชนิตราภิรักษ์, อ.อภิชัย การิกาญจน์, จักรพงษ์ เทพเกาะ, เบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศ, จริยวดี มะราชลี, กนกพร ศรีจง, วิรัช เจริญพานิช, ภธดา ราชวังอินทร์, ชัยพร เล้า, กิตติ พลศักดิ์ขวา, ไกรสร ประเสริฐ, ลือ จันทร, ณรงค์ฤทธิ์ กาลจิตร์, นัษฐพงษ์ เจริญกิติวรากร, ณัฐวีร์ ตั้งเจริญกุล เป็นต้น โดยจะนำรายได้จากการจำหน่ายผลงาน นำไปสมทบทุนการศึกษามอบให้กับสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ด้าน อ.อนุศักดิ์ อาจธะขันธ์ หนึ่งในศิลปินที่ร่วมแสดงผลงาน เผยว่า เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับนิทรรศการครั้งนี้ ได้นำผลงานประติมากรรมมาร่วมจัดแสดง ๕ ชิ้นด้วยกัน โดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์ และจัดทำขึ้นมาใหม่ คือ เครื่องดนตรี “พิณ” ของประเทศอัฟกานิสถาน ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นอัครศิลปิน ที่ประจักษ์ในนานาประเทศ โดยผลงานชิ้นนี้ใช้เวลาทำเกือบหนึ่งเดือน เป็นงานประติมากรรมโลหะผสม

นิทรรศการ “ธรรมดี ที่พ่อทำ” เปิดให้เข้าชมทุกวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณ โถงล็อบบี้ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ ถนนราชดำริ (กรุณาแต่งกายสุภาพ) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒-๑๒๖-๘๘๖๖พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
naewna.com


"๙ เหนือเกล้า จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ศูนย์ศิลปะฮอฟอาร์ต ( Hof Art) ร่วมกับ บริษัท พญากากาศ จำกัด จัดทำโครงการหนังสือศิลปะภาพเล่าเรื่อง “๙ เหนือเกล้า จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ” -Notre Roi เพื่อบอกเล่าเรื่องราวพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งประทับณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการนำเสนอในรูปแบบใหม่ ในแบบศิลปะภาพสีน้ำเล่าเรื่องจากปลายพู่กันของ อ.เกริกบุระ ยมนาค ศิลปิน วาดรูปสเกตช์ภาพสีน้ำชื่อดัง และบรรยายเรื่องโดย สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว โดย ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือและนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง “๙ เหนือเกล้า จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ”-Notre Roi ที่ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วิทิตนันท์ โรจนพานิช ผู้บริหารโครงการฯ กล่าวว่า อยากทำอะไรที่จะให้คนไทยรุ่นใหม่ ได้รู้จัก พระองค์ท่านมากขึ้น และจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เพื่อให้ คุณสุพจน์ และ อ.เกริกบุระ ได้เดินทางตามรอยพระบาทไปในสถานที่จริง ๆ ณ เมืองโลซานน์ และเมืองใกล้เคียง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นที่ประทับของครอบครัวราชสกุลมหิดล เป็นเวลาถึง ๑๘ ปี หนังสือศิลปะเล่าเรื่องเล่มนี้ ได้เล่าเรื่องราวผ่าน ศิลปะภาพสีน้ำอันงดงาม เกี่ยวกับพระราชประวัติของพระองค์ เมื่อครั้งประทับ ณ เมืองโลซานน์ และการเสด็จเยือน ๑๓ ประเทศในยุโรป เมื่อ ๒๕๐๓

ในตอนท้ายยังกล่าวถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภาพวาดพระเมรุมาศที่งดงาม โดยได้จัดทำ เป็นชุดกล่องพิเศษมีจำนวน ๙๙๙ เล่ม โดยข้างในเล่มมีภาพพิมพ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมลายเซ็น อ.เกริกบุระ จำหน่ายในราคา ๑,๙๙๙ บาท และหนังสือปกแข็งพิมพ์สี่สีสวยงาม ในราคา ๙๙๙ บาท รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล และเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ อุปถัมภ์

อ.เกริกบุระ ยมนาค ศิลปินผู้เคยได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย กล่าวว่า การเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์ นั้นเพื่อให้งานออกมาสมบูรณ์ เราได้ไปเก็บข้อมูลและภาพถ่ายในสถานที่ทุกแห่งที่สำคัญ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ ยังอยู่ครบ นับตั้งแต่ที่ได้เริ่มทำงานศิลปะและวาดภาพประกอบมา การทำงานครั้งนี้ถือเป็นผลงานครั้งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต ที่จะทำให้ประชาชนคนไทยได้ซาบซึ้งและรับทราบถึงพระเกียรติคุณปรีชาญาณที่ทรงทำประโยชน์ให้กับประชาชนคนไทยและประเทศชาติของเราอย่างหาที่สุดมิได้

ส่วน สุพจน์ โล่ห์คุณสมบัติ นักเขียนสารคดีท่องเที่ยว ซึ่งศึกษาและทำงานกับสายการบินแห่ง ชาติสวิสส์มากว่า ๒๐ ปี กล่าวว่า ข้อมูลที่ตนนำมาเขียนในหนังสือเล่มนี้นอกจากค้นคว้าจากหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ และหนังสือจากต่างประเทศแล้ว ยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับผู้ที่เคยถวายงานในหลวงรัชกาลที่ ๙ เช่น นายสถานีรถไฟ เมืองปุยดูซ์ เป็นต้น นอกจากพระราชประวัติแล้ว ยังสอดแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจอีกด้วย

พร้อมกันนี้ กอบลาภ โปษะกฤษณะ นายกสมาคมนักเรียนเก่าสวิสส์ ได้เล่าว่า เมืองโลซานน์ เป็นเมืองของพระองค์ท่านจริง ๆ ร้านบางร้านก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ สมัยตนเรียน หนังสือที่สวิสส์ พอเขารู้ว่าเป็นคนไทย เขาก็จะเอารูปมาอวด และเล่าเรื่องให้ฟัง เช่น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเคยรอรถเมล์ที่นี่เหมือคนทั่วไป ชาวสวิสส์เขาคิดว่า ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นคนสวิสส์ พระองค์ท่านไม่ใช่คนไทย

สำหรับนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง “๙ เหนือเกล้า จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ” -Notre Roi จะจัดแสดงที่ลานอีเดน ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. และสามารถสั่งจองหนังสือศิลปะภาพเล่าเรื่องนี้ได้ ที่โทร. ๐๘-๙๙๒๖-๒๑๙๖ หรือทางเฟซบุ๊ก : ๙ เหนือเกล้า จากโลซานน์ถึงลานพระเมรุมาศ.พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
thairath.co.th


"ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์”ขอเชิญคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดแสดงผลงาน ธรรมะ ธรรมชาติ ธรรมศิลป์ เพื่อถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๙ ตุลาคม-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “เป็นครั้งแรกของการรวบรวมผลงานกว่า ๑๐๙ ชิ้น ทุกชิ้นเป็นแสดงถึงพระเมตตาและพระปรีชาชาญแห่งองค์พระราชาที่มีต่อพสกนิกรไทยตลอดช่วงเวลาของการครองราชย์” ในการจัดงานครั้งนี้ทุกคนทำด้วยใจและต้องการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพของการจัดงานอย่างแท้จริง ท่านสามารถสนับสนุนโครงการผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาพหลโยธิน ๔๐ ชื่อบัญชีพระราชกรณียกิจ ร.9-89/70/4447+=9 เพื่อการกุศลโดยวช.” เลขที่บัญชี 9864093177 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้สภากาชาดไทย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แปดสิบเก้าทับเจ็ดสิบ.comพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
greatstarsartshow.com


"นิรันดร์ในดวงใจ”นิทรรศการ “นิรันดร์ในดวงใจ” ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๙ ต.ค. ๒๕๖๐ ที่บริเวณฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M นิทรรศการแห่งความทรงจำ น้อมรำลึกโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มช่างภาพสห+ภาพ ร่วมกับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และนิตยสาร Lonely Planet จัดแสดงวัตถุจำลองสัญลักษณ์แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่หาชมได้ยาก อาทิ พระคทาจอมทัพไทย (จำลอง) แผนที่ทรงงาน (จำลอง) พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ “ภาพที่มีทุกบ้าน” เมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ซึ่งบันทึกภาพโดย รชฏ วิสราญ-กุล ภาพสุดประทับใจ “หยาดเหงื่อของพ่อ หยดน้ำตาของลูก” โดยช่างภาพ วสันต์ วณิชชากร และอีก ๑๓๐ ภาพถ่ายฝีมือช่างภาพชั้นนำ พร้อมกันนี้ยังจัดแสดงศิลปะผืนพรมเปอร์เซียทอมือ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดย Mr. Hossein Bordbar ช่างทอพรมชาวอิหร่าน ผู้ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยแรงบันดาลใจจากการเดินทางมาพบเห็นความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙.พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
Facebook
thairath.co.th


STILL ON MY MIND "ในดวงใจนิรันดร์”ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอเชิญชวนพสกนิกรและประชาชนชาวไทยร่วมงาน “STILL ON MY MIND ในดวงใจนิรันดร์”

พบกับ ๙ กิจกรรมพิเศษจัดให้ชม ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย ภาพเขียนประวัติศาสตร์ พระราชประวัติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ยาวที่สุดในโลก ๒๐ เมตร, นิทรรศการเหรียญกษาปณ์ แสตมป์หายาก และประติมากรรมทรงคุณค่า, การแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ MUSIC FOR THE KING, กิจกรรมสกรีนเสื้อแจกประชาชน ๒,๐๐๐ ตัว โดยนักแสดงและศิลปินจิตอาสาชื่อดังทุกวงการ, กิจกรรมสอนวาดภาพเหมือนในรัชกาลที่ ๙, นิทรรศการภาพเขียนทรงผนวช ธ สถิตในธรรมนิรันดร, กิจกรรม “ร้อยดวงใจเพื่อพ่อหลวงไทย” รวบรวมนิทรรศการและกิจกรรมการทำความดีจาก ๙๙ ศิลปิน, นิทรรศการภาพเขียนอันทรงคุณค่า ๙๙ ภาพ จาก ๖๐ ศิลปิน และเปิดให้จองเหรียญที่ระลึกรุ่นพิเศษรัชกาลที่ ๙ และ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงท้องสนามหลวงที่ทางกรุงเทพมหานครฯ ได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ลานแอมฟิเธียเตอร์ (Amphitheatre) หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ชม “ภาพเขียนประวัติศาสตร์ยาวที่สุดในโลก” โดย สุวิทย์ ใจป้อม ที่บอกเล่าพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่พระราชสมภพ ทรงครองราชย์ ทรงพระผนวช พระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ จวบจนเสด็จสวรรคต ประดับด้วยดอกไม้อันงดงามกว่า ๑๐,๐๐๐ ดอกรายล้อม ยาวที่สุดถึง ๒๐ เมตร

๒-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โซนอีเดน ๒

นิทรรศการ ธ สถิตในธรรมนิรันดร จัดแสดง ๙๙ ภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะทรงพระผนวช และ บทบาททางพุทธศาสนา ผลงานโดย ๖๐ ศิลปิน อาทิ อ.ช่วง มูลพินิจ, ประทีป คชบัว, สุวิทย์ ใจป้อม เป็นต้น

๕-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ เซ็นทรัล คอร์ท ชั้น ๑

พบกับ ๔ นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการธนบัตร เหรียญกษาปณ์ แสตมป์หายาก และประติมากรรมอันทรงคุณค่า สำหรับความพิเศษคือ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้นำธนบัตรฉบับแรกในรัชกาล คือ “ธนบัตรแบบเก้า ชนิดราคา ๕๐ สตางค์ ฉบับจริง” มาจัดแสดง โดยธนบัตรชนิดนี้มีลักษณะแตกต่างไปจากชนิดราคาอื่นในแบบเดียวกันอย่างสิ้นเชิง คือ ไม่ปรากฏพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ ๙ อีกทั้งไม่มีลายมือชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และไม่มีลายน้ำ โดยปกติธนบัตรชนิดนี้จะเผยแพร่ผ่านภาพโปสเตอร์เท่านั้น นอกจากนี้ยังได้จัดแสดง ธนบัตรฉบับแรกที่มีภาพประธานอยู่เบื้องขวา, ธนบัตร ๑๐ บาท, การกลับมาของธนบัตรชนิด ๕๐ บาท, ธนบัตรที่บันทึกภาพพระราชกรณียกิจ, ธนบัตรที่ไม่ได้ผลิตมาจากกระดาษ, ธนบัตรชนิดราคาสูงสุดของประเทศไทย ๕๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น

นิทรศการเหรียญกษาปณ์ จัดแสดงเหรียญบาทแรก ในรัชกาลที่ ๙, เหรียญกษาปณ์นิเกิล ที่ระลึกเสด็จนิวัตพระนคร, แรกมีเหรียญ ๕ บาท, เหรียญ ๕ บาทพระครุฑเฉียงซ้าย, เหรียญที่มีคู่แฝด

นิทรรศการแสตมป์หายาก จัดแสดงแสตมป์ชุดแรกในรัชกาล ได้แก่ แสตมป์พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ ๙ ชุด ๑ หรือ “ชุดสยาม” ที่ใช้ชื่อประเทศ “ไทย – SIAM” บนแสตมป์

นิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ “๙เหนือเกล้า” เพื่อเผยแพร่พระบรมสาทิสลักษณ์ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ด้วยผลงานจิตรกรรมผ่านฝีแปรง ปลายพู่กัน ๙๙ ชิ้นงาน และ ๓๓ ชิ้นงานประติมากรรมรูปปั้นเหมือนพระบรมรูปในหลวง รัชกาลที่ ๙ เป็นการร่วมถวายความอาลัยรักถึงพระองค์ท่านครั้งสุดท้ายจากใจของเหล่าศิลปินทุกท่าน

๖-๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โซนอีเดน ๑ พบกับงาน “Music for our King” ชมการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติจาก วงซิมโฟนี ออเคสตร้า กว่า ๑๐๐ ชีวิต บรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากชมรมดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการแสดงบทเพลง “Still on My Mind” โดย กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์, “พ่อแห่งแผ่นดิน” โดย ใจรัตน์ พิทักษ์เจริญ, “เสียงหนึ่ง” โดย กิตตินันท์ ชินสำราญ และ มัชฌิมา มีบํารุง, การแสดงจาก เก่ง-ธชย ประทุมวรรณ, ป๊อด-ธนชัย อุชชิน, ลูกหว้า–พิจิกา จิตตะปุตตะ, โก้ มิสเตอร์แซกแมน, หนึ่ง-จักรวาล เสาธงยุติธรรม, คิง-พิเชษฐ์ บัวขำ เป็นต้น

๑๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โซนอีเดน ๒ ร่วมชมงาน “ร้อยดวงใจเพื่อพ่อหลวงไทย” นิทรรศการความดีตามพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และรวบรวมหลากกิจกรรมทำความดีจากศิลปินและคนดังหลากหลายวงการ เช่น นิทรรศการ, การแสดงดนตรี, เวทีเสวนา, ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์, สาธิตศิลปะป้องกันตัว, บริจาคโลหิต

๒๖-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โซนอีเดน ๑ กิจกรรม “สอนวาดภาพเหมือน” โดยนิสิตคณะศิลปกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สอนวาดภาพในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดย อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก

๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โซนอีเดน 3 นิทรรศการภาพเขียน ๙๙ ภาพ จาก ๖๐ ศิลปิน จัดแสดงผลงานหลากเทคนิค เช่น จิตต์สิงห์ สมบุญ, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี อ.ธณฤษภ์ ทิพย์วารี กับภาพวาดสีน้ำมัน บนผ้าใบโดยศิลปินดัง อาทิ เกริกบุระ ยมนาค, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, ญาณวิทย์ กุญแจทอง, ประทีป คชบัว และ ปัญญา เพ็ชรชู เป็นต้น…ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย ในหลวง รัชกาลที่ ๙ อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ได้ในงาน Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์ ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในงาน Still on My Mind ในดวงใจนิรันดร์ ตั้งแต่วันนี้-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ บริเวณลานเซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งในพื้นที่ใกล้เคียงท้องสนามหลวง ซึ่งทางกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ดำเนินการจัดสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

พระบรมสาทิสลักษณ์ในนิทรรศการ "สถิตในธรรมนิรันดร"

แสตมป์ชุดแรกในรัชกาลที่ ๙ ๑๐ ดวง ๕๐ สตางค์- ๒๐ บาท

ธนบัตร ๕๐ สตางค์ฉบับแรกในรัชกาลที่ ๙

พระบรมสาทิสลักษณ์ประวัติศาสตร์ ความยาว ๒๐ เมตร
ผลงานของ คุณสุวิทย์ ใจป้อม
พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
travel.kapook.com
centralworld.co.th


เพิ่มรอบฉายภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ”โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล หนึ่งในทีมผู้จัดทำภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ” (The Journey) ประกาศเพิ่มรอบฉายภาพยนตร์สารคดี เพื่อให้คนไทยทั่วประเทศได้รับชมบันทึกการเดินทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้งพระองค์ประทับอยู่ ณ เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนกระทั่งพระองค์เสด็จนิวัติประเทศไทย เพื่อเสด็จขึ้นครองราชย์อย่างเป็นทางการ

โดยประชาชาชนทั่วไปสามารถรับชมภาพยนตร์สารคดี “บันทึกทางไกล...ถึงพ่อ” (The Journey) ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอสเอฟ ทั่วประเทศ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ รอบเวลา ๑๙.๐๐ น. โดยการสนับสนุนจาก บริษัท แอร์เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถรับชมได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ สาขา ดังต่อไปนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม ๙, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา, เทอมินอล ๒๑, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, มาบุญครอง เซ็นเตอร์ และเดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ สามารถรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์

ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ รอบเวลา ๑๔.๓๐ น. ด้วยการสนับสนุนจาก บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สามารถรับชมได้ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ สาขาดังต่อไปนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม ๙, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา, เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา, เทอมินอล ๒๑, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ ท่าพระ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, มาบุญครอง เซ็นเตอร์ และ เดอะ คริสตัล ราชพฤกษ์ สามารถรับบัตรได้ที่จุดลงทะเบียนหน้าโรงภาพยนตร์


ภาพและข้อมูลจาก
mgronline.com


"ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร”ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และด้วยความอาลัยยิ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จับมือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เตรียมจัดนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร” ชวนชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า พระบรมสาทิสลักษณ์ และผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ รวมถึงภาพเชิงสัญลักษณ์ มากกว่า ๕๐ ผลงาน โดย ๕๐ ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นแนวหน้าของไทยที่จรดปลายพู่กันสร้างสรรค์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี แสนอาลัย พร้อมชวนบริจาคเพื่อรับสูจิบัตรที่ระลึกรวมภาพผลงาน เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถเข้าชมได้ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

นวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงที่มาของการจัดนิทรรศการ “ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร” ว่า สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๐ จากการรวมตัวของศิลปินไทยในสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งจัดแสดงผลงานของสมาชิกเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ นับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแห่งการแสดงความอาลัย หลังจากคนไทยทั้งชาติผ่านความโศกเศร้ามาแรมปี นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

“สมาคมฯ ได้หารือกันว่าเราควรจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการแสดงพลังความจงรักภักดีอีกครั้ง โดยร่วมกันคัดเลือกศิลปินที่มีฝีมือและมีความชำนาญพิเศษ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมคนละ ๑ ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระองค์ท่าน ผ่านปลายพู่กัน สร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ รวมถึงภาพเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระองค์ท่าน มากกว่า ๕๐ ผลงาน เพื่อเป็นการแสดงความความอาลัยอย่างสุดซึ้งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งอีกครั้ง จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในการมอบพื้นที่จัดแสดงผลงานอันทรงคุณค่า ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐”

“พร้อมกันนี้ ภายในงาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มีคุณค่าทางใจของชาวไทยทุกคน เราขอเชิญชวนผู้ที่รักการสะสมผลงานศิลปะ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน ๕๙๙ บาท เพื่อรับสูจิบัตรรวบรวมภาพผลงานในนิทรรศการเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมาคมฯ จะนำสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ ต่อไป”

“สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน” นวลละออ กล่าว

ด้าน บรม พิจารณ์จิตร กรรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ร่วมกับ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทยเตรียมจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนยากที่จะทำใจได้ เพราะอาลัยรักในพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร และพัฒนาประเทศไทยตลอด ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์”

“นับเป็นนิทรรศการศิลปะรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่า ที่เราได้จัดขึ้นร่วมกับสมาคมฯ อีกครั้ง สืบเนื่องจากนิทรรศการ ‘ในหลวง ดวงใจของปวงชน’ เมื่อต้นปี ที่เราภูมิใจและทุกคนที่มาชมงานต่างประทับใจ นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งในนิทรรศการศิลปะที่เราจัดมาอย่างต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เป็นฮับ (Hub) ของการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินชื่อดังจากทั่วโลก เชื่อว่านิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นอีกครั้งที่เราได้มอบประสบการณ์สุดตราตรึงใจ ให้กับผู้ที่รักศิลปะทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวทุกคน”

พบกับนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑ “ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร” ณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ ๑๑ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. ๐๒-๑๑๙-๗๗๗๗พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
edtguide.com
brandbuffet.in.th


"พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ "พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย" ซึ่งเป็นการรวบรวมผลงานของศิลปินกิตติมศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติ และศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศ จำนวน ๒๕๐ คน รวมผลงานศิลปกรรมกว่า ๕๐๐ ชิ้น มาจัดแสดง ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

โดยในปีนี้นับเป็นช่วงเวลาแห่งการอำลาอาลัย หลังจากคนไทยทั้งชาติผ่านความโศกเศร้ามาแรมปีในการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จึงร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจงรักภักดี และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ ลงในภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพพระราชกรณียกิจ และภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สื่อถึงพระองค์ โดยสมาคมจะนำรายได้จากการจำหน่ายผลงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อร่วมสืบสานโครงการต่าง ๆ ของพระองค์ต่อไป

ระยะเวลาการจัดงาน : บริเวณ ชั้น ๑-๓ จัดแสดง
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ถึง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐,
บริเวณชั้น ๔ จัดแสดงตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ถึง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
สถานที่จัดงาน : หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ค่าเข้าชม : บุคคลทั่วไป ๕๐ บาท, นักเรียน/นักศึกษา ฟรีพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
travel.kapook.com


"คิดถึงองค์พระราชา ภูมิพล”บจก. สมุนไพรภูมิพฤกษา ร่วมกับ ศิลปิน อ.ดินหิน รักพงษ์อโศก จัดนิทรรศการศิลปะ "คิดถึงองค์พระราชา ภูมิพล" จัดแสดงพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทคนิควาดเส้น(drawing)ด้วยชาโคล ผลงานของ อ.ดินหิน ภายหลังการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

อ.ดินหิน เคยจัดแสดงเดี่ยวผลงาน พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เทคนิควาดเส้น (drawing) ด้วยชาโคล ชุด ใต้ร่มพระบารมี ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ (in Remembrance of His Majesty) ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ 333 Gallery

ส่วนการจัดแสดงครั้งล่าสุดนี้เป็นการจัดแสดงผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่และมีความตั้งใจจะจัดแสดงเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายพระบรมสาทิสลักษณ์ต้นฉบับ ทั้งหมด ๕๐ ภาพ พร้อมกรอบ ทั้งหมดบริจาคให้ ศิริราชมูลนิธิ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นิทรรศการจัดแสดง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เข้าชมฟรี) เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ทุกวันไม่มีวันหยุด ณ อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ

พิธีเปิดนิทรรศการ วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. โดย จุน วนวิทย์ ผู้ก่อตั้ง บริษัทฮาตาริ อิเลคทริค เป็นประธาน

หมายเหตุ : อมตลันตา รีสอร์ท สุวรรณภูมิ อยู่ ถ.กิ่งแก้ว ถ้ามาจาก ถ.พระราม ๙ วิ่งตรงไปเข้ามอเตอร์เวย์ จนถึงใกล้ทางขึ้นสะพานไปสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ออกแยกซ้ายป้ายคลังสินค้า / ถ.ร่มเกล้า แล้วรีบชิดขวาขึ้นสะพานป้าย ถ.กิ่งแก้ว พื้นถนนสีแดงอิฐ ไปตามทาง ถ.กิ่งแก้วจนถึงทางลงสะพาน มองซ้ายมือตรงตีนสะพานคือทางเข้าอมตลันตา รีสอร์ท สอบถามเส้นทาง โทร : ๐๙๔ -๗๘๑-๑๐๐๑พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
m.mgronline.com


นิทรรศการภาพวาดพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ "อาทิตย์ คิดถึงพ่อ"ศิลปินชาวไทยแทบทุกคนวาดรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความรัก เคารพ และคิดถึงอาลัย เช่นเดียวกับศิลปินฝึกหัดอย่างข้าพเจ้าที่มีความคิดเสมอว่า วาดเพื่อ "บันทึก รำลึก ให้นึกถึงพ่อ" เช่นกัน

ข้าพเจ้าอาจเป็นเพียงศิลปินเล็ก ๆ ที่ไม่ได้มีชื่อเสียง แต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทำแล้วมีความสุข คือการได้วาดภาพพระองค์ท่าน ซึ่งทุกครั้งที่วาด ก็จะรู้สึกมีสมาธิ รู้สึกอิ่มใจ รู้สึกได้ถึงบุญกุศลแห่งการแบ่งปัน และนั่นก็คือคำสอนของพ่อ ที่ข้าพเจ้าพยายามสานต่อ และทำผลงานให้มีคุณประโยชน์ต่อผู้อื่น

และด้วยความไม่มีชื่อเสียงของข้าพเจ้า จึงไม่ค่อยจะได้มีใครเชิญหรือนำผลงานไปจัดแสดงที่ใดมากนัก ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า น่าจะใช้ช่องทางในสื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ โดยที่สามารถจัดแสดงผลงานได้ แม้ไม่มีงบประมาณ หรือไม่มีผู้สนับสนุน

ข้าพเจ้ายินดี หากจะมีผู้สนับสนุนท่านใด ต้องการจัดนิทรรศการขึ้นมาจริง ๆ และอยากติดต่อนำผลงานของข้าพเจ้าไปจัดแสดงในสถานที่อันเหมาะสม

ภาพในการจัดแสดงนี้เป็นเพียง "ส่วนหนึ่ง" เท่าที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอได้ ซึ่งภาพอื่น ๆ อาจติดขัดหรือไม่สมบูรณ์พอที่จะนำเสนอ แต่ข้าพเจ้ายังวาดภาพพระองค์ท่านอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น อาจมีการเพิ่มผลงานเข้าไปในอัลบั้มอยู่เสมอ และไม่ได้จำกัดว่าจะวาดให้ได้จำนวน ๙๙ ภาพหรือเท่าใด แต่จะวาดและแสดงผลงานในอัลบั้มนี้ต่อไป

ภาพวาดทุกภาพในการจัดแสดงครั้งนี้ ท่านสามารถ save ท่านสามารถ share อัลบั้ม เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ หากไม่ได้ใช้ในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากหลายต่อหลายภาพมีลิขสิทธิ์ภาพแล้ว แต่หากต้องการภาพใดในเชิงพาณิชย์ สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้โดยตรงเช่นกัน

**** หากท่านต้องการเป็นเจ้าของภาพใดในแกลลอรี่นี้ ท่านสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้โดยตรง ซึ่งข้าพเจ้ายินดีจะแบ่งปันผลงานในรูปแบบภาพพิมพ์ลงผ้าใบเคลือบวานิชอย่างดีส่งให้ท่านได้ ในราคา ๑,๙๙๙ บาท หรือหากต้องการให้ใส่กรอบส่งให้ถึงบ้าน ก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้โดยตรงเช่นกัน

ส่วนใครจะติดต่อจ้างงาน วาดภาพประกอบ วาดปฏิทิน วาดภาพบุคคล เพื่อให้เป็นของขวัญ ของที่ระลึก ก็ติดต่อเข้ามาได้โดยตรงทางอินบอกซ์เช่นเดิม หรือที่เพจ Sun Burst Gallery ได้เลยครับพระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
เพจ Arthit Kannikar


"เพราะพ่อ”แม้จะยังไม่รู้ว่านิทรรศการ ‘เพราะพ่อ เพราะสิ่งที่พ่อทำให้เรานั้นมากมาย’ จะบอกเล่าเรื่องราวแรงบันดาลใจที่ได้รับจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ ออกมาผ่านงานศิลปะในรูปแบบใดบ้าง แต่จากรายชื่อนักคิด นักเขียน และศิลปิน อย่างปัญญา นิรันดร์กุล, ประภาส ชลศรานนท์, นิ้วกลม และ แสตมป์ อภิวัชร์ ก็ชวนให้ไปติดตามการถ่ายทอดผลงานของพวกเขาที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศเป็นอย่างยิ่ง

เพราะ ‘พ่อ’ เพราะสิ่งที่พ่อทำให้เรานั้นมากมาย

๑๘ ต.ค. ๒๕๖๐ ณ โรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชั้น ๗ อาคารสยามสแควร์วัน บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงละครเคแบงก์ สยามพิฆเนศ และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการ เพราะ ‘พ่อ’ นิทรรศการงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ ๙ “เพราะสิ่งที่พ่อทำให้เรานั้นมากมาย”

ซึ่งการจัดครั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ได้ทรงงานหนักเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยมานานกว่า ๗๐ ปี

โดยมีศิลปินที่นำผลงานมาจัดแสดงในงานจำนวน ๑๒ ท่าน อาทิ คุณปัญญา นิรันดร์กุล : ภาพสีน้ำบนกระดาษปอนด์ , คุณประภาส ชลศรานนท์ : ภาพสีน้ำบนกระดาษปอนด์ , เกี๊ยง เกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ : ภาพเขียนดินสอบนกระดาษปอนด์, สังข์ ธีรวัฒน์ อนุวัตรอุดม : ขดลวดทองแดง , ติ้ว วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ : ประติมากรรม , เหมี่ยว ปวันรัตน์ นาคสุริยะ : ภาพสีน้ำบนกระดาษปอนด์ , ครูหง รศ.ฤทธิรงค์ จิวากานนท์ : ภาพคอมพิวเตอร์กราฟิกรูปพวงมาลัยปรินท์บนกระดาษอัดรูป , ครูเซฟ ผศ.ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ : ภาพสีน้ำบนกระดาษปอนด์ , ป๊อด ธนชัย อุชชิน : ภาพสีอะคริลิกบนผ้าใบ , นิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ : สื่อวิดีทัศน์ , แสตมป์ อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข : สื่อผสม และ ฮ่องเต้ กนต์ธร เตโชฬาร : ภาพสีอะคริลิกบนผ้าใบ

ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันแรกที่เปิดให้เข้าชม และจะมีไปจนถึงวันที่ ๑๙ พ.ย.นี้ สามารถเข้าชมฟรีได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. ณ โรงละคร เคแบงก์ สยามพิฆเนศ ชั้น ๗ อาคารสยามสแควร์วัน

พระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวง ร.๙
ผลงานของ คุณปัญญา นิรันดร์กุล
เทคนิค สีน้ำบนกระดาษปอนด์
พระบรมสาทิสลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
readthecloud.co
workpointnews.com
บีจีและไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor
 

Create Date : 20 ตุลาคม 2560
0 comments
Last Update : 20 ตุลาคม 2560 22:47:04 น.
Counter : 99 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณmoresaw, คุณSweet_pills, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณเมษาโชดดี, คุณกะว่าก๋า, คุณtuk-tuk@korat, คุณเกศสุริยง, คุณInsignia_Museum, คุณmariabamboo, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ


BlogGang Popular Award#13


 
haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 140 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.