สิงหาคม 2563

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31
 
 
All Blog
อหังการ แห่ง กิ้งก่า

ถ้ า   โ ค ม รั ต ติ ก า ล ฉ า ย ที่ ป ล า ย ฟ้ า
แ ล ะ ด า ร า ก ร ะ จ่ า ง อ ย่ า ง ที่ เ ห็ น
ค ว า ม มื ด มิ ด ใ น คื น ที่ ลำ เ ค็ ญ
ยั ง  มี เ พ็ ญ เ ด่ น ง า ม ย า ม เ มื่ อ ม อ งไ ม่   อ า จ เ อื้ อ ม แ ต ะ ต้ อ ง เ ฝ้ า ม อ ง แ ข
ข้ า เ พี ย ง แ ต่ ชื่ น ช ม ข่ ม ใ จ ห ม อ ง
เ ป็ น แ ต่ เ พี ย ง กิ้ ง ก่ า ที่ ห ม า ย ป อ ง
น ว ล ล ะ อ อ ง แ ห่ ง โ ส ม ป ร ะ โ ล ม ใ จ
 


สู้   อุ ต ส่ า ห์ ร อ ค อ ย ด้ ว ย ต้ อ ย ต่ำ
ยิ่ ง ต อก ย้ำ ใ ห้ จิ ต คิ ด ห วั่ น ไ ห ว
บุ ห ลั น เ อ ย ยิ่ ง ดู ยิ่ ง ห่ า ง ไ ก ล
จ ะ มี ใ ค ร เป็ น บ้ า ง อ ย่ า ง ตั ว เ ร าก็   วิ ธู ห่ า ง ไ ก ล ไ ป ลิ บ ลิ บ
บ า ง ค ร า ค ล้ า ย จ ะ ห ยิ บ แ ต่ ก ลั บ เ ศ ร้ า
ไ ด้ แ ต่ เ พี ย ง ก้ ม ล ง ม อ ง ดู เ ง า
ส ะ ท้ อ น เ ย้ า ยั่ ว น้ำ สุ ด ก ล้ำ ก ลื นต้ อ ง   ธ า ร า เ ง า ค ล้ า ย ดั่ ง สิ ต า ง ค์
แ ต่ ก ลั บ แ ล อ้ า ง ว้ า ง เ ห มื อ น เ จ้ า ฝื น
ร า ต รี ค ง ก้ า ว ผ่ า น น า น ข้ า ม คื น
ค ง จุ ด ยื น ไ ม่ ท้ อ ค ง ร อ ค อ ยอ ยู่   เ คี ย ง ข้ า ง ศ ศิ ธ ร ต อ น รุ่ ง ส า ง
ไ ม่ คิ ดห่ า ง ไ ม่ เ ค ย จ ะ ท้ อ ถ อ ย
ย า ม เ มื่ อ เ ดื อ น  ดู เ ห มื อ น ยิ่ ง เ ลื่ อ น ล อย
แ ล พิ ธุ ด ว ง น้ อ ย ป ล่ อ ย เ จ้ า ไ ป


อ ย่ า ง   ไ ม่ อ า จ ปั น ใ จ ใ ห้ ใ ค ร แ ล้ ว
ทิ ว า ก ร ไ ม่ แ ค ล้ ว เ วี ย น ม า ใ ห ม่
จ า ก ก ล า ง คื น เ ป็ น ก ล า ง วั น นิ รั น ด ร์ ไ ป
ห ฤ ทั ย ยั ง ผู ก พั น รั ช นี


ท า ส   เ พี ย ง แ ค่ แ ล ย ล บ น ผื น ดิน
แ ต่ ยั ง มั่ น ถ วิ ล จ ว บ วั น นี้
บ ริ ม า ส ยั ง ห่ า ง ป ฐ พี
ใ ช้ วิ ธี ไ ต่ ตึ ก ค ว้ า เ พื่ อ หา จั น ท ร์20130765a766af778aadaade3a4a2736.jpg


 Create Date : 26 สิงหาคม 2563
Last Update : 6 ตุลาคม 2564 17:49:14 น.
Counter : 3316 Pageviews.

24 comments

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณtuk-tuk@korat, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณhaiku, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณพันคม, คุณอุ้มสี, คุณtoor36, คุณmultiple, คุณเนินน้ำ, คุณวลีลักษณา, คุณ**mp5**, คุณคมไผ่, คุณSweet_pills

  
มาอ่านกลอนเพราะๆครับ น้องปอม
กระต่าย ไม่ใช่สิ กาปอมหมายจันทร์

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 27 สิงหาคม 2563 เวลา:22:25:52 น.
  
เพราะมากค่ะ
โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 29 สิงหาคม 2563 เวลา:13:56:26 น.
  
ประทับใจมากเลยค่ะ น้องปอม
พี่ไม่ค่อยได้เข้ามาบล็อก
เลยเพิ่งจะเห็น

รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

โดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 1 กันยายน 2563 เวลา:20:21:23 น.
  
สงสารกะปอมน้อยอ่ะ
โดย: พันคม วันที่: 6 กันยายน 2563 เวลา:17:15:16 น.
  
เริ่ด
โดย: อุ้มสี วันที่: 11 กันยายน 2563 เวลา:7:58:13 น.
  
วันนี้มาแปลกเป็นกลอนเลย~
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:0:09:57 น.
  
แบบนี้ เค้าเรียก กลอนอะไรครับ
เห็นมีเน้นคำ ตัวเอียงๆด้วย
อ่านแล้วต้องนับถือใน ความสามารถด้านนี้เลย

น้องปอมหายไปนานเลย ดีใจที่กลับมา สบายดีนะจ๊ะ

ขอบคุณที่แวะมาทักทายกัน อ.เต๊ะ ก็ยังดองบล็อกเหมือนเดิมเลยจ้า555

โดย: multiple วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:11:15:47 น.
  
เข้ามาทักทายพี่น้องทักท่านวันอาทิตย์

พร้อมตอบข้อข้องใจ อ.เต๊ะนะคะ

ร้อยกรองที่ปอมเขียนเรียก กลอนแปดค่ะ


ถ้าอ่านคำแรกของแต่ละบท จะพบเจตนารมณ์ในดารเขียนกลอนครั้งนี้
เป็นความเห็นส่วนตัวทางการเมืองค่ะ

ส่วนตัวหนาๆเอียงๆ ทุกคำเป็นศัพท์ที่แปลว่า " พระจันทร์ " ค่ะ
เป็นคำต่างกันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือที่เราเรียกว่า " คำไวพจน์ " ค่ะ

ปอมหวังว่าพี่น้องทุกท่านคงชอบงานเขียนชิ้นนี้นะคะ
โดย: ปอม IP: 125.26.175.30 วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:11:23:32 น.
  
ถ้าไม่สู้ ก็ต้องอยู่อย่างทาส
แต่งได้เก่งค่ะ
น้องปอมหายไปนาน คิดถึงนะคะ
โดย: เนินน้ำ วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:15:51:25 น.
  
งดงามมากค่ะน้องปอม
ได้ศัพท์เดือน เยอะเลย วิธู นี่ไม่ค่อยคุ้น ดีจริงๆ ชอบค่ะ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจและคำชมนะคะ อย่างนี้เขียนใจขาด อิๆ

คิดถึงค่ะ
โดย: วลีลักษณา วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:18:46:16 น.
  
แวะมาขอบคุณครับ น้องปอม

โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 13 กันยายน 2563 เวลา:23:16:46 น.
  
แวะมาเยี่ยมและส่งกำลังใจครับ
โดย: **mp5** วันที่: 18 กันยายน 2563 เวลา:15:30:35 น.
  
แวะมาเที่ยวหาค่ะ ไม่เห็นลูกเล่นเก่าๆ แบบเม้าท์มีหางในบล็อคมานานแล้ว ก็ยังให้ความรู้สึกน่ารักเหมือนเดิมเลยค่ะ
โดย: คมไผ่ วันที่: 23 ตุลาคม 2563 เวลา:21:00:59 น.
  
ส่งความสุขตามเทศกาลยามเช้าค่ะ"น้องกาปอม"
ส่งclip สวัสดีปีใหม่เพื่อนบล็อก
หรือยังคะ
รอชม รอฟัง ค่ะ

โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 25 ธันวาคม 2563 เวลา:9:49:50 น.
  
ไพเราะจังค่ะน้องปอม
ขอบคุณน้องปอมสำหรับกำลังใจและพรวันเกิดพี่ต๋านะคะ

สวัสดีปีใหม่ 2021 ค่ะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 31 ธันวาคม 2563 เวลา:0:39:59 น.
  
สวัสดีปีใหม่ 2021 ค่ะน้องปอม

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดประทานพรให้
น้องปอมมีความสุขมากๆ
มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต
และสมปรารถนาในทุกสิ่งที่ตั้งใจไว้ตลอดปี 2021 นี้นะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 1 มกราคม 2564 เวลา:13:20:08 น.
  
เราเปิดตัวนักแสดงตามที่คุณกาปอมซ่าได้เลือกแล้ว (แม้จะนานไปหน่อยก็ตาม ตามมาดูได้ตามลิงค์เลย คลิกที่นี่
โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา:0:08:38 น.
  
แฮ่ๆๆ


วันนี้ปอมมาทักทายกันให้หายคิดถึงจ้า


หวังว่าเร็วๆนี้จะได้ up blog ซะที


ชักจะดองนานเกินไปแล้ว ดองกันข้ามปี


จนโควิทมารอบ 2 จะขึ้นรอบ 3 ปอมก็ยังมึนๆงงๆ

แล้วพบกับ blog ใหม่ อีกไม่นานเกินรอ

น่าจะก่อนสงกรานต์นะคะ


ชะแว้บบบบบก่อนไปอยากบอกว่า คิดถึงพี่น้องทุกท่านมากกกก ถึง มากที่สุดจ้า
โดย: กาปอมซ่า วันที่: 15 มีนาคม 2564 เวลา:21:25:57 น.
  
คิดถึงน้องปอมค่ะ

ขอบคุณน้องปอมสำหรับกำลังใจที่บ้านพี่ต๋านะคะ

โดย: Sweet_pills วันที่: 17 มีนาคม 2564 เวลา:0:31:11 น.
  
สวัวดีค่ะ มาทักทายกัน
โดย: kae+aoe วันที่: 18 มีนาคม 2564 เวลา:9:25:27 น.
  
สุขสันต์วันสงกรานต์ครับ
โดย: **mp5** วันที่: 13 เมษายน 2564 เวลา:8:35:43 น.
  
วู้ๆๆๆๆๆๆๆๆปอมหายยยยยยย
โดย: พันคม วันที่: 23 พฤษภาคม 2564 เวลา:14:51:12 น.
  
แวะมาเยี่ยมครับ
โดย: **mp5** วันที่: 25 พฤษภาคม 2564 เวลา:9:18:06 น.
  
555 กว่าจะรู้ตัวอีกที นี่ปอมดองกระทู้ไปปีกว่าแล้วหรือนี่


แอบตกใจเล็กๆ (จริงๆตกใจมาก นึกว่าตัวเองหายไปแค่เดือน สองเดือน)

กราบขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ลืมกัน


ถึงเวลาแล้วสินะ ได้ฤกษ์ up blog ก่อนน้ำจะมา เดี๋ยวมีหนีวุ่นวายกันอีก
โดย: ปอม IP: 118.174.171.17 วันที่: 6 ตุลาคม 2564 เวลา:17:44:43 น.

กาปอมซ่า
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 27 คน [?]กาปอม....เป็นกิ้งก่าตัวอวบ.... อารมณ์ดี เฮฮา ร่าเริง หัวเราะเก่ง.....

ชอบสรรหาของอร่อยๆหม่ำ.....
ชอบถ่ายรูป เน้นรูป ดอกไม้ ตุ๊กตาหมี และ ของกิน....
โดยเฉพาะขนม..หุ...หุ

ตอนแรกชอบหาขนมมาแจกคนรอบข้าง....ถูกกล่าวหาว่าทำให้คนอื่นอ้วน...เพื่อให้ตัวเองดูดี
ปอมเลยส่งภาพของกินให้แทน....

คนดูภาพก็ไม่อ้วน......
เว้นแต่ท่านทั้งหลาย...ยั้งใจไม่อยู่แล้วไปหาของจริงหม่ำ

อันนี้ว่ากันไม่ได้นะจ๊ะ

จริงๆแล้วปอมชอบเล่นตุ๊กตาหมี...ชอบอ่านหนังสือ...ชอบเขียนบันทึก....เขียนกลอน......กำลังหัดเขียนเรื่องสั้น . . . ปอมชอบอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงเยอะๆ

อ้อ.....ชอบดูดาว และรักวิชาดาราศาสตร์มากๆด้วยจ้า