happy memories
Group Blog
 
<<
ธันวาคม 2562
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
25 ธันวาคม 2562
 
All Blogs
 

ล้ำค่า วิจิตร งดงาม กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี ๒๕๖๒
พระบรมสาทิสลักษณ์จาก เพจ Arthit Kannikarหลายวันก่อนเข้าเฟซแล้วเจอภาพเรือสุพรรณหงส์ที่งามได้ใจมาก อยากอัพบล็อกให้เพื่อน ๆ ชมกัน ตามไปดูเพจเจ้าของภาพ Dusit Arworn คลิกเข้าไปในอัลบั้ม "ล้ำค่า วิจิตร งดงาม กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี ๒๕๖๒" มีภาพสวย ๆ เป็นร้อยเลยค่ะ ชอบคำบรรยายที่คุณ Dusit เขียนไว้สั้น ๆ อ่านแล้วประทับใจมาก ตอนท้ายมี ป.ล. บอกว่า ภาพที่มีพระจันทร์เป็นเทคนิคการซ้อนภาพ นอกจากภาพของคุณ Dusit แล้ว ยังมีภาพจากเวบไทยรัฐ ส่วนข้อมูลมาจากเวบนสพ.แนวหน้า


ล้ำค่า วิจิตร งดงาม กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค ปี ๒๕๖๒

ภูมิใจในวัฒนธรรมไทย

ที่ดำรงมายาวนานและคู่ควรกับประเทศไทยตลอดไป #ทรงพระเจริญ🙏

ความงดงามที่นอกจากเราจะภาคภูมิใจเองแล้ว..ยังสามารถอวดทุกคนทั่วโลกได้ว่า

...เราเกิดมาบนแผ่นดินแห่งอารยธรรมที่เก่าแก่

...จากการสร้างสมของบรรพบุรุษของเราเองอย่างแท้จริง


ปล.ภาพดวงจันทร์เป็นการใช้เทคนิคซ้อนภาพ

ภาพจาก เพจ Dusit Arworn
หงส์เหมราช
( วสันตดิลกฉันท์ ๑๔ )

๏ ดั่งด้าวพิมานสถิตดิน......และกระสินธุ์ชโลมเมือง
งามเอยพระงามสิริเมลือง..ยุรยาตรสุพรรณ์หงส์

๏ พร่างพราวอร่ามสุตะเขบ็จ..มุขเพชรสุรีย์ทรง
ชดช้อยสง่าวรอนงค์.........พิศเจ้าพระยาเย็น

๏ พวงพู่เศวตวิมลเผย.....และเสวยพระพายเพ็ญ
พริ้วพริ้วพิลาสสินะจะเป็น....อภิรมย์มณีนวล

๏ พรั่งพร้อมระเบียบคณะมนา....พละกล้าอเนกมวล
เพลงพายขยับจรขบวน.......ดุจปีกวิหงค์กาง

๏ เทินทูนประภัสร์นฤปนาถ....สิริชาติมหาปาง
พร้อมพรักพระวงศ์อมรพร่าง..ธ เสด็จสุธาธาร

๏ ชื่นชมพระแท่นวิหคเหม...อุระเปรมเกษมศานต์
ต้องมนต์สะกดหทยปาน.....ชลนัยจะหลั่งริน

๏ ยอดราชวังปทุมทอง....ก็สนองกระแสสินธุ์
ทาบกาญจน์ประสิทธิ์สุรประทิน....อภิวาทพระยาตรา

๏ ท่ามพราวประภาสอภิประไพ...สิไสวกระจ่างหล้า
นวลนวลละอองศศิประภา....ก็ผสมประชุมรัตน์

๏ งามความประณีตศิลปชาติ...ศุภมาศบุราณหัตถ์
ภาคภูมิหทัยกะอภิวั-...ฒนธรรมประเทศไทย


เพลงผ้า ปรพากย์ ร้อยกรอง
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
จาก เพจชโลธร ควรหาเวช‘ขบวนเรือพระที่นั่ง’ พระราชพิธีเลียบพระนครทางชลมารค


ด้วยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นพระราชพิธีสำคัญยิ่งของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ ๑๒ ธันวาคมนี้ นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๑๐ เป็นพระราชพิธีเบื้องปลาย ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ที่ปวงชนชาวไทยจะได้พากันเฝ้าชมพระบารมี พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก ขบวนพยุหยาตรา นั้นมีความหมายว่า การเดินทางเป็นกระบวนของกษัตริย์ ดังนั้นขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ก็คือการเดินทางเป็นกระบวนทางน้ำ ซึ่งมี ๒ รูปแบบ คือ พยุหยาตราทางชลมารค (น้อย) ใช้เรือจำนวนน้อย และพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) ใช้เรือจำนวนมาก สำหรับพระราชพิธีครั้งนี้ ใช้เรือทั้งหมด ๕๒ ลำ

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้ เป็นเวลาห่างจากครั้งล่าสุดนานถึง ๙๔ ปี คราวนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งไม่ใช่การเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินตามประเพณี ซึ่งพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวนั้นจะมีบทเห่เรือที่แตกต่างกัน และเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนจะได้ชื่นชมพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ด้วย  
    
การจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองทัพเรือจัดขบวนเรือตามโบราณราชประเพณี มีเส้นทางเสด็จฯ จากท่าวาสุกรี ไปยังท่าราชวรดิฐ ระยะทาง ๓.๔ กิโลเมตร โดยจัดขบวนเรือพระราชพิธีเป็นพยุหยาตราทางชลมารค (ใหญ่) ใช้เรือทั้งหมด ๕๒ ลำ แบ่งเป็น ๕ ริ้ว ๓ สาย ยาว ๑,๒๐๐ เมตร กว้าง ๙๐ เมตรใช้กำลังพล ๒,๒๐๐ นาย ประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง ๔ ลำ เรือรูปสัตว์และเรือคู่ชัก ๑๐ ลำ และเรือประกอบอีก ๓๘ ลำ  

เรือพระที่นั่งองค์สำคัญนั้นมี ๔ ลำ คือ

๑. เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์สร้างขึ้นใหม่ปลายรัชกาลที่ ๕แต่แล้วเสร็จในรัชกาลที่ ๖ เมื่อพ.ศ.๒๔๕๔ โดยตั้งชื่อตามเรือพระที่นั่งโบราณสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยา คือ เรือศรีสุพรรณหงส์ หรือเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์สำหรับ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ นี้มีอายุมากที่สุด อายุ ๑๐๘ ปี

๒. เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๓ แต่เริ่มใช้ในรัชกาลที่ ๔ เดิมปรากฏชื่อว่า เรือพระที่นั่งบัลลังก์อนันตนาคราช ในรัชกาลที่ ๖ได้สร้างเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขึ้นใหม่เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๔๕๗ มีอายุ ๘๗ ปี

๓. เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ ชื่อเรือมาจากคำสันสกฤตว่า อเนกะชาตะภุชงฺคะ แปลว่า นาคหรืองูหลากหลายชนิด ที่ประกอบลายเป็นโขนเรือที่ลายรูปนาคหรืองูตัวเล็กจำนวนมาก คำว่า ภุชงฺคะ นั้นหมายถึง นาค ด้วยเป็นตัวแทนแห่งพลังอำนาจ ความรอบรู้ และความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันเรือนี้มีอายุ ๕๓ ปี

๔. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ สร้างน้อมเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ปี ๒๕๓๙ นารายณ์ทรงสุบรรณ มีความหมายเดียวกับพระวิษณุทรงครุฑ ในนารายณ์อวตารสืบชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณมีมาแล้วตั้งแต่รัชกาลที่ ๓ปัจจุบันเรือนี้มีอายุ ๒๕ ปี     

การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ตามพระราชพิธีนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เป็นเรือพระที่นั่งสำรอง โดยจะทรงโปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเสด็จประทับเรือพระที่นั่งดังกล่าวสำหรับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช จะอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญลงประดิษฐาน รวมทั้งมีข้าราชบริพารลงเรือ มีพระตำรวจหลวงลงเรือเป็นครั้งแรก ส่วนบทเห่เรือในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ๓ บท คือ ๑. บทสรรเสริญพระบารมี ๒. บทชมเรือ และ ๓. บทชมเมือง ประพันธ์โดย นาวาเอกทองย้อย แสงสินชัย ข้าราชการบำนาญกองทัพเรือ บทเห่เรือนี้จะดังกังวานไปทั่วคุ้งแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับความสง่างามของขบวนเรือพระที่นั่งองค์สำคัญและเรือประกอบขบวนตามแบบอย่างที่ปรากฏในสมัยอยุธยา นับเป็นแห่งเดียวของโลกที่สืบสานราชประเพณีแห่งกษัตริยาธิราชมาถึงรัชกาลปัจจุบัน


ข้อมูลจาก naewna.com
จาก เพจ Napalai Suwannathada

ภาพจาก thairath.co.th
The season is upon us now,

As the year drawn to its close.

It is Christmas again today.

The day is made special with prayer.

Though you are endless miles away,

We do not have a blue Christmas without you.

Because you are always here in our hearts.

Sending our warmest heart in freezing wind,

In each flake of snow decending from the sky.

Hope you can feel deep love of ours within,


So meek and mild while you touch.

The glistening whiteness from heavens up high.

Blessing you on this magical day.

May serenity grace your soul.

May peace of heart fill your days.

May the Christmas star ever light your way.


Have a very Merry Christmas !!!

haiku

บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ KungHangGerman และคุณ goffymew

Free TextEditor

 

Create Date : 25 ธันวาคม 2562
0 comments
Last Update : 26 ธันวาคม 2562 9:34:08 น.
Counter : 962 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณtoor36, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณหอมกร, คุณkae+aoe, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณวลีลักษณา, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณnewyorknurse, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณทุเรียนกวน ป่วนรัก, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณผีเสื้อยิปซี, คุณsawkitty, คุณSweet_pills, คุณALDI, คุณThe Kop Civil, คุณRananrin, คุณInsignia_Museum, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณเริงฤดีนะ, คุณkatoy, คุณtuk-tuk@korat, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณmariabamboo, คุณlovereason, คุณSai Eeuu, คุณTui Laksi, คุณdansivilai, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณทนายอ้วน


BlogGang Popular Award#16


 
haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 155 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.