happy memories
Group Blog
 
 
กุมภาพันธ์ 2557
 
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
 
17 กุมภาพันธ์ 2557
 
All Blogs
 

หนังสือ "หยกใสร่ายคำ"พระฉายาลักษณ์จากเวบ kingsiam.com
หนึ่งนักปราชญ์อัจฉริยะรัตนโกสินทร์

หนึ่งคึตศิลปินปิ่นสยาม

หนึ่งกวีลีลาสง่างาม

หนึ่งนงรามวิจิตรศิลป์ระบิลไกล


ดุจแก้วเก้าวาววับระยับฟ้า

'เทพรัตนา' แห่งรัฐวิวัฒน์สมัย

ชุบชีวินศิลปะวัฒนธรรมไทย

เกริกเกรียงไกรคู่หล้าคู่ฟ้าดิน


ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล ร้อยกรองถวาย (พ.ศ. ๒๕๓๔)
จากหนังสือ "เทพรัตนบรรณศิลป์"


钗头凤 童丽
อัพบล็อกนี้เอาใจจขบ. อ่านหนังสือ "เทพรัตนบรรณศิลป์" แล้วได้รู้เบื้องหลังของหนังสือ "หยกใสร่ายคำ" เลยอยากเก็บไว้ในบล็อก ให้เพื่อน ๆ ชมภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ จากบทกวีจีนไปแล้ว ในบล็อก ภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพฯ คราวนี้ให้อ่านเบื้องหลังหนังสือหยกใสฯ เนื้อหาค่อนข้างจะยาวสักหน่อย แต่ก็อย่างที่บอก อัพบล็อกนี้เอาใจตัวเอง บล็อกยาวไปหน่อยก็อย่าว่ากันเลยน้า


ไม่ทราบว่าจะเป็นการเหมาะควรหรือเปล่า คืออยากเขียนพระนามสมเด็จพระเทพฯ ด้วยพู่กันจีนมานานแล้ว ยังไงก็ขอประทานอนุญาตเขียนเพื่อเป็นมงคลแก่เจ้าของบล็อกค่ะบล็อกคุณปอนอาทิตย์นี้

งามล้ำค่าฟ้าเวียงแหงบล็อกเสพงานศิลป์สองบล็อกที่ยังจัดแสดงอยู่

เสพงานศิลป์ ๘o
เสพงานศิลป์ ๘๑


บล็อกเสพงานศิลป์ที่เพิ่งอัพค่ะ

เสพงานศิลป์ ๘๒
หยก…….…….เพรงกานท์สารศรีวจีแก้ว

ใส…..…..เพริศแพร้วเพียงพรอักษรสรวง

ร่าย……..…...มงคลดลสวัสดิ์พิพัฒน์ปวง

คำ....พากย์หลวงเจิดจรัส "พระรัตนกวี"


บทกลอนที่ไพเราะนี้ตีพิมพ์ในหนังสือ หยกใสร่ายคำ พระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีนใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการอักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนามของรุ่น ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตพิมพ์เผยแพร่หนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนำรายได้จากการจัดจำหน่ายมอบให้กองทุนบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิชาการของคณะ ประสิทธิ์ รุ่งเรืองรัตนกุล สมาชิกในนามของเหล่าพระสหายร่วมรุ่น อ.บ.๔๑ ได้ประพันธ์บทกลอนที่ไพเราะหลายสำนวนหลายหัวข้อทูลเกล้าฯ ถวายในโอกาสต่าง ๆ


ใน พ.ศ. ๒๕๒๓ ทรงเริ่มเรียนภาษาจีน เมื่อทรงเรียนไปได้สัก ๒ ปี พออ่านหนังสือได้เป็นเรื่องเป็นราว ด้วยเหตุที่ทรงเป็นนักกวีและโปรดกวีนินพธ์มาก อาจารย์จี้หนานเซิง ผู้ซึ่งเป็นพระอาจารย์ภาษาจีนในช่วงนั้นจึงเอาบทกวีจีนมาสอนเป็นบทเรียน เวลาสอนอธิบายถึงกวีผู้แต่ง คำศัพท์ต่าง ๆ และให้หัดอ่าน เรียนเสร็จแล้วให้ทรงแปลเป็นการบ้านส่ง จึงทรงเริ่มแปลบทกวีจีนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ ต่อเนื่องกันมา ๖-๗ ปีกับพระอาจารย์หลาายคน ซึ่งมาถวายพระอักษรตามวาระที่สถานทูตจีนประจำประเทศไทยกำหนดให้ พระอาจารย์เป็นเจ้าหน้าที่การทูตจีนที่เป็นผู้หญิง และเก่งในด้านการสอนภาษา มีความรู้ภาษาจีนดี รวมทั้งต้องรู้ภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสด้วย

"มิตรภาพ"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวี "กั้วกู้เหรินจวง" (ผ่านบ้านเพื่อน) ของเมิ่งเฮ่าหรานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงทำการบ้านแปลบทกวีจีนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ แล้วแต่พื้นความรู้ภาษาต่างประเทศของพระอาจารย์ ในการแปลบทกวีจีนนั้นนอกจากจะทรงทำส่งพระอาจารย์แล้ว ยังทรงแปลเองเป็นภาษาไทยด้วย แล้วลอกใส่ไว้ในสมุดจดการเรียน เขียนเสียงพินอิน* คำอธิบายศัพท์ การตีความ หากพอพระทัยกวีนิพนธ์บทใดเป็นพิเศษก็จะทรงท่องขึ้นใจ เช่น บทกวีชื่อ จิ้งเยี่ยซือ หรือ คิดคำนึงในคืนสงบ ของหลี่ไป๋ รวมทั้งได้ทรงวิเคราะห์ตีความด้วย แล้วเขียนลงสมุด รับสั่งว่า "เขียนเองทั้งหมด ไม่เคยให้ใครอ่าน ผิดถูกอาจารย์ก็ไม่ทราบ เพราะไม่รู้ภาษาไทย รวมแล้วทรงแปลบทกวีจีนไว้เกือบ ๒oo บท หลัง พ.ศ. ๒๕๓๒ ทรงมิเคยได้แปลบทกวีจีนอีก รับสั่งว่า "ได้แต่เอาสมุดเก่ามาอ่านเล่น"

"ความมืดมนกับดอกไม้แดง"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวี "ชุนเสี่ยว" (รุ่งอรุณฤดูใบไม้ผลิ)
ของ เม่ิงเฮ่าหราน กวีเอกสมัยราชวงศ์ถัง


อ่านบทกวีได้ที่บล็อกนี้
จีนเด็ดดอกไม้ใน พ.ศ. ๒๕๔๑ ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญบทกวีจีนที่ทรงแปลไว้ส่วนหนึ่งจำนวน ๓๔ บท ไปพิมพ์เป็นตำราเรียนของนักศึกษาและเผยแพร่แก่ผู้สนใจ ทรงพระกรุณาพระราชทานอนุญาต และรับสั่งว่า จะเอาไปเป็นตำราเรียนก็ต้องตรวจชำระก่อน ปรับปรุงให้ดีขึ้นตามที่ความรู้และพระราชวินิจฉัยในปัจจุบันจะเอื้ออำนวยให้ จึงสมควรต่อการนำไปเป็นหนังสือประกอบการศึกษา เพราะทรงแปลไว้นานตั้งแต่ยังเรียนภาษาจีนได้ไม่มากนัก ได้ทรงพิจารณาชำระใหม่อีกครั้ง

"สงบเหงา"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวี "หวงเฮ่อโหลวซ่งเมิ่งเฮ่าหรานจือก่วงหลิง"
(หอกระเรียนเหลือส่งเมิ่งเฮ่าหรานไปกวงหลิง)
หลี่ไป๋ กวีเรืองนามสมัยราชวงศ์ถัง เรียงร้อย


อ่านบทกวีได้ที่บล็อกนี้
ส่งเมิ่งเฮ่าหรานไปก่วงหลิงคราวนี้ทรงลงมืออ่านพิจารณาและตรวจชำระเอง โดยทรงถามความเห็นและขอคำแนะนำจากอาจารย์หวังจวินเซียง พระอาจารย์คนที่แปด อาจารย์ประพฤทธิ์ ศกุลรัตนเมธี และอาจารย์วาณี พนมยงค์ สายประดิษฐ์ การสนทนาแลกเหลี่ยนความคิดเห็นก็ทำกันได้เพียงสัปดาห์ละครั้ง และต้องหยุดไปบ้าง หากทรงมีพระราชกิจมาก อาจารย์ประพฤทธิ์ประทับใจมากที่ได้ร่วมวงด้วย บอกกับผู้เขียนว่า ทรงแปลไว้ดี เพราะทรงเป็นกวี เข้าถึงสาระที่กวีสื่อ การแปลบทกวีจีนไม่ใช่รู้ภาษาจีนมากแล้วก็จะแปลได้ ต้องเป็นกวีด้วยจึงจะแปลได้ดี อาจารย์วาณีก็มีความเห็นเช่นนี้เหมือนกัน

ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากหนังสือ "เทพรัตนบรรณศิลป์"ในการสนทนากันนั้น โปรดให้จดบันทึกด้วย มีคนจด ๒ คนคือ อาจารย์ ดร.สุกัญญา บำรุงสุข และผู้เขียน (ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล) ต่างคนต่างจด จะได้สอบทานกัน ทรงพิจารณาตรวจชำระจนจบ ๓๔ บท บทที่ภาพวิชาภาษาจีนได้คัดสรรของพิมพ์เผยแพร่ เป็นการตรวจชำระครั้งแรก นอกจากนั้นยังได้พระราชทานคำแนะนำ ซึ่งทำให้หนังสือที่จัดพิมพ์มีประโยชน์กว้างขวางขึ้น เช่น การจัดทำภาคผนวก การนำหลักการถ่ายทอดเสียงภาษาจีนกลางที่คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี จัพทำไว้มาพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือที่จะจัดพิมพ์ด้วย เพื่อเสนอต่อวงวิชาการพิจารณาใช้เป็นมาตรฐานต่อไป

"กวีคืนถิ่น"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวีของหลี่ไป๋ "เจ่าฟาไป๋ตี้เฉิง"
(ออกจากเมืองไป๋ตี้ยามรุ่งอรุณ)
พรรณนาถึงการล่องเรือผ่านโตรกสามผา (ซานเสีย)
เป็นบทกวีสั้น ๆ ที่งามด้วยรสถ้อยทางภาษา


อ่านบทกวีเพิ่มเติมได้ที่บล็อกนี้
ออกจากเมืองไป๋ตี้ยามรุ่งอรุณด้วยพระกรุณาธิคุณ พระวิริยภาพ และพระปรีชาสามารถ รวมพระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน หยกใสร่ายคำ จึงได้ออกสู่บรรณพิภพในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เพิ่มสีสันให้แก่วงการอักษรศาสตร์ไทย และได้รับการต้อนรับจากผู้ชื่นชอบบทกวีจีนมากเกินคาด จนต้องพิมพ์เผยแพร่ ๓ ครั้ง ในช่วงเวลา ๖ เดือน รวมจำนวนพิมพ์ ๑o,ooo เล่ม ทั้ง ๆ ที่ในตอนต้นคาดคะเนว่าผู้สนใจบทกวีจีนน่าจะมีไม่มาก ตลาดหนังสือคงต้องการสัก ๔,ooo เล่ม อักษรศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ ๔๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ และได้พิมพ์ต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ ๙ เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

"ชาวนา"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวี "หมิ่นหนง" (สงสารชาวนา)
หลี่เซิน กวีสมัยราชวงศ์ถัง ประพันธ์
นอกจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ยังทรงร้อยเรียงบทความสั้น ๆ ชื่อ "ทุกข์ของชาวนาในบทกวี"
เผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับในส่วนชื่อหนังสือ อาจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ เป็นผู้ตั้ง มีสองความหมาย ความหมายแรก บทกวีจีนมีค่าประดุจหยก ส่องสู่ความคิดคำนึงของกวี ความหมายที่สอง มาจากพระนามของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่เขียนเป็นภาษาจีน เป็นการทับศัพท์ด้วยเสียงภาษาจีนให้ใกล้กับพระนาม สิรินธร ภาษาจีนใช้ ซือหลินทง ตัวอักษรจีนที่เขียนนั้นใช้คำว่า ซือ (诗) ที่แปลว่า บทกวี หลิน (琳) แปลว่า หยก สวยงาม ทง (通) แปลว่า ปราดเปรื่อง รวมความแล้วแปลว่า ผู้เชี่ยวชาญในบทกวีและเรื่องหยก

"ตกปลา เดียวดาย"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวี "เจียงเสวี่ย" (แม่น้ำยามหิมะโปรย)
ของ หลิวจงหยวน กวีสมัยราชวงศ์ถัง


อ่านบทกวีได้ที่บล็อกนี้
แม่น้ำยามหิมะโปรยชาวจีนถือว่าบทกวีและหยกเป็นสิ่งที่มีค่า พระนามเมืื่อเขียนด้วยอักษรจีนมีความหมายที่เป็นมงคลยิ่ง ชาวจีนเรียกพระองค์ว่า ซือหลินทงกงจู่ กงจู่ แปลว่า เจ้าหญิง ส่วนคำว่า ร่ายคำ แปลว่า การแปล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงแปลบทกวีจีนไว้เกือบ ๒oo บท หากพิจารณาตรวจชำระหมด คงพิมพ์ได้ ๔ เล่ม เพิ่งออกมาได้เล่มเดียว อีก ๓ เล่มคงต้องรออีกหลายปี เพราะไม่ค่อยจะทรงมีเวลาว่าง

ภาพจาก lib.pbru.ac.thพระอัจฉริยภาพด้านภาษาจีนมิได้หยุดอยู่แค่การทรงแปลงานร้อยกรอง ร้อยแก้ว และปาฐกถาพระราชนิพนธ์เท่านั้น หากแต่ยังได้ทรงผสานบทกวีจีนและจิตรกรรมได้อย่างงดงามกลมกลืนลงตัว ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่ง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเริ่มเรียนและแปลบทกวีจีนนั้น อาจารย์จี้หนานเซิงได้กราบบังคมทูลว่า "ภาพจิตรกรรมคือบทกวีที่ไม่มีเสียง ส่วนบทกวีคือภาพจิตรกรรมที่ไม่มีรูป ทำไมไม่ทรงวาดภาพจากบทกวีล่ะ" จึงได้ทรงวาดไว้ ๘ ภาพ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๒๖ หลังจากนั้นก็มิได้ทรงวาดภาพจากบทกวีจีนอีก จิตรกรรมฝีพระหัตถ์ทั้ง ๘ ภาพและเกร็ดประวัติการวาดที่ทรงเล่าพระราชทานนั้นได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือรวมภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ทอสีเทียบฝัน (พ.ศ. ๒๕๓๘)

"แลจันทร์"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวีของหลี่ไป๋ "จิ้งเยี่ยซือ"
(ความคิดคำนึงในคืนสงบ)


อ่านบทกวีได้ที่บล็อกนี้
คิดคำนึงในคืนสงบพระราชนิพนธ์แปลบทกวีจีน หยกใสร่ายคำ สะท้อนให้เห็นอย่างเด่นชัดถึงพระปรีชาญาณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในด้านภาษาจีนและการทรงเป็นกวี เข้าถึงสารที่กวีสื่อไว้ ทรงสัมผัสรับรู้ด้วยใจถึงอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเห็น และภูมิปัญญาในบทกวี พระองค์ได้ทรงใช้ภาษาจีนที่ทรงเรียนมาศึกษาค้นคว้าทางด้านจีนคดีศึกษาหลายแขนง ทั้งในด้านวรรณกรรม ศิลปกรรม พุทธศาสนา ปรัชญา วิถีการดำรงชีวิต ภูมิศาสตร์ และ ประวัติศาสตร์จนทรงมีผลงานทางด้านจีนคดีศึกษาจำนวนไม่น้อย ตั้งแต่พระราชนิพนธ์สารคดีเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีน ซึ่งทุกเรื่องให้ข้อมูลทางวิชาการไว้มาก สามารถใช้อ้างอิงได้ พระราชนิพนธ์แปลนิยายจีนสมัยใหม่และกวีนิพนธ์จีนโบราณ รวมทั้งเอกสารคำสอนต่าง ๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนที่ทรงบรรยายแก่นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

"กลับบ้านเกิด"
ภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์จากบทกวี "หุยเซียงโอ่วซู" (เขียนเขียนไปเมื่อกลับบ้านเกิด)
เฮ่อจือจาง กวีสมัยราชวงศ์ถัง ประพันธ์ด้วยพระปรีชาญาณที่ประจักษ์ชัดแจ้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาจีน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓o กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติให้ประจักษ์แผ่ไพศาลสืบไป เมื่อกาลเวลาผ่านไป พระปรีชาสามารถได้เพิ่มพูนและขจรไกลยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ หลายมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ หรือศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์ รวมทั้งศาสตราจารย์พิเศษ (Visiting Professor) ด้านภาษาจีนหรือจีนวิทยา แด่ความเป็นนักวิชาการที่ปรีชายิ่งขององค์ "รัตนะแห่งแผ่นดินข้อมูลจากหนังสือ "เทพรัตนบรรณศิลป์"
เขียนโดย ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล ปกอ่อน ราคา ๑๙o บาท
ISBN 987-974-06-9545-5
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ somjaidean100 คุณ ebaemi และคุณ KungyCremer


Free TextEditor

 

Create Date : 17 กุมภาพันธ์ 2557
28 comments
Last Update : 19 กุมภาพันธ์ 2557 22:05:53 น.
Counter : 8141 Pageviews.

 

สวัสดี่คุณไฮกุ...
ขอบพระฉายาลักษณ์ทั้ง 2รูปเลยนะคะ
ประทับใจรูปแรกมากๆค่ะ
ทรงพระปรีชามากๆค่ะ

 

โดย: อ้อมแอ้ม IP: 49.230.153.83 17 กุมภาพันธ์ 2557 1:47:50 น.  

 

ทรงพระเจริญคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ
แถม 1 like ด้วยค่ะ

 

โดย: เริงฤดีนะ 17 กุมภาพันธ์ 2557 4:57:55 น.  

 

มาโหวตและแปะใจดวงสุดท้ายให้นะคะ

สวัสดีวันจันทร์ค่ะ

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2557 9:27:07 น.  

 

ทรงพระปรีชาหลายด้าน หลายแขนงมาก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ไลค์ 1 ค่ะคุณไฮกุ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 17 กุมภาพันธ์ 2557 12:17:06 น.  

 

ต้องหามาอ่านบ้าง
ไลค์และโหวตครับ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Sports Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

 

โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) 17 กุมภาพันธ์ 2557 20:28:27 น.  

 

งดงามทั้งภาพ คำ และข้อมูลที่เต็มอิ่มค่ะ

ไลค์ และ โหวต


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
sirivinit Hobby Blog ดู Blog
ญามี่ Education Blog ดู Blog
ชมพร About Weblog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: ร่มไม้เย็น 17 กุมภาพันธ์ 2557 21:20:02 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Diarist ดู Blog
haiku Art Blog

เพลงเพราะมากค่ะ ทำให้อ่านเพลินเลยค่ะ
พระนามของสมเด็จพระเทพฯด้านบนคุณไฮกุเขียนเองเลยเหร๋อค่ะ
เก่งจังค่ะ

เป็นปลื้มและชื่นชมในพระปรีชาสามารถทางภาษาจีนของพระอง์ท่านมากเลยค่ะ
ท่านมีความลึกซึ้งทางบทกวีจีนด้วย พระราชนิพนธ์สารคดีเรื่องต่าง ๆ
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศจีน เราก็เคยอ่านเป็นบางเล่ม

ขอบคุณมากค่ะที่ให้ข้อมูลไว้เพิ่มเติมได้อ่านกันด้วยค่ะ

 

โดย: tui/Laksi 17 กุมภาพันธ์ 2557 22:22:13 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ขอบคุณสำหรัีบเรื่องและภาพงานศิลปะสวยๆนะคะ
มาช้าไปหน่อยค่า ^^

มีความสุขมากๆนะคะ

 

โดย: lovereason 17 กุมภาพันธ์ 2557 22:46:08 น.  

 


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะคุณไฮกุที่นำสิ่งดี ๆ ข้อมูล
รายละเอียดพร้อมภาพประกอลมาแบ่งปันให้
ได้เห็นได้รับความรู้ค่ะ

 

โดย: AppleWi 17 กุมภาพันธ์ 2557 23:35:16 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


Like ให้เป็นคนที่ 6
เป็นหนังสือที่ล้ำค่ามากๆ เลยค่ะคุณไฮกุ
อุ้มไปยืนเปิดชมภาพของญาติผู้ใหญ่
แหล่มเลยค่ะไม่โหวตไม่ได้แล้ว

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ดา ดา Photo Blog ดู Blog
au_jean Travel Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

 

โดย: อุ้มสี 18 กุมภาพันธ์ 2557 12:29:48 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ


ทรงพระอัจฉริยภาพค่ะ

haiku Art Blog ดู Blog

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 18 กุมภาพันธ์ 2557 16:26:28 น.  

 

ภาพฝีพระหัตถ์ สวยมากๆเลยนะคะคุณไฮกุ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

มีภาพดอกไม้สีชมพูมาฝากค่ะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 18 กุมภาพันธ์ 2557 17:42:59 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับ

โหวต ไลค์ และแปะหัวใจให้คุณไฮกุด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

 

โดย: **mp5** 19 กุมภาพันธ์ 2557 7:49:47 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นสวัสดีวันหนาวสุดยอดค่ะพี่ไฮกุ อิอิ

เนื่องจากเมื่อคืนฝนตกจาก18 องศาเลยลดลงมาแค่5 องศาอีกหนาวๆๆค่ะสุดๆเลย


 

โดย: ญามี่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 12:19:48 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

แวะมาทักทายคุณไฮกุค่ะ..สบายดีนะค่ะ

 

โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) 19 กุมภาพันธ์ 2557 20:03:48 น.  

 

คุณอ้อมแอ้ม...เราก็ชอบพระฉายาลักษณ์ทั้งสององค์เหมือนกันค่ะ องค์แรกฉลองพระองค์สีแดงเข้ากับเทศกาลตรุษจีน คนจีนเห็นแล้วปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อชาวจีนมาก ๆ

ขอบคุณมากที่แปะหัวใจให้สองรอบเลยจ้า


คุณเต้ย...ขอบคุณมากที่แปะหัวใจให้นะคะ


คุณหนู & พี่หนูหล่อ & คุณป้ากุ๊กไก่ & คุณวิ...ขอบุคณที่แวะมาอ่านชื่นชมพระบารมีสมเด็จพระเทพฯ และกดไลค์กับโหวตให้ค่า


คุณตุ้ย...ดีใจที่คุณตุ้ยชอบเพลงบล็อกนี้นะคะ ลังเลอยู่ว่าจะเลือกอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ "เมื่อโสมส่อง" หรือเพลงจีนที่เคยแปะไว้ในบล็อกหยกใสฯ ดี อยากอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ที่คุณไพโรจน์เคยส่งโค้ดมาให้ แต่พอแปะแล้วมันเด้งกลับไปที่หน้าเวบ 4shared.com ที่เราโหลดเพลงไว้ ก็เลยต้องเอาเพลงจากบล็อกหยกใสฯ มาลงบล็อกแทน เพลงนี้เราเจอในยูทูบตอนอัพบล็อกสวนสกุลเสิ่น ๒ บท และบล็อกไชโถวเฟิ่ง บทกวีสองบทนี้ซึ้งมาก ๆ คู่สามีภรรยาต่างแต่งบทกวีให้กัน รู้สึกว่าเขาจะทำเป็นหนังหรือละครออกมาด้วยนะ พอพิมพ์ชื่อบทกวีแล้วมีคลิปเพลงขึ้นมา กดเข้าไปฟังแล้วปิ๊งอย่างแรง เพราะได้ใจมากค่ะ

พระนามของสมเด็จพระเทพฯ เราเขียนเองค่ะ เป็นปลื้มที่คุณตุ้ยชมลายมือเรา อยากเขียนพระนามพระองค์ท่านมานานแล้ว พออัพบล็อกนี้แล้วก็เลยจับพู่กันเขียนดู เขียนอยู่หลายรอบกว่าจะได้อย่างใจ เขียนบนกระดาษสีขาว แต่บีจีเป็นสีน้ำตาล ก็เลยแต่งสีพระนามให้เข้ากับบีจีด้วย

ขอบคุณมากสำหรับโหวตและหัวใจที่แปะให้นะคะ


คุณนุ่น...ขอบคุณมากที่แปะหัวใจให้ค่ะ


คุณอุ้ม & คุณนิค & คุณmp5 & น้องญามี่...ขอบคุณหลาย ๆ ที่กดไลค์ โหวตและแปะหัวใจให้นะคะ


คุณดาว...ขอบคุณมากสำหรับภาพดอกไม้สีชมพูสดใสและหัวใจที่แปะให้ค่า

 

โดย: haiku 19 กุมภาพันธ์ 2557 21:58:14 น.  

 

ชอบภาพที่ชื่อ "มิตรภาพ" ค่ะ

 

โดย: แฟนlinKinPark 19 กุมภาพันธ์ 2557 23:04:10 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณไฮกุ รีบกลับมาชมลายมือภาษาจีน
ที่เขียนพระนามของสมเด็จพระเทพอีกครีั้ง เข้าใจตกแต่งอีกด้วย
เราไม่ค่อยรู้จักตัวหนังสือจีนเลย แต่ดูจากที่คุณไฮกุเขียน
ถือว่าประณีตสวยงาม เรียบร้อยมากๆค่ะ หมายถึงบรรจงมาก
มองคล้ายภาษาจีนโบราณ ที่เคยเห็นในหนังจีน ไม่รู้ใช้ป๊ะค่ะ

วันนี้เราก็เพิ่งทำการบ้านแปะโหวตให้เพื่อนๆเสร็จไปอีก 1 วัน
หมดก่อนมาถึงบล๊อกคุณไฮกุค๊า...พรุ้งนี้มาเยี่ยมใหม่นะค่ะ
แต่โหวตยังเหลือ ต้องเดินสายต่อก่อนหมดเวลา อิอิ
คืนนี้ ฝันดี ราตรีสวัสดิืด้วยค่ะคุณไฮกุ

 

โดย: tui/Laksi 19 กุมภาพันธ์ 2557 23:19:10 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 0 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

เอาหัวใจมาฝากค่ะคุณไฮกุ

 

โดย: AppleWi 19 กุมภาพันธ์ 2557 23:38:09 น.  

 

ขอบคุณค่ะคุณไฮกุ ไปฝากเพลงเพราะๆไว้ให้ฟังก่อนนอน
นิคจำเพลงนี้ได้ค่ะ เรื่องนี้ก็ได้ดูเพราะนิคชอบเจนี่ด้วยละ
ส่วนแดนเนี่ยความสามารถเยอะจริงๆผู้ชายคนนี้ ^^

ส่งคุณไฮกุนอนหลับฝันดีด้วยนะคะคืนนี้
Zzzzz..

 

โดย: ที่เห็นและเป็นมา 19 กุมภาพันธ์ 2557 23:43:08 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

มาแปะไว้ก่อนนะคะ เมนท์ไม่ขึ้นเลยสองรอบแล้วค่ะ T T

 

โดย: lovereason 20 กุมภาพันธ์ 2557 0:41:58 น.  

 

สวัสดีครับคุณไฮกุ

สมเด็จพระเทพ ท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพมากเลยนะครับ
ทั้งฝีพระหัตถ์ และ พระราชนิพนธ์ด้านกวี

ขอบคุณสำหรับหัวใจด้วยนะครับ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog 

โดย: multiple 20 กุมภาพันธ์ 2557 6:02:18 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: tui/Laksi 20 กุมภาพันธ์ 2557 12:41:59 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ


สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 20 กุมภาพันธ์ 2557 21:16:57 น.  

 

คุณแฟน linKinPark…ขอบุคณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ


คุณตุ้ย...ขอบคุณที่แวะมาอีกรอบนะคะ อักษรที่เราเขียนเป็นแบบตัวบรรจงค่ะ อักษรจีนจะมีสามลักษณะคือ ตัวหวัด ตัวบรรจง และตัวหวัดแกมบรรจง เราชอบตัวหวัดเพราะสวยดี แต่ถนัดเขียนตัวบรรจงแบบนี้มากกว่า อักษรจีนที่คุณตุ้ยเห็นในหนังจีนก็จะมีทั้งสามแบบนั่นแหละค่ะ

ขอบคุณที่แปะหัวใจให้อีกค่ะ


คุณวิ...ขอบคุณมากสำหรับหัวใจที่แปะให้ค่ะ


คุณนิค...แสดงว่าคุณนิคก็เป็นแฟนละครช่องสามด้วย แวะไปหาคุณนิค พอฟังเพลงน้องแดนแล้วนึกถึงเรื่อง "ฮอยอันฉันรักเธอ" เลยค่ะ เพราะชอบเพลงเรื่องนี้มาก คุณแดนแต่งเอง ร้องเอง แถมเล่นเป็นพระเอกด้วย เจนี่ก็น่ารักมาก


คุณนุ่น & คุณหนู...ขอบคุณที่แวะมาแปะหัวใจให้นะคะ


อาจารย์เต๊ะ...ขอบคุณที่แวะมาชื่นชมพระบารมีและพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ และโหวตกับแปะหัวใจให้ค่ะ

 

โดย: haiku 20 กุมภาพันธ์ 2557 23:13:07 น.  

 


*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

และเมื่อเรา "กอด" ใครไว้นานเพียงพอ จะทำให้หัวใจทั้งสองดวงรับรู้

กลายเป็นความผูกพันธ์ และเปลี่ยนการเต้นเป็นจังหวะเดียวกันในที่สุด*~*~*~*..โลกใบนี้...ยังมีมุมดีๆให้มอง..*~*~*~*

..HappY BrightDaY..


*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*


 

โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* 21 กุมภาพันธ์ 2557 9:08:30 น.  

 

เอาใจมาฝาก

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 5 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

 

โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* 21 กุมภาพันธ์ 2557 9:19:25 น.  

 

อยากรุ้ที่มาของชื่อ หนังสือ หยกใสร่ายคำ หมายถึงอะไรคะ

 

โดย: ดา IP: 223.24.119.246 14 มิถุนายน 2560 23:23:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.