<<
สิงหาคม 2555
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
20 สิงหาคม 2555
 
 
5 โรคร้ายที่ผู้หญิงควรระวัง

5 โรคที่สามารถพบได้ในผู้หญิง และจะทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลง หรืออาจจะร้ายแรงถึงชีวิตได้แก่
โรคหัวใจ, มะเร็งเต้านม, กระดูกพรุน, โรคซึมเศร้า, และโรคภูมิคุ้มกัน Autoimmuneสาเหตุการตายอันดับหนึ่ง คือโรคหัวใจ ตามมาด้วยโรคหลอดเลือดสมอง
ลองมาดูกันว่าแต่ละโรคมีความเสี่ยงจากอะไรและ สามารถป้องกันได้อย่างไร

โรคหัวใจ

โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายของทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นอันดับต้น ๆ  ในผู้หญิง โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายสูงถึง 29 % ที่สำคัญคือเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร และอาจทำให้ทุพลภาพได้ หรือทำให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้

ส่วนใหญ่แล้วโรคหัวใจจะพบในผู้ชายได้มากกว่า แต่ที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงที่เป็นโรคหัวใจ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือได้รับการตรวจวินิจฉัยช้ากว่าที่ควร

อาการของโรคหัวใจในผู้หญิง อาจจะไม่ใช่แค่อาการเจ็บหน้าอก แต่บางคนมาด้วยอาการปวดที่บริเวณขากรรไกร ปวดที่บริเวณหัวไหล่ หรือมีคลื่นไส้ อาเจียน เหนื่อย ซึ่งทำให้ไม่คิดว่าเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจไ้ด้แก่ 

 • อายุที่มากขึ้น
 • เพศชาย(มักจะเกิดโรคหัวใจในช่วงอายุที่น้อยกว่า)
 • พันธุกรรม
 • สูบบุหรี่
 • คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
 • ความดันโลหิตสูง
 • ไม่ค่อยออกกำลังกาย
 • น้ำหนักเกินมาตรฐาน
 • เป็นโรคเบาหวาน

 จากปัจจัยเสี่ยงที่พบ อาจแบ่งออกเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ และปัจจัยที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นจึงควรแก้ไขในส่วนที่จัดการได้ เช่นการออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่ ควบคุมระดับไขมันในเลือด ซึ่งจะทำให้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดสมองได้

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้หญิง และถ้าพิจารณาจากสาเหตุการตายจากมะเร็งในผู้หญิง มะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการตายอันดับสองรองจากมะเร็งปอด

 บางครั้งความวิตกกังวลว่าจะพบมะเร็งเต้านม ทำให้ผู้หญิงหลาย ๆ คนไม่กล้าไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจ หรือเืมื่อพบว่าเป็นแล้วทำให้มีการตัดสินใจในการเลือกวิธีการรักษาที่่อาจจะเกินกว่าข้อบ่งชี้ตามมาตรฐานหรืออาจจะไม่จำเป็น

ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมได้แก่

 • อายุที่มากขึ้น
 • พันธุกรรม เกือบ 5% ถึง 10% ของมะเร็งเต้านมสัมพันธ์กับความผิดปกติของยีน ที่รู้จักกันดีคือ ยีนที่มีชื่อว่า BRCA1 และ BRCA2 genes
 • ประวัติในครอบครัวมีผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านม
 • เคยเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อน
 • เคยมีประวัติการตัดเชื้อเต้านมผิดปกติ
 • เคยมีประวัติการได้รับการฉายแสงที่บริเวณหน้าอก
 • เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่อายุน้อยกว่า 12 ปี หรือคนที่เข้าสู่วัยหมดประเดือนหลังจากอายุ 55 ปี
 • หญิงที่ไม่เคยมีบุตร
 • เคยได้รับยาบางอย่างเช่นdiethylstilbestrol (DES)
 • ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป
 • อ้วน

 ถึงแม้ว่าในครอบครัวของคุณไม่เคยมีประวัิติเรื่องของมะเร็งเต้านมก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านม ดังนั้น คุณควรพยายาม ควบคุมน้ำหนัก ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ และพบแพทย์เพื่อประเมินความเสี่ยงและตรวจร่างกาย เพื่อที่จะเลือกการตรวจคัดกรองที่เหมาะสมสำหรับคุณ

โรคกระดูกพรุน

อาการหลังค่อม หลังงอ ปวดหลัง หรือการที่กระดูกหักได้ง่ายกว่าปกติ เป็นเรืองที่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงวัย ซึ่งภาวะนี้สามารถป้องกันได้ตั้งแต่ยังสาว เนื่องจากร่างกายจะสร้างมวลกระดูกสะสมไว้จนกระทั่งอายุประมาณ 30 ปี และเมื่อกระดูกไม่สามารถสร้างเพิ่มขึ้นได้ การรักษามวลกระดูกที่มีอยู่เป็นเรื่องที่จะต้องทำต่อเนื่อง โดยการรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอ คือประมาณ 1000 -1200 มิลลิกรัมต่อวัน นอกจากการรับประทานแคลเซียมให้เพียงพอแล้ว การออกกำลังกายชนิดที่ทำให้ร่างกายได้รับน้ำหนัก เช่นการวิ่ง การเดินเร็ว

ไม่มีคำว่าสายไปในการที่จะดูแลกระดูกใ้ห้แข็งแรงเพื่อป้องกันการแตกหัก 

ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคกระดูกพรุนได้แก่ 

 • เพศหญิง
 • อายุที่มากขึ้น
 • โครงร่าง โครงกระดูกที่ค่อนข้างเล็ก
 • คนเอเชียและคนขาวมีความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกพรุน มากกว่า
 • ประวัติโรคกระดูกพรุนในครอบครัว
 • การที่มีประจำเดือนไ่ม่สม่ำเสมอ หรือมีระดับฮอร์โมนเพศต่ำกว่าปกติ
 • การเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน
 • การขาดสารอาหาร
 • การรับประทานยาบางชนิดเช่นยากลุ่มสเตียรอยด์ หรือยากันชัด
 • การสูบบุหรี่
 • การรับประทานแอลกอฮอล์มากเกินขนาด

เมื่อเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน ผู้หญิงควรเริ่มทำการตรวจความหนาแน่นกระดูก

โรคซึมเศร้าDepression

รคซึมเศร้าเป็นโรคที่พบได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเกือบเท่าตัว

ผู้เชียวชาญแสดงความคิดเห็นว่า ผู้หญิงต้องการสายสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในชีวิต ผู้หญิงต้องการที่พึงพิงทางใจ ซึ่งถ้าไม่มีที่พึ่งพิงหรือคนที่คอยเป็นกำลังใจให้ ก็จะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้

บางครั้งการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน อาจจะเป็นปัจจัยกระตุ้นต่อการเกิดภาวะนี้ โดยเฉพาะหลังคลอด หรือเืมื่อเข้าช่วงวัยหมดประจำเดือน 

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้แก่

 • เคยมีประวัติการเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อน
 • มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้า
 • มีประวัติของปัญหาโรคหัวใจ
 • เจ็บป่วยเรื้อรัง
 • มีปัญหาในชีวิตแต่งงาน
 • เคยใช้สารเสพติด
 • มีการใ้ช้ยาบางชนิดที่กระุตุ้นให้เิกิดการซึมเศร้าเช่น ยากันชัก ยาลดความดัน
 • มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิต เช่น การออกจากงาน การเสียคนที่รัก
 • โรคบางโรคจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคซึมเศร้าได้เช่น ไทรอยด์ หรือการขาดวิตามิน
 • การที่เพิ่งผ่านการเจ็บป่วยหนักร้ายแรง หรือการผ่าตัดใหญ่
 • มีประวัติการถูกทารุณในวัยเด็ก
 • เป็นโรคความวิตกกังวล
 • มีความผิดปกติในการรับประทานอาหาร 

เพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้า ผู้เชียวชาญแนะนำให้หากิจกรรมต่าง ๆ ทำ เช่น การทำงาน การเข้าสังคม การทำงานอาสา เลี้ยงสัตว์ พยายามหาเหตุผลในการที่จะลุกขึ้นทำสิ่งต่าง  ๆ 

ความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกาย Autoimmune Diseases

Autoimmune diseases เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกาย ที่ทำลายเซลล์ปกติของร่างกาย มีโรคในกลุ่มนี้มากกว่า 80 ชนิด เช่น โรค SLE โรคไทรอยด์บางชนิด เป็นต้น

และที่สำคัญคือ 75% ของผู้ที่เป็นโรคกลุ่มนี้คือผู้หญิง  ซึ่งโรคกลุ่มนี้ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้หญิงที่เป็นเแย่ลง

สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคในกลุ่มนี้ไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด แต่ปัจจัยในเรื่องของ พันธุกรรม ฮอร์โมน และสิ่งแวดล้อมอาจจะีมีส่วนเกี่ยวข้องได้

เนื่องจากไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนที่บอกได้ ทำให้โรคในกลุ่มนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ยาก

สิ่งที่ทำได้คือหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกาย ควรรีบพบแพทย์

เช่น การมีผื่นผิดปกติ อาการปวดบวมของข้อ น้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่ทราบสาเหตุ อาการบวม ปัสสาวะผิดปกติไป ผมร่วง ซึ่งอาการทั้งหมดนี้เป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้จากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันของร่างกายตัวเอง อย่าเพิกเฉยต่ออาการผิดปกติเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการตรวจเพิ่มเติม จะได้ใ้ห้การรักษาตั้งแต่ระยะแรก


จาำก www.facebook/drcarebear
Create Date : 20 สิงหาคม 2555
Last Update : 20 สิงหาคม 2555 22:31:03 น. 1 comments
Counter : 1256 Pageviews.

 
no comment


โดย: kanokwan IP: 110.168.204.66 วันที่: 21 สิงหาคม 2555 เวลา:5:16:18 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
 

samitivej
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]
Follow Samitivejclub on Twitter

[Add samitivej's blog to your web]

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com
pantip.com pantipmarket.com pantown.com