happy memories
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2557
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
 
7 มีนาคม 2557
 
All Blogs
 
มหาบุรุษรัตโนดม
สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์
เวลาอัพบล็อกเสพงานศิลป์ มีหลายนิทรรศการที่ดีมาก ร่างบล็อกไว้แล้วแต่ไม่มีเวลาอัพ งานหมดเขตไปเสียก่อน งานที่เอามาอัพบล็อกนี้ก็เหมือนกัน เมื่อราว ๆ กลางเดือนมกราฯ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดงานเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ เสียดายที่อัพบล็อกบอกข่าวเพื่อน ๆ ไม่ทัน หาภาพและข้อมูลที่น่าสนใจได้เยอะ เลยอัพลงบล็อกมาให้เอ่านกันค่ะอ่านชีวประวัติโดยละเอียดของท่านได้ที่นี่ค่ะ wikipedia.orgบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๘๗
เสพงานศิลป์ ๘๘
ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประกาศให้เป็นปีแห่งการเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) โดยระหวางวันที่ ๑๑, ๑๖, ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ มีการจัดงาน "มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญของโลก" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีกิจกรรมเพื่อเผยแพร่คุณูปการและภารกิจของสมเด็จพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ด้านต่าง ๆ ผ่านการเสวนา และเปิดนิทรรศการเรื่อง "มหาบุรุษรัตโนดม ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญโลก" ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๑ ชั้น ๔ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัย ตลอดจนชุมชนใกล้มหาวิทยาลัย

แถวหน้า : กรมหลวงวงศาธิราชสนิท, สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์, Eulenbourg ราชทูตปรัสเซีย
แถวหลัง : เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ขำ บุนนาค), เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุญยรัตพันธุ์), ไม่ทราบนามรศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้นำเสนอต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (UNESCO) ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี ๒๕๖๑ ซึ่งครบ ๑๕o ปีที่ท่านได้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระเยาว์ ท่านมีผลงานอัจฉริยะ ๗ ด้าน ประกอบด้วย ด้านกฎหมาย, ด้านวิทยาศาสตร์, ด้านการศึกษา, ด้านวรรณกรรม, ด้านการพัฒนาประเทศ, ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการเสริมสันติภาพและขันติธรรม จนกลายเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ อีกทั้งนำการพัฒนาและเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมือง

สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) แต่งกายชุดนายทหารชั้นสูงอย่างเก่าด้าน รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวถึงแนวทางดำเนินการสู่บุคคลสำคัญของโลกว่า มหาวิทยาลัยได้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเสนอชื่อสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก เพื่อค้นคว้าหลักฐานและรวบรวมข้อมูล คุณูปการของท่าน ซึ่งกระจัดกระจาย ก่อนนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และสรุปส่วนสำคัญที่สุด โดยมี ศ.ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ และ ศ.ประเสริฐ ณ นคร เป็นที่ปรึกษาและประสานกับองค์การยูเนสโก ในปีนี้จะเตรียมข้อมูลให้สมบูรณ์ควบคู่กับทำกิจกรรมเผยแพร่ประวัติและเกียรติคุณในมหาวิทยาลัย จากนั้นขยายสู่ชุมชนโดยรอบและเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนกว่า ๒o แห่ง ในปี ๒๕๕๘ จะนำเสนอข้อมูลตามขั้นตอน มั่นใจว่าปี ๒๕๖๑ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์จะได้รับการประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลก


"ท่านเป็นขุนนางต้นแบบที่ทุกคนควรเดินรอยตามด้านความซื่อสัตย์สุจริต ความรักแผ่นดิน เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง สังคมไทยต้องการคนแบบนี้" รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเน้นย้ำ

พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างยอดปราสาทตามสมเด็จฯ แนะนำกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ "คุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ที่มีต่อประเทศ" เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา หนึ่งในวิทยากรคือ ศ.เกียรติคุณ ดร.ปิยนาค บุนนาค อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สาขาประวัติศาสตร์ไทย เป็นสะใภ้ตระกูลบุนนาคผู้ศึกษาแนวคิดและบทบาทของเสนาบดีตระกูลบุนนาคลึกซึ้ง มีผลงานวิชาการเป็นที่ยอมรับ

เรือสำเภาหลวงที่ต่อออกค้าขายใน รัชกาลที่ ๓อาจารย์ปิยนาคเล่าถึงคุณูปการของท่านว่า ด้านการศึกษาเด่นชัด นอกจากจะเป็นแบบอย่างของบุคคลที่ใฝ่การเรียนรู้ ยังนำสิ่งที่เรียนรู้ตะวันตกกับตะวันออกมาผสมผสานเป็นความรู้ใหม่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน จัดตั้งโรงเรียนในวัง ส่งเสริมให้ลูกหลานและลูกไพร่ทาสที่มีความคิดอ่าน ได้เรียน มีสอนภาษาอังกฤษ อีกความประทับใจการให้สิทธิเสรีภาพสตรี แม้ท่านจะเป็นชายผู้นำ แต่ให้ภรรยาเรียนภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรม

คลองผดุงกรุงเกษม ซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นแม่กองในการขุดด้านการพัฒนาประเทศและส่งเสริมสันติภาพก็โดดเด่น นักวิชาการประวัติศาสตร์ผู้นี้ตอกย้ำว่า ท่านเป็นผู้ประสานความเข้าใจระหว่างชาติตะวันตกกับสยาม อย่างการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างอังกฤษกับสยาม ไทยต้องยกเลิกระบบการค้าผูกขาด ต้องเปิดค้าเสรี มีกลุ่มอนุรักษนิยมไม่เห็นด้วย ท่านซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทน มีส่วนสำคัญประสานและทำการเจรจาตลอด ทำให้รักษาเอกราชไว้ได้ สยามผ่านวิกฤติ เป็นประเทศที่มีเอกราชด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ และเจ้านายพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ แต่อีกกลุ่มคนสำคัญคือ ขุนนางและเสนาบดี โดยเฉพาะช่วง บุนนาค สมเด็จเจ้าพระยาคนสุดท้ายในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ตรามหาสุริยมณฑล สำหรับประกอบอิสริยยศสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
(ภายหลังได้ใช้เป็นตรากระทรวงการคลังก่อนจะเปลี่ยนเป็นตราปักษาวายุภักษ์ในปัจจุบัน)"ในช่วงของการสำเร็จราชการแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕ ทรงพระเยาว์ ท่านมีอำนาจบารมี แต่ก็ไม่ได้ยึดพระราชอำนาจอย่างเผด็จการ ท่านบอกแค่นี้ก็พอแล้ว และได้รับการสั่งสอนจากตระกูลให้จงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรี ประกอบกับท่านได้คบค้าสมาคมกับตะวันตก อ่านตำราต่างประเทศ เห็นว่าหากบ้านเมืองเกิดความขัดแย้งภายในเมื่อใด ตะวันตกเข้ามาแทรกแซงและเขมือบดินแดนสยาม ยึดเป็นเมืองขึ้นแน่นอน ท่านมองการณ์ไกล" อาจารย์ปิยนาคเผยแนวคิดขุนนางไทยชั้นสูงผู้นี้ แสดงถึงความภักดีและยึดผลประโยชน์บ้านเมืองเป็นสำคัญ ต่างจากผู้นำประเทศไทยในเวลานี้"


ด้านอาจารย์พลาดิศัย สิทธิธัญญกิจ นักวิชาการประวัติศาสตร์ กล่าวยกย่องในเวทีเดียวกันนี้ว่า สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ถือเป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง ถึงเวลาแล้วที่ต้องได้รับการยกย่อง ท่านเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่ ๑ เข้ารับราชการตั้งแต่ปลายรัชกาลที่ ๓ เป็นมหาดเล็กคู่บุญ ชอบศึกษาความรู้สมัยใหม่ ทำให้ท่านมีความสามารถและใช้ภาษาได้ดี เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาทำสนธิสัญญากับประเทศต่าง ๆ แล้วยังมีด้านศิลปวัฒนธรรม ท่านเอาใจใส่ฟื้นฟูวงดนตรีไทย สนับสนุนละคร และยังสนใจแปลวรรณกรรมจีน แปลทั้งหมด ๑๙ เรื่อง งานช่างในรัตนโกสินทร์ ท่านได้รับความไว้วางใจให้เป็นแม่กองควบคุม


"นอกจากนำเสนอให้ยูเนสโกประกาศเป็นบุคคลสำคัญของโลกแล้ว ควรทำจดหมายเหตุสมเด็จพระเจ้าบรมมหาศรีสุริวงศ์ (ช่วง บุนนาค) รวบรวมเอกสารที่กระจายและเอกสารที่คนในตระกูลรับช่วงสืบต่อกันมา เพราะสังคมไทยยังรู้จักมหาบุรุษน้อยเกินไป" อาจารย์พลาดิศัยฝากทิ้งท้าย เชื่อว่าปีแห่งการเชิดชูเกียรติ มีกิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้คนไทยรับรู้พระอัจฉริยภาพ ตลอดจนประวัติของมหาบุรุษผู้นี้เพิ่มขึ้น."


มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดงาน "มหาบุรุษรัตโนดมผู้สำเร็จราชการแผ่นดินสู่บุคคลสำคัญของโลก" เชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงาน "มหาบุรุษรัตโนดมผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน สู่บุคคลสำคัญของโลก" เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)"ผู้มีคุณูปการ ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยได้นำเสนอต่อองค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ ยูเนสโก (UNESCO) ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของโลกในปี ๒๕๖๑ ด้วยผลงานอัจฉริยะทั้ง ๗ สาขาประกอบด้วย สาขากฎหมาย, สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาการศึกษา, สาขาวรรณกรรม,สาขาการพัฒนาประเทศ, สาขาศิลปวัฒนธรรม และสาขาขันติธรรมและสันติภาพจนเป็นที่กล่าวขานและยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก


งานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑, ๑๖, ๑๘-๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเพื่อแสดงความเป็นอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนนำเสนอประวัติความเป็นมา และความสำเร็จที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ o-๒๔๗๓-๗ooo ต่อ ๑๑๑๕ หรือ ชมรายละเอียดการจัดงานที่เว็บไซต์ bsru.ac.th

พิพิธภัณฑ์บ้านเอกะนาค มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาภาพและข้อมูลจาก
thaipost.net
naewna.com
wikipedia.org
prvariety.com
thanonline.com
เฟซบุค Chongcoinfo
กระทู้ภาพเก่าเล่าเรื่องฯ
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ somjaidean100


Free TextEditor

Create Date : 07 มีนาคม 2557
Last Update : 7 มีนาคม 2557 9:40:29 น. 26 comments
Counter : 7594 Pageviews.

 

สวัสดีครับคุณไฮกุ

อ.เต๊ะมาแสดงความยินดี และขอบคุณสำหรับคำอวยพร แล้วก้โหวตด้วยนะครับ
อ.เต๊ะ ก็ขอให้คุณไฮกุมีแต่ความสุข คิดทำสิ่งใด ก็ขอให้สมปรารถนาทุกประการเลยนะครับ

สมัยโบราณนี่ เราก็มีเจ้าฟ้า เจ้าพระยาที่ทรงพระปรีชาสามารถมากเลยนะครับ เป็นที่น่าภูมิใจกับประเทศชาติและลูกหลานที่สืบทอด วงศ์ตระกูลมาจนปัจจุบัน เลยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

โดย: multiple วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:12:20:45 น.  

 


*~*~*~*..ขอให้มีความสุข สดใส..หัวใจเบิกบาน..*~*~*~*

..HappY BrightDaY..โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:16:07:33 น.  

 
สวัสดียามบ่ายๆ ค่ะ
ทำไมไม่มีคนดีๆ อย่างนี้เยอะๆ น้า บ้านเราจะได้เจริญขึ้น (ทั้งวัตถุและจิตใจ) ไม่ต้องย่ำอยู่กับที่หรือถอยหลังลงคลองเหมือนทุกวันนี้โดย: ประกายพรึก วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:16:53:29 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ พอว่างมาอัพเดทบล๊อก
จึงแวะมาเยี่ยม อ่านสาระดีๆข้อมูลละเอียดอย่างย่อๆในเอนทร๊ย์นี้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เป็ดสวรรค์ Funniest Blog ดู Blog
เริงฤดีนะ Topical Blog ดู Blog
คนบ้า(น)ป่า Music Blog ดู Blog
LoveParadise Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog

ทราบประวัติเรื่องราวดีๆที่เราไม่ค่อยมีโอกาสได้อ่านแบบนี้เลยค่ะ
นึกถึงวัน-เวลาความเจริญรุ่งเรืองในอดีตเลย...ขอบคุณมากค๊า


โดย: tui/Laksi วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:21:49:48 น.  

 
อาจารย์เต๊ะ...ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะมาเจิมบล็อก แสดงความยินดีและโหวตให้นะคะ

คิดเหมือนอ.เต๊ะบอกเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินของไทย รวมไปถึงพระราชวงศ์ทรงทำและคิดเพื่อคนไทยจริง ๆ อันนี้คิดเทียบกับประเทศอื่นที่มีระบอบกษัตริย์ด้วยกัน นับเป็นบุญของคนไทยจริง ๆ ค่ะ

ดอกไม้แจกันที่หอบมาฝากสวยได้ใจจริง ๆ ขอบคุณมากนะคะ


คุณต้นกล้า...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันค่ะ


คุณปุ๋ย...จะว่าจิตใจคนสมัยนี้แย่กว่าสมัยก่อนก็คงไม่ผิดค่ะ แต่เราก็ยังเชื่อว่ายังไงเมืองไทยก็มีคนดีมากกว่าคนชั่ว ไม่งั้นประเทศคงอยู่ไม่ได้แน่


คุณตุ้ย...ขอบคุณที่แวะมาหาและโหวตให้จ้า

โชคดีที่ทำบล็อกเสพงานศิลป์ เลยมีโอกาสตระเวนเวบไซด์หางานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมาอัพเดทให้เพื่อน ๆ ทราบกัน เจองานนี้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละค่ะ หารูปและข้อมูลไว้เรียบร้อย มัวแต่ยุ่ง ๆ เลยอัพบล็อกไม่ทัน งานหมดเขตซะก่อน แต่เสียดายรูปกับข้อมูลก็เลยเก็บไว้มาอัพลงบล็อกใหม่

พอจะรู้ประวัติของท่านมาบ้าง แต่เพิ่งจะรู้ว่าท่านเก่งถึงขั้นอัจฉริยะ มีความสามารถหลากหลายด้านขนาดนี้


โดย: haiku วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:22:42:45 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
moresaw Funniest Blog ดู Blog
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Photo Blog ดู Blog
Nongpurch Travel Blog ดู Blog
mastana Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
บอกตามตรงว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักท่านมาก่อนค่ะ
แต่พอมาอ่านบล๊อกนี้ บุ๊งทึ่ง และ ประทับใจมากๆ
โดยเฉพาะในส่วนที่บอกว่า ท่านไม่สนใจจะยึดอำนาจแต่อย่างใด
เพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประทับใจมากๆๆๆ ค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:23:11:14 น.  

 

---------------------
แวะมาSAY GOOD NIGHT ระลึกถึงอยู่เสมอค่ะคุณไฮกุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 7 มีนาคม 2557 เวลา:23:38:22 น.  

 


ขอบคุณกำลังใจและคะแนนโหวตให้บล็อกป้าพรด้วยค่ะ มาอ่านแล้วได้

ความรู้ประวัติศาสตร์ดีค่ะตอนเด็กๆไม่ค่อยสนใจประวัติศาสตร์จำไม่ค่อยได้

โหวตค่ะ

haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:11:09:41 น.  

 
เป็นช่วงของประวัติศาสตร์ไทยที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่งครับ
haiku Art Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:11:32:10 น.  

 
เคยได้ยินชื่อช่วง บุนนาคบ่อยครับ แต่ไม่เคยรู้อะไรมากไปกว่าได้ยินชื่อเลย วันนี้รู้เพิ่มขึ้นแล้ว มหาบุรุษผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ร.5 นี่เอง ขอบคุณคุณไฮกุที่รวบรวมเรียบเรียงนำมาแบ่งปันครับ :)


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:12:50:41 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ อ่านแล้วประทับใจในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์มากค่ะ
ท่านเป็นคนดีจริงๆ น่าชื่นชม อ่านแล้วขนลุก
อยากให้บ้านเมืองเรามีคนอย่างท่านเยอะๆจัง

นางแย้มจะว่าคล้ายดอกกุหลาบเล็กๆก้คล้ายค่ะ
คล้ายมะลิซ้อนก็คล้าย ดอกเค้าสวยอ่อนหวานมาก
อีกทั้งกลิ่นหอมเย็นๆแบบดอกไม้ไทย ชื่นใจดีค่ะ
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะคะ
ไล้ค์ไว้ก่อนค่ะ


โดย: mambymam วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:14:19:01 น.  

 
ยินดีกับคุณไฮกุด้วยนะคะ
เป็นบล็อกที่มีประโยชน์มากค่ะ
ทำให้คนไทยได้รู้จักบุคคลสำคัญของไทยและของโลกค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:18:30:27 น.  

 
คุณไฮกุเรียบเรียงมาอย่างละเอียด
ภาพในบล๊อกก็เป็นภาพที่หาชมยากนะคะ
กด like ก่อนค่ะ

ขอบคุณที่แวะทักทายต๋า
ขอแสดงความยินดีกับคุณไฮกุอีกครั้ง
ขอแอดด้วยเลยนะคะ แล้วต๋าแวะมาใหม่ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:19:35:00 น.  

 
มาติดตามค่ะ
ชอบเรื่องเก่า
เรืองในอดีตแบบนี้

ขอบคุณค่ะที่รวบรวมมาให้ชม


โดย: ป้าคาล่า วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:20:33:46 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณโหวตและไลท์ให้ค่ะ ตามมาอ่านประวัติบุคคลสำคัญได้ความรู้มากมายค่ะ ขอบคุณนะคะที่ไปค้นคว้าหามาให้อ่านค่ะ
โหวตและไลท์ให้นะคะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หมอหว่อง Diarist ดู Blog
เศษเสี้ยว Photo Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

หลับฝันดีค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:21:09:46 น.  

 
วันนี้แวะมาแสดงความยินดีกับคุณไฮกุ ที่ได้รับสายสะพายนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าบล๊อกเลยค่ะ เลยมาแสดงควมยินดีช้าไปหน่อยนะคะ
และยังไม่มีเวลาอ่านบล๊อกนี้เลยค่ะ ไว้มีเวลาจะมาอ่านย้อนหลังนะคะ

โดย: ดาวริมทะเล วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:21:21:39 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ


 haikuArt Blogดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

ขอบคุณเช่นกัน
บล็อคคุณไฮกุก็เป็นบล็อคคุณภาพ ช่างสรรหางานศิลปะที่หาดูได้ยากมาให้ชมเสมอ
และจะเป็นกำลังใจให้ต่อไป
โหวตและไลท์


โดย: pantawan วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:23:03:04 น.  

 
ชอบอ่านประวัติศาสตร์ เลยคุ้นนามท่านเหล่านี้อยู่ครับ

ตระกูลบุนนาคนี่ โด่งดังและมีอิทธิพลกับการเลือกรัชกาลมากมาย


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 9 มีนาคม 2557 เวลา:0:06:19 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
จารุพิชญ์ Diarist ดู Blog
ดรสา Blog about TV ดู Blog
กิ่งฟ้า Literature Blog ดู Blog
tifun Home & Garden Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
--------------------------------
แวะมาส่งกำลังใจค่ะคุณไฮกุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 9 มีนาคม 2557 เวลา:1:56:53 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ


โหวตบล็อกศิลปะให้เลยครับคุณไฮกุ
ไปเชียงรายทริปนี้ได้ไปบ้านดำด้วย
เดี๋ยวจะนำภาพมาฝากกันนะครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2557 เวลา:6:11:45 น.  

 
คุณบุ๊ง & คุณหยี & คุณแดหวา...เราพอรู้ประวัติท่านมาบ้าง ท่านเป็นคนเก่งและจงรักภักดีเป็นที่สุด ท่านเคยเป็นถึงผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน เรียกว่าเป็นคนที่มีอำนาจที่สุดในแผ่นดินก็ว่าได้ แต่ก็ไม่สนใจจะใช้อำนาจเพื่อตัวเองและพวกพ้อง ชื่นชมและยกย่องท่านมาก ๆ เลยค่ะ

ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


ครูเกศ...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันและโหวตให้ค่ะ


ป้าพร...ตอนเรียนก็ไม่ค่อยสนใจวิชาประวัติศาสตร์เท่าไหร่เหมือนกันค่ะ ทำสอบได้ไม่เกินครึ่งประจำ แต่พอโตขึ้นได้อ่านประวัติศาสตร์แล้วรู้สึกว่าน่าสนใจมาก ทำให้ได้เรียนรู้ความเป็นมาเป็นไปของประวัติศาสตร์ แล้วยิ่งดีใจที่พอมาอัพบล็อกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วเพื่อน ๆ ชอบกัน

ขอบคุณมากที่โหวตให้ค่า


คุณIM…ขอบคุณมากที่โหวตให้นะคะ


คุณแหม่ม...เราก็ยังเชื่อว่าคนดีในเมืองไทยมีเยอะกว่าคนชั่วค่ะ ไม่งั้นประเทศคงพังไปนานแล้ว แต่ตอนนี้มันเป็นยุคที่คนดีไม่มีอำนาจ ไม่มีโอกาสปกครองแผ่นดิน ประเทศก็เลยถอยหลังลงคลองอยู่แบบนี้แหละค่ะ

เห็นดอกนางแย้มในบล็อกคุณแหม่มแล้วชอบมากเลยค่ะ เราบอกว่าเหมือนกุหลาบ พอคุณแหม่มบอกว่าเหมือนมะลิซ้อน เราก็ว่าใช่เลย ไว้จะลองหามาปลูกที่บ้านดู แต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าเพราะที่ปลูกต้นไม้อยู่ดาดฟ้า อากาศร้อนมากกกกก ถ้าปลูกแล้วรอดจะถ่ายรูปไปโชว์นะคะ

ขอบคุณมากที่กดไลค์ให้ค่ะ


คุณโอ...ขอบคุณมากนะคะที่แวะมาแสดงความยินดี ดีใจที่คุณโออ่านบล็อกนี้แล้วชอบ ได้สายสะพายศิลปะมาหลายปีติดต่อกัน ได้กำลังใจในการเขียนบล็อกมาก ตั้งใจว่าจะเขียนบล็อกให้ดียิ่งขึ้น หาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะมาฝากคุณโอและเพื่อน ๆ อีกค่ะ


คุณต๋า...ขอบคุณมากที่แวะมาอ่านบล็อกนี้แล้วกดไลค์ให้&แอดบล็อกนะคะ เราก็แอดบล็อกคุณต๋าเรียบร้อยแล้วค่ะ


คุณตุ๊ก...ขอบคุณที่แวะมาอ่านบล็อกนี้ค่า


คุณกิ่ง...ขอบคุณคุณกิ่งมาก ๆ ที่กดทั้งไลค์และโหวตให้นะคะ


คุณดาว...ขอบคุณมากที่แวะมาแสดงความยินดีนะคะ คุณดาวอย่าโหมงานหนักเกิน รักษาสุขภาพด้วยค่ะ


คุณปาน..บล็อกคุณปานก็เป็นบล็อกสุขภาพที่ดีมาก ๆ แวะไปอ่านทีไรก็ได้ความรู้และข้อมูลสุขภาพดี ๆ ติดกลับมาเสมอ ขอบคุณมากที่กดไลค์และโหวตให้นะคะ


คุณก๋า...ดีใจที่คุณก๋ากลับมาแล้ว เราเคยเห็นบ้านดำแต่ในทีวีไม่ก็นสพ. ประทับใจมาก ๆ ขอบคุณล่วงหน้าที่จะอัพภาพลงบล็อกนะคะ ปูเสื่อรอชมตั้งแต่ตอนนี้เลย ถ้าคุณก๋าอัพบล็อกเมื่อไหร่ อย่าลืมแวะมาเคาบอกด้วยเน้อ


โดย: haiku วันที่: 9 มีนาคม 2557 เวลา:11:36:39 น.  

 
มาแบบเมาๆสองครั้งแล้ว จะมาตอบอะไรก็
นึกไม่ออกมึนๆซะงั้น พักนี้งานเยอะไปหน่อย

เรื่องช่วยคิดงานแปลนั้นยินดีมาก แต่ก็ไม่ได้
รอบรู้ไปทุกอย่างเลยครับ โดยเฉพาะงานเด่นๆ
ดังๆอย่างของท่านบาโซเนี่ย ต้องค้นคว้ากัน
มากทีเดียว

ไลค์ไว้ก่อนครับา
โดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 11 มีนาคม 2557 เวลา:18:17:09 น.  

 
ขอบคุณพี่หนูหล่อมากนะคะที่แวะมากดไลค์ให้ และที่กรุณาให้คำปรึกษาเรื่องแปลภาษานะคะ ถ้าแปลแล้วติดขัดอะไรจะหลังไมค์ไปหาค่ะ


โดย: haiku วันที่: 11 มีนาคม 2557 เวลา:21:16:03 น.  

 
ถ้าพลาดตอนนี้ไป คงเสียดายมากค่ะ

เคยดูเค้านำชมพิพิธภัณฑ์ฯ ทางทีวี จำได้ติดตา ว่าอยู่ในความดูแล มรภ. สมเด็จเจ้าพระยา คิดเหมือนกันว่าจะเข้าไปชมให้ได้ ขอถ่ายรูปด้านนอกก็ยังดี นานแล้ว... จนลืมไปเลยค่ะ

ขอบคุณ คุณไฮกุค่ะ นิทรรศการจบไปแล้วก็ไม่เป็นไร ได้ชมที่นี่ก็ยังดีค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 27 มีนาคม 2557 เวลา:12:31:26 น.  

 
ตอนนี้่ ยังไม่ได้โหวตค่ะ ต้องมา...


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
schnuggy Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 30 มีนาคม 2557 เวลา:13:54:56 น.  

 
ขอบคุณคุณหนูมากนะคะที่แวะมาโหวตบล็อกนี้ให้


โดย: haiku วันที่: 1 เมษายน 2557 เวลา:19:20:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.