happy memories
Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
28 กรกฏาคม 2561
 
All Blogs
 
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๗ (B รียูเนี่ยน ๑๔)
"ลูกหลานชาวนา" ศิลปิน บุญนำ สาสุด
ได้รับรางวัลช้างเผือกประจำปี ๒๕๖๑Romance - Yuhki Kuramotoปีนี้อัพบล็อกนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกไม่ทัน งานจัดแสดงเมื่อต้นปี ตั้งแต่ ๗ เมย.-๒๔ มิ.ย. ทีแรกกะว่าจะอัพเมื่อเดือนที่แล้วก่อนนิทรรศการจะวาย แต่งานยุ่งหัวฟู พอดีมีเหตุการณ์ทีมหมูป่าติดถ้ำ อัพเรื่องเดียวกัน ๖ บล็อกรวด ช่วงนี้ได้หยุดยาวสามสี่วันเลยมีเวลาเขียนบล็อกจนเสร็จ ผลงานศิลปะที่จัดแสดงมีเกือบ ๖๐ ชิ้น เก็บภาพมาได้ไม่ครบ ส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่ได้รับรางวัล ผลงานแต่ละชิ้นงามได้ใจทั้งนั้นเลยค่ะ


เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลงานศิลปกรรมในแนวเสมือนจริง และทรงเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๗ ภายใต้หัวข้อ “แรงบันดาลใจจากทุกคนเพื่อชุมชนยั่งยืน” โดยมีความมุ่งหมายให้ศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) ได้ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันมีความบันดาลใจมาจาก กรอบแนวความคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนลงมือทำ เอกชนขับเคลื่อน รัฐบาลสนับสนุน” โดยเน้นย้ำความสำคัญของการเชื่อมโยง “วิถีการเกษตร” สู่ “การแปรรูปผลิตผล” และ “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” เพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชน ให้ประชาชนมีความสุข ด้วยรูปแบบของธุรกิจชุมชน ตามแนวคิดของโครงการประชารัฐสามัคคี

การสานพลังประชารัฐ ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความมุ่งหมายในการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ประชาชนในชุนชนสามารถดำรงชีวิตตามวิถีของตนเองได้อย่างพอมี พอกิน พอใช้ มีความเป็นอยู่สุขสบายตามอัตภาพ มีการนำเอาผลงานศิลปะ ผลงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ วิถีทำกิน วัฒนธรรมการกิน หรือหัตถกรรมแบบพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้ในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้หล่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง

ในวันงานมี นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ไทยเบฟฯ ตลอดจนคณะผู้จัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๗ แก่ผู้ได้รับรางวัล จำนวน ๒๑ ราย จากนั้นเสด็จฯ ไปทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๗​ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์แมว ซึ่งเป็นแมวสีชมพูที่ยืนอยู่ด้านหลังอาหารกระป๋องวางเรียงรายอยู่ พร้อมข้อความว่า “เลี้ยงแมว” ก่อนทอดพระเนตรนิทรรศการ และเสด็จฯ กลับ

ด้าน นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปกรรม บริษัทไทบเบฟฯ กล่าวว่า การประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเกิดขึ้นจากความตั้งใจของบริษัทไทยเบฟในการเฟ้นหาศิลปินไทยรุ่นใหม่ที่มีทักษะความสามารถทางศิลปะอันโดดเด่น ในการสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art) โดยยึดถือความเหมือนจริงเป็นแก่นสำคัญ เพื่อให้ผลงานศิลปะเหล่านี้เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยให้ขยายไปสู่การรับรู้ของสังคมในวงกว้าง ทั้งนี้ สำหรับการประกวดครั้งนี้มีศิลปิน จำนวน ๑๕๐ คนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๕ ชิ้น โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน ๒๐ ชิ้น และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการจำนวน ๓๗ ชิ้น รวมผลงานจัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น ๕๗ ชิ้น

พระฉายาลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
matichon.co.th
เพจนิทรรศการ
นายสิปปกร แก้วท่าไม้ อายุ ๑๖ ปี เจ้าของผลงาน “ดวงจิตแห่งความพอเพียง” คว้ารางวัล CEO AWARD รับเงินรางวัล ๒๕๐,๐๐๐ บาท กล่าวว่า นี่ถือเป็นผลงานศิลปะของตนที่ได้รับรางวัลครั้งแรก โดยเป็นภาพเทคนิคสีอะครีลิคบนลินิน ที่อธิบายว่าเมื่อเราสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เราก็จะค้นพบวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และค้นพบปรัชญาแห่งความสุข ซึ่งจะทำให้ชีวิตได้พบกับสิ่งดีงามที่แท้จริง ใช้ความพอเพียงเป็นแสงนำทางการใช้ชีวิตของชุมชน โดยวาดพระพุทธรูปที่ยอดดอกบัว เสมือนเป็นแสงนำทาง และตะเกียงดอกบัว เหมือนเป็นการสักการะบูชา อย่างไรก็ดี ตนกำลังเรียนโฮมสคูล ซึ่งมีคุณพ่อ(สุรเดช แก้วท่าไม้ อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) เป็นผู้สอนเทคนิคนี้ ขณะที่ปีหน้าตนจะไปศึกษาต่อด้านดนตรีตามที่ชื่นชอบ ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา

นายบุญนำ สาสุด เจ้าของผลงาน “ลูกหลานชาวนา” ได้รับรางวัลช้างเผือก ครั้งที่ ๗ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท กล่าวด้วยสีหน้าปลาบปลื้มว่า ผลงานชิ้นนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากชุมชนของตน ที่ประกอบอาชีพหลักคือ ทำไร่ ทำนา ส่วนตัวยังเป็นคนชื่นชอบงานด้านจิตรกรรมวาดรูป และชอบบรรยากาศในชุมชนของ จึงวาดผลงานชิ้นนี้ออกมา ซึ่งใช้ระยะเวลา ๒ เดือน ทั้งนี้ ผลงานบอกเล่าผ่านภาพวาดเทคนิคสีน้ำมันถึงบรรยากาศในชุมชนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ก็จะเป็นอีกหนึ่งความสุขของเกษตรกร ญาติพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงมาร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ลูกหลานก็ได้ออกทุ่งเล่นสนุกสนาน ซึมซับบรรยากาศช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นดั่งท่วงทำนองเสียงเพลงแห่งความสุขของท้องทุ่ง ที่ซึมซับผ่านจิตใจในวิถีชนบท เป็นภาพจริงในชุมชนที่ตนนำมาปรุงแต่งอีกเล็กน้อย เพื่อความสวยงาม

นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ เจ้าของผลงาน “ลงแขก” คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๕๐๐,๐๐๐ บาท กล่าวว่า ตนได้นำเรื่องราวความประทับใจในกิจกรรมการลงแขกเกี่ยวข้าวของสังคมชนบทอีสานของตัวเอง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์วิถีสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยผ่านเทคนิคกระบวนการเย็บปักเส้นด้าย ร้อยเรียง เรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ ผสานพลังความสามัคคี ก่อเกิดความสุขของการร่วมแรงร่วมใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายใต้การใช้ชีวิตที่เรียบง่าย สามารถปรับประยุกต์วิถีชีวิตให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างกลมกลืน โดยยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ตรัสถึง ความพอเพียงสร้างได้ก็ต่อเมื่อคนในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นประโยคที่จุดประกายความคิดให้เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมจากส่วนรวม


๑๐๑๑๑๒

๑๓

๑๔

๑๕๑๖๑๗

๑๘

๑๙

๒๐๒๑

๒๒
๒๓๒๔

๒๕๒๖

๒๗

๒๘

๒๙

๓๐

๓๑

๓๒๓๓๓๔๓๕๓๖๓๗

๓๘

๓๙


บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor
Create Date : 28 กรกฎาคม 2561
Last Update : 28 กรกฎาคม 2561 10:46:54 น. 0 comments
Counter : 2377 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณผีเสื้อยิปซี, คุณmambymam, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณInsignia_Museum, คุณALDI, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณวลีลักษณา, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณtuk-tuk@korat, คุณtoor36, คุณRananrin, คุณเรียวรุ้ง, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณnewyorknurse, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณเนินน้ำ, คุณกะว่าก๋า, คุณkatoy, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสองแผ่นดิน, คุณruennara, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณSweet_pills, คุณหอมกร, คุณkae+aoe, คุณmariabamboo, คุณmoresaw, คุณชีริว, คุณเกศสุริยง, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณจอมใจจอมมโน, คุณก้นกะลา, คุณTui Laksi, คุณRinsa Yoyolive, คุณmcayenne94, คุณตะลีกีปัส, คุณsawkitty, คุณThe Kop Civil


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.