happy memories
Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
24 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดแถลงข่าว การประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีมติเห็นชอบ ผลการพิจารณา คัดเลือกบุคคล ให้ได้รับรางวัล ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ทุกท่านผลงานมีความโดดเด่น เตรียมขอพระบรมราชานุญาต เข้ารับเข็มเชิด-โล่ชูเกียรติ ตามที่ คณะอนุกรรมการอำนวยการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นำเสนอ จำนวน ๑๒ ราย ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๔ ราย แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

ประเภทวิจิตรศิลป์ ๒ ราย ได้แก่ นายชิน ประสงค์ (ประติมากรรม ) และ นายปริญญา ตันติสุข (จิตรกรรม)

ประเภทประยุกต์ศิลป์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางคำปุน ศรีใส (ประณีตศิลป์-ทอผ้า) และ นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี (สถาปัตยกรรมภายใน) 


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายจำลอง ฝั่งชลจิตร และ นายเสน่ห์ สังข์สุข สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๖ ราย แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ประเภทดนตรีไทย นาฎศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายวิโรจน์ วีระวัฒนานนท์ (ลิเก) และ นางกั้น เชาวพ้อง (โนรา) ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสุคนธ์ พรพิรุณ (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล) และ นายประภาส ชลศรานนท์ (ผู้สร้างสรรค์งานบันเทิงและดนตรีไทยสากล) และ ประเภท ภาพยนตร์ และละคร ได้แก่ นางสมสุข กัลย์จาฤก (ละครวิทยุ-ละครโทรทัศน์) และ นางเอก ชาวราษฎร์ หรือ เพชรา เชาวราษฎร์ (ภาพยนตร์)


หลังจากนี้ ทาง สวธ. จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้ง ๑๒ ราย เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในเวลาที่ ทรงพระกรุณาฯ โปรดเกล้าฯ ต่อไป ทั้งนี้การประกาศ ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน ๓๐๗ ราย เสียชีวิต ๑๕๐ คน ยังคงมีชีวิตอยู่ ๑๖๗ คน 

"ที่ประชุมมีการอภิปราย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อย่างเข้มข้น จนมีมติให้ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ โดยทุกท่านมีความโดดเด่น ยกตัวอย่างเช่น นายชิน เป็นผู้มีผลงานดีเด่น มีผลงานสะสมหลากหลาย เป็นผู้ออกแบบควบคุมการก่อสร้างพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระอนุสาวรีย์ รูปปั้น รูปหล่อ อยู่เกือบทั่วประเทศ นายปัญญา มีภาพวาดได้รับการยกย่องต่อเนื่องมาหลายสิบปี แม่คำปุน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้า มีการตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ นายคงศักดิ์ เป็นสถาปนิกเอก มีผลงานโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศ โดย เป็นผู้ออกแบบ ตกแต่งพระราชวัง พิพิธภัณฑ์อาคาร สถานที่ ของบุคคลสำคัญต่าง ๆ ทั่วโลก ขณะที่นาย จำลอง มีผลงานเด่น การเขียนเรื่องสั้น มากมายต่อเนื่องหลายสิบปี เป็นที่รู้จักในวงการนักเขียน ผลงานได้รับการยกย่อง เคยเข้าประกวด และรางวัลมากมาย และ นายเสน่ห์ เป็นนักประพันธ์ฝีมือเอก ผลงานเรื่องสั้น ได้รับการยกย่อง หลายเรื่องและได้แปล ไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็น ผู้แปลหนังสือต่างประเทศ” นายวิษณุ กล่าว 


รองนายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า ขณะที่ ถ้าเอ่ยชื่อเอก ชาวราษฎร์ หลายคนอาจไม่รู้จัก แต่สิ่งที่ประทับใจคนไทยมาตลอดกาลคือ เป็นนางเอกภาพยนตร์ขวัญใจคนไทย เพราะรู้จักกันในนาม "เพชรา เชาวราษฎร์ " ท่านได้แสดงภาพยนตร์มาประมาณ ๓๐๐ เรื่อง ประสบความสำเร็จงดงามทุกเรื่อง ทำกำไรให้ผู้สร้างภาพยนตร์ เป็นที่กล่าวขาน แม้ชาวบ้านในชนบทไม่มีโอกาสดูภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ ได้ดูหนังกลางแปลง แต่ชื่อ เพชรา เชาวราษฎร์ เป็นที่ติดปาก ติดอกติดใจคนไทยเรื่อยมา

"แม้ท่านหยุดการแสดงไประยะหนึ่งแล้ว ด้วยปัญหาสุขภาพด้านดวงตา แต่ก็ยังอยู่ในวงการบันเทิง อยู่เบื้องหลังการจัดรายการเพลงทางสถานีวิทยุ และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ประสงค์จะเข้าสู่วงการภาพยนตร์ รวมทั้งอยู่เบื้องหลังงานภาพยนตร์หลายชิ้น จึงถือว่า ยังทำงานอย่างต่อเนื่อง เพียงเอ่ยถึงชื่อ ทุกคนจดจำไม่หายจากความทรงจำ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จึงมีมติเอกฉันทน์ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑” นายวิษณุ กล่าว


ส่วน นายคงศักดิ์ ยุกตะเสวี ผู้รับการประกาศเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน) กล่าวว่า รู้สึกดีใจมาก เพราะการได้เป็นศิลปินแห่งชาติกับคนที่ทำงานด้านการออกแบบงานออกแบบภายในถือเป็นเรื่องยาก และน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ที่ประกอบอาชีพด้านนี้มีกำลังใจที่จะทำงานไม่ใช่เพียงเชิงพาณิชย์ แต่ยังสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติได้ และส่วนตัวภูมิใจทุกครั้งที่ได้รับเกียรติจากนานาประเทศให้ไปร่วมออกแบบพระราชวังต่าง ๆ ทั้งพระราชวังสุลต่านมาเลเซีย บ้านพักตากอากาศวลาดิเมียร์ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย พระราชวังแห่งกษัตริย์บาห์เรน รวมถึงอาคาร โรงแรมในต่างประเทศที่เคยมีส่วนทำงานมาแล้วกว่า ๒๕ ประเทศ

"การทำงานที่ผ่านยึดหลักการทำงานที่ไม่หวังเพียงด้านธุรกิจอย่างเดียว แต่คำนึงคุณภาพและรายละเอียดของงานและการให้บริการให้หลัก ซึ่งงานต่าง ๆ ที่ได้ทำยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ยกระดับความสามารถของนักออกแบบชาวไทยในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้" ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมภายใน) กล่าว


ซึ่งผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่ อีกทั้งค่ารักษาพยาบาลว่าด้วยเงินสวัสดิการเว้นแต่มีสิทธิ์เบิกจากหน่วยงานอื่นโดยให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีงบประมาณ อีกทั้งได้ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบภัยครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงรายละไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง หากเสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพรายละ ๒๐,๐๐๐ บาทและเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ซึ่งเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติปีนี้ใช้หลักเกณฑ์ ๓ หลักด้วยกันคือ ๑. คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ ต้องเป็นผู้ถ่ายทอดเผยแพร่ เป็นต้นแบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรม ทุ่มเทเสียสละเพื่องานศิลป ทำประโยชน์ต่อสังคมและมนุษย์ชาติ ๒. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติซึ่งผลงาน ต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความจริง ความงาม อารมณ์และคุณค่าทางจิตวิญญาณแสดงออกถึงแนวคิดการสร้างพลังความรู้ พัฒนาสติปัญญาแก่มนุษย์ชาติและ ๓. การเผยแพร่และการยอมรับคุณค่าผลงาน ของศิลปินแห่งชาติโดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีการเผยแพร่ผลงานและได้รับการยอมรับคุณค่าในผลงานเป็นผลงานที่ได้รับการจัดแสดง ถ่ายทอด เผยแพร่ต่อสาธารณะชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิงที่มาที่ไปและเป็นผลงานได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับภูมิภาคระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มาแล้ว


บีจีจากคุณชมพร


Free TextEditor

Create Date : 24 เมษายน 2562
Last Update : 24 เมษายน 2562 22:27:54 น. 0 comments
Counter : 1637 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณชีริว, คุณกะว่าก๋า, คุณkae+aoe, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณหอมกร, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณสองแผ่นดิน, คุณเรียวรุ้ง, คุณเริงฤดีนะ, คุณSweet_pills, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณJinnyTent, คุณThe Kop Civil, คุณ**mp5**, คุณดาวริมทะเล, คุณnewyorknurse, คุณล้งเล้งลัลล้า, คุณTui Laksi, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณmambymam, คุณเนินน้ำ, คุณก้นกะลา, คุณmelody_bangkok, คุณวลีลักษณา, คุณALDI, คุณtuk-tuk@korat, คุณRinsa Yoyolive


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.