happy memories
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
24 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 
ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๔เมื่อเช้าอ่านนสพ. เจอข่าวกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่่ นำผลงานของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่านมาจัดแสดงเก้าวันติดต่อกัน เริ่มวันที่ ๒๕ ก.พ. ถึง ๕ มี.ค. ปีนี้มีนักแสดงอาวุโสสองท่านที่เราชอบมาก ๆ ได้รับรางวัลด้วยคือ คุณพิสมัย วิไลศักดิ์ และ คุณสุประวัติ ปัทมสูต ที่คนในวงการเรียกชื่อท่านติดปากว่า มี้ และ พ่ออี๊ด ทั้งสองท่านจะแสดงในวันที่ ๒ มีนาคม อยากดูมาก ๆ แต่ตรงกับวันทำงานพอดี ได้ข่าวว่าคุณพิสมัยจะรำด้วย ท่านเป็นศิษย์เก่านาฏศิลป์ รำไทยได้สวยมาก เล่นหนังเรื่องแรก (การะเกด) ก็ดังเปรี้ยงด้วยฉากรำฉุยฉายพราหมณ์ คนดูประทับใจสุด ๆ นอกจากจะมีฝีมือเรื่องรำแล้ว ท่านยังร้องเพลงได้เพราะจับใจ เพลงที่เราชอบที่สุดคือ "หนาวตัก" เจอคนโหลดคลิปเวอร์ชั่นดั้งเดิมไว้ เลยแปะให้ลองฟังกัน ถ้าอยากอ่านประวัติคุณพิสมัยโดยละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประวัติคุณพิสมัย


https://www.youtube.com/watch?v=gG7Vi6nUEJoส่วนคุณสุประวัติก็เป็นศิลปินมากความสามารถ ถืิอเป็นคนคุณภาพที่สุดคนหนึ่งของวงการ เชี่ยวขาญงานบันเทิงหลากหลาย ทั้งนักแสดง ผู้กำกับ เขียนบท นาฏศิลป์ ดนตรีไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย ได้รับรางวัลมานับไม่ถ้วน และศิลปินแห่งชาติถือว่าเป็นรางวัลที่เหมาะสมที่สุด ที่จริง ทั้งคุณพิสมัยและคุณสุประวัติน่าจะได้รางวัลนี้นานแล้ว ตามไปอ่านประวัติของท่านโดยละเอียดได้ที่นี่ค่ะ ประวัติคุณสุประวัติ

คุณสุประวัติเป็นแขกรับเชิญในรายการสุริวิภา ใครอยากดูก็กดลิงค์ข้างล่างเลยค่ะ

สุริวิภา1-3 อี๊ด สุประวัติ
สุริวิภา2-3 อี๊ด สุประวัติ
สุริวิภา3-3 อี๊ด สุประวัติขอมอบบล็อคนี้แทนดอกไม้ช่องาม แสดงความยินดีกับคุณพิสมัย คุณสุประวัติ และศิลปินแห่งชาติทุกท่านค่ะเมื่อวันทื่ ๔ ก.พ. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในการเป็นประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓ โดยภายหลังการประชุมร่วม ๓ ชั่วโมง นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้แถลงผลการคัดเลือกเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน ผู้มีความสามารถ และอุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจนโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสาธารณชน เป็นศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓
สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาตินี้ ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ประกอบด้วย ๓ หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้

เกณฑ์ที่ ๑. คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ

มี ๖ ประการ ได้แก่ เป็นผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน / เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น / เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้น ๆ / เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอดหรือเป็นต้นแบบศิลปะแขนงนั้น / เป็นผู้มีคุณธรรม และมีความรักในงานศิลปะของตน / และเป็นผู้มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ
เกณฑ์ที่ ๒. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ

เช่น ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความงาม คุณค่าทางอารมณ์ สะท้อนความเป็นธรรมชาติ หรือสถานภาพทางสังคม และวัฒนธรรมแห่งยุคสมัย ค่านิยม จริยธรรม เอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเอกลักษณ์ของชาติ ผลงานสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่นหรือมีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น
เกณฑ์ที่ ๓. การเผยแพร่และยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติ

ประกอบด้วย ผลงานที่ได้รับการจัดแสดงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐานอ้างอิง โดยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด / ผลงานได้รับรางวัลหรือเกียรติคุณระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ จะคัดเลือกใน ๓ สาขา ได้แก่

๑. สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา แบ่งเป็น วิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ส่วนที่เป็น วิจิตรศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย ส่วนประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบประเพณีและร่วมสมัย / มัณฑศิลป์ / การออกแบบผังเมือง / การออกแบบอุตสาหกรรม และประณีตศิลป์ เป็นต้น ปีนี้ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ นายธงชัย รักปทุม (จิตรกรรม) นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี (สถาปัตยกรรมไทย) และ นางประนอม ทาแปง (ประณีตศิลป์- ศิลปะผ้าทอ)
๒. สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความรู้สึกสะเทือนใจ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกลวิธีเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ นายสมบัติ พลายน้อย (สารคดี เรื่องสั้น) และ นายสุรชัย จันทิมาธร (เรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์ )
๓. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะที่มีการแสดง ซึ่งเป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน ได้แก่ การแสดง ดนตรี และการแสดงพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดังนี้

๓.๑ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย ๓.๒ ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ๓.๓ ภาพยนตร์และละคร

ผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ นายควน ทวนยก (ดนตรีพื้นบ้าน) ผศ. พันเอกพิเศษชูชาติ พิทักษากร (ดนตรีสากล) นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์- นักแสดง) และนายสุประวัติ ปัทมสูต (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ – ผู้กำกับ นักแสดง)
นอกจากนี้ ในที่ประชุม ยังได้มีการรับทราบผลการประชุม ของมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ ที่มีมติเอกฉันท์ยกช่องเชิดชูเกียรติให้ นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อโครงการศิลปินแห่งชาติ อีกด้วย

ทั้งนี้ โดยศิลปินแห่งชาติปี ๒๕๕๓ จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เนื่องในวันศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติมาเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ และประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในปีแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๘ จนปัจจุบัน มีศิลปินสาขาต่าง ๆ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วรวม ๒๑๒ คน เสียชีวิต ๘๗ คน ยังมีชีวิตอยู่ ๑๒๕ คน สำหรับการช่วยเหลือศิลปินแห่งชาติ รัฐบาลได้มอบเงินอุดหนุนผ่านกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมว่าด้วยการจัด สวัสดิการศิลปินและผู้มีผลงานทางวัฒนธรรม ดูแลในเรื่องของค่าตอบแทนเดือนละ ๒o,ooo บาท ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน ๔o,ooo ต่อปี เงินช่วยเหลือเมื่อประสบภัยไม่เกินคนละ ๕o,ooo ต่อปี ค่าของเยี่ยม ไม่เกินคนละ ๒,ooo บาท ค่าเบี้ยประกันคนละไม่เกิน ๓oo,ooo บาท เมื่อเสียชีวิตจะได้รับการช่วยเหลือคนละ ๑๕,ooo บาท ค่าเครื่องเคารพศพ ไม่เกินคนละ ๒,ooo บาท และค่าจัดพิมพ์หนังสือไม่เกินคนละ ๑๒o,ooo บาท

นายธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติสาขาสาขาจิตรกรรม


"รู้สึกดีใจที่ได้รับเกียรตินี้ ปัจจุบันจิตรกรรมไทยมีการสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ศิลปินคนใดจะสร้างสรรค์ ทุกอย่างเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสุขแก่ประชาชนทุกรูปแบบ ตนไม่ห่วงงานจิตรกรรมไทยทุกวันนี้ เพราะทุกงานเป็นงานศิลปะทั้งหมด จะเป็นอื่นไปไม่ได้ ที่สำคัญคนทำเป็นคนไทย ทุกคนต้องรักในความเป็นไทย และมีรากฐานของศิลปกรรมไทยโดยแท้ ถึงแม้จะมีการร่ำเรียนในสิ่งที่เป็นสากล แต่ก็ปรับปรุงทั้งสองอย่างเข้าหากันได้ ทั้งนี้ตนจะสืบสานงานศิลปะต่อไป เพราะศิลปะคือชีวิต ทุกอย่างที่เราทำคือชีวิตเรา เป็นโลกของเราที่สร้างสรรค์ขึ้น เป็นลมหายใจ ตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่เราต้องทำต่อไป เพราะการทำงานศิลปะทำให้เรามีความสุข"
นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมไทย


"รู้สึกดีใจมากที่ได้รับการคัดเลือก สถานการณ์สถาปัตยกรรมไทยในปัจจุบันค่อย ๆ ดีขึ้น เปรียบเทียบจากแต่ก่อน ที่จำนวนคนที่มีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมไทยนั้นมีจำนวนจำกัด เนื่องจากหลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมไทยถูกปรับเปลี่ยนเป็นสถาปัตยกรรมสากล แต่เมื่อสังคมได้ตระหนักถึงความเสี่ยงในการสูญหายของสถาปัตยกรรมไทย หลักสูตรด้านสถาปัตยกรรมไทยโดยตรงก็ได้รับการปัดฝุ่นขึ้นอีกครั้ง และได้รับความสนใจจากเยาวชนไทยเพิ่มมากขึ้น และตนเชื่อว่าสถาปัตยกรรมไทยจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้ และตนพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้านสถาปัตยกรรมไทยที่มีคุณภาพต่อไป"
นางประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ


"รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ส่วนตัวไม่คิดว่าจะได้รับการคัดเลือกในปีนี้ เพราะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ได้เสนอรายชื่อเข้าคัดเลือกหลายครั้งในรอบ ๓ -๔ ปีที่่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุผลที่อยากเป็นศิลปินแห่งชาติ เพราะคิดว่าจะช่วยให้การเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยเฉพาะการทอผ้าซิ่นตีนจกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายได้มากยิ่งขึ้น โดยความมุ่งหวังสูงสุดที่ต้องการคือ อยากให้คนไทยได้เข้าใจถึงคุณค่าของผ้าไทยที่ต้องใช้จิตวิญญาณของผู้ทอ"
นายสมบัติ พลายน้อย ศิลปินแห่งชาติสาขาสาขาวรรณศิลป์


"คาดไม่ถึงว่าจะได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ เพราะไม่ใช่นักเขียนโด่งดัง แต่รู้สึกดีใจและจะทำงานเขียนหนังสือต่อไป ตามความรู้ ความสามารถ สารคดีและเรื่องสั้น เขียนให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และเผยแพร่ภูมิปัญญาไทย เพราะอยากเก็บรากฐานความเป็นไทยเอาไว้ ต่อไปอาจจะสูญหาย เพราะคนไม่ใส่ใจความเป็นไทย และสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ จึงเก็บรักษาไว้เป็นตัวหนังสือ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาในอนาคต คนไทยทุกวันนี้ไม่ค่อยอ่านวรรณกรรมไทย คุยแต่เรื่องวรรณกรรมต่างประเทศ วรรณกรรมไทยถูกเมิน ทั้งที่วรรณกรรมไทยสอดแทรกขนบธรรมเนียมภาษา และมีข้อคิดเตือนสติได้"
นายสุรชัย จันทิมาธร หรือ หงา คาราวาน ศิลปินแห่งชาติสาขาสาขาวรรณศิลป์


"รู้สึกดีใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ การได้รับเลือกไม่ได้ทำให้ต้องหยุดสร้างสรรค์ผลงาน ยังคงทำงานต่อไป และกลับมองว่าจะต้องขยัน และสร้างผลงานเพิ่มมากขึ้น เพราะได้รับคัดเลือกแล้วต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่"
นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง


"รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ โดยจะขอทำงานด้านการสืบสานศิลปะพื้นบ้านต่อไป และแผนงานที่จะทำต่อไปคือ การตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านขึ้น โดยในศูนย์แห่งนี้จะแบ่งศิลปะพื้นบ้านเป็น ๕ แขนง ได้แก่ หนังตะลุง โนราห์ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน และการร้อยลูกปัดเพื่อทำเครื่องแต่งมโนราห์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน หรือประชาชนที่สนใจได้การศึกษาเรียนรู้ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งดี ๆ ของท้องถิ่นไว้ต่อไป"
นายชูชาติ พิทักษากร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง


"รู้สึกดีใจ จากนี้จะทำงานให้หนักขึ้น โดยการเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีสากลให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษา ซึ่งปัจจุบันสาขาศิลปะการแสดงมีคนสนใจเรียนจำนวนมาก ดังนั้นการที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กับวงการนี้ น่าจะเป็นหนทางที่จะสร้างเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสู่วงการมากขึ้น"
ป้ามี้ พิศมัย วิไลศักดิ์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง


"ถือเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตนักแสดง ที่ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลา ๕๓ ปีที่อยู่ในวงการบันเทิง ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ และถึงแม้ว่าได้รับเป็นศิลปินแห่งชาติแล้ว ตนก็จะยังยึดอาชีพนักแสดงต่อไป จนกว่าจะไม่มีแรงทำงาน และตนก็ยินดีที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดงให้ผู้ที่สนใจต่อไป"
นายสุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง


"การ เป็นศิลปินแห่งชาติคือ การมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่จะเก็บทั้งเอกลักษณ์ และถ่ายทอดในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของเราไว้ รวมทั้งถ่ายทอดในสิ่งที่เรารู้ และเอกลักษณ์ในสิ่งที่เราเป็นไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน"

ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แจ้งว่า “ในระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ สวธ.จะมีการจัดกิจกรรมสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่ผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติแต่ละท่าน โดยมีรายการดังนี้

วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. พิธีเปิดนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ งานเลี้ยงแสดงความยินดี และชมการแสดงของศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓

วันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ร่วมสนทนากับศิลปินแห่งชาติ นายสุรชัย จันทิมาธร (สาขาวรรณศิลป์ ด้านเรื่องสั้น สารคดี กวีนิพนธ์) และชมการแสดงมินิคอนเสิร์ต โดย วงคาราวาน

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ร่วมสนทนากับศิลปินแห่งชาติ พันเอก ชูชาติ พิทักษากร (สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล) และการแสดงวงออร์เครสตราบรรเพลงคลาสสิคและเพลงไทย และการบรรเลงเดี่ยวไวโอลินประชันวงออร์เครสตรา
วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ร่วมรายการจิบน้ำชา สนทนากับศิลปินแห่งชาติ นายควน ทวนยก (สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีพื้นบ้าน) และชมการแสดง

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ร่วมรายการจิบน้ำชา สนทนากับศิลปินแห่งชาติ นายสมบัติ พลายน้อย (สาขาวรรณศิลป์ ด้านสารคดี เรื่องสั้น) และการออกร้านหนังสือ

วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ร่วมรายการจิบน้ำชา สนทนากับศิลปินแห่งชาติ นายธงชัย รักปทุม (สาขาทัศนศิลป์ ด้านจิตรกรรม) เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ร่วมสนทนากับศิลปินแห่งชาติ นางสาวพิศมัย วิไลศักดิ์ (สาขาสาขาศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-นักแสดง) นายสุประวัติ ปัทมสูตร (สาขาสาขาศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-ผู้กำกับ นักแสดง)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ร่วมรายการจิบน้ำชา สนทนากับศิลปินแห่งชาติ นายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี สาขาทัศนศิลป์ ด้านสถาปัตยกรรมไทย)

วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ร่วมรายการจิบน้ำชา สนทนากับศิลปินแห่งชาติ นางสาวพิสมัย วิไลศักดิ์ (สาขาศิลปะการแสดง ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ – นักแสดง) และ นายสุประวัติ ปัทมสูต (สาขาศิลปะการแสดงด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ผู้กำกับ - นักแสดง) และ ในเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. การแสดงผลงานด้านดนตรีสากล ศิษย์ของพันเอก ชูชาติ พิทักษากร และการแสดงเดี่ยวเปียโน ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

วันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ร่วมสนทนากับศิลปินแห่งชาติ นางประนอม ทาแปง(สาขาทัศนศิลป์ ด้านประณีตศิลป์-ศิลปะผ้าทอ)

นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้ทุกวัน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียนด้วย

ภาพและข้อมูลจากเวบ
culture.go.th
artgazine.com
matichon.co.th
komchadluek.net

ภาพกุหลาบงาม ๆ จาก
บล็อคคุณ yyswim


บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 24 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 12 มกราคม 2556 15:45:30 น. 57 comments
Counter : 13521 Pageviews.

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านในทุกแขนงเลยครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:15:52 น.  

 
แต่ละท่านมีผลงานเยอะแยะมากมาย และเป็นประโยชน์
ให้กับเยาวชนรุ่นลูก รุ่นหลาน ให้เห็นถึงความสามารถ
หน้าที่ ความรับผิดชอบมากมาย ... ชื่นชมและยินดี
กับทุกท่านด้วยค่ะ

..............

แวะมาทักทายคุณไฮกุค่ะ ... ไปแอ่วกลับมาแล้วค่ะ
ตั้งใจว่าจะไปนานกว่านี้ เอาเข้าจริง ศิลปินเปลี่ยนใจ
ได้ง่ายๆ ค่ะ คือ ไม่มีแผน อยากไปก็ไป อยากกลับก็กลับ
เอาใจกันไม่ทันเลยเชียวค่ะ 55+


โดย: JewNid วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:7:09:17 น.  

 
สวยเด่น เป็นสง่า
มีคุณค่า มากมายมหาศาล
งดงามทีี่สุด ดุจสุริยา
มีค่าค่าเพื่อให้ คนไทยจำ
by thebestfirstโดย: thebestfirst (fnhero125 ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:41:56 น.  

 
ทุกๆท่านมีคุณความดีเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ
เหมาะสมกับทุกๆตำแหน่งค่ะ


Comments & Glitter Graphics


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:31:38 น.  

 
ผมว่าจะลองเสนองานไปยัง สนพ.อีกครั้งครับว่าสนใจหรือเปล่า
พอดี สนพ.ที่ผมทำงานด้วย
สนใจธรรมะมากกว่าครับ 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:38:24 น.  

 
จำไม่ได้แล้วว่าท่านไหน น่าจะเป็นนายเผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไทยของเขาน่าสนใจมาก ประยุกต์พลิกแพลงดี


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:39:51 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ทุกท่าน ทุกสาขาด้วยค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:24:17 น.  

 
ยินดีกับทุกๆท่านครับ
ขอบคุณ คุณไฮกุมีข้อมูลมาให้มากเลยครับ


โดย: ลุงกล้วย IP: 27.130.169.129 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:29:02 น.  

 
อุ๊ย เราเพิ่งทราบว่าสองท่านนี้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะ ว้าว

ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะคะ นี่ถ้าไม่มาอ่านบล็อกนี้คงจะไม่ทราบเลย

แต่คงไม่ได้ไปร่วมงานแน่ๆ เลย ช่วงนี้งานยุ่งหัวฟูมากๆ แหะๆ
วัดนี้งามจริงๆ ค่ะ คงเป็นเพราะคนไปไหว้เยอะ แต่ใน 9 วัดนี้ก็มีบางวัดที่ดูทรุดโทรมเหมือนกันนะคะ คงเป็นเพราะมีเอาวัดพระสิงห์เข้ามาแทนด้วยหละค่ะ แหะๆ

ขอบคุณที่แวะไปไหว้พระด้วยกันนะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:14:34 น.  

 
มาแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่าน
ด้วยครับและขอขอบคุณคุณไฮกุที่มีวิริยะอุตสาหะ
รวบรวมเรื่องราวมาสร้างบล็อกสวยงามมาก
ให้ได้เก็บความรู้กันครับโดย: nulaw.m วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:15:48 น.  

 
แต่ละท่านต้องยอมรับในความสามารถเลย
สมควรได้รับรางวัลแล้ว

ขอบคุณที่เอาเพลงเก่าๆไปวางไว้นะครับ
หาฟังยากมากๆ เพลงนั้นเป็นเพลงแปลงจากเพลงสากล Seven lonely days ชื่อเพลง
"เจ็ดวันที่ฉันเหงา" เหมือนกัน

คำร้อง นคร มังคลายน
ขับร้อง เพ็ญแข กัลจาฤกษ์

อาทิตย์เดียวที่จากไป เหงาใจเจ็ดทิวา
ทรวงตรอมตรมเหว่ว้า อาดูรมาเจ็ดคืน
คนรักเคยบอกไว้ มั่นใจว่ารักยืน
ไยเธอจึงแกล้งฝืน กล้ำกลืนความโศกศัลย์

โอ้ที่รักเธอคงหม่นหมอง ร้องไห้รำพัน
ฉันก็ร้องครวญโศกศัลย์ เช่นกันกับเธอ
รำลึกความหลังที่ได้ผ่านไป ร้าวใจจริงเออ
ฉันร้องครวญคร่ำเพ้อ ให้เธอคืนมา

ผ้าเช็ดหน้าเจ็ดผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา
ใจอาวรณ์หนักหนา เห็นมาเพียงจดหมาย
คนรักไกลให้เหงา ใจเศร้าโศกมิวาย
ทนทรมานอย่างร้าย หนาวกายมาเจ็ดวัน

โอ้ที่รักเธอคงหม่นหมอง ร้องไห้รำพัน
ฉันก็ร้องครวญโศกศัลย์ เช่นกันกับเธอ
รำลึกความหลังที่ได้ผ่านไป ร้าวใจจริงเออ
ฉันร้องครวญคร่ำเพ้อ ให้เธอคืนมา

ผ้าเช็ดหน้าเจ็ดผืน ชื้นไปด้วยน้ำตา
ใจอาวรณ์หนักหนา เห็นมาเพียงจดหมาย
คนรักไกลให้เหงา ใจเศร้าโศกมิวาย
ทนทรมานอย่างร้าย หนาวกายมาเจ็ดวันโดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:58:19 น.  

 

ศุกรวารมานโอภาสประภัสสร
ดั่งอัมพรสว่างแพร้วพโยมสรวงนะคะ

คุณไฮกุ หาข้อมูลได้ยอดเยี่ยมเลยค่ะ
สุทิน เทศารักษ์ สมัยก่อน มีแสดงดนตรี
พอตอนลา สีไวโอลิน เพลง ม่านไทรย้อย
ได้ไพเราะที่สุด สี่สิบปีแล้วยังไม่ลืมเลยค่ะ

หนังสือ ใน สมเด็จพระเทพรัตน์ ซื้อเถอะค่ะ
พระองค์ท่านทรงนำเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลน
นอกจากเล่มนี้ เป็นของมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาฯ

ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: nart (sirivinit ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:28:49 น.  

 
แวะมาฟังเพลงเพราะๆครับ


โดย: ชัช (กู่ฉิน ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:23:19:51 น.  

 


ยินดีกับทุกๆท่านด้วยค่ะ
นี่ถ้าคุณไฮกุไม่อัพบล๊อก้ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

หลับฝันดีนะคะโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:59:49 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:08:06 น.  

 
ตามมาจากห้องอื่นครับ ได้ยินเสียงร้อง
เพลง หนาวตัก ไพเราะ ชอบคุณพิศมัย
กับคุณสุประวัติ เป็นทุนอยู่แล้ว

สมควรแล้วครับที่ได้รับรางวัล แล้วผมจะ
กลับมาอ่านอย่างละเอียดอีกที เพราะมี
หลายท่าน ที่มีประวัติหน้าสนใจมากครับ


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:21:58 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:28:28 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ เมื่อวานเน็ตไม่ดีเลยกิ่งไม่ได้มาทักทายวันนี้มาอัพบล็อกใหม่แล้วโห...ยอดเยี่ยมทั้งเนื้อหาและภาพเลยค่ะ เข้ามาหอมกลิ่นกุหลาบโชยมาต้องจมูกชื่นใจมาก คุณไฮกุเก่งจริงๆ กิ่งก็เลยโหวตให้เลยค่ะหมวดศิลปะ นะคะ
กิ่งชอบคุณพิศมัยมากๆค่ะท่านแสดงได้เก่งจริงๆนะคะรำไทยก็สวย คุณสุประวัติก็เก่งมากชอบดูท่านทั้งสองแสดงละครมาก
วันนี้ถูกใจๆเอาไป ห้าดาวเลยค่ะ*****
สุขสดชื่นเช้านี้นะคะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:39:45 น.  

 
ท่านที่ผมรู้จักดีที่สุดคืออ.ธงชัย รักปทุมครับ
บางท่านที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นศิลปินแห่งชาติ เคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงมาก่อน บางท่างชื่อไม่คุ้นหู นับว่าทำงานปิดทองหลังพระโดยแท้ ความดีย่อมขจรไปไกลและวันหนึ่งย่อมส่งผลให้คนทั้งหลายมองเห็นเป็นที่ประจักษ์

ขอชื่นชมยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:02:04 น.  

 


โดย: สุระสิทธิ์ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:46:46 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
ขอแสดงความดีใจกับศิลปินแห่งชาติทุกคนด้วยค่ะ
ความดี อาจจะมีคนมองเห็นช้าไปบ้างแต่ยังไงๆ เราก็เห็นค่ะ


โดย: รักดี09 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:11:42 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:47:01 น.  

 
มาแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติปีนี้ ชอบรางวัลนี้จังค่ะ เพราะเป็นรางวัลของคนเก่งและคนดีที่น่าชื่นชมจริงๆ
ผล.ตามไปฟังเพลงพี่ปั่นที่บล็อกกันต่อ กับตอนจบของงานวิวาห์ใต้สมุทรนะคะ


โดย: sawkitty วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:09:01 น.  

 


คุณงามความดี
ควรเชิดชูขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่
ดี.เห็นด้วยมากๆๆๆเลยค่ะคุณพิสมัยตัวจริง น่ารักมากๆๆๆค่ะโดย: d__d (มัชชาร ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:00:10 น.  

 
ททโต ปุญฺญํ ปวฑฺฒติ
บุญของผู้ให้ ย่อมเจริญ

มีความสุขที่ได้เป็นผู้เจริญ ตลอดไป..นะคะขอบคุณ คุณไฮกุ มาก..นะคะ

ตอนนี้ ปอป้ารำไท้เก๊กได้หลายกระบวนท่าแล้ว..อิ อิ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:47:02 น.  

 
คุณก๋า & คุณอ้อ & คุณหนู & ลุงกล้วย & คุณกาญ & คุณรักดี09...ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ แล้วก็ขอบคุณแทนศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยค่ะ


คุณก๋า...คุณก๋าเขียนหนังสือได้หลากหลายและดีทุกแนว งานแนวรักก็เยี่ยม ขอให้ได้ตีพิมพ์ในเร็ววันนะคะ รอซื้ออยู่ค่ะ


คุณนิด...รางวัลศิลปินแห่งชาติถือเป็นรางวัลที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ศิลปินที่ได้รับเลือกมาในแต่ละปี ไม่เคยมีข้อโต้แย้งหรือคำติว่าไม่เหมาะสมเลย

เวลคัมแบคค่ะ แวะไปอ่านบล็อคคุณนิดแล้ว ได้ดูรูปงาม ๆ กับอ่านเรื่องราวเพลิน ๆ เหมือนเคย ไปเที่ยวแบบไม่มีแผนก็ดีไปอย่าง ผิดแผนจะได้ไม่หงุดหงิด เห็นลงท้ายว่ามีภาคต่อ ไว้จะไปปูเสื่อรออ่านที่บล็อคอีกค่ะ


คุณthebestfirst...ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ เขียนเม้นท์ได้เพราะจังค่ะ


คุณต่อ...เคยได้ดูสัมภาษณ์อาจารย์เผ่าในรายการเช้าข่าวข้น ชื่นชมความคิดของท่านเหมือนกันค่ะ ถือว่าท่านเป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดสถาปัตยกรรมไทย


สาวไกด์...ที่อัพบล็อคนี้ก็เพราะดีใจที่คณพิสมัยและคุณสุประวัติได้เป็นศิลปินแห่งชาตินี่แหละค่ะ พอได้ยินประกาศว่าเป็นศิลปินแห่งชาติ เรางี้เฮลั่นเลย ดีใจจริง ๆ ค่ะ เราคงไม่ได้ไปดูการแสดง แต่อาจไปดูนิทรรศการที่แสดงผลงาน

ชอบวัดที่สาวไกด์พาไปชมจังค่ะ สร้างได้งามมาก ๆ รายละเอียดประณีตสุด ๆ ไว้จะเกาะล้อตามไปทำบุญวัดต่อไปอีกค่ะ


คุณหนูหล่อ...ดีใจที่อัพเรื่องที่ถูกใจนะคะ ที่จริงจะอัพบล็อคชวนไปชมนิทรรศการศิลปะให้อ่านก่อน พอดีได้อ่านข่าวการแสดงของศิลปินแห่งชาติ ก็เลยหาข้อมูลมาอัพอย่างด่วนเลย


ลุงแอ๊ด...โชคดี มีคนโหลดเพลงไว้ในเวบ พอหาก็เจอเลย ขอบคุณมากที่หาเนื้อเพลงมาให้นะคะ ชอบเพลงนี้แต่จำเนื้อได้ไม่กี่บรรทัด พอได้เนื้อมาก็นั่งร้องซะหลายรอบเลย เพลงนี้เทียบกับภาษาอังกฤษแล้วค่อนข้างตรงทีเดียว หาเนื้อเพลงมาให้ลองอ่านดูค่ะ

Seven lonely days make one lonely week
Seven lonely nights make one lonely me
Ever since the time you told me we were through
Seven lonely days I cried and cried for you

(Oh, my darlin' you're cryin', boo-hoo-hoo-hoo)
(There's no use in denyin' I cried for you)
(It was your favorite pastime making me blue
(Last week was the last time I cried for you)
(Doo-doo-doo-doo-doo-doo)

Seven hankies blue I filled with my tears
Seven letters too I filled with my fears
Guess it never pays to make your lover blue
Seven lonely days I cried and cried for you
(And cried for you)

(Oh, my darling you're crying) Seven lonely days
(Boo-hoo-hoo-hoo) Make one lonely week
(There's no use in denying) Seven lonely nights
(I cried for you) Make one lonely me
(It was your favorite pastime) Ever since the time
(Making me blue) You told me we were through
(Last week was the last time) Seven lonely days
(I cried for you) I cried and cried for you
(Oh, my darling I) Cried and cried for you
(Oh, my darling I) Cried and cried for you


พี่นาถ...ชอบเพลงม่านไทรย้อยมาก ๆ คิดว่าเป็นเพลงที่เพราะที่สุดของคุณเพ็ญศรี มีคนนำมาร้องใหม่หลายรอบ กระทั่งคุณเพ็ญศรีเองก็ร้องไว้สองสามเวอร์ชั่น แต่จะชอบเวอร์ชั่นที่ครูสุทินบรรเลงไวโอลินที่สุด เคยทำบล็อคไว้ด้วยค่ะ ครูสุทิน เทษารักษ์


ตั้งใจว่าจะซื้อหนังสือค่ะ แต่ช่วงนี้ไม่ได้เข้าร้านหนังสือเลย ถ้าไปเมื่อไหร่ ละก็ ต้องซื้อเก็บแน่นอนค่ะ


คุณชัช...เพลงนี้ชื่อเพลง "เมื่อโสมส่อง" เพราะมากกกกก เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราชอบที่สุดค่ะ


คุณไวน์...ขอบคุณมากที่แวะมาเยี่ยมกันนะคะ เราแปะลิงค์ประวัติโดยละเอียดของคุณพิสมัยและคุณสุประวัติแค่สองท่าน ถ้าอยากทราบประวัติของท่านอื่นก็ตามลิงค์นี้ไปเลยค่ะ culture.go.th

เด็กรุ่นใหม่คงไม่ค่อยจะรู้ว่าคุณพิสมัยร้องเพลงได้เพราะมากกก เพราะเเสียงพูดค่อนข้างใหญ่ แต่ร้องเพลงแล้วเพราะได้ใจ นอกจากเพลงหนาวตักแล้ว ก็ยังร้องอีกสามสี่เพลง เป็นเพลงประกอบหนัง แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องอะไร โหลดมาให้ฟังค่ะ

เพลงการะเกด

เพลงขวัญตาการะเกด

เพลงกลิ่นการะเกด ร้องคู่กับคุณชรินทร์
คุณกิ่ง...อัพบล็อคนี้แทนช่อดอกไม้แสดงความยินดี เลยหารูปดอกไม้มาประดับบล็อคด้วย นึกได้ว่าบ้านพี่สินมีบล็อครูปดอกกุหลาบ เลยไปแฮ้บมาใช้ แต่ละภาพงามขนาดแถมไซส์ใหญ่สะใจ พอลดขนาดแล้ว ภาพยิ่งชัดมาก

คุณพิสมัยและคุณสุประวัติเป็นคนคุณภาพของวงการบันเทิงจริง ๆ ค่ะ เมื่อวานดูข่าวศิลปินแห่งชาติออกแสดงบนเวที เห็นคุณพิสมัยรำด้วย เสียดายเห็นแค่แว้บเดียว ถึงอายุจะมากแล้ว แต่ท่วงท่าการร่ายรำยังงดงาม ประทับใจจริง ๆ ค่ะ ส่วนคุณสุประวัติทำงานในวงการแทบจะทุกอย่าง งานที่คนดูคุ้นที่สุดก็คือกำกับการแสดง ผลงานการกำกับที่เราชอบที่สุดคือเรื่องสี่แผ่นดินเวอร์ชั่นช่องสาม ที่คุณฉัตรชัยเล่นคู่กับคุณจินตรา เราว่าเป็นสี่แผ่นดินเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด


คุณIM...นอกจากคุณพิสมัย คุณสุประวัติ และคุณสรุชัยแล้ว ก็ไม่ค่อยรู้จักศิลปินแห่งชาติท่านอื่นเลยค่ะ เราว่าศิลปินแห่งชาติที่คนส่วนใหญ่รู้จักจะอยู่ในสาขาบันเทิงมากกว่าสาขาอื่น แต่ยังไงก็ชื่นชมในความสามารถของทุกท่านเลยค่ะ


คุณสาว...คุณสาวแปะเพลงที่ชอบมาหลายบล็อคติดกันเลย เราชอบเพลงพี่ปั่นมั่ก ๆ เดี๋ยวตามไปดูรูปกับฟังเพลงที่บล็อคค่า


คุณดี...เห็นด้วยค่ะ ถ้าคนที่มีคุณงามความดี ก็ควรได้รับการยกย่องในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ แล้วรางวัลนี้เป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจจริง ๆ ค่ะ


คุณnordcapp & คุณสุรสิทธิ์ & คุณปอป้า...ขอบคุณที่แวะมานะคะ


โดย: haiku วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:43:29 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุก ๆ ท่านเลยนะครับ ดีใจจังที่ ลุงชวน ได้รับรางวัลด้วย (แอบเชียร์คนบ้านเดียวกัน อิอิ)


โดย: นายหัวเด่น วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:51:37 น.  

 

สวัสดีตอนเช้าของ เนเธอร์แลนด์ จ้า* มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะจ้า *

ขอแสดงความยินดีกับทุกๆๆท่านด้วยนะจ้า


โดย: จอมแก่นแสนซน วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:45:18 น.  

 
งานของมาร์จอเน่ทุกเล่ม
อ่านง่าย
แต่เสียดสีได้แบบขันขื่นมากครับ
ถ้าเธอเป็นคนไทย
งานของเธอคงยากที่จะได้ตีพิมพ์
เพราะพูดถึงการเมืองแบบตรงไปตรงมามากเกินไปครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:43:23 น.  

 
ขอบคุณมากๆนะคะ
ที่ไปอวยพรวันเกิดให้ที่บล็อคเมื่อวานนี้
และแวะมาคารวะ"ศิลปินแห่งชาติ"

Animated, Animations
โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:04:41 น.  

 
นายหนูหล่อมายื่นนิ้วก้อยครับ โอ๋ๆ ไม่ได้ว่า
ผู้หญิงคนนี้สักหน่อย นะนะ นะครับ

ไม่ได้เล่นกลอะไร เค้าเป็นงั้นจริงๆครับ คง
จะกินปุ๋ยเกล้วยไม้ที่อยู่ข้างบนมากไปหน่อย

โดย: nulaw.m วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:03:53 น.  

 
พอแค่ได้ยินว่าศิลปินแห่งชาติเท่านั้นนะคะคุณไฮกุ
ก็ทำเอาเข้าใจว่านอกจากความสามรถแล้ว
ก็ต้องเป็คคนที่มีคุณค่าในการอื่นๆด้วย
ทั้งกายใจชื่นชมทุกท่านค่ะ เหมาะสมน่ายกย่อง
น่าเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับคนรุ่นหลังด้วยค่ะโดย: Sweety-around-the-world วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:51:02 น.  

 
ขอบคุณครับที่แวะไปเยี่ยม
ไปเที่ยวหน้าจะชวนเพื่อนๆไปกันหลายๆคัน
หาอาหารและน้ำดื่มไปทานกันที่ในสวนเลย
ไว้ผมจะติดตามและส่งข่าวมานะครับ
สวัสดียามค่ำครับ


โดย: nordcapp (nordcapp ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:07:24 น.  

 
เข้ามาชมภาพวาดของคุณพิศมัย วิไลศักดิ์ อีกครั้ง ชอบมากๆเป็นภาพวาดที่เหมือนจริงมาก (คงไม่ใช่ภาพถ่ายนะครับ)


โดย: ลุงแอ๊ด วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:26:37 น.  

 
บังเอิญแท้


โดย: ชัช (กู่ฉิน ) วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:32:05 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ พอดีทำโค๊ดเพลงจีนเพลงรักไม่เป็นค่ะ ก็ขอเพลง ฝรั่งก็แล้วกันนะคะ อิอิ
พอไปกันได้นะคะ
วันนี้มาฟังป้ามี้ร้องเพลงเพราะมากค่ะ ดาราในดวงใจเหมือนกันค่ะ
ขอให้คุณไฮกุมีความสุขในยามพักผ่อนนะคะ
หลับฝันดีนะคะ


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:06:37 น.  

 
สวัสดีคุณไฮกุค่ะ... เหมือนจะไม่ได้แวะมาทักทายซะนาน
มาร่วมชื่นชมและแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านเลยค่ะ^^


โดย: namfaseefoon วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:23:42 น.  

 
0


โดย: สุระสิทธิ์ วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:09:00 น.  

 


เข้ามาบ้านคุณไฮกุแล้วสดชื่นจังเลยค่ะ
ดอกกุหลาบเต็มบ้านเลย
กาญชอบดอกกุหลาบมากค่ะ

ขอให้เป็นวันดีดีอีกวันนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:1:42:09 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:27:53 น.  

 
สวัสดีครับแวะมาเยี่ยมครับ

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกๆท่านด้วยครับ

โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:44:44 น.  

 
Photobucket


ขอบคุณค่ะคุณไฮกุสำหรับคำชม พอดีเป็นแม่ที่ว่างงานอ่ะค่ะ มีเวลาว่างมาก(เพื่อนบอก) ก็เลยคอยหาข้อมูลหรือวิธีสอนลูกน่ะค่ะ จริงๆก็ชอบที่จะสอนการบ้านลูกเองมากกว่าให้ลูกไปเรียนพิเศษที่ร.ร.น่ะค่ะ ไม่ค่อยส่งเสริมให้เรียนเท่าไหร่ คิดว่าถ้าเด็กที่พร้อมจะรับ แค่ในห้องเรียนก็น่าจะพอแล้วน่ะค่ะ แม่ก็คอยเสริมให้ลูก แต่สมัยนี้กลายเป็นวัฒนธรรมไปแล้วที่ให้ลูกเรียนพิเศษ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:23:16 น.  

 
ชื่นชมและยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:56:42 น.  

 
images by free.in.th
Thanks: ฝากรูป dictionary
ห่างหายไปเสียสองสามวัน มัวแต่ยุ่งกับเรื่องงานอยู่ค่ะ วันนี้ว่างสิ่งแรกที่ทำคืออัฟblogและนำรูปมาฝากกัน ระลึกถึงและขอบคุณมิตรภาพบนโลกไอทีค่ะคุณไฮกุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:03:16 น.  

 
ขอบพระคุณครับที่ ส่งเพลงคุณพิศมัยกับ
คุณชรินทร์ไปให้ฟังถึงที่

เปิดฟังทั้ง 3 เพลงเลย 2 เพลงท้ายเหมือน
กันเลย แต่ไม่มีเสียงคุณชรินทร์เลย แหะ ๆ
อย่าว่าบ่นเลยนะ.


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:20:55 น.  

 
คุณไฮกุ
เราได้ชมคุณพิสมัยรำฉุยฉายพราหมณ์เมื่อเร็วๆนี้ รู้สึกว่าเธอสมควรได้เป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆค่ะ


โดย: Love At First Click วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:11:41 น.  

 
สวัสดียามบ่ายค่ะ แวะมาหอมกุหลาบสวยๆค่ะ
และมาฟังเพลงป้ามี๊ด้วยอยากเห็นป้ามี๊รำฉุยฉายพราห์มณ์นะคะเคยเห็นในหนังไม่จุใจเลยค่ะ
แวะเอาขนมมาฝากค่ะ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:42:43 น.  

 
หวัดดีค่ะคุณไฮ ที่คิดถึงยิ่ง
ก่อนอื่น ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านค่ะ
บล๊อคคุณไฮ ก็เป็นบล๊อคที่ให้ความรู้มาก ๆ เลยเหมือนกันค่ะ
ถ้ามินไม่ได้อ่านเจอที่นี่ ก็ไม่รู้หรอกค่ะ

มินเริ่มจะสบายดีแล้วค่ะ เพราะชักเริ่มอยากทานนู่นทานนี่อีกแล้วอ่ะค่ะ ฮ่า ๆ ๆ
ตอนนี้มินเพิ่งดู secret garden จบไปหมาด ๆ
ต้องพูดว่าดู 2 รอบ ถึงจะถูกเพราะชอบทั้งพระเอกและนางเอกเลยค่ะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงประกอบละครเรื่องนี้อ่ะค่ะ

เรื่องนี้ ฮยอนบิน น่ารักสุด ๆ เลยค่ะ
อยากเชียร์ให้เป็นแฟนกับฮาจีวอนจริง ๆ เลย

ไม่รู้คุณไฮ ดูหรือยังคะ ยังมี my princess อีกเรื่องนึง กำลังว่าจะดูค่ะ


เรื่องนี้พี่ชาย เล่นคู่กับ คิมเตฮี ค่ะ
ตอนนี้ คุณไฮ ได้ดูเรื่องไรไปมั่งคะ
กลางปีนี้ มินก็แพลนว่าจะไปเกาหลีอีกรอบนึงค่ะ อิอิ
หนนี้ จะไปกันเอง ไม่ไปกับทัวร์แล้ว
พอดีมีเพื่อนอยู่ที่โน่นด้วย ....ปล. มีความสุขมาก ๆ นะคะ สดชื่นทุกคืนวันน๊า...


โดย: มินทิวา วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:54:11 น.  

 
ฝันดี ราตรีสวัสดิ์..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:30:05 น.  

 
ღღღSA-WAT-DEE-Jaღღღ..คุณไฮกุ....ღღღ

✿✿.*So HapPY Day*✿.*GooDNighT Kapp*✿.
♥>>>mastana


โดย: mastana วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:35:05 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณพิสมัย คุณสุประวัติ และศิลปินแห่งชาติทุกท่านเหมือนกันด้วยค่ะ
.
.
เอนทรี่นี้ดอกไม้ก้องามสมเป็นเอนทรี่
ของความยินดีนะคับบบ...
ขอให้มีความสุขเยอะๆฝันดีนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:37:48 น.  

 
ดีจัง
มีน้าหงาของผมด้วย
ยินดีครับยินดีกับทุกท่าน


โดย: ดาวส่องทาง วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:23:18:59 น.  

 
ได้เห็นข่าวนี้แว้บๆค่ะ ดีใจแทนทุกๆท่านที่ทุ่มเททำงานจริงๆ และเป็นการสะท้อนว่า สังคมยังนึกถึงท่านที่สร้างความสุข และความบันเทิง เหมือนศิลปินแต้มความสุขให้สังคมเสมอนะคะ


โดย: KOok_k วันที่: 1 มีนาคม 2554 เวลา:7:52:26 น.  

 
นายหัวเด่น...ขอบคุณที่แวะมาอ่านบล็อคนี้นะคะ เราก็ชอบท่านชวนมาก ๆ ค่ะ ดีใจจริง ๆ ที่ท่านได้รางวัลด้วย


คุณก๋า...ลายเส้นการ์ตูนของมาร์จอเน่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ดูมีเอกลักษณ์ดีค่ะ การ์ตูนการเมืองบ้านเรา ถ้าพูดตรงเกินไปคงตีพิมพ์ไม่ได้อย่างคุณก๋าว่า ต้องเป็นแนวหยิกแกมหยอก เบาบ้าง แรงบ้างก็ว่ากันไป ถ้ามาร์จอเน่มาเกิดเป็นคนไทย คงเขียนการ์ตูนได้สนุกมือแน่


คุณอ้อ...ดีที่เมื่อวานซืนเข้าบล็อค ไม่งั้นคงอดไปฉลองวันเกิดให้คุณอ้อ Happy Birthday อีกรอบค่า


เฮียหนูหล่อ...โธ่ถังกะละมังปี๊บ ล้อเล่งงงงน่ะ เขียนเม้นท์เข้มไปงั้นแหละ แหม ใครจะไปโกรธเฮียหนูหล่อลงเล่า แค่เห็นชื่อก็ใจอ่อนแล้ว ก็อิฉันน่ะแพ้ทางคนหล่อน่ะ (ถึงความจริงอาจจะหล่อแค่ชื่อก็ตาม ) อย่างพระเอกหนังกะละครที่หล่อ ๆ น่ะ อิฉันกวาดเข้าโกดังโม้ดดด ไม่จำกัดวัยและเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น เกาหลี กระทั่งหนุ่มเมืองโรตีก็ไม่ละเว้น อิ อิ

ว่านสี่ทิศที่บ้านเฮียแปลกจริง ๆ ดอกงอกเพิ่ม กลายเป็นว่านห้าทิศไปซะแล้ว ถ้าวันไหนมีว่านห้าทิศดอกใหม่ อย่าลืมถ่ายภาพมาลงบล็อคอีกเน้อ


คุณไก่ & คุณกิ๊ก...เห็นด้วยพันเปอร์เซนต์เลยค่ะ ทุกปีที่ผ่านมาเลือกศิลปินแห่งชาติได้เหมาะสมทุกปี แต่แอบห่วงนิดนึง ยังมีอีกหลายท่านที่เหมาะสมกับรางวัลนี้ แต่อายุมากแล้ว กลัวว่าถึงจะเหมาะจะเป็นศิลปินแห่งชาติ แต่ท่านก็จะไม่อยู่ได้รับรางวัลแล้วน่ะ


คุณnordcapp...ไปปิคนิคในสวน แค่ฟังก็น่าสนุกแล้ว จะรออ่านบล็อคพาเที่ยวนะคะ


ลุงแอ๊ด...หมายถึงภาพคุณพิสมัยที่ถ่ายเดี่ยวใช่ไหมคะ เราว่าน่าจะเป็นภาพถ่ายมากกว่าค่ะ ที่เห็นว่าเป็นภาพวาดคงเพราะพื้นหลังที่เหมือนการระบายสีมั้งคะ


คุณชัช...


คุณกิ่ง...เพลงฝรั่งกับคลิปเรื่องจีนในบล็อคคุณกิ่งเข้ากันได้เป็นปี่เป็นขลุ่ยเลยค่ะ ดูคลิปแล้วซึ้งจัง ยุคนี้หาคู่แท้แบบนั้นไม่ค่อยมีนะคะ

ขอบคุณสำหรับขนมหวานที่เอามาฝาก น่าหม่ำมากเลยจ๊ะ


คุณแม่น้องแปงแปง... ชอบวิธีเลี้ยงลูกของคุณจังค่ะ แม่ลูกได้ใกล้ชิดกัน ที่ดีมากก็ตรงที่ลูกไม่ต้องหนักสมองเพราะเรียนพิเศษเยอะแยะ น้องแปงแปงมีคุณแม่ที่ดีแบบนี้ โตไปต้องเป็นคนคุณภาพของสังคมแน่นอนค่ะ


ครูเกศ...ขอบคุณมิตรภาพดี ๆ ที่ครูเกศมีให้เช่นกันค่ะ แล้วจะแวะไปอ่านบล็อคใหม่ค่า


คุณไวน์...ขออำภัยเจ้าค่ะ สงสัยจะก่งก๊งไปหน่อย เลยแปะเพลงผิด ๆ ถูก ๆ เดี๋ยวแวะไปแปะเพลงคุณพิสมัยกับชรินทร์ใหม่ที่บล็อคค่ะ


คุณน้ำอ้อย...พอดีหาคลิปสัปดาห์ศิลปินแห่งชาติได้ เห็นคุณพิสมัยรำฉุยฉายพราหมณ์ด้วย แปะคลิปให้คุณน้ำอ้อย คุณกิ่งและเพื่อน ๆ ชมกันค่ะ

ศิลปินแห่งชาติ
คุณมิน...ดอกไม้ที่คุณมินติดมือมาด้วยสวยดีจังค่ะ ปกติเราก็จะแค่ตามข่าวศิลปินแห่งชาติเฉย ๆ มาปีนี้นักแสดงคนโปรดได้เป็นศิลปินแห่งชาติ เลยอยากอัพบล็อคแสดงความยินดีค่ะ ดีใจที่เพื่อน ๆ มาร่วมแสดงความยินดีกันเยอแยะเลย

ยังไม่ได้ดูเรื่อง Secret Gardenเลยค่ะ ได้ข่าวว่าเรตติ้งดีมาก ฮยอนบินกับฮาจีวอนกลายเป็นคู่ขวัญคู่ใหม่ไปแล้ว แฟนคลับละครอยากให้เป็นแฟนกันจริง ๆ แต่คงเชียร์ไม่ขึ้น เพราะแฟนตัวจริงยังอยู่ ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าฮยอนบินเลิกกับเฮเคียวแล้ว แต่ไป ๆ มา ๆ ก็ยังรักกันดี เราเชียร์คู่นี้ เหมาะสมกันดี ไม่อยากให้เลิกกัน แต่ไม่แน่ ถ้าได้ดูซีรีส์ อาจมีเปลี่ยนใจ อิ อิ

เรื่อง My Princess ดูไปสองสามตอนเองค่ะ ไว้รอให้ฉายจบค่อยรวบดูทีเดียว เชียร์ให้คุณมินดูค่ะ เนื้อเรื่องน่ารัก พี่ชายเป็นท่านทูต ลุคหล่อเนี๊ยบ แตฮีก็สวยน่ารักมาก เล่นบทแนว comedy แบบนี้ได้ดีทีเดียวค่ะ

ช่วงนี้ก็ดูซีรีส์ทางฟรีทีวีกับเคเบิ้ลเหมือนเคยค่ะ ไล่เรียงรายชื่อให้คุณมินฟัง

ถ้าเป็นฟรีทีวี ช่องสามก็มี ซีรีส์เกาหลีก็มีเรื่อง Tokyo Sunflower (สัญญารักที่โตเกียว) เรื่องนี้ซึ้งดี...เรื่องชอนชู ดูมั่งไม่ดูมั่ง เนื้อเรื่องเซ็งได้ใจ ยืดแล้วยึดอีก นักแสดงก็ไม่ค่อยชวนดูเท่าไหร่...แดจังกึม มาฉายอีกรอบ รู้เรื่องแล้วก็ยังดูสนุก

ซีรีส์จีนดูเรื่องแกล้งจุ๊บภาคสอง กว่ามาฉายได้ก็รอเงกเลย กับเรื่องเปาบุ้นจิ้น ฉายเป็นรอบที่ห้าแล้ว แต่ก็ยังชอบอยู่ อีกอย่าง ได้เห็นหน้าจั่นเจาสุดหล่อด้วย

ช่องเก้าดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง Celebrity's Sweetheart ดูรอบสองแล้ว พระเอกสูงยาวเข่าดี เล่นได้ทุกบท บทซึ้ง ๆ อย่างหนังเรื่อง One Fine Spring Day ก็เล่นมาแล้ว บทแนวโหดอย่าง Old Boy ก็เล่นดี ดูแล้วสยองเลย...ซีรีส์ญี่ปุ่นช่องTPBS แนวนักสืบ จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่ชอบตรงที่ หวานใจเรา Takeshi Kaneshiro เล่นเป็นพระเอกนี่แหละ

ทางทรูดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง First Wives Club เรื่องนี้ดราม่าหนักหน่อยแต่สนุกมาก ปิ๊งพระรองอีกตามเคย ...เรื่อง High Kick2 ทีแรกว่าจะไม่ดู แต่สุดท้ายก็ติด เขียนบทได้ฮาดีค่ะ

ซีรีส์จีนเรื่อง Easy fortune Happy Life นายบลูที่เราปิ๊งตอนเล่นเป็นพระรองมาเล่นเป็นพระเอก เนื้อเรื่องน่ารักดี

ซีรีส์ญี่ปุ่นเรื่อง Liar Games กับ Queen of Enka เรื่องแรกเขียนบทซับซ้อนมากมาย ตัวละครตัดเหลี่ยมกันไปมา ดูแล้วเหมือนได้ลับสมอง ส่วนเรื่องหลังออกแนวชีวิตปนฮาเล็ก ๆ ชอบเพลงที่นางเอกร้อง ฟังเพลงแนวนี้มาตั้งแต่เด็ก เพิ่งจะรู้ว่าเขาเรียกว่าเพลง Enka

บอกเรื่องที่ได้ดูเท่าที่จำได้ คิดว่ายังหลงเหลือไปอีกสองสามเรื่อง แต่ยังนึกไม่ออกค่ะ

อิจฉานะเนี่ย จะไปเที่ยวเมืองโสมอีกแล้ว ไปเที่ยวเองแล้วมีไกด็ส่วนตัวแบบนี้ยิ่งดีใหญ่ คงมีเรื่องสนุก ๆ มาอัพบล็อคอีกตรึม ไว้ใกล้วันไปอย่าลืมเตือนนะคะ จะได้แวะไปส่งที่บล็อค

ดีใจที่คุณมินอาการดีขึ้นมากแล้ว เป็นห่วงแทบแย่ตอนที่คุณมินป่วย ยังไงก็ต้องบำรุงร่างกายให้ดี ขอให้สุขภาพแข็งแรงเต็มร้อยในเร็ววันนะคะ


คุณปอน...ขอบคุณที่แวะมาแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาตินะคะ ดีใจกับคุณปอนที่นักร้องคนโปรดได้รับรางวัลเกียรติยศด้วย


นัท & คุณฝน & คุณบูรพากรณ์ & คุณมิจัง & คุณมัทนะ...ดีใจที่เพื่อน ๆ แวะมาร่วมแสดงความยินดี ขอบคุณแทนศิลปินแห่งชาติทุกท่านค่ะ


คุณสุระสิทธิ์ & คุณกาญ & คุณปอป้า...ขอบคุณที่แวะมานะคะ


โดย: haiku วันที่: 1 มีนาคม 2554 เวลา:9:34:11 น.  

 
มา ครับ ที่เหลือแปะที่บ้าน 55
อายเค้าอ่ะสิโดย: nulaw.m วันที่: 1 มีนาคม 2554 เวลา:12:49:06 น.  

 
เข้ามาโหวตให้ครับผม


โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 1 มีนาคม 2554 เวลา:16:33:12 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณไฮกุ

แวะมายิ้มๆ ให้กันค่ะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 1 มีนาคม 2554 เวลา:18:07:00 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.