happy memories
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2556
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
31 ตุลาคม 2556
 
All Blogs
 
พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

พระรูปจาก group.wunjun.com

รำลึกสมเด็จพระสังฆราชาธิคุณ


ปลาบปลื้มใจในสมเด็จพระสังฆราช
ปุณโยภาสครบร้อยพระชันษา
วันที่สามตุลาคมที่ผ่านมา
นับเป็นหนึ่งบุญญาพระนวมินทร์


เพราะพระองค์คือพระอภิบาล
หนึ่งในปรากฏการณ์รัตนโกสินทร์
สองประมุขสุขประศาสน์ราชธานินทร์
สองพระปิ่นคุณธรรมความงามดี


หนึ่งพระองค์ทรงธรรมนำพุทธจักร
ทั้งเทศไทยใจจงรักเป็นสักขี
พุทธศาสนิกชนบนปฐพี
ยกย่องเป็นปูชนียประมุข


แปดสิบหกปีทองครองบรรพชิต
คือลิขิตแห่งพระธรรมเพื่อนำสุข
นำปวงชนปลูกปัญญาหนีป่าทุกข์
ละเข็ญขุกจากมืดมิดอวิชชา


สีสิบหกปีนำพระธรรมทูต
พร้อมพระสูตรเผยแผ่พุทธศาสนา
สร้างวัดไทยสองร้อยแห่งทั่วโลกา
สมฉายาพระ “ผู้เจริญดี”*


ด้วยเกียรติคุณ “วิปัสสนาธุระ”
จึ่งเป็น “พระญาณสังวร” สมศักดิ์ศรี
ทรงแตกฉานหลายภาษาบรรดามี
พร้อมพาทีพระลิขิตวิจิตรจำนรรจ์


พระนิพนธ์มากมายหลายบรรณบรรพ
หลากตำรับร้อยแก้วร้อยกรองสรรพ์
พระมรดกจักดำรงไว้วงวรรณ
เป็นอนันต์อำนรรฆค่าคงคุณธรรม


แล้ววันที่ไม่ปรารถนาก็มาถึง
โลกตะลึงเกินข่าวลือที่ร้อยร่ำ
เป็นความจริงยิ่งกว่าร้อยทุกถ้อยคำ
น้ำเนตรพรำเพราะเคว้งคว้างกลางดวงใจ


หลายหลากพระบารมีที่โปรดโลก
นำวิโมกขวิถีที่แจ่มใส
เป็นวิมุตติมรรคาปุณยาลัย
ชนซึ้งในพระเมตตาพระบารมี


ทรงอุทิศพลีพระองค์ธำรงศาสน์
“พระอภิบาล”พระปิ่นราชจักรีศรี
เลิศพระจริยวัตรสังฆบดี
เสด็จที่พระนิพพานนิรันดร์เทอญ
(* พระฉายา“สุวฑฺฒโน”)


เกล้ากระหม่อม
คณะผู้บริหารและบุคลากรแนวหน้า
ราตรี ประดับดาว ร้อยกรอง
นสพ.แนวหน้า ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ช่วงนี้เป็นช่วงเศร้าของประเทศที่ต้องสูญเสียองค์สมเด็จพระสังฆราช ดูข่าวเห็นคนไปมีประชาชนไปเคารพพระศพถวายความอาลัยที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศน์กันมากมาย นสพ.กรุงเทพธุรกิจลงเรื่องราวเกี่ยวกับพระตำหนักนี้ มาทำความรู้จักตำหนักเพ็ชรให้มากขึ้นกันค่ะ


สงฺขารานํ ขยํ กตฺวา สนฺตคามึ นมามิหํ
เกล้ากระหม่อมขอถวายอภิสัมมานสักการะ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า
ขอนอบน้อมนมัสการพระองค์ผู้ทรงดับสิ้นสังขาร
บรรลุถึงธรรมอันสงบระงับ

บล็อกเกอร์ไฮกุ

บล็อกคุณปอนอาทิตย์นี้ค่ะ

หมู่บ้านหล่ายดอยบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๖๓พระรูปวาดจาก กระทู้พันทิป


พระตำหนักเพ็ชร
ประชุมบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย
เรื่อง : วลัญช์ สุภากร
ภาพ : ฐานิส สุคโตรัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง 'ตำหนักเพ็ชร' ด้วยสถาปัตยกรรมคล้าย 'บ้านขนมปังขิง' ต้นแบบบ้านสไตล์วิคตอเรียนในประเทศอังกฤษ วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิด 'ราชวรวิหาร' ฝ่ายธรรมยุต ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ ในท้องที่แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ ๓ ทรงสร้างขึ้นใหม่ในรัชกาลนั้นด้วยศิลปะไทยผสมจีน ทรงผูกพัทธสีมาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. ๒๓๗๒ และเคยเป็นที่ปลงศพ เจ้าจอมมารดา(น้อย) เจ้าจอมของพระองค์เจ้าดาราวดี พระราชชายา ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๗๕ (ปีระหว่างอุปราชาภิเษกและสวรรคตของสมเด็จพระบวรราชเจ้าพระองค์นั้น)


เดิมชื่อ 'วัดใหม่' ตั้งอยู่ใกล้กับ 'วัดรังษีสุทธาวาส' น่าจะได้รับพระราชทานชื่อวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงอาราธนา สมเด็จพระอนุราชาธิราส เจ้าฟ้ามงกุฎฯ ซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุประทับอยู่วัดสมอราย (วัดราชาธิวาสในปัจจุบัน) เสด็จมาอยู่ครองเมื่อพ.ศ. ๒๓๗๙

พระตำหนักเพ็ชรในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชอยู่ ทรงปรับปรุงวางหลักเกณฑ์ความประพฤติ ปฏิบัติของพระสงฆ์ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระธรรมวินัย โดยมีพระสงฆ์ประพฤติปฏิบัติตามอย่างพระองค์เป็นอันมาก ในคราวที่พระองค์เสด็จมาครองวัด ก็ได้นำเอาการประพฤติปฏิบัตินั้นมาใช้ในการปกครองพระสงฆ์ ณ วัดนี้ด้วย เดิมเรียกพระสงฆ์คณะนี้ว่า 'บวรนิเวศาทิคณะ' อันเป็นชื่อสำนักวัดบวรนิเวศวิหาร ต่อมาจึงได้ชื่อว่า 'คณะธรรมยุติกนิกาย' แปลว่าคณะสงฆ์ผู้ซึ่งปฏิบัติตามพระธรรมวินัย


จึงถือว่าวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นสำนักเอกเทศแห่งคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายเป็นวัดแรก

สันหลังคาประดับด้วยปูนปั้นลายกระจังต่อมาภายหลัง พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า 'วัดรังษีสุทธาวาส' ร่วงโรยมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมกับวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อพ.ศ. ๒๔๕๘ ปัจจุบันยังคงเรียกส่วนที่เป็นวัดรังษีสุทธาวาสมาเดิมว่า 'คณะรังษี' และทรงโปรดให้สร้างพระตำหนักเพิ่มเติม รวมเรียก 'คณะตำหนัก' หนึ่งในนั้นคือ ตำหนักเพ็ชร เป็นพระตำหนักเก่าแก่ และมีความสำคัญ
“ตำหนักคอยท่า ปราโมช”พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้าง ตำหนักเพ็ชร ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ถวายเป็นที่ทรงงานและท้องพระโรงแด่ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หรือสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๑o แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ โดยมีการฉลองพระตำหนักแห่งนี้เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๗

ลวดลายเหนือบานประตูลักษณะสถาปัตยกรรม 'พระตำหนักเพ็ชร' มีดังนี้
- เป็นเรือนคอนกรีตชั้นเดียว
- หลังคามุงกระเบื้องเคลือบ
- สันหลังคาประดับด้วยปูนปั้นลายกระจัง
- หน้าบันประดับด้วยลายมหามงกุฎและวัชระ ล้อมรอบด้วยลายเครือเถา ด้านล่างลงมาเป็นชื่อตำหนัก
- ซุ้มประตูหน้าต่างทำด้วยไม้
- คันทวยเป็นลายดอกไม้
- ฐานแต่ละช่องประดับด้วยซุ้มดอกไม้ปูนปั้น
- เสาย่อเก็จประดับบัวหัวเสา
- พื้นปูด้วยหินอ่อน

ระเบียงพระตำหนักเพ็ชรปัจจุบัน พระตำหนักเพ็ชรใช้เป็นสถานที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ภายในห้องพระโรงเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ ๔ ปั้นขึ้นมาเป็นต้นแบบขนาดเท่าพระองค์จริงเป็นองค์แรก ทำด้วยปูนปลาสเตอร์ ฝีมือช่างไทยสมัยรัชกาลที่ ๔ และได้กลายเป็นต้นแบบของพระบรมรูปหล่อต่าง ๆ ในเวลาต่อมา


นอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระรูปสีน้ำมัน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, ตู้พัดยศ พัดรอง ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงจัดด้วยพระองค์เอง


ตลอดจนเครื่องใช้ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ก่อน ๆ เช่น กลักใส่เครื่องใช้ประจำพระองค์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์, กล่องงาแกะสลักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนแกะสลักเป็นรูปพญานาคพ่นน้ำ ล้อมรอบพระราชลัญจกร ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านข้างแกะเป็นรูปพญานาคพ่นน้ำขดกลับกันน ๒ ตัว เป็นอาทิ


พระตำหนักเพ็ชร ตั้งอยู่ทางขวามือเมื่อเข้าจากทางหน้าวัด เดิมเคยเป็นที่ตั้ง 'โรงพิมพ์' ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งทรงครองวัดนี้ สำหรับพิมพ์บทสวดมนต์และหนังสือพุทธศาสนาอื่นๆ แทนหนังสือใบลาน โดยใช้ตัวพิมพ์เป็นอักษรอริยกะที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระโกศกุดั่นใหญ่
ทำด้วยไม้แกะสลักลวยลายทรงแปดเหลี่ยม ฝายอดทรงมณฑป
ปิดทองล่องชาด ประดับกระจกสี (สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๑) พร้อมฉัตร ๓ ชั้น
เครื่องประกอบเกียรติยศ ถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดแด่
สมเด็จพระสังฆราช อัญเชิญไว้ภายในท้องพระโรงพระตำหนักเพ็ชรหลังจาก 'สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ' สิ้นพระชนม์แล้ว พระตำหนักเพ็ชรเป็นที่ตั้งพระศพ ที่ประชุมบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย


เช่นเดียวกับในยามนี้ หลังจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓o น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ไว้ ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และถวายเกียรติตามราชประเพณีทุกประการ ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยความเศร้าสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชสำนักจาก ๑๕ วัน เป็น ๓o วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ภาพจาก กระทู้พันทิปภาพและข้อมูลจาก
นสพ.กรุงเทพวันอาทิตย์ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๖
naewna.com
banmuang.co.th
manager.co.th
bangkokbiznews.com

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะค่ะ
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor
Create Date : 31 ตุลาคม 2556
Last Update : 7 พฤศจิกายน 2556 16:29:32 น. 32 comments
Counter : 5498 Pageviews.

 
ต้องขอบคุณเพื่อน ๆ มากที่แวะมาร่วมไว้อาลัยคุณอดิเรก มาคลิกไลค์กับโหวตให้นะคะ

ขออำภัยที่หายศีรษะอีกแล้ว อัพบล็อกที่แล้วเสร็จก็ตระเวนเยี่ยมเพื่อน ๆ ได้ไม่กี่บล็อกเอง ช่วงนี้ยุ่งหน่อย อู้งานมาอัพบล็อกใหม่ ไว้เย็น ๆ ถ้ามีเวลาจะแวะไปเยี่ยมเพื่อน ๆ นะจ๊ะ


โดย: haiku วันที่: 31 ตุลาคม 2556 เวลา:9:56:06 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจค่ะคุณไฮกุ ขอร่วมไว้อาลัยด้วยคน


โดย: sawkitty วันที่: 31 ตุลาคม 2556 เวลา:15:36:04 น.  

 
ขอถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช ค่ะ

ตำหนักเพชร นิคยังไม่เคยเห็นละเอียดแบบนี้เลย
ขอบคุณคุณไฮกุที่นำมาให้ชมค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Music Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 31 ตุลาคม 2556 เวลา:22:19:46 น.  

 
วันนี้ได้เห็นหนังสือรวมคำคมของสมเด็จฯท่านด้วยนะครับ
แม้ท่านจะละสังขารไปแล้ว
แต่คำสอนที่ดีของท่านยังคงอยู่สืบไปครับปล. ผมเห็นด้วยเลยครับคุณไฮกุ
หนังสือของพี่ขวัญราคาถูกมาก
คุณภาพเกินราคาไปมากจริงๆครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ตุลาคม 2556 เวลา:22:33:37 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอร่วมไว้อาลัยด้วยคนค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:12:46 น.  

 
ขอถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชค่ะ
ขอบคุณคุณไฮกุที่นำข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับพระตำหนักเพ็ชรมาฝากกัน
อ่านรายละเอียดสถาปัตยกรรม มีความพิถีพิถันมาก เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทยจริงๆ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog


ส่วนเมืองตอรีโน่ เมืองหลวงเก่าของอิตาลีมีความสำคัญไม่แพ้เมืองอื่นๆ เลยค่ะ
ประวัติศาสตร์ของอิตาลีนี่ย้อนกลับไปหลายศตวรรษ บางเรื่องเอิงก็ยังรู้ไม่หมด แต่ชอบศึกษานะคะ เอิงสนใจความเป็นมาของแต่ละที่ มีความสำคัญยังไง
อยากให้คุณไฮกุได้ไปเที่ยวที่นั่นจัง ชมปราสาทเก่า ชมโบสถ์ต่างๆ คุณไฮกุต้องชอบแน่นอน

ปล.ช่วงนี้ยังยุ่งเรื่องเรียนนิดหน่อย แต่ช่วงกลางคืนว่าง พยายามแบ่งเวลามาเข้าบล้อก ยังคิดถึงเพื่อนๆ ที่นี่เสมอค่ะ ^.^


โดย: diamondsky วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:0:47:58 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:53:19 น.  

 
พระตำหนักนี้ไปเมียงมองหลายทีแล้ว แต่ไม่รู้เป็นงัย
ไปวักบวรฯทีไรมักเป็นเวลาที่เขาปิดทำอะไรสักอย่าง

ขอบคุณที่นำมาให้ศึกษา ไลค์และโหวตครับ
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:31:20 น.  

 
ขอถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชด้วยครับ
haiku Art Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:12:28:29 น.  

 
ขอร่วมไว้อาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชด้วยค่ะ

พระตำหนักฯ ดูขลังมากๆ เลยนะคะพรุ่งนี้รินมาส่งกำลังใจให้ค่า

Interview .. the Blogger ประจำเดือน 11 มาแล้วค่ะ
ฉบับนี้พบกันเจ้าแม่ขนมปัง
อยากรู้จักเธอให้มากขึ้น
ที่นี่ค่ะ ^^โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:31:27 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้า(น)ป่า Home & Gargen Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Fanclub Blog ดู Blog
Tristy Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
-------------------------------
แวะมาส่งกำลังใจค่ะคุณไฮกุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:00:24 น.  

 
ขอถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราช ณ บ้านคุณไฮกุด้วยคนคะ
ไม่เคยไปวัดบวรเลย
มีโอกาสต้องไปชมบ้างแล้ว

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ลงสะพาน+++เลี้ยวซ้าย2013 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:15:28:51 น.  

 


ขอถวายอภิสัมมานสักการะสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้วยเศียรเกล้า
ณ บล๊อกคุณไฮกุด้วยค่ะ

เป็นช่วงเวลาโศกเศร้าของประเทศที่ต้องสูญเสียองค์สมเด็จพระสังฆราช
พระผู้เจริญพร้อมและพระของประชาชน
และขอบคุณข้อมูลพระตำหนักเพ็ชร ที่ได้อ่านละเอียดเพิ่มมากขึ้นเลยค่ะ
เราเคยไปเยี่ยมชมที่นี่มาแล้ว แต่ตอนนี้ที่ใช้เป็นที่ตั้งพระศพสมเด็จพระสังฆราช
ยังไม่ได้ไปอีกเลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Fanclub Blog ดู Blog
haiku Art Blog
โดย: tui/Laksi วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:17:53:27 น.  

 More Good Evening Comments

-------------------------------------------
สวัสดียามเย็น แวะมาทักทายกันให้หายคิดถึง สบายดีนะคะคุณไฮกุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:17:55:16 น.  

 
ขอร่วมถวายอาลัยสมเด็จพระสังฆราชค่ะ
และกดหมวดศิลปะให้กับคุณไฮกุด้วยค่ะ
ความรู้รายละเอียดในแง่มุมที่หาอ่านหาชมเอง
คงนานและไม่ได้แบบนี้ค่ะ


โดย: Sweety-around-the-world วันที่: 1 พฤศจิกายน 2556 เวลา:20:49:08 น.  

 
ขอถวายอาลัยบ้านคุณไฮกุอีกคนนะคะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
Sai Eeuu Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
blueberryblossom Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: schnuggy วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:1:41:50 น.  

 
คุณสาว...ขอบคุณมากที่แวะมาร่วมถวายอาลัยองค์พระสังฆราชนะคะ


คุณก๋า...ขอบคุณคุณก๋าอีกครั้งสำหรับหนังสือของคุณขวัญที่ส่งมาให้นะคะ พลิกดูข้างในแล้วยิ่งชอบ ภาพถ่ายสวยจริง ๆ ค่ะ ข้อเขียนก็เยี่ยม อ่านแล้วได้ข้อคิดดีมาก ที่สำคัญ ราคาถูกเหลือเชื่อ ปกหนังสือพิมพ์ราคาไว้ ๑๒o แต่คุณขวัญบอกราคาแค่ร้อยเดียวเอง ฝากขอบคุณคุณขวัญด้วยนะคะที่ทำหนังสือคุณภาพเยี่ยมแบบนี้ออกมา

คุณเอิง...ขอบคุณคุณเอิงที่มาร่วมถวายอาลัยด้วยกันและโหวตให้นะคะ

ที่มีบล็อกนี้และมีเรื่องเกี่ยวกับศิลปะดี ๆ มาลงบล็อกได้หลายบล็อก ส่วนนึงต้องยกความดีให้นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เราชอบเซ็คชั่นวันเสาร์-อาทิตย์ วันเสาร์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร วันอาทิตย์เป็นเรื่องศิลปวัฒนธรรมและหนังสือ คนเขียนคอลัมน์ของค่ายนี้มีคุณภาพมาก แต่ละเรื่องที่เอามาลงน่าสนใจแทบทั้งนั้น

ดีใจที่คุณเอิงมีเวลาเล่นบล็อกมากขึ้น คุณเอิงหายหน้าไปแล้วคิดถึงมากเลยค่ะ


พี่หนูหล่อ & คุณเค็ง & คุณตุ้ย...ขอบคุณที่แวะมาร่วมถวายอาลัยนะคะ เราเคยไปวัดบวรฯ แต่ยังไม่เคยไปเห็นพระตำหนักองค์นี้สักทีค่ะ โชคดีอ่านเจอคอลัมน์ที่เขียนถึง บล็อกที่จะอัพยังเขียนไม่เสร็จดี เลยเอามาลงบล็อกให้อ่านกันก่อน

ขอบคุณพี่หนูหล่อ คุณเค็ง และคุณตุ้ยมากที่กดไลค์กับโหวตให้ค่า


คุณริน...ขอบคุณที่แวะมาส่งข่าวบล็อกสัมภาษณ์ล่าสุดนะคะ ขออนุญาตกรี๊ดที่สัมภาษณ์คุณบุ๊ง เดี๋ยวว่างแล้วจะตามไปอ่านค่ะ


คุณไก่...ดีใจจังที่คุณไก่กลับมาแล้ว แวะไปด้อม ๆ มอง ๆ ที่บ้านหลายรอบแล้วแต่เห็นเงียบ ๆ อยู่ วันนี้เข้าบล็อกเห็นเม้นท์คุณไก่แล้วดีใจมาก ๆ เดี๋ยวตอบเม้นท์แล้วจะแจ้นไปหาเลยจ้า


คุณนิค & คุณบุ๊ง & คุณIM & ครูเกศ & คุณไก่...ขอบคุณมากที่แวะมาร่วมถวายอาลัยและโหวตให้นะคะ


โดย: haiku วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:9:19:57 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณมากค่ะที่แวะทักทายและกดโหวตให้อีก
ภาระกิจยามเช้าวันหยุดเพิ่งจะจบภาคแรก หุ หุ
มีความสุขในวันหยุดด้วยเช่นกันค่ะ


โดย: tui/Laksi วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:31:00 น.  

 
วันนี้มาโหวตให้คุณไฮกุค่าาาา ^^บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรไม้หอม Health Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:13:27:14 น.  

 
สวัสดีคุณไฮกุ

ได้เข้ามาชมตำหนักเพชร สวยงามมากค่ะ

ขอบคุณที่นำมาให้ชม ไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลย
โหวดค่ะ

haiku Art Blog ดู Blog

รูปกล่องเม้นท์ก็สวยมากเช่นกัน ค่ะ


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:02:25 น.  

 
เมื่อวานเข้ามาแ้ล้วค่ะ อ่านแล้ว แต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลย เครื่องแฮงค์ เลยออกไปก่อน

ตั้งใจจะไปเหมือนกันค่ะ คงไปวันธรรมดา เลยได้ข้อมูลแบบละเอียดของตำหนักเพ็ชรไปด้วย ขอบคุณ คุณไฮกุค่ะ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Fanclub Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:06:53 น.  

 


สวัสดีวันหยุด ยกปูมาฝากค่ะ ไปทานกัน


โดย: ป้าคาล่า วันที่: 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:19:17 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะ คุณไฮกุไปไหนไหมคะ


โดย: sawkitty วันที่: 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา:16:45:40 น.  

 
ขอถวายความอาลัยแด่องค์สมเด็จพระสังฆราชด้วยครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา:19:04:58 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณมากๆ เลยนะคะที่แวะไปอ่านบทสัมภาษณ์ที่บล๊อกคุณรินค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 3 พฤศจิกายน 2556 เวลา:23:47:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา:6:31:25 น.  

 
มาโหวตให้ค่ะ

ยังไม่เคยไปที่นี่เลย ได้ความรู้เยอะเชียวค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:24:45 น.  

 
ผาตึ กยิรา อวิเหฐยํ ปรํ

ควรทำแต่ความเจริญ อย่าเบียดเบียนผู้อื่น

เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสุขกายสบายใจ
และประสบความสำเร็จในทุกภารกิจที่กระทำ...นะคะ

โดย: พรหมญาณี วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา:11:05:48 น.  

 More Enjoy Comments

-----------------------------
ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะคุณไฮกุ


โดย: เกศสุริยง วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:28:30 น.  

 
คุณตุ้ย คุณริน แม่ซอง คุณหนู คุณตุ๊ก คุณสาว คุณmp5 คุณบุ๊ง คุณก๋า คุณเต้ย คุณปอป้า...ขอบคุณมาก ๆ ที่แวะมาถวายอาลัย มาทักทาย คลิกไลค์และโหวตให้นะคะ แล้วจะแวะไปหาให้ครบทุกคนเลยค่า


โดย: haiku วันที่: 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา:21:53:14 น.  

 
อุ้มยังไม่มีโอกาสไปกราบพระองค์ท่านเลย
แต่ได้รับแต่ของที่ระลึก
ยังไม่ว่างไป....
อยากไปกราบพระศพท่านมากค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 5 พฤศจิกายน 2556 เวลา:10:12:00 น.  

 
คุณไฮกุคะ

ขออนุญาตเอา link นี้อ้างอิงที่บล็อกด้วยนะคะ จะออนวันจันทร์ที่ 11 นี้ค่ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 9 พฤศจิกายน 2556 เวลา:17:27:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.