happy memories
Group Blog
 
<<
มกราคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
20 มกราคม 2558
 
All Blogs
 
ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๗

ศิลปินแห่งชาติปีนี้ประกาศชื่อแล้วค่ะ มีทั้งหมด ๑๒ ท่าน รู้จักอยู่หลายท่าน โดยเฉพาะสาขาศิลปะการแสดง มีครูพงษ์ศักดิ์ คุณลุงสะอาด ครูเล็ก ภัทราวดี และ ครูดุษฎี ดีใจมาก ๆ ทั้งสี่ท่านได้เป็นศิลปินแห่งชาติ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง ๑๒ ท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปีนี้ค่ะบล็อกคุณปอนสองบล็อกล่าสุด

แดนดอกไม้
สิริภูมิบล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด

เสพงานศิลป์ ๑๘๒เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๕o น. ที่ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จัดการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) โดยมีวาระการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งในการพิจารณาครั้งนี้ ได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาจากเดิมที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ จะนำเสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการมาแล้ว เพื่อให้คณะกรรมการ กวช. พิจารณาเห็นชอบ แต่ในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาในแต่ละสาขาเรียงตามลำดับ พร้อมแนบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองมาให้ กวช. ร่วมพิจารณาด้วย โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า ๓ ชั่วโมง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการวธ. แถลงข่าวภายหลังการประชุม กวช. ว่า กวช.ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ ผลงาน ตลอดจน ความเหมาะสมทุกประการ โดยมีผู้สมควรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา จำนวน ๑๒ คน ดังนี้


๑. สาขาทัศนศิลป์ เสนอรายชื่อ ๙๔ คน ผ่านการเห็นชอบ ๕ คน ได้แก่ นายชวลิต เสริมปรุงสุข (จิตรกรรม) นายนิจ หิญชีระนันทน์ (การออกแบบผังเมือง) นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม) นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์) และนายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์)


๒. สาขาวรรณศิลป์ เสนอรายชื่อ ๙o คน ผ่านการเห็นชอบ ๑ คน ได้แก่ นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง)


๓. สาขาศิลปะการแสดง เสนอรายชื่อ ๑๒๙ คน ผ่านการเห็นชอบ ๖ คน ได้แก่ นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (โทรทัศน์และภาพยนตร์) นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล)  นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย) นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์) นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุ่ง-ประพันธ์เพลง) และนายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง)


รัฐมนตรีว่าการวธ.กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง ๑๒ คน จะเข้ารับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศิลปินแห่งชาติ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์  พร้อมทั้งจะมีงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ศิลปินแห่งชาติ และการจัดกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการศิลปินแห่งชาติ ที่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วย ทั้งนี้การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ ถึง ๒๕๕๖ รวมมีศิลปินแห่งชาติจำนวน ๒๔๖ คน เสียชีวิตไปแล้ว ๑๑o คน และมีชีวิตอยู่ ๑๓๖ คนศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่


๑. นายจรูญ อังศวานนท์ อายุ ๗๘ ปี เป็นชาวกรุงเทพฯ จบปริญญาตรีศิลปะบัณฑิตจากคณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร(มศก.) โดยเป็นนักตกแต่งภายในชั้นนำของประเทศที่ได้รับสร้างสรรค์ผลงานเป็นอันดับต้นของไทย และเป็นบรมครูของวงการออกแบบตกแต่งภายในของประเทศ


๒. นายชวลิต เสริมปรุงสุข อายุ ๗๕ ปี เป็นชาวจังหวัดขอนแก่น จบปริญญาตรีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มศก. เป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ โดยได้รับเงินเดือนในตำแหน่งศาสตราจารย์ เพื่อเป็นศิลปินอิสระ สร้างศิลปะตามที่ใจรัก


๓. นายนิจ หิญชีระนันทน์ อายุ ๙o ปี เป็นชาวกรุงเทพฯ จบการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการวางแผนภาค และผังเมือง จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้ารับราชการสำนักผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (มท.) ตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้อำนวยการสำนักผังเมือง ระหว่างปฏิบัติราชการได้สร้างผลงานที่ทรงคุณค่าหลายชิ้น อาทิ เป็นผู้ค้นพบเมืองโบราณ “จันเสน” เมืองโบราณสมัยทวารวดีในจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ ส่งเสริมแนะนำโครงการจนเกิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อุทยาน และโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย


๔. นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ อายุ ๘๑ ปี เป็นชาวจังหวัดน่าน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนเทศบาล ๓ ปัจจุบันคือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร ได้ฝึกหัดทำเครื่องเงิน และสามารถคิดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้จนเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในต่อ ๆ มาคือ ลายดอกกระถิน และยังได้พัฒนารูปแบบเครื่องเงินในอีกหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังเป็นครูถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดเวลาได้สร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง


๕. นายปัญญา วิจินธนสาร อายุ ๕๘ ปี เป็นชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จบการศึกษาปริญญาศิลปะบัณฑิต (ศิลปไทย) ที่คณะจิตรกรรมประติมากรรม และภาพพิมพ์ มศก. เป็นศิลปินที่สร้างศิลปะในแนวศิลปะไทยร่วมสมัย มีผลงานโดดเด่นทำให้สามารถถวายงานรับใช้ในการเขียนภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์พระมหาชนกใน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และล่าสุดเป็นผู้ถวายงานรับใช้ใน พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์มหิดล ในโครงการพระราชดำริคือ การบูรณะวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมใน มศก. และมหาวิทยาลัยอื่น ๆศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้แก่


นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) อายุ ๖๔ ปี ชาวจังหวัดจันทบุรี จบปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยรับราชการที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีผลงานเขียนบทกวี เรื่องสั้น และบทวิจารณ์ตั้งแต่เป็นนิสิต ต่อมาได้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมอย่างจริงจังจนเป็นนักเขียนอาชีพ ผลงานวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดีและสารคดี ได้แก่ เรื่องสั้น นวนิยาย กวีนิพนธ์ ตลอดช่วงระยะเวลา ๔ ทศวรรษมีผลงานมากกว่า ๘o เรื่อง ในจำนวนนี้ได้รับรางวัลระดับชาติ ๒๒ เรื่อง โดยหลายเรื่องถูกสร้างเป็นบทละครโทรทัศน์ และวรรณกรรมเยาวชนหลายเรื่องได้รับการประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับระดับมัธยมศึกษา สำหรับงานเขียนของนางชมัยภร จะนำเสนประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับครอบครัวและสังคม เช่น ปัญหาความไม่เข้าใจกันของวัยรุ่นกับพ่อแม่ ปัญหาความพิการทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนปัญหาบ้านเมือง เป็นต้น ส่งผลให้งานเขียนของนางชมัยภร เป็นแรงบัลดาลใจให้กับนักเขียนรุ่นหลังศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่


๑. นายณรงค์ จันทร์พุ่ม อายุ ๖๗ ปี ชาวจังหวัดตรัง จบการศึกษาวิชาเอกภูมิศาสตร์ วิชาโทประวัติศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาบางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา) เริ่มรับราชการที่ร.ร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม กทม. ก่อนย้ายมมาจังหวัดตรังเพื่อสังกัดร.ร.วิเชียรมาตุ และร.ร.กันตังรัษฎาศึกษา  ตามลำดับจึงลาออกจากราชการ นายณรงค์รักและชื่นชอบการแสดงหลังตะลุงตั้งแต่ยังเด็ก โดยขณะที่สอนอยู่ในร.ร.วิเชียรมาตุ ได้สอนรายวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นหลังตะลุงอย่างจริงจัง เมื่อออกจากราชการแล้ว ได้ตั้งคณะชื่อว่า "คณะหนังอาจารย์ณรงค์ตะลุงบัณฑิต" มีความโดดเด่นตรงการพัฒนาเทคนิคการแสดงตลอดเวลา ทดลองสร้างตัวหนังตะลุงให้ทันสมัย โดยไม่เสียเอกลักษณ์ ผนวกกับดนตรีสมัยใหม่ที่ผสมผสานกับของเดิม ที่สำคัญคือมีบทเจรจาที่หลักแหลมคมคาย สะท้อนความรู้สึกนึกคิดอย่างตรงไปตรงมา ขณะที่บทตลกก็ไม่หยาบคาย แต่เรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้อย่างครึกครื้นจนได้รับการยกย่องอย่างแพร่หลาย


๒. นางดุษฎี บุญทัศนกุล อายุ ๗๕ ปี เป็นชาวกรุงเทพฯ บิดาชื่อนายปรีดี พนมยงค์ มารดาชื่อท่านผู้หญิงพูลศุข สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท วิชาเอกขับร้อง วิชาโทเปียโน จากสถาบันดนตรีกลาง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเรียนขับร้องเพิ่มเติมที่ราชวิทยาลัยดนตรี กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เป็นนักร้องที่มีความสามารถสูง ได้สร้างสรรค์ผลงานการขับร้อง เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนในประเทศและต่างประเทศมายาวนานถึง ๕o ปี มีผลงานการประพันธ์หนังสือมากมาย โดยเฉพาะการแนะนำความรู้ และแรงบันดาลใจจากการร้องเพลง ซึ่งภารกิจสำคัญคือได้สร้างหลักสูตรการใช้ดนตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้โครงการลมหายใจดนตรีเพื่อชีวิต รวมถึงอุทิศตนเพื่อเป็นวิทยากรอบรมความรู้ให้แก่ภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอ


๓. นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา อายุ ๗๘ ปี เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนอุบลวิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  เป็นนักพากย์ภาพยนตร์ เขียนบทละครวิทยุ สร้างภาพยนตร์ กำกับภาพยนตร์ และเขียนบทภาพยนตร์ ผลงานที่สร้างชื่อเสียงมากมาย เช่น เพลงมนต์รักลำน้ำพอง กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มนตร์รักแม่น้ำมูล ลูกทุ่งเพลงสวรรค์


๔. นางภัทราวดี มีชูธน อายุ ๖๖ ปี จบมัธยมปลายจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียน Micklefield ประเทศอังกฤษ เป็นศิลปินที่เปี่ยมไปด้วยพลังการสร้างสรรค์ มีความเป็นครูผู้ให้ และสนใจเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีผลงานที่เผยแพร่แก่สาธารณชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จจำนวนมาก เช่น ไม่มี่สวรรค์สำหรับคุณ ซึ่งเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้รับรางวัลพระราชทานตุ๊กตาทอง รางวัลดารานำแสดงฝ่ายหญิง


๕. นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ อายุ ๘๒ ปี เป็นชาวกรุงเทพฯ ได้รับทุนไปศึกษาสาขาวิชาการภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยนิฮง กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จนจบการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นพนักงานรุ่นบุกเบิกของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๔ บางขุนพรหม ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย เป็นหัวหน้าฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ มีหน้าที่ทำทุกอย่างตั้งแต่จัดรายการวิทยุ กำกับเวที เขียนบท แปลภาพยนตร์ภาษาญี่ปุ่น แสดงละคร สอนเทคนิคการแสดงต่าง ๆ ให้แก่นักแสดงในยุคนั้น ได้รับรางวัลเกียรติยศของวงการบันเทิงจำนวนมาก เช่น รางวัลทีวีตุ๊กตาทองมหาชน รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ รางวัลโทรทัศน์ทองคำ เป็นต้น


๖. นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ  อายุ ๗๑ ปี ชาวจังหวัดกทม. ได้รับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง จากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร มานุษยวิทยาดนตรี Esat-West Center มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารหารศึกษา) และครถศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พัฒนาศึกษา)  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มเรียนขิมกับบิดา พอเข้าวิทยาลัยนาฏศิลปเริ่มเรียนพื้นฐานฆ้องวงใหญ่กับหลวงบำรุงจิตรเจริญ (ธูปสาตนวิลัย) พระประณีตวรศัพท์ (เขียนวรวาทิน) และครูดนตรีไทยท่านอื่น ๆ ได้รับกาถ่ายทอดเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงถึงเพลงองค์พระพิราพ ตลอดจนได้รับการสืบทอดเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทยจากนายมนตรี ตาโมทย์ เริ่มรับราชการครูแผนกร.ร.นาฏศิลป และเกษียณอายุราชการใสนตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  นายสิริชัยชาญถือเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานมาโดยตลอด ทั้งการออกแบบซึงให้มี ๓ ขนาดร่วมกับเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังรับใช้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน โดยถวายการสอนระนาดเอกภาพและข้อมูลจาก
mthai.com
wikipedia.org
matichon.co.th
dailynews.co.th
บล็อกคุณ yyswim

บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะ
บีจีและไลน์จากคุณญามี่ กรอบจากคุณ ebaemi

Free TextEditor

Create Date : 20 มกราคม 2558
Last Update : 21 มกราคม 2558 23:09:12 น. 36 comments
Counter : 9383 Pageviews.

 
เห็นข่าวมาจากโทรทัศน์เหมือนกันครับ บางคนผมไม่รู้จัก แต่คนนี้นางภัทราวดี มีชูธน คนนี้ผมว่าน่าจะได้ตั้งนานแล้ว คุณภาพครับคนนี้ มีชื่อเสียงด้วย จากภาพดูแก่ไปมากเลย

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:0:20:18 น.  

 
โหวต Art Blog ให้เลยครับคุณไฮกุ

หลายท่านผมคุ้นตาและคุ้นเคยกับฝีมือของท่าน
มีผลงานคู่ควรแก่การยกย่องจริงๆครับ

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านด้วยครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:5:53:16 น.  

 
ภาพแรกก็ประทับใจมากแล้วค่ะ
ศิลปินที่นำเสนอแต่ละท่านก็สุดยอดเลยค่ะ

โหวตงานศิลป์ให้เลยค่ะ

มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:11:08:51 น.  

 

ว๊าววววว สุดยอด แหล่มเลย
อุ้มขอแสดงความยินดีกับพี่ไฮกุด้วยคนค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:13:28:38 น.  

 
มาแสดงความยินดีกับสายสะพายของคุณไฮกุด้วยคนจ้าา

ไปไหนก็เจอพี่อุ้มเม้นท์แล้วอ้ะ ไวจัง


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:13:48:39 น.  

 
ยินดีกับสายสะพายด้วยนะครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:13:57:24 น.  

 ขอแสดงความยินดีกับผลการประกวด BlogGang Popular Award ครั้งที่ 10 ด้วยค่ะคุณไฮกุ


ถือเป็นรางวัลสำหรับความตั้งใจแห่งปีที่เหมาะสมอย่างยิ่งค่ะโดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:15:27:04 น.  

 
ยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกด้วยค่ะ เอารูปอาจารย์ณรงค์ จันทร์พุ่ม หรือหนังอาจารย์ณรงค์ ตะลุงบัณฑิต ที่ได้มีโอกาสไปเจอเมื่อต้นปีโดย: sawkitty วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:15:44:16 น.  

 
สวัสดีค่ะ มาแสดงความยินดีกับสายสะพายด้วยนะคะ


โดย: มี้เก๋ + ป๊าโอ๋ = ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:15:44:29 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่ได้รับสายสะพาย


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:19:21:24 น.  

 
น่าประทับใจผลงานของแต่ละท่านจริงๆ

ยินดีกับคุณไฮกุด้วยนะคะ เหมาะสมกับตำแนห่งมากๆ

และขอบคุณโหวตด้วยค่ะ


thank you icons photo: thank you thank-you-6.jpg


โดย: anigia วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:22:38:28 น.  

 
- ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติปี 2557 ทั้ง 12 ท่านด้วยค่ะ
ชื่อคุ้นหูหลายท่าน โดยเฉพาะสาขาศิลปะการแสดง
วันนี้มาหมดตัวเลยคร้า แล้วจะแวะมาส่งกำลังใจวันถัดไปนะค่ะ

พร้อมขอมาแสดงความยินดีกับสายสะพายที่ได้ในปีนี้ด้วยค่ะ
พร้อมขอขอบคุณมากๆ ที่ได้ช่วยโหวตสนับสนุน
ให้บล๊อกเราได้รับรางวัลอีกด้วยเช่นกันค่ะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:22:45:38 น.  

 
มาแสดงความยินดีกับคุณไฮกุด้วยค่ะโดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:23:38:41 น.  

 
ทักทายสวัสดีครับคุณไฮกุ
จากที่ได้รับชมข่าวทางทีวี ได้มาอ่านรายละเอียดของแต่ละท่านที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติศิลปินแห่งชาติในครั้งนี้ด้วยครับ

และขอร่วมแสดงความยินดกับรางวัลที่คุณไฮกุได้รับด้วยครับ


โดย: ถปรร วันที่: 21 มกราคม 2558 เวลา:23:46:24 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ขอรับ ขอแสดงความยินดีต่อสายสะพายด้วยขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:5:36:35 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจเช่นกันนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:5:46:06 น.  

 


ขอแสดงความยินดีกับสายสะพายเส้นใหม่ด้วยนะค่ะโดย: Opey วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:9:08:02 น.  

 More Wild Flowers Commentsขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ


โดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:12:30:20 น.  

 

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะคุณไฮกุ
โดย: พรไม้หอม วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:12:53:17 น.  

 
ยินดีด้วยนะคะคุณไฮกุโดย: เนินน้ำ วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:13:41:54 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลสายสะพายที่ได้รับด้วยนะค่ะคุณไฮกุโดย: mastana วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:13:55:24 น.  

 ขอแสดงความยินดีกับผลการประกวด BlogGang Popular Award ครั้งที่ 10 ค่ะคุณไฮกุ
และขอบคุณที่โหวตให้นิคมาตลอดด้วยค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:15:28:14 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวดทุกคะแนนนะคะ
newyorknurseโดย: newyorknurse วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:20:59:37 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 12 ท่านด้วยครับ เป็นตำแหน่งอันทรงเกียรติ

และขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง #2 Best Art Blog ของคุณไฮกุด้วยครับ


โดย: ชีริว วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:21:09:45 น.  

 
ยินดีกับสายสะพายที่ได้รับค้าบ


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:22:11:16 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับคุณ Haiku อย่างยิ่งค่ะ
สำหรับรางวัลที่ได้รับ
และขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:23:32:05 น.  

 
ขอแสดงความยินดีสำหรับสายสะพายด้วยนะค้าาาาคุณไฮกุ

ศิลปินทุกท่านล้วนเป็นศิลปินคุณภาพ มีความสามารถจริง ๆ ค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 22 มกราคม 2558 เวลา:23:44:56 น.  

 
คุณไฮกุที่รักคะ

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

แถวบ้านหม้อแปลงระเบิด แล้วคอม.เจ๊งไปด้วยค่ะ
ช่างเพิ่งนำมาส่งตอนดูละคร แอบรักออนไลน์อยู่ค่ะ

ขอบคุณโหวตนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


โดย: sirivinit วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:0:00:09 น.  

 
บางท่านนี่ น่าจะได้ตั้งนานแล้วจริงๆครับคุณไฮกุ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:0:11:12 น.  

 ยินดีด้วยนะคะ วันนี้หมดงบค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:9:33:03 น.  

 
ได้ดูข่าวจากทางทีวีเหมือนกันค่ะ นึกว่าครูเล็ก กับ อ.ดุษฎี ได้รับไปนานแล้วนะคะ

ขอบคุณ คุณไฮกุค่ะ ยินดีกับสายสะพายคุณไฮกุด้วยนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:20:45:34 น.  

 
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับด้วยนะครับ

ศิลปินแห่งชาติปีนี้ สมคุณค่า สมกับการที่ได้รับการคัดเลือกครับ


โดย: Insignia_Museum IP: 171.98.192.98 วันที่: 23 มกราคม 2558 เวลา:21:08:58 น.  

 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 24 มกราคม 2558 เวลา:1:09:13 น.  

 
อรุณสวัสดีค่ะคุณไฮกุ ขอบคุณมากด้วยค่ะสำหรับโหวต
พร้อมกันนี้ ก็ขอส่งกำลังใจโหวตให้บล๊อกนี้ด้วยนะค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
wicsir Travel Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
LemonOnTheRock Movie Blog ดู Blog
อาคุงกล่อง Book Blog ดู Blog
haiku Art Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 24 มกราคม 2558 เวลา:6:01:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

ยินดีกับคุณไฮกุเช่นกันครับ
ขอบคุณที่อัพเรื่องราวดีดีเกี่ยวกับศิลปะให้เพื่อนๆชาวบล็อกได้อ่านกันอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 มกราคม 2558 เวลา:6:11:41 น.  

 
สวัสดีค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลด้วยนะคะ

ศิลปินแห่งชาติ ดูในทีวีแบบผ่านๆค่ะ


ขอให้มีความวุขมากๆนะคะโดย: tanjira วันที่: 24 มกราคม 2558 เวลา:14:37:25 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.