happy memories
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2557
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
20 พฤษภาคม 2557
 
All Blogs
 
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒
รางวัลช้างเผือก
"น้ำ ชีวิต ธรรมชาติ"
ศิลปิน ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๗๒ x ๒๓๘ ซม.
บ้านเรา - สุเทพ วงศ์กำแหง


poster

ภาพจาก thaibev.com
CIMG4613

"ภาพความประทับใจ"
ศิลปิน วราพร สกุลปัญญาโชติ
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๖o x ๒oo ซม.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปิดนิทรรศการและพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒” เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๓o น.


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการ และพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน โดยมี คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้จัดงาน เฝ้าฯ รับเสด็จ

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยพระกรในการนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของโครงการ และรูปแบบการจัดนิทรรศการ พร้อมให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการว่า “ไทยเบฟ จัดประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินที่สร้างสรรค์งานในแนวเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์สูง อีกทั้งยังสามารถสื่อสารเรื่องราวที่อยู่ในใจของศิลปินให้ผู้ที่ชมผลงานได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งนับเป็นการประกวดศิลปกรรมเฉพาะแนวทางนี้เป็นเวทีแรกในประเทศไทย”

ทรงตัดริบบินแพรเปิดนิทรรศการในการนี้ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานฯ กราบบังคมทูลถวายรายงานความเป็นมาของโครงการ และรูปแบบการจัดนิทรรศการ พร้อมให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการว่า “ไทยเบฟ จัดประกวดศิลปกรรมช้างเผือกเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา โดยมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมศิลปินที่สร้างสรรค์งานในแนวเหมือนจริง และศิลปะรูปลักษณ์ ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการสร้างสรรค์สูง อีกทั้งยังสามารถสื่อสารเรื่องราวที่อยู่ในใจของศิลปินให้ผู้ที่ชมผลงานได้อย่างตรงไปตรงมา ซึ่งนับเป็นการประกวดศิลปกรรมเฉพาะแนวทางนี้เป็นเวทีแรกในประเทศไทย”

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรงาน“ในปีนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ กำหนดหัวข้อในการประกวดว่า น้ำแห่งชีวิต เพื่อให้ศิลปินที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้สะท้อนความประทับใจและสื่อถึงความสำคัญของน้ำในแง่มุมต่างๆ ซึ่งปรากฏว่ามีศิลปินส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมาก และผลงานแต่ละชิ้นก็ล้วนแสดงให้เห็นถึงความสามารถของศิลปินไทยที่ดีเยี่ยมทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ และทักษะฝีมือในเชิงศิลปะสมดังเจตนารมณ์ที่บริษัทมุ่งหวังทุกประการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกจะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมวงการศิลปะของประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เป็นศรีสง่าของประเทศชาติสืบไป” หลังจากนั้น นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จึงเบิกตัวเจ้าของผลงานทั้ง ๒๔ ราย เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวม ๓,๖๑o,ooo บาท ประกอบด้วย

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานรางวัลช้างเผือกแก่ นายชัชวาลย์​ วรรณโพธิ์ภายหลังจากพระราชทานรางวัลเสร็จสิ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์ ทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒ และ ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ


รางวัลรองชนะเลิศ เงินรางวัล ๆ ละ ๑๕o,ooo บาท

o นายชัยรัตน์ แสงทอง ผลงาน “พลังแห่งชีวิต”
o นายบุญมี แสงขำ ผลงาน “น้ำ สาระ ชีวิต หมายเลข ๒”
o นายสุรศักดิ์ สอนเสนา ผลงาน “สายฝนโปรยความสุขสู่ชีวิต”
o นายสุพร แก้วดา ผลงาน “น้ำคือชีวิต หมายเลข ๑”
o นายสุรเดช วัฒนาประดิษฐ์ชัย ผลงาน “ละครน้ำเน่า”


รางวัลชมเชย เงินรางวัล ๆ ละ ๘o,ooo บาท

o นางสาวกมลพันธุ์ โชติวิชัย ผลงาน “Blood”
o นายจักรี คงแก้ว ผลงาน “Time & Life”
o นายนพนันท์ ทันนารี ผลงาน “มวลชีวิตแห่งความสงบ หมายเลข 2”
o นายนิติพล เลาย้าง ผงาน “ชีวิตบนต้นน้ำ”
o นายนิโรจน์ จรุงจิตวิทวัส ผลงาน “นิทานสายน้ำ”
o นายนิวัฒน์ ชูทวน ผลงาน “ฝนแปด-แดดสี่”
o นายเนติกร ชินโย ผลงาน “ทะเลสาปแห่งความไม่สิ้นสุด มหาสมุทรแห่งคราบน้ำตา”
o นายบุญนำ สาสุด ผลงาน “พื้นที่แห่งความสุขในฤดูฝน”
o นายบุญศรี เจริญยิ่ง ผลงาน “ระนาบแห่งริมน้ำ”
o นายปรีชา พรหมปราบทุกข์ ผลงาน “หยดแรกของชีวิต”
o นางสาวพัดชา แก้วทองตาล ผลงาน “Sounds of a Flowing Stream No.9”
o นายรัจนชัย ไชยรัตน์ ผลงาน “เก่า”
o นายวรัญญู ช่างประดิษฐ์ ผลงาน “พระแม่คงคา”
o นายวัชระ กล้าค้าขาย ผลงาน “เมื่อ…สายน้ำเปลี่ยน”
o นายวัชระ กว้างไชย์ ผลงาน “น้ำแห่งชีวิต”
o นายวิทวัส ทองเขียว ผลงาน “บรรยากาศแห่งความงดงามของชีวิต หมายเลข 2”


การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒ จัดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ "น้ำแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล รวม ๓,๖๑o,ooo บาท ประกาศผลผู้รับรางวัล ๒๔ คน จากผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔๕ ชิ้นไปแล้ว


คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย

อาจารย์ลาวัณย์ อุปอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะประยุกต์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.อิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี ๒๕๕๑
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๕๔
ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์ อาจารย์ประจำคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ อาจารย์ประจำ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นายวัชระ ประยูรคำ ประติมากรชื่อดัง
นายธวัชชัย สมคง ศิลปินอิสระและบรรณาธิการนิตยสาร Fine Art
นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟ เวอเรจ จำกัด (มหาชน) และศิลปินนักถ่ายภาพ


นายนิติกรกล่าวว่า ไทยเบฟฯส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ให้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถทางด้านศิลปะมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ทุ่มเทกายใจ และใช้ฝีมือในการสร้างผลงานศิลปะอย่างแท้จริง หัวข้อการประกวดในครั้งนี้ มีศิลปินทั้งในระดับอาชีพและสมัครเล่นส่งผลงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่ละชิ้นมีความโดดเด่นและหลากหลายในเรื่องของรูปแบบและแนวความคิดต่าง ๆ เรียกได้ว่ามีผลงานที่เข้าตาหลายชิ้นมาก


ผลงานที่เข้าประกวดไม่จำกัดเทคนิค กระบวนการสร้าง สรรค์ หรือรูปแบบของผลงาน แสดงออกถึงทักษะและแนวความคิดเกี่ยวกับน้ำและชีวิตได้โดยอิสระ ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ทั้งในแง่ของความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ความเหมือนจริงเชิงอุดมคติ หรือความเหมือนจริงเชิงสังคม เพื่อให้งานศิลปะร่วมสมัยเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเชิงวัฒนธรรมแก่สังคม

คณะผู้บริหาไทยเบฟ คณะผู้จัดการและกรรมการตัดสิน
จากซ้าย) คุณนิติกร กรัยวิเชียร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คุณวิเชฐ ตันติวานิชคณะกรรมการลงมติเป็นเอกฉันท์ให้ผลงาน "น้ำ ชีวิต ธรรมชาติ" ภาพเขียนสีน้ำมันบนผ้าใบ ของ นายชัชวาลย์ วรรณโพธิ์ ได้รับรางวัลช้างเผือก พร้อมเงินรางวัล ๑,ooo,ooo บาท ด้วยคำตัดสินว่า "เมื่อพิจารณาจากหลายมิติแล้ว ถือเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและลงตัวที่สุด"


สำหรับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล ๕oo,ooo บาท ได้แก่ ผลงาน "ถึงบ้าน" ของ นายศรชัย คงวุ่น ขณะที่รางวัลรองชนะเลิศจำนวน ๕ รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๑๕o,ooo บาท และรางวัลชมเชยจำนวน ๑๗ รางวัล พร้อมเงินรางวัล รางวัลละ ๘o,ooo บาท รวมเป็นเงินรางวัล ๓,๖๑o,ooo บาท

คณะผู้จัดงานและกรรมการตัดสินอาจารย์เฉลิมชัยกล่าวว่า จากการกำหนดหัวข้อดังกล่าว ทำให้ได้คนมีฝีมือมากขึ้นในประเทศไทย บางภาพเหมือนจริงยิ่งกว่ารูปถ่าย หรือในภาษาศิลปะเรียกว่า "ดิบดิบ" รูปวาดที่ทางคณะกรรมการตัดสินให้เป็นผลงานที่ชนะ ล้วนแล้วแต่เป็นรูปที่มีความลึกซึ้ง มีชีวิต และมีจิตวิญญาณ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้คือสิ่งที่เราแสวงหา ดังนั้น การเขียนรูปเหมือนจะต้องเหมือนกว่ารูปเหมือนปกติ โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือกจึงแตกต่างจากการประกวดทั่วไป คือ ให้ความสำคัญในเรื่องของการย้อนกลับไปสู่ความมีฝีมือของนักวาดภาพ


ผลงานทั้งหมดจะแสดงในนิทรรศการเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมฟรี ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา ๑o.๓o - ๒๑.oo น. ระหว่างวันที่ ๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ที่ชั้น ๗ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน
พระฉายาลักษณ์ ภาพและข้อมูลจาก
artbangkok.com
khaosod.co.th
siamdara.com(ซ้าย) "สวนของย่า" ศิลปิน คำไพร ทวะซารี เทคนิค สีน้ำบนผ้าใบ ขนาด ๑๙๕ x ๒๔o ซม.
(ขวา) "ตอนบ่ายวันเสาร์​ ยายมาตามให้กลับบ้าน" ศิลปิน สุนทร สินยัง เทคนิค สีน้ำบนผ้าใบ ขนาด ๒oo x ๒๔o ซม.

"สายธารที่ยิ่งใหญ่"
ศิลปิน ภัทรวงศ์​ มีทรัพย์
เทคนิค สีน้ำบนผ้าใบ ขนาด ๑๒o x ๑๕o ซม."น้ำกลางสวน"
ศิลปิน วรพจน์​ เพียปลัด
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๒๕o x ๒๒o ซม.


CIMG4548

"ยามแลง"
ศิลปิน กิตติ พลศักดิ์ขวา
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๔o x ๑๙o ซม.

CIMG4550

"วิถีชีวิตจากน้ำ"
ศิลปิน สุภชัย นาทีชัยชนะ
เทคนิค สีอรีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๑oo x ๑๕o ซม.

"วันหยุดของแม่"
ศิลปิน นันทชัย ใจอารีย์
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๖o x ๒๕o ซม."น้ำคือวัฏจักรของชีวิตในธรรมชาติ หมายเลข ๑"
ศิลปิน จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๑o x ๒๒o ซม.

CIMG4558

"ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน"
ศิลปน เชี่ยวชาญ ทิพย์วงศ์
เทคนิค สีน้ำอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๒๓๕ x ๑๘๓ ซม.

CIMG4560

"หุ่นนิ่ง"
ศิลปิน อภิชาติ สอนจิตร
เทคนิค สีอะครีลิคบนดินสอพอง ชนาด ๒๑o x ๒๑o ซม.

CIMG4562

"ชีวิตกับน้ำ"
ศิลปิน อเนก พยุงตน
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑๙o x ๒๓o ซม.


CIMG4565

"สายน้ำแห่งวัฒนธรรมทุนนิยม หมายเลข ๒"
ศิลปิน สิริทัต เตชะพะโลกุล
เทคนิคผสม ขนาด ๑๒o x ๒oo ซม.

CIMG4567

"น้ำหยดสุดท้ายกับต้นกล้าพันธุ์ใหม่"
ศิลปิน อ๊อด ศรีสมัย
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒oo x ๑๖o ซม.CIMG4576

รางวัลชมเชย
"น้ำแห่งชีวิต"
ศิลปิน วัชระ กว้างไชย์
เทคนิค ปะติดกระดาษ ขนาด ๒oo x ๑๕o ซม.รางวัลชมเชย
"ฝนเอ๋ย ทำไมจึงตก"
ศิลปิน ศุภรักษ์ นพรัตน์
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๑๔o x ๒๕o ซม."ฝนแปด แดดสี่"
ศิลปิน นิวัฒน์ ชูทวน
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๑๓o x ๒๒o ซม.
"หยดน้ำ หมายเลข ๑"
ศิลปิน ธวัชชัย โตขำ
เทคนิค สีฝุ่นบนดินสอพอง ขนาด ๑๕๘ x ๑๖o ซม.

CIMG4588

"ฝนตกทั่วฟ้า"
ศิลปิน สมบูรณ์ สูงขาว
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๒oo x ๑๕o ซม.รางวัลชมเชย
"เก่า"
ศิลปิน รัตนชัย ไชยรัตน์
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๑๘o x ๒oo ซม.

รางวัลชมเชย
"บรรยากาศแห่งความงดงามของชีวิต หมายเลข ๒"
ศิลปิน วิทวัส ทองเขียว
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๒๗ x ๒o๗ ซม.รางวัลรองชนะเลิศ
"น้ำคือชีวิต หมายเลข ๑"
ศิลปิน สุพร แก้วดา
เทคนิค ดินสอไขบนผ้าใบ ขนาด ๒oo x ๒๔๕ ซม.
รางวัลรองชนะเลิศ
"พลังแห่งชีวิต"
ศิลปิน ชัยรัตน์ แสงทอง
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๒๒๗ x ๑๘o ซม.รางวัลชนะเลิศ
"ถึงบ้าน"
ศิลปิน ศรชัย คงวุ่น
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๒๓๙ x ๒o๗ ซม."จินตนาการจากสายเลือดแห่งชีวิต"
ศิลปิน จักรกฤษณ์ มูลอินต๊ะ
เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ขนาด ๑๔o x ๒oo ซม."ฝันซ้อนฝัน"
ศิลปิน สุเมธ พัดเอี่ยม
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒oo x ๒๕o ซม.

CIMG4617

"สัมพันธภาพแห่งชีวิต"
ศิลปิน ศราวุฒิ สร้อยทอง
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๑o x ๒๑o ซม."น้ำให้ชีวิต หมายเลข ๑"
ศิลปิน ไทรเติ้ล เงาอาศัย
เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๑oo x ๒๒o ซม.
ชมนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ ๑ ได้ที่นี่ค่ะ

นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑ (๑)
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑ (๒)
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะบีจีจากคุณยายกุ๊กไก่ ไลน์จากคุณญามี่
กรอบจากคุณ KungGuenter และ คุณ Hawaii_Havaii

Free TextEditor

Create Date : 20 พฤษภาคม 2557
Last Update : 14 กรกฎาคม 2557 16:28:22 น. 0 comments
Counter : 7864 Pageviews.

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.