happy memories
Group Blog
 
<<
กันยายน 2559
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
11 กันยายน 2559
 
All Blogs
 
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๕"สุนัขทรงเลี้ยง" (ส.ค.ส.) ศิลปิน อัษฎายุธ อยู่เย็น
ขนาด ๑๕๖x๕๒x๕๒ ซม. เทคนิค หล่อบรอนซ์
สมบัติของศิลปิน

ให้เพื่อน ๆ ชมงานศิลปะงาม ๆ กันค่ะ เก็บภาพจากนิทรรศการไว้เยอะมาก ไม่มีเวลาอัพจนงานวายไปหลายงาน บล็อกนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้น นิทรรศการ "ศิลปกรรมช้างเผือก" จัดเป็นครั้งที่ ๕ แล้ว ในหัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" สถานที่จัดงานเหมือนเดิมคือ หอศิลป์กรุงเทพฯ เดินทางสะดวกสบาย ลงจากรถไฟฟ้าตรงมาบุญครองก็เดินเข้าหอศิลป์ได้เลย เราก็เลยแวะไปชมทุกปี งานประกวดครั้งที่ ๖ เปิดให้ส่งผลงานแล้ว หาข้อมูลและรายละเอียดมาฝากด้วยค่ะนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑(๑)
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๑(๒)
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๒
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๓
นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๔


บล็อกเสพงานศิลป์ล่าสุด
เสพงานศิลป​์ ๒๕๔


นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๕ จัดแสดงในหัวข้อ "สัมพันธภาพและความรัก" โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอผลงานศิลปะ ๒ และ ๓ มิติ ในรูปแบบเหมือนจริง (Realistic) และศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจำนวนผลงานที่ได้รับรางวัล ๒o ชิ้น และผลงานร่วมแสดง ๓๘ ชิ้น นอกจากนั้นยังมีผลงานจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕ ปี การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก จาก ๗ ศิลปิน รวมจำนวนผลงานที่จัดแสดงในนิทรรศการทั้งสิ้น ๖๕ ชิ้นงาน นิทรรศการจัดแสดง ณ ห้องแสดงงาน ชั้น ๙ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑o.oo - ๒๑.oo น.บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๖ ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี ๗o ปีแห่งการครองราชย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓,๙๕o,ooo บาท

ผลงาน
การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ ๖ เปิดรับผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ในแนวทางเหมือนจริง โดยไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ภายใต้หัวข้อ "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี ๗o ปีแห่งการครองราชย์"

ประเภทของผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก //www.thaibev.com และ //www.bacc.or.th หรือ drive.google.com, finearts.pn.psu.ac.th
๒. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องเป็นศิลปินหรือผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ไม่จำกัดสัญชาติหรือภูมิลำเนา
๓. ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วน และแนบมาพร้อมกับผลงานในวันส่งผลงาน
๔. ผู้สมัครสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ ๒ ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นรวมกรอบและแท่นฐานแล้ว ต้องมีขนาดไม่เกิน ๒.๕ x ๒.๕ เมตร (งานสองมิติ) และ ๒ x ๒ x ๒ เมตร (งานสามมิติ) หากเป็นผลงานภาพพิมพ์หรือประติมากรรม ต้องระบุ จำนวนพิมพ์ (Edition) โดยผลงานนั้นจะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมติดตั้ง
๕. ผู้สมัครต้องส่งผลงานจริง โดยระบุชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปีที่สร้าง จำนวนพิมพ์ (ถ้ามี) และแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ส่งผลงานระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o เวลา ๑o.oo - ๑๘.oo น. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ต้องประทับตราวันที่ส่ง ภายใน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o และส่งถึง

โครงการศิลปกรรมช้างเผือก
ชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
๙๓๙ ถ.พระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร ๑o๓๓o

ทางคณะผู้จัดงานจะไม่มีเจ้าหน้าที่ไปรับที่ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่ง และหากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่ง ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบในความเสียหายนั้น
๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ละเมิดต่อศีลธรรม จริยธรรม
๗. ห้ามนำผลงานที่เคยส่งแล้วมาส่งซำ และผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดง ณ ที่ใดมาก่อน
๘. ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หากเป็นผลงานประติมากรรมและภาพพิมพ์จะถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ เฉพาะผลงานชิ้นที่ส่งเข้าประกวด
๙. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าร่วมในครั้งนี้ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศสมัยใหม่ทุกชนิด
๑o. ภายหลังจากการประกาศผลรางวัล ผู้สมัครที่ไม่ได้รับรางวัลใด ๆ ให้นำบัตรประชาชนมาขอรับผลงานคืนจากหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๑๗ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖o ระหว่าง ๑o.oo - ๑๗.oo น. ส่วนผู้ได้รับคัดเลือกร่วมแสดงงาน ติดต่อรับผลงานคืน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓o กรกฎาคม ๒๕๖o เวลา ๑o.oo - ๑๗.oo น. เท่านั้น มิฉะนั้น คณะผู้จัดงานจะถือเป็นสิทธิ์ขาดในการดำเนินการกับผลงานที่ไม่ได้รับการติดต่อขอรับคืน
๑๑. คณะผู้จัดงานจะใช้ความระมัดระวังในขณะขนย้ายหรือจัดเก็บผลงานศิลปะทุกชิ้นอย่างเต็มที่ แต่หากเกิดความเสียหายกับผลงานไม่ว่ากรณีใด ๆ ทางคณะผู้จัดงานอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบนั้น ๆ

รางวัลการประกวด

รางวัลช้างเผือก ๑ รางวัล รางวัลละ ๑,ooo, ooo บาท
รางวัลชนะเลิศ ๑ รางวัล รางวัลละ ๕oo,ooo บาท
รางวัล CEO Award ๑ รางวัล รางวัลละ ๒๕o,ooo บาท
รางวัลรองชนะเลิศ ๕ รางวัล รางวัลละ ๒oo,ooo บาท
รางวัลชมเชย ๑๒ รางวัล รางวัลละ ๑oo,ooo บาท
ติดต่อสอบถาม กรุณาติดต่อหอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล (ผู้ดำเนินงาน)

หมายเลข: o-๒๔๒๒-๒o๙๒ แฟกซ์: o-๒๔๒๒-๒o๙๑ (อังคาร-เสาร์ ๑o.๓o - ๑๙.ooน., อาทิตย์ ๑o.๓o - ๑๗.๓o น.)
E-mail: ardelgallery@gmail.com
เฟซบุ๊ก: ศิลปกรรมช้างเผือก


พระบรมสาทิสลักษณ์และข้อมูลจาก
FB ศิลปกรรมช้างเผือก
contestwar.com
"พ่อหลวงกับครอบครัวคุณทองแดง" ศิลปิน อ๊อด ศรีสมัย
ขนาด ๑๖ox๒๔๘ ซม. เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าใบ
สมบัติของศิลปน

"ใต้ร่มเงาเดียวกัน" ศิลปิน ชัยฤทธิ์ ศรีสง่าสมบูรณ์
ขนาด ๑๑ox๑๘o ซม. เทคนิค สีน้ำมันบนกระดาษ
สมบัติของศิลปิน

รางวัลพิเศษ CEO Award
"ช้างเผือกคู่พระบารมี" ศิลปิน อัษฎาวุธ อยู่เย็น
๑๖๔x๔๘x๙๘ ซม. หล่อบรอนซ์
สมบัติของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)


๑o๑๑


"สุนัขทรงเลี้ยง (ส.ค.ส.)" ศิลปิน อัษฎายุธ อยู่เย็น
ขนาด ๑๕๖x๕๒x๕๒ ซม. เทคนิค หล่อบรอนซ์
สมบัติของศิลปิน


๑๒


รางวัลชมเชย
"ประชาชน ประชาชน และประชาชน" ศิลปิน นันทพงศ์ สินสวัสดิ์
ขนาด ๒๑๙x๑๗๙ ซม. เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ
สมบัติของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)๑๓


รางวัลชมเชย
"หนึ่งในดวงใจ" ศิลปิน สุภชัย นาทีชัยชนะ
๑๖ox๒๓o ซม. สีอะครีลิกบนผ้าใบ


๑๔๑๕๑๖๑๗๑๘


"การเรียนรู้ของเด็กชายวา" ศิลปิน พฤกษ์ โตหมื่นไวย
ขนาด ๑๔ox๑๒๒x๑๕o ซม. เทคนิค ปูนปลาสเตอร์
สมบัติของศิลปิน


๑๙


"เทวดาของผม" ศิลปิน วรัญญู ช่างประดิษฐ์
ขนาด ๒oox๒oox๒oo ซม. เทคนิค จิตรกรรมผสมบนเปเปอร์มาเช่
สมบัติของศิลปิน


๒o


"สัมพันธภาพแห่งชีวิตกับสายน้ำ" ศิลปิน รัตนชัย ไชยรัตน์
ขนาด ๑oox๒oox๖๕ ซม. เทคนิคผสม
สมบัติของศิลปิน


๒๑๒๒๒๓๒๔๒๕๒๖๒๗๒๘๒๙๓o๓๑


"คิดถึงจังเลย" ศิลปิน ทีปพล ธนาการวราโชติ
๒oox๒oox๒oo ซม. เชื่อมโลหะ
สมบัติของศิลปิน


๓๒๓๓๓๔๓๕


"แสงแห่งแดนอาทิตย์อุทัย" ศิลปิน ศรชัย คงวุ่น
ขนาด ๒o๙x๑๕๒ ซม. เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๓๖


"สายฝนจากแดนอาทิตย์อุทัย" ศิลปิน นิวัฒน์ ชูทวน
ขนาด ๑๔ox๒๑o ซม. เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๓๗๓๘


"โคโดโม โน ฮิ" ศิลปิน นันทพงศ์ ​สินสวัสดิ์
ขนาด ๒๑๘x๑๗๙ ซม. เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ
สมบัติของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๓๙


"Oba's Home 02" ศิลปิน ธิติพรหม อ่อนเปี่ยม
ขนาด ๑๖ox๒๓o ซม. เทคนิค เย็บปัก
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔o๔๑๔๒


รางวัลชมเชย
"รูปทรงแห่งความสุข" ศิลปิน สุกัญญา สอนบุญ
ขนาด ๒oox๒oox๑๕๘ ซม. เทคนิค ประกอบไม้ด้วยเดือยกลม
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔๓


รางวัลชมเชย
"วัตถุกับความทรงจำ" ศิลปิน ปุญญิศา ศิลปรัศมี
ขนาด ๑๒๕x๕๓x๑๘o ซม. เทคนิค ประกอบไม้กับบานพับ
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔๔


รางวัลชมเชย
"ช่วงเวลาแห่งความสุขของครอบครัว" ศิลปิน อิสราพร อนุพันธ์
ขนาด ๑๘๕x๑๘๕x๘๕ ซม. เทคนิค สื่อผสม
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔๕


รางวัลชมเชย
"กุญแจของความสัมพันธ์" ศิลปิน รณกฤต บุรเตมีย์
ขนาด ๑๙ox๕ox๑๘o ซม. เทคนิค ไม้ เหล็ก และทองเหลือง
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔๖๔๗


รางวัลรองชนะเลิศ
"อุ่นรัก" ศิลปิน ปรีชา พรหมปราบทุกข์
ขนาด ๑๕ox๒oo ซม. เทคนิค สีน้ำบนกระดาษ
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔๘


รางวัลรองชนะเลิศ
"ด้วยศาสตร์พระราชา กินอยู่พอเพียง" ศิลปิน สุทธิพันธ์ ขะยะ
ขนาด ๑๘๕x๑๘๕ ซม. เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๔๙๕o๕๑


รางวัลช้างเผือก
"จดหมายรัก" ศิลปิน ธนธร สรรพกิจจำนง
ขนาด ๑๙ox๑๙o ซม. เทคนิค พิมพ์ดีด
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๕๒๕๓๕๔๕๕


"แง่งามตามธรรมชาติ" (แรงบันดาลใจจากสวนเซน)
ศิลปิน ชัชวาลย์ วรรณโพธิ์
ขนาด ๑๔ox๒oo ซม. เทคนิค สีน้ำมันบนผ้าลินิน
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๕๖


รางวัลช้างเผือก
"สัมพันธภาพและความรัก Inspired by Japan" ศิลปกรรมข้างเผือกครั้งพิเศษ
ศิลปิน ชัยรัตน์ แสงทอง
ขนาด ๒o๕x๑๗o ซม. เทคนิค สีอะครีลิกบนผ้าใบ
สมบัติของ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)


๕๗๕๘


ภาพจาก FB ศิลปกรรมช้างเผือกบล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 11 กันยายน 2559
Last Update : 14 กันยายน 2559 23:42:47 น. 26 comments
Counter : 5234 Pageviews.

 

สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ

ช่วงนี้ผมห่างเหินจากการไปเดินชมงานศิลปะเลยครับ 555
มานั่งดูบล็อกคุณไฮกุแล้ว
อยากกลับไปเดินหอศิลป์บ้างแล้ว

ชอบงานหลายชิ้นในบล็อกนี้
และถ้ามาจัดที่เชียงใหม่
ต้องไปดูแน่ๆครับ

ชอบภาพเซน ภาพลิงอุ้มลูกเป็นพิเศษ

โหวต Art blog ครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:6:32:23 น.  

 
มาชมภาพงามๆหาดูยาก ภาพใหญ่เต็มตาดีครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Travel Blog ดู Blog
พันคม Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: moresaw วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:8:20:18 น.  

 
สวัสดีค่ะ

ตามมาเสพงานศิลป์ด้วยคนค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:11:47:26 น.  

 
ชอบภาพที่สองค่ะ ลายเส้นแบบนี้นึกถึงธนบัตร
อีกภาพที่เห็นปุ๊บ จี๊ดเลย.. บ้าน บ้านของคนสร้างบ้าน
ภาพอื่นๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ขอบคุณที่นำมาให้ชมค่ะคุณไฮกุ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:15:03:45 น.  

 
สวัสดีจ้า

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
ชมพร Cartoon Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: ก้นกะลา วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:18:09:11 น.  

 
งานน่าสนใจมากเลยค่ะ ขอบคุณที่นำข่าวมาฝาก


โดย: sawkitty วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:19:24:45 น.  

 
เห็นพระรูปภาพแรกคิดว่าเล็กๆ ดูขนาดแล้ว สูงเมตรครึ่ง!! ใหญ่โตไม่ใช่เล่นเลยครับ (หรือรวมแท่นวางด้วยครับ?)
ชอบภาพของคุณอ๊อดและคุณนันทพงศ์ แต่ไล่ๆดูก็สวยทุกรูปเลยครับ ส่วนภาพบ้านของคนสร้างบ้านความหมายดีจริงๆครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Book Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
Raizin Heart Movie Blog ดู Blog
อาจารย์สุวิมล Photo Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
กาบริเอล Travel Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Literature Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ชีริว วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:22:22:32 น.  

 
มีผลงานให้ชมมากมายจริงๆ ใช้เวลาพอสมควรเลย ผมชอบรูปที่ ๔ ครับ สวยดี ผลงานแต่ละชิ้นนี้ยอดเยี่ยมจริงๆ ครับ


haiku Art Blog
+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:23:56:10 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

เป็นศิลปกรรมที่งดงามมากค่ะ
กว่าจะออกมาได้แต่ละชิ้นแต่ละอันแบบนี้
ต้องใช้ฝีมือและความอดทนมาก
กาญคงไม่มีโอกาสได้ไปดู
ต้องขอบคุณคุณไฮกุที่นำมาให้ชม

และขอบคุณสำหรับโหวตด้วยค่ะ

haiku Art Blogโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:2:34:44 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog


งดงามน่าไปเห็นกับตามากๆ เลยนะคะพี่
สุดยอด......โหวต


โดย: อุ้มสี วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:7:34:59 น.  

 
อ.เต๊ะ ชอบ หลายภาพเลยนะครับ

"ประชาชน ประชาชน และประชาชน" เทคนิคการวาดมีเอกลักษณ์เอามากๆ

"หนึ่งในดวงใจ" นี่ทำให้นึกถึงเพลง ภาพที่มีอยู่ทุกบ้านเลยทีเดียว

บ้านของคนสร้างบ้านนี่ concept ก็กินใจ เจ็บลึก เทคนิคฝีมือเก็บรายละเอียดได้ดีเยี่ยม แสงเงาเหมือนจริงมากๆเลยนะครับ


"สัมพันธภาพแห่งชีวิตกับสายน้ำ" นี่เทคนิค สื่อผสมสุดยอด เหมือนเด็กจะมีชีวิต โดดออกมาจากรูปได้เลยทีเดียวเชียว

"วัตถุกับความทรงจำ" . เทคนิค ประกอบไม้กับบานพับ นี่
ไอเดียดีมากๆ เอาของใกล้ตัวมาสร้างสรรค์ได้ขนาดนี้
ไม่ธรรมดาจริงๆครับ

แต่ที่สุดยอดมากต้องนี่เลย
รางวัลช้างเผือก
"จดหมายรัก" เทคนิค พิมพ์ดีด

โอ้โห ไม่ถึงว่าซองกระดาษ ใส่ยากันยุงแบบขด จะเอามาทำแบบนี้ได้ด้วย เย้ย 555

คุณไฮกุบอก ซองจดหมายรัก เฟร้ย บ้านเอ็งยุงชุมนักหรือไง
ตาถั่วซะไม่ไมี เดี๊ยะๆๆ 555


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: multiple วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:9:37:18 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชมพร About Weblog ดู Blog
ข้ามขอบฟ้า Music Blog ดู Blog
zungzaa Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

สวยงามค่ะคุณไฮกุ
มีคนให้ความสนใจเยอะดีจังเลยค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:11:06:09 น.  

 
ขอบคุณสำหรับโหวตและไลค์นะคะคุณไฮกุ

รุ้งก็ชอบแต่งเกี่ยวกับพระจันทร์ ดวงดาวค่ะ ทั้งจันทร์แรม จันทร์เต็มดวง เพียบอะ ไว้จะค่อยๆเข็นออกมาให้อ่านกันค่ะ

ตอนนี้อัพบล๊อกใหม่เป็นขำขัน มาเบรกหวานๆของแสงจันทร์นวลบ้าง

กดไลค์ให้แล้วนะคะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:15:03:03 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ

ไม่ได้เข้าบล็อกซะนาน
ตามไปกดไลค์เอนทรี่เก่าๆของคุณไม่ทัน
เลยฝากไลค์และโหวตที่เอนทรี่นี้ทีเดียวเลยละกันนะคะ

ภาพสวยทุกภาพเลย
อิจฉาคนได้ไปดูการแสดงศิลปะบ่อยๆ
คน ตจว. ไม่ค่อยได้เข้า กทม.
เลยขอมาเสพย์ศิลป์ที่บ้านนี้แทนละกันนะคะ

คุณไฮกุสบายดีนะคะ
แวะไปอ่านบทกวีที่บล็อกเราน๊ะ
เพิ่งเขียนเสร็จวันนี้เองค่ะ

+ Art Blogโดย: ผีเสื้อยิปซี วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:15:50:54 น.  

 
เป็นศิลปกรรมช้างเผือก ที่สุดยอดทุกชิ้นงานเลยคะ
ไม่ได้เดินชมงานแบบนี้นานพอสมควร
เห็นบรรยากาศจากภาพในบล๊อกคุณไฮกุแล้ว
อยากหาโอกาสไปเดินชมบ้างเมื่อมีโอกาสคะ
สวยสง่างามและน่าทุึ่งจริงๆ
เหมือนภาพทุกภาพมีชีวิตเลยคะ
ขอบคุณนะคะ คุณไฮกุเก็บภาพมาฝากได้ละเอียดคมชัด
ชอบมากๆเลยคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog


โดย: Tui Laksi วันที่: 13 กันยายน 2559 เวลา:22:39:10 น.  

 
เป็นศิลปที่สวยงามทุกชิ้นค่ะ ชอบมาก

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ALDI Food Blog ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Music Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Funniest Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ขอบคุณที่แวะฟังเพลงพร้อมโหวตให้นะคะโดย: mambymam วันที่: 14 กันยายน 2559 เวลา:6:21:57 น.  

 
ขอบคุณสำหรับโหวตนะคะ

และขอบคุณที่มาอ่านกลอนฮาๆด้วยกันค่ะ


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 14 กันยายน 2559 เวลา:12:41:12 น.  

 
เป็นงานศิลปะที่สวยทุกชิ้นเลยนะคะ
ทั้งภาพวาดทั้งงานอื่นๆ งานศิลป์ ทำให้เราผ่อนคลอยได้


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: ตุ๊กจ้ะ วันที่: 14 กันยายน 2559 เวลา:23:30:06 น.  

 
แวะมาเยี่ยมค่ะคุณไฮกุ
สบายดีนะคะ

มีลูกพลัมมาฝากค่ะ
แต่ไม่กล้าเอามาฝากที่บล๊อก
กลัวรกบล๊อกค่ะ แฮ่ๆ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:2:53:34 น.  

 
haiku Art Blog ดู Blog
โหวตค่ะโหวตแล้วนะคะโดย: หอมกร วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:7:58:48 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณไฮกุ
ขอบคุณมากนะคะที่แวะฟังเพลงบรรเลงด้วยกัน
ดีใจที่เพลงถูกใจค่ะโดย: mambymam วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:8:02:56 น.  

 
ชอบนิทรรศการนี้ค่ะ น่าสนใจ และชอบ


โดย: sawkitty วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:16:26:48 น.  

 
สวัสดีจ้า
ขอบคุณคะแนนโหวตจ้ะโดย: ก้นกะลา วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:19:51:34 น.  

 
จี๊ดจ๊าดชอบงานแสดงงานศิลป์นะคะ สวยมากๆเลยค่ะ
พญาช้างเผือกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววางพระหัตถ์ที่งวงเชือกนี้นี่มีชื่อด้วยนะคะ แล้วมีตำแหน่งด้วย มียศมีศักดิ์ด้วยนะคะ
เป็นพญาช้างที่รู้เรื่องรู้ความมาก
งานศิลป์ที่คุณไฮกุเอามาให้ดูสวยทุกงานเลย ขอบคุณมากเลยนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ตุ๊กจ้ะ Hobby Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: จี๊ดจ๊าด (บ้านต้นคูน ) วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:20:58:09 น.  

 
ขอขอบคุณโหวตและคำแนะนำนะคร้าคุณไฮกุ
มีโอกาสผ่านไปแถวนั้น จะลองแวะเข้าไปชมงานศิลป์ดูบ้างคะ
และกดไลค์ให้คร้า(ลืมไปหน่อยจร้า)
ชอบบล็อคนี้ของคุณไฮกุมากเลย...


โดย: Tui Laksi วันที่: 15 กันยายน 2559 เวลา:21:49:28 น.  

 
สวย ๆ ทั้งนั้นเลยค่ะ

ไทยเบฟ จัดต่อเนื่องแบบนี้ ดีจังค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
Raizin Heart Food Blog ดู Blog
AppleWi Beauty Blog ดู Blog
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Book Blog ดู Blog
life for eat and travel Food Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
Close To Heaven Parenting Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:17:52:46 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.