ตอนที่ 9 : ไปลิ้มรสพระธรรมที่วัดอโศการาม อ.มือง จ.สมุทรปราการเข้าสู่ตอนที่ 9 แห่งการตะลอนทัวร์จังหวัดสมุทรปราการ ยังเป็นภาพอุ้มในวันสงกรานต์วันที่ 14 เมษายน 2556
เป็นภาพช่วงบ่ายสามจนถึงตอนเย็นมืดเลยค่ะ


ป้าสุนีย์เป็นคนนำเสนอและเป็นคนพามาไหว้หลวงพ่อลีที่วัดอโศการาม
เป็นวัดป่าสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ
ที่วัดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรมตามแนวทางปฏิปทาของหลวงพ่อลี ธมฺมธโรค่ะ
ซึ่งวัดอโศการามแห่งนี้ตั้งอยู่ในซอยสุขาภิบาล 58 ถ.สุขุมวิท (กม.ที่ 31) ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ. สมุทรปราการ
โดยเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดย พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร)
ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโตนั่นเองค่ะ


แผนที่การเดินทางมาสักการะวัดอโศการามค่ะ


เมื่อมาถึงวัดอโศการามแล้ว ห้ามพลาดขึ้นไปไหว้หลวงพ่อลีกันที่วิหารสุทธิธรรมรังสีนะคะ
หลวงพ่อลีเป็นที่เรื่องลือกันว่า
ท่านอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุได้อย่างใจนึก
แล้วท่านเลื่องลือในด้สนความศักดืสิทธิ์มากๆ ค่ะ
นับเป็นอีกหนึ่งในอรหันต์ของเมื่องไทยที่มีคนเคารพนับถือมากค่ะ


จากหนังสือชีวประวัติของหลวงพ่อลีได้เขียนไว้ว่า
การตั้งชื่อวัดอโศการามนี้มิใช่ได้คิดขึ้นในคราวที่ตั้งได้คิดชื่อนี้ขึ้นตั้งแต่ปีจำพรรษาอยู่ที่ต.สารนารถ เมืองพาราณสี
ได้เอานามของท่านผู้มีคุณวุฒิ เป็นฉายาลักษณ์ของผู้ทรงคุณ
ฉะนั้นจึงได้สร้างพระรูปนี้ขึ้นประกอบในนามของวัดเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบต่อไป
คำว่า "อโศการาม" เป็นคำสนธิเป็นคำ ๒ คำ
คือ คำว่า "อโศก" ที่แปลว่า ไร้ความเศร้า และกับคำว่า "อาราม" ที่มีความหมายว่า แหล่งรื่นรมย์
เมื่อนำรวมกันแล้วจะได้ความหมายที่ดีคือ แหล่งรื่นรมย์ที่ไร้ความเศร้าหมอง


เมื่อสติของเราหนาแน่นไม่ย่อหย่อน สมาธิของเราก็แข็งขึ้น ใจก็เที่ยง
สติจึงเป็นตัวเหตุ เป็นตัวอุปการีที่อนุเคราะห์ ส่งเสริมให้สมาธิของเราเจริญขึ้น
สติจึงเปรียบเหมือนกับพ่อแม่ของเราเราจะต้องเลี้ยงดูไว้เสมอ
สตินั้นท่านเรียกว่า มาติกากุสลา แปลว่า "แม่ของกุศล"
(พระธรรมคำสอน…ท่านพ่อลี ธัมมธโร)


ซึ่งนอกจากมาสักการะหลวงพ่อลีแล้วนะคะภายในวัดจะเห็นพระธุตังคเจดีย์
คือเจดีย์ 13 องค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่ง "ธุดงควัตร 13 ข้อ
อนุสาวรีย์ของ พระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งหลวงพ่อลีได้นำพระนามของพระองค์มาเป็นชื่อวัด
พระอุโบสถวัดอโศการามสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2501 และผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2503
หลวงพ่อลีได้รับคำชมเชยจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐานว่า
"ท่านลีนี่...พลังแห่งใจดีมาก เด็ดเดี่ยวอาจหาญ เฉียบขาด ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยธรรมตลอด"
ในหนังสือประวัติหลวงพ่อลีบันทึกไว้ว่า
ในดือนธันวาคม พ.ศ. 2496
หลวงพ่อลีอธิษฐานจิตบำเพ็ญเพียรนั่งสมาธิทั้งคืนที่วัดเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี
กับสานุศิษย์อีก 6 รูป
ขณะนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั้นท่านได้ยินเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นบนศีรษะ เสียงดังเป็นระยะๆ คล้ายฝนตก
สักครู่หนึ่งท่านได้เห็นพระรูปพระเจ้าอโศกมหาราชตกลงมาใกล้ๆ
ลักษณะเป็นแก้วเจียระไนสี่เหลี่ยมสีดำอมชมพู โตประมาณนิ้วหัวแม่มือ
ต่อมาแก้วดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้อย่างดีไว้ที่วิหารหลวงพ่อเศียรมาจนทุกวันนี้ค่ะ


มีหลายคนตั้งข้อสงสัยกันว่าทำไมถึงได้มีอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชอยู่ในวัดอโศการาม
สืบเนื่องมาจากพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์โลก
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์โมริยะ ครองราชย์สมบัติ ณ พระนครปาฏลีบุตร ในพ.ศ. 218-260
และเป็นพุทธศาสนูปถัมภก


หลวงพ่อลีได้พูดถึงเรื่องนี้เป็นปริศนาว่า
"ขอให้ผู้รู้ ผู้เห็น จงสำเหนียกเอาด้วยตนเอง จิตวิญญาณของพระเจ้าอโศกมหาราชอาจจะช่วยเหลือพวกเราอยู่
และอาจจะอยู่ใกล้ พวกเราผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้"

หลวงพ่อลีมีความผูกพันและซาบซึ้งในพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นอย่างมาก
เสมือนท่านเคยเกิดและเคยมีชีวิตอยู่ในสมัยนั้น
คราวที่ท่านปประเทศอินเดียและได้เห็นพระเจดีย์และสถูปที่พระเจ้าอโศกมหาราชมีสภาพทรุดโทรมและหักพัง
ท่านจึงมีดำริที่จะสร้างทดแทนขึ้นไว้ในเมืองไทย
และนับเป็นเรื่องแปลกเป็นอย่างยิ่งเมื่อท่านอธิษฐานจิต
ขอให้พระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอรหันต์ต่างๆ เสด็จมาอยู่กับท่านปรากฏว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวก็มาอยู่กับท่านจริงๆ


มีหลายคนกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อลีคือพระเจ้าอโศกมหาราชกลับชาติมาเกิด
โดยมีความเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งก็คือ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงโปรดปราณในการปลูกต้นโพธิ์เป็นพิเศษ
หลวงพ่อพ่อลีก็เช่นกันในสมัยที่ท่านลีมีชีวิตอยู่ท่านก็ชอบปลูกต้นโพธิ์เองและชักชวนคนอื่นปลูกด้วยเป็นจำนวนมาก


หลวงพ่อลีได้รับถวายที่ดิน 33 ไร่จากนายสุเมธ-นางกิมหงษ์ ไกรกาญจน์ ให้สร้างวัดอโศการามในปีพ.ศ.2498
และได้รับถวายที่ดินเพิ่มอีก 88 ไร่ 2 งาน 74 ตาราวาจากนายกวี-นางละเอียด เหรียนระวี
รวมเนื้อที่ของวัดอโศการามทั้งหมดเป็น 154 ไร่ 1 งาน 56 ตาราวา
โดยแรกตั้งเป็นสำนักสงฆ์ก่อนชื่อว่าสำนักสงฆ์นาแม่ขาว
คำว่า "นาแม่ขาว" มาจากชื่อของคุณยายขาวซึ่งเป็นเจ้าของที่นา

ต่อมาปีพ.ศ. 2499 ด้วยเหตุที่พ่อท่านลีระลึกชาติและมีความผูกพันอยู่กับพระเจ้าอโศกมหาราช
ท่านจึงนำเรื่องไปกราบทูลขอตั้งชื่อวัดใหม่เป็น "วัดอโศการาม"
กับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี) และคณะสงฆ์ตามลำดับ ซึ่งทุกท่านก็เห็นชอบด้วย
จึงได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักสงฆ์นาแม่ขาวมาเป็นวัดอโศการามตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ที่มาของคำว่า "อโศการาม" เป็นชื่อวัดสำคัญที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงสร้างไว้ในกรุงปาฏลีบุตร
และเป็นสถานที่ที่ทำสังคายนาครั้งที่ 3

ด้วยความที่หลวงพ่อลีมีปานดำที่ลิ้น จึงมีผู้คนเชื่อกันว่าท่านมีวาจาศักดิ์สิทธิ์
ท่านบอกว่า "ของสิ่งใดที่จะเป็นภัยแก่จิตใจ ให้ทำลายหรือสละสิ่งนั้นเสีย แล้วผู้นั้นก็จะได้ความสุขเป็นการตอบแทน"
หลวงพ่อลีมรณภาพเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2504 เวลา 11.00 น. รวมสิริอายุได้ 55 ปี 2 เดือน 25 วัน 34 พรรษา


ที่วัดอโศการามแห่งนี้จะไม่มีงานรื่นเริงบันเทิงเริงรมย์ ตลอดทั้งไม่มีงานมหรสพต่างเลยค่ะ
แต่จะมีการนั่งวิปัสสนาและการปฎิบัติธรรมของศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใส
และในเดือนเมษายนนั้นจะมีการบวชพราหมณ์ มีการฉันท์เช้า มีการเทศน์ และทำบุญในโรงงานให้ประชาชนได้เข้ามาทานอาหารฟรี
โดยที่ประชาชนในชุมชนได้เข้ามาทานฟรีโดยที่ประชาชนในชุมชนจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือในการทำบุญ
และในแต่ละปีนั้นจะมีการนิมนต์พระจากวัดต่างๆ มาให้เท่าอายุของหลวงพ่อลี


ธรรมครูบาอาจารย์ท่านพ่อลี สมดัง พุทธวจนะ
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อสติสัมปชัญญะไม่มี
หิริ และโอตตัปปะ ชื่อว่ามีเหตุอันบุคคลผู้มีสติและสัมปชัญญะวิบัติกำจัดเสียแล้ว..."


กิจกรรมหนึ่งที่ทางวัดอโศกรารามจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี
ซึ่งจะจัดมีขึ้นทุกวันที่ 24-26 เมษายนของทุกปี
ซึ่งตรงกับวันมรณภาพของหลวงพ่อลี ธมมธโร เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอโศการาม


วัดอโศกรารมจะแตกต่างจากวัดอื่นๆ ก็คือ
วัดอโศการามแห่งนี้จะไม่มีเมรุเหมือนวัดอื่นๆ
ที่จำต้องมีเพื่อจัดงานฌาปาณกิจให้กับประชาชนทั่วไป
เพราะวัดแห่งนี้ไม่รับเผาศพหรือสวดพระอภิธรรม
หากมีการเผาภายในวัดก็จะเป็นการเผาแบบเชิงตะกอนเพื่อให้ผู้พบเห็นปลงกับสังขาร
อันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงของมนุษย์ค่ะ


ป้าสุนีย์พามาดูป่าชายเลนและแต่เข้าไปดูไม่ได้เพราะปิดประตูกั้นต้องเข้าอีกทางหนึ่ง
ก็เลยได้เดินผ่านยังบ้านพักของแม่ชีที่ปฏิบัติธรรมพักอยู่ที่นี่เลยค่ะ


สิ่งหนึ่งที่มาวัดอโศการามคืออุ้มได้รู้ถึงธรรมะหลวงพ่อลี บทนี้ค่ะ
และรู้สึกชอบมาก"สิ่งใดทุกข์ สิ่งนั้นอนัตตา"


เมื่อได้เวลา 17.00 น. และลมฝนเริ่มพัดมาอย่างแรง สมคสรแก่เวลากลับผึ้งนางโฮมสเตย์
มาส่งและร่ำลาป้าสุนีย์ส่งขึ้นรถแล้ว
คุณนายอุ้มสีกับป้าปุ๊ยรีบลงเรือกลับมายังวัดบางน้ำผึ้งนอกเป็นห่วงจักรยานดั้วย
เป็นห่วงป้าปุ๊ยด้วยจะกลับบ้านยังไงลมแรงมากๆ ค่ะ ฟ้ามืดน่ากลัว
แล้วป้าปุ๊ยก็เจอฝนตกหนักด้วยค่ะ
จบตอนที่ 9 แต่เพียงเท่านี้นะคะ
BLOG หน้าขอคิดก่อนว่าจะเป็นอะไรดีเจ้าค่ะ ขอบคุณทุกๆ เม้นท์นะคะ
ช่วงนี้ชีวิต BUSY


ขอขอบคุณ
ที่มาของข้อมูล : จากวัดอโศการาม และเวปธรรมะต่างๆ ในกูเกิ้ลค่ะ
banner : คุณ no filling / BG & กรอบ : น้อง KungGuenter / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
เพลง : เกิดมาพึ่งกัน : วงแกรนด์เอ๊กซ์
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย / ดุ๊กดิ๊ก : คุณยายชมพร & คุณญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 1

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 2

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 3

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 4

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 5

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 6

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 7

คลิกที่นี่ดูย้อนหลังตอนที่ 8
Create Date : 18 มิถุนายน 2556
Last Update : 20 มิถุนายน 2556 21:38:44 น. 81 comments
Counter : 5891 Pageviews.

 
สวัสดีครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:7:32:56 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณอุ้ม


แวะมาทักทายยามเช้าวันทำงานค่ะ
โดย: Nongpurch วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:8:52:02 น.  

 
แวะมาทักทายและขอบคุณที่ไปเยี่ยมชมบล็อกเสมอๆ ครับ


โดย: 3KKK (3KKK ) วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:8:56:44 น.  

 

ผีเสื้อแก่งกระจานมาฝากพี่อุ้มครับโดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:9:33:44 น.  

 
สวัสดีค่ะ

โดย: ตาลเหลือง วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:11:24:07 น.  

 
สวัสดีวันร้อนๆๆๆค่ะพี่อุ้ม อิอิ

มีไอติมมาฝากค่ะ

โดย: ญามี่ วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:11:44:50 น.  

 ปอป้าขอกราบขอบพระคุณในน้ำใจไมตรีที่มอบให้ตลอดเวลาที่ผ่านมา
ไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เจ็บป่วย และที่สำคัญในเวลาที่สูญเสียลูกชายอันเป็นที่รัก

ความปรารถนาดีและกำลังใจจากทุกท่านจะดำรงอยู่ในหัวใจของปอป้าตลอดไป...ค่ะ


................

สวัสดีค่ะ คุณอุ้ม...

ปอป้ากลับมาประจำบล๊อกแล้วค่ะ

ขอบคุณ คุณอุ้มมากเรื่องงานศพของลูก
รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของคุณอุ้มเป็นอย่างมาก

ขอเวลาปอป้าอีกสักพัก
ให้สบายใจมากกว่านี้
ปอป้าจะมาทานข้าวกับคุณอุ้มและหลานอุ้มนะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:12:41:35 น.  

 
ตามมาเข้าวัดด้วยคนคะคุณอุ้ม


โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:15:11:51 น.  

 
~ เคยคิดว่าถ้าแก่ไปบวชชีที่วัดนี้ค่ะ 55555555 ~


โดย: ~ ริมน้ำ_voUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:15:23:27 น.  

 
สวัสดีค่า พี่อุ้ม ^^
ไม่อยู่หลายวันกลับมาลงชื่อแล้วค่ะ
ตกใจภาพประกอบเลย สุดหล่อเอลวิสมาเอง อิอิ
โดย: lovereason วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:15:36:31 น.  

 
พี่อุ้มสาวเท่ห์ของเรา วันนี้พาเที่ยวแบบจุใจมากๆคะ


โดย: au_jean วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:17:10:55 น.  

 
สวยมากค่ะ


โดย: maistyle วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:17:58:18 น.  

 
ขอตามพี่อุ้มไปทำบุญด้วยคนค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:18:56:51 น.  

 
สวัสดีตอนดึกๆ ครับคุณอุ้ม .....

วัดอโศกการาม เคยเห็นเพื่อนบล็อกเราไปเที่ยวถ่ายภาพมาให้ชมกันหลายคนอยู่เหมือนกัน ที่ไปบ่อยๆ ก็มีคุณริน Rinsa Yoyolive เพราะแถวนั้นเป็นถิ่นเค้าล่ะครับ .....โดย: NET-MANIA วันที่: 18 มิถุนายน 2556 เวลา:23:11:17 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับป้าอุ้ม
มาถนนสุขุมวิทสายเก่าต้องแวะที่วัดนี้เลยเนาะ เห็นขวดเอ็กซ์โอแล้วรับศีลแค่สี่ข้อฮิฮิ กดไลค์ให้เลยครับโดย: ลุงกล้วย วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:6:17:03 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:6:59:32 น.  

 
thx u crab


โดย: Kavanich96 วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:7:39:43 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ

ใกล้เข้าพรรษาแล้ว
เข้าวัดทำบุญใจสดชื่นนะคะโดย: mutcha_nu วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:8:02:54 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]
--------------------------
หายไปเสียหลายวัน มีงานตลอดเลยค่ะ ชึพจรลงเท้าแทบทุกวัน วันนี้มีเวลานิดนึงเลยแวะมาทักทายเสียก่อน เดี๋ยวเพื่อนๆจะว่า ทำไมครูเกศหายบ่อยจังอิอิอิ ช่วงนี้ฝนตกทุกวันไปไหนมาไหนเอาร่มใส่ไว้ในกระเป๋าบ้างนะคะ เดี๋ยวจะไม่สบาย ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันเสมอมานะคะคุณอุ้ม


โดย: เกศสุริยง วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:10:12:43 น.  

 
สวยเด่นมากค่ะ กับเจดีย์สีขาว
เป็นสัญลักษณ์จองวัดนี้เลยเนอะพี่อุ้มโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:15:25:43 น.  

 
เพลงเพราะครับ

เพลงบล็อกใครหนอ

แฮ่


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 19 มิถุนายน 2556 เวลา:18:59:59 น.  

 
มาไหว้พระ หลวงพ่อลีครับ
กดติดตามบล็อกเป็นคนที่ 5 ครับ
ฝันดีครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:0:09:41 น.  

 
ตามมาเที่ยวกับคุณอุ้มต่อค่ะ
เพลงเพราะมากจ้ะ
ระลึกถึงเสมอนะคะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:3:30:39 น.  

 
วัดนี้ เคยไปมานานมากแล้วค่ะ แต่ไม่เห็นมีสิ่งก่อสร้างมากมายค่ะ จำได้ว่ามีป่าชายเลน

เดี๋ยวนี้ กลายเป็นที่ปฏิบัติธรรม ก็ดีเหมือนกันนะคะ

แล้วคุณอุ้มได้ไปนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมกับชนชุดขาวกับเขาไม๊คะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:3:41:21 น.  

 
หวัดดีจ้าอุ้ม ขอบคุณนะครับ วัดอโศการามเคยไปมาแล้วครับ วัดสวยมากเลยนะจ้า มาทานกาแฟยามเช้ากันจ้าอุ้ม


โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:4:59:56 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับป้าอุ้ม


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:6:16:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:6:18:16 น.  

 
เจดีย์สีขาว สวยจังเลยค่ะโดย: mambymam วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:7:53:38 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ไม่รู้เป็นอะไร รูปที่ฝากไว้มันไม่ขึ้นค่ะ รึว่าวันหลังจะอัพรูปใน bloggang เลยดี พออัพรูปแล้วรูปชอบมีขนาดเล็กค่ะ ต้องมานั่งแก้ขนาดที่โค๊ท


โดย: มี๊เก๋&ซีทะเล (kae+aoe ) วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:8:13:11 น.  

 
ขบคุณสำหรับคะแนนโหวตนะครับพี่

ภาพผีเสื้อ
ผมเป็นคนทำเองครับ
ทำรูปเล่นกับหมิงหมิงครับ
เลยเล่นด้วยคน 555

บีบสีแล้วก็พับกระดาษน่ะครับ


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:8:28:36 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ กับยามเช้า อากาศดีๆคะ คุณอุ้ม

... มีความสุขกับการทำงานนะคะ
- Happy Morning - คะ. (^o^)/

โดย: ลงสะพาน...เลี้ยวขวา วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:8:32:09 น.  

 
ตลาดน้ำบางคล้า...พี่ที่ไปด้วยก็บอกว่าปรับปรุงขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนจ้า ที่จอดรถก็มีที่ให้จอดเยอะขึ้น


โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:8:39:19 น.  

 
เอามาฝากค่ะ ดอกส้านสีขาว สวย แล้วก็หอมด้วยขอบคุณไล้ค์นะคะโดย: mambymam วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:8:45:24 น.  

 
สวัสดีจากเชียงของค่ะ


โดย: maistyle วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:9:42:52 น.  

 
สวัสดีค่ะน้องอุ้ม
ตามมาไหว้พระด้วยนะคะ
ชื่อวัดความหมายดีชอบค่ะ
เจดีย์ที่วัดนี้เคยเห็นเพื่อน ๆ มาอัพบล้อกเหมือนกันค่ะโดย: เนินน้ำ วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:10:03:46 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อุ้ม ขอบคุณที่แวะไปทักทายนะคะ


โดย: หนีแม่มาอาร์ซีเอ IP: 58.8.185.168 วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:11:40:49 น.  

 
มาเที่ยววัดด้วยครับ
https://www.bloggang.com/data/moresaw/picture/1371288544.gif width='350' height='245' border=0>
เคยไปทำบุญวัดนี้นานหลายปีแล้ว
เดียวนี้เปลี่ยนไปสวยงามอลังการมากเลยครับ
รู้จักดอกสาละก็จากที่วัดนี้ครับโดย: moresaw วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:13:22:10 น.  

 
น้องอุ้มตามมาเที่ยววัดอโศการามด้วย วัดนี้ยังไม่เคยไปสักทีทั้งที่อยู่ไม่ไกล วัดดูสัปปายะดี วันนี้เปิดเพลงมีธรรมะให้ฟังด้วยดีจัง วันนี้ไล้ค์ให้ก่อนค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:13:24:41 น.  

 
สวัสดีค่าพี่อุ้ม..วิ่งตามพี่อุ้มไปเที่ยวสมุทรปราการ เมืองตำนานมีเรื่องราวให้ชมมาถึงตอน9แระนะคะแพชิมรสพระธรรมให้จิตใจสงบที่วัดอโศการาม..วัดสวยงามมากคะเอนทรี่นี้มีความล้ำในใจไลท์ค่า+8
พี่อุ้มมีความสุขมากๆนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:13:57:59 น.  

 
น่าเที่ยวเนาะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:13:59:23 น.  

 
มาเสนอหน้าก่อนนะ
เดี๋ยวค่อยหาเวลามาอ่านจ้ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมนะจ๊า..


โดย: secreate วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:14:26:09 น.  

 


ของว่างยามบ่ายค่ะพี่อุ้มโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:14:29:00 น.  

 
มาเที่ยววัดด้วยคนค่ะคุณอุ้ม


วัดสวยจังเลยค่ะขอบคุณที่แวะไปกดไลท์ให้นะคะ เที่ยวเพลินๆค่ะ


โดย: LoveParadise วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:14:37:22 น.  

 
ไลค์ที่ 9 ค่ะ ขอบคุณคุณอุ้ม เข้าไปดูบล็อกก่อนของหนูด้วย

วัดอโศการามเคยมาค่ะ ที่นี่มีพระธาตุของเกจิอาจารย์หลายท่านเลย หนูได้เดินไปดูป่าชายเลนด้วยค่ะ เห็นทะเลอีกฝั่ง เสียดายประตูปิดนะคะ

วันนี้เห็นภาพเค้ามาบวชชีพราหมณ์กัน...เยอะเลยนะคะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:14:48:34 น.  

 
สวัสดีคะพี่อุ้ม

ขอซ้อนจักรยานคุณลุงและน้องหมาเที่ยวด้วยคะ

ชอบเที่ยว ชอบกิน


โดย: au_jean วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:14:56:29 น.  

 
สวัสดีค่ะ

เหมือนวัดแถวบ้านค่ะ ไม่มีเมรุ เหมือนกัน แต่ก็มีหลายท่านนำญาติที่เสียชีวิตแล้วไปทำพิธีในวัด ก็สวดพระอภิธรรมตามปกติ แต่เผา แบบโบราณ เหมือนกันโดย: ตาลเหลือง วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:15:02:53 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณอุ้ม ขอบคุณที่ไปแวะชมบล็อคของผึ้งนะคะ


โดย: Teru วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:15:23:31 น.  

 
เมื่อวานมาเม้นท์วันนี้แวะมาโหวตกันเน้อ


โดย: Calla Lily วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:15:33:34 น.  

 
แวะมาทักทาย สวัสดีน่ะครับ
น้องอุ้มสี พักนี้ ฝนฟ้า ไม่ปกติ
ระวังรักษาสุขภาพนะครับ


โดย: panwat วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:16:05:23 น.  

 
วัดใหญ่มากเลยค่ะพี่อุ้ม
สถานที่ก็กว้างขวางมาก
ปอยยังไม่เคยแวะมาที่นี่เลยค่ะ

พรอมานาดคนจะเยอะในช่วงเย็นและวันหยุดค่ะพี่อุ้ม
ยิ่งวันหยุดหลังเงินเดือนออกนะ คนยิ่งเยอะ อิอิโดย: แค่ได้รู้จัก_ก็เพียงพอ วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:16:11:14 น.  

 
ที่นี่หนูเคยไปแล้วค่ะพี่

หนูศรัทธาหลวงพ่อทอง แหะๆโดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:16:29:28 น.  

 
ขอตามไปกราบพระด้วยคนค่ะ


โดย: สมาชิกหมายเลข 861805 วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:18:11:29 น.  

 
สวัสดีค่า

ตามมารู้จักวัดป่าเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัด
ชื่อวัดอโศการาม ชื่อเพราะ ความหมายดีด้วยนะคะ

ขอบคุณสำหรับไลค์ที่บล็อกด้วยค่ะ ^^โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:19:42:32 น.  

 
ฉวาทดีจร้าคุงอู้ม
ขอกคุงตี้โหวะไลค์เด้อ
ขอกคุงหลายๆ อิอิ


โดย: smack วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:19:55:07 น.  

 
สวัสดียามเย็นค่าพี่อุ้ม

ขอบคุณที่แวะเข้าไปชิมคั่วกลิ้ง
และไก่นึ่งขมิ้นที่บ้านนะคะโดย: พริ้วไหวไปตามลม วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:20:34:40 น.  

 
ตามไปวัด ไม่ได้ไปนานเลยครับวัดนี้

พาไปดูแมวกันครับ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=nulaw-08&group=2
ไม่ได้ตั้งหน้าหลักโดย: nulaw.m (คนบ้า(น)ป่า ) วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:21:21:18 น.  

 
มาเยี่ยมชมวัดอโศการามครับ ขอบคุณครับที่เอาภาพอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราชมาให้ชม


โดย: Insignia_Museum วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:21:30:10 น.  

 
วัดนี้มีประวัติที่น่าสนใจ น่าไปครับ

อุ้มสี Travel Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:21:31:38 น.  

 
ผมยังไม่เคยไปวัดอโศการามเลย
แต่ดูจากในรูปแล้วใหญ่โตสวยงามมากครับ ^^

.....

(จาก blog นู้น~)
ผมไม่ได้มีเรื่องเศร้าอะไร แค่เล่าเรื่องประกอบเพลงเฉย ๆ น่ะครับ
สงสัยบิวท์อารมณ์ตอนเขียนมากไปนิด เขียนเอง-อินเองเลย แหะ ๆ
ขอบคุณพี่อุ้มที่มาเป็นเพื่อนร่วมอินนะครับ ^^


โดย: ทุเรียนกวน ป่วนรัก วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:21:36:06 น.  

 
แวะมาทักทายคุณอุ้มสียามค่ำค่ะ หลับฝันดี มีความสุข
มากๆนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:21:53:05 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ

ถึงจะอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ไม่มก แต่เห็นได้ถึงความแตกต่างของวัดในกรุงกับวัดในจังหวัดข้างเคียง

ชอบภาพน้องหมาในตะกร้าจักรยานจริงๆ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:22:13:31 น.  

 
รู้สึกจะเคยไปวัดนี้หนนึง
แต่ไม่ได้เข้าไปในเขตวัดเลยค่ะ

ไปที่ท่าน้ำ
เหมือนจะมีท่าน้ำใช่มั๊ยคะ ถ้าจำไม่ผิด
เอาเรือออกไปทะเลได้?


โดย: little mouse in big apple วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:22:24:42 น.  

 
สาธุ...คร้าคุณอุ้ม
ตามมากราบนมัสการหลวงพ่อลี ที่วัดอโศการามกับคุณอุ้มค่ะ
ขอคุณพระคุ้มครอง และบุญรักษานะค่ะคุณอุ้ม
คืนนี้ฝันดีคร้า...


โดย: tui/Laksi วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:22:49:54 น.  

 
สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่ยังจำกันได้ ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ค่ะ ลำบากคุณอุ้ม
แต่ยังไง ถ้าเข้ามา ก็จะกดไลค์ให้คุณอุ้มนะคะ


โดย: Nilz วันที่: 20 มิถุนายน 2556 เวลา:23:49:23 น.  

 
อ่านประวัติฯหลวงพ่อลี..แล้วเสียดายจัง..ที่ท่านละสังขารเร็วเพียง 55 พรรษา 2 เดือน.. เข้าใจว่าท่านคงทำงานหนักมากๆเพราะว่ามีพระผู้ใหญ่หลายท่านจากการอ่านประวัติฯของท่าน...หากพัฒนาสถานวัสถุพร้อมกับทำงานเพื่อขยายพุทธศานาด้วย.. งานจะหนัก... พระเก่งๆก็จะเป็นแบบนี้...หากว่าหลวงพ่อลีท่านอยู่ได้ต่ออีก 45ปี ก็ราว 97 พรรษา ศาสนาพุทธก็คงจะขยายไปได้เยอะ.. คงช่วยให้คนไทยเข้าใจพุทธศานามากขึ้น..ไม่ใช่ว่าเป็นพุทธแต่เพียงในใบสำมโนครัว.. ศิลห้าข้อมีอะไรบ้าง..ก็ตอบไม่ถูก...คนพุทธยุคปัจจุบันเขาเป็นกันแบบนั้นจริงๆ........

อรุณสวัสดิ์ขอรับ... และขอบคุณสำหรับกด Like ..และแวะเข้าไปทักทายอยู่บ่อยครั้ง...สำหรับวันนี้มีความสุขมากๆนะขอรับ


โดย: ขุนเพชรขุนราม วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:5:26:23 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับป้าอุ้ม
มารอตอนสิบอ่ะ


โดย: ลุงกล้วย วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:5:39:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:6:30:32 น.  

 
ช่วงนี้ชวนหมิงหมิงทำศิลปะไม่ค่อยยอมทำครับพี่
จะเล่นอย่างเดียว 555โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:8:19:07 น.  

 


โดย: รู้นะว่าคิดถึง วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:9:34:49 น.  

 
สวัสดีวันฝนตกค่ะพี่อุ้ม
ตอนไปสมุทรปราการ
เห็นป้ายวัดนี้เหมือนกัน
แต่เสียดายเวลาน้อยไปหน่อยเลยไม่ได้แวะไป
สุขสันต์วันหยุดสุดสัปดาห์ค่ะพี่อุ้มโดย: phunsud วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:11:04:12 น.  

 
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวครับผม


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:12:25:50 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม

สวรรค์คงกำลังเช็คว่าเราจะสามารถยืนหยัด
และใช้ชีวิตอย่างมั่นคงได้อย่างไร

หากสวรรค์ส่งโจทย์มาบ่อย ๆคงไม่ไหวค่ะ


โดย: ตาลเหลือง วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:13:24:28 น.  

 
วัดอโศการามสวยมากค่ะ
เห็นแล้วอยากไปบ้าง
ภาพสวยค่ะ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mambymam Home & Gargen Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


โดย: ฝากเธอ วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:13:43:13 น.  

 
วันนี้เหนื่อย เก็บของย้ายห้องทำงาน


โดย: เหนือฟ้า พาไป วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:14:58:19 น.  

 
หวัดดียามบ่ายจ้าอุ้ม วันนี้มาบ่ายแก่ๆ ยามฝนจะลงนะจ้า


โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:15:12:20 น.  

 
สวัสดีครับคุณอุ้มสี

ได้ยินชื่อวัดนี้มานานแล้วครับพึ่งเคยเห็นวันนี้ละ

สมัยก่อนสักสามสิบปีที่แล้วก็ว่าจะไปบวชวัดนี้อยู่เหมือนกัน แต่ได้ยินว่าเข้มเรื่องคำสวดวันบวชมากเลยต้องหันไปบวชต่างจังหวัดแทน ก็เพราะเวลาว่างนั้นน้อยนิดเนื่องจากต้องทำงานด้วย....

คราวนี้ขอบคุณมากครับที่ลงประวัติอย่างละเอียดทีเดียว สมปรารถนาที่อยากรู้มานานครับ


โดย: find me pr วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:16:13:28 น.  

 
เคยไปถ่ายรูป แล้วก็เดินไปดูชายทะเล


โดย: VET53 วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:16:37:15 น.  

 
ศุกร์สวัสดีค่ะคุณอุ้มโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:17:57:56 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะพี่อุ้ม

ปอมมาส่งเสบียงจ้ามีความสุขให้สมเป็นวันศุกร์นะคะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:19:16:49 น.  

 


แค่ไม่ได้ไปเยี่ยมใครเฉยๆ ค่ะคุณอุ้ม
ไม่ได้หายไปไหนจ้า


โดย: หอมกร วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:20:17:48 น.  

 
แวะมาโหวตครับ
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ฝันดีครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 21 มิถุนายน 2556 เวลา:23:53:39 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2556
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
18 มิถุนายน 2556
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.