ททท.สนง.ลพบุรีพามาสำรวจเส้นทางที่ ป.แดนเกษตรฟาร์ม สิงห์บุรี เพราะเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันด้วยมนต์เสน่ห์ของแต่ละจังหวัดมีไม่เหมือนกันแตกต่างตามตามภูมิประเทศที่น่าไปสัมผัสได้อย่างไม่มีวันสิ้น
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือความเป็นอยู่ อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยวของแต่ละท้องถิ่น
ให้ออกมาสัมผัสเรื่องราวแห่งวิถีที่แตกต่าง
ที่เป็นวิถีชุมชนเฉกเช่นจังหวัดสิงห์บุรีที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเกษตรกรรมและทรัพยากรน้ำจืด
นับเป็นแหล่งที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นบ้านท้องถิ่นที่หลากหลายที่รอให้คุณๆ มาสัมผัสวิถีไทยวิถีชุมชนเมืองสิงห์นางจิรารัตน์ มีงาม
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
เปิดเผยว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี วันนี้ที่ได้มาทดสอบและทดลองมารับประทานกุ้งก้ามกราม
ซึ่งทางป.แดนเกษตรฟาร์มได้เป็นเจ้าแรกของจังหวัดสิงห์บุรี ที่ริเริ่มในการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามในลักษณะฟาร์มเปิดแบบนี้
จริงๆ แล้วที่จังหวัดสิงห์บุรีท่านประมงจังหวัดสิงห์บุรีท่านได้ส่งเสริมแล้วก็ได้ปล่อยแม่พันธุ์กุ้งก้ามกราม
ในลำน้ำแม่ลาที่เป็นลำน้ำสาธารณะไปแล้ว
แต่ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง อาจจะยังไม่ค่อยเห็นเป็นรูปธรรมมากนัก
เพราะฉะนั้น ป.แดนเกษตรฟาร์ม ซึ่งเป็นผู้นำและเป็นผุู้มีชื่อเสียงในเรื่องของพันธุ์ปลา
เราคงได้ยินชื่อเสียงกันเป็นอย่างดีว่าปลาช่อนแม่ลาของป.แดนเกษตรฟาร์มมีชื่อเสียงทั่วประเทศ
คราวนี้ทางป.แดนเกษตรฟาร์มได้มาทดลองเลี้ยงกุ้งก้ามกราม
วันนี้เราจึงมาในวันนี้ว่าทดสอบให้เห็นว่าภายในระยะเวลา 3 เดือนที่มีการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกราม
และเก็บผลผลิตจับขายในวันนี้มีประสิทธิภาพใช้ได้จริง และผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ
และในวันนี้ ททท.สำนักงานลพบุรี พร้อมด้วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีและคณะพร้อมด้วยสื่อมวลชน
มาร่วมกันทดสอบว่ากุ้งก้ามกรามของป.แดนเกษตรฟาร์ม
ซึ่งเป็นกุ้งก้ามกรามเพาะเลี้ยงในลำน้ำแม่ลา มาบ่มเลี้ยงบ่มเพาะในฟาร์มของชาวจังหวัดสิงห์บุรี
สามารถที่จะส่งขาย ปล่อยผลผลิตที่ถูกใจถูกปากของนักท่องเที่ยวได้
สด มีรสชาติที่อร่อย เนื้อแน่น และหวาน ในเรื่องของความสดนี่สดจริงๆ
ซึ่งได้สอดคล้องกับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ท่านตั้งใจไว้ว่าในปี พ.ศ.2564 นี้จะมีโครงการในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวลำแม่ลา
"ท่องเที่ยวงามงด กินกุ้งปลาสดที่ลำแม่ลา"

ซึ่งนอกเหนือจากปลาช่อนแม่ลาที่มีชื่อเสียงแล้ว
ในอนาคตนักท่องเที่ยวจะได้กินกุ้งสดๆ ควบคู่กันไปกับปลาช่อนเผาปลาช่อนนึ่งปลาช่อนแม่ลาอีกด้วย
ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะคะ ท่องเที่ยววิถีไทย วิถีเกษตร วิถีชุมชน
ในอนาคตนี้หลังไวรัสโควิด-19 ท่านมาท่องเที่ยวได้ไม่ไกลนักจากกรุงเทพมหานคร
มาเป็นครอบครัวมาเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่เรามาแบบนี้ ท่านป.แดนและทีมงาน มีพันธมิตรในฟาร์มใกล้ๆ นี้
จะแผ่ขยายผลในเรื่องของการเพาะพันธุ์กุ้งก้ามกรามให้ท่านได้มาชิมกันค่ะ
ในราคาที่บอกเลยว่า ในระยะใกล้ๆ แบบนี้อาหารสด อร่อย
มีทั้งกุ้งเผาปลาเผา อาหารปลาสดๆ จากบึง

ททท.สำนักงานลพบุรี จะทำเส้นทางท่องเที่ยว ONE DAY TRIP / TWO DAY TRIP
ขับรถเที่ยวให้ท่านได้มาชิมกันแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับระยะเวลาด้วย
เพราะระยะเวลาของการเลี้ยงกุ้งมีเวลาเพียงแค่ 3 เดือน
เราได้คุยกับทางเจ้าของ ป.แดนเกษตรฟาร์มแล้วว่ามีระยะเวลาอย่างไร
ต้องคอยติดตามข่าวสารข้อมูลจากทาง ททท.สำนักงานลพบุรี
แล้วก็ทาง BLOGGER อุ้มสีด้วย
ขอขอบคุณมากๆ ที่มาร่วมทดสอบสินค้าการท่องเที่ยวของเราในครั้งนี้
อย่าลืมนะคะว่าในอนาคตอันใกล้นี้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรชุมชนของเรายังไปได้ด้วยดีในหลังโควิด-19
เป็นท่องเที่ยวที่มีอยู่ไม่กี่กระแสที่ยังอยู่ได้เรายังท่องเที่ยวได้
แต่เราจะท่องเที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัย ท่องเที่ยวอย่างไรให้ห่างไกลโควิด-19
ท่องเที่ยวอย่างไรที่จะกระจายสู่ชุมชนที่แท้จริงก็คือท่องเที่ยวชุมชนและเกษตรแบบนี้แหละค่ะวิถีชุมชนวิถีสิงห์วันนี้นำเสนอผลของความสำเร็จที่ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9
ที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ณ ป.แดนเกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
จากลำน้ำแม่ลาที่ไหลผ่าน 3 อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี
ลำน้ำแม่ลา เป็นลำน้ำธรรมชาติขนาดกลาง มีความยาว 18 กิโลเมตร กว้าง 40-80 เมตร
เมื่อถึงฤดูน้ำน้ำก็จะท่วมสองฝั่งเข้าสู่ท้องนาปลาใหญ่น้อยก็จะออกไปหากิน
ครั้นเมื่อถึงฤดูน้ำลดเหลือแต่น้ำกุ้งเล็กปลาน้อยและสัตว์น้ำอื่นๆ ก็จะถอยร่นลงสู่ลำแม่ลา
พักอาศัยอยู่ในลำแม่ลาที่อุดมสมบูรณ์
กอปรกับลำน้ำแม่ลาเป็นบ่อเลี้ยงปลาแบบผสมผสานก้นบ่อ มีโคลนตม น้ำนิ่งเย็น
ก้นบ่อมีหอยชนิดหนึ่งที่เป็นอาหารของปลากินเนื้อ เช่น ปลาช่อนจะชุกชุมมาก
สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยต่อการเจริญเติบโตของปลาแม่ลา
ปลาแม่ลาจึงอ้วนมีรสชาติอร่อย เนื้อมัน ปนหวาน นิ่ม ซุย
จากการวิจัยของกรมประมงพบว่าปลาช่อนแม่ลามีไขมันมากกว่าปลาจากแหล่งอื่นถึงเท่าตัว
และวันนี้ความสำเร็จจากการเลี้ยงกุ้มก้ามกรามที่สิงห์บุรีให้ได้มาชื่นชมตัวอย่างความสำเร็จ
ณ ป.แดนเกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

นางสาวอนุชิดา อ้วนสกุล
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
เปิดเผยว่า
ในส่วนของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรีมองว่าตอนนี้ทางเราจับมือกันกับ ททท.สำนักงานลพบุรี
ในการที่จะขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงเกษตร
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ที่อยากให้เรื่องของเกษตรเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรื่องของการท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืน
จังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นเมืองเกษตรที่เรียกว่าใครเข้ามาอยู่แล้วอายุยืนมากกว่า 1 ปี
มองว่าเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
จะทำให้ชุมชนเกิดการสร้างงานสร้างรายได้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มากับ ททท.สำนักงานลพบุรี รู้สึกประทับใจ
ได้มาเห็นวิถีชีวิตลักษณะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
มาสำรวจเส้นทางทำให้เราได้เห็นเป็นทริปการท่องเที่ยวทางรถยนต์ที่ดูดีในลักษณะเป็นครอบครัว
การท่องเที่ยวไม่ใช่แค่มาทานอาหารอย่างเดียว นอกจากการขับรถมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ควรจะมารับประทานอาหารที่ป.แดนเกษตรฟาร์มได้อีกแหล่งหนึ่งด้วย
ที่นี่นับเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวควรหาโอกาสมาชมพื้นที่เกษตรมาชิมอาหารซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญ
และยังมีกิจกรรมอย่างเช่น ให้เราได้มีโอกาสไปจับกุ้งเพื่อนำมาทำอาหาร
นักท่องเที่ยวจะรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาอยู่บ้าน
ยิ่งช่วงนี้ยังมีโควิด-19 กำลังระบาด เหมือนตอนนี้เราถวิลหาอดีต ด้วยภาวะความเครียดหลายๆ อย่าง
ถ้ามาอยู่ตรงนี้ทำให้เราคลายเครียดรู้สึกผ่อนคลาย เหมือนเรามาเที่ยวบ้านแล้วกินของอร่อยๆ
ซึ่งทางพนักงานลูกจ้างไม่กล้าเดินกลับ
ทางจังหวัดเองก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้มีรายได้ในท้องที่
คิดว่าจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ดีในลำดับต่อไปจากการน้อมนำแนวทางในหลวงรัชกาลที่ 9
มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับนายศุภสัณห์ ช่วยบุญ
ได้ลงมือลงแรงในกิจการ ป.แดนเกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ในเรื่องของความตั้งใจในเรื่องความเพียรพยายามโดยใช้ความอดทนเป็นที่ตั้ง
จากปลาช่อนแม่ลาที่เป็นที่รู้จักทั่วประเทศสู่กุ้งก้ามกรามในวันนี้
ผลจากความตั้งใจที่ดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเป็นเวลา 3 เดือน
ก่อเกิดความสำเร็จในวันนี้นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ
เจ้าของกิจการ ป.แดนเกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
เปิดเผยว่า
วันนี้ก็มีกิจกรรมตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เช้าตีห้าก็คือจับกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน
ซึ่งในอนาคตก็เป็นคู่กับปลาช่อนแม่ลาของป.แดนเกษตรฟาร์ม
ซึ่งอยู่คู่ใกล้บริเวณลำน้ำแม่ลา
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมที่ทำตั้งแต่เช้าก็คือจับกุ้งเอากุ้งขึ้นมาแยกคัดไซด์
เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีเรายังไม่มีกุ้งก้ามกรามที่ว่ามีให้เห็นเด่นชัดว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงยังไม่ได้เลี้ยง
ทางป.แดนเกษตรฟาร์มก็ได้นำนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ทาง ป.แดนเกษตรฟาร์มได้นำมาทำให้เห็นว่า
เราสามารถเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรีได้

ต้องขอขอบคุณ ททท.สำนักงานลพบุรี โดยท่านผอ.ติ๋วและคณะ
ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับจังหวัดสิงห์บุรี
ว่าที่นี่มีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามมีจริง
และในอนาคตข้างหน้าจะมีการจัดกิจกรรมกินปลากินกุ้งที่ทุ่งแม่ลา
หรือว่ากินปลากินกุ้งที่สิงห์บุรีอะไรประมาณนั้น
ซึ่งกิจกรรมที่ทำจะสอดคล้องและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ในการพัฒนาชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรีอีกทางหนึ่งด้วยครับ
สนใจโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ป.แดน เกษตรฟาร์ม โทร.08-2233-9090นอกจากกุ้งก้ามกรามที่ ททท.สำนักงานลพบุรี จับมาได้ 5 กิโลแล้ว
ที่ ป.แดนเกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
มีอาหารอร่อยเลิศมากนอกจากกุ้งสดที่หวานสดอร่อยแล้ว
แต่อุ้มน่ะเล็งปลาช่อนกินกับสะเดาราดน้ำจิ้ม อร่อยมากกกกกกก ขอ-บอก
ไม่นับปลาช่อนแม่ลาทอด ต้มแซ่บปลาที่มีไข่ปลาเพียบ แซ่บมากค่ะเรียกว่าทริปนี้สนุกสุขสันต์อิ่มอร่อยที่ ป.แดนเกษตรฟาร์ม ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ขอขอบคุณ ททท.สำนักงานลพบุรีด้วยนะคะที่ชวนอุ้มมา
ใส่เสื้อคอกระเช้านุ่งผ้าถุงมากินกุ้งแม่ลาที่ป.แดนเกษตรฟาร์ม อร่อยเริ่ดการที่อุ้มได้มาท่องเที่ยวที่ป.แดนเกษตรฟาร์ม ได้เห็นกรรมวิธีการเลี้ยงปลาช่อนแม่ลา
ได้เห็นวิถีชีวิตของการดำเนินงานภายในฟาร์ม ยังมาได้เห็นกรรมวิธีการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามในวันนี้
นับเป็นตัวอย่างของความสำเร็จของความพยายามทำในสิ่งที่ชอบแล้วทำจนสัมฤทธิ์ผลหากสนใจที่จะมาเรียนรู้ มาเที่ยวมากินที่ ป.แดนเกษตรฟาร์ม อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7
หรือที่ ป.แดน เกษตรฟาร์ม จังหวัดสิงห์บุรี โทร.08-2233-9090

ขอขอบคุณ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
เพลง : เที่ยวเมืองไทยกันเหอะ...ดีกว่าเยอะ / อิน บูโดกัน
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 04 มิถุนายน 2563
Last Update : 25 มิถุนายน 2563 19:24:47 น. 28 comments
Counter : 1575 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณnonnoiGiwGiw, คุณหอมกร, คุณตะลีกีปัส, คุณhaiku, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณnewyorknurse, คุณkae+aoe, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณmultiple, คุณSleepless Sea, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณทนายอ้วน, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณเริงฤดีนะ, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณMax Bulliboo, คุณธนูคือลุงแอ็ด, คุณInsignia_Museum, คุณเวียงแว่นฟ้า


 
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
แวะมาโหวต แต่คงไม่ได้ไปค่ะโดย: หอมกร วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:13:36:54 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

น่าไปมากค่ะ
แต่คงได้แต่ดูภาพ
กุ้งเผา!!!!!
น่ากินมากๆค่ะ

เพลงสนุก


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:14:48:17 น.  

 
เมืองไทยเรายังมีอะไรดีดี
ให้เดินทางไปเที่ยว ไปค้นพบอีกมากมายเลย
พี่อุ้มช่วยแนะนำสถานที่เที่ยวดีดี
ให้รู้จักอีกมากมายหลายจังหวัดเลยครับ

หมดโควิดคนไทยเราคงต้องช่วยกันเองอีกมากเลยครับ
เพื่อผ่านวิกฤตเศรษฐกิจโดย: กะว่าก๋า วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:16:03:47 น.  

 
กุ้งเผาน่ากินมากครับพี่ ปลาช่อนเผาด้วย


โดย: The Kop Civil วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:17:19:29 น.  

 
มาเที่ยวเมืองสิงห์ด้วยคนครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:23:13:45 น.  

 
น่าไปครับ กุ้งตัวใหญ่ดี หัวโตแบบนี้มันส์แน่นอน (ชอบ)

ตอนนี้ก็เริ่มเปิดเมืองแล้ว ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปเที่ยวก็ดีครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 4 มิถุนายน 2563 เวลา:23:57:15 น.  

 

มาเที่ยวด้วยค่ะ
เพลงนี้ ฟังแล้ว สบายใจดี


โดย: newyorknurse วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:3:11:46 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:4:51:36 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:7:35:04 น.  

 
แวะมาชวนไปกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขากันครับ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 5 มิถุนายน 2563 เวลา:15:00:50 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:6:21:17 น.  

 
อยากไปเที่ยวแล้วค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:7:57:37 น.  

 
หูย ของน่ากินจังทั้งกุ้ง ทั้งปลาช่อน ต้มยำท่าทางจะแซ่บมาก

แต่ เอ๊ะ ต้องใส่เสื้อคอกระเช้า ไปกินด้วยหรือครับนี่ อ.เต๊ะ ไม่มีเสื้อคอกระเช้าเลยอะ
งั้นขอใส่ ตะเบงมานไปแทนได้มั้ยล้า 555

คุณอุ้มบอก เออ เอาที่เอ็งสบายใจก็แล้วกัน ข้าไม่ไหวจะเคลียร์แล้ว 555โดย: multiple วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:8:27:15 น.  

 
เมื่อไหรหนอ.. จะได้ไปเที่ยว ตจว. ดูชนบทที่แท้จริงบ้าง
(มีสปอนเซอร์ด้วยนะ 555)


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:9:09:29 น.  

 
สวัสดีครับ
แวะมาเที่ยวด้วยครับ
ขอบคุณที่แวะไปนะครับ


โดย: Sleepless Sea วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:9:09:39 น.  

 
ตามมาเที่ยวอีกวันคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 6 มิถุนายน 2563 เวลา:16:37:59 น.  

 


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:5:26:10 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:7:03:09 น.  

 
สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
มาเที่ยว เมืองสิงห์บุรีด้วยคน จ้ะ
เมืองนี้ ครูก็เคยผ่านไปบ้าง นะ ชื่อเสียงเรื่อง ปลาช่อนแม่ลา เขาดังมาก
ได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
แต่งตัวคอกระเช้า น่ารักจัง ปัจจุบัน
ไม่ค่อยได้เห็นแล้วเนาะ
กุ้งตัวใหญ่ น่าทานมาก อิอิ

โหวดหมวด ท่องเที่ยว


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:8:45:38 น.  

 


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:9:02:05 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ขอบคุณกำลังใจให้ตะพาบด้วยค่ะ

ดอกไม้หอมๆเข้าเครื่องปรุงยาแผนไทยหลายขนานดีค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:11:18:21 น.  

 
ไม่ได้ขับไปไหนเลยค่ะพี่
อยากมากกกกกกกก


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:14:41:45 น.  

 


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 7 มิถุนายน 2563 เวลา:22:32:25 น.  

 
สวัสดีครับพี่อุ้ม
กุ้งใหญ่มากกกกกครับ เห็นแล้วหิวเลย ^^
สิงห์บุรีใกล้ๆนี่เอง


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 8 มิถุนายน 2563 เวลา:9:47:21 น.  

 
ชอบชุด น่ารักมากค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 8 มิถุนายน 2563 เวลา:11:30:35 น.  

 
วันนี้ชวนไปกินปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลากันคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 9 มิถุนายน 2563 เวลา:14:38:22 น.  

 
ใช่ๆๆๆค่ะ แนะนำให้เที่ยวเมืองไทยกันเยอะๆ เราเองก็เพิ่งมีโอกาสได้ดำน้ำไปเห็นโลกใต้น้ำของเมืองไทย อยากจะบอกว่า สวยจนเราแทบไม่อยากเชื่อว่า นี่คือแผ่นดินของเราค่ะ มันสวยงามมากจริงๆ มัลดีฟ์นี่ชิดซ้ายไป อันนี้เรื่องจริงนะคะ อยากไปเที่ยวแบบฟาร์มๆ กินกุ้งปลาสุดๆแบบนี้บ้างจังค่ะคุณอุ้ม


โดย: Max Bulliboo วันที่: 9 มิถุนายน 2563 เวลา:15:44:08 น.  

 
ชุดสุดยอดค่ะ ชอบๆ


โดย: kae+aoe วันที่: 10 มิถุนายน 2563 เวลา:8:35:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2563
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
4 มิถุนายน 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.