ตอนที่ 2.2 ห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้า ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งเอกราชและเสรีภาพ


คลิกเข้าไปดูตอนที่ 2.1 พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งเอกราชและเสรีภาพ


ป้อมพระจุลจอมเกล้า อยู่ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
เวลาทำการโดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 - 20.00 น. เจ้าค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดไม่เก็บค่าเข้าชมนะคะ ชมฟรี
เมื่อเรามาถึงป้อมพระจุลฯ สิ่งแรกที่จะพบเห็นและนับเป็นจุดสนใจที่สำคัญประการหนึ่งก็คือ
พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเ งดงามเด่นเป็นสง่าอยู่บริเวณหน้าป้อมปืน
โดยพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว สร้างจากปลอกกระสุนปืนน้ำหนักกว่าสามตัน
ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ เป็นห้องนิทรรศการแสดงประวัติความเป็นมาของป้อมพระจุลจอมเกล้า และเหตุการณ์ในสมัย ร.ศ.122


ความเป็นมาแห่งป้อมพระจุลจอมเกล้า หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่าป้อมพระจุลฯ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯได้เสด็จขึ้นครองราชย์แล้วทรงมีพระราชปรารภว่า
ป้อมที่มีอยู่ที่เมืองสมุทรปราการ ซึ่งใช้เป็นที่มั่นป้องกันอริราชศัตรูที่จะเข้ามาทางทะเลนั้นเก่าเกินไป
อยู่ในสภาพที่ไม่สามารถใช้ในการป้องกันราชอาณาจักรได้เลย
และประเทศทางยุโรปกำลังล่าอาณานิคมอยู่ในญวณ เขมร ลาว พม่า รวมทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย
และก็คงต้องคิดยึดครองดินแดนประเทศสยามในขณะนั้น
ด้วยเหตุการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจ จึงทรงสั่งให้จัดสร้างป้อมปราการที่ทันสมัยขึ้นที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการเร่งด่วน
โดยได้ลงมือก่อสร้างเมื่อต้นปี พ.ศ. 2427 และเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2436 และปีเดียวกันนั้นเอง
ชื่อของป้อมแห่งนี้จึงมีชื่อว่าป้อมพระจุลจอมเกล้า


ก่อนที่จะเข้าชมห้องนิทรรศการฯ จะต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะ แล้วก็จะเจอภาพทั้ง 2 ฝั่งนี้เลยค่ะ


จากนั้นคุณนายอุ้มเข้าไปกราบสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนนะคะ
แล้วจากนั้นก็มาเล่าถึงที่มาของเหตุการณ์ รศ.112
ซึ่งในขณะนั้นสยามประเทศเราเป็นราชอาณาจักรใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ มีพืชพันธุ์ธัญญาหารบริบูรณ์
ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเป็นที่หมายปองจากฝรั่งเศส
ที่มองว่าหากครอบครองสยามได้จะเป็นการเพิ่มแสนยานุภาพของตัวเองในเอเชียให้เป็นที่น่าเกรงขาม


หลังจากป้อมพระจุลฯ ได้เปิดใช้เพียง 2 เดือนเศษ ก็เกิดเหตุการณ์ ร.ศ. 112
เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 13 กรกฏาคม พ.ศ. 2436
โดยเรือรบฝรั่งเศสได้ล่วงล้ำอธิปไตย ทางฝ่ายไทยก็ดำเนินการยิงเตือนและยิงสกัด
ส่งผลให้เรือเยเบเซย์ ซึ่งเป็นเรือนำร่องให้เรือรบฝรั่งเศสเกยตื้นที่แหลมลำพูราย
ส่วนเรือแองคองสตังค์หรือเรือโคแมต สามารถฝ่าแนวป้องกันที่ปากน้ำได้
และทอดสมออยู่ที่หน้าสถานทูตฝรั่งเศส ซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ขึ้นค่ะ


วันที่ 13 กรกฎาคม 2436 ฝรั่งเศสจึงส่งเรือรบ 2 ลำเข้ามาทางปากแม่น้ำ
โดยทางรัฐบาลไทยได้ทำการประท้วง แต่ฝรั่งเศสก็ทำเฉย จึงเกิดการยิงกันขึ้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า
เป็นผลทำให้ฝ่ายไทยตาย 15 คนและฝ่ายฝรั่งเศสตาย 2 คน ในที่สุด รือรบฝรั่งเศสก็แล่นเข้ามาถึงกรุงเทพฯ
และจอดทอดสมออยู่ที่หน้าสถานฑูต
และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2436 ฝรั่งเศสได้ยื่นคำขาดให้รัฐบาลไทย ยอมยกดินฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้
โดยให้เวลาที่ไทยจะต้องตอบภายใน 24 ชั่วโมง


มื่อฝรั่งเศสไม่ได้คำตอบ
ดังนั้นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2436 ฝรั่งเศสจึงสั่งให้เอกอัคราชฑูตออกจากประเทศไทย
และเพื่อเป็นการรักษาดินแดนส่วนใหญ่ของสยามประเทศเอาไว้
รัฐบาลไทยจึงต้องยอมตามที่ฝรั่งเศสเรียกร้อง
โดยได้มีการตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2436


ผลจากสนธิสัญญาฉบับนี้ ทำให้ไทยต้องเสียสิทธิในการปกครองประเทศลาว
ซึ่งจะรวมทั้งบรรดาเกาะแก่งทั้งหลายในแม่น้ำโขงแม้จะห่างจากฝั่งไทยเพียง 1 เมตร
ก็ให้ถือว่าเป็นดินแดนของลาวจนถึงปัจจุบัน
กรมหลวงประสิทธิ์ศิลปาคมจึงต้องย้ายกอบัญชาการลาวพวนลงมาอยู่ที่เมืองอุดรธานี
นอกจากนั้น ฝรั่งเศสยังได้เรียกร้องเงินค่าปรับจำนวนหนึ่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงใช้เงินที่เรียกว่าเงินถุงแดง มอบให้กับฝรั่งเศส
เงินถุงแดงนี้เป็นเงินซึ่ง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงได้กำไรมาจากการทำการค้ากับต่างประเทศ
โดยเฉพาะกับเมืองจีน
แล้วรัชกาลที่ 3 พระองค์ได้เก็บเงินเหล่านั้นไว้ในถุงแดง
ครั้นวิกฤติการณ์ รศ. 112 ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงนำเงินถุงแดงดังกล่าวออกมาเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย
ให้ฝ่ายฝรั่งเศสรวมกับเงินที่เรี่ยไรจากข้าราชบริพาร รวมเป็นเงินจำนวน 3 ล้านบาท


ซึ่งเงินกำไรที่สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้มาเป็นเงินส่วนพระองค์นี้
พระองค์ทรงนำมาใส่ถุงแดงแยกเป็นถุงๆ ละ 10 ชั่ง ตีตราปิดปากถุง เก็บไว้ในหีบกำปั่นข้างห้องพระบรรทม
ส่วนหนึ่งทรงเก็บไว้เพื่อสร้างและทำนุบำรุงวัดวาอารามต่างๆ ทั้งในพระนครและนอกพระนคร
โดยอีกส่วนหนึ่งพระองค์ทรงยกให้แผ่นดินโยทรงมีมีพระราชดำรัสตรัสไว้ว่า
"เอาไว้ไถ่บ้านไถ่เมือง"
หมายถึงว่าถ้าต้องเพลี่ยงพล้ำกับข้าศึกศัตรูแล้วจะได้นำเงินนี้ออกมาใช้กอบกู้บ้านเมือง
ซึ่งการณ์ต่อมาจนถึง ร.ศ. 112 ก็เกิดเป็นความจริงขึ้นมาจริงๆ
เมื่อสยามประเทศถูกฝรั่งเศสปรับโทษเป็นเงิน 3 ล้านบาท
จนท้องพระคลังมีเงินไม่พอก็ได้เงินถุงแดงมาสมทบไถ่บ้านเมืองเอาไว้ได้จริงๆ ค่ะ


เหตุการณ์ รศ.112 นี้ สร้างความเจ็บช้ำน้ำพระราชหฤทัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง
ถึงขนาดทรงเสียพระราชหฤทัย
บางบันทึกแสดงไว้ว่าพระองค์จะปลงพระชนม์ชีพพระองค์เอง
และเหตุการณ์ รศ.112 กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์เจ็บแค้นเป็นอย่างมาก
ถึงกับทรงสัก "ตราด 112" ไว้ที่บริเวณพระอุระเพื่อเตือนใจ
และทหารเสือกรมหลวงชุมพร
ก็คือนักเรียนนายเรือรุ่นแรกที่กรมหลวงชุมพรก็ทรงสักหน้าอกนักเรียนทุกคนด้วยพระองค์เอง


หากมาถึงป้อมพระจุลจอมเกล้าห้ามพลาดที่จะลงมาชมนะคะ


จะได้รับรู้เรื่องราวในคราวนั้นเป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ


หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะและต้องการวิทยากรนำชมสถานที่ ต้องทำเป็นหนังสือก่อนนะคะ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2475-6109, 0-2475-6259, 0-2475-8845 และ 0-2475-6357


เอาไว้ BLOG หน้าตอนที่ 3 จะพาพี่น้องผองเพื่อนเช้าไปในป้อมพระจุลจอมเกล้ากันต่อค่ะ
ซึ่งเป็นป้อมที่มีประวัติเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมัยนั้นยังเป็นป้อมที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า
เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูที่จะมาทางทะเล
ป้อมเหล่านี้เมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
ครั้นสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดฯ ให้ปรับปรุงป้อมฯ ด้วยเงินส่วนพระองค์ค่ะ
และส่งท้ายรูปจำลองด้วยปืนเสือหมอบในห้องนิทรรศการป้อมพระจุลฯ


ขอขอบคุณ
BG : คุณยายเก๋า ชมพร
banner : คุณ no filling
กรอบ : น้อง KungGuenter
เพลง : ลาสาวแม่กลอง : โจ้ วงพอช
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
ที่มาของข้อมูล : กองทัพเรือ และชมรมคนรักษ์ป้อมพระจุลจอมเกล้า
Create Date : 30 ตุลาคม 2555
Last Update : 6 พฤศจิกายน 2555 22:55:33 น. 54 comments
Counter : 4503 Pageviews.

 
เจิมไหม


โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:20:58:31 น.  

 
วันนี้ได้เจิมด้วย ตามมาเที่ยวด้วยคนคะพี่อุ้ม

วันนี้พาทานสุกี้ที่ภัตตาคาร MK Restaurants& ร้านไอศกรีม Swensens’s กันคะ (มาฝากอีกรอบ)โดย: We Are FroM BeLGiUM วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:21:01:14 น.  

 
สวัสดีคะน้องอุ้ม วันนี้พี่แวะมาเร็ว
ถ้ามาจากห้องรวม จะเห็นกระทู้ก่อนคะ
แต่วันๆ พี่จะวุ่นวายอยู่แต่ในห้องครัว
ประมาณเห็นแก่กิน หมกมุ่นเรื่องกิน
ไม่ค่อยได้แวะเยี่ยมน้องพี่ห้องอื่น ๆ คะ

ไม่ได้ไปป้องพระจุลฯ นานมากแล้วคะ
สมัยโน้น ๒๘ ปีที่แล้ว ต้องทำงานกับทหารเรือ
พี่ไปป้อมพระจุลบ่อยมาก แต่ไกลมาก
กว่าจะไปถึง ใช้เวลาหลายชั่วโมงเชียวคะ
ที่ป้อมพระจุลฯ มีร้านอาหารของหทารเรืออร่อยคะ


โดย: บ่งบ๊ง วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:22:02:00 น.  

 
ตามมาเที่ยวต่อคะ


โดย: น้องผิง วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:22:54:45 น.  

 
ฐานดูไม่ค่อยใหญ่
แต่ภายในกว้างดีค่ะ
ของเยอะด้วยโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:23:34:05 น.  

 
ไม่เคยไปป้อมพระจุลเลยค่ะ..น่าสนใจดี..
ขอให้สนุกกะคอนเสริต์คาราบาวนะคะ


โดย: simplyusana วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:23:34:25 น.  

 
ไปเที่ยวด้วยคนค่ะคุณอุ้ม อลังการจริง ๆ
อยากำจะเข้าไปเที่ยวในพิพธภัณท์ค่ะ
เห็นมีการฉายวิดีทัศน์ด้วย คงได้ข้อมูลดี ๆเอยะเลย
มาดึกแล้วส่งคุณอุ้มเข้านอนนะคะ
นอนหลับฝันดีค่ะ


โดย: บรรณภรณ์ วันที่: 30 ตุลาคม 2555 เวลา:23:41:10 น.  

 
~ มาเที่ยวต่อค่ะ ~


โดย: ~ sิมน้ำ_VoUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:0:03:25 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อุ้มสี
ถือว่าได้ชมภาพสวยๆและเรียนประวัติศาสตร์ไปด้วยเลย
ค้นคว้ามาดีมากเลยนะเนี่ย
ตุ๊กตาเคยผ่านไปป้อมพระจุลค่ะ
แต่ไม่เคยได้รู้ประวัติความเป็นมาละเอียดแบบนี้มาก่อนโดย: เกลือหนึ่งกำน้อย วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:1:57:33 น.  

 


โดย: Kavanich96 วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:4:26:29 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:5:35:26 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

เอาอาหาร อร่อยๆมาฝากค่ะ

ขอให้มีความสุขกับกาทำงานนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:7:08:14 น.  

 
พี่อุ้มสุดยอดมากครับ
ผมเป็นน้าแอ๊ด
ผมดีใจมากเลยครับ
มีแฟนตามอุดหนุนแบบนี้
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:8:52:29 น.  

 
ตามมาเที่ยวป้อมพระจุลฯต่อค่ะน้องอุ้ม
แล้วก็โหวตให้ด้วย เพราะเป็นสถานที่ประทับใจค่ะ
เคยไปกับตะหานน้ำด้วยล่ะ อิอิ..

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
AdrenalineRush Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
โดย: เนินน้ำ วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:10:33:22 น.  

 
โหยยยย ---- ขอบคุณมากนะครับพี่อุ้ม
เรื่องยักษ์ยังไม่กล้าพาหมิงหมิงไปดูในโรงครับ

กลัวถามตลอดเวลาครับ 555
สงสารเก้าอี้ข้างๆครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:16:18:05 น.  

 More Take Care Comments

---------------------------------------
ราตรีสวัสดิ์ ฝันดีนะคะคุณอุ้ม


โดย: เกศสุริยง วันที่: 31 ตุลาคม 2555 เวลา:22:00:37 น.  

 
ตามมาชมด้วยคนครับ ดูจากแผนที่สมัยก่อนประเทศสยามของเราใหญมากทีเดียว ถ้าไม่เป็นเพราะพวกล่าอาณานิคม ประเทศเราคงจะยิ่งใหญ่กว่านี้

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:34:24 น.  

 
พาชมละเอียดเลยค่าคุณอุ้ม
ขอบคุณมากนะคะโดย: Schnuggy ชนุ๊กกี้ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:1:43:55 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

++++++++

มาเที่ยว และได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์สมัยนั้นด้วยพี่อุ้ม
ชอบจังเลยค่ะ


โดย: anigia วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:08:17 น.  

 
ไปด้วยคนค่าคุณอุ้ม
หิ้วกระเป๋าพร้อมค่ะ


โดย: Close To Heaven วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:2:11:42 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:6:18:08 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


...เงินเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิต
แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต...

สวัสดีเช้าวันพฤหัสบดีค่ะคุณอุ้ม


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:10:56 น.  

 
มาเยี่ยมห้องนิทรรศการป้อมพระจุลครับ น้องอุ้มเป็นคนขยันครับ ขอชม


โดย: yyswim วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:50:13 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับ


โดย: พันคม วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:57:21 น.  

 
สวัสดียามเช้าจ้าน้องอุ้ม


โดย: ปลายแป้นพิมพ์ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:07:12 น.  

 
สวัสดีครับ ทักทาย ยามสายๆโดย: ต้นกล้า อาราดิน วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:9:37:02 น.  

 


ตามมาเที่ยวด้วยคน..

จะรอดูรูปจากคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่นะจ๊ะ..!

โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:14:38 น.  

 
น่าไปเที่ยวจังเลยค่ะพี่


โดย: coji วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:37:58 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่อุ้ม ได้ทราบประวัติป้อมพระจุลด้วยดีใจเลย..พี่อุ้มถ่ายภาพมาสวยๆทั้งนั้นเลยนะค่ะ


โดย: mastana วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:11:53:11 น.  

 
~ วันหลังลองกินนะคะ อร่อยดีเชียวล่ะค่ะ ~


โดย: ~ sิมน้ำ _ VOUฟ้า ~ (rimnam_kobfa ) วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:13:46:03 น.  

 
ตอนไปไม่ได้เข้าไปดูในนี้เลย ขอบคุณค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:25:19 น.  

 
หวัดดีครับคุณอุ้ม...

แวะมาเที่ยวป้อมพระจุลด้วยครับ

โดย: wicsir วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:16:53:17 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณอุ้ม
แวะมารับความรู้ดีดีค่ะ
ขอบคุณที่นำมาให้ชมกันค่ะ เหมือนได้ไปเดินด้วยจริงๆเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ
ปล.มินิบ็อกฉ่อย รสชาด จะคล้ายๆผักกาดขาว และกวางตุ้งใต้หวัน ประมาณนั้นอ่ะค่ะ กรอบๆอร่อยๆค่ะ


โดย: phunsud วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:17:48:37 น.  

 
โหวตหมวดท่องเที่ยวให้นะคะพี่อุ้ม

เราไม่เคยได้ไปที่นี่สักที ทั้งที่ก็ไม่ได้ไกล

ใกล้เกลือกินด่างเนาะคะ แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:01:49 น.  

 
อ่านแล้วชื่นชมในพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะ

ทรงกอบกู้บ้านเมืองไว้ได้ รุ่นหลังๆจะสำนึกมั้ยน่ะ (อ้าวววกอีก ขออุภัยค่า)


โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:19:41:03 น.  

 
สวัสดีจ้าคุณอุ้มคนน่ารัก...

ว้าวไปดูคอนเสริ์ตที่บ้านพี่แอ๊ดด้วย

แล้วเ็ก็บรูปมาฝากด้วยนะคะ


โดย: Calla Lily วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:20:42:05 น.  

 
น้องอุ้มไปเชียงใหม่วันไหนคะ
ขอให้สนุก
เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:01:08 น.  

 
มาชมป้อมพระจุลและฟังเพลงครับ

อ่านแล้วเศร้าจังเลยนะครับ หลังเหตุการ์ณนี้ ร.5 ก็ประชวรและสวรรคตในที่สุดถ้าจำไม่ผิด

ปลาใหญ่กินปลาน้อยนะครับ

โหวตท่องเที่ยวให้ครับคุณอุ้ม

จะไปชมคอนเสิร์ทน้าแอ๊ดด้วยเหรอครับ แจ๋วเลยครับ เอาภาพมาฝากกันด้วยน้า ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:33:35 น.  

 
แวะมาเยี่ยมยามค่ำคืน...สวัสดีครับ

ตามมาเที่ยวชมด้วย ภาพสวย เพลงเพราะนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


โดย: **mp5** วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:10:44 น.  

 
มาชมต่อครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog


โดย: Insignia_Museum วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:17:24 น.  

 
พระปิยมหาราช กษัตริิย์ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งยวดในสมัยที่ประเทศเรายังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเต็มรูปแบบ
ท่านเตรียมการรับมือการล่าอาณานิคมได้อย่างเยี่ยมยอดทีเดียวครับ

ป.ล.ตาแอ๊ดข้างหลังกล่องคอมเม้นท์ทำให้พิมพ์ยากจัง


โดย: ชีริว วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:24:47 น.  

 

แวะมาทักทายึุณอุ้มนะคะ
ขอบคุณที่ระลึกึถึงกันค่ะ


โดย: หอมกร วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:35:33 น.  

 
ทักทายคุณอุ้มสะกดผิดอีกแหละโดย: หอมกร วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:36:54 น.  

 More Beautiful Comments

-----------------------------------
แม้ยามหลับขอให้ฝันแต่สิ่งสวยงามนะคะ ราตรีสวัสดิ์ค่ะคุณอุ้ม


โดย: เกศสุริยง วันที่: 1 พฤศจิกายน 2555 เวลา:22:46:10 น.  

 
ทักทายยามดึกครับ พี่อุ้ม


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:18:06 น.  

 
ตามมาเที่ยวต่อครับพี่อุ้ม


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา:0:38:43 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:55:37 น.  

 
คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


...ความสำเร็จเกิดจากการรู้จัก
"อดทน เฝ้ารอ และต่ะสู้"...

สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะคุณอุ้ม


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:7:10:08 น.  

 


สวัสดียามเช้า ครับ


โดย: พันคม วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:07:41 น.  

 
หวัดดีค่าพี่อุ้ม

ป้อมพระจุล โดดเด่นเป็นสง่ามากเลย
ยิ่งท้องฟ้าสีฟ้า ๆ ตัดกันได้งามหยดเลยค่า
เที่ยวคนเดียวรินว่ามีสมาธิดีนะคะ
อาจจเหงาหน่อยแต่ ชิล ชิลค่าโดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:10:28:38 น.  

 


แวะมาทักทายคุณอุ้มสียามค่ำ
ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุข
มากๆนะคะ ^_^


โดย: andrex09 วันที่: 5 พฤศจิกายน 2555 เวลา:21:34:52 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา:5:56:02 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ

เอาอาหาร อร่อยๆมาฝากค่ะ


ขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา:8:22:25 น.  

 
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวห้องนิทรรศการป้อมพระจุลจอมเกล้าค่ะ
สถานที่นี้มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจจริงๆ
ขอบคุณพี่อุ้มที่นำภาพมาฝากกันนะคะ

ปล.บล็อกใหม่มาแล้ว ชวนไปเดินดูวังเก่าในเมืองด้วยกันค่ะ
โดย: diamondsky วันที่: 6 พฤศจิกายน 2555 เวลา:12:42:22 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2555
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
30 ตุลาคม 2555
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.