จะเลือกทางไหนตามใจเจ้าคิดทางที่เปลี่ยนชีวิตข้างหน้า หรือทาง

ททท.ภูมิภาคภาคกลาง จัด Road Trip ภายใต้ชื่อ คาราวาน C2 Connect plus 2023 วันที 26 พฤษภาคม 2566ททท.ภาคกลาง ร่วมพันธมิตรเครือข่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์
BCG Road Trip รักษ์โลกพลังงานใหม่
ภายใต้ชื่อ 'คาราวาน C2 Connect plus 2023'
วันที่ 26-28 พ.ค. 2566
เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงครามณ บริเวณหน้าอาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 
นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นประธานเปิดกิจกรรมและปล่อยขบวนคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์
BCG Road Trip ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่
ภายใต้ชื่อ ‘คาราวาน C2 Connect Plus 2023’
เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566
โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในภูมิภาคภาคกลาง
เพื่อนำเสนอเมนูประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงแนวคิด Trendy C2
ของภูมิภาคภาคกลาง พร้อมสร้างพันธมิตรใหม่ และเพิ่มจุดขายสินค้าบริการท่องเที่ยว
ภายใต้แนวคิด BCG Model มุ่งเน้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้น

ทั้งนี้ มีภาคเอกชนผู้ร่วมจัดกิจกรรมได้แก่ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (GWM)
เที่ยวไทยฯลฯ ,ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
นอกจากนี้ ยังมีพันธมิตรผู้สนับสนุน ได้แก่ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
แป้งโกกิ ขนมหม้อแกง ชิดชนก สคูลบัส สยามพีเคดี น้ำแร่เพชรศิลา
และโปร ทัวร์ แอนด์อีเว้นท์ ฯลฯ

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในประเทศให้เกิดความยั่งยืน
ได้กำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดกระแส การเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์
สร้างกระแสให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น
พร้อมเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองใหม่
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค
ต่อยอดมาตรฐานของสินค้าให้เกิดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูมิภาคภาคกลาง
ต่อยอดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว
ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ให้นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Responsible Tourism) พร้อมทั้งลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste)

สำหรับเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะเน้นไปที่ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยว
ตามแนวคิด BCG ในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง อาทิ ไร่แห้วมีคุณอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้วที่ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า
ร่วมทำกิจกรรม CSR ที่บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี
ท่องเที่ยววิถีชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
สปาเกลือเพื่อสุขภาพกังหันทอง จังหวัดเพชรบุรี
และท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เกษตรแนวใหม่ที่สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ลุงศิริ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด (Zero Waste)

โอกาสนี้ คณะนักท่องเที่ยวยังได้ร่วมรับฟังการเสวนา 'คาราวาน C2 Connect Plus 2023’
ภายใต้คอนเซ็ป " BCG Road Trip รักษ์โลกพลังงานใหม่"
ณ บริเวณริมหาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี
โดยมีคณะผู้บริหารจาก ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นนวัตกรรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ‘รักษ์โลกพลังงานใหม่’ ในพื่นที่รับผิดชอบ ได้แก่ นางสาวณัฐดา ผูกพันธ์ รองผอ.ททท.สำนักงานกาญจนบุรี
นางสาวทนาดา วิจักขณะ รอง ผอ.ททท.สำนักงานเพชรบุรี,นางสาวนริศรา จันทร์อี่ รอง ผอ.ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา
และนางสาวอภิรตี สีบุญเรือง รอง ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี

ซึ่งนักท่องเที่ยวสนใจรับฟังและมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงเสวนาอย่างดี
และพร้อมร่วมมือร่วมใจสานต่อภารกิจเดินทางท่องเที่ยว
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเต็มที่
#เทรนดี้C2ภาคกลาง
#C2ConnectPlus2023,#เที่ยวไทยฯลฯ
#BCGroadtrip
#GWM #ชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว
#วิริยะประกันภัยจากภาพซ้ายไปขวา

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวธัญญ์ฐิตา ฐิติศักดิ์มงคล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ อาเซียนนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม
หัวหน้างาน 1 กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ Road Trip
ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่
ภายใต้ชื่อ คาราวาน C2 Connect plus 2023
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566
เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม

สำหรับกิจกรรมปล่อยตัวกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์ Road Trip
ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่
ภายใต้ชื่อ “คาราวาน C2 Connect Plus 2023”
เส้นทาง กรุงเทพฯ-สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี-เพชรบุรี-สมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2566
โดย ทททภูมิภาคภาคกลาง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยว
ที่เชื่อมโยงภายในภูมิภาคภาคกลาง
เพื่อนำเสนอเมนูประสบการณ์ใหม่เชื่อมโยงแนวคิด Trendy C2 ของภูมิภาคภาคกลาง
ที่พร้อมสร้างพันธมิตรใหม่ และเพิ่มจุดขายสินค้าบริการท่องเที่ยว
ภายใต้แนวคิด BCG Model มุ่งเน้นการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกมากขึ้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในประเทศให้เกิดความยั่งยืน
จึงกำหนดแนวทางที่จะผลักดันให้เกิดกระแส การเดินทางท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์
สร้างกระแสให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น
พร้อมเพิ่มและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความสมดุล
ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยการนำเสนอเรื่องราวในมุมมองใหม่
ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาค
ต่อยอดมาตรฐานของสินค้าให้เกิดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
เพื่อนำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประกอบกับชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่และส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูมิภาคภาคกลาง
ต่อยอดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว
ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ให้นำไปสู่การเดินทางท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Responsible Tourism)
พร้อมทั้งลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste)

โดยเส้นทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ จะเน้นไปที่ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิด BCG ในพื้นที่ภูมิภาคภาคกลาง
อาทิ ไร่แห้วมีคุณอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์แห้วที่ใส่ใจทุกกระบวนการผลิตอย่างคุ้มค่า
มีการทำกิจกรรม CSR ที่บ้าน ช.ช้างชรา จังหวัดกาญจนบุรี
มีการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านไร่สะท้อน จังหวัดเพชรบุรี
และท่องเที่ยววิถีอินทรีย์เกษตรแนวใหม่ ที่สวนมะม่วงหาวมะนาวโห่ ลุงศิริ จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามแนวคิด (Zero Waste)

สิ่งสำคัญ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมกับ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ได้อนุเคราะห์พาหนะรถยนต์ไฮบริดยี่ห้อ Haval รุ่น H6 จำนวน 6 คัน
เพื่อใช้เป็นพาหนะสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวแบบประหยัดพลังงานในทริปนี้
ตามแนวคิด C2 Connect Plus
อาทิ Charming of Central และ Create new Experience
ซึ่งจะสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างมั่งคั่งและยั่งยืน
อีกทั้งขอขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มีใจรักในการเดินทางทุกท่าน
ที่มีส่วนช่วยมากระจายรายได้สู่ชุมชน
เป็นการสงเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจให้การท่องเที่ยวภายในประเทศเกิดความคึกคัก
สร้างสีสัน รวมถึงกระจายรายได้สู่ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เป้าหมายอย่างเต็มที่
ในช่วงเวลาของการเดินทางที่จะสร้างพลังบวก
ตามแนวคิด C2 Connect Plus
ได้แก่ Charming of Central และ Create new Experience
ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้หมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

Haval H6 Hybrid สเปคเยี่ยมจาก GWM
ที่มาพร้อมกับสมรรถนะการขับขี่ยอดเยี่ยม
โดยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักการขับขี่
และต้องการความคล่องตัว
ภายในห้องโดยสารสามารถปรับตำแหน่งการนั่งขับ
และฐานของตัวรถให้ยกสูงขึ้น
ทำให้มีทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีกว่ารถเก๋งและรถแฮทช์แบ็กทั่วไป
นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสุดล้ำ
ช่วยให้คุณวางใจได้กับทุกเส้นทางการขับขี่

การเชื่อมต่อของหน้าจอทั้ง 3 มีหน้าจอกลางอัจฉริยะแบบ Touch Screen
Audio Display ความละเอียดสูง ขนาด 12.3 นิ้ว
รองรับ Apple carplay, MP3, Joox และNavigator
บอกตำแหน่ง Point of Interest
ทั้งร้านอาหาร ปั๊มย้ำมัน และห้างสรรพสินค้า

ระบบเครื่องเสียงด้วยลำโพง 6 ตัว พร้อม Multi Information Display
ความละเอียดสูง ขนาด 7 นิ้ว
และหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่บนกระจกบังลมหน้า Head-up Display
Haval Jolion มีระบบปรับอากาศอัตโนมัติ
แบบแยกอิสระซ้าย-ขวา พร้อมระบบกรองอากาศ PM2.5
และมี Wireless Chargerอีกด้วย
แค่วางก็ชาร์จ Smart Phone ได้ง่ายและรวดเร็ว
Electronic Shifter ชุดเกียร์ไฟฟ้า ดีไซน์หรู
พร้อมสีพิเศษแบบ High-gloss เติมสีสันให้ห้องโดยสาร
ดูเท่ทุกจังหวะการขับขี่
เป็นการทดสอบสมรรถนะและความแรงของเครื่องยนต์ 1.5L
ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าของรถยนต์ พละกำลังสูงสุด 190 แรงม้า
แรงบิดสูงสุด 375 นิวตันเมตรอีกด้วยจุดหมายของทริปนี้คือ วัดไก่เตี้ย จังหวัดสุพรรณบุรีจากภาพซ้ายไปขวา

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี

พระครูสุกิจจานุรักษ์ ดร. ดอกกุหลาบ
ฉายาอคฺควณฺโณ
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรีวัดไก่เตี้ย เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย
ตั้งอยู่ในตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ภายในพื้นที่วัดไก่เตี้ยเคยมีเจดีย์อยู่หลายองค์ จนปัจจุบันเหลือเพียง 10 องค์
เป็นเจดีย์แปดเหลี่ยมศิลปะอยุธยาตอนต้น 4 องค์
ขนาดฐานกว้างด้านละ 4.20 เมตร สูงประมาณ 7.30 เมตร 2 องค์
และขนาดฐานกว้างด้านละ 8.20 เมตร สูงประมาณ 14.80 เมตร 2 องค์
จัดเป็นเจดีย์ขนาดเล็กและกลาง มีชุดฐานบัวแปดเหลี่ยมซ้อนกัน 3 ชั้น
รองรับเรือนธาตุซึ่งมีซุ้มจรนำอยู่ 8 ซุ้ม
ภายในซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางลีลาสลับกับปางถวายเนตร
เหนือซุ้มเป็นชุดบัวหน้ากระดาน 2 ชั้น
รองรับองค์ระฆังเรียวเล็กต่อด้วยยอดบัวกลุ่มไม่มีบัลลังก์คั่น
ส่วนยอดหักหายไป
พระพุทธรูปปูนปั้นที่ประดับในซุ้มจรนำ ได้รับอิทธิพลศิลปะสุโขทัย

และยังมีเจดีย์ทรงลังกาวีอีก 3 องค์ ฐานกลมรอบ 22 เมตร สูง 17.50 เมตร
โดยได้รับอิทธิพลจากสิลปะแบบลังกาผสมอู่ทอง
ฐานมีลายสลักรูปไก่ขนาดเล็กโดยรอบ (สันนิษฐานว่าเป็นที่มาของชื่อวัด)
พร้อมรูปสลักลายเทวดาและยักษ์หน้ากาฬ
และยังมีเจดีย์ทรงระฆังหงาย 2 องค์ และทรงปรางค์ขอม 1 องค์
ซึ่งทั้ง 3 องค์อยู่ในสภาพทรุดโทรมยอดพังทลายลงมาทั้งหมด
สันนิษฐานว่าคงมีการทำลายเพื่อหาเถ้ากระดูกพระเกจิอาจารย์ที่ฝังอยู่ภายใน
เนื่องจากเจดียืทรงนี้มักใช้บรรจุกระดูกพระภิกษุผู้ทรงศีลสมัยทราวดี
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเจดีย์ทั้งหมดเป็นโบรารสถานของชาติ
เมื่อปี พ.ศ. 2468

ศ.เดวิด เดอเลกุวส์ นักโบราณคดี
กล่าวว่า บริเวณนี้อาจเป็นที่ตั้งของวัดบรมมาดเตตุวสถาน
ตามบันทึกของพ่อค้าชาวจีนที่เข้ามาค้าขายกับสุวรรณภูมิในสมัยทราวดี
เนื่องจากอยู่ในบริเวณใกล้กับแม่น้ำตามที่มีการบันทึกไว้
และมีการค้นพบจารึกอักษรพรมสลักคำว่า เตตุ บนกำแพงเจดีย์
ซึ่งแปลความได้ว่า "สถานบรรทม"จากนั้นเปลี่ยนจาก HAVEL มาเป็นรถอีแต๋น

ขบวนคาราวานท่องเที่ยวรักษ๋โลกจอดรถยนต์กันที่วัดไก่เตี้ย
แล้วจากนั้นนั่งรถอีแต๋นมาที่ "ไร่แห้วมีคุณอนันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี"ผอ.ตุ๊ก นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เตรียมตัวลงไปขุดแห้วในนาแห้วค่ะ...สมหวังนะคร๊าบบบโดยมี จ.ส.อ.อนันต์ ดอกกุหลาบ ประธานกรรมการ บริษัท สุพรรณ โอทอป อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด
และเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม.แปรรูปผลิตภัณฑ์แห้ว
ที่ตั้งอยู่เลขที่ 26/3 ถนน 340 หมู่6 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
พานำชมการงมแห้วจากนาแห้ว
ซึ่ง "แห้ว" สร้างมูลค่าปีละหลายล้านบาทให้กับชุมชนตำบลโพธิ์พระยา อ.เมืองสุพรรณบุรี
และตำบลวังยาง อ.ศรีประจันต์
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตแห้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกกว่า 3,000 ไร่"แห้วสุพรรณ" คือ แห้วพันธุ์จีน หัวจะมีลักษณะ "กลม" คล้ายหอมหัวใหญ่
รสชาติหวาน มัน เนื้อแน่น กรอบ สีขาว
มีการนำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อปี พ.ศ.2493
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลวังยาง อำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
นับเป็นแหล่งผลิตแห้วที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
และที่สำคัญแห้วสุพรรณ เป็นพืชที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นดัชนีชี้วัดทางภูมิศาสตร์ หรือ Geographical Indications: GI
ที่สร้างมูลค่าจากผลิตผลของเกษตรกรกลายเป็นการแปรรูปอาหารให้ทันสมัย
เพิ่มราคาของสินค้าโดยมาจากแนวคิดจากแห้วธรรมดา
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนกลายเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแหัว
พีชภูมิศาสตร์สำคัญ ภายใต้แบรนด์ "แห้วมีคุณอนันต์"
จนเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปแห้วมากมาย อาทิ ไข่มุกแห้ว แห้วเฟรนฟรายด์
แห้วเช่อิ่มอบแห้ง ทอดมันแห้ว น้ำพริกแห้ว สบู่แห้ว ฯลฯ
ซึ่งปัจจุบันแห้วจังหวัดสุพรรณบุรีสามารถสร้างมูลค่าจากการแปรรูปสินค้า
และการส่งออกต่างประเทศ ได้ปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียว
หากสนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้ว "แห้วดีมีคุณอนันต์"
ติดต่อได้ที่ จ.ส.อ.อนันต์ ดอกกุหลาบ โทร.081-2743882

มีการสอนผลิตภัณฑ์จาก "แห้ว" จนออกมาทำเองได้ด้วยนะคะ
ตลอดทั้ง "ทับทิมกรอบ" อร่อยฝุดฝุดจากนั้นมารับประทานมื้อเที่ยงที่ร้านขนมจีนโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรีบ้านขนมจีน โพธิ์พระยา
อำเภอศรีประจันต์ ริมถนนสาย สุพรรณ-ชัยนาท (สายเก่า)
จากของกินพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของขนมจีนโพธิ์พระยา
เป็นที่รู้จักกันอย่างมากมาย
ผู้คนที่มีโอกาสได้กินขนมจีนโพธิ์พระยา ต่างติดใจและซื้อกลับไปเป็นของฝาก
ทำให้ชื่อเสียงของขนมจีนโพธิ์พระยาเป็นที่รู้จักกันเพิ่มมากขึ้นจากธุระกิจชาวบ้านในตลาด
เริ่มขยายตัวเป็นธุระกิจขนาดเล็ก มีซุ้มอาหารริมน้ำเล็กๆ ให้บริการ
ที่มีรสชาติที่อร่อยฝุดฝุด

ร้านอาหารบ้านขนมจีน โพธิ์พระยา
26 หมู่ 5 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทร.086-1627812 , 098-2634134 , 085-1864819กินอิ่มล่ะมุ่งสู่ที่พัก banana Resort &Spa จังหวัดกาญจนบุรีมาพักผ่อนนอนเลนในบรรยากาศชิลชิล
ลอยคอในแม่น้ำแควน้อยที่ใสไหลเย็น
ริมแม่น้ำแควแม่น้ำสายสำคัญของ จ.กาญจนบุรี
ที่นี่มีมีเส้นทางการล่องแพที่มหัศจรรย์ไทยแลนด์
เรียกว่า Amazing ยิ่งกว่าเดิม เพราะในโลกมีที่นี่ที่เดียว
ที่แม่น้ำควเป็นรูปตัวยูวนกลับเข้าหาที่พักที่ บานาน่ารีสอร์ทเท่านั้น
อยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศที่นี่
🍌มีบริการห้องพัก
🍌อาหารหลากหลาย
🍌ล่องแพเปียก
🍌ห้องประชุม
🍌กิจกรรมวอคแลนลี่
สำรองที่พัก โทร.083-7777724

จากนั้นในเวลา 19.00 น. ที่ห้องประชุม
นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยวต้นแบบทริปคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวทางรถยนต์
BCG Road Trip ในรูปแบบรักษ์โลกพลังงานใหม่
ภายใต้ชื่อ ‘คาราวาน C2 Connect Plus 2023’

จากภาพซ้ายไปขวา

นางสาวอภิรตี สีบุญเรือง
รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจากนั้นมอบของที่ระลึกให้กับนักท่องเที่ยวต้นแบบนางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

มอบของที่ระลึกจากภาพซ้ายไปขวา

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Mr.Shawn Liu
ในฐานะ User Development Manager บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM)

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

กินข้าวเช้าที่ บานาน่า รีสอร์ท แอนด์สปา ล้อเตรียมหมุนมุ่งสู่บ้านช.ช้างชราเต็มอิ่มกับทริปนี้สำหรับภาพในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566
Blog หน้าจะเป็นภาพข้างในวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นะคะ
ขอของคุณ ททท.ภูมิภาคภาคกลางที่ชวนอุ้มสีมาค่ะขอขอบคุณ

นางสาวสุรีพร พงษ์พานิช
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม
หัวหน้างานภาคกลาง1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายสุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน)

นายพูลผล แพทอง
CEO เที่ยวไทย ฯลฯ / ประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นางสาวประคองจิต ไชยชนะ
ที่ปรึกษาชมรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยว

นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี

นางสาวอภิรตี สีบุญเรือง
รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี

Mr.Shawn Liu
ในฐานะ User Development Manager บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ (GWM)

นางสาวธัญญ์ฐิตา ฐิติศักดิ์มงคล
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เกรท วอลล์ มอเตอร์ อาเซียน
 

Create Date : 29 พฤษภาคม 2566
9 comments
Last Update : 31 พฤษภาคม 2566 10:57:53 น.
Counter : 717 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณปัญญา Dh, คุณเริงฤดีนะ, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณnewyorknurse, คุณThe Kop Civil, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณเนินน้ำ, คุณSweet_pills

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ดูจากเส้นทาง
ได้ไปตั้ง 5 จังหวัด
คุ้มค่าเลยนะครับพี่

แห้วไม่ได้กินนานมากแล้ว
ชอบมากเลยครับ
กรุบๆกรอบๆ หอม อร่อย

 

โดย: กะว่าก๋า 30 พฤษภาคม 2566 5:48:09 น.  

 

ทริปนี้น่าสนใจมากค่ะ
มีกิจกรรมน่าสนุกเยอะแยะเลย

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 30 พฤษภาคม 2566 7:41:53 น.  

 

เริ่มปล่อยตัวจาก ททท.สำนักงานใหญ่ กทม.เลยนะครับ ไปหลายจังหวัดเลย

กว่าจะได้กินเนื้อของแห้ว ก็ต้องแกะที่เป็นดำๆ นั่นออกก่อนล่ะนะ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 30 พฤษภาคม 2566 22:10:14 น.  

 


อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 31 พฤษภาคม 2566 5:27:47 น.  

 

ท่องเที่ยวภาคกลาง เดินทางไม่ไกล ได้สัมผัสวิถีชุมชนด้วยครับ

 

โดย: The Kop Civil 31 พฤษภาคม 2566 9:56:00 น.  

 

ขอบคุณครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 31 พฤษภาคม 2566 13:15:53 น.  

 

เมืองไทยที่เที่ยวเยอะ
น่าสนใจค่ะ ชอบทานแห้วด้วย ^__^

 

โดย: เนินน้ำ 31 พฤษภาคม 2566 16:04:38 น.  

 

เป็นเส้นทางที่น่าเที่ยวมาก น่าสนุกค่ะคุณอุ้ม

 

โดย: Sweet_pills 1 มิถุนายน 2566 0:31:33 น.  

 


สวัสดีครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 1 มิถุนายน 2566 9:20:36 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2566
 
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
29 พฤษภาคม 2566
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.