Blog แรกของปี 62 : ไหว้พระ 9 วัดส่งท้ายปีหมาต้อนรับปีหมูก่อนจะส่งท้ายแห่งปีอุ้มผ่านเรื่องราวมาหลายหลาก ขอบคุณสติปัญญาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมบ่มนิสัย
อุ้มจึงอยากมากราบในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่วัดบวรฯซึ่งส่งผลให้อุ้มเกิดพุทธิปัญญาได้ว่าไหนๆ มาไหว้พระแล้ว
ก็น่าจะถือเป็นฤกษ์งามยามดีไหว้พระ 9 วัดซะเลยไหนๆ ก็เข้าวัดเข้าวากันแล้ว
เอนทรี่นี้ก็เลยเป็นกาลฉะนี้เจ้าค่ะออเจ้า เริ่มวัดแรกด้วยวัดบวร ชื่ออันเป็นมงคลนามวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือวัดบวรนิเวศวิหาร (เดิมชื่อว่า วัดใหม่)เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สถาปนาขึ้นโดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่ 3รู้สึกว่าได้รับพรอันประเสริฐจากวัดบวรฯ วัดแรกแล้วรู้สึกว่าฮึกเหิม
ว่าแล้วอุ้มก็เดินเลี้ยวซ้ายเดินไปที่ถนนข้าวสารต่อไปยังวัดชนะสงครามค่ะวัดชนะสงครามนี้อุ้มจำที่คุณแม่จิราพรเคยบอกไว้ว่าเวลามาไหว้พระ 9 วัดต้องมีวัดชนะสงครามอยู่ใน 9 วัดด้วยนะ
เพราะชื่อเป็นมงคล "ชนะสงคราม" ทำอะไรจะได้มีชัยชนะ
วัดชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรมหาวิหาร
เดิมชื่อวัดกลางนา เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจากรัชกาลที่ 1 ทรงแต่งตั้งพระราชาคณะฝ่ายรามัญเป็นผู้ดูแลคนทั่วไปจึงเรียกตามภาษามอญว่าวัดตองปุต่อกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงสถาปนาวัดนี้ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา แล้วถวายวัดนี้เป็นพระอารามหลวง
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงพระราชทานนามใหม่ว่าวัดชนะสงครามภายในพระอุโบสถของวัดชนะสงครามเป็นที่ประดิษฐานพระประธานนามว่า
"พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฎฐ์มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดาอนาวรญาณ"
เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย
ตามตำนานกล่าวไว้ว่าก่อนที่สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทจะทรงออกรบ
พระองค์จะเสด็จมาสักการะและทรงได้ชัยชนะในสงครามทุกครั้งปัจจุบันมีผู้มากราบไหว้สักการะเสมอเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยดลให้ชนะอุปสรรคทั้งปวงได้จากนั้นเดินตัดตรงสนามหลวงมุ่งสู่วัดที่สามนั่นก็คือมาไหว้พระแก้วมรกต
วัดพระแก้ว ในภาษาอังกฤษเรียกว่า The Temple of the Emerald Buddha
หรือฝรั่งชอบมาถามทางเสมอว่าจะไป The Grand Palace ไปยังไงคือที่เดียวกันนั้นแหละค่ะอยู่ภายในพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วคนไทยเข้าฟรีแต่ชาวต่างประเทศจะเสียค่าเข้าชม 500 บาท เปิด 08.30-16.30 น.
วันที่อุ้มไปชาวต่างชาติเยอะมาก เยอะจนจะเป็นลมไม่ได้เดินค่ะเรียกว่าไหลไปจนถึงพระอุโบสถเลยค่ะ
ที่วัดพระแก้วอุ้มมากราบพระแก้วมรกตกางหนังสือสวดมนต์และนั่งสมาธิค่ะแล้วก็รีบเดินออกจากวัดพระแก้วผ่านยักษ์ตนนี้ก็ซะหน่อยค่ะ
เพราะในใจคิดว่าจะไปหายักษ์วัดโพธิ์หรือยักษ์วัดแจ้งดีหนอ สรุปไปทั้งสองวัดแต่แบตกล้องจะไม่พอ
เพราะฉะนั้นบอกตัวอุ้มเองว่าอย่าถ่ายภาพเยอะ แบตเอามาก้อนเดียวใช้สอยประหยัด อิอิอิออกจากวัดพระแก้ว CU ไปไหว้พระนอนที่วัดพระเชตุพนฯ มาไหว้พระนอนเป็นวัดที่ 4
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้าง
เดิมเรียกว่าวัดโพธารามหรือวัดโพธิ์ ได้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี
เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1)
ในฐานะที่อุ้มเกิดวันอังคารต้องมาไหว้พระนอนที่วัดโพธิ์เสมอค่ะพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงถือว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก
และนับเป็นพระราชประเพณีที่จะทรงบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล พระบาทพระนอนซ่อมเสร็จแล้วนะคะ
พระนอนวัดโพธิ์ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย
จุดเด่นคือที่พระบาทซ้ายและขวาซ้อนเสมอกันโดยที่พระบาทประดับมุกภาพมงคล 108 ประการ
สังเกตที่ตรงกลางเป็นรูปจักรตามตำรามหาปุริสลักขณะ
โดยลวดลายของมงคล 108 ประการนั้นเป็นการผสมผสานกันระหว่างคติความเชื่อที่รับมาจากชมพูทวีปและจีนแล้วอุ้มข้ามถนนมานั่งรอเรือข้ามฟากไปวัดอรุณลงเรือที่ท่าเตียน ค่าเรือ 4 บาท ว่าแล้วก็ถ่ายภาพเรือด่วนสักใบวัดที่ 5 วัดอรุณราชวราราม เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
เดิมเรียกว่าวัดมะกอกตามชื่อตำบลบางมะกอกซึ่งเป็นตำบลที่ตั้งวัด ภายหลังเปลี่ยนเป็นวัดมะกอกนอก
เพราะมีวัดสร้างขึ้นใหม่ในตำบลเดียวกันแต่อยู่ลึกเข้าไปในคลองบางกอกใหญ่ชื่อวัดมะกอกในต่อมาในปีพ.ศ. 2310 เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระราชประสงค์จะย้ายราชธานีมาตั้ง ณ กรุงธนบุรี
จึงเสด็จกรีฑาทัพล่องลงมาทางชลมารคถึงหน้าวัดมะกอกนอกนี้เมื่อเวลารุ่งอรุณพอดี
จึงทรงเปลี่ยนชื่อวัดมะกอกนอกเป็นวัดแจ้งเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งนิมิตที่ได้เสด็จมาถึงวัดนี้เมื่อเวลาอรุณรุ่งการมาไหว้พระที่วัดอรุณแห่งนี้ถือเป็นการเอาฤกษ์เอาชัยว่าชีวิตในปีนี้จะรุ่งเรืองประดุจอรุณรุ่งที่สดใสตามชื่อวัดนั่นเองออเจ้าจากนั้นอุ้มเดินออกจากประตูด้านหลังเดินผ่านกองทัพเรือมาสู่วัดหงส์
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหารสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นวัดราษฎร์กล่าวคือเพราะเป็นวัดเจ๊สัวหง หรือแจ๊สัวหง หรือเจ้าสัวหง หรือวัดขรัวหง
เพราะตั้งตามชื่อของเศรษฐีชาวจีนผู้สร้าง คือ นายหง
จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 4 ก็กล่าวไว้ว่า
"วัดหงส์รัตนารามนี้ พื้นที่วัดเดิมเป็นของโบราณมีมานานสำหรับเมืองธนบุรี
คำคนแก่เก่าๆ เป็นอันมากเรียกว่าวัดเจ้าขรัวหง แลว่ากันว่าจีนเจ๊สัวมั่งมีบ้านอยู่กะดีจีนสร้างขึ้นไว้แต่ในครั้งโน้น
จีนที่มั่งมีคนเรียกว่า เจ้าขรัว"วัดหงส์เป็นวัดหลวงชั้นโท คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในซอยถนนอิสรภาพ 28
วัดหงษ์อาวาสวิหารแห่งนี้อยู่ในราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมาตลอดรัชสมัยของพระองค์
เพราะพระองค์มักเสด็จมานั่งวิปัสสนากรรมฐานในพระอุโบสถหลังว่างจากพระภารกิจเสมอ
วัดหงษ์อาวาสวิหารจึงนับว่าเป็นวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองและสวยงามวัดหนึ่งในยุคสมัยนั้นจากนั้นลงเรือกลับมาที่ท่าเตียน 4 บาทแล้วนั่งรถตุ๊กตุ๊กมาที่วัดราชนัดดาค่ะ ค่ารถ 50 บาท
วัดที่ 7 วัดราชนัดดาแต่จุดประสงค์ของอุ้มคือขึ้นมากราบพระบรมสารีริกธาตุที่บนยอดโลหะปราสาทค่ะ
เพราะสองวันก่อนนั่งรถผ่านมาเห็นคนขึ้นมาไหว้ก็เลยเพิ่งทราบว่าบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จแล้ว
มีตู้ให้หยอดค่าเข้าชม 10 บาท แต่อุ้มหยอดลงไป 20 บาทเลยค่ะเป็นการเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตอุ้มยิ่งนักที่วัดราชนัดดาแห่งนี้
ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมทรงคุณค่า "โลหะปราสาท" องค์แรกและองค์เดียวของไทยและเป็นองค์ที่ 3 ของโลก
สันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3
ได้มีพระราชประสงค์ให้เป็นที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ใช้จำพรรษาหรือปฏิบัติธรรมสร้างขึ้นแทนเจดีย์ประจำวัด
ทรงมีพระราชศรัทธาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรือง
และเพื่อพระราชทานแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีซึ่งแล้วเสร็จเพียงปราสาทโกลนเท่านั้นก็สิ้นรัชกาลโลหะปราสาทเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อครั้งงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี
ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2539 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
ตามที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าโลหะปราสาทคืออาคารหลายชั้นมีหลังคาทำด้วยโลหะ
โดยมีอีกสองแห่งที่เคยปรากฏในโลกคือ ที่กรุงสาวัตถีประเทศอินเดีย
และที่กรงอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา ซึ่งทั้งสองแห่งนั้นชำรุดสูญสลายลงไปนานนับพันปี
และที่ประเทศไทยคือโลหะปราสาทหลังที่ 3
กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2492
เนื่องด้วยโลหะปราสาทยังคงมีสภาพที่สมบูรณ์แบบแห่งเดียวในโลกแสงเริ่มเย็นย่ำเวลา 16.00 น. แบตก็ใกล้จะหมดเข้าสู่วัดที่ 8 วัดเทพธิดารามตั้งอยู่ริมถนนมหาไชยใกล้วัดราชนัดดา
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดเทพธิดาราม เมื่อ พ.ศ.2379
และสร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2382
คำว่า "เทพธิดา" หมายถึงกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
หรือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองศ์เจ้าวิลาส พระราชธิดาองค์ใหญ่ในรัชกาลที่ 3
ซึ่งมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชบิดา
และกรมหมื่นอัปสรสุดาเทพทรงบริจาคทุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อร่วมในการก่อสร้างวัดเทพธิดารามอีกด้วยค่ะภายในพระอุโบสถจะพบกับพระพุทธเทววิลาส หรือหลวงพ่อขาว
เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสนผสมสุโขทัยปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรจำหลักด้วยศิลาสีขาวบริสุทธิ์
ประดิษฐานเหนือเวชยันต์บุษบกหรือบุษบกท้ายเกรินซึ่งเป็นไม้จำหลักลายปิดทอง
ประดับกระจกลวดลายประณีตงดงาม จะมีพระพุทธรูปจำลองตั้งให้เห็นหน้าพระอุโบสถด้วยค่ะ
และที่น่าสนใจก็คือรูปหล่อหมู่พระอริยสาวิกา (ภิกษุณี) ลงรักปิดทองจำนวน 52 องค์
ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าองค์พระประธาน
หนึ่งในนั้นก็คือพระนางปชาบดีโคตมี พระน้านางของพระพุทธเจ้า
ที่ถือเป็นภิกษุณีองค์แรกที่มีส่วนในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาในหมู่สตรีค่ะ เป็นบุญอุ้มที่ได้มากราบค่ะนั่งลุ้นว่าเหลืออีก 4 ภาพ แบตจะหมดได้พอดีวัดที่ 9 วัดราชบพิธ
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหาร
ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ รัชกาลที่ 5
โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412
มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับสถาปัตยกรรมตะวันตก
กล่าวคือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง
และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ
ราชบพิธ หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง
บพิธ คำนี้มาจากภาษาบาลีคือ ปวิธะ ที่แปลว่าสร้าง
ส่วนสถิตมหาสีมารามหมายถึง พระอารามซึ่งมีสีมากว้างใหญ่เป็นมหาสีมาล้อมรอบอาณาเขตของวัดวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามนับเป็นพระอารามหลวงสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณี
ที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล
วัดนี้เป็นวัดที่พระบรมราชสรีรางคาร 3 กษัตริย์อยู่ใต้ฐานพระประธานคือ รัชกาลที่ 5-7-9
และเนื่องจากมาถึงวัดนี้ในเวลา 17.00 น.อุ้มก็เลยเข้าร่วมสวดมนต์เย็นจึงมีโอกาสถ่ายภาพภายใน
ในใจบอกขอสักภาพนะคะเพราะแบตดับแล้วขอสักภาพนะคะได้ภาพนี้ภาพส่งท้ายพอดีแล้วแบตก็หมดจริงๆ
เพราะปกติไม่ให้ถ่ายภาพภายใน หลวงพี่อนุญาตแล้วได้ภาพสุดท้ายพอดีเก็บกล้องสวดมนต์เย็นต่อ
นับเป็นมงคลชีวิตในช่วงส่งท้ายปีหมาต้อนรับปีหมูด้วยภาพนี้นะคะ ปีใหม่นี้ตั้งใจจะเรียนถ่ายรูปค่ะ
เอาบุญมาฝากพี่น้องชาว Bloggangบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 : แสงเทียน
ขอขอบคุณ : BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG ทุกอย่างมาจาก : คุณป้าเก๋า ชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
 

Create Date : 07 มกราคม 2562
20 comments
Last Update : 9 มกราคม 2562 1:34:38 น.
Counter : 514 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณmcayenne94, คุณกะว่าก๋า, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณThe Kop Civil, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณวลีลักษณา, คุณtoor36, คุณเริงฤดีนะ, คุณสองแผ่นดิน, คุณญามี่, คุณkae+aoe, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณnewyorknurse, คุณKavanich96

 

อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
หมวดนี้ไม่ใช่ทางคุณอุ้มนะคะ

 

โดย: หอมกร 7 มกราคม 2562 8:38:38 น.  

 

ส่งท้ายปีหมาหรือเปล่าคะพี่อุ้ม

ปีที่แล้วปีหมานะคะ

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Photo Blog ดู Blog
อุ้มสี Photo Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

 

โดย: สาวไกด์ใจซื่อ 7 มกราคม 2562 9:01:59 น.  

 

สาธุอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: mcayenne94 7 มกราคม 2562 9:42:06 น.  

 

โหวตครับพี่อุ้ม

ได้นั่งมององค์พระพุทธรูปสวยๆ
ก็เกิดความปีติแล้วนะครับ
ผมก็ชอบมองดูพระพุทธรูปครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 7 มกราคม 2562 9:53:43 น.  

 

ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: ฟ้าใสวันใหม่ 7 มกราคม 2562 10:04:57 น.  

 

ผมไม่ได้เดินทัวร์วัดใน กทม แบบนี้นานแล้วครับ

 

โดย: ลุงแมว 7 มกราคม 2562 10:45:58 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: โอน่าจอมซ่าส์ 7 มกราคม 2562 11:08:37 น.  

 

สวัสดีปีใหม่ 2562 ครับ

 

โดย: The Kop Civil 7 มกราคม 2562 11:55:57 น.  

 

สวัสดีปีใหม่จ้ะน้องอุ้ม
ขอให้สุขสมหวังดังปรารถนา มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 7 มกราคม 2562 16:55:18 น.  

 

สวัสดี จ้ะ น้องอุ้มสี
ขออนุโมทนา สาธุ จ้ะ อุ้ม ตาม
มาไหว้พระ 9วัดกับอุ้ม จ้ะ ขอให้อุ้มได้รับพรที่ให้เพื่อนชาวบล็อกด้วยเช่นกัน จ้ะ
นอกจากจะได้ตามมาไหว้พระ
เก้าวัดแล้วยังได้รับความรู้มาก
ด้วย จ้ะ
โหวดหมวด รูปภาพ

 

โดย: อาจารย์สุวิมล 7 มกราคม 2562 19:22:12 น.  

 

ผมไหว้ไม่เคยครบ 9 สักกะที ส่วนหนึ่งเพราะใช้เวลาในการเดินชม และถ่ายภาพมากเกินไป

วัดชนะสงคราม มีข้อมูลอยู่ แต่รู้สึกไม่สมบูรณ์ มีเวลาต้องไปถ่ายซ่อมก่อนค่อยเอามาลงบล็อก

น่าจะเร็วๆ นี้คงได้ไปทำบุญ

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 7 มกราคม 2562 21:14:39 น.  

 


สาธุ สาธู สาธุ

 

โดย: เริงฤดีนะ 7 มกราคม 2562 21:21:30 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 8 มกราคม 2562 6:45:30 น.  

 

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้ม

เพลงปราสาททราย
ผมก็ชอบฟังมากเลยครับ

 

โดย: กะว่าก๋า 8 มกราคม 2562 9:40:02 น.  

 

สาธุค่ะ ตามพี่อ้อมาไหว้พระด้วย

 

โดย: kae+aoe 8 มกราคม 2562 11:28:42 น.  

 

ตายละ พิมพ์ชื่อผิด 55555

 

โดย: kae+aoe 8 มกราคม 2562 13:10:34 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 8 มกราคม 2562 14:31:31 น.  

 

โตขึ้นหนูอยากเป็นคุณครู...

 

โดย: สันตะวาใบข้าว 8 มกราคม 2562 15:47:25 น.  

 

อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 

โดย: newyorknurse 13 มกราคม 2562 2:27:43 น.  

 

ขอบคุณที่แบ่งปัน

 

โดย: Kavanich96 30 มกราคม 2562 3:14:45 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 97 คน [?]ขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60
ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มกราคม 2562
 
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 
7 มกราคม 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.