ททท.พามาชมแหล่งหัตถกรรมเครื่องจักสาน "บ้านบางเจ้าฉ่า"เข้าสู่ตอนที่ 1 ที่ ททท.จัดกิจกรรม Agent /Media Fam Trip
เป็นบรรยากาศภาพการลงพื้นที่ชุมชนเมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2562
โดยมีนางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี
และนางสาวนงนุช สุวรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลพบุรี
ร่วมต้อนรับ นายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง และคณะฯ
พร้อมร่วมเดินทางในกิจกรรม Agent /Media Fam Trip 3 วัน 2 คืนน่ะค่ะโดยมีตัวแทนจากสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.)
สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.)
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)
สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) และสื่อมวลชน
ลงพื้นที่ทดสอบสินค้าทางการท่องเที่ยวและบริการระดับ Premium ณ จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อให้เกิดการเสนอขายเข้าสู่ระบบตลาดต่อไปในอนาคต
ตลอดทั้งสามารถต่อยอดการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
กับการดำเนินงานของภูมิภาคภาคกลางในปี พ.ศ. 2563
อีกทั้งได้ร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่
โดยในวันนั้นมี BLOGGER คือ อุ้มสี และน้องซัง zungzaa มาร่วมทริปด้วยในฐานะสื่อออนไลน์ค่ะททท.จึงได้จัดกิจกรรม Agent /Media Fam Trip เปิดทริปแรกที่หมู่บ้านจักสานแห่งนี้
โดยนายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง ททท.
เล็งเห็นว่าโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
จะสามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
โดยภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการร่วมกันภาครัฐ เพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนจากนั้นก็ได้มอบของที่ระลึกให้กับหัวหน้าชุมชนค่ะ
อุ้มต้องขอขอบคุณนายไพรัชช์ ทุมเสน ผู้อำนวยการกองตลาดภาคกลาง ททท.
และนายชัยวิทย์ เผื่อนอุดม หัวหน้างานภาคกลาง1 กองตลาดภาคกลาง ททท.ที่ชวนอุ้มมาทริปนี้ค่ะงานฝีมือจักสานอันลือชื่อของจังหวัดอ่างทองนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีฝีมือ
เรียกว่าเป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาวเลยล่ะค่ะ
งานฝีมือจักสานส่วนมากจะเห็นได้ที่อำเภอโพธิ์ทอง เรียกว่าแทบทุกครัวเรือนก็ว่าได้เลยค่ะ
โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนเรียงรายอยู่ทั้งสองฟากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในละแวกเดียวกัน

 

 

นับจากอดีต ชุมชนบางเจ้าฉ่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งรกรากมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
จากการที่ชาวเมืองสู้รบร่วมกับชาวเมืองวิเศษชัยชาญ และชาวบ้านระจัน
ที่ต่อสู้กับพม่า ณ บ้านบางระจัน
ภายหลังการสู้รบนายฉ่าซึ่งเป็นผู้นำการรบได้อพยพชาวบ้านมาตั้งถิ่นฐานที่ภูมิลำเนาแห่งนี้
ซึ่งเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าไผ่มากมายเมื่อแรกตั้งรกรากได้
สร้างบ้านเพียงสามหลังคาเรือนจึงเรียกชุมชนแห่งนี้ว่า “บ้านสร้างสามเรือน”
ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็น “บางเจ้าฉ่า” ตามชื่อผู้นำและผู้ก่อตั้งหมู่บ้านจากทรัพยากรป่าไผ่ที่มีเป็นทุนเดิม เมื่อว่างเว้นจากการทำการเกษตร
ผู้คนในชุมชนก็จะสานไม้ไผ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนกันเองด้วยฝีมือการจักสานที่ประณีต ลวดลายอ่อนช้อยสวยงาม ขึ้นโครงอย่างละเมียดละไม
จึงได้สร้างชื่อเสียงให้งานจักสานของ
ชุมชนเลื่องลือ จากอาชีพเสริมเมื่อว่างเว้นจากการทำนา
กลับกลายมาเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ จ.อ่างทองผลิตภัณฑ์จักสานของบางเจ้าฉ่าที่ขึ้นชื่อและติดตลาดที่ต้องห้ามพลาดแวะมาช้อปนะคะเพราะนอกจากกระบุง กระจาด ตะกร้าที่สานจากไม้ไผ่สีสุกแล้ว
ยังมีกระเป๋าถือสุภาพสตรีหลากหลายรูปแบบ
ทั้งด้วยวัสดุไม้ไผ่สีสุกที่มีในชุมชน และไม้ไผ่ต่างถิ่นที่มีสีสันแตกต่าง สนนราคางานจักสาน
ที่นี่จึงมีราคาตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นบาท ซึ่งราคาผันแปรไปตามวัสดุ แบบ
และความยากง่ายชองผลิตภัณฑ์น่ะค่ะ
ลูกค้าเครื่องจักสานของบางเจ้าฉ่า นอกจากจะเป็นคนไทยแล้ว
ยังมีชาวต่างชาติรับผลิตภัณฑ์จักสานไปขายในตลาดโลกด้วยค่ะ ภูมิใจในความเป็นคนไทยจังค่ะที่นี่เป็นแหล่งผลิตเครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเยือน
และได้พระราชทานคำแนะนำให้ราษฎรปลูกไม้ไผ่สีสุก
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำเครื่องจักสานและเป็นการอนุรักษ์งานฝีมือประเภทนี้ไว้บรรดาตัวแทนสมาคมต่างๆ ต่างได้ลงมือสัมผัสกับการจักสานไม้ไผ่ด้วยตัวเอง
ทำด้วยมือต่างโชว์ฝีมือตัวเองกันค่ะ

งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่านี้มีความละเอียดประณีตสวยงาม
งานฝีมือได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด
ไม่ยึดติดกับรูปแบบเก่าจนสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้
และได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการพัฒนาอาชีพแวะมาชมมาช้อป มาเที่ยว และมีที่พักพักโฮมสเตย์ไว้คอยบริการด้วยค่ะขอบอกว่าห้ามพลาดซื้อวุ้นมะพร้าวอร่อยมาก ไม่หวานมากสนมราคาก็ย่อมเยาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมศูนย์บางเจ้าฉ่าโทร. 035644091 และ 035644319เมื่อได้มาลงมือจักสานด้วยตนเองแล้วช้อปแล้ว
หากเดินมาอีกไม่ไกลผ่านวัดยางทองมาจะเจอป้ายนี้ค่ะ
บางเจ้าฉ่า...ก็เช็คอินถ่ายภาพกันหน่อยก็จะเป็นการดีเนาะเพราะสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตางนี้ก็คือต้นยางนาที่สูงที่สุดในจังหวัดอ่างทอง
แต่สำหรับทั่วประเทศแล้วต้นยางนาต้นนี้สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ
ในการประกวดไม้ยางนาทั่วประเทศจากจำนวน 36 จังหวัดต้นยางนาต้นนี้ขนาดโตวัดระดับรอบอก 9.50 เมตร
มีความสูงประมาณ 80 เมตร มีอายุประมาณ 350 ปีขึ้นไปต้นยางนาที่บ้านเจ้าฉ่าเป็นไม้ที่มีลักษณะดี
รูปทรงสวยงาม เรือนยอดสมบูรณ์มีความเหมาะสมที่จะเป็นแม่ไม้
และสามารถเจริญเติบโตต่อไปได้อีก
ต้นยางนายักษ์นี้อยู่ในตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ต้องห้ามพลาดไปชมความสูงใหญ่กันนะคะที่นี่มีศาลพระภูมิเจ้าที่ที่เป็นที่นับถือของผุ้คนในหมู่บ้านด้วยค่ะ
สังเกตจากพวงมาลัยและน้ำแดงขอขอบคุณ : ททท.สำนักงานลพบุรี-ททท.ภาคกลางเพลง ทำมือ : น้าแอ๊ด คาราบาว ยืนยง โอภากุล
BG : ลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : lozocat / Banner : oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + ดอกหญ้าเมืองเลย + ชมพร + ญามี่ + เนยสีฟ้า
Create Date : 21 เมษายน 2562
Last Update : 27 เมษายน 2562 14:32:19 น. 17 comments
Counter : 1741 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณTui Laksi, คุณเริงฤดีนะ, คุณกะว่าก๋า, คุณโอน่าจอมซ่าส์, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณtoor36, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสันตะวาใบข้าว, คุณวลีลักษณา, คุณhaiku, คุณThe Kop Civil, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณทนายอ้วน, คุณSweet_pills, คุณตะลีกีปัส


 
ดีจังค่ะคุณอุ้ม ได้รู้จักงานฝีมือชุมชน
งานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่า
สวยงามประณีตมากดีใจที่ได้ออกสู่ตลาด ตปท.ด้วย
อรุณสวัสอิ์นะคะคุณอุ้ม


โดย: Tui Laksi วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:5:23:30 น.  

 
ตามคุณอุ้มสีมาเที่ยว
ก็เกือบทั่วไทยแล้วงานจักสานของบ้านบางเจ้าฉ่า
สวยฃดฃามปราณีตจริงๆ
น่าไปอุดหนุนกันมากๆค่ะ


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:6:08:23 น.  

 
แก้คำผิด
*สวยงดงาม


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:6:09:23 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

เที่ยวกับพี่อุ้ม
ได้ความรู้ด้วย
หมู่บ้านนี้ทำงานจักสานได้สวยมากๆเลยครับพี่
ถ้าทำการตลาดดีดี
น่าจะช่วยส่งเสริมรายได้ของคนในชุมชน
ได้เป็นอย่างดีเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:6:22:38 น.  

 
อยู่แถวไหนค่ะคุณอุ้ม เผื่อไปเที่ยวจ้า


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:8:37:28 น.  

 
ขอบคุณรีวิวนี้ค่ะ คุณอุ้ม
เสียดายที่ไม่รู้ว่ามีงานนี้
พี่อยากได้เครื่องจักสานสวยๆอย่างนี้หลายอย่างเลย
ไว้หาหนทางไปดูบ้าง

พี่รบกวนบอกว่า
พี่เปิดหมวด งานเขียน:เรื่องแปล
ให้เรื่อง ดาวพิษ นะคะ
ขอบคุณที่จำได้ว่าพี่เอาทุกเรื่องไปรวมใน diarist
แต่พอทำๆมา หมวดนั้นดูจะได้โหวตมากเกินไปค่ะ
ปีนี้พี่เล่นโหวตแค่ตามๆกันไป
อยากให้คนตั้งใจเล่นโหวตได้สายฯดีๆมากกว่า
พี่พอแล้วค่ะ

ขอบคุณนะคะโดย: ภาวิดา คนบ้านป่า วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:9:14:59 น.  

 
มีน้องซีไปด้วย....


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:11:59:15 น.  

 
สินค้าเหล่านี้มักไม่ค่อยได้รับความนิยมในหมู่คนไทย แต่สำหรับพวกต่างชาตินี่ถือเป็นของที่พวกเขาสนใจกันเลยนะ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:15:23:17 น.  

 
กระเป๋าใบใหญ่น่ารักดีค่ะ แต่งานฝีมือ งานโอท็อป ราคาแพงอยู่นะคะ ตามประสางานฝีมือ ทำมือล่ะเนาะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:16:23:12 น.  

 
ทึ่งในความสามารถนะคะ กว่าจะได้ผลงานมาแต่ละชิ้น..ชื่นชมค่ะ^^


โดย: สันตะวาใบข้าว วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:17:27:32 น.  

 
ชอบเครื่องจักสานค่ะ


โดย: วลีลักษณา วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:20:33:26 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยม ควรจะส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 21 เมษายน 2562 เวลา:21:49:29 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 22 เมษายน 2562 เวลา:5:14:09 น.  

 
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 22 เมษายน 2562 เวลา:21:57:40 น.  

 
น่าชม น่าเที่ยวมากค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 23 เมษายน 2562 เวลา:0:49:23 น.  

 
มาเที่ยวกับพี่อุ้มค่ะ


โดย: sawkitty วันที่: 23 เมษายน 2562 เวลา:13:52:12 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

ของโปรดเลยค่ะ เครื่องจักรสานเนี่ย
เป็นของที่ต้องซื้อทุกทีที่เจอค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 23 เมษายน 2562 เวลา:16:53:15 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#17


 
อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
เมษายน 2562
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
21 เมษายน 2562
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.