อยากขอบคุณอีกพันครั้งฉันว่ามันคงยังน้อยไปสำหรับ BlogGang Popular Award #17 ที่โหวตให้ "อุ้มสี"
เป็นบุญของอุ้มสีที่ได้มากราบเป็นครั้งที่ 2 ณ วัดพระธาตุมหาวรวิหาร นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรมนางพิชญ์สินี ทัศน์นิยม
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช
เปิดเผยว่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราชของเรา
มีความรับผิดชอบ 2 จังหวัดด้วยกันก็คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง
ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อคิดถึงเราภาพพระธาตุก็ลอยมาเปรียบเสมือนหัวแหวน
ดังนั้นโครงการเด่นของเราในปี 2564 ที่จะถึงนี้เราใช้คำว่า นครแห่งอารยะ 4 อา 5 รัก
อาตัวแรกก็คือ อาหาร อาตัวที่สองคือ อากาศ อาตัวที่สามคืออาภรณ์ อาตัวที่ 4 คืออาราม
ซึ่งรายละเอียดเราค่อยคุยกัน
5 รักก็คือ รักธรรมะ รักธรรมชาติ รักศิลปะ รักวัฒนธรรม สุดท้ายก็คือรักความเป็นธรรมดา
เพราะเราสูงสุดคืนสู่สามัญ

ส่วนจังหวัดพัทลุง แน่นอนเลยค่ะเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นจุดหลัก เราจึงมีโครงการเด่นคือ พัทลุงชุมทางแห่งความสุข
เรามี 11 สถานีเราก็บอกว่า ความสุขของเราก็มี 11 อย่าง
อย่างเช่น ถ้านักท่องเที่ยวคุณมาพักพัทลุง 1 คืน เราก็คืนให้คุณ 1 อย่าง จะเป็นอะไรนั้นเราค่อยติดตามต่อไปนะคะขอขอบใจ : น้องเอมมี่ เทพนิมิตต์ โหราเวทย์ศรีธนญชัย ที่ชวนมาค่ะเข้าสู่ตอนที่ 5
คุณนายอุ้มสีมีบุญชีพจรลง south เป็นครั้งที่สอง
ได้มีบุญวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร
ตั้งอยู่ที่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งอยู่ภายในเขตกำแพงเมืองโบราณมีเนื้อที่ ทั้งหมดจำนวน 25 ไร่ 2 งานคลิกที่นี่ตอนที่ 1 เอมมี่พามากินลมชมวิวกับจอยทัวร์ดำน้ำกินปูห้อยขาท่องเที่ยวชุมชน อ.ประทิว จ.ชุมพร

คลิกที่นี่ตอนที่ 2 อุ้มสีมากราบศาลเสด็จเตี่ย ศาลกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ที่จังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่ตอนที่ 3 บ้าน 100 ปี เทียนสือ บ้านที่คุณต้องมาเยือนเมื่อมาถึงจังหวัดระนอง

คลิกที่นี่ตอนที่ 4 ผ่านมาที่จังหวัดระนองต้องแวะมากินกาแฟและแช่น้ำแร่ชิลชิลที่โรงแรมน้ำใสเขาสวยรีสอร์ทวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
สันนิษฐานจากตำนานเมืองนครศรีธรรมราชว่า สร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
ในปี พ.ศ. 1098 เพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์
ในสมัยโบราณถือว่าเป็นเขตพุทธาวาสจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา
ต่อมาได้มีการบูรณะและสร้างเสริมโบราณวัตถุ โบราณสถานภายในวัดอีกหลายครั้งในสมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้นำทองแดงหล่อปิดทองที่ยอดพระบรมธาตุ
และสร้างพระระเบียงโดยรอบทั้งหมด 165 ห้อง พระพุทธรูป 165 องค์ สร้างกำแพง 4 ด้าน
สร้างวิหารสามจอม และพระรูปพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช

สมัยธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราชได้บูรณะวิหารทับเกษตร วิหารหลวง และศาลากุฎิในพระอาราม
ถมทรายเทปูนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ ยกพื้นสูง 75 ซม.กว้าง 1 เมตร
เรียกกันว่า ทางเดินพระเจ้าตากสินวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีทั้งในเมืองนครศรีธรรมราช
และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
เพราะเป็นที่ตั้งขององค์พระบรมธาตุเจดีย์อันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
พุทธศาสนิกชนทั้งใกล้และไกลจะมามนัสการพระบรมธาตุเจดีย์อยู่เสมอมีโบราณสถานโบราณวัตถุเป็นจำนวนมากอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหา วิหาซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งสิ้น
พระวิหารหลวง วิหารพระม้า วิหารเขียน วิหารโพธิ์ลังกา วิหารสามจอม
วิหารพระแอด วิหารทับเกษตร วิหารคดหรือพระระเบียง วิหารธรรมศาลา วิหารโพธิ์พระเดิม
เจดีย์รอยองค์พระบรมธาตุเจดีย์ พระพุทธบาทจำลอง พระศรีมหาโพธิ์ พระพวย
พระบรมราชา พระบุญมาก พระพุทธรูปปางประทานอภัย พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช
โดยเฉพาะพระวิหารหลวงนั้นเป็นอาคารที่มีความใหญ่โตและงดงาม
เป็นพระอุโบสถที่กว้างใหญ่ที่สุดในภาคใต้
และเป็นแหล่งเริ่มต้นของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุ
เป็นโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
และเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนทั้งหลาย
สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่รู้จักกันแพร่หลายนั่นก็คือ
พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้านนา
มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้
เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า
ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถาน
นับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้

การนำผ้าขึ้นธาตุ
ตามตำนานเชื่อว่าหากใครได้นำผ้าขึ้นธาตุและบนขอพรในเรื่องใด
จะขอให้หายเจ็บหายไข้ ขอให้ได้ลูก
ขอเรื่องการงานการเรียน สิ่งนั้นก็จะเป็นจริงดังหวัง
มีเรื่องเล่าว่า มีชายคน หนึ่งประสบอุบัติเหตุเดินไม่ได้ รักษาเท่าไหร่ก็ไม่หาย
สุดท้ายพ่อแม่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงมาบนและนำผ้าขึ้นธาตุที่พระบรมธาตุ
ขอให้ลูกชายหายจากอาการป่วยและหากหายจะให้มาบวชที่วัดพระธาตุ
ในไม่ช้าชายหนุ่มก็หายวันหายคืนกลับมาเดินได้เป็นปกติ

ในทุกปีช่วงวันมาฆและวันวิสาขบูชา
จะจัดงานแห่ผ้าขึ้นธาตุซึ่งถือเป็นงานบุญประจำปีที่มีผู้คนจากทั่วสารทิศ
มาร่วมสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่นี้ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุ
กล่าวคือ องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้น
ไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใดซึ่งยังไม่มี ใครหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไร
จากความมหัศจรรย์นี้ ท.ท.ท. จึงให้เจดีย์นี้เป็น 1 ใน unseen Thailand ของเมืองไทยนอกจากพระบรมธาตุเแล้ว
เจดีย์องค์เล็กที่รายล้อมรอบองค์พระธาตุมากมาย
เป็นสิงที่แปลกตาแก่นักท่องเที่ยวที่ได้พบเห็นเจดีย์นี้เรียกว่าองค์เจดีย์บริวาร
ซึ่งมีทั้งหมด 149 องค์
เจดีย์บริวาร คือ เจดีย์ที่ลูกหลานบรรพบุรุษได้สร้างไว้สืบต่อกันมาเรื่อยๆ
เพื่อบรรจุอัฐิของญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
โดยอธิษฐานว่าขอให้ญาติของตนได้มาเกิดในศาสนาของพระพุทธองค์อีกครั้งในภพหน้า
พระพุทธรูปที่พระกรมีจำนวน 6 นิ้ว

วิหารทับเกษตร หรือพระระเบียง หรือวิหารคด
เป็นวิหารอยู่รอบฐานบริเวณภายในขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ มีประตู 2 ประตู
คือ ประตูเหมรังศรี ข้างประตูมีสิงห์โตหินตัวผู้และตัวเมีย
หน้าจั่วซุ้มประตู
ประดับแก้วสีเป็นรูปครุฑและนาคยึดเกี่ยวกัน
ภายในวิหารมีพระพุทธรูปนั่งทั้งสี่ด้านของระเบียง จำนวน 137 องค์
เป็นฝีมือช่างอยุธยาและรัตนโกสินทร์
ทุกด้านของวิหารมีธรรมาสน์ตั้งอยู่เพื่อแสดงธรรม
ในสมัยก่อนมีชาวบ้านมาสวดหนังสือก่อนพระเทศน์เป็นประจำ แ
ต่ปัจจุบันประเพณี สวดหนังสือ (สวดด้าน) ได้สูญหายไปพระพวย พระประทานบุตร
นับเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่คนนิยมมาขอบุตร
พระพวยที่มีฐานบัวยื่นออกเหมือนกาน้ำ ลักษณะเป็นรางน้ำสำหรับระบายที่ฐาน
เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องและใส่ต่างหูและต่างหูก็มีความยาวไม่เท่ากันอีกด้วยค่ะ

ประวัติความเป็นมาของพระพวย
ในอดีตมีแม่ชีผู้หนึ่งอาภัพในรัก ได้ตายในขณะบวช
แต่เมื่อปลงศพเผาแล้ว เหลือแต่นมที่เป็นเหล็กไม่ไหม้ไฟอยู่
ชาวบ้านเรียก "แม่ชีนมเหล็ก"
และลูกหลานแม่ชีได้สร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องปางประทานอภัยสำหรับบรรจุนมเหล็กภายใน
แต่เดิมพระพวยหรือ พระยายชีนมเหล็กประดิษฐานที่วัดโมคลาน
ต่อมาภายหลัง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์
เสด็จมาเป็นอุปราชมณฑลนครศรีธรรมราช
ได้ย้ายพระพวยจากวัดโมคลานไปยังวัดประตูหลัก และได้ย้ายมาประดิษฐาน
ที่หน้าทางขึ้นวิหารโพธิ์ลังกาตราบปัจจุบันในวัดพระมหาธาตุมาจนถึงปัจจุบันพระปัญญาขอขอบคุณ
เพลง : เที่ยวเมืองคอน : หลวงไก่
ภาพบางส่วน : Prasert Thepsri
BG : คุณเนยสีฟ้า / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 07 พฤศจิกายน 2563
Last Update : 30 เมษายน 2564 7:16:20 น. 12 comments
Counter : 1121 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณnewyorknurse, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณกระดิ่งลมเอะโดะ สีแดงยามค่ำคืน, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณSleepless Sea, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณhaiku, คุณผู้ชายในสายลมหนาว, คุณหอมกร, คุณkae+aoe


 
มาเที่ยว ไหว้พระด้วยครับ


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:0:57:40 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:1:14:31 น.  

 
ศิลปของทางภาคใต้ หาดูได้ที่นครศรี แทบจะทุกมิติได้เลยจริงๆครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:11:58:23 น.  

 
สวัสดีครับ

มาชมวัดและมาไหว้พระด้วยครับ
ขอบคุณที่แวะไปนะครับโดย: Sleepless Sea วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:12:13:02 น.  

 
คราวนี้ลงใต้เลย แถมลงไปไกลเลยด้วย

ตามมาไหว้พระด้วยคนครับ ได้เที่ยวได้ทำบุญ จิตใจก็สบายครับ


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:52:05 น.  

 
เป็นวัดใหญ่ที่สวยงามมากๆเลยครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา:18:07:45 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:7:14:26 น.  

 
ทักทายยามเช้า
และเที่ยวชมวัดด้วยครับ

Have a nice day krub.


โดย: wicsir วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:8:26:12 น.  

 
ตามพี่อุ้มไปเที่ยวด้วยนะคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา:16:17:37 น.  

 
อยากไปนครศรี


โดย: ผู้ชายในสายลมหนาว วันที่: 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา:15:06:47 น.  

 
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
คุณอุ้มดูหุ่นดีผิดหูผิดตานะคะโดย: หอมกร วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:8:53:12 น.  

 


โดย: สมาชิกหมายเลข 6049959 วันที่: 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา:13:05:30 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2563
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
7 พฤศจิกายน 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.