จะเลือกทางไหนตามใจเจ้าคิดทางที่เปลี่ยนชีวิตข้างหน้า หรือทาง
ตอนที่ ๕ เมืองพระนารายณ์คลิกย้อนไปอ่านตอนที่ ๑

คลิกย้อนไปอ่านตอนที่ ๒

คลิกย้อนไปอ่านตอนที่ ๓

คลิกย้อนไปอ่านตอนที่ ๔เข้าสู่ตอนที่ ๕ อุ้มก็ยังคงอยู่ที่จังหวัดลพบุรี
อุ้มถ่ายภาพมาเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งานแผ่นดินพระนารายณ์วันสุดท้ายค่ะณ แห่งนี้ก็คือพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
โดยชาวเมืองลพบุรีเรียกกันติดปากว่า "วังนารายณ์"
ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์เป็นที่สังเกตได้ง่ายๆ ว่าถ้าที่แห่งใดคุณนายอุ้มสีนางชอบ ภาพที่นางถ่ายมาก็จะเยอะมาก
ดูไปดูมาเหลืออีก ๔ ตอนไม่พอมั๊งคะ น่าจะ ๕-๖ ตอน ต้องโปรดติดตามต่อไปเนาะพระนารายณ์ราชนิเวศน์
เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๙
บนพื้นที่ ๔๓ ไร่ ณ เมืองลพบุรี เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง
พระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ประมาณ ๘-๙ เดือนในช่วงปลายรัชกาล
และเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๒พื้นที่ทั้งหมดภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น ๓ เขต ด้วยกันคือ
หลังสิ้นรัชกาลพระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้างไป
จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะซ่อมแซมพระราชวังแห่งนี้และโปรดให้สร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่
ปัจจุบัน พระนารายณ์ราชนิเวศน์ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์
ที่อุ้มแนะนำว่าถ้าว่ามาเที่ยวจังหวัดลพบุรี ต้องห้ามพลาดมาเลยค่ะ
ค่าเข้าชมคนไทย ๑๐ บาท ชาวต่างชาติ ๓๐ บาท (แต่วันที่อุ้มมาเที่ยวนี้เปิดให้ชมฟรีค่ะ)วังพระนารายณ์แบ่งเป็นเขตพระราชฐานชั้นนอก เขตพระราชฐานชั้นกลาง และเขตพระราชฐานชั้นใน
กำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูน มีใบเสมาเรียงรายบนสันกำแพงมีซุ้มประตูทั้งหมด ๑๑ ประตู
ประตูทางเข้าเป็นทรงจตุรมุขมีช่องทางเข้าโค้งแหลม
ตรงจั่วซุ้มประตูตกแต่งลายกระจังปูนปั้นที่วิวัฒนาการมาจากดอกบัว
ที่ซุ้มประตูและกำแพงพระราชฐานชั้นกลางและชั้นในมีช่องเล็กๆ
เจาะเป็นรูปโค้งแหลมคล้ายบัวเรียงเป็นแถวสำหรับวางตะเกียง ประมาณ ๒,๐๐๐ ช่อง
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) โปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมขึ้นใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๙
เพื่อให้เป็นราชธานีชั้นในชอบการจัดนิทรรศการนี้มากค่ะ สวยและให้ความรู้ ยอดเยี่ยม ขอชมคนจัดสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทย
ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญตลอดรัชกาลของพระองค์ ทั้งด้านการทหาร วรรณคดี และการทูต
โดยเฉพาะการส่งคณะราชทูตไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
(พ.ศ. ๒๑๗๕ - พ.ศ. ๒๒๓๑ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๑๙๙ - พ.ศ. ๒๒๓๑)
นับเป็นพระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายพระราชประวัติ : สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระโอรสของพระเจ้าปราสาททอง
พระราชมารดาเป็นพระราชธิดาในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
ภาพสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วาดโดยชาวฝรั่งเศสตามคำบอกเล่าของบาทหลวงในสมัยนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อเวลาสองนาฬิกา วันพฤหัสบดี แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ จุลศักราช ๑๐๑๘ ปีวอก
ตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๑๙๙
มีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า "สมเด็จพระรามาธิบดี ที่ ๓"
นับเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๒๗ แห่งกรุงศรีอยุธยา ขณะทรงมีพระชนมายุ ๒๕ พรรษาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยากล่าวไว้ว่า เมื่อแรกประสูตินั้นพระญาติเห็นพระโอรสมีสี่กร
พระราชบิดาจึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า "พระนารายณ์"
ส่วนในคำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัดเล่าว่า
เมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งมังคลาภิเษก พระโอรสเสด็จไปช่วยดับเพลิง ผู้คนเห็นเป็นสี่กร
จึงพากันขนานพระนามว่า พระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์ทรงรับการศึกษาจากพระโหราธิบดี
ซึ่งเป็นข้าราชระดับสูงในพระราชวัง และพระอาจารย์พรหม พระพิมลธรรม
รวมทั้งสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ พระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์ระดับสูงในพระนครหลังจากประทับในกรุงศรีอยุธยาได้ ๑๐ ปี
พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นเป็นราชธานีแห่งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๐๙
และเสด็จไปประทับที่ลพบุรีทุกๆ ปี ครั้งละเป็นเวลานานหลายเดือน กระทั่งเสด็จสวรรคตเมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๑
รวมครองราชสมบัติเป็นเวลาน ๓๒ ปี มีพระชนมายุ ๕๖ พรรษา ทรงมีพระราชธิดาเพียงพระองค์เดียวคือ กรมหลวงโยธาเทพในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงปราบปรามเมืองน้อยใหญ่ให้มาสวามิภักดิ์
ทั้งหัวเมืองทางเหนือ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน
ส่วนศึกกับพม่าแม้จะมีอยู่ในเวลานี้ แต่ก็ทรงจัดทัพตีพ่ายกลับไปอยู่เนืองๆ แสนยานุภาพรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่มากสมเด็จพระนารายณ์เองก็ทรงชำนาญในการศึก คล้องช้าง และทรงซื้ออาวุธจากต่างชาติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์รุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น
โดยมีการติดต่อทั้งด้านการค้าและการทูตกับนานาประเทศต่างๆ
เช่น จีน ญี่ปุ่น อิหร่าน อังกฤษ และฮอลันดา
มีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมาก
ในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ฝรั่งที่รับราชการตำแหน่งสูงถึงที่ สมุหนายกขณะเดียวกันพระองค์โปรดฯ ให้แต่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศส
ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ถึง ๔ ครั้งด้วยกัน
ผู้ที่เขียนเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยา และสยามมากที่สุดในสมัยนี้ก็คือ มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้
เช่น กล้องดูดาว และยุทโธปกรณ์บางประการ
รวมทั้งยังมีการรับเทคโนโลยีการสร้างน้ำพุ จากชาวยุโรป และวางระบบท่อประปาภายในพระราชวังส่วนทางวรรณกรรม
ชาวสยามวาดโดยทูตชาวฝรั่งเศส ลาลูแบร์วรรณกรรมที่ปรากฏหลักฐานว่าแต่งขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
เช่น สมุทรโฆษคำฉันท์
ส่วนตอนต้นเชื่อกันว่าพระมหาราชครูเป็นผู้แต่งแต่ถึงแก่อนิจกรรมเสียก่อน

สมเด็จพระนารายณ์จึงพระราชนิพนธ์ต่อ
โดยเริ่มที่ตอน พิศพระกุฎีอาศรมสถานตระกาลกล ไปจนถึง ตนกูตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดูโอ้แก้วกับตนกู ฤเห็น คำฉันท์กล่อมช้าง (ของเก่า)
เป็นผลงานของขุนเทพกวี
สันนิษฐานว่าแต่งในคราวสมโภชขึ้นระวางเจ้าพระยาบรมคเชนทรฉัททันต์ เมื่อ พ.ศ. ๒๒๐๓
ทั้งยังทรงส่งเสริมงานงานกวี ทำให้มีหนังสื่อเรื่องสำคัญๆ ในรัชสมัยนี้เป็นจำนวนไม่น้อย

สมเด็จพระนารายณ์ทรงสนพระทัยวรรณกรรมพระองค์ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายเล่ม
อาทิเช่น เพลงยาวพยากรณ์กรุงเก่า โครงสุภาษิตเรื่องพาลีสอนน้อง
และได้โปรดเกล้า ฯ ให้พระโหราธิบดีแต่งหนังสือจินดามณี ซึ่งนับเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยอาจกล่าวได้ว่าสมเด็จพระนารายณ์เป็นพระมหากษัตริย์อยุธยามีบทบาทเด่นชัด
ทรงมีคุณูปการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมแก่บ้านเมืองเอนกอนันต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ฯ
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประจำปี 2545 รางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม
บริเวณพิพิธภัณฑ์ฯ เปิดให้เข้าชมในวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.
ส่วนโบราณสถานพระนารายณ์ราชนิเวศน์ เปิดให้เข้าชม วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00-17.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3641-1458ขอขอบคุณ
เพลง : เที่ยวลพบุรี
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้าCreate Date : 09 มีนาคม 2560
Last Update : 9 สิงหาคม 2564 21:10:03 น. 34 comments
Counter : 4236 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณกะว่าก๋า, คุณSai Eeuu, คุณTui Laksi, คุณhaiku, คุณtoor36, คุณสองแผ่นดิน, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณClose To Heaven, คุณเจ้าการะเกด, คุณsecreate, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณจารุพิชญ์, คุณชีริว, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณกาปอมซ่า, คุณcomicclubs, คุณซองขาวเบอร์ 9, คุณAppleWi, คุณALDI, คุณรัชต์สารินท์


 
ชอบภาพสุดท้ายค่ะ
สีทองอร่ามระยิบระยับสวยงามมาก
ผิดกับภาพบน ๆ เห็นแต่ซากปรักหักพัง
แต่ก็ดูขลังไปอีกแบบนะคะ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:11:27:42 น.  

 
หนูก็งงว่าทำไมพี่อุ้มลงรูปน้อยจัง 5555
แบบนี้นี่เองค่า
อัพไป หลับไป
แสดงว่าเหนื่อยมาก พักผ่อนด้วยนะค้า


โดย: Close To Heaven วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:12:33:11 น.  

 
เมืองเก่าประวัติศาสตร์ยาวนาน
เวลาไปเที่ยวต้องอยู่นานๆเลยนะครับพี่อุ้ม
ไม่งั้นเก็บรายละเอียดไม่ครบถ้วนจริงๆครับ

โหวต Travel Blog ครับพี่


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:14:39:59 น.  

 
รูปใหญ่ เต็มตา สวยมากค่ะ น้องอุ้ม


โดย: Sai Eeuu วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:15:28:57 น.  

 
สวัสดีคะ..

คะแนนหมดล่ะ..พรุ่งนี้ค่อยกดโหวตนะจ๊ะ...

คิดถึงตอนที่พาคุณตาเหม่งไปเที่ยวลพบุรีคะ..โดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:17:41:49 น.  

 
ตามมาชมบรรยากาศของงานด้วยจ้าพี่อุ้ม
ดูสวยงาม และมีมุมถ่ายภาพเยอะเลยค่ะโดย: NENE77 วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:18:16:25 น.  

 
ตามคุณอุ้มไปเที่ยวเมืองพระนารายณ์ต่อค่ะ
เมืองเก่ามีอะไรให้ชมเยอะ น่าไปเที่ยวมากค่ะ


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:19:20:23 น.  

 
ลพบุรี ใครที่มองข้ามไป ถือว่าน่าเสียดายครับ
ไปแล้วจะรู้ว่านี่คือเมืองหลวงของไทยเราเมืองหนึ่ง ยิ่งใหญ่าอลังการจริงๆครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:20:37:50 น.  

 
ไม่ได้ไปเยือนวังพระนารายณ์นานมากแล้วฮะ เดี๋ยวนี้มีจัดนิทรรศการกับดอกไม้สวยๆ ด้วยแฮะ


โดย: ไอฟายน้อย (Ces ) วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:20:56:53 น.  

 
อุ้มสี Photo Blog

ภาพสวยมากคะ เมืองที่เราเติบโตมาจากที่นี่เลย
แต่ยังไม่เคยไปงานพระนารายณ์
ในช่วงรุ่นหลังๆแบบนี้เลยคะ
ยิ่งใหญ่งดงามมากๆ
ขอบคุณรีวิวคะคุณอุ้ม


โดย: Tui Laksi วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:22:18:03 น.  

 
ตามมาชมด้วยคน จริงๆ เข้ามาตั้งแต่กลางวันแล้วแต่เห็นยังเขียนไม่เสร็จ

ลพบุรี พูดถึงจังหวันี้ผมดันนึกถึงลิงก่อนเลยครับ

พูดถึงประวัติศาสตร์ผมคิดมาตลอดว่าทำไมบ้านเราไม่นำพวกประวัติศาสตร์มาสร้างเป็นเกม เด็กจะจดจำได้ดี แบบพวกประวัติศาสตร์จีน หรือของญี่ปุ่น แต่จะว่าไปประวัติศาสตร์เราแตะไม่ได้ ก็คงต้องปล่อยให้หายไปตามกาลเวลา


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 9 มีนาคม 2560 เวลา:23:46:26 น.  

 
เที่ยวด้วยครับ พี่อุ้ม


โดย: สองแผ่นดิน วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:0:13:26 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:3:37:41 น.  

 
สวัสดียามเช้าเด้อคุณนายอุ้มปลดเกีษยรจากงานแล้วน่ะอีกอย่างย้ายออกจากกทม มาอยุ่อีสานเด้ออุ้มเลยหายไปพักใหญ่ๆนะ ขอขอบคุณที่คิดถึงกันนะอุ้ม


โดย: หนี่งหน่อง วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:5:59:06 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:6:16:41 น.  

 
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog

มาส่งกำลังใจค่าา


โดย: Close To Heaven วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:13:01:31 น.  

 
ขอบคุณครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:13:49:20 น.  

 
โห น้องอุ้มเขียนได้ละเอียดมาก ไม่ต้องไปเที่ยวเองก็ได้เนอะ อ่านตามไปดูรูปไป

เมืองลพบุรีอยู่แค่นี้เองเนอะ ที่จริงไม่ไกลจากกรุงเทพเลยอ่ะ มีอะไรให้ดูเยอะเหมือนกันนะ

ข้องใจว่าทำไมต้องคิดอัตราคนละแบบระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติด้วยนะ คิดเท่ากันไม่ดีกว่าเหรอ


โดย: secreate วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:14:18:11 น.  

 
ตอนที่เคยไปเที่ยวที่นี่ เหมือนจะไม่เห็นพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชตรงนี้เลยค่ะ ลืม หรือไม่ได้สังเกต ไม่แน่ใจ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Food Blog ดู Blog
AppleWi Craft Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
Tui Laksi Sports Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:17:19:01 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Dharma Blog ดู Blog
Mitsubachi Food Blog ดู Blog
mambymam Home & Garden Blog ดู Blog
สาวไกด์ใจซื่อ Review Food Blog ดู Blog
เจ้าการะเกด Diarist ดู Blog
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
เรียวรุ้ง Book Blog ดู Blog
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
มาโหวตให้พี่อุ้มจร้าาาาาาาาาาาาา


โดย: จารุพิชญ์ วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:17:59:14 น.  

 
ตามพี่อุ้มไปเที่ยวลพบุรีด้วยคราบ


โดย: ทนายอ้วน วันที่: 10 มีนาคม 2560 เวลา:18:32:54 น.  

 
ตามมาเที่ยววังพระนารายณ์ด้วยครับ เป็นรัชสมัยที่รุ่งเรืองด้านการทูตมาก แต่ก็เริ่มต้นและจบไม่สวยเอาซะเลย
หัวเมืองที่ปราบในสมัยพระนารายณ์เด่นๆก็สงขลาครับ


โดย: ชีริว วันที่: 11 มีนาคม 2560 เวลา:0:30:50 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 11 มีนาคม 2560 เวลา:6:37:30 น.  

 
สวัสดีคะ..

แวะมาโหวตให้คะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 11 มีนาคม 2560 เวลา:6:38:37 น.  

 
ตามพี่อุ้มมาเที่ยวต่อค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 11 มีนาคม 2560 เวลา:8:10:14 น.  

 
ไปเที่ยวกับพี่อุ้มค่ะโดย: กาปอมซ่า วันที่: 11 มีนาคม 2560 เวลา:21:05:05 น.  

 
ตามมาเที่ยวด้วยคนค่ะ

ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมบล็อกนะคะ


โดย: comicclubs วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:0:13:59 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:6:18:24 น.  

 
สวยอยู่คะที่มิโมซ่าตอนนี้
ต้นไม้ร่มรื่นมาก ไปช่วงเช้าเลยไม่มีอะไรแสดง
ขอบคุณคะ ... ชอบเพลงลพบุรีจังคะ
ฟังคึกคักจนอยากไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะคะ


โดย: Tui Laksi วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:9:09:08 น.  

 
คงจำคนผิด
เพราะป้าไม่เคยคุยเรื่องไปทอดผ้าป่ากฐิน
หรือจัดทัวร์กฐินผ้าป่า
ทำแต่บล๊อกแจกของแต่งบล๊อก


โดย: ชมพร วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:14:47:37 น.  

 
อุ้มสี Travel Blog

ตามมาเที่ยวด้วยค่ะ

ขอบคุณโหวดค่ะอุ้ม


โดย: ซองขาวเบอร์ 9 วันที่: 12 มีนาคม 2560 เวลา:22:17:08 น.  

 
จัดสวยงามน่าไปเที่ยวชมมากค่ะ

อุ้มสี Photo Blog ดู Blog


โดย: ALDI วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:1:23:25 น.  

 
สวยงาม เปี่ยมด้วยคุณค่า ดูแล้วยิ่งรักเมืองไทยค่ะ


โดย: ออมอำพัน วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:3:26:07 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม


ภาพชุดนี้ผมถ่ายเก็บไว้จากหน้าฝนที่แล้ว
ถ่ายหยดน้ำเอาไว้เยอะเลยล่ะครับ

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มีนาคม 2560 เวลา:6:22:51 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
มีนาคม 2560
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
9 มีนาคม 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.