>Day is all about love, and to me, love is our friendship. I wish you a very Happy Day.
ททท.ภูมิภาคภาคกลางสานต่อกิจกรรม“เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ซีซั่น 2” พาเที่ยวฟรีที่จ.ชลบุรีโครงการ “เมืองไทยใครๆ ก็เที่ยวได้” ปี 2563
นับเป็นโครงการที่ ททท.จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
ตามแนวทาง Tourism for All ที่มุ่งหวังให้การท่องเที่ยวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทย
ทำให้สังคมไทยเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะจัดกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งปี 2563
เพื่อมอบโอกาสในการท่องเที่ยวให้กับคนไทยอย่างทัดเทียม
สำหรับปี 2563 ททท.ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรองค์กรต่างๆ
ร่วมจัดกิจกรรมพาเด็กด้อยโอกาสเด็กพิการจากมูลนิธิต่างๆ ไปเที่ยวฟรีตามความฝัน
ดังนั้น ในวันนี้จึงบังเกิดเป็นกิจกรรมนำร่อง
“เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ซีซั่น 2” วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดชลบุรีสำหรับกิจกรรมเที่ยวตามฝันครั้งหนึ่งในชีวิต โครงการ2
เป็นทริปการท่องเที่ยวที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
มุ่งหวังให้การท่องเที่ยวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม
จึงได้พาน้องผู้พิการและน้องด้อยโอกาสพร้อมทั้งผู้ปกครองและจิตอาสา จำนวน 50 คน
รวมทั้งสื่อมวลชน
ไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี
เพราะการท่องเที่ยวไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หากแต่การท่องเที่ยวสามารถนำพาคนทุกกลุ่มทุกวัย
ที่แม้ว่าร่างกายไม่เอื้ออำนวยแต่ขอให้กายใจพร้อม
ก็จะสามารถท่องเที่ยวได้ตามฝันที่เราอยากจะไป นั่นจึงเป็นที่มาของทริปนี้
“เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ซีซั่น 2” วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2563 จังหวัดชลบุรีนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
เล่าให้อุ้มฟังว่า
สำหรับโครงการ "เที่ยวเมืองไทย ใครๆ ก็เที่ยวได้"
เรามีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย ผู้พิการ และเด็กด้อยโอกาส
ได้มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยว
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยก็คือ ในกลุ่มที่เราคัดสรรออกมาเป็นกลุ่มผุ้ทำประโยชน์
ในกลุ่มนี้ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.)
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.)
และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำหมู่บ้าน (อพม.)
เมื่อส่งรายชื่อเข้ามาเราจะมีการ random เพื่อหาผู้โชคดีจำนวน 200 รางวัล
เป็นกิจกรรม "เที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต" โดยจะสามารถเขียนบอกมาว่า
"ฝันของท่านอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหน"
ซึ่งหากเกิดได้รางวัลก็จะได้ไปท่องเที่ยวตามฝันของท่านเลย นี่เป็นกลุ่มแรก

สำหรับกลุ่มที่สอง จะเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้พิการ
สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้พิการ
เราจะมีโครงการนำร่องนั่นก็คือทริปนี้ได้พาน้องผู้พิการได้มาท่องเที่ยว
เป็นโครงการนำร่องที่จะให้บริษัท หรือห้างร้านต่างๆ ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา จำนวน 37 ราย
ได้พากลุ่มน้องๆ ผู้พิการกลุ่มนี้อยู่ใน CSR พามาท่องเที่ยวครับ
จากการที่น้องๆ กลุ่มนี้ได้มาท่องเที่ยวทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นมีการเปิดโลกทัศน์
จะได้ไม่เครียด มีมุมมองที่ดี ทำให้มีการสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัว
เพราะว่าน้องๆ ผู้พิการเหล่านี้จะได้มีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองมาเที่ยวด้วย
สำหรับทริปท่องเที่ยว ของน้องๆ ผู้พิการเหล่านี้
ทาง ททท.เราก็ต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการเดินทางเที่ยวชม
จะต้องมี RAM เพื่อช่วยให้การท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยที่สุด
ทาง ททท.จึงได้พามาเที่ยวที่สวนนงนุชที่มี Ram ในการเดินทางได้อย่างปลอดภัย
รวมทั้งพาไปเที่ยวที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวด้วย

สำหรับโครงการนี้ทางททท. ทำมาเป็นปีที่ 2 ปีแล้วเห็นน้องๆ มีความสุข
ทางอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) ตลอดทั้งผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้มาร่วมทริปกับเรา
ทุกคนก็มีความสุข
อย่างไรก็ตามผมก็จะเสนอแผนงานต่อไปให้มีปีที่สามปีที่สี่ต่อไปครับนายไพรัชช์ ทุมเสน
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า
สำหรับหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมโครงการมีมาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
โดยร่วมดำเนินการใน 2 ส่วนหลักๆ ก็คือ
1.พันธมิตร 58 หน่วยงาน
ที่มอบส่วนลดสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ตามเงื่อนไขและช่วงเวลา
เช่น องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์, อุทยาน ร.2 สมุทรสงคราม
พิพิธภัณฑหุ่นขี้ผึ้ง นครปฐม, หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย สุพรรณบุรี, อุทยานสวนราชพฤกษ์ เชียงใหม่ ฯลฯ

2.พันธมิตร 37 หน่วยงาน
ได้นำเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิต่างๆ
มาเดินทางท่องเที่ยวตามความฝันครั้งหนึ่งในชีวิต
เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, สายการบินไทยสไมล์, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต ฯลฯ

สำหรับทริปนี้เป็นการพาน้องๆ ผู้พิการจากมูลนิธิ five for all
เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เป็นทริป 2 วัน 1 คืน
ซึ่งเป็นทริปตัวอย่างที่พันธมิตรจะได้นำน้องๆ มาเที่ยวในโอกาสต่อไปครับนายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
ยังได้ใส่ใจในสุขอนามัยของน้องๆ ที่ร่วมทริปนี้ว่า
จากทางกระทรวงสาธารณสุขให้คำแนะนำในช่วงนี้น่ะครับ
ช่วงที่มีโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทาง ททท.เราได้ใส่ใจในเรื่องนี้และนำมาปฏิบัติ
เช่นในการ Clean รถบัสมีการทำความสะอาดรถก่อนที่จะพาน้องๆ ผู้พิการไปเดินทางท่องเที่ยว
มีเจลล้างมือแก่น้องๆ และในส่วนของในการรับประทานอาหารก็กินร้อนช้อนกลางล้างมือ
ในส่วนตรงนี้ทำตามระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดครับ

นายวิศิษฏ์ สัตยารมณ์
Event Manager ผลิตภัณฑ์ SteriPlant Sanitizing Water พันธมิตรผู้ร่วมกิจกรรม
เปิดเผยว่า
สเปรย์ฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ ทำจากสารสกัดที่มาจากธรรมชาติมีความปลอดภัย
สามารถฉีดพ่นโดยไม่ต้องล้างน้ำหรือเช็ดออก ปราศจากสารเคมีและอัลกอฮอล์
บนรถโคัชปรับอากาศก่อนเดินทาง
สำหรับการมาร่วมกิจกรรมกับ ททท.
เนื่องจากทางบริษัทมีแนวคิดในเรื่องการทำการกุศลสาธารณะด้วย
และทาง ททท. ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์มากกับเด็กด้อยโอกาส
เราอยากให้เด็กๆ และทุกคนมั่นใจว่ารถโค้ชปรับอากาศที่ทุกคนนั่งไปท่องเที่ยว
จะปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค
และยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าด้วย
ซึ่งน้ำยาตัวนี้ที่พ่นเข้าไปก็จะไปกำจัดเชื้อโรคได้
จึงสามารถมั่นใจได้ว่าน้องๆ ที่จะเดินทางกันโดยใช้พาหนะที่ปราศจากเชื้อโรค
ซึ่งเป็นนโยบายของเราอยู่แล้วในเรื่องนี้
สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ในกรณีที่จะให้เราไปบริการเพื่อการกุศลสาธารณะ
ได้ที่ https://www.actiwaswiss.com”ทริปนี้เดินทางโดยรถบัสที่มีน้องๆ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เดินทางโดยรถบัสประมาณ 30 คน
ส่วนสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่ ททท. มารถตู้ จำนวน 2 คัน จำนวน 20 คน
รถตู้มาถึงสวนนงนุชก่อนก็เลยนั่งรอรถบัสอยู่ที่ชานชาลาหน้าสวนนงนุชค่ะสวนนงนุชเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น.
สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้าเที่ยวชมหุบเขาไดโนเสาร์ เสียค่าใช้จ่ายเพียงค่าเข้าสวนนงนุชเท่านั้น
โดยมีรายละเอียดราคาค่าเข้าชม (ไม่รวมดูโชว์และการแสดงต่าง ๆ)
คนไทย ราคา 200 บาท/คน เด็กเข้าฟรี
ยกเว้นเด็กสูงเกิน 140 เซนติเมตรขึ้นไปตีตั๋วบัตรผู้ใหญ่ค่ะ
ส่วนชาวต่างชาติราคา 500 บาท/คน ส่วนเด็กต่างชาติ ราคา 300 บาท/คน
และมีโปรโมชั่นให้แต่ละจังหวัดเที่ยวฟรีอีกต่างหากค่ะ

สวนนงนุช พัทยา ติดอันดับ 1 ใน 10 ของสวนที่สวยที่สุดในโลก
ที่นี่มีสวนพันธุ์พืชที่น่าสนใจโดยเฉพาะ
อาทิ สวนตะบองเพชร สวนกล้วยไม้ สวนบอนไซ สวนปาล์มเขตร้อน และสวนไม้ตัดแต่ง ฯลฯ
(ต้องนั่งรถชมสวนนะคะ) มีการแสดงวัฒนธรรมไทยตระการสวยงาม
สวนนงนุชเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1980 และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มาพัทยาต้องแวะค่ะ

สวนนงนุช พัทยา พาลูกๆ หลานๆ มาเรียนรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ Dinosaur Valley
นั่งรถรางสำรวจสัตว์ป่าที่ Animal Kingdom
หรือจะขึ้นรถบัสเพื่อทัวร์ชมรอบสวน หรือเช่าจักรยานปั่นชมสวนต่างๆ ได้อีกต่างหากค่ะจากนั้นขึ้นรถรางจำนวน 2 คันเพื่อไปดูไดโนเสาร์ ระหว่างก็ชมวิวทิวทัศน์
ที่มีรูปปั้นสัตว์ต่างๆ สวนต่างๆ ให้ชมกันตลอดเส้นทางค่ะ

มีบริการนั่งรถรางมายังโซนหุบเขาไดโนเสาร์ เพิ่มจากบัตรค่าเช่านะคะ
สำหรับคนไทย ราคา 80 บาท/คน, ชาวต่างชาติ ราคา 150 บาท/คน
โดยรถรางจะแวะตามโซนต่าง ๆ ของสวนนงนุช
สามรถดูรายละเอียดโซนที่เที่ยวต่าง ๆ ของสวนนงนุชเพิ่มเติมได้ที่
"เที่ยวสวนนงนุช พัทยา พักผ่อนสุดสนุกทั้งครอบครัว"แล้วเราก็ถึงหุบเขาไดโนเสาร์ (Dinosaur Valley)
เป็นอีกหนึ่งโซนที่นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยต้องมาเที่ยวที่นี่
เพราะมีไดโนเสาร์ 60 สายพันธุ์ให้มาถ่ายภาพ

เรียกว่าน้องทุกๆ คนมีความสุขกับหุบเขาไดโนเสาร์มากค่ะต้องขอขอบคุณสำหรับโครงการดีดีที่ ผอ.อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผอ.ททท.ภูมิภาคภาคกลางจัดทำขึ้นในทริปนี้
สร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ผู้พิการในโครงการเที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต โครงการ2

ดร.ชนัญกร สุวรรณชื่น
ประธานมูลนิธิ Five For All เพื่อคนพิการและเพื่อคนที่ด้อยโอกาส
เล่าให้อุ้มฟังว่า
อย่างไดโนเสาร์เขาก็รู้ว่าชื่อนี้ประเภทนี้ เขาก็จับ แล้วเราก็บอกว่าสัตว์แต่ละประเภทไม่เหมือนกัน
นี่คือองค์ความรู้
ที่เขาได้รับถึงเขามองไม่เห็นแต่เราก็สามารถส่งทอดความรู้จากรูปธรรมภายนอก
ไปให้เขาได้รับรู้ว่านี่คืออะไร
น้องผู้พิการทางสติปัญญาาไม่เคยเห็นไดโนเสาร์มาก่อน
เขาถึงกับดีใจจนอยากจะขึ้นไปขี่ไดโนเสาร์
จะเห็นได้ว่าเด็กแต่ละประเภทเขามีความรู้สึกไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นจะบ่งบอกออกมาทางการะกระทำที่เขาได้รับ
ส่วนพิการทางการได้ยินถึงแม้หูเขาจะไม่ได้ยินแต่เขาสื่อสารความหมายกับเราได้
ทุกคนพยายามถ่ายทอดสื่อความหมายกับเขา พยายามคุยกับเขา
คือมางานนี้ทุกคนแบ่งปันความรู้สึก แบ่งปันความรักให้แก่กัน
งานวันนี้จึงได้เห็นรอยยิ้มจากน้องๆ ที่ได้ร่วมทริปนี้ก็มีความสุขไปกับน้องๆ ด้วย
ก็อยากจะขอขอบพระคุณทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ที่ให้โอกาสให้กับน้องๆ ทุกคนได้มาร่วมทริปนี้ค่ะ

สัมภาษณ์ : น้องดาด้าและน้องกบ
น้องดาด้าเล่าให้ฟังว่า : จริงๆ แล้วดาด้าประทับใจทุกกิจกรรมน่ะค่ะ
เพราะเหมือนกับเป็นการมาพักผ่อน เป็นการดีได้ออกมาเปิดหุเปิดตาข้างนออกบ้าง
ที่พักสบาย
อาหารการกินอร่อยทุกอย่าง หนูกินกุ้งเยอะมากหนูไม่ได้นับเลยค่ะหนูมีหน้าที่กินอย่างเดียว
ขอขอบคุณทาง ททท.ที่ได้มีกิจกรรมดีดีให้กับพวกเราได้มาเปิดหูเปิดตา
ได้มาพักผ่อน ได้มารู้จักกับเพื่อนๆ คนพิการคนอื่นๆ แล้วก็ได้มารู้จักพี่พี่จิตอาสาที่มาช่วยมากค่ะ

น้องกบ : ดีครับ ผมได้กลับมาเที่ยวที่ที่เคยมาแต่นานแล้วได้กลับมาเที่ยวอีกครั้ง
แล้วก็กินอิ่มนอนอุ่นครับ
สนุกมากๆ พี่พี่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ ททท.น่ารักนเป็นกันเองกันทุกคน
ถ้ามีโอกาสอยากจะมาร่วมทริปท่องเที่ยวอีกครับ
ขอขอบคุณ ททท.ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ ท่าน
ขอบคุณในความแบ่งปัน
ความมีน้ำใจของพี่พี่จิตอาสาทุกๆ คนที่ได้ให้โอกาสกับความเราได้มาเปิดโลกกว้าง
ในแบบที่เราไม่ค่อยมีโอกาสมา เป็นการพักผ่อน ก็ขอขอบคุณทาง ททท. และผู้ใหญ่ใจดีทุกๆ คน
ถ้ามีโอกาสก้อยากให้จัดโครงการดีดีอย่างนี้ขึ้นอีกไปเรื่อยๆ ครับ

เต็มอิ่มกับการท่องเที่ยวในสวนนงนุช สถานีต่อไปก็คือไปกินข้าวเที่ยงกันค่ะว่าแล้วก็ยืมภาพน้องสาธรที่เซลฟี่กันไว้ ขอบใจจ๊ะร้านอาหารปรีชาซีฟู้ด อยู่ซอยนาจอมเทียน 28 เข้าซอยไปประมาณ 400 ม. ร้านจะอยู่ทางขวา
เปิดขายทุกวัน เวลา 9.00-21.30 น.
มาไม่ถูกหาร้านไม่เจอโทร. : 0-3870-9439, 0-3870-9440ร้านปรีชาซีฟู้ดอยู่ติดทะเลค่ะททท.ภูมิภาคภาคกลางจัดให้น้องๆ ค่ะ สังเกตว่าโต๊ะเด็กๆ ขอให้มีไข่เจียวเพิ่มค่ะโต๊ะสื่อฯ มีสองโต๊ะแต่อีกโต๊ะหาไม่เจอ คริคริ เจอแต่โต๊ะอุ้มโต๊ะเดียวปักหลักถ่ายอยู่แค่นี้
ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะชีหิวมากเลยไม่ได้เดินไปดูที่โต๊ะอื่นปลากระพงทอดราดน้ำปลากุ้งเผา เมื่อแกะที่หัวออกมาจะมีมันกุ้งอยู่ทุกตัวเลย ค่ะ หวาน อร่อยปลาหมึดผัดไข่เค็ม
ไข่เค็มใช้แต่ไข่แดงมาผัดกับปลาหมึกสดๆ รสชาติเลิศมากค่ะ ทุกโต๊ะสั่งกันทั้งนั้นค่ะผัดผักรวมมิตรพระเอกของร้านค่ะ กั้งทอดกระเทียม เรียกว่าจานนี้เป็นซิกเนเจอร์ใช้คำว่าต้องสั่งมากิน
ถ้าคุณไม่สั่งกั้งทอดกระเทียมมากินแปลว่าคุณมาไม่ถึงร้านนี้ จะไปคุยต่ออายเขาแย่เลยค่ะ
ไฮไลต์ใส่ดอกจันทน์ 20 ดอกเลยค่ะอร่อยสุดสุด แกะออกจากตัวง่าย เคี้ยวอร่อย
คุณนายอุ้มสีให้ 100 คะแนนเต็มเลยค่ะจานนี้หอยตลับผัดฉ่า รู้สึกว่าจานนี้อุ้มเหมาคนเดียว โต๊ะนี้ไม่ค่อยพร่องค่ะต้มยำทะเลพออิ่มล่ะก็ลุกขึ้นมาทำงานออกถ่ายภาพโต๊ะชาวบ้านเขาสักกะหน่อย
ก็เลยไม่ได้มีภาพของอาหารเต็มโต๊ะเนาะ แต่ดูรวมๆ แล้วมีเสน่ห์เหลือเกิน 555
ดูรวมๆ แล้วทุกคนเอ็นจอยอีตติ้งกันทุกโต๊ะทุกคนมีความสุขกับอาหารทุกเมนู
อร่อยสมคำร่ำลือจริงๆ ค่ะ

สัมภาษณ์คุุณแม่จิดาภา สิงห์นุช แม่ของน้องจิรานนท์ ภุมรินทร์ อายุ 7 ขวบ จากจ.สมุทรปราการ
คุณแม่จิดาภาเล่าให้อุ้มฟังว่า
น้องบอกว่าน้องประทับใจชอบมากที่ได้พาไปดูไดโนเสาร์ น้องชอบมาก
ส่วนคุณแม่ชอบอาหารที่กินในวันนี้ชอบทุกอย่าง แม่กินกั้งไปหลายตัว
ส่วนน้องชอบกินปลาและไข่เจียวมากกินหมดจานเลย
อยากขอบคุณ ททท.ภาคกลางที่ได้พาน้องมาเที่ยวสนุกมากชอบมาก
ถ้ามาเที่ยวเองแม่ไม่มีปัญญาพาน้องมาค่ะไหนจะค่ารถไหนจะค่าที่พักมาไม่ได้
ขอบคุณมากๆ ค่ะ คุณแม่ยิ้มทั้งน้ำตาส่งท้ายด้วยความสุข

สัมภาษณ์คุณแม่สำรวย เทียนไสว แม่ของน้องกรวิก เทียนไสว โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
คุณแม่โอ๋สำรวยเล่าให้อุ้มฟังว่า
น้องเป็นเด็กพิการทางหูไม่ได้ยินเสียงต้องใช้เครื่องช่วยฟังอยู่ตลอดเวลา
รู้จักโครงการนี้เพราะโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆแนะนำมา
พอได้รับเลือกมาเที่ยวทริปนี้ดีใจมากเพราะไม่เคยได้มาเที่ยวแบบนี้เลย
(คุณแม่โอ๋ พูดไปยิ้มไปอย่างมีความสุข)
เป็นครั้งแรกที่มาที่จังหวัดชลบุรีเพราะทำงานซะมากกว่า
พอได้มาเห็นสวนนงนุชน้องกรวิกดีใจตื่นเต้นที่ได้เห็นไดโนเสาร์
สำหรับอาหารที่กินตอนนี้ คุณแม่โอ๋หัวเราะเสียงดังแล้วบอกว่าชอบทุกอย่าง
ขอขอบคุณ ททท.นะคะที่ให้ลูกและผู้ปกครองได้มาเที่ยว อาหารอร่อยมากค่ะหมายท่องเที่ยวต่อไปก็คือ อันเดอร์วอเตอร์ เวิล์ด พัทยา
ตั้งอยู่ที่ 22/22 หมู่ 11 ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่มีวันหยุด ตั้งแต่เวลา 09:00-18:00 น.
อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา (Underwater World Pattaya)
นับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสุดทันสมัยแห่งแรกในประเทศไทย
ที่มีสัตว์ทะเลกว่า 5,000 ชนิดจากทั่วทั้งภูมิภาค
มาที่นี่คุณจะเห็นถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในทะเล
อาทิ ปะการัง ฉลาม ปลากระเบนแมนตา และปลาขนาดใหญ่มากมาย ฯลฯ
รวมไปถึงสภาพแวดล้อมทางทะเลภายในอุโมงค์ใต้น้ำที่มีความยาวถึง 100 เมตร

ที่Underwater World Pattaya แห่งนี้สามารถลงไปว่ายน้ำกับฉลามและปลากระเบนแมนตา
เพื่อเก็บความเป็นความทรงจำสุดน่าประทับใจได้อีกด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่สี่ที่อุ้มมา จำได้ว่าเปิดวันรกก็มาเที่ยวตีตั๋วมาเที่ยว ส่วนครั้งที่สองพาญาติมาเที่ยว
ส่วนครั้งที่สามมากับพ่อแม่และพี่สาว แต่ห่างกันมากเลยค่ะที่นี่มีงูหลามทองให้นำมาคล้องคอถ่ายภาพได้ด้วยค่ะ
อุ้มเคยคล้องคอครั้งแรกเมื่อสามปีก่อนที่สวนสัตว์ดุสิต เลยไม่แน่ใจว่าใช่ตัวเดียวกันหรือเปล่า
ชีเฉยๆ ในฐานะที่คุณนายอุ้มสีเกิดปีมะเส็ง ปีงูเล็กทุกคน AmazinGไทยเท่กันที่ Underwater World Pattaya ก้มุ่งตรงไปที่อำเภอศรีราชา
คืนนี้เรานอนกันที่โรงแรมการะบุหนิง รีสอร์ทแอนด์สปา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีโรงแรมการะบุหนิง รีสอร์ทแอนด์สปา
ตั้งอยู่ที่เลขที่ 304/5 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว พร้อมสระว่ายน้ำกลางแจ้งและบาร์/เลานจ์
ที่สำคัญที่อุ้มชอบก็คือ WI-FI อัตโนมัติค่ะ ว่าแล้วก็เชิญ ผอ.อภิชัยมาเป็นแบบค่ะอุ้มได้ยินผู้พิการคนหนึ่งเม้าท์มอยถึงโรงแรมนี้ว่า
"โรงแรมสวย สบาย ได้นอนหลับอย่างมีความสุขจนอยากจะพกโรงแรมนี้ใส่กระเป๋ากลับบ้านด้วย"จากนั้นมีปาร์ตี้กันเล็กประมาณ 50 คน
โดยมีผอ.อภิชัยพาน้องๆ ผู้พิการเล่นเกมกันอย่างสนุกสนาน
เรียกว่างานนี้ ททท.ภูมิภาคภาคกลางเป็นป๋า เรียกว่าน้องๆ ที่มางานได้รับกลับบ้านกันทุกคนค่ะ
ที่สำคัญน้องๆ ร้องเพลงกันได้ไพเราะเพราะพริ้งนักร้องอาชีพอายเลยเจ้าค่ะ
เป็นค่ำคืนที่มีบรรยากาศอบอุ่นและชื่นมื่น

สัมภาษณ์ : แม่น้องเฟิร์ทเล่าให้อุ้มฟังว่า
ชอบมากค่ะเพราะน้องกับแม่ไม่เคยร่วมเดินทางกับกิจกรรมอย่างนี้มาก่อน
มีความสุข
มีโอกาสหลายๆ อย่าง เจอพบปะผู้คนเป็นเพื่อนร่วมทางด้วย
ไปเที่ยวสวนนงนุชเยี่ยมเลย น้องรู้สึกตื่นเต้น แต่รู้สึกจะกลัวช้างหน่อยรู้สึกว่าตัวใหญ่
แต่พอเดินเข้าไปดูปลามันจะมืด เด็กพิเศษฯ อย่างน้อยจะกลัวความมืด
แล้วเสียงดังๆ อย่าง ช้าง
รู้แต่ว่าช้างเห็นแต่ในทีวีหรือว่าเห็นแต่ในหนังสือ พอมาเจอตัวจริงแล้วน้องมีความรู้สึกว่า
กลัวล่ะ จะรู้สึกกลัวช้างตัวจริง
ส่วนสถานที่เที่ยวอันเดอร์วอเตอร์ เวิล์ด พัทยา น้องชอบ
เห็นปลาตัวใหญ่ ร้องโอ้โหชอบๆ ไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อน
พอมองขึ้นไปข้างบนเห็นปลาว่ายอยู่ข้างบนชอบมาก
แล้วพอมากินอาหารทะเล แม่ยิ้มอย่างมีความสุขแล้วบอกว่า อนร่อย
น้องชอบไข่เจียวกินแต่ไข่เจียวอย่างเดียว สำหรับคุณแม่ชอบกินทุกอย่าง
แต่น้องเห็นทะเลจะลงทะเลให้ได้ มาถึงทะเลแล้วนะน่าจะได้เล่นทราย
คุณแม่ก็ต้องบอกน้องว่าน้องว่าเก็บอารมณ์หน่อย น้องก็เลยรู้สึกไม่ค่อยเต็มที่
อยากขอบคุณมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวที่นี่ ขอบคุณมากนะคะ
อยากขอบคุณมากๆ ที่ได้ให้โอกาสแบบนี้มอบให้แม่และน้อง
คือจริงๆ ในชีวิตไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้ อยากขอบคุณมากค่ะกินมื้อเช้ากันที่โรงแรมการะบุหนิง รีสอร์ทแอนด์สปา ที่นี่อาหารเช้ากินได้ตั้งแต่ 06.00 น.ค่ะ
แต่อุ้มมากินตอนแปดโมงเช้าเพราะล้อหมุนไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวในเวลา 09.30 น.ก็เลยนำภาพบรรยากาศมื้อเช้าที่โรงแรมมาฝากค่ะ ไผเป็นไผชมโลดเนื่องจากเมื่อคืนนอนเร็วมากแค่สี่ทุ่ม เพราะขายังตึงน่องยังตึงอยู่ก็เลยเข้านอนไว
เช้านี้คุณนายอุ้มสีเลยไม่ค่อยหิวกินแค่นี้ก็พอเนาะแปบเดียวไวเหมือนโกหก เราก็มาถึงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวแล้วค่ะ
นายแบบมาเอง ผอ.อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ
ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลางและผอ.ไพรัชช์ ทุมเสน
ผู้อำนวยการ กองตลาดภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พาท่องเที่ยวสวนสัตวเปิดเขาเขียว จ.ชลบุรีค่ะทริปนี้พวกเราใส่หน้ากาก เอ๊ยไม่ใช่ ใส่ผ้าปิดปากกันถ้วนหน้าค่ะ เพื่อความปลอดภัยททท.ภูมิภาคภาคกลางพาขึ้นรถราง 2 คัน จะมีคนขับรถคอยอรรถาธิบายให้ความรู้ตลอด
ที่นี่ที่สำคัญ เห็นลิงใช่ไหมคะ กรุณาอย่าให้อาหารแก่ลิง เพราะเป็นลิงป่า
(เขาจะมีเจ้าหน้าที่ให้อาหารอยู่แล้วน่ะค่ะ)
ไม่งั้นหากเดินถืออาหารถือของมาลิงเหล่านี้จะแย่งและอาจทำอันตรายแก่เราได้
ภาพนี้อาจจะไม่โอเท่าไหร่ถ่ายตอนรถรางแล่นน่ะค่ะรถรางพามาแวะที่จุดนี้ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลต์ที่คุณต้องแวะนั่นก็คือจุดให้อาหารยีราฟ
แต่ตอนนี้พาแล่นชมรอบๆ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก่อนนะคะพี่น้องสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรี
สวนสัตว์เป็นบริการสาธารณะ ซึ่งรัฐได้ดำเนินการเพื่อให้บริการแก่สังคมและประชาชนด้านต่างๆ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดทำการมายาวนานกว่า 60 ปี บนพื้นที่กว่า 5,000 ไร่
โดยมีนโยบายหลัก 4 ประการ คือ การอนุรักษ์สัตว์ป่า การให้การศึกษา การค้นคว้าวิจัย
และการเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

สำหรับการมาเที่ยวชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สามารถขับรถส่วนตัวมาเที่ยวเอง สามารถขับรถเข้าชมภายในสวนสัตว์ได้เลย
โดยซื้อบัตรเข้าชมและจ่ายค่าธรรมเนียมนำรถเข้าที่บริเวณทางเข้า
ส่วนใครที่ไม่สะดวกที่ขับรถเข้าไปด้านใน จะสามารถเช่ารถกอล์ฟ
หรือใช้บริการรถรางชมรอบสวนสัตว์ ซึ่งสามารถใช้บริการได้ฟรี
โดยบนรถก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำอธิบายในส่วนต่างๆ ของสวนสัตว์ด้วย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
โทร. 0-3831-8444
อีเมล์ : https://www.kkopenzoo
Facebook : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 30 บาท
ค่าธรรมเนียมนำพาหนะเข้าสวนสัตว์
รถจักรยานยนต์ 40 บาท รถยนต์ 80 บาท รถบัส 100 บาท

จากนั้นรถรางพามาจอดเพราะมีการแสดงโชว์ เป็นเวลาและตรงวเวลาด้วยค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับโครงการดีดีที่ ผอ.อภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ ผอ.ททท.ภูมิภาคภาคกลาง
จัดทำขึ้น สร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ ผู้พิการ
ในโครงการเที่ยวตามฝัน ครั้งหนึ่งในชีวิต โครงการ2
ทำดีต้องระชาสัมพันธ์ให้มีคนชมปรบมือสิคะออเจ้า
เรียกว่าเป็นทริปตัวแตกก่อนก่อนกลับกทม. เห็นน้องๆ มีความสุข
อุ้มในฐานะคนนำภาพมาบอกก็มีความสุขตาม อิ่มบุญจนกลิ้งเป็นลูกบอลกลับบ้านค่ะ

ขอขอบคุณ
เพลง : เที่ยวกันเถอะ : น้องเกล
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง
BG : คุณลักกี้ / กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat / Banner : คุณ oranuch_sri
ของแต่ง BLOG : ป้ามด + น้องดอกหญ้าเมืองเลย + ป้าเก๋า ชมพร + น้องญามี่ + คุณเนยสีฟ้า
Create Date : 12 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 25 กุมภาพันธ์ 2563 13:58:31 น. 21 comments
Counter : 1535 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณInsignia_Museum, คุณnonnoiGiwGiw, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณเริงฤดีนะ, คุณสองแผ่นดิน, คุณtoor36, คุณKavanich96, คุณmultiple, คุณกะว่าก๋า, คุณวลีลักษณา, คุณหอมกร, คุณSweet_pills, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณจันทราน็อคเทิร์น, คุณnewyorknurse, คุณตะลีกีปัส


 
ขอเกาะพี่อุ้มไปด้วยค่ะ


โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:14:24:30 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:15:44:31 น.  

 
สุดยอดค่ะเจ้


โดย: ammi IP: 223.24.170.233 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:14:32 น.  

 
เห็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับเลยค่ะพี่


โดย: blog pu วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:20:30:24 น.  

 
ประเดิมภาพแรกที่หน้า ททท. เลย ในภาพมีคนที่ผมรู้จักเขานะ แต่เขาไม่รู้จักผม

สวนนงนุชนี่ถ้าเที่ยวจริงๆ อยู่ได้ทั้งวันเลยนะ มีอะไรให้ดูให้ชมเยอะ

อยู่ดีกินอร่อยเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:23:38:13 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:2:35:12 น.  

 
เป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะครับ

เด็กด้อยโอกาสมีแยะในสังคมบ้านเรา
ความสุขที่เขาได้รับในทริปนี้นี่ น่าจะประทับใจไม่รู้ลืมเลยละครับ

สำหรับ อ.เต๊ะ คนพิการทางใจนี่ เดี๋ยวต้องหาโอกาสไปกิน กั้งทอดกระเทียมบำบัดจั๊กหน่อยนะครับ รู้พิกัดแล้ว555

น้องอุ้ม บอก อย่างเอ็งเดี๋ยวข้าพาไปทำกิจกรรม อาบน้ำขัดตัว ถูสบู่ให้ฉลามดีกว่า งานถนัดเอ็งไม่ใช่เหรอ เอ็งรีบมาเลยนะ เย้ย 555โดย: multiple วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:5:33:40 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

นอกจากได้เที่ยว
พี่อุ้มยังได้ร่วมทืำกิจกรรมดีดีไปด้วย
ยอดเยี่ยมมากๆเลยครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:7:37:39 น.  

 
คุณอุ้มเก่งจังกล้าจับเจ้าตัวเหลืองด้วย


โดย: วลีลักษณา วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:36:24 น.  

 


Happy Valentine's Day
สุขสันต์วันแห่งความรักโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:5:25:52 น.  

 
อุ้มสี Review Travel Blog ดู Blog
ปีนี้คุณอุ้มจะเปลี่ยหมวดเหรอค่ะโดย: หอมกร วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:7:44:31 น.  

 
เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของ ททท.นะคะ
จ. ชลบุรี น่าเที่ยวมากค่ะคุณอุ้ม


โดย: Sweet_pills วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:8:54:01 น.  

 
สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
อิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องด้วย
อาหารน่าอร่อยมากค่ะ

สุขสันต์วันแห่งความรักนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:9:19:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่อุ้มโดย: กะว่าก๋า วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:9:35:19 น.  

 
สุขสันต์วันแห่งความรักจ้า


โดย: โอน่าจอมซ่าส์ วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:10:34:31 น.  

 
ขอบคุณค่ะพี่อุ้ม

สวัสดีวันแห่งความรักนะคะพี่โดย: nonnoiGiwGiw วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:10:43:49 น.  

 
สวัสดีครับพี่อุ้ม
งานนี้อยากไปมาหลายปีแล้วครับ
แต่วันชอบไม่ Match กับตารางงานตารางชีวิตเลยครับ
เห็นว่าเป็นงานาใหญ่ของลพบุรีเลย
ปีนี้ก็คงไม่ได้ไปครับ เพราะติดธุระพอดี สงสัยต้องปีหน้าแล้วครับ
ต้องไปให้ได้ซักปีครับ ^^


โดย: จันทราน็อคเทิร์น วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:11:33:25 น.  

 
ขอบคุณมากครับ

อ.เต๊ะ ก็ขอให้คุณอุ้ม และครอบครัว ตัว ออ มีความสุขมากๆเช่นกันนะครับโดย: multiple วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:17:53:51 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ครับพี่อุ้ม
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:6:49:11 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสรื่นรมย์แบบนี้ดีมากเลยค่ะ
อย่างน้อยสังคมก็ยังนึกถึงพวกเขา ยังไม่เคยไปที่นี่เหมือนกันค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:13:53:42 น.  

 
สวัสดีครับ


โดย: เซียนกระบี่ลุ่มแม่น้ำวัง วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา:19:34:56 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 116 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2563
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
 
12 กุมภาพันธ์ 2563
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.