ตอนที่ 10 ไปไหว้สักการะที่ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม จังหวัดตรัง จะทำให้กิจการค้าเจริญรุ่งเรือง


เข้าสู่การเทศกาลถือศีลกินผักกันแล้วนะคะ
ว่าแล้วก็ชวนกันคุณๆ ไปไหว้พระที่ศาลเจ้าจังหวัดตรังกันเน๊าะ
ขอขอบคุณ ททท.จังหวัดตรังสำหรับข้อมูล
ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามแห่งนี้
ตั้งอยู่บนถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง
เยื้องๆ กับสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรังค่ะ


ตามประวัติของศาลเจ้าพ่อหมื่นรามกล่าวกันว่า
ในปี พ.ศ.2493
นายย้ง ซึ่งเป็นลูกศิษย์เจ้าพ่อเขาตกในขณะนั้น
(ซึ่งมีศาลอยู่ที่จังหวัดสระบุรีน่ะค่ะ)
ได้ทำพิธีเชิญกระถางธูปของเจ้าพ่อเขาตก
มาบูชาที่จังหวัดตรัง
อยู่มาวันหนึ่งเพื่อนของท่านได้มาพบเห็น
และทราบประวัติความเป็นมา
ตลอดจนการประทับทรงจากนายย้ง
หลังจากนั้นจึงร่วมกันทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อเขาตก
มาประทับทรง


โดยมีนายย้งเป็นร่างทรงเจ้าพ่อเขาตก
เจ้าพ่อเขาตกทรงแผ่บารมีรักษาคนเจ็บป่วย
จนมีผู้นับถือศรัทธาเป็นจำนวนมาก
ตามตำนานกล่าวกันว่า
เจ้าพ่อหมื่นรามเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับเจ้าพ่อเขาตก
ก็ลงมาประทับทรงนายฮวด
เจ้าพ่อหมื่นรามท่านสูงด้วยบารมี


เมื่อได้ลงมาประทับทรง
ท่านแผ่บารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก
เช่นการรักษาผู้ป่วย
ช่วยเหลือกลุ่มคณะต่างๆ ในการสร้างศาล
บำเพ็ญทานบารมี สร้างวัด สร้างโรงเรียน
และสร้างสะพาน
ตลอดจนแผ่เมตตาแจกน้ำและอาหาร
รวมทั้งสิ่งของเครื่องมือ-เครื่องใช้
ให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก
จึงส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นจำนวนมาก


ต่อมาจึงได้ทำพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหมื่นราม
ให้สถิตย์อยู่ที่เมืองตรังนี้เป็นการถาวรในปี พ.ศ. 2500
ระยะแรกจัดสร้างอาคารศาลเป็นเรือนไม้ขนาดกลาง
ตั้งอยู่ที่ซอยกรมทางเก่า ถนนกันตังค่ะ


โดยมีคณะผู้บริหารชุดแรก เช่น
เต้าง้วนกี่ เป่งเส่ง บ้วนเซ่งฮง จิวเซี่ยบั้ง ฉั่วปวยกุ่ย
และได้จัดให้มีประเพณีถือศีลกินผักของพระกิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว
ณ ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา


ต่อมาเมื่อศาลเจ้าพ่อหมื่นรามหลังเดิมมีความแออัด
ไม่เพียงพอต่อกิจกรรมของสาธุชนผู้ศรัทธา
จึงได้ขยับขยายย้ายมาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่บนถนนรัษฎา
เยื้องสนามกีฬาเทศบาลตรัง
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2523
และได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิหมื่นราม หรือซำฮวบซือเซี่ยงตึ้ง
วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ค่ะ


ประชาชนทั่วไปมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์
แห่งองค์เจ้าพ่อหมื่นราม
ซึ่งองค์เทพประจำศาลเจ้าจะเป็นผู้ประทานพร
ให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองค่ะ
โกป๋าว คุณสงวน กิตติเชษฐ์
กรรมการศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย
เป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ค่ะ
ขอขอบคุณข้อมูลและนำบรรยายทุกศาลเจ้าค่ะ


ศาลเจ้าหมื่นราม
โดยปกติมีเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นประธานศาลเจ้า
แต่เมื่อถึงประเพณีถือศีลกินผักแล้ว
ได้ทำพิธีอัญเชิญพระกิ๋วอ้วงฮุดโจ้วมาเป็นประธานในพิธี
สังเกตจากภาพนี้กล้องอุ้มแบตหมด
ภาพนับจากนี้ไปถ่ายด้วยมือถือค่ะ


กล่าวกันว่า
เจ้าพ่อหมื่นรามนั้นมีพี่น้องร่วมสาบาน 3 องค์ คือ
1. พระตั่วฮวบซือ หรือเจ้าพ่อเขาใหญ่
พำนักอยู่ที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
2. พระยี่ฮวบซือ น่ำทีเมึ้งแปะก๋ง หรือเจ้าพ่อเขาตก
พำนักอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
3. พระซำฮวบซือ เจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง


ภายในอาคารศาลเจ้าพ่อหมื่นราม
จะเห็นแท่นบูชาเบื้องหน้าแบ่งเป็น 2 ตอน
เมื่อเข้ามาสักการะศาลจะเห็นแท่นบูชาของพระไต้ฮงโจ๋วซือ
ตอนหลังดัดแปลงเป็นแท่นบูชาชั่วคราว
ของพระเง็กอ้วงเซี่ยงตี่ หรือพระหยกอ๋องเซี่ยงเต่
ซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมในประเพณีถือศีลกินผักค่ะ


สำหรับส่วนกลางเป็นแท่นบูชากลางของพระกิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว
ซึ่งกั้นหล่ายตั๋วไว้เป็นเขตหวงห้ามภายในตำหนักในนี้
เป็นที่ประดิษฐานกิมซิ้นของพระเต้าบ้อง่วนกุน
และพระกิ๋วอ้วงฮุดโจ้ว ทั้ง 9 พระองค์พร้อมกระถางธูป
แท่นบูชาด้านซ้ายของแท่นบูชากลาง
เป็นแท่นบูชาของพระโพธิสัตว์กวนอิม กิมท้งเง็กนึ้ง
และเทพสตรีอื่นๆ เช่น เจ้าแม่ทับทิม


แท่นบูชาด้านขวาของแท่นบูชากลาง
เป็นแท่นบูชาของเจ้าพ่อหมื่นราม
พร้อมพี่น้องร่วมสาบานของท่าน
คือ เจ้าพ่อเขาใหญ่ และเจ้าพ่อเขาตก
นอกจากนั้นยังมีพระไต่เซี่ยฮุดโจ้ว พระกวนเซี่ยตี่กุน
หรือเจ้าพ่อกวนอู
รวมทั้งพระเจียงกุนเอี๊ย หรือเจ้าพ่อองครักษ์
แท่นบูชาฝั่งกำแพงเบื้องซ้ายเป็นแท่นบูชาพระรวม
มีกิมซิ้นของพระนาจาไท้จื้อ พระโป๊ยเซียนโจ๋วซือ
และพระเหี้ยนเทียนเซี่ยงตี่ หรือพระตั่วเล่าเอี๊ย
เบื้องล่างเป็นแท่นบูชาของพระโฮ่วเอี๊ย หรือพระเสือ
ส่วนแท่นบูชาฝั่งกำแพงเบื้องขวาเป็นแท่นบูชาพระพุทธ
และพระภูมิเจ้าที่ค่ะ


หลังจากอุ้มไหว้ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม
ก็จะได้รับยันต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผืนนี้กลับบ้าน
ได้รับกันหมดค่ะขอบคุณศาลเจ้าพ่อหมื่นรามด้วยนะคะ
ซึ่งอุ้มพกติดกระเป๋าตลอดเวลาเลยค่ะ
Blog หน้าตอนที่ 11
ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้ากวมอิมเก็งค่ะเข้าสู่โหมดของการกินเจเป็นวันแรก
26 กันยายน 2554เข้าสู่โหมดของการกินเจเป็นวันที่ 2 ค่ะ
ขอขอบคุณ
banner : คุณ no filling
เพลง : กระบี่ไร้เทียมทาน
BG + กรอบ : น้อง KungGuenter
กล่องเขียนคอมเม้นท์ : คุณ lozocat
โค้ดแต่ง BLOG : ป้ามด & น้องดอกหญ้าเมืองเลย
ของแต่ง BLOG : คุณชมพร & น้องญามี่ & คุณเนยสีฟ้า
 

Create Date : 25 กันยายน 2554
57 comments
Last Update : 27 กันยายน 2554 10:10:56 น.
Counter : 9856 Pageviews.

 

ตามพี่อุ้มมาตรังตอนที่ 10 ค่ะ
ช่วงนี้เมืองไทยก็เข้าเทศกาลกินเจแล้ว
หลายๆ คนคงมาทานเจด้วยกัน ผักมีวิตะมิน เพื่อสุขภาพ อิอิ
คืนนี้ขอให้ได้พักผ่อนเยอะๆ นอนหลับฝันดีค่ะ

 

โดย: diamondsky 25 กันยายน 2554 21:44:07 น.  

 

อ่านเพลินเลยครับ

 

โดย: VET53 IP: 183.89.136.215 25 กันยายน 2554 22:31:15 น.  

 

มาชวนไป ชิม กาแฟ ที่กาสรกสิวิทย์ ครับบ

 

โดย: Sleeping_prince 25 กันยายน 2554 23:25:07 น.  

 

 

โดย: อสูรกายไทฟอน 26 กันยายน 2554 1:17:43 น.  

 

สวัสดียามค่ำคืนวันหยุดค่ะ

เอา กุ้งย่าง มาฝากค่ะคืนนี้นอนหลับฝันดีนนะคะ

 

โดย: iamorange 26 กันยายน 2554 1:44:33 น.  

 

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณอุ้ม..

 

โดย: พิรุณร่ำ 26 กันยายน 2554 6:53:18 น.  

 

สวัสดียาเช้า วันทำงานค่ะ คุณพี่อุ้ม

ขอบคุณที่แวะไปทักทายกันค่ะ

เอา ซูชิ มาฝากขอให้มีความสุขนะคะ

 

โดย: iamorange 26 กันยายน 2554 7:07:53 น.  

 

สวัสดีครับพี่อุ้ม


เช้านี้หมิงหมิงยังไม่ตื่น
เลยเล่นบล้อกได้ครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 26 กันยายน 2554 7:17:00 น.  

 


[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]


แวะมาทักกันจ้าคุณอุ้ม

 

โดย: หอมกร 26 กันยายน 2554 7:44:55 น.  

 

 

โดย: Kavanich96 26 กันยายน 2554 8:07:09 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่อุ้ม

ช่วงนี้ถือศิลกินผักใช่ไหมครับ

พี่อุ้มไปศาลเจ้าพ่อหมื่นราม เลยได้ทราบประวัติความเป็นมา ดีจังเลยครับ

พ่อหมื่นรามนั้นมีพี่น้องร่วมสาบาน 3 องค์ คือ
พระตั่วฮวบซือ หรือเจ้าพ่อเขาใหญ่
พำนักอยู่ที่เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
พระยี่ฮวบซือ น่ำทีเมึ้งแปะก๋ง หรือเจ้าพ่อเขาตก
พำนักอยู่ที่ อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี
พระซำฮวบซือ เจ้าพ่อหมื่นราม จ.ตรัง

เรื่องนี้ไม่ทราบมาก่อนเลยครับ

ขอบคุณครับพี่ที่มาแบ่งปัน

 

โดย: กลิ่นดอย 26 กันยายน 2554 8:37:41 น.  

 

สวัสดีสาย ๆ ค่ะ..^^

วันจันทร์..ตื่นมาทำงานด้วยความขี้เกียจ...ไม่รู้มีใครเป็นเหมือนกันหรือเปล่า???

 

โดย: Lika ka 26 กันยายน 2554 9:16:32 น.  

 

วันนี้ไปซุปเปอร์เห็นมีแต่ของเจอะ

 

โดย: น้องผิง 26 กันยายน 2554 9:31:57 น.  

 

กินเจเหมือนกันเลยค่ะ
วันนี้จะอัพบล๊อกน้ำพริกเผาเจเห็ดหอมนะคะ

 

โดย: เนินน้ำ 26 กันยายน 2554 10:49:39 น.  

 

มาสักการะ เจ้าพ่อหมื่นรามด้วยคนค่ะพี่อุ้ม

อ่านประวัติแล้ว อยากไปเยี่ยมสักครั้งจังเลยค่ะ ดูท่านขลังจังค่ะ

วันก่อนหลงพูดผิดพูดถูก เค้าขายหมูย่าง เราดันเรียก หมูทอด หุหุ ตอนนี้คงเพราะ สมอง สาวเริ่มแก่แล้วค่ะ


อยากกินผัดหมี่ซั่ว จังค่ะ เส้นเรียสสวยจังไม่ขาดเลย

 

โดย: แม่บ้านครอว์ฟอร์ด 26 กันยายน 2554 11:22:32 น.  

 

ตามน้องอุ้มไปด้วยค่ะ^^
555 ก๋วยเตี๋ยวหลอดเจแถวบ้านพี่หมีอร่อยน๊าาาา

 

โดย: หมีสีชมพู 26 กันยายน 2554 11:27:20 น.  

 

ถึงเทศกาลกินเจอีกแล้วนะคะ วิสกี้ไม่ได้หม่ำเจ แต่ทุกวันนี้ก็เกือบเหมือนไปโดยปริยายล่ะค่ะ แบบว่าหม่ำเนื้อสัตว์น้อยลง มันเป็นไปเองนะคะไม่ได้อดเลย เห็นน้ำเต้าหู้กับครูระเบียบ แว๊กไม่ไช่ๆ กับเม็ดแมงลักแล้วอยากดื่มอั่กๆๆ เลยค่ะ

ปล ขอบคุณสำหรับโหวตให้วิสกี้นะคะ วิสกี้ก็ส่งกำลังใจให้คุณอุ้มแล้วหนึ่งจึ๊กค่ะ แต่ไม่รู้จะถูกต้องกับหมวดที่ต้องการละป่าว กระซิบวิสกี้หน่อยนะคะ

 

โดย: วิสกี้โซดา 26 กันยายน 2554 11:44:03 น.  

 

สวัสดีค่ะ..พี่อุ้ม

เมืองตรังนี่เค้าขึ้นชื่อเรื่องเทศกาลกินเจเหมือนกันเนอะ

ได้รับโปสการ์ดจากพี่อุ้มแล้วนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ...

 

โดย: chenyuye 26 กันยายน 2554 11:52:49 น.  

 

เราล้างท้องพร้อมกันนะน้องอุ้ม ฮิ ๆ

มื้อเที่ยง ล้างด้วยต้มถั่วเขียว 2 ถ้วยใหญ่

5555555

 

โดย: ปลายแป้นพิมพ์ 26 กันยายน 2554 12:17:56 น.  

 

มาไหว้เจ้าพ่อหมื่นรามผ่านบล็อกพี่อุ้มครับ
อาหารเจน่าทานทั้งนั้นครับ

 

โดย: เศษเสี้ยว 26 กันยายน 2554 12:20:12 น.  

 

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับพี่อุ้ม

 

โดย: กะว่าก๋า 26 กันยายน 2554 12:43:25 น.  

 

สวัสดีตอนเที่ยงๆครับ
อาหารที่ฝากไว้ที่บ้าน
น่าทานมากครับ

 

โดย: pragoong 26 กันยายน 2554 12:46:13 น.  

 

ตามมาเที่ยวสนุกแล้วยังได้ความรู้กลับไปเพียบเลยค่ะคุณอุ้ม
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณอุ้ม

 

โดย: phunsud 26 กันยายน 2554 13:21:24 น.  

 

โอ้โหอาหารเจพี่อุ้มน่าทานได้อีก ชอบๆ สนใจผัดแปะก๊วยอะคะ

แหมหมูน้อย(รึป่าวที่ใส่วันที่อ่ะ กิ๊บเก๋ได้อีก) ของหนูก็มีนาเดี๋ยวจะไปค้นมาอวดม่าง)

ปล. ลูกไม่ได้จบแค่กินชาบูค่ะ มีเสียงมาตามสายบอกแม่ว่า หนูจะดูหนังด้วย แป่วววว

 

โดย: กรุ๊ปบีราศีสิงห์ 26 กันยายน 2554 13:24:28 น.  

 

สวัสดีครับเพื่อนอุ้ม ^^

ขอบคุณอาหารมื้อใหญ่ เป็นอาหารเจด้วยเหรอเปล่าครับเนี่ย

มีภาพหิมะตกที่ร.พ.มาแก้เคล็ดด้วย น้ำจะได้ไม่ท่วมครับ 

โดย: วนารักษ์ 26 กันยายน 2554 13:44:16 น.  

 

มากินเจ...อิ่มบุญกัน
ทั่วหน้า..

 

โดย: Calla Lily 26 กันยายน 2554 13:50:28 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาบอกพี่อุ้มว่า
ได้รับโปสการ์ดแล้วค๊า
เมื่อวานซืนนี้
ภาพพีุ่้อุ้มเท่ห์ม๊ากมากเลยค๊า
ขอบคุณที่คิดถึงกันนะคะ

 

โดย: ดาวริมทะเล 26 กันยายน 2554 14:08:48 น.  

 

อ่านเพลินเลยค่ะ

 

โดย: tuk-tuk@korat 26 กันยายน 2554 14:16:51 น.  

 

สวัสดีตอนบ่ายๆ ครับคุณอุ้ม .....

บล็อกเอนทรี่นี้พาชมศาลเจ้าอกีครั้ง นับๆ ดูก็น่าจะเป็นศาลเจ้าแห่งที่ห้าแล้วล่ะมั๊งครับ แสดงว่าที่นี่คนจีนเขาเยอะจริงๆ .....

ปล. จากบล็อกผม ล่าสุดนี้ไม่ได้ดองบล็อกนะครับนั่น ล่าสุดนี่เพิ่ง up วันที่ 23 กย.นี่เอง แต่เป็นร้านกาแฟที่สังขละเหมือนบล็อกที่แล้ว เลยอาจทำให้คนที่ดูผ่านๆ เข้าใจผิดได้ว่าเป็นบล็อกเอนทรี่เดิม .....

ก็เหมือนที่คุณอุ้ม up บล็อกศาลเจ้าเมืองตรังนี่แหละ ถ้าผมไม่ได้ตั้งใจดูก็คงเข้าใจว่าเป็นบล็อกเอนทรี่เดิมเหมือนกันนะคร๊าบ .....

 

โดย: NET-MANIA 26 กันยายน 2554 15:17:43 น.  

 

สวัสดียามบ่ายค่ะ คุณพี่อุ้ม

เอา ไอครีม น้ำแข็งใส มาฝากค่ะขอให้มีความสุขนะคะ

 

โดย: iamorange 26 กันยายน 2554 15:44:32 น.  

 

คุณอุ้มค่ะ..

ขอบคุณสำหรับอาหารเจนะคะ..ปกติบ้านฟ้าจะอดๆหยากๆ..ไม่ค่อยจะมีอะไรทานกับเขาหรอกค่ะ

หรือคนอื่นเขาหวังดีคิดว่าเป็นบ้านลดความอ้วนก็เลยไม่มีใครค่อยส่งอาหารสักเท่าไรค่ะ อิอิอิ

เรื่องกลอนฟ้ายังเขียนไม่ค่อยดีหรอกค่ะ..ก็คงจะต้องฝึกกันต่อไปค่ะ..

ขอบคุณสำหรับคำชมที่ให้กำลังใจฟ้าดีมากเลยนะคะ

 

โดย: พิรุณร่ำ 26 กันยายน 2554 17:32:53 น.  

 

กินเจบ้างแต่ไม่ครบทุกมื้อเลย แถวบ้านหาซื้อยากแล้วก็แพงมากๆ ไม่อยากแย่งป้าเขากิน

 

โดย: ลุงแอ๊ด IP: 124.121.213.92 26 กันยายน 2554 19:32:47 น.  

 

วันนี้พี่อุ้มพาไปแบบครบเครื่อง
เลยค่ะ ทั้งเรื่องของการไปสักการะ
และก็ทั้งเรื่องของอาหาร

นี่ถ้าได้ไปด้วย อ่ะโห ไม่อยากคิดว่า
จะเพลินขนาดไหนน่อ

 

โดย: JewNid 26 กันยายน 2554 19:57:15 น.  

 

เมนูเจของคุณอุ้ม..ต้มยำเห็ดเจ น่าสนที่สุดค่ะ

 

โดย: ร่มไม้เย็น 26 กันยายน 2554 20:37:35 น.  

 

พรุ่งนี้แล้วใช่มั้ยพี่อุ้ม
ที่เค้าเริ่มทานเจกันอ่ะ

จินไม่ค่อยได้ทานเท่าไหร่
อันที่จริงก็ทานได้นะคะ บางเจ้าอร่อยมาก เหมือนของจริงเลย

แต่ไม่ค่อยมีเวลาไปซื้อค่ะ
อาศ้ยสะดวก ผ่านที่ไหน ก็ทานอะไรที่นั่น
ไม่ค่อยเรื่องมากเรื่องกินค่ะ
กินง่าย แต่ถ้าไม่อร่อยก็เลิกกินเจ้านั้นไปเลย 55

วันนี้แวะเอาภาพเจดีย์สวย อลังการงานสร้าง
อย่างเจดีย์ชเวดากองมาฝากค่ะพี่อุ้ม

 

โดย: JinnyTent 26 กันยายน 2554 21:03:45 น.  

 

หวัดดีค่าพี่อุ้มคนเก่ง

 

โดย: ลั่นทมขาว 26 กันยายน 2554 22:42:24 น.  

 

ตามคุณอุ้มไปด้วยค่ะ
ขอไหว้สักการะทางบลอคก้ยังดีค่ะ

 

โดย: Sweety-around-the-world 26 กันยายน 2554 22:47:06 น.  

 

ไฟดับค่ะ..เลยจุดมาเผื่อ..

 

โดย: เริงฤดีนะ 26 กันยายน 2554 23:05:48 น.  

 

 

โดย: panwat 26 กันยายน 2554 23:40:32 น.  

 

ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ

ว้าว~ ได้รับยันต์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย

 

โดย: คุณต่อ (toor36 ) 27 กันยายน 2554 0:30:43 น.  

 

สวัสดียามเช้าค่ะคุณอุ้ม

 

โดย: พิรุณร่ำ 27 กันยายน 2554 7:16:34 น.  

 


[ กดเบาๆนะจ๊ะ ]


แวะมาทักกันจ้าคุณอุ้ม
เรื่องสี่แผ่นดินจองไว้สองรอบแล้วค่ะ

 

โดย: หอมกร 27 กันยายน 2554 7:27:08 น.  

 

zwani.com myspace graphic comments
อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารค่ะ น้องอุ้ม มีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะค่ะ

 

โดย: KeRiDa 27 กันยายน 2554 7:50:24 น.  

 

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


รักษากาย รักษาศีล รักษาใจ
ในเทศกาลกินเจนะค่ะ

 

โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว 27 กันยายน 2554 7:52:04 น.  

 

 

นินฺททนฺติ ตุณฺหิมาสินํ นินฺทนฺติ พหุภาสินํ
มิตภาณิมฺปิ นินฺทนฺติ นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต

คนนั่งนิ่ง เขาก็นินทา คนพูดมาก เขาก็นินทา
แม้แต่คนพูดพอประมาณ เขาก็นินทา
คนไม่ถูกนินทา ไม่มีในโลก

เลือกแต่สิ่งดี ที่สร้างสรรชีวิตให้เจริญรุ่งเรือง ตลอดไป...นะคะ


 

โดย: พรหมญาณี 27 กันยายน 2554 8:38:46 น.  

 

 

โดย: หมูน้อย (pat_rossalin ) 27 กันยายน 2554 15:33:29 น.  

 


วันนี้กินผัดโหง่วก้วยเหมือนกันค่ะ มีกานาฉ่ายอีกหน่อยตัดหวาน

และที่อร่อยกับการกินเจคงเป็นบรรดาของทอดทั้งหลายค่ะ เมื่อวานกินฟองเต้าหู้เผือก+ไชเท้า อ้วนกันไปข้างเลยค่ะ
 

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ 27 กันยายน 2554 18:06:27 น.  

 

แวะมาทักทายยามเย็นค่ะพี่อุ้ม
ออนบล็อกได้แปร็บหนึ่ง
ลูกค้าเริ่มจะเข้าร้านละ
ตอนแรกนึกว่าไม่เยอะ
เพราะคนทานเจกันเยอะอ่ะ

แต่ว่ามีลูกค้าทะยอยเข้าร้านเรื่อย ๆ ค่ะ
ทักทายแค่นี้ก่อนนะคะ จุ๊บๆๆ

 

โดย: JinnyTent 27 กันยายน 2554 18:57:39 น.  

 

มาทานเจกับอุ้ม สาวกินมาสองวันแล้วค่ะ พี่วินำทีม อร่อยมากๆ

 

โดย: sawkitty 27 กันยายน 2554 19:17:11 น.  

 

ว้าวววว พี่อุ้มกินเจ
ดีจังค่ะ
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะพี่อุ้ม

ส่วนเปิ้น แหะๆ ทำไม่ได้เลยค่ะ


 

โดย: fonrin 27 กันยายน 2554 20:03:38 น.  

 

สุขสันต์เทศกาลกินเจค่ะพี่อุ้ม มิลเริ่มกินตั้งแต่วันจันทร์ หิวทั้งวันแถมน้ำหนักขึ้นค่ะ 55
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

 

โดย: มิลเม 27 กันยายน 2554 21:50:36 น.  

 

นิทานก่อนนอน ๐๐๐พระจันทร์กำลังมองพ่อ๐๐๐

มีครอบครัวที่ยากจนอยู่ครอบครัวหนึ่ง เพื่อเป็นการประหยัดตกดึกหัวหน้าครอบครัวจึงมักจะลอบเข้าไปขโมยผักกาดในไร่ของคนอื่น ในดึกคืนวันหนึ่ง พ่อคนนี้ได้พาลูกชายอายุเจ็ดขวบเข้าไปในไร่ผักของคนอื่นโดยตั้งใจจะถอนหัวผักกาดเอากลับไปบ้าน ขณะที่เขาถอนได้ 2-3 หัว ลูกชายของเขาที่อยู่ข้างหลังได้กระซิบเบา ๆ ว่า พ่อแย่แล้ว มีคนกำลังมองพ่ออยู่ พ่อของเขาตกใจมาก เหลียวซ้ายแลขวาถามอย่างร้อนรนว่า ไหน ใครอยู่ที่ไหน เด็กน้อยชี้ขึ้นข้างบนพร้อมกับตอบว่า พ่อดูซิ พระจันทร์กำลังมองพ่ออยู่ไม่ใช่หรือ คำพูดของเด็กน้อยทำให้พ่อเขาตะลึงงัน เขารีบวางหัวผักกาดในมือลง ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกลับมาอีกครั้ง ทำให้เขาทั้งไม่สบายใจและดีใจ เขาจูงลูกชายกลับบ้านไปอย่างเงียบ ๆ ตลอดทางเขาครุ่นคิดอยู่ว่า การลักขโมยเป็นบาปกรรมใหญ่หลวง เทพเทวดา หรือพระโพธิสัตว์คงเมตตากรุณา จึงได้อาศัยปากของเด็ก ทำให้ฉันสำนึกผิด ทำให้ฉันกลับใจใหม่ได้ แต่นั้นเป็นต้นมา เขาไม่กล้าประพฤติลักขโมยอีกเลย

 

โดย: พันคม 27 กันยายน 2554 21:52:59 น.  

 

มาส่งเข้านอนครับ
ขออนุโมทนาในความตั้งใจ
กินเจรักษาศีลด้วยครับ

 

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) 27 กันยายน 2554 22:35:11 น.  

 

ขอบคุณครับพี่อุ้ม


หมิงหมิงอาการดีขึ้นครับ
พรุ่งนี้น่าจะไป รร.ได้แล้วล่ะครับ


 

โดย: กะว่าก๋า 27 กันยายน 2554 22:37:47 น.  

 

พี่อุ้มขา
เห็นพี่สินบอกว่าจะมีการไปเที่ยวกันที่ดำเนินสะดวกหรือคะ...
----
ทราบว่าชาวบล็อกแก๊งค์จะไปเที่ยวสวนมะพร้าวที่ 'ดำเนินสะดวก' ครับ คุณฉัตรลองถามคุณอุ้มสีนะครับ เผื่อจะได้เป็นกิจกรรมหนึ่งของการเปิดบล็อกแก๊งค์-บล็อกเกอร์


โดย: yyswim 27 กันยายน 2554 22:09:18 น.

 

โดย: ณ ปลายฉัตร 28 กันยายน 2554 0:12:59 น.  

 
ขอบคุณค่ะคุณอุ้มที่ไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กาญ
ขอให้พรนั้นคุณอุ้มและครอบครัวได้รับเช่นกันนะคะ

มีความสุข สุขภาพแข็งแรง
โรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียน ร่ำรวยเงินทองนะคะ

 

โดย: ข้ามขอบฟ้า 28 กันยายน 2554 2:50:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 


อุ้มสี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 113 คน [?]


ผล BlogGang Popular Award #16
จากวันที่ 1 ม.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสี


ผล BlogGang Popular Award #15
จากวันที่ 1 ม.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
ขอบคุณนะคะที่โหวตให้อุ้มสีขอบคุณหัวใจ 266 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.60

ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 12
ปี พ.ศ.2560


ขอบคุณหัวใจ 499 ดวง
ที่แปะให้อุ้มตลอดเดือน ก.พ.59


ขอบคุณผลโหวต
BlogGang Popular Award # 11
5 มีนาคม 2559กิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2558
กราบขอบพระคุณทุกท่าน
แปะหัวใจให้ถึง 351 ดวง


ปี พ.ศ. 2558
BlogGang Popular Award # 10


ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตันกิจกรรมในเดือนแห่งความรัก
ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2557
กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

คลิกที่นี่:: Interview .. the Blogger :: ~ อุ้มสี ~ปี พ.ศ.2557
BlogGang Popular Award # 9
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
ปี พ.ศ.2556
BlogGang Popular Award # 8
ขอบคุณทุกคะแนนโหวตค่ะ
ซาบซึ้ง อบอุ่น ตื้นตัน
Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
25 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add อุ้มสี's blog to your web]
Links
 

MY VIP Friends


 
 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.