Group Blog
 
<<
กันยายน 2554
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
14 กันยายน 2554
 
All Blogs
 
กล้วยไม้ ... รู้หน้า ไม่รู้ใจ

 

https://goo.gl/3p3bcfกล้วยไม้ (Orchid) เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว (Monocotyledoneae) ในวงศ์ Orchidaceae ที่มีดอกสวยงาม
มีความหลากหลายทั้งสีสันลวดลาย ขนาด รูปทรง และกลิ่น เรียกได้ว่าเป็นพืชดอกที่มีความหลากหลาย
มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง มีมากกว่า 800 สกุล พบในธรรมชาติมากกว่าสองหมื่นชนิด และมีการปรับปรุงสายพันธุ์
โดยการผสมข้ามชนิดข้ามสกุลมากกว่าสามหมื่นคู่ผสม ด้วยความสวยงามและความหลากหลายทำให้
กล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่นิยมไปทั่วโลก

แหล่งกำเนิดกล้วยไม้ป่าที่สำคัญของโลกมี 2 แหล่งใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ ลาตินอเมริกา กับเอเชียแปซิฟิค
สำหรับในลาตินอเมริกาเป็นอาณาบริเวณอเมริกากลางติดต่อกับเขตเหนือของอเมริกาใต้ ส่วนแหล่งกำเนิด
กล้วยไม้ป่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค มีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

กล้วยไม้ สิงโตอรัมโบราเซีย  https://goo.gl/3p3bcfจากการค้นพบ ประเทศไทยมีพันธุ์กล้วยไม้ป่าเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีสภาพแวดล้อม
เอื้ออำนวยต่อการเจริญงอกงามของกล้วยไม้มาก และกล้วยไม้ป่าที่ในพบในภูมิภาคแถบนี้มีลักษณะเด่น
ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองแตกต่างจากกล้วยไม้ในภูมิภาคลาตินอเมริกา

กล้วยไม้เป็นพืชที่มีส่วนต่างๆ สมบูรณ์ คือ มี ราก ต้น ใบ ดอก และผล รากของกล้วยไม้ไม่มีรากแก้ว
ลำต้นไม่มีแก่นไม้ ใบจัดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มีเส้นใบขนานกันตามความยาวของใบ กล้วยไม้มีระบบราก
แบ่งเป็นหลายชนิด เช่น รากดิน รากกึ่งดิน รากกึ่งอากาศ และรากอากาศ มีรายละเอียดของส่วนต่าง ๆ ดังนี้จำแนกตามลักษณะราก
เป็นการจำแนกตามลักษณะรากหรือตามระบบรากของกล้วยไม้
https://www.thaigoodview.com/library/teachershow
ระบบรากดิน

จัดเป็นกล้วยไม้ที่มีระบบรากเกิดจากหัวที่อวบน้ำอยู่ใต้ดิน ตัวรากจะมีน้ำมาก เช่นกล้วยไม้สกุลนางอั้ว
กล้วยไม้ประเภทนี้พบมากบริเวณพื้นที่ที่มีสภาพอากาศในฤดูกาลที่ชัดเจน เช่น ฤดูฝนมีฝนตกชุก
และมีฤดูแล้ง เมื่อถึงฤดูฝน หัวจะแตกหน่อ ใบอ่อนจะชูพ้นขึ้นมาบนผิวดิน และออกดอกในตอนปลายฤดูฝน
เมื่อพ้นฤดูฝนไปแล้วใบก็จะทรุดโทรมและแห้งไป คงเหลือแต่หัวที่อวบน้ำและมีอาหารสะสม
ฝังอยู่ใต้ดินสามารถทนความแห้งแล้งได้
ระบบรากกึ่งดิน

มีรากซึ่งมีลักษณะอวบน้ำใหญ่หยาบและแตกแขนงแผ่กระจายอย่างหนาแน่นสามารถเก็บสะสมน้ำได้ดี
พอสมควร กล้วยไม้ประเภทนี้พบอยู่ตามอินทรียวัตถุที่เน่าเปื่อยผุพังร่วนโปร่ง กล้วยไม้ที่มีระบบรากกึ่งดิน
ได้แก่ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี สกุลสแปทโธกลอตติส (Spathoglottis)  สกุลเอื้องพร้าว เป็นต้น
ระบบรากกึ่งอากาศ

เป็นระบบรากที่มีเซลล์ผิวของรากมีชั้นเซลล์ที่หนา และมีลักษณะคล้ายฟองน้ำผิวนอกเกลี้ยงไม่มีขน
มีลักษณะคล้ายฟองน้ำ เก็บและดูดน้ำได้มาก สามารถนำน้ำไปใช้ตามเซลล์ผิวได้ตลอดความยาวของราก
ระบบรากกึ่งอากาศมักมีรากแขนงใหญ่หยาบอยู่กันอย่างหนาแน่นไม่มีรากขนอ่อน รากมีขนาดเล็กกว่ารากอากาศ
กล้วยไม้ระบบรากกึ่งอากาศได้แก่ กล้วยไม้สกุลแคทลียา สกุลออนซิเดียม เป็นต้น
ระบบรากอากาศ

กล้วยไม้ที่มีระบบรากเป็นรากอากาศจะมีรากขนาดใหญ่ แขนงรากหยาบ เซลล์ที่ผิวรากจะทำหน้าที่ดูดน้ำ
เก็บน้ำและนำน้ำไปตามรากได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถทนทานต่อความแห้งแล้งได้ดี รากอากาศไม่ชอบ
อยู่ในสภาพเปียกแฉะนานเกินไป นอกจากนั้นปลายรากสดมีสีเขียวของคลอโรฟีลล์สามารถทำหน้าที่ปรุงอาหาร
ได้เช่นเดียวกับใบเมื่อมีแสงสว่าง เพราะฉะนั้นรากประเภทนี้จึงไม่หลบแสงสว่างเหมือนรากต้นไม้ดินทั่ว ๆ ไป
กล้วยไม้ที่มีระบบรากอากาศได้แก่ กล้วยไม้สกุลแวนด้า สกุลช้าง สกุลกุหลาบ สกุลแมลงปอ
สกุลเข็มและ กล้วยไม้สกุลรีแนนเธอร่าจำแนกตามลักษณะการเจริญเติบโตได้ 2 ประเภท คือ
https://student.nu.ac.th/samunprithai/thailandorchid/16.html

1. ประเภทแตกกอ (Sympodial) ได้แก่ กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี สกุลหวาย
สกุลแคทลียา สกุลออนซิเดียม และสกุลแกรมมาโตฟิลลั่ม

 
https://www.siamproplants.com/forums/2122.html
กล้วยไม้ซอมเบอร์เกีย (Schomburgkia) สกุลย่อยของ แคทลียากล้วยไม้ประเภทนี้มีส่วนของเหง้าเจริญไปตามแนวนอนของเครื่องปลูก และที่โคนลำลูกกล้วย
ติดกับเหง้าจะมีตาที่สมบูรณ์ 2 ตา เมื่อลำลูกกล้วยเจริญจนสุดลำตาที่โคนตาหนึ่งจะแตกออก
มาเป็นลำใหม่ ส่วนตาอีกข้างหนึ่งพักตัว ลำที่เกิดก่อนซึ่งเป็นลำที่มีอายุมากเรียกว่า ลำหลัง
ส่วนลำที่แตกใหม่มีอายุน้อยกว่าเรียกว่า ลำหน้า สำหรับตาที่อยู่บนลำที่
เจริญเต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็น ตาดอก
2. ประเภทไม่แตกกอ (Monopodial) เป็นกล้วยไม้ที่มีการเจริญเติบโตขึ้นไปทางส่วนยอด คือ
ตาที่ยอดจะแตกใบใหม่เจริญขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนโคนต้นจะออกรากไล่ตามยอดขึ้นไป ได้แก่
กล้วยไม้ในสกุลแวนด้า สกุลเข็ม สกุลช้าง สกุลกุหลาบ สกุลเสือโคร่ง สกุลม้าวิ่ง
สกุลแมลงปอ สกุลรีแนนเธอร่าและสกุลแวนดอปซิส
สกุลกล้วยไม้
https://www.treevariety.com/Tree_flower5.html


ในประเทศไทย นอกจากกล้วยไม้ชนิดพันธุ์ตามที่พบในธรรมชาติอย่างมากมายแล้ว
ยังมีพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ มีความแปลก สวยงามเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งพันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุง
พันธุ์ใหม่นี้มีจำนวนมาก และไม่มีขีดจำกัด ทำให้กล้วยไม้ของไทยเป็นที่รู้จัก เป็นที่สนใจ
และชื่นชอบของคนทั่วไปกล้วยไม้สกุลต่าง ๆ ที่พบในประเทศไทย
คลิกที่นี่
https://www.biogang.net/biodiversity


เอื้องช้างสารภี / เอื้องเจ็ดปอย / เอื้องดอกขาม / เอื้องตีนเต่า
Acampe rigida ( Buch. – Ham. ex J.J.Sm.) Hunt

กล้วยไม้สกุลอะแคมเป (Acampe) คลิกที่นี่


เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย มีการเจริญเติมโตทางยอด เป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่
พบขึ้นอยู่ตามป่าดิบชื้น ใบหนาเป็นแถบใหญ่ ยาว และแข็ง ใบเรียงสลับกันซ้ายขวา

ช่อดอกสั้นเป็นกระจุก แต่ดอกในช่อมีไม่มากนัก ดอกมีเนื้อแข็งและเปราะ กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีสีเหลือง
มีลายสีแดงลายพาดขวาง ปลายกลีบงุ้ม กลีบปากมีขนาดเดียวกับกลีบดอก เส้นเกสรสั้น มีกลุ่มเกสร 2 คู่
ยึดติดกับแถบแผ่นเยื่อใส ๆ สกุล อะแคมเป พบในประเทศไทย 3 ชนิด บางชนิดกลิ่นหอมมาก

https://www.pskorchid.com/outlet.php?info_id=81

กล้วยไม้สกุลกุหลาบ (Aerides) คลิกที่นี่

https://www.siamproplants.com/forums/2122.html

กล้วยไม้สกุลแมลงปอ (Arachnis) คลิกที่นี่

https://www.free-webboard.com/view.php?nm=thaiorchid&qid=85

กล้วยไม้สกุลเข็ม (Ascocentrum) คลิกที่นี่กล้วยไม้สกุลเข็มเป็นกล้วยไม้ประเภท แวนด้า (Vandaceous Orchid)
กล้วยไม้สกุลเข็มปรากฏตามธรรมชาติอยู่ในประเทศไทย 4 ชนิด คือ

1. เข็มแดง (Ascocentrum curvifolium)
2. เข็มม่วง (Ascocentrum ampullaceum)
3. เข็มแสด (Ascocentrum miniatum)
4. แอสโคเซ็นตรัม เซมิเทอเรตติโฟเลียม (Ascocentrum semiteretifolium)

https://student.nu.ac.th/samunprithai/thailandorchid/9.html

กล้วยไม้สกุลสิงโต (Bulbophyllum) คลิกที่นี่

https://board.trekkingthai.com/board/show

กล้วยไม้สกุลเอื้องน้ำต้นหรือคาแลนเธ (Calanthe)
กล้วยไม้ดิน อวบน้ำ มีหัวอยู่ในดิน 
https://hilight.kapook.com/view/38397กล้วยไม้สกุลแคทลียา (Cattleya & allied genera) คลิกที่นี่
ประกอบด้วยสกุลย่อย 8 สกุลคือ

- บราสซาโวลา (Brassavola)
- บรอว์กโทเนีย (Broughtonia)
- แคทลียา (Cattleya)
- ไดอาคริอัม (Diacrium)
- อีปิเดนดรัม (Epidendrum)
- ลีเลีย (Laelia)
- โซโพรนิติส (Sophronitis)
- ซอมเบอร์เกีย (Schomburgkia)

https://www.diary-of-us.com/DiaryPage/diary_1205.asp

กล้วยไม้สกุลเอื้องใบหมากหรือซีโลจิเน (Coelogyne)  

https://www.gotoknow.org/file/tag/cymbidium

กล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อนหรือซิมบิเดียม (Cymbidlium)   คลิกที่นี่

https://www.orchidee.ob.tc/

กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium)   คลิกที่นี่

https://orchidnong.blogspot.com/

กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis)   คลิกที่นี่


สกุลม้าวิ่งเป็นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพื้นดินหรือแอ่งหินที่มีอินทรียวัตถุทับถมกันหนา ๆ ใบแทน
สีเขียวหรืออมม่วงช่อดอกตั้ง ก้านส่งช่อยาวประมาณ 1 - 2 ฟุต ดอกมีสีแดงอมม่วง โดยมีตั้งแต่สีซีด ๆ
ไปจนถึงสีเข้มลักษณะการบานของดอกจะบานทยอยกันขึ้นไป คือ ก้านช่อยืดยาวออกดอกไปเรื่อย ๆ
ดอกบนบานไป ดอกล่างก็ค่อย ๆ โรยไป แต่มีดอกติดช่อมาก พบกระจายพันธุ์อยู่ใน
พม่า ไทย อินโดนิเชีย และสุมาตรา

https://www.kasetloongkim.com/modules

กล้วยไม้สกุลเพชรหึงหรือแกรมมาโตฟิลลัม (Grammatophyllum)
คลิกที่นี่

https://109orchid.blogspot.com/2010/08/blog-post_04.html

สกุลลิ้นมังกรหรือฮาบีนาเรีย (Habenaria)

https://www.gotoknow.org/blog/kohyor/325710

สกุลออนซิเดียม (Oncidium) คลิกที่นี่

https://www.nanagarden.com

นางอั้วใหญ่ หรือ อั้วตีนกบ Pecteilis sus
กล้วยไม้สกุลนางอั้ว (Pecteilis)


กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี (Paphiopedilum) คลิกที่นี่

https://orchid1234.comyr.com/07_(Phalaenopsis)

กล้วยไม้สกุลเขากวางอ่อนหรือฟาเลนอปซิส (Phalaenopsis) คลิกที่นี่

https://www.readyorchid.com/renanthera

กล้วยไม้สกุลหวายแดงหรือรีแนนเธอร่า (Renanthera) คลิกที่นี่

https://www.bawood-lalin.ob.tc/03.jpg

กล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis) คลิกที่นี่

https://beauty13orchids.skyrock.com/2232168525

กล้วยไม้สกุลพิศมรหรือสแปทโธกลอตติส (Spathoglottis)

https://thaimisc.pukpik.com/freewebboard

กล้วยไม้สกุลเสือโคร่ง (Trichoglottis)

https://www.googig.com/diary.php

กล้วยไม้สกุลฟ้ามุ่ยหรือแวนด้า (Vanda) คลิกที่นี่

https://orchid1234.comyr.com/12_(Vandopsis).htm

กล้วยไม้สกุลพระยาฉัททันต์หรือแวนดอปซิส (Vandopsis) คลิกที่นี่


พระยาฉัททันต์ (Vandopsis gigantea) สกุลเดียวกับกล้วยไม้เขาพระวิหารมีขนาดต้นสูงประมาณ 1 ม.
ในกว้าง 7 ซม. ยาว 35 ซม. ออกดอกเป็นช่อโค้งลง 35 ซม. มีดอกประมาณ 7-15 ดอก แต่ละดอกกว้าง 7 ซม.
การปลูกกล้วยไม้ คลิกที่นี่

เครื่องปลูก

ควรใส่กาบมะพร้าวน้อย ๆ รองพื้นกระถาง/กระเช้า แล้วใส่ถ่าน/อิฐ นิดหน่อย แค่นี้กล้วยไม้ป่า
ของเราก็ไม่เน่า แต่ถ้าเป็น กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ควรใช้เครื่องปลูกที่มีรูระบายอากาศได้ดี เช่น
กระถางอิฐ และรองก้นกระถางด้วยถ่าน/อิฐและใส่หินภูเขา (ของแท้ต้องลอยน้ำได้
จำไม่ผิดใส่ถุงใสสกรีนสีเหลืองมีรูปกล้วยไม้) เป็นเครื่องปลูก  (ถุงประมาณ 45-60 บาท)
การขยายพันธุ์กล้วยไม้ คลิกที่นี่
https://sites.google.com/site/rapeesagarikผลที่เกิดจากการผสมเกสร ดอกที่ผสมแล้วภายใน 24 ช.ม. จะเหี่ยว เพราะมีการผลิตแก๊ส
เอธทีลีนขึ้นมา (ดอกที่ยังไม่ได้ผสมเกสรสามารถบานได้เป็นสัปดาห์) รังไข่ที่ก้นดอก
จะป่องออกมา กลายเป็นผล หรือ ฝัก ที่มีเมล็ดอยู่ข้างในนั่นเองการใส่ปุ๋ยกล้วยไม้ คลิกที่นี่
โรคและแมลงศัตรูกล้วยไม้  คลิกที่นี่


ก่อนอื่นต้องศึกษาเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดนั้นเสียก่อนว่า (ชื่ออะไร | อยู่ในสกุล อะไร | ออกดอกช่วงไหน |
ชอบความชื้นหรือไม่) แค่นี้เราก็จะสามารถปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่าให้ออกดอกตามฤดูกาลได้แล้ว
เท่าที่สังเกตดูพวกกล้วยไม้ป่าไม่ค่อยชอบกาบมะพร้าวสักเท่าไหร่ คงเพราะไม่โปร่งเท่าการใช้ ถ่าน
อิฐหัก และโฟม เป็นวัสดุปลูกผสมกันไป ตัวอยาง เช่น


ลำดับ ชื่อพันธุ์ ชื่อสกุล ออกดอก ความชื้น หมายเหตุ
-----------------------------------------------------------------------

1. ช้างกระ ช้าง ธ.ค.-ก.พ. ปานกลาง ควรบำรุงปุ๋ยด้วยเกล็ดละลายเพื่อบำรุงต้นใบหลังจาก
ออกดอกไปแล้วและควรหยุดรดน้ำ 3 เดือนก่อนเดือนธันวาคม (อายุมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป)
2. ช้างแดง ช้างพลาย ช้างประหลาด ช้างเผือก เหมือนกันกับ ช้างกระ
3. เอื้องคำ หวาย กุมภาพันธ์ น้อย ควรรดน้ำและให้ปุ๋ยละลายน้ำอาทิตย์ละครั้ง ก่อน 10 โมงเช้า
4. พวกเอื้องต่าง ๆ ทำเหมือนกันกับเอื้องคำ


ปุ๋ยฮอร์โมน --- ทุ่งเศรษฐี เบอร์ 12 สีเขียว ราคา 50-55 บาท ที่สวนจตุจักร 1ช้อนชา/น้ำ1ลิตร
ธาตุอาหาร -- ออร์คิด พลัส ราคา 35-40 บาท ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป 1 ช้อนชา/น้ำ 1 ลิตร
ปุ๋ยชีวภาพ -- ไม่แนะนำให้ใช้ เพราะปุ๋ยชนิดนี้อาจไปทำลายเชื้อราบางอย่างเลือกกระถางให้เหมาะกับกล้วยไม้
https://www.rakbankerd.com/kaset/openwebภาชนะหมายเลข 1. ใช้ปลูก หวาย แคทลียา และกล้วยไม้ที่ต้องการเครื่องปลูก
มีตั้งแต่ขนาด 1-6 นิ้ว
ภาชนะหมายเลข 2. ใช้ปลูก แวนด้า กล้วยไม้สกุลแมลงปอ เป็นกระถางขนาดใหญ่
ภาชนะหมายเลข 3. ใช้ ปลูกแวนด้า หรือกล้วยไม้ที่เป็นกอ มีตั้งแต่ขนาด 2.5 นิ้ว ขึ้นไป
ภาชนะหมายเลข 4. กระเช้าไม้สัก ใช้ปลูก แวนด้า ช้าง เข็ม พวกรากอากาศที่มีรากใหญ่เครื่องปลูกของกล้วยไม้  คลิกที่นี่

วัสดุที่ใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้ปลูกกล้วยไม้ เป็นที่เก็บอาหาร เก็บความชื้น หรือปุ๋ยของกล้วยไม้
และเพื่อให้รากของกล้วยไม้เกาะ ลำต้นจะได้ตั้งอยู่ได้ เครื่องปลูกที่เหมาะสมกับลักษณะการเจริญ
เติบโตของรากกล้วยไม้จะทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีและแข็งแรง เครื่องปลูกที่นิยมใช้มีดังนี้

https://www.meeboard.com/view.asp?user=lingee&groupidออสมันด้า

เป็นเครื่องปลูกที่ได้มาจากรากของเฟิร์น ลักษณะเป็นเส้นยาว สีน้ำตาลจนเกือบดำ ค่อนข้างแข็ง
ก่อนที่จะใช้ต้องล้างให้สะอาด แล้วจึงอัดตามยาวลงไปในกระถาง ก่อนที่จะอัดลงในกระถางควรรองก้น
กระถางด้วยกระเบื้องแตกหรือถ่านประมาณครึ่งหนึ่งของกระถาง เพื่อให้ระบายน้ำได้สะดวก
ไม่ควรอัดออสมันด้าให้เต็มกระถาง ก่อนใช้ควรแช่น้ำหรือต้มเพื่อฆ่าเชื้อราเสียก่อน ออสมันด้า
เป็นเครื่องปลูกที่ดีแต่ราคาค่อนข้างสูง สามารถเลี้ยงกล้วยไม้ได้เจริญงอกงามสม่ำเสมอ
มีอายุการใช้งาน 2–3 ปี แต่มีข้อเสียคือ มีตะไคร่น้ำขึ้นหน้าเครื่องปลูก และเกิดเชื้อราง่าย
ออสมันด้าใช้ปลูกกล้วยไม้แบบรากกึ่งอากาศ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลแคทลียา

https://dooflower.blogspot.com/2011/02/planting-orchids.html

เครื่องปลูก กาบมะพร้าวกาบมะพร้าว

เป็นเครื่องปลูกที่นิยมใช้ปลูกกล้วยไม้มาก เพราะหาง่าย ราคาถูก เหมาะที่จะใช้อัดลงในกระถาง
ดินเผาสำหรับใช้ปลูกกล้วยไม้รากกึ่งอากาศ เช่น กล้วยไม้สกุลหวาย สกุลแคทลียา วิธีทำคือ
ใช้กาบมะพร้าวแห้งที่แก่จัดและมีเปลือก อัดตามยาวให้แน่นลงในกระถาง ตัดหน้าให้เรียบ
แล้วใช้แปรงลวดปัดหน้าให้เป็นขน เพื่อให้ดูดซับน้ำดีขึ้น

https://www.rakbankerd.com/agricultureเครื่องปลูกกาบมะพร้าวเป็นเครื่องปลูกที่ได้ความชื้นสูง เหมาะสำหรับกล้วยไม้ปลูกใหม่
เพราะจะทำให้ตั้งตัวเร็ว จึงทำให้กล้วยไม้เจริญงอกงามเร็วกว่าปลูกด้วยเครื่องปลูกชนิดอื่น ๆ
แต่มีข้อเสียคือมีอายุการใช้งานได้ไม่นาน คือมีอายุใช้งานได้เพียงปีเดียวเครื่องปลูกก็ผุ
ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเกิดตะไคร่น้ำได้ง่าย เนื่องจากกาบมะพร้าวอมความชื้นไว้ได้มาก
จึงควรรดน้ำให้น้อยกว่าเครื่องปลูกชนิดอื่น

https://www.sobhaflowers.com/Hot%20topics/Charcoal.html

ถ่านปลูกกล้วยไม้ถ่าน
https://tanakron.212คาเฟ่.com/archive/2008-04-09/1015-5-3/

ถ่านที่เหมาะที่จะทำเป็นวัสดุปลูก ได้มาจากไม้มะขาม มะขามเทศ ไม้สน หรือยางพารา เป็นต้น
ขี้เถ้าถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้มีความเค็มอยู่ เมื่อใดรากชอนไชเข้าไปจนถึงถ่านที่มีความเค็ม
รากที่มีความบอบบางเมื่อเจอความเค็มของถ่านก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้และค่อย ๆ เน่ากุดไปเรื่อย ๆ
เปรียบได้กับคนปากเจ็บ หากินอะไรก็ไม่สะดวก ต้องเสียเงินซื้ออาหารเสริม ฮอร์โมน และปุ๋ยต่างๆ
หรือให้น้ำมาก ๆ เพราะคิดว่าความชื้นไม่พอ คราวนี้ก็จะมาเจอปัญหาซ้ำคือ
ยอดเน่าเนื่องจากให้น้ำมากเกินไป

ดังนั้นเราจึงควรนำถ่านที่ได้มาเตรียมพร้อมก่อนนำไปใช้ โดยการ แช่น้ำ
เป็นไปได้ควรแช่น้ำอย่างน้อย 10-15 วัน ถ่ายน้ำทิ้งทุก ๆ 5 วัน แช่ยิ่งนานยิ่งดี

โดยคุณสมบัติของถ่านถือว่าเป็นวัสดุที่อมความชื้นและสะสมความชื้นได้ดี และมีความเย็นในตัว
ในความเป็นจริงกล้วยไม้รากอากาศ ไม่จำเป็นต้องมีวัสดุปลูกก็สามารถ
เจริญเติบโตได้ ในระบบการให้น้ำที่ดีพอ

https://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=70297.960

กล้วยไม้รองเท้านารี ปลูกด้วย หินภูเขาไฟ

https://www.orchidgeeks.com/forum/orchid-pottingทรายหยาบและหินเกล็ด

การปลูกกล้วยไม้ที่มีระบบรากกึ่งอากาศโดยเฉพาะพวก สกุลหวาย มักใช้ทรายหยาบและหินเกล็ด
ที่ล้างสะอาดแล้วเป็นเครื่องปลูก โดยก้นกระถางใส่อิฐหักหรือหรือถ่านป่นไว้ ส่วนด้านบนใช้ทรายหยาบ
โรยหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วโรยทับด้วยหินเกล็ดหนาประมาณครึ่งนิ้ว จากนั้นจึงนำหน่อกล้วยไม้ที่แยก
จากกอเดิมไปปลูกวางไว้บนหินเกล็ด แล้วมัดติดกับหลักเพื่อยึดไม่ให้ล้มจนกว่า
กล้วยไม้ที่ปลูกใหม่นี้มีรากยึดเครื่องปลูกและตั้งตัวได้

https://www.gotoknow.org/blog/orchid145/280243อิฐหักและกระถางดินเผาแตก

อิฐหัก อิฐดินเผา และกระถางดินเผาแตก ใช้เป็นเครื่องปลูกรองก้นกระถางสำหรับปลูกกล้วยไม้
ที่มีระบบรากกึ่งอากาศโดยมีออสมันด้า กาบมะพร้าว ถ่านป่น อย่างใดอย่างหนึ่งอัดหรือโรยไว้ข้างบน
เพื่อให้ด้านล่างของกระถางหรือภาชนะปลูกโปร่ง อากาศถ่ายเทสะดวกและ
เป็นการช่วยในการระบายน้ำในกระถางได้ดีขึ้น


การให้น้ำและปุ๋ย คลิกที่นี่

https://onepiece.igetweb.com/index.php?mo=3&art=428930การให้ปุ๋ยกล้วยไม้
https://www.212คาเฟ่.com/freewebboard/view.php?user=dathnavamin&id=120

การให้ปุ๋ยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเลี้ยงกล้วยไม้ ธาตุอาหารหลักที่กล้วยไม้ต้องการก็เหมือนกับพืชทั่วไป
คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และ โปตัสเซียม (K) โดยปุ๋ยที่เหมาะกับกล้วยไม้ คือ ปุ๋ยสูตรสูง
(มีธาตุอาหารรวมกันมากกว่า 50% ของน้ำหนักปุ๋ย) ชนิดที่ละลายน้ำได้ เช่น ปุ๋ยสูตร 21-21-21 เป็นต้น
โดยกล้วยไม้แต่ละประเภท และแต่ละช่วงอายุต้องการปริมาณปุ๋ยแตกต่างกันไป
ต่อไปนี้เป็นข้อแนะนำการใช้ปุ๋ยสูตรต่าง ๆ

ปุ๋ยสูตรสมดุล เช่น 21-21-21 เหมาะกับกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตตามปกติ
ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุ N สูง เช่น 30-10-10 เหมาะกับกล้วยไม้ขนาดเล็ก ที่ต้องการเร่งการเจริญเติบโต
ทางใบ ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุ P สูง เช่น 10-30-10 เหมาะกับกล้วยไม้ที่โตเต็มที่แล้ว ต้องการเร่งให้
ออกดอกหรือเร่งราก ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุ K สูง เช่น 10-10-30 เหมาะกับกล้วยไม้ที่กำลัง
เจริญเติบโต เพราะธาตุโปตัสเซียมจะช่วยให้ต้นแข็งแรง

วิธีการให้ปุ๋ย

ละลายปุ๋ยในน้ำตามอัตราส่วนที่ระบุไว้ในฉลากปุ๋ย แล้วใช้ไม้คนให้ปุ๋ยละลายให้หมด
อย่าให้ปุ๋ยตกตะกอน เพราะอาจเป็นอันตรายต่อใบ รดน้ำกล้วยไม้ให้ชุ่มก่อนฉีดปุ๋ย เพื่อให้ปุ๋ยซึมลง
ในเครื่องปลูกได้ดียิ่งขึ้น จากนั้น ใช้หัวฉีดที่ฝอยที่สุด ฉีดปุ๋ยให้เปียกทั่วทั้งรากและใบ จะรดปุ๋ยมาก
น้อยแค่ไหนก็ขึ้นกับว่ากล้วยไม้ต้นใหญ่แค่ไหน ถ้าต้นใหญ่ก็ต้องการปุ๋ยมาก ต้นเล็กก็ต้องการ
ปุ๋ยน้อย ถ้าไม่แน่ใจให้รดน้อย ๆ แต่บ่อย ๆ ไว้จะดีกว่า

ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การให้ปุ๋ยพืช คือ ช่วงเช้าก่อนแดดจัด เพราะรากและใบจะได้ดูดปุ๋ยไปใช้ได้เลย
ควรรดปุ๋ยทุก 7 วัน สำหรับลูกกล้วยไม้ควรผสมปุ๋ยให้เจือจางลง แล้วรดปุ๋ย 2 ครั้งต่อสัปดาห์
จะทำให้กล้วยไม้เจริญเติบโตเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การให้ปุ๋ยควรพิจารณาถึง
วัฏจักรการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แต่ละชนิดด้วย

https://share.psu.ac.th/blog/dent-psu/10056กล้วยไม้ที่ออกดอกตามฤดูกาลปีละครั้ง เช่น กล้วยไม้ป่า หรือกล้วยไม้ลูกผสมบางชนิด
เกือบทั้งปีจะมีการเจริญเติบโตทางต้นและใบ ควรให้ปุ๋ยสูตรเสมอในช่วงนี้ ต่อเมื่อใกล้ถึงฤดู
ที่กล้วยไม้จะผลิช่อดอก จึงเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยสูตรเร่งดอกแทน

เอื้องกุหลาบและเข็ม จะเติบโตในช่วงฤดูฝน พักตัวและพัฒนาตาดอกในฤดูหนาว
ผลิช่อดอกและบานในฤดูร้อน

สกุลช้าง (Rhynchostylis)
ap.mju.ac.th
กล้วยไม้ช้าง เติบโตทางใบในฤดูร้อนและฝน สร้างตาดอกในช่วงปลายฤดูฝน
ดอกบานในช่วงเดือน ธ.ค.-ก.พ.

กล้วยไม้ที่ออกดอกตลอดปี เช่น กล้วยไม้ลูกผสมที่ปลูกเพื่อตัดดอก อาทิ หวาย แวนด้า
ออนซิเดียม
กล้วยไม้เหล่านี้ต้องการปุ๋ยมากถ้าได้รับปุ๋ยไม่พอ ต้นจะไม่สมบูรณ์ ทำให้ออกดอกน้อยลง

https://goo.gl/3LKWPcกล้วยไม้เป็นพืชที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยมและสามารถมีชีวิตร่วมกับสิ่งที่มีชีวิตอื่น ๆ
ในหลายสภาพด้วยกัน กล้วยไม้ส่วนใหญ่เจริญเติบโตบนต้นไม้อื่น แต่ไม่ได้ดูดอาหารหรือทำความเดือดร้อน
แก่พืชที่มันเกาะอาศัย (host) เพียงแต่อาศัยต้นไม้อื่นเป็นที่ค้ำจุนเท่านั้น ในทางนิเวศวิทยา
เรียกพืชประเภทนี้ว่า epiphyte


 
 

https://goo.gl/piJMQTบางชนิดก็มีชีวิตอยู่อย่างอิสระบนดิน ได้แก่ พวกกล้วยไม้ดินทั้งหลาย
เรียกพืชประเภทนี้ว่า Terrestrial

บางชนิดมีความสามารถพิเศษที่เจริญเติบโตอยู่ได้บนก้อนหินหรือตามชง่อนผา
เรียกพืชประเภทนี้ว่า Lithophyte

https://www.tourtamoan.com/modules"สิงโต" คือ กล้วยไม้ Bulbophyllum spp. เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย หรือขึ้นตามก้อนหิน (lithophyte)
เจริญเติบโตแบบแตกกอ เหง้า (rhizome) เลื้อย ลำลูกกล้วยอยู่ชิดกัน หรือกระจายห่าง ๆ
แต่ละลำมี 1 ข้อ ลำลูกกล้วยมีใบ 1-2 ใบ เกิดที่ปลายยอด ช่อดอกเกิดจากตา
ข้างใกล้ฐานของลำลูกกล้วย

https://www.benorchid.com/webboard/answer.php?id=1339กล้วยไม้กินซาก (saprophyte) พบบริเวณทางขึ้นน้ำตกที่กรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กล้วยไม้ไม่กี่ชนิดที่มีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องมีใบที่มีสีเขียว ซึ่งผิดกับพืชอื่น ทั่วไปที่ต้องหาอาหารเอง
โดยวิธีการที่เรียกว่าสังเคราะห์แสง (photosynthesis) กล้วยไม้พวกนี้ดูดอาหารจากอินทรียวัตถุอื่น ๆ
อันได้แก่ ซากพืชและซากสัตว์เราเรียกพืชพวกนี้ว่า Saprophyte

ยังไม่มีผู้ใดค้นพบกล้วยไม้ที่เป็นกาฝากหรือปาราสิต (parasite) ซึ่งดูดอาหาร
โดยตรงจากพืชที่ยังมีชีวิตอยู่------------------------------------

อ้างอิง :
https://www.panmai.com/Orchid/orchid5.shtml
https://www.treevariety.com/Tree_flower5.html
https://www.gotoknow.org/blog/orchid145/195489
https://orchid1234.comyr.com/index.htm

ღ ♥ .* Peace and Love *.♥ ღ

 


สนใจเรื่องกล้วยไม้อื่น ๆ ในบล็อกนี้ :

กล้วยไม้รองเท้านารี (Paphiopedilum)
คลิกที่นี่
เอื้องกะเรกะร่อน (Cymbidium) คลิกที่นี่
วานิลลา ... กล้วยไม้มหัศจรรย์ คลิกที่นี่
กล้วยไม้ช้างกระ คลิกที่นี่
กล้วยไม้ช้างกระ เราก็มี คลิกที่นี่
เอื้องผึ้ง (Dendrobium lindleyi) คลิกที่นี่
กล้วยไม้แคทลียา (Cattleya) คลิกที่นี่
ฟาแลนนอปซิส (Phalaenopsis) คลิกที่นี่Create Date : 14 กันยายน 2554
Last Update : 25 มกราคม 2564 21:16:43 น. 66 comments
Counter : 34651 Pageviews.

 
เจิมๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ...ก่อนกันของหลุด..


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:23:38 น.  

 
มาใหม่..ฮิๆๆ...กรี๊ดดดดดดดดดด...โดนของ !

โห!..แม่เจ้า..งานนี้มาตรึมด้วยสาระ อ่านจบแทบเปลี่ยนอาชีพได้เลยน่ะเนี๊ยะ...อาจารย์ขา..อ่านได้ครึ่งนึ่ง...นู๋ขอไปตีลังกาสักพักค่อยมาอ่านต่อได้ป่ะ...

เด๋วตอนเย็นจะลากคุณชายมาอ่าน...รายนั้นชอบนักเรื่องกล้วยไม้..คงจะชอบ " ของ " ของตัวเองแน่นอน เพราะดูแล้วมีละเอียดยิบเลยนี่นา

รูปที่ 2 ชื่อต้นอะไรน่ะ...เค้ามีอยู่ล่ะ..ไม่รู้ชื่ออีกเช่นเคยจ๊ะ..


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:30:49 น.  

 
คุณกระป๋อง ...

มาได้ทันใจ เหมือนจุดธูปเรียกเลย ฮ่าๆ

อิอิ ... คนทำก็ปวดหัวเหมียนกัน
เพราะรายละเอียดเยอะมากกก
แหะ ๆ ขอลาไปเติมพลังก่อนนะจ๊ะ จุ๊บ ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:35:30 น.  

 
สวยๆๆทั้งนั้น ว่าแต่คุณฟ้าใสปลูกบ้างไหม?จะได้ตามไปชม

เพราะการปลูกกล้วยไม้ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ คนใจร้อนอย่างยายเก๋าขอปลูกทางอินเตอร์เน็ตดีกว่า


โดย: ยายเก๋า (ชมพร ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:40:53 น.  

 
ก็มาตามกลิ่นธูปงัย..ฮิๆๆ

เด๋ว...แม่ก็บีบคอเสียหร๊อก..ฮึ !


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:40:56 น.  

 


ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบ
แต่พอเวลาเราไม่มีเวลให้กับสิ่งที่ชอบก็รู้สึกเสียดายนะ


จะรู้สึกดีมากๆ ครับ เวลาที่เรารดน้ำให้ปุ๋ย
วันหนึ่งก็ออกดอกให้เราชมโดย: ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:11:50:10 น.  

 
มาบล็อกเดียว ได้ความรู้เพียบเลยครับ

ขอเซฟไว้ศึกษาครับ


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:12:39:02 น.  

 
สวัสดีครับคุณฟ้าใสวันใหม่
ขอบคุณที่แบ่งปันข้อมูลนะครับ
ของคุณน่าจะถูก เพราะเล่นเชิง
วิชาการ ของเราได้แต่แปะต้นไม้
ฝากเทวดาไว้ ออกดอกมาก็เอา
เทียบกับคู่มือที่มี เหมือนอะไรก็แปะ
ไปก่อนว่าตัวนั้น แล้วก็จะมีผู้รู้จริงมา
แนะนำให้เสมอละครับ เพราะถ้าแค่
ถาม บางทีคนก็มักจะผ่านเลย นึกกัย
อยู่เหมือนกันว่าต้นก็งาม ทำไมช่อกุด
ขนาดนั้น เหอๆ

หวังว่าจะมาแบ่งปันให้อีกนะครับ
ถูกผิดอย่างไรเราก็ค่อยๆดูกันไปก็ได้
ผมไม่เคยซีเรียสว่าตัวเองต้องถูก
หรอกครับ

อ้อ แล้วมีชื่อไทยไหมครับ

โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:12:46:59 น.  

 
มาละๆๆๆๆ มัวแต่ไปทำธุระอยู่ก็เลยมาช้าไปหน่อย อิอิ เลยมื้อเที่ยงมาละอ่ะอย่ากินเลยเน๊อะ กินบ่อยๆเดี๋ยวอ้วน อิอิ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:15:00:54 น.  

 
ยายเก๋าขา :
ขอบคุณที่คุณยายแวะมาค่ะ
ฟ้าใสก็ถนัดปลูกในบล็อกเหมือนกันค่ะ
สบายกว่ากันเยอะเลย ไม่ต้องให้น้ำให้ปุ๋ย
อยู่ยงคงกระพันตลอดปายยย อิอิ

คุณกระป๋อง :
จะบีบคอจริงเหรอ ... เค้าออกน่าร้ากกก
เลี้ยงไว้ดูเล่นก่อนดีกว่าน้าาา

คุณ ฟ้าสดใส ทะเลสีคราม :
รู้สึกเหมือนกันเลยค่ะ
เป็นความสุขของคนปลูกต้นไม้ทุกคนอยู่แล้ว
ขอบคุณที่แวะมานะคะ

คุณเศษเสี้ยว :
ด้วยความยินดีค่ะ เชิญได้ทุกเวลานะคะ

คุณหนูหล่อ :
ไปถามอากู๋แล้วค่ะ ชื่อภาษาไทยคือ เอื้องช้างสารภี
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากที่นี่นะคะ

//www.biogang.net/biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=19183&id=128533

ว่าง ๆ แวะมาอีกนะคะ นาน ๆ จะมีคนระดับสายสะพาย
มาเยี่ยม รู้สึกเป็นเกียรติจริง ๆ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:15:02:38 น.  

 
ไปไหนอ่ะ ซื้อหนมมาฝากเค้าด้วยน้าาาาา เค้าอยากกินนี่อ่ะ ตะโก้แห้ว เอาแต่แห้วล้วนๆนะ ไม่เอาสาคู ไม่ชอบกินสาคู


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:15:30:33 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงวิชาการครับ

บ้านผมนั่นมันเป็นสนามเด็กเล่นมาตั้งแต่เปิด
สายสะพายของผมก็เป็นสิ่งที่เพื่อนๆมอบให้โดยแท้
ลำพังฝีมือผมก็แค่งั้น ปีหน้าน่าจะเป็นของคุณ
อย่ากลับไปเถียงผมเลย ผมได้ครั้งเดียวพอแล้ว
และผมอยากให้คนทำงานผลัดกันได้รางวัลนี้ ไว้
ชื่นชมผลงานของตนน่ะครับ

กิตติศัพท์ผมคงเลื่องลือแนวลบมากเลยโนะ
ถ้าคุณอ่านบล็อกผมบ้าง คุณจะเห็นว่า ผมอนุรักษ์
ภาษาควบคู่ไปกับการใช้ภาษาวิบัติ ทำไม? ไว้
เลิกขุดดินปลูกต้นไม้แล้วจะบอก

ถ้าผมขอแอดบล็อกคุณไป เผื่อวันหลังมาดูอะไร
ที่คุณค้นคว้าไว้บ้าง คุณจะว่าไหมครับ


โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:15:56:46 น.  

 
โอโฮ เก็บทุกเม็ดเลยนะครับผม อิอิ เอาไป 101 คะแนนที่มี เกินมา 1 เพราะผมอยู่ซอย ร้อยหนึ่งครับ 555++

เดี่ยวต้องเซฟไว้ศึกษาอย่างละเอียดในฐานะคนชอบกล้วยไม้แต่ปลูกแล้วไม่ค่อยเห็นดอก เอิ๊กๆๆ ปลูกแล้วมันโทรมสงสารมันนะครับ ดูในนี้ครบเลยครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:16:25:56 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณฟ้าใส.
กล้วยไม้สวยๆทั้งนั้นนะค่ะ.
เดือนพ.ย.จะได้ไปงานราชพฤกษ์.
.คงจะดูกล้วยไม้สวยๆนะค่ะ..

พี่น้อย(newyorknurse)ถามถึงพี่ปลา
ในงานเลี้ยงต้อนรับที่ภัตราคารพงหลี
ว่าที่เป็นอัมพาตครึ่งซีก..เป็นไงบ้าง?
เลยเอารูปที่กลับมารักษาตัวที่บ้านมาให้ดู
ได้กลับมาทำกายภาพที่บ้านเองค่ะ
พี่สาวของพี่ปลาส่งไปนวด
เพื่อการรักษาอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง
พี่ปลาฝากขอบพระคุณทุกๆกำลังใจ
ที่เพื่อนๆในบล็อคมีให้อย่างอุ่นหนาฝาคั่งค่ะ...
โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:18:39:18 น.  

 
รีบแจ้นมาแอดครับ กลัวลืมจะขาดทุนอย่างที่ว่าแน่ๆ
ขอบคุณครับโดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:19:31:59 น.  

 
วันนี้..เล่นเอาไม่กล้าแซวเลยอ่ะ

ก็วันนี้ของเค้า...แรงงงงง....งส์

หนีไปนอนบ้านดีกว่า...ไปน่ะตัวเอง

ไว้ค่อยกลับมาอ่าน...ฝันเห็นผีน่ะ..ไปล่ะ


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:19:53:37 น.  

 
ก็ใครบอกว่าจะไปนอนหลับล่ะ

เค้าไปนอนตีลังกาเล่นเฉยๆ จ๊ะ.


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:20:20:34 น.  

 
หูยยยยย ใครจะเรียกสมหวังหรือเรียกแห้วไม่สนใจหรอกจ้ะ ขอแค่กินอาหย่อยก็พอละ คิคิ แล้วไหนอ่ะหนมเค้าอ่ะ ไม่เห็นมีเลย

จะบอกว่าลองใช้กล้องถ่ายรูปแบบที่ไมา่ใส่เมมการ์ดดู โหยยหยยย ถ่ายได้แค่ไม่กี่รูปเองอ่ะ ไม่ถึง 20 รูป น้อยมากๆเลยอ่ะ แต่ก็ยังดีกว่าถ่ายไม่ได้เลยเน๊อะ เนี่ย ถ่ายเสร็จก็ต้องลบออกเพื่อที่จะได้ถ่ายของใหม่ รอสิ้นเดือนค่อยเอาไปเข้าศูนย์ ตอนนี้มีภาระกิจที่ต้องทำเลยยังว๊อกแว๊กไปไหนไม่ได้มาก


อ่ะ ไม่ลืมมื้อเย็นละ วันนี้ทำกับข้าวแบบรีบเร่ง เพราะว่าคุณพี่ชายต้องไปทำงานเข้ากะดึก ก็เลยต้องทำอะไรง่ายๆ เลยได้ไข่ต้มราดผัดผักต้มยำมาแทน งงอ่าิ๊ดิ์ 5555+ ก็ผัดผักรวมมิตรใส่เครื่องต้มยำผงๆที่อยู่ในซองมาม่าเมนูรอบก่อนไง ของเหลืออ่ะ เพราะคราวก่อนใช้ไปแค่ซองเดียวเอง จะทิ้งก็เสียดายอ่ะ ก็เลยเอามาผัดใส่ผัดผักซะเลย อิอิ


พอทำผัดผักเสร็จก็ทำน้ำมะนาวอุ่นๆผสมน้ำผึ้งมาดื่ม แบบว่าเห็นใครก็ไม่รู้เอามะยมมาแปะทิ้งไว้ แอร้ยยยยยส์ แอบเปรี้ยวเข็ดฟัน ก็เลยทำน้ำมะนาวดื่มแก้เปรี้ยวซะเลยนิ ขอบอกว่าเปรี้ยวมากกกกกก ใช้มะนาวสิบกว่าลูก ทำอย่างข้นเลยอ่ะ สภาพตอนนี้เหรอ...ปวดท้องฉุดๆอ่ะ สงสัยจะทำข้นไปหน่อย ท้องเริ่มปวดๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะ สงสัยจะได้จู๊ดๆทั้งคืนแง๋ๆเลย เฮ้อออออ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:20:32:15 น.  

 

ว๊าว ชอบนะคะกล้วยไม้ แต่เลี้ยงยากจัง เคยซื้อมาหลายรอบแล้วค่ะ แต่จะออกแนวเน้นใบไร้ดอกทุกทีเลย ชอบสีเค้านะคะ
มีหลายสีหลายหลายแบบเลย
ได้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้เพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะ


โดย: ต่ายจิ (NENE77 ) วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:20:38:09 น.  

 
ไม่อยากจะบอกเลยว่า ตอนนี้เริ่มมีอาการนิดๆแล้วล่ะ ท้องเริ่มร้องโครกครากๆๆๆ ไม่น่าจัดหนักเลยอ่ะ แบบว่าเสียดายไง มะนาวซื้อมาตั้งนานจนมันเหลืองหมดแล้วอ่ะ นี่ยังเหลืออยู่อีก 1 ถุงใหญ่นะเนี่ย แบบว่าโลภมากไง ทั้งแม่ทั้งลูกเลย เพราะแน๋วซื้อมาแล้วถุงนึง แม่บอกซื้อมาทำไมถุงเดียว ของถูกไปซื้อมาเยอะๆสิ ไม่พูดเปล่า ออกไปซื้อมาจริงๆอีก 2 ถุง

กลายเป็นว่าคนที่ต้องมารับเคราห์คือแน๋ว เพราะต้องกำจัดลงท้องให้หมดก่อนที่มะนาวมันจะเน่า เห่อๆ

แล้วมะนาวพันธุ์ดีด้วยนะ เปลือกบางน้ำเยอะ คนที่เอามาขายเค้าบอกว่าเค้าปลูกเอง ก็เลยขายถูกได้อ่ะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:21:04:14 น.  

 
แวะมาบ้านนี้คุ้มจังเลยค่ะ ได้ความรู้เพียบเลย


โดย: ภูผา กะ วาริน วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:21:10:18 น.  

 
แอร้ยยยยยส์ ถึงเค้าจะไม่อาบน้ำแต่เค้าก็ล้างมือนะจะบอกให้ เช้อออออออออะ!!!


จะบอกว่าตอนเช้าๆลองเอาน้ำมะนาวผสมโยเกิร์ตหรือนมสดแล้วใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยดูสิ ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายดีนะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:21:21:58 น.  

 
ฝันดีเช่นกันจ้ะ จุ๊ฟๆๆๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 14 กันยายน 2554 เวลา:22:59:00 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ...

ช่วงนี้ฝนตก..น้ำเยอะ ดูแลตัวเองด้วยนะค่ะ

+++ ข้อมูลแน่นปึ๊ก ทุกซอกทุกมุมเลยนะค่ะ ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีค่ะ..^^
โดย: Lika ka วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:8:23:58 น.  

 
ที่..ระยองฮิ ฝนก็ตกอยู่เรื่อย ๆ ถ้าไม่ตก ฟ้าก็จะฉ่ำอยู่ตลอด ตลอด ค่ะ..^^

..ขอบคุณนะค่ะที่ห่วงใยกัน..โดย: Lika ka วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:9:08:34 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
ดอกลำพูคล้ายดอกคริสติน่าจริงๆค่ะ แต่ดอกคริสติน่าเล็กกว่าเยอะ และเป็นสีขาว


โดย: ต่ายจิ (NENE77 ) วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:11:21:44 น.  

 
สวัสดีครับคณฟ้าใส อิอิ มาเป็นป้ายแรกเลยครับผม

คุณฟ้าใสต้องทำรายงานเก่งสมัยเรียนแน่ๆเลยครับ 555++
ข้อมูลถึงละเอียดและครบถ้วนจริงๆ

ส่วนผมเป็นพวกนั่งให้กำลังใจกับคอยเสิร์ฟน้ำ คอยชวนคุยครับ เมื่อก่อนยังพิมพ์ดีดไม่เป็น จำได้เลย อิอิ

ผมก็ใช้บริการน้องแน๋วแต่งบล็อกให้เหมือนกันครับ ตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่เป็นเหมือนเดิม เอิ๊กๆๆ

ติดรูปไว้ก่อนนะครับ ผีเข้าบ้านไม่ได้ 555++ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:11:46:31 น.  

 
5555+ ก็นะ ช่วงนี้ชอบอีโมหมูไง ก็เลยเปลี่ยนอ่ะ อิอิ
ตอบหลังไมค์ละ เดี๋ยวจะแปะโค้ดให้นะจ๊ะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:12:07:48 น.  

 
อิ่มแล้ว...ง่วงจัง

หม่ำข้าวเที่ยงยังจ๊ะ..


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:12:41:36 น.  

 

รู้หน้า ไม่รู้ใจ จริงๆ จ้ะ เอาใจยากมาก...สงสัยพี่จะใส่ใจเค้าน้อยไปหน่อย ตายไปหลายต้นละ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:14:07:20 น.  

 
กรี๊ดๆๆๆๆ เค้าไม่กินเผือกนะ เค้ากินแต่แห้ววว แห้วน่ะแห้ว เช้ออออออออะ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:15:13:37 น.  

 
อร้ายยยยย ก็เค้าไม่ชอบเผือกนี่นา


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:16:10:33 น.  

 
เผือกจิ ก็เห็นๆอยู่ที่หน้าขนมมันแปะเผือกเอาไว้ เช้ออออออออะ

ว่าจะออกไปเดินตลาดหาซื้อตะโก้กินอยู่เนี่ย แต่อากาศมืดครึ้มน่าดูเลย กลัวฝนจะตกอ่ะ ตะกี๊ก็ตกไปรอบนึงแล้วด้วย

ปอลิง...ก็ปกติเวลาจะส่งโค้ดเค้าจะใส่ดอกจันทร์ไว้ไง กันโค้ดมันไม่ขึ้น ก็เลยนึกว่าตัวเองใส่เอาไว้ พอไปดูอีกที อ่าวว ไม่ได้ใส่ดอกจันทร์นี่หว่า ก๊อปโค้ดส่งไปให้ตามปกติ 555+ ลืมไปไงว่าถ้าส่งหลังไมค์โค้ดมันจะได้ตามปกติอยู่แล้ว ไม่เหมือนหน้าบล็อก ถ้าหน้าบล็อกโค้ดมันจะแสดงผลตามปกติต้องใส่ดอกจันทร์กันโค้ดแสดงผล


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:16:25:52 น.  

 
แอร้ยยยยยส์ แห้วจริงๆด้วยยยยยย แต่รู้สึกว่าขนุนจะเด่นกว่าแห้วนะ


ได้ของหวานละก็ต้องมีของคาวสิเน๊อะถึงจะครบเซ็ท อิอิ

มีมาม่าผัดใส่หมู แล้วก็สันคอหมูลวกจิ้มมาฝากจ้ะ ส่วนเครื่องดื่มวันนี้เค้าทำน้ำมะนาวเหมือนเมื่อวาน แต่วันนี้ใส่มิ้นท์หรือน้ำใบสะระแหน่ลงไปด้วยหน่อยนึง จะได้ซาบซ่า อิอิ แล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เย็นๆชื่นจายยยยยยย


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:20:20:10 น.  

 
เมื่อวานไม่มีัผลจ้ะ แค่ปวดท้องนิดๆ แบบว่าน้ำมะนาวมันคงกัดกระเพาะน่ะ แต่เมื่อเย็นนี่จิหลังจากที่ดื่มน้ำมะนาวผสมมิ้นท์ ซะพักได้เรื่องเลย เข้าห้องน้ำออกมาโม้ดดดดด โล่งท้องฉุดๆเลยอ่ะ อิอิอิโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:20:51:17 น.  

 
เดี๋ยวไปนอนแย้วน้าาาาาา ไม่อยากนอนดึกมาก เดี๋ยวโทรมไม่จ๋วย อิอิ

บะบาย ฝันดีจ้าาาโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 15 กันยายน 2554 เวลา:21:18:41 น.  

 
ว้าว ๆๆๆ ดีจังเลยที่บ้านปุ้มปลูก Phalaenopsis Orchids 2 ต้นค่ะ เห็นมีข้อมูลมาให้ด้วย
ในคู่มือที่เค้าแถมมาบอกให้รดด้วยน้ำเย็น (ที่แช่น้ำแข็ง 3 ก้อน ) อาทิตย์ละครั้ง , ห้ามโดนแดดโดยตรง
ควบคุมอุณภูมิประมาณ 15-29 องศา ซึ่งที่บ้านหน้าร้อนมันร้อนทะลุ 40 องศาเลย ต้องเอามาเลี้ยงภายในบ้าน ^^

เดี๋ยวจะแวะเข้ามาอ่านรายละเอียดและการบำรุง ดูแลรักษาอีกรอบนะคะ

ตอนที่ได้รับคอมเม้นท์ทักทายก็เลยรีบวิ่งเข้ามาดู
ขอบคุณมาก ๆ ที่นึกถึงกัน และขอบคุณสำหรับข้อมูลพร้อมลิงค์ด้วยค่ะ


โดย: pumorg วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:1:44:38 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ.... ศุกร์นี้ สุขสดใสนะค่ะ..^^โดย: Lika ka วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:8:04:31 น.  

 
สวัสดีวันสุขฮาเฮและเฮฮาจ้ะ จุ๊บุๆๆๆโดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:9:13:19 น.  

 
หวัดดีจ๊ะ...

แวะมาบอก..ว่ากะลังใจป่วย
อาจหายไป..แว๊ปๆ
ปรกติแล้วจะกลับมากวนประสาท
เหมือนเดิมจ๊ะ...


โดย: กระป๋องแป้งฝุ่น วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:12:12:33 น.  

 
สวัสดีครับคุณฟ้าใส แอบมาฟังว่าเม๊าท์กับคุณแน๋วเรื่องอะไรหลังไมค์ แต่ไม่ได้ยินสงสัยไมค์จะเสีย แต่หน้าไมค์ก็หลายกระทู้มากๆครับ 555++

แหมทำให้คุณฟ้าใสต้องแก้โค๊ทใหม่เลยนะครับเนี่ย ยุ๊ง ยุ่ง นะครับผมเนี่ย เอิ๊กๆๆ

ไม่เป็นไรครับมีภาพมาปลอบใจชุด หย๋ายๆ 555++ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:15:19:03 น.  

 

ดีใจที่ฟ้าใสชอบจ้ะ
ศุกร์...สุขสันต์วันหยุดจ้ะโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:16:56:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ..กล้วยไม้สวยสวยทั้งนั้นเลย

แถมความรู้ด้วย..ยอดยอด..

โดย: Calla Lily วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:17:20:56 น.  

 
ขอบคุณน้องฟ้าใสที่เรียกพี่มาอ่านนะคะ
เป็นความรู้และประโยชน์มากเลยค่ะ
โหวตให้หนึ่งจิ๊กไปเลยนะคะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:17:20:56 น.  

 
แอร้ยส์ๆๆๆๆๆๆๆ ไม่มีไรแค่แวะมาส่งเสียงเจ๋ยๆๆแบบว่ารีบอ่ะนะ เดี๋ยวดึกๆค่อยแวะมาใหม่จ้าาา ไปละๆๆๆ จุ๊ฟๆๆๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:17:24:47 น.  

 
เซ็งมากแล้วเป็นงัยหรือครับ

มันมีแต่เรื่องน่าเซ็งไปหมด แงแง


โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:19:18:11 น.  

 
เหรอออออออ

มาบ้านนี้พบยากจัง ต้องเปิดสองประตู 55โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:20:03:03 น.  

 
ขอบคุณครับ คุณเพื่อนใหม่โดย: คนบ้า(น)ป่า (nulaw.m ) วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:20:43:39 น.  

 
555+ ว่าจะไปนอนแล้วเหมือนกัน รู้สึกปวดท้องตะหงิดๆอ่ะ สงสัยจะกินมากไปหน่อย แอบเซ็งตัวเองอยู่เนี่ยบะบาย ฝันดีจ้าาาาาาา


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 16 กันยายน 2554 เวลา:21:41:45 น.  

 
สวัสดีค่ะ...ใกล้เที่ยงและ ไปกินข้าวกัน..^^โดย: Lika ka วันที่: 17 กันยายน 2554 เวลา:11:50:16 น.  

 
อร้ายๆๆๆๆๆๆๆ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:11:33:22 น.  

 
5555+ จะได้เข้ากับฤดูไง ข้างนอกเค้าฝนตกน้ำท่วมกัน ในบล็อกก็ต้องเอามั่งจิ อิอิ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:21:17:32 น.  

 
ก็เก๊ากลัวตะเองจะอ้วนงายยยย กุ้งน่ะมีแต่คลอเลสเตอรอล อย่ากินเล้ยยยย กินน้ำเปล่าดีกว่า เชื่อเต๊อะ ดีต่อสุขภาพนะ อิอิ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:21:36:00 น.  

 
ว้ายยยยย...ระวังไม่จ๋วยนะจ๊ะ คนจ๋วยห้ามงอล เพราะงอลแย้วจะไม่จ๋วย แบร่ๆๆๆๆๆๆๆส์

เวลานอนอย่าลืมทำท่านี้นะ อิอิ


โดย: ตะแน๋วกิ๋วกิ้ว วันที่: 18 กันยายน 2554 เวลา:21:50:11 น.  

 

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะ..^^

55++ เอา Blog เก่า มาเป็น หน้าหลัก..^^โดย: Lika ka วันที่: 19 กันยายน 2554 เวลา:7:55:19 น.  

 
สวยทุกพันธุ์เลย


โดย: riser01 วันที่: 20 กันยายน 2554 เวลา:22:41:55 น.  

 
แวะมาหาโยมฟ้าใสหน่อย 555++ ^^

แซวจนผมจะตกธรรมมาสน์เลยครับ

เอาภาพล่าสุดมาฝากด้วยครับ อิอิตึกนี้อยู่ที่ ร.พ.ที่ผมทำงานอยู่ คุณฟ้าใสคุ้นๆไหมครับ


โดย: วนารักษ์ วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:16:32:26 น.  

 
แวะมาหาโยมฟ้าใสหน่อย 555++ ^^
แซวจนผมจะตกธรรมมาสน์เลยครับ
เอาภาพล่าสุดมาฝากด้วยครับ อิอิ

ตึกนี้อยู่ที่ ร.พ.ที่ผมทำงานอยู่ คุณฟ้าใสคุ้นๆไหมครับ

โดย: วนารักษ์ วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:16:32:26 น.
----------------------------------------------------------

แหม ... หลวงพี่ ก็น่าแซวอยู่หรอก เข้าบ้านก็ยังหลงมาเข้าบ้านเก่าอยู่เลย เค้าเปิดบ้าน "มะม่วงหิมพานต์" แต่หลวงพี่ซุ่มมาบ้าน "กล้วยไม้" ...

แล้วหิมะของหลวงพี่ทำมายมันลอยขึ้นข้างบนอ่ะคะ
สงสัยผิดพลาดทางเทคนิกอีกแย้ว อิอิ

เรื่อง ร.พ. ที่หลวงพี่ทำงานอยู่ ฟ้าใสจะคุ้น ๆ ได้ไง
ปราจีนบุรีตั้งแต่เกิดยังไม่เคยไปเลย เออ ... แต่ถ้าเป็นชาติที่แล้วก็ไม่แน่นะ พอดียังระลึกชาติไม่ได้ กร๊ากกกก


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กันยายน 2554 เวลา:19:55:27 น.  

 
ตามมาอ่าน ...สุดยอดข้อมูลชนิดของกล้วยไม้
ช่วยได้มากเลยค่ะ รู้จักหน้า แต่ไม่รู้ชื่อ
มาที่นี่ กระจ่างชัด แจ่มมากค่ะ ขอบคุณๆมากมาย


โดย: tui/Laksi วันที่: 14 ธันวาคม 2554 เวลา:16:29:26 น.  

 
ตามมาแล้วค่าคุณฟ้าใส
จัดเต็มเลยนะคะ เอิ๊กกกก

พอรินมาศึกษาแล้วพบว่ากล้วยไม้ที่ตัวเองชอบก็คือ

แคทลียาค่ะ อันนี้ใช่เลย ชอบมาก ๆสวยดีด้วย

ถูกใจใช่เลย ส่วนพันธุ์อื่นๆ
ยังไม่ระบุชัดเท่าแคทลียาค่า

ขยันหาข้อมุลจริงๆ เลยเน้อ นับถือๆๆ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 12 กรกฎาคม 2555 เวลา:22:00:00 น.  

 
ยกให้เป็น กล้วยไม้ วิกีพีเดีย เสียเลยนะครับเพราะรู้จริง
ดูเพลิน ฟังเพลงก็เพลิน กว่าจะหมด เพลงก็จบพอดีเลย อิ อิ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 10 กันยายน 2555 เวลา:20:42:08 น.  

 

โปรดทราบ

ด้วยปรากฎว่ามีผู้คัดลอกผลงานจากเอนทรี่นี้ทั้งหมด
แล้วไปแอบอ้างว่าเป็นของตัวเอง

ใช้ชื่อ jaja jeje ลงใน ...
//thailand-orchids2012.blogspot.com/2012/07/blog-post_12.html
เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

--------------------------------


จขบ. ขอเรียนให้ทราบว่าไม่หวงห้ามที่ใครจะเอาไปเผยแพร่
เป็นวิทยาทานและเพื่อการศึกษา

แต่อย่างน้อยควรจะให้เครดิตเจ้าของผลงานด้วย
ไม่ใช่แอบอ้างเป็นผลงานของตัวเองแบบนี้


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 10 สิงหาคม 2556 เวลา:5:48:14 น.  

 
เจออีกแล้ว
พวกคัดลอกผลงานของคนอื่น แล้วแอบอ้างเป็นของตัวเอง


คราวนี้ใช้ชื่อ kkk ลงใน ...
//orchid99.blogspot.com/2012/07/blog-post_12.html
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา:11:48:08 น.  

 
ดีจัง กล้วยไม้ป่า


โดย: เยี่ยมชม IP: 202.151.6.21 วันที่: 14 เมษายน 2557 เวลา:14:25:04 น.  

 
แสงกับกล้วยไม้
//www.orchidtropical.com/articleid03.php


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 5 มิถุนายน 2558 เวลา:22:17:05 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ฟ้าใสวันใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]
: Users Online

เริ่มนับ 14 ธันวาคม 2555
Free counters!

Friends' blogs
[Add ฟ้าใสวันใหม่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.