Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
16 กุมภาพันธ์ 2558
 
All Blogs
 
ดอกเอ๋ย ดอกจำปา (Michelia champaca)

 


https://goo.gl/1SxDRX


 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia champaca Linn.

Common name : Champaca, Champak, Orange Chempaka, Golden Champa,
Sonchampa, Yellow Jade Orchid Tree, Fragrant Himalayan champaca, Michelia champaca

ชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ : จำปาเขา จำปาทอง (นครศรีธรรมราช), จำปาป่า (สุราษฎร์ธานี),
จุมปา จุ๋มป๋า (ภาคเหนือ), จำปากอ (มลายู-ภาคใต้), มณฑาดอย เป็นต้น

วงศ์ : Magnoliaceae (วงศ์เดียวกับจำปี)
ถิ่นกำเนิด : ตอนใต้ของจีน อินเดีย ไทย มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย


 


https://goo.gl/d3mj9gจำปา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง 10-15 เมตร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Michelia champaca Linn.
อยู่ในวงศ์ Magnoliaceae เช่นเดียวกับจำปี ลักษณะทั่วไปคล้ายกับจำปี แต่ใบจำปีจะเขียวเข้มและเป็นมันกว่า
ใบจำปา ดอกจำปามีกลีบใหญ่และยาวแต่บางกว่ากลีบดอกจำปี กลีบดอกจำปาสีเหลืองอมส้ม


 


https://goo.gl/D7kKp9เชื่อกันว่าจำปามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย เพราะชื่อวิทยาศาสตร์ของจำปามีคำลงท้ายว่า champaca
ซึ่งเป็นชื่อของจำปาในประเทศอินเดีย ภาษาฮินดีเรียกจำปาว่า จัมปา คนไทยคงเรียกชื่อจำปาตามคนอินเดียนี่เอง
ส่วนภาษาสันสกฤตเรียก จัมปกะ สันนิษฐานว่าชื่อวิทยาศาสตร์ของจำปามาจากภาษาสันสกฤต

คนอินเดียคงนำจำปามาเมืองไทยพร้อม ๆ กับการติดต่อค้าขาย และเผยแพร่อารยธรรม (เช่น ภาษา ศาสนา
การปกครอง ฯลฯ) มานับพันปีแล้ว ความนิยมและความเชื่อของคนอินเดียที่มีต่อจำปา ก็คงถ่ายทอดมาสู่
คนไทยมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วเช่นเดียวกัน

www.gardenart2003.comลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ทั้งจำปี-จำปา เป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่ ใบเป็นใบเดี่ยว กว้าง
 ปลายใบแหลม การออกดอกจะออกที่บริเวณส่วนยอดของกิ่งและตามซอกใบ ดอกมีกลิ่นหอมแต่กลิ่นจะ
แตกต่างกัน กลีบดอกจำปีมีสีขาว-ขาวครีม ส่วนจำปานั้นกลีบดอกสีเหลืองอมส้ม ที่เราเรียกกันว่า "สีดอกจำปา"
กลีบดอกมี 10-12 กลีบ ภายในดอกประกอบด้วยเกสรตัวเมีย 1 อันและเกสรตัวผู้มากกว่า 1 อัน


 


https://goo.gl/pJXgGk

 

ต้นจำปา มีอายุเฉลี่ยโดยประมาณ 5–6 ปี เริ่มออกดอกเมื่ออายุ 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง ให้ดอกมากสุด
เมื่ออายุ 3-5 ปี เฉลี่ย 70 ดอกต่อต้น ดอกสีเหลืองอมส้ม ออกดอกตลอดปี ดอกเริ่มแย้มส่งกลิ่น
หอมช่วงพลบค่ำและบานช่วง ตี 2–ตี 3
https://www.thaigoodview.com/node/180420ลักษณะของจำปา

ต้นจำปา ลำต้นตรงมีความสูงประมาณ 15-30 เมตร ลักษณะเป็นทรงพุ่มโปร่งเป็นรูปกรวยคว่ำ
 ค่อนข้างโปร่ง แตกกิ่งจำนวนมากที่ยอด ที่เปลือกมีสีเทาอมขาว


 


https://goo.gl/Qt76e6ใบจำปา ลักษณะใบเป็นใบเดี่ยว ใบใหญ่สีเขียวเป็นมัน ลักษณะใบคล้ายรูปรีแกมขอบขนาน ใบกว้างประมาณ
4-10 เซนติเมตร และยาวประมาณ 10-25 เซนติเมตร โคนใบสอบ ปลายใบแหลม เนื้อใบบาง ใบอ่อนจะมีขน
ส่วนใบแก่จะเกลี้ยง ใบมีเส้นใบประมาณ 16-20 คู่ และก้านใบยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร โคนก้านใบป่อง

https://goo.gl/e51WGm

 

ดอกจำปา ลักษณะเป็นดอกเดี่ยวสีเหลืองอมส้ม ดอกมีกลิ่นหอมแรง ออกดอกตามซอกใบใกล้ ๆ ปลายกิ่ง
ดอกตั้งขึ้น ดอกตูมเป็นรูปกระสวย มีแผ่นสีเขียวคลุมอยู่และจะหลุดไปเมื่อดอกบาน ที่กลีบดอกและกลีบเลี้ยง
จะมีลักษณะเหมือนกัน มีจำนวน 12-15 กลีบ แต่ละกลีบรูปยาวรีแกมรูปหอกกว้างประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร
และมีความยาวประมาณ 4-4.5 เซนติเมตร ดอกจะเริ่มแย้มและส่งกลิ่นหอมในช่วงพลบค่ำ และในเช้าวันถัดมา
กลีบดอกก็จะกางออกจากกัน และร่วงหล่นในช่วงเย็น ดอกจำปาสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี แต่จะมีมาก
หน่อยในช่วงต้นฤดูฝน แต่ต้องใช้เวลาปลูกนานกว่า 3 ปีจึงจะออกดอกเต็มที่


 


https://goo.gl/z9iKxGผลจำปา จะออกเป็นกลุ่ม ช่อยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร ประกอบด้วยผลย่อยค่อนข้างกลม มีเส้นผ่า
ศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร เปลือกเขียวมีจุดประขาว สามารถติดผลได้ดี เมื่อแก่จะแตกด้านเดียว
มีเมล็ดสีดำหลายเมล็ด เปลือกหุ้มเมล็ดสีแดงแสด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร


 


จำปาแคระ  https://goo.gl/56yTQSการขยายพันธุ์ จำปามักติดเมล็ดมาก ต่างจากจำปีซึ่งไม่ค่อยติดเมล็ด การขยายพันธุ์จำปาจึงนิยมใช้วิธี
เพาะเมล็ด ซึ่งง่ายกว่าจำปีที่ต้องใช้การตอนเป็นหลัก

ปัจจุบันมีการขยายพันธุ์โดยการทาบกิ่งและตอนกิ่ง เพราะจะได้ต้นที่เจริญเติบโตเร็วกว่าการเพาะเมล็ด
แต่ไม่นิยมมากนัก เพราะจำปาจะออกรากยากกว่า ก่อนตอนจะต้องเตือนกิ่งทิ้งไว้ก่อน จึงจะทำการตอนได้

https://goo.gl/u8n21uจำปี-จำปา เป็นไม้ที่ชอบน้ำมาก จึงจำเป็นต้องรดน้ำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งมาก ๆ อาจต้องรดน้ำ
วันละ 2 ครั้ง ก็ได้ ถ้าให้น้ำไม่เพียงพอก็จะออกดอกน้อย ไม่ชอบน้ำขัง จะทำให้ตายได้ ดินที่ใช้ปลูก
ควรเป็นดินร่วน โปร่ง อุดมสมบูรณ์


 


จำปาแคระ  https://goo.gl/Lj1P04จำปาแคระ เป็นไม้กลายพันธุ์เกิดจากการเพาะเมล็ดของ จำปาทอง ต้นสูงเพียง 2-3 เมตรเท่านั้น แตกต่าง
จากต้นแม่อย่างชัดเจน สามารถมีดอกดกเต็มต้น สีเข้มกว่าจำปาทองและมีกลิ่นหอมแรง หอมจัดในช่วงเช้าตรู่
พอสายกลิ่นจะจางลงเล็กน้อย


 

ดอกจำปา เป็นดอกไม้ฝาแฝดที่มีลักษณะคล้ายดอกจำปี ด้วยรูปดอกและกลีบที่มีลักษณะคล้ายกัน
แตกต่างกันที่สีของดอก จำปาจะมีสีเหลืองอมส้มและขนาดใบเล็กกว่าจำปี

https://www.mof.or.th/web/agriculture.php?id=49&cat=22 


นวล ๆ อย่างนี้น่าเป็นจำปีสีนวล  https://goo.gl/FuDjbU
ประโยชน์และสรรพคุณของจำปา
https://goo.gl/Qt76e6

ดอกและเมล็ดใช้ทำยาแก้ไข้ แก้โรคธาตุเสีย แก้คลื่นเหียน และทำอุบะร้อยมาลัย
ดอกแห้ง ปรุงยาหอมบำรุงหัวใจ แก้คลื่นไส้ แก้ไข้ ขับปัสสาวะ จัดอยู่ในเกสรทั้งเจ็ด
ใบ แก้โรคประสาท เปลือกต้น แก้ไข้
ดอกจำปา : บุปผาแห่งราชสำนักสยามสู่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
พวงดอกจำปาทองคำ ในศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ
https://goo.gl/idmYOIวิธีทำชาดอกจำปา บำรุงหัวใจ น้ำดี โลหิตฯ
https://goo.gl/6tWqsM
 


อ้างอิง :
https://www.doctor.or.th/article/detail/2463
https://goo.gl/Qt76e6
https://www.panmai.com/Tip/Tip06/Tip06.shtml
https://goo.gl/QjrbYO


บทเพลงบรรเลงชโลมใจ
Create Date : 16 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 17 มกราคม 2564 9:30:22 น. 83 comments
Counter : 15054 Pageviews.

 
เอนทรี่ก่อนหน้านี้จ้า
หอมเอย...หอมดอกจำปี (White champaka) คลิกที่นี่ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:53:52 น.  

 
เดี๋ยวพี่มาละเลียดอีกรอบจ้ะฟ้าใส

โห เพลงเพราะอีกแล้ว ชอบๆ


บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:02:36 น.  

 
จำปีกับจำปานี่มองเผินๆคล้ายกันมาก
ถ้าปลูกไว้ติดๆกันแยกออกอยู่ว่าไหนจำปีไหนจำปา
แต่ถ้าแบบไปเจอต้นเดี่ยวๆบางทีอาจมีจำผิดจำถูกบ้าง 55
จำปีเคยเห็นบ่อย แต่จำปาไม่เคยเห็นของจริงเลย หรืออาจจะเคยเห็นแต่คิดว่าป็นจำปีก็ไม่รู้ 555

เห็นสีดอกจำปาแล้วนึกถึงดอกกระดังงาเนอะ
^^


โดย: nene77 IP: 124.120.44.249 วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:19:01 น.  

 
แป่ะ แล้วขโมยหอมดอกไม้บ้านนี้ อิๆๆ


โดย: ความคิดถึงมันหอมหวาน วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:04:01 น.  

 

มาช้าหน่อยจ้า วันนี้ไปเก็บค่าเช่าคอนโด

เสร็จแล้วก็ไปทำฟัน ทำฟันเสร็จหมอฟันถามว่ามีสตางค์มาเท่าไร
เลยบอกมีค่าเช่าคอนโด อยู่แค่เนี้ย

หมอเลยบอก งั้นเอามาให้หมอให้หมดนั่นแหละ 555

ไม่เหลือสักกะบาทเลยตู แง๊ๆๆๆๆแง๊

เจ้าของบล็อกนี่ ท่าทางจะเจ้าบทเจ้ากลอน

เริ่มต้นบล็อกก้ร้องเพลงฉ่อยย มาเลย555

เอิง.. เงอ เอ่อ เอิง เง้ย

ดอกเอ๋ย โอ้เจ้าดอกจำปา... อิอิ

ดอกจำปานี่ จะว่าไปเหมือนสาวๆที่ทำงานกลางคืนเลยเนอะ

ดอกเริ่มแย้มส่งกลิ่นหอมช่วงพลบค่ำและ
บานช่วง ตี 2–ตี 3 นี่ ตรงกับช่วงเวลาปฏิบัติงานของป๋าเต๊ะเลยจริงๆ 555

ตอนนี้บ้านป๋า ได้ต้นใหม่มาอีกต้น ยังไม่ได้เอาลงดินเลย ไม่รู้จะโดนคนขายหลอกอะเปล่า

เดี๋ยวต้องเอาคู่มือดุ จำปี จำปา บ้านนี้ไปตรวจซะหน่อยแล้ว

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:53:40 น.  

 
5 ...

ฟังดูเหมือนโดนปล้นยังไงไม่รู้
หยุด นี่คือการปล้น มีเท่าไหร่เอามาให้หมด 555

ตอนนี้บ้านป๋า ได้ต้นใหม่มาอีกต้น ยังไม่ได้เอาลงดินเลย ไม่รู้จะโดนคนขายหลอกอะเปล่า
เดี๋ยวต้องเอาคู่มือดุ จำปี จำปา บ้านนี้ไปตรวจซะหน่อยแล้ว

แสดงว่าอยากได้จำปาใช่มั้ยคะ เดี๋ยวนี้มีหลายชนิด แยกย่อยออกไปได้อีก
ตอนทำบล็อกนี่ยังสับสนเลย เอาว่าถ้าเอามาทำบล็อก ก็หากินไปได้หลายบล็อกเลย 555
ถ้าให้แน่ใจ ควรซื้อต้นที่กำลังออกดอกดีที่สุด ให้เห็น ๆ กันไปเลย

อ้อ แล้วป๋าไม่ต้องไป "ดุ" ต้นไม้หรอกนะ เด๋วเค้างอนไม่ยอมออกดอกให้


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:33:05 น.  

 
3 ...

เหมือนกันมากเลย นอกจากสี แต่ก็เอาแน่ไม่ได้เหมือนกัน
เพราะมีแยกออกไปอีก เช่น จำปีสีนวล จำปีสีทอง จำปาสีขาว ฯลฯ

ว่าแต่ตัวเองไม่ login ซะหน่อยเหรอ อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:08:01 น.  

 
บางทีผมก็แยกไม่ออกว่าอันไหนคืออะไร ฮี่ๆๆๆ
แต่ชอบเพราะว่ามันหอมนี่ล่ะครับ
คืนนี้นอนหลับฝันดีะค๊าบบบ..


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:16:34 น.  

 
สีของจำปาสวยนะ ออกเหลือง ออกส้มด้วย

จำปีสีนวล เหมือนลูกครึ่งของจำปีกับจำปาเลยเนอะฟ้าใส

ชื่อ มณฑาดอย...เพราะดี ชื่อนี้

*** พี่ไม่แน่ใจว่าเค้ากำหนดหรือเปล่า ว่าของกินของใช้ ต้องเป็นของเก่า แถวนี้ เค้าอยู่อาศัยกันเองด้วยนะ แต่ถ้าเป็นตลาดอัมพวา ส่วนมากจะเป็นที่เช่า คนเมืองกรุงนี่แหละ ไปเช่าขายของซะเยอะ

ฟ้าใส มีคนเข้ามาบล็อกเก่า เก๋ากึ๊ก หมวดดอกไม้ มิกกี้เมาส์ของพี่ เค้าถามว่า...

คืออยากทราบว่าความชื้นบริเวณต้นมิกกี้เมาส์ ค่าph ประมาณเท่าไหร่หรอค่ะ


โดย : นันทวัน วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา: 18:38:24 น.

ตายๆ พี่จะรู้มั้ยเนี่ย เราจะปลูกอะไร ถึงกับต้องรู้ค่า ph เลยเหรอ อ่านแล้วไม่รู้จะตอบเค้ายังไง


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:38:28 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

จำปานี่เขาหอมกว่า จำปีอีกเนาะ ชื่นใจเมื่อได้ดม ขอบคุณที่เอารูปสวยๆของจำปามาฝากครับ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:11:06 น.  

 
มิน่าจำปาอินโดที่บ้านไม่ค่อยออกดอกแล้ว สงสัยใกล้จะได้โค่นทิ้งซะแล้วนะครับเนี่ย ที่โค่นคงเพราะไม่มีดอกนี่เอง แหะๆ ^^

เคยตอนก็ไม่ขึ้นครับ เก็บเมล็ดมาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ หลังๆก็ไม่เห็นเมล็ดเลยต้องไปถอยมาใหม่งานเกษตรปีนี้ 555++

จำปาแคระน่าสนนะครับ เพราต้นโตเก็บดอกยากจังเลย

แปะหัวใจพร้อมโหวตบ้านและสวนให้เลยครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:17:07 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

เย้ สวัสดีค่า คุณฟ้าใส
วันนี้มาทันออนแอร์จำปาด้วย
แปะหัวใจดวงโตๆก่อนอ่านค่ะ

จำปีจำปา มีทั้งสองต้น
นุ่นชอบจำปี แต่สีจำปาสวยกว่า
ที่บ้านต้นสูงมาก อย่างทีี่บอกค่ะ
หอมไกลไปหลังบ้าน บ้านตัวเองไม่หอมซะเฉยเลยค่ะ อิอิ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลละเอียดค่า
มีความสุขมากๆนะคะ
เอาไว้จะมาอีกแต่ไม่รู้วันไหนเลย T Tโดย: lovereason วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:49:06 น.  

 
เอ... บล็อกนี้ดูไปหรือยังหว่า
อ้อ อันนั้นจำปี อันนี้จำปา
หอมทั้งคู่เลย แต่นึกถึงดอกไม้หอมผมดันนึกถึงดอกกระถินก่อนใครเลย
เพราะมนต์รักลูกทุ่งมันร้องว่า หอมเอย หอมดอกกระถิน ~♫
แต่ดอกตูมเจ้าจำปามันน่าเกลียดผิดคาด
+♥ ก่อนหมดเทศกาลจ้า


โดย: ชีริว วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:13:50 น.  

 
ดอกจำปี กะดอกจำปา ต่างกันอย่างนี่นี่เอง
จำปีเป็นพี่ จำปาเป็นน้องอะป่าวคะ
เคยเห็นในทีวีละคร อิอิ
แต่ก็สวยเหมือนกันค่า
หอมๆ ด่้วยยามฝนปรอยๆ นี่ชื่นใจค่าาาบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
พรหมญาณี Dharma Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
สายหมอกและก้อนเมฆ Photo Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:56:37 น.  

 
แปะค่าาาา

เม้นถูกแบนค่าาาาแหะๆคุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:57:31 น.  

 
มาชมดอกไม้ไทยหอม ๆ ค่ะน้องฟ้าใส
พร้อมกับแปะใจแปะโหวตให้ด้วยค่ะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:16:23 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: **mp5** วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:34:52 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


พี่ส่งก่อน กลัวไม่ทันช่วงเช้า

อ้าว พี่ก็อปเมนท์เค้ามาจาก 20 คอมเมนท์สุดท้าย ไม่ได้เข้าไปดูเลย 555 พี่เขียนแบบนั้นเหรอฟ้าใส อ่านแล้วงงเหมือนกัน พี่ก็อปมาสิ รู้เรื่องกับเค้าที่ไหนล่ะ ต้นไม้ใบหญ้าน่ะ ตาย แล้วเค้าจะได้อะไรมั้ยเนี่ย กรรม


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:16:02 น.  

 
หูยๆๆๆ หลงคิดว่าคุยกับนักวิชาการกระทรวงเกษตร ที่แท้ก้คุยกับครูภาษาไทยนี่เอง555

ก้บอกแล้วไงว่า keyboard มันไม่ดี ช่วงนี้ยิ่งจนๆอยู่ ยังไม่มีตัง ซื้อใหม่น้า

รู้ยัง งังๆๆๆๆๆๆ555


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:19:35 น.  

 
19 ...

555 เก็บตังค์ไว้ทำฟันหมดใช่มั้ยล่า
บอกเลขบัญชีมาเลย ตอนนี้กำลังรวย ๆ อยู่
ได้แต๊ะเอียมาแล้ว อิอิโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:50:31 น.  

 
หูยๆๆๆ หูย

อิจฉา คนมีตังค์อะ

ป๋าเต๊ะ ไม่เคยได้แต๊ะเอียเลยอะ

เคยได้แต่แตะอั๋ง อยู่บ่อยๆ 555

แบบนี้บ้านฟ้าใสก้ต้องไหว้เจ้าด้วยละซี้

หมูเห้ดเป้ดไก่ คงเต็มโตีะวุ้ยยย

อยากแทะด้วยคนจังง อิอิ


โดย: multiple วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:57:10 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

จำปากับจำปี..กลิ่นอะไรแรงกว่ากัน
จำปีเคยดมแต่จำปา..ไม่เคยได้กลิ่นสักที


โดย: พันคม วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:17:12 น.  

 ชอบทั้งจำปีและจำปาค่ะ แปะหัวใจให้ด้วย

ค่ะ


โดย: พรไม้หอม วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:14:57 น.  

 
แปะๆครับ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:52:12 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

เยๆ มาแปะหัวใจให้บล็อคจำปาหอมๆ ก่อนนอนค่า
ไม่ได้เข้าบล็อค เรียกอีกอย่างว่าเกเรบล็อคค่ะ
เศร้า งานเข้าเยอะแยะ

ขอบคุณสำหรับคำอวยพรที่บล็อคด้วยนะคะ
ขอให้มีความสุขมากๆค่าโดย: lovereason วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:2:23:46 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: **mp5** วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:32:18 น.  

 
ได้กลิ่นหอม ๆ ของดอกไม้แต่เช้า
สดชื่นแจ่มใสค่ะ
ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ ^__^


โดย: เนินน้ำ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:45:35 น.  

 
สวัสดีครับคุณฟ้าใส

นึกแล้วว่าเอ็นทรี่ใหม่ต้องเป็นดอกจำปา เพราะจำปากับจำปีเป็นพี่น้องกัน :-)
ทางเหนือชอบดอกจำปามากกว่าจำปีครับ

================================
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

================================

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ปล.เอ็นทรี่ใหม่ยังปรุงไม่เสร็จครับ


โดย: ทองกาญจนา วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:40:06 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะโดย: NENE77 วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:50:03 น.  

 
มิกกี้เมาส์ พี่ว่าจะลองกลับไปที่เว็บ ที่ไปเอาข้อมูลมา ลองไปอ่านใหม่ เค้าบอกหาไม่เจอแฮะ not found งี้ แล้วทำไมพี่ไปเอาข้อมูลมาจากเว็บนั้นหว่า หรือหาแล้วไม่มีฮึฟ้าใส

ปลาตีน ตัวใหญ่มากจ้ะ เห็นแล้วยังตกใจ หน้าตาเห็นซะชัด ปูก็ตัวใหญ่เนาะ นั่นน่ะ เห็นแล้วตื่นเต้นเลยพี่ กับลูก เพิ่งเคยเห็นชัดๆ นี่แหละ

วันนี้ของกินบ้านพี่ก็เยอะ บ้านพี่ไม่ได้ไหว้นะ เมื่อวานทำขนมให้อาม่าไหว้ กะว่าเย็นนี้ไม่หุงข้าวละ มีแต่กับข้าวเต็มไปหมด อยากกินไก่คั่วเค็ม แต่ไม่มีใครให้ 555

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:17:00:39 น.  

 

สวัสดีจ้า

วันนี้ ป๋าเต๊ะ หมดแรงจริงๆ
แปะใจไว้ก่อน แล้วจะมาคุยด้วยใหม่น้า


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:48:41 น.  

 
สวัสดีค่า คุณฟ้าใส ^^

กุหลาบที่บล็อคเพิ่งรู้ค่ะว่าเป็นพันธ์อังกฤษ T T
ไม่ค่อยรู้เรื่องดอกไม้เท่าไหร่ ภาพทั้งหมดถ่ายที่พระตำหนักภูพิงค์ค่ะ ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็เลยอวดไม่ค่อยได้

เอาไว้จะลองอัพบล็อคเที่ยวอีก

ขอบคุณมากๆค่า หัวใจหมดนุ่นค่อยมาใหม่ค่าโดย: lovereason วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:04:28 น.  

 
555++ รวดเร็วมากๆครับผม ยังลงภาพไม่เสร็จเลยได้เจิมแล้ว อิอิ ^^

ขอบคุณมากๆนะครับ แปะหัวใจให้เลยครับโดย: วนารักษ์ วันที่: 18 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:24:17 น.  

 
มาแปะใจให้คุณฟ้าใสค่าา


ณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 4 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:32:18 น.  

 
ส่งปิ่นโตจ้ะฟ้าใส

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:49:16 น.  

 
อ้อมแอ้มได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

แวะมาดมกลิ่นดอกจำปาด้วยคนค่ะ

มีความสุขมากๆในวันตรุษจีนนะค่ะโดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:25:10 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: **mp5** วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:24:05 น.  

 
สุขสันต์วันตรุษจีนครับคุณฟ้าใส

มาแปะหัวใจประจำวันครับ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ทองกาญจนา วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:28:42 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

สุขสันต์วันตรุษจีนนะเพื่อน อยากกินหนมเทียน55


โดย: NENE77 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:11:30 น.  

 


ว่างๆแวะหลังบ้านเน่อโดย: NENE77 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:13:41 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

....
ถ้าระดับท่านฟ้าใสไม่เคยดมดอกจำปา
แสดงว่าเป็นดอกไม้หายากแน่เลย..ใช่เปล่าครับ..
แต่เคยได้ยินชื่อบ่อยๆ..นะครับ..
..
อืมมมมมต้องไปหาบ้างแล้ว..


โดย: พันคม วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:07:27 น.  

 
新正如意 新年发财 ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้
สุขสันต์วันตรุษจีน Happy Chinese New Year 2015
มั่งมีศรีสุข เฮง เฮง ตลอดปี 2558 นะครับ

ว่างๆแวะไปทำบุญที่พม่าด้วยกันนะครับ


โดย: Ariawah Auddy วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:51:10 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:08:59 น.  

 
555 สวัสดีวันตรุษจีนจ้า

แหมวันนี้มีเสียงในฟิลม์มาด้วย แปลมะออกเลย เดาว่าน่าจะอวยพรให้ รวยๆ เฮงๆ ใช้ม้ายย555

แล้วก็สมพรปากจริงๆ มีเงินโอนเข้ามาแต่ไม่รู้ที่มา ยังงงอยู่เลย อิอิ

แต่ไม่ต้องคิดมากน้า เพราะไม่ถึง 100ล้านหรอก555

ตรุษจีนปีนี้ก็ขอให้ฟ้าใส โชคดี ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปด้วยน้า

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:40:00 น.  

 
555++ เอาซองมาคืนมีแต่ซองเปล่านี่ครับ อิอิ ^^

เอาเป็นธรรมะเหมือนเดิมก็ได้ครับ หมวดอื่นคงไม่รุ่ง กระจัดกระจายหลายหมวดเดี๋ยวปีนี้เลยไม่ได้สักสายเลย แหะๆ

ขอบคุณสำหรับแปะและโหวตล่วงหน้านะครับ

อั่งเปานี่แก่ๆแล้วกลัวครับ กลัวเด็กๆจะมาขอ 555++ตอนเด็กเราไม่ค่อยได้ซะด้วย ^^

โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:46:07 น.  

 
,มาอีกรอบ ขอบคุณที่ชมว่าภาพสวยนะครับ อิอิ ถ้าไม่ขอบคุณเดี๋ยววันหลังไม่ได้คำชม 555++ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:15:16 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

จำได้ ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ ดอกไม้อันนี้หอม
เคยเดินผ่านและได้กลิ่นค่าาา


โดย: Close To Heaven วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:05:13 น.  

 
ส่งปิ่นโตจ้ะฟ้าใส

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


ขอบคุณฟ้าใส สำหรับป่วนเล็กๆโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:21:57 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: **mp5** วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:01:19 น.  

 
แหะๆมาเปะหัวจัยให้คับ555++^^

ขอบคุณที่โหวตให้ตามคำขอนะครับ อิอิ

ตรุษจีนกินเป็ดไก่ ขนมเข่ง ขนมจีนเอ๊ยขนมเทียนเผื่อด้วยนะครับ 555++
โดย: วนารักษ์ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:34:52 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: NENE77 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:35:20 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:35:42 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: **mp5** วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:58:09 น.  

 
แป่ะหัวใจๆๆ


โดย: ความคิดถึงมันหอมหวาน วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:16:13 น.  

 
สวัสดีจ้า

เมื่อตอนเช้ามืด ป๋าเต๊ะ ไปอ่านบล็อกนึง
เรื่องกุหลาบ มีตำนานฟอสซิล เนื้อหาออกแนววิชาการ คล้ายๆบล็อกฟ้าใสเลยอะ

อ่านดูแล้ว เนื้อหาแบบนี้ ตั้งใจเขียนมาฆ่า เย้ย สงสัยตั้งใจจะมาชิงตำแหน่งบลอก พืชและสวน แข่งกับฟ้าใส แน่นอน ไม่เชื่อลองไปถามคุณหมออ๋าดูได้เลย อิอิ

ไอ้บร้า อ.เต๊ะ เอ็งเอาอีกแล้วนะ เรื่องยุให้คนตีกันละก้ถนัดนักเชียว

เอ็งเคยเจอมั้ย เดี๋ยวได้เจอข่าว

2บล้อกเกอร์แค้นสุดขีด โดนใส่ร้าย
4ฝ่ามือ 4ฝ่าเท้า ผนึกกำลังกัน ยันเปรี้ยง ตึ๊บไม่นับ 555
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:56:11 น.  

 
ขอบคุณคะ ตอนนี้ดีขึ้นแล้วคะ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: blog pu วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:23:46 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:51:52 น.  

 
ส่งปิ่นโตก่อนมื้อเย็นจ้ะฟ้าใส

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


เมื่อวานพี่ออกไปตะลอนแป๊บๆ จ้ะ ไม่ได้เที่ยวตรุษจีนอะไรกับเค้าหรอก ภารกิจนิดหน่อยจ้ะ วันนี้งานบ้านบาน เพิ่งได้นั่งแหมะ จริงๆ จังๆ ช่วงบ่ายนี้เอง


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:54:49 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ
คุณเหลือ อีก 8 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
...
วันที่เขาเที่ยวเรานอนซิ..จะได้ไม่แย่งกัน
พอเวลาคนอื่นเขานอน และค่อยเที่ยว..ซำบายยยย

ว่างั้นนะ..


โดย: พันคม วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:31:33 น.  

 
55 ...

บล็อกดอกกุหลาบ เค้าก็มีจ้า อิอิ
https://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=fasaiwonmai&month=02-2012&date=13&group=2&gblog=249

บล็อกเราเน้นวิทยาศาสตร์ บล็อกโน้นเขาเล่นไสยศาสตร์
เอามาเปรียบได้ไง 555


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:33:18 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: เตยจ๋า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:14:02 น.  

 
แปะๆหัวใจให้ครับผม ^^

ใกล้หมดเวลาต้องเร่งแปะหน่อย อิอิ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:37:23 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

มาส่งใจก่อนนอนจ้า


โดย: NENE77 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:30:17 น.  

 
555 ย้อนไปอ่านบลอกกุหลาบฟ้าใสสมัยนู้น

มีเราไปเม้นท์ด้วยนี่นา

โห นึกไม่ถึงว่ารู้จักกันมาตั้งนานร่วม 20กว่าปี แล้วมั้ง อิอิ

แอบไปอ่านเม้นท์ตัวเอง สมัยนั้นก็ว่าตลกแล้วนะ

สมัยนี้กลับฮาสุดขีดกว่าแยะเลยอะ 555โดย: multiple วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:39:54 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:42:01 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ
............................

อรุณสวัสดิ์นะครับ


โดย: การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้ (เตยจ๋า ) วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:24:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: **mp5** วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:15:51 น.  

 
เอ้าๆๆ กลางคืนไม่หลับไม่นอนเลยน้า

สงสัยหาที่เก็บซ่อนเงินแต๊ะเอียอยู่เหรอเนี่ย 555


โดย: multiple วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:48:57 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


โดย: พายุสุริยะ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:30:17 น.  

 
64-68 ...

ใครกันแน่ พ่อนกฮูกพุงกลม กลางค่ำกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอน
เที่ยวได้ไปรื้อค้นบ้านคนอื่นยามวิกาล 55

จะบอกให้เอาบุญ อิอิ
ป๋ารู้วิธีย่องเบาเข้าบ้านแล้วยังคะ ไม่น่าถามเลย น่าจะเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 555
จะหาอะไรในบล็อกฟ้าใส แค่หยอดคำที่ต้องการค้นในช่องค้นหา (search box)
ที่อยู่มุมขวาบนของหน้าบล็อกเท่านั้นเองค่ะ

หยอดคำค้นหาเฉพาะเรื่องที่มีอยู่ในบล็อกฟ้าใสเท่านั้นนะ
อย่าไปค้นอย่างอื่น 555
โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:30:03 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปให้กำลังใจกันค่า วันนี้แดดเริ่มร้อนแล้วที่เชียงใหม่ ใบไม้ร่วง และลมหอบไอร้อนมาด้วยเช่นกัน


โดย: mariabamboo วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:03:21 น.  

 
เรื่อง search ไม่มีปัญหาจ้า

ตอนนี้ต้องการแต่ รหัสผ่าน เพื่อเจาะทะลวงเข้าห้องต่างๆ เช่น

ห้องทำงาน ห้องส่วนตัว ห้องdsi แค่นั้นละ555

อย่างอื่นค้นเจอหมดแย้ววว อิอิ

บล็อกเรายังไม่เห็นต้องมีรหัสผ่านเลยนะ
แบบนี้ไม่ยุติธรรม เดี๋ยวฟ้องป๋าวันฉัตรเลยดีฝ่า555


โดย: multiple วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:03:51 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ Thailand Web Stat
..........
เรื่องกลอนไม่ใช่อารมณ์ดีของขอรับทำตามเทศกาลเท่านั้น
เอาเป็นว่า บทใหม่..ไม่หวานแล้ว..เค็มๆมั่ง..นิ


โดย: พันคม วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:17:23 น.  

 

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ส่งความรักวันอาทิตย์สีแดงงงงงงงงค่าาา


โดย: Close To Heaven วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:22:33 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะมาส่งใจจ้า ก็ยังเบื่อๆอยู่เหมือนเดิม เลยอัพบล็อกแก้เบื่อ 55
เดี๋ยวจะเงียบหายนานเกินไป จริงๆอยากอัพดอกไม้แต่ก็ขี้เกียจย่อรูป 55
เบื่อๆอยู่ด้วยเลยเขียนตะพาบแก้เบื่อซะหน่อย
ว่าจะเลิกเขียนแล้วนะนี่ แต่ก็เถอะนะ ไม่อะไรแล้ว
อยากเขียนก็เขียนไปสนุกๆละกัน นานๆเขียนที
ล่าสุดเขียนไว้ ที่112 มาเขียนอีกที124เลยนะนี่ ^^

เห็นว่ามีนัด ไปตามนัดมาแล้วโอเคดีรึเปล่าโดย: NENE77 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:39:25 น.  

 
555 พระเอกตะภาพเราแต่ละคนน่ะเคยมีสติดีๆกะเค้าละเปล่าล่ะตัวเองก็น่าจะรู้ 555 พูดถึงยำมะเขือเผา บอกตรงๆว่าเรายังไม่เคยกินนะตะเอง หลักๆเลยมะเขือยาวนี่จะผัดใส่หมูใบโหระพาน่ะ อร่อยป่าวว่างๆจะลองหัดทำกิน แต่เราไม่กินไข่ต้มยางมะตูมนี่สิ เราชอบแบบไข่ต้มสุกๆไปเลยน่ะ


โดย: NENE77 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:19:37:39 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


เดินขาขวิดในบ้านทั้งวันเลยฟ้าใสเอ๊ย ยังส่งปิ่นโตได้อยู่เนาะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:48:52 น.  

 
แปะๆหัวใจให้ก่อนเลยครับ ^^

มาอ่านเม๊นท์ 55 60 ครับ เม๊นท์ได้น่ารักดีนะครับผม 555++

กุหลาบนี้ใครก็ต้องหลงไหลนะครับผม อิอิ

เรื่องฝีมือผู้หญิงผมเป็นคนเปิดประเด็นเองครับ อ.เต๊ะไม่ใช่คนเริ่มหรอกครับ เขียนชวนอ.เต๊ะให้มาทำฟันกับหมอผู้ชายน่ะครับ แหะๆโดย: วนารักษ์ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:31:33 น.  

 
ส่งใจให้คนที่ดองเป็นเพื่อนกันเสมอมา
(อะไรนะ? ไม่ซึ้งเหรอ?)

คุณได้ทำการแปะ ♥ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ ♥ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ชีริว วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:34:29 น.  

 
พี่ส่งปิ่นโตก่อน วันนี้ยังไงก็ชนะฟ้าใสเห็นๆ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ


ถ้าอัพบล็อกเปลี่ยนหน้าบล็อกวันนี้ ไปโชว์ตัวบอกพี่อีกทีนะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:36:11 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: **mp5** วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:08:24 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ ฟ้าใสวันใหม่ เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

ทักทายวันใหม่ครับ


โดย: การเดินทางของใจที่เที่ยงแท้ (เตยจ๋า ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:49:18 น.  

 
เอนทรี่ต่อไปจ้า
จำปีสีนวล ... เมื่อจำปีผสมกับจำปา คลิกที่นี่ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:8:09:50 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ฟ้าใสวันใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]
: Users Online

เริ่มนับ 14 ธันวาคม 2555
Free counters!

Friends' blogs
[Add ฟ้าใสวันใหม่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.