Group Blog
 
<<
มกราคม 2558
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
12 มกราคม 2558
 
All Blogs
 
คล้าน้ำ (Water Canna)

 


https://goo.gl/uDAJ5p   Photo Credit: Photograph © Kerry Michaels
Water Garden with Alligator Flag and Victoria Water Lilies
Sarah P. Duke Gardens in Durham, NC
คล้าน้ำช่อตั้ง Thalia dealbata J.Fraser.
คล้าน้ำช่อห้อย Thalia geniculata L.คล้าน้ำ หรือเรียกอีกอย่างว่า พุทธรักษาน้ำ หรือ สังฆรักษา เป็นไม้ริมน้ำที่พบเห็นได้ในสวนชายน้ำ หรือริมฝั่ง
คลองหนองบึง พืชสกุลนี้มีต้นสูงโดดเด่น ช่อดอกสวยงาม ฟอร์มเก๋ ดอกสีสวย เป็นต้นไม้น้ำที่ช่วยสร้างอารมณ์ละมุน
ละไม ทั้งช่อดอก กิ่ง ก้านใบ พลิ้วไหวไปกับสายลมและสายน้ำ ดูแล้วชื่นตาชื่นใจ นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
บริเวณริมสระน้ำหรือบ่อน้ำ

คล้าน้ำ เป็นไม้น้ำอยู่ในวงศ์ MARANTACEAE หรือ วงศ์คล้า มีประมาณ 30 สกุล 400 ชนิด ในที่นี้จะพูดถึง 2 ชนิด
คือ คล้าน้ำช่อตั้ง และ คล้าน้ำช่อห้อย ตามลักษณะช่อดอก ที่ตั้งขึ้น และ ห้อยลง มีทั้งชนิดก้านใบสีเขียวและสีแดง


 


https://goo.gl/Uz8xBu  คล้าน้ำช่อห้อย
คล้าน้ำช่อห้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thalia geniculata L.
ชื่อสามัญ : Water canna, Alligator flag, Fire flag
ชื่อวงศ์ : MARANTACEAE (วงศ์คล้า)
ถิ่นกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก อเมริกาใต้ และบางประเทศในยุโรป

https://goo.gl/Uz8xBu  คล้าน้ำช่อห้อย

https://goo.gl/Uz8xBu  คล้าน้ำช่อห้อย
ดอก : สีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากกอ ก้านช่อดอกกลม เรียวยาวแข็ง ปลายก้าน แตกแขนง
ย่อยหลายแขนงห้อยลง ช่อดอกยาว 20-25 เซนติเมตร โคนก้านช่อดอกมีใบประดับ ดอกย่อยไม่มีก้านดอก เกิด
เป็นคู่ เรียงกันบนกิ่งแขนงย่อยลักษณะกิ่งเป็นรูปซิกแซ็ก มีใบประดับผิวใบมีขนอ่อน 2 ใบหุ้มดอกตอนอ่อน
ดอกย่อยประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ


 


Thalia geniculata 'Red Stem'  คล้าน้ำช่อห้อยก้านแดง
https://goo.gl/yVaAlq
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับออกเป็นกระจุกจากโคนต้น ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 20-25 เซนติเมตร ยาว 50-65
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนา ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้มและมีนวลปกคลุมอยู่ทุกส่วน
ก้านใบกลม เรียวยาว แข็ง ส่วนที่ติดกับฐานใบมีสีแดง โคนก้านใบแผ่เป็นกาบหุ้มประกบกันไว้

https://goo.gl/YKvrC8   Photo: Sheldon Navie
(size 9-12 mm long and 6-7 mm wide)
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด แยกหน่อ
นิสัย : ชอบความชื้นสูง แสงปานกลาง และ น้ำมาก

https://goo.gl/Uz8xBu  คล้าน้ำช่อห้อย
ปัจจุบันคล้าที่ปลูกกันอยู่ในประเทศไทยมีทั้งชนิดที่เป็นพืชพื้นเมืองของไทยและนำเข้ามาจากต่างประเทศ
นิยมปลูกเป็น ไม้ประดับ ใช้เป็นไม้ตัดดอก บางชนิดใช้เป็นอาหาร เช่น สาคู หรือใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรค
และ ยังใช้ประดิษฐ์เป็นเครื่องจักสานได้อีกด้วย


 


https://goo.gl/rIi7e9The Red Stemmed Thalia (Thalia geniculata) is a plant belonging to the family Marantaceae.
It is an aquatic plant suitable as a bog plant or for a water garden but can also grow in containers
as long as the soil is kept constantly moist.

https://goo.gl/AgVpTB  คล้าน้ำช่อตั้ง
คล้าน้ำช่อตั้ง : พุทธรักษาน้ำ หรือ สังฆรักษา
Powdery Thalia, Hardy Canna, Water Canna, Alligator Flag

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thalia dealbata J. fraser.
ชื่อวงศ์ : MARANTACEAE (วงศ์คล้า)

ถิ่นกำเนิด : ประเทศเม็กซิโก อเมริกาใต้ และบางประเทศในยุโรป


คล้าน้ำทั้งสองชนิดนี้แตกต่างกันตรงที่ คล้าน้ำช่อตั้ง เมื่อดอกแรกผลิช่อจะตั้งก่อน ต่อเมื่อกลีบดอกร่วงโรย
แล้ว จะมีกลีบดอกใหม่ผลิออกไปเรื่อย ๆ จนก้านดอกยาวขึ้น แล้วจึงห้อยย้อยลงมา ส่วนคล้าน้ำช่อห้อย
ดอกจะห้อยตั้งแต่เริ่มผลิดอกเลย


https://goo.gl/AgVpTB คล้าน้ำช่อตั้งไม้วงศ์นี้ส่วนใหญ่มีถิ่นกำเนิดอยู่เขตร้อนของอเมริกา เป็นไม้เนื้ออ่อน หลายชนิดมีหัวใต้ดิน (tubers) ลักษณะ
เป็นไม้ริมน้ำ ลำต้นเป็นเหง้าใต้ดินส่งกอใบ และดอกเจริญเหนือน้ำ สูงประมาณ 2 เมตร ใบเดี่ยว ดอกออกเป็นช่อ
แบบดอกรวม ก้านช่อดอก กลมเรียวแข็ง มีสีม่วงเข้มสะดุดตา มีสายคล้ายขนนก ดอกจะทยอยบานจากล่างไปหาบน
ชอบขึ้นในดินเหนียวที่ชุ่มชื้นและมีอินทรีย์วัตถุสูง จนถึงน้ำลึก 25-40 เซนติเมตร ความชื้นสูง แสงปานกลาง


 


https://goo.gl/AgVpTB  คล้าน้ำช่อตั้ง
 


คล้าน้ำช่อตั้ง : ดอกสีม่วงเข้ม ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงจากกอ ชูสูงขึ้น ก้านช่อดอกกลม เรียวยาวแข็ง
ปลายก้านแตกเป็นแขนงย่อยหลายแขนง ช่อดอกยาว 15-20 เซนติเมตร โคนก้านช่อดอกมีใบประดับ
ดอกย่อยไม่มีก้านดอก เกิดเป็นคู่เรียงกันบนแขนงย่อย ดอกบานเต็มที่ กว้าง 1-2 ซม. มีกาบรองดอกค่อน
ข้างแข็ง โค้ง งุ้มและมีนวลขาวปกคลุม ดอกย่อยประกอบด้วยกลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 3 กลีบ


 


https://goo.gl/i60GuG ผลรูปกลมรี สีน้ำตาล ขนาด 0.6-1 ซม.

 

ลักษณะประจำพืชวงศ์นี้ คือ แผ่นใบสองด้านของเส้นกลางใบไม่เท่ากัน ขณะใบยังอ่อนด้านใหญ่จะม้วนหุ้มด้านเล็กไว้
นอกจากนี้ตรงรอยต่อของก้านใบกับแผ่นใบจะโป่งออก (pulvinate) มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของใบ เวลากลางวัน
ใบคล้าจะกางออก และจะห่อขึ้นในเวลากลางคืน คล้ายกับการพนมมือ จึงมีผู้เรียกชื่อพืชวงศ์นี้ว่า "Prayer Plants"


 


https://goo.gl/p7TlLy   Photo by : Ian Wintleโครงการวิจัยการบำบัดน้ำเสีย ด้วยพืชน้ำในท้องถิ่น ได้นำแนวคิดมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
แหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ที่นำพืชที่มีอยู่แล้ว
ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทีมวิจัยได้ศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น 5 ชนิด ได้แก่ บอน คล้าน้ำ กกราชินี เฮลิโคเนีย และว่านน้ำ จากการวิจัยพบว่า คล้าน้ำ
มีประสิทธิภาพในการบำบัดไนโตรเจนสูงที่สุด https://goo.gl/itPZmP


อ้างอิง :
https://goo.gl/5F8GmL
https://www.the-than.com/FLower/Fl-1/279/279.html
https://www.the-than.com/FLower/Fl-1/280/280.html


รักไม่ต้องการเวลา - Klear
Create Date : 12 มกราคม 2558
Last Update : 23 มิถุนายน 2565 13:45:30 น. 36 comments
Counter : 29306 Pageviews.

 
เอนทรี่ก่อนหน้านี้ ...
สรุปผลงานบล็อกฟ้าใสวันใหม่ ปี 2557 คลิกที่นี่ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:8:35:35 น.  

 
วันนนี้อยู่นอกสถานที่
โหวตมัดจำไว้ก่อนจ้าโดย: multiple วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:9:22:50 น.  

 
บ้านพี่ก็มีทั้งช่อตั้งช่อห้อยเลยค่ะน้องฟ้าใส
ดอกเขาน่ารักดีค่ะ
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: เนินน้ำ วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:10:24:44 น.  

 
555 ก็ฟ้าใสเล่นมาอัพบล็อกวันจันทร์ คนเค้าไปทำงานกันหมดนะซี้

นี่ถ้าไม่ได้เทพบุตร คอมเม้นเตเตอร์
กับเทพธิดา พยากรณ์ เอ๊ย พญาแม่ครัว เม้นท์ 3 มาช่วยละก็

เงียบจนได้ยินเสียง จิ้งหรีดหายใจกันทีเดียวเชียวนะ ขอบอก 555

แล้วก้คราวที่แล้วขึ้นบกมายังไม่ทันไร ฟ้าใสลากลงน้ำอีกแล้วเหรอนี่ อิอิ

ต้นคล้าน้ำ นี่ ต้นสีแดงสดสวย ใบก็ฟอร์มสวย

สังเกตดูหลายบลอกแล้ว
ต้นไม้สวยๆนี่มาจาก เม็กซิโก อเมริกาใต้
หลายพันธุ์เลยนะ มาตีตลาดเมืองไทย

แล้วก็กลับกันนี่

ทำไมไม่มีไม้ไทยๆ ไปเจริญงอกงาม
เป็นเอเลี่ยนไปบุก เม็กซิโก อเมริกาใต้ บางอะเปล่า

สงสัยจังเลยอ่า 555


บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:14:17:55 น.  

 
4 ...

555 เคยได้ยินแต่พระยาเทครัว พญาแม่ครัวไม่เคยได้ยิน
แต่ฉายานี้เหมาะมากเลย ขอบอก อิอิ

แล้วก็คราวที่แล้วขึ้นบกมายังไม่ทันไร ฟ้าใสลากลงน้ำอีกแล้วเหรอนี่ อิอิ
โห นึกถึงตัวอะไร ญาติ ๆ กับจรเข้เลย 555
เอาน่า ลงน้ำคราวนี้ คราวหน้าขึ้นบกแน่นอน

จริง ๆ ออนบล็อกวันไหนก็เงียบ ๆ ทุกวันแหละ
อีกหน่อยออนแบบปิดเม้นท์ท่าจะดีเนอะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:15:35:13 น.  

 
คล้าน้ำช่อตั้งช่อห้อย 55
สรุปก็สวยทั้งสองแบบนะ แต่ชอบแบบช่อตั้งมากกว่านิดนึง ^^
ก้านใบสีแดงสวย ไม่ต้องมีดอกก็ดูดีนะนี่
จากเม้นบน ครวหน้าจะขึ้นบกแล้วเหรอ 55

ไว้จะพักยกจากสมบัติบ้า มาปั่นทิชาต่อละกัน อิอิ วันสองวันนี่แหละจ้า
ที่ไปแปะเลขไว้นี่คือใบ้หวยป่าว กร๊ากๆๆ ว่าไปนั่น

วันนี้มีสามฤดูในวันเดียวกัน
เช้าหนาว สายๆเที่ยงร้อน และตอนนี้ฝนก็กำลังจะตก 55
ร่างกายคนเลยพาลจะแปรปรวนตามอากาศซะแล้ว
ู^^


โดย: NENE77 IP: 124.122.114.43 วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:16:27:42 น.  

 
อ.เต๊ะกับพี่โออยู่ข้างบนแค่สองคนเอง
กระทู้ต่อมามีบ่นด้วยนะครับเนี่ย5555++ ^^

คล้าน้ำดอกห้อยเคยเห็นที่รพ.ปลูกครับจัดสวนบัวปลูกคล้าน้ำไว้ด้วย สงสัยว่าต้อนอะไรน้อ มาอ๋อที่บล็อกนี่อีกแล้ว 555++ ไม่กระตือรือร้นที่จะรู้เลยนะผมเนี่ย

ดอกตั้งสวยดีนะครับมองแล้วเป็นชือๆคล้ายๆผักตบชวาแต่เล็กกว่า ตัวนี้ไม่ใช่เอเลี่ยนปลูกได้นะครับเนี่ย

ตัวแรกปลูกในดินแฉะๆก็ได้แจ๋วจริงครับ

เคยถ่ายภาพมาแล้วแต่ไม่ค่อยสวยนะครับต้นแรก ต้องแบบว่าหาองค์ประกอบสุดฤทธิ์เลย แต่อันสองนี้คิดว่าน่าจะถ่ายได้สวยไม่ยากครับ

โหวตบ้านและสวนให้เลยนะครับ

ในบล็อกคนน้อยคุณฟ้าใสไปลุยห้องต้นไม้เลยครับแล้วทำลิงค์มาที่บล็อกรับรองคนมาชมกันตรึมเลย อิอิ ^^


โดย: วนารักษ์ วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:16:34:15 น.  

 
7 ...

คุณอ๋าขา คนดูไม่มีปัญหาหรอกค่ะ
ก็มีแต่คนดู แต่ไม่มีคนเม้นท์ไงคะ อิอิ
จับเวลาเมื่อตอน 17.14 น.บังเอิญอีกแล้ว เลขที่ออก 444


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:18:36:33 น.  

 
คุ้นๆ ว่า พี่เคยลงภาพในบล็อกแล้วไม่รู้ว่าชื่ออะไร ฟ้าใสหรือเปล่านะ ที่เป็นคนบอกพี่ว่า เรียกว่าคล้าน้ำ บล็อกไหน จำไม่ได้แล้ว

ชอบสี ไปสวนธน เห็นทุกอาทิตย์ จำได้แม่นเลย ตั้งแต่วันนั้น

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
อุ้มสี Travel Blog ดู Blog
ดอยสะเก็ด Literature Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
ที่เห็นและเป็นมา Art Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


แกะที่ซีนเนอรี่ สะอาดในระดับหนึ่งล่ะ ก็ดีกว่าอีกหลายที่ เค้าก็ให้เราล้างมือก่อนจับแกะเค้าเหมือนกันนะ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:20:41:28 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
เริงฤดีนะ Movie Blog ดู Blog
ก้นกะลา Music Blog ดู Blog
ถปรร Photo Blog ดู Blog
ขุนเพชรขุนราม Science Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

เป็นดอกไม้ที่สวย ไม่เคยเห็นเลยค่ะคุณฟ้าใส


โดย: Close To Heaven วันที่: 12 มกราคม 2558 เวลา:22:55:22 น.  

 
สวัสดีค่า คุณฟ้าใส ^^

ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อเลยค่ะ
คล้าน้ำ ทีแรกนุ่นอ่านเป็นคลำน้ำ ตาฝาด TT

ดอกก็ไม่เคยเห็น น่ารักจังกระจุ๋มกระจิ๋ม
ดอกสวย ลำต้นก็สวย
หรือว่าทางใต้ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยเห็นก็ไม่รู้นะคะ

พืชแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน
คล้าน้ำนี่ก็แปลกดี กลางวันใบอีกอย่าง
กลางคืนหุบ
ช่อดอกเหมือนรวงข้าวเลย สวยมากค่ะ

ขอบคุณสำหรับภาพสวยๆและข้อมูลดีๆค่า
โดย: lovereason วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:2:17:45 น.  

 
เอ้าๆๆๆ บลอกเงียบก็ไม่บอก

เอา username password ส่งมาเล้ยย

เดี๋ยวจัดให้

ถ้าไม่ดังบลอกแตก หลังไมค์ตรึม
หน้าไมค์ขี่คอกันเม้นท์

ก้โดนพันติ๊ปสั่งปิดถาวรแน่ๆ 555

อันดับแรก เดี๋ยวต้องเปลี่ยนรูป โปรไฟล์ฟ้าใสก่อนเลย

จัด 38 24 36 ลงกันเน้นๆ
พลีชีพกันไปเลย

รับรอง คราวนี้ กาบอง กาบ้า แห่กันมาทั้งประเทศ 555

เอามั้ย เอามั้ยล้า อิอิ


โดย: multiple วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:16:31:56 น.  

 
12 ...

จัด 38 24 36 ลงกันเน้นๆ
พลีชีพกันไปเลย

มีแต่ .38 ป๋าจะยอมพลีชีพเป็นรายแรกมั้ยล่า อิอิ


โดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:17:53:00 น.  

 
รีบอัพบล็อกแล้วจ้า แต่กั๊กที่เที่ยวประเภทซากอิฐไว้อัพงวดหน้า (เอาซากอิฐมาไล่แขกตั้งแต่ปีใหม่มันไม่ดี พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรทำ)

คล้าน้ำ หรือ พุทธรักษาน้ำ หรือ สังฆรักษา ก็ไม่คุ้นสักชื่อเลยครับ
ผมชอบต้นมันมากกว่าดอกอีกแฮะ
เคยไปแถวแหลมผักเบี้ยแต่ไม่ได้เข้าไปดูในโครงการเลยครับ แถวนั้นสนใจแต่นาเกลือ


โดย: ชีริว วันที่: 13 มกราคม 2558 เวลา:22:07:46 น.  

 
เป็นดอกไม้ที่สวยมากครับ ชื่อนี้เพิ่งเคยได้ยิน


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:10:22:27 น.  

 
555
ว้าๆๆๆ ว้า ฟ้าใสนี่ ยุไม่ขึ้นเลยน้า

งั้นก็เอารูป ผมเปีย มาเลียใบตอง
พระตีกลองตะลุ่มตุ้มเมง
เวลาแหม๊ช่างตรงเผง เพราะไปที่เล้ง นาฬิกาตามแบบเก่าก็แล้วกัน 555


โดย: multiple วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:15:53:30 น.  

 
พี่หนีมหาชนไง เดินทางวันที่ 29 เห็นมั้ย ไม่เลวร้ายซักเท่าไหร่ ไปได้เรื่อยๆ นะ

พี่ชอบเก็บภาพมาแบบนี้ ใช้ภาพเล่าเรื่อง ตัวพี่เองน่ะชอบแบบนี้ เพราะบรรยายไม่ค่อยเป็น ทำบล็อกเนี่ย พี่ตามใจตัวเองนะ ถ้าเจอคนชอบแบบเราก็ดีไป (แบบฟ้าใสไงที่ชอบ) แต่ถ้าเจอคนไม่ชอบดูรูปเยอะ ๆ แถมบางทีขี้เกียจอ่านอีก ก็นะ แล้วแต่ใจท่านเถิด...


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 14 มกราคม 2558 เวลา:15:55:16 น.  

 
ดอกไม้งาม เพลงเพราะ
ฟังแล้วสบายใจ ชอบค่ะ


โดย: บัว IP: 27.55.95.84 วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:0:50:00 น.  

 
ทริป 6 วันครึ่ง แต่ลงบล็อกไปแค่ 5 วันนะ อิอิ เหลือไว้ทำยามั่ง แต่สองวันที่ยังไม่ได้ลงเป็นซากอิฐน่ะ (อะไรนะ? ให้ลบทิ้งไปเลยเหรอ? ต๊ายยย!!)
มุก 112 ล้อสมศักดิ์เจียมที่ชอบพูดว่า "อยากรู้ไหมใครยิง ร.8 ยกเลิก 112 สิ แล้วผมจะเล่าให้ฟัง" น่ะครับ


โดย: ชีริว วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:0:56:18 น.  

 
ผมเปีย มาเลียใบตอง
พระตีกลองตะลุ่มตุ้มเมง

อ่านแล้วนึกถึงอันนี้ทันทีเลย อิอิ
หัวล้านโกนใหม่ ๆ ควักขี้ไก่มาใส่หัวล้าน 555

โห โชคดีรอดมาได้
นึกถึงตอนบวชเมื่อ 2ปีที่แล้วเลยอะ คุณพระคุณเจ้า ตาเถน ยายชี คุ้มครองจริ้งจริง 555


โดย: multiple วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:8:31:25 น.  

 
18 ...

สวัสดีค่ะ คุณบัว

ขอบคุณที่ฝากคอมเม้นท์ไว้ด้วย
ดีใจที่ชอบค่ะ แล้วแวะมาอีกนะคะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:9:06:44 น.  

 
สวัสดีครับคุณฟ้าใส

มาชมต้นคล้าน้ำแล้ว
ชอบคล้าน้ำช่อห้อยมากกว่าครับ
สวยตั้งแต่เริ่มผลิดอกเลย

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog

ปล.มีภาพทิวทัศน์เมืองควีนส์ทาวน์มองจากยอดเขาบ๊อบพีคมาฝากด้วยครับ
โดย: ทองกาญจนา วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:10:08:13 น.  

 
สวัสดีค่าาาาคุณฟ้าใส
มาชวนไปหม่ำอาหารจีนราคาย่อมเยากันค่าาาา
อิอิ


โดย: Close To Heaven วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:10:25:12 น.  

 
ไมได้เข้ามาทักทายบ้านนี้นานเลยค่า
พอดีเพิ่งมาทำบล็อกด้วย สลัดความขี้เกียจไปนานเลยกว่าจะได้มา อิอิ

คล้าน้ำแบบช่อห้อย เป็นแบบที่แปลกตา
เหมือนว่าดอกร่วงแล้วไปติดกับใยแมงมุมเลยทำให้เห็นแบบห้อยๆ แบบนั้นเก๋ไปอีก
แต่ความจริงเป็นทรงเค้าแบบนั้นต่างหาก
หวานสวยค่า แต่ถ้า 5 วันได้มาเห็นของจริงนี่จะรู้หรือจำได้ป่าวเนี่ย รินๆๆๆ แหะๆพรุ่งนี้มาส่งกำลังใจจ้าาา
โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:11:54:29 น.  

 
ถ้าโดน 112 ขึ้นมาก็เอาข้าวผัดมาเยี่ยมกันด้วยเด้อ ฮ่วย

ในแผนที่ตั้งต้นที่บางพลัดเป็นบ้านเก่าครับ มีแม่กับน้องอยู่ ตัวผมย้ายมาอยู่อยุธยาเพราะทำงาน แต่ทริปนั้นตั้งต้นจากบ้านแม่จ้า


โดย: ชีริว วันที่: 15 มกราคม 2558 เวลา:20:57:48 น.  

 
มากดจิ๊ก โหวตจ้าาาา

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
anigia Parenting Blog ดู Blog
ชีริว Travel Blog ดู Blog
ฟ้าใสวันใหม่ Home & Garden Blog ดู Blog


โดย: Rinsa Yoyolive วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:0:32:20 น.  

 
ส้มตำผักกูด เหมือนยำมากกว่าจ้ะฟ้าใส เค้าเอาน้ำยำราดน่ะ แต่ผักกูดลวกมาดี ไม่เหม็นเขียว ผักไม่แก่ มีไข่ต้มแนมด้วยเลยอร่อย น้ำยำก็หวานนิด เผ็ดหน่อย เปรี้ยวน้อย กินเพลินๆ จ้ะ เหมือนของกินเล่นมากกว่ากินกับข้าว


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:16:10:31 น.  

 
สวัสดีวันครูจ้า

วันนี้ครูเต๊ะ กระเป๋าแบนเลยอ่า

เมื่อเช้าไปทำฟันที่หลออยู่ เจอ 2หมอเลย หมอเหงือก กับหมอมหาอุด หมดไป 6000

ขากลับแวะไปทำกุญแจสำรอง ให้เจ้าไส้กรอกอีกดอก หมดไปอีก 7000

ค่าใช้จ่ายแพงขนาดนี้ เงินเดือนครูต้องอย่างน้อย แสน อัพแล้วม้างงง

ไม่งั้นไม่พอยาไส้แน่ 555


โดย: multiple วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:16:37:57 น.  

 
เช็คแล้วซี เจ้านี้ถูกสุด ถ้าทำในศูนย์ หมื่นกว่าเลยน้า ขอบอก

ว่าแต่ว่าฟ้าใส ถูกหวยงวดนี้เท่าไรล้า

วันนี้วันครู สมทบทุน ช่วยเหลือ ครูเต๊ะ

ผู้ยากไร้ และหิวตาหลอดเวลาบ้างซี้ นะๆๆๆ 555


โดย: multiple วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:19:59:22 น.  

 
29 ...

อารายเนี่ย เป็นครูเล็กครูน้อย
มาไถอาจารย์ใหญ่ (ในอนาคต) ได้ไง กร๊ากก ๆโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 16 มกราคม 2558 เวลา:20:12:39 น.  

 
สวัสดีค่าาาคุณฟ้าใส
วันหยุดไปเที่ยวไหนหรือเปล่าค้า


โดย: Close To Heaven วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:11:47:31 น.  

 
สวัสดีวันหยุดจ้า
มาทักทายหลังหวยออกแล้ว555
มาช้าดีกว่าไม่มา และถูกหวยรับทานเรียบร้อย


มีคล้าน้ำมาฝากปั่นทิชาพาส4เสร็จแล้วออนแล้ว จริงๆจะลงให้จบเลยนะเนี่ย แต่ยาวเกินไป
เลยแบ่งครึ่งไปไวพาส5แล้วกัน (แบ่งครึ่งเลยนะ คิดดูยาวแค่ไหน 55)
แต่งเสร็จจนจบแล้วล่ะ รออัพอย่างเดียว อิอิ
ไว้อีกสามสี่วันจะลงพาส5ตอนจบ ^^
ว่างๆไปช่วยหาคำผิดด้วยนะ ตรงไหนเขียนงง
ก็บอกได้ บางทีก็ผ่านหูผ่านตา อิอิวันหยุดทำอไรเหรอ เก็บของรึเปล่า
ตอนนี้เราก็เริ่มจะขยันน้อยอีกแล้ว555
พักงานสะสางสมบัติมาอัพบล้อกละกัน อิอิ
ไปดีกว่า ได้เวลาไปตลาดแล้ว
เรื่องของกินช้าได้ไง กร๊ากๆๆๆ
ไว้จะมาคุยด้วยใหม่นะ
ปล. วันนี้หนาวมากเลยล่ะ
โดย: NENE77 วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:16:07:24 น.  

 
เข้ามาแอบดูต้นไม้ค่ะ

สีเขียวสบายตาดีจังเลยเนอะ

ปล. เราชอบเพลงนี้มากเลยค่ะ


โดย: LemonOnTheRock วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:19:25:34 น.  

 
สวัสดีค่า คุณฟ้าใส ^^
ยังอยู่ที่คล้าน้ำเลย
แต่จำได้แม่นกะเพลงนี่แหละค่ะ สงสัยชอบมาก อิอิ

ศิริมณี มาได้สองสามบทแล้วค่า
เป็นตัวละครที่มีผลกับพี่ณุโดยตรงเลย ><

ขอบคุณที่แวะไปอ่านนิยายค่า

รออ่านบล็อคใหม่ค่าโดย: lovereason วันที่: 17 มกราคม 2558 เวลา:23:40:12 น.  

 
ก๊อกๆ ลงเรื่องใหม่แล้วครับ เรียนเชิญนะครับ ^^โดย: วนารักษ์ วันที่: 19 มกราคม 2558 เวลา:8:18:21 น.  

 
เอนทรี่ต่อไปจ้า
นางแย้ม เหมือนแม่แย้ม ยินดี คลิกที่นี่ค่ะโดย: ฟ้าใสวันใหม่ วันที่: 19 มกราคม 2558 เวลา:9:52:14 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

ฟ้าใสวันใหม่
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 142 คน [?]
: Users Online

เริ่มนับ 14 ธันวาคม 2555
Free counters!

Friends' blogs
[Add ฟ้าใสวันใหม่'s blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.